Mer Information - HP DVD Movie Writer Quich Start Manual

Dvd movie writer
Table of Contents

Advertisement

Svenska – Felsökning
HP DVD Movie Writer känns inte igen i datorn.
Kontrollera alla kabelanslutningar.
Om du använder din egen USB-kabel kan du försöka
med att använda USB-kabeln som levererades med HP
DVD Movie Writer istället.
Försök med att ansluta HP DVD Movie Writer till en
annan USB-port på datorn.
Om HP DVD Movie Writer är ansluten till en USB-hubb
försöker du med att ansluta den direkt till datorn istället.
Om HP DVD Movie Writer är ansluten till en USB 1.1-
port kopplar du från alla USB-enheter som inte är aktiva.
Kontrollera att HP DVD Movie Writer är strömförsörjd.
De blå knapplamporna för
bör lysa när enheten får ström.
Gör på följande sätt: Stäng av datorn, koppla från
strömsladden till enheten, vänta några sekunder, anslut
enheten igen och slå sedan på datorn när enheten är
ansluten.
Ingen förhandsgranskning i ArcSoft ShowBiz 2
Kontrollera att den gula lampan för videoaktivitet på HP
DVD Movie Writer lyser. Den bör lysa när det finns en
inkommande videosignal. Om lampan inte lyser
kontrollerar du alla kablar och anslutningar.
Om du använder egna ljud-/videokablar kan du försöka
med att använda de medföljande kablarna istället.
Kontrollera att videokameran eller videobandspelaren
fungerar genom att ansluta den till en tv-apparat och
kontrollera om det går att spela upp från den.
Hackig förhandsgranskning i muvee
autoProducer
Funktionen för förhandsgranskning av video i muvee-
programmet kan vara hackig. Under normala
och
UTMATNING
ÖVERFÖRING
omständigheter hackar video bara under
förhandsgranskningen och den slutliga dvd-filmen
påverkas inte.
Begränsningar med USB 1.1
USB 1.1 är inte snabbt nog för överföringshastigheterna
som behövs för dvd-inspelning med enhetens maximala
kapacitet. Den långsamma överföringshastigheten kan
också förhindra felfri uppspelning av många dvd-
filmskivor. Om du har de här problemen och HP DVD
Movie Writer är ansluten till en USB 1.1-port kan det
hända att du får bättre prestanda om du kopplar ur
USB-enheter som inte är aktiva.
Om enheten är ansluten till en USB 1.1-hubb kan du
försöka med att koppla ur den ur hubben och ansluta
den direkt till datorn.
Även om de här ändringarna kan förbättra prestanda
något rekommenderar vi att du, för bästa möjliga
resultat, ansluter HP DVD Movie Writer till en USB 2.0-
port.

Mer information

HP DVD Movie Writer måste vara ansluten till datorn för
att du ska kunna överföra video eller spela in dvd-skivor.
Kontrollera att du har installerat programvaran och
drivrutinerna i datorn innan du sätter igång.
HP DVD Movie Writer har två inbyggda USB-portar.
Använd porten på baksidan till att ansluta till datorn.
Tillbehörsporten på sidan är tänkt för anslutning av
externa USB 2.0- eller USB 1.1-enheter, t.ex. en
digitalkamera. Observera att USB-porten för tillbehör
inte fungerar som genomgångsport om inte HP DVD
Movie Writer är påslagen.
Videofiler kan vara mycket stora. Se till att du har
tillräckligt med ledigt hårddiskutrymme för den fil du
HP DVD Movie Writer
21

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents