Aanvullende Informatie - HP DVD Movie Writer Quich Start Manual

Dvd movie writer
Table of Contents

Advertisement

Aanvullende informatie

De HP DVD Movie Writer moet worden aangesloten op
uw PC om video's over te zetten of DVD's op te nemen.
Zorg dat u de software en stuurprogramma's hebt
geïnstalleerd op de PC voordat u aan de gang gaat.
De HP DVD Movie Writer heeft twee ingebouwde USB-
poorten. De poort aan de achterzijde sluit aan op de
PC. De accessoirekaart aan de zijkant is bestemd voor
het aansluiten van externe USB 2.0- of 1.1-apparaten,
zoals een digitale camera. Als de HP DVD Movie Writer
geen stroom ontvangt, zal de USB-poort niet als
doorvoerpoort kunnen functioneren.
Videobestanden kunnen erg groot zijn. Zorg dat u
voldoende vrije ruimte op de vaste schijf hebt voor het
bestand dat u overzet of waaraan u werkt. Gemiddeld
hebben MPEG-2-videobestanden ongeveer 2,3 GB per 1
uur video nodig.
Als u aan video's werkt, vraagt dit veel van uw PC. Zorg
dat het systeem aan de minimale systeemeisen voldoet
of deze overschrijdt.
De reproductie van materiaal waarop auteursrecht berust, is onderworpen
aan de wetten op het auteursrecht van de Verenigde Staten (Title 17, United
States Code) en soortgelijke wetten in andere landen. De gebruiker van het
HP-station kan aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van het station,
als de gebruiker zonder toestemming materiaal kopieert waarop
auteursrecht berust. Hewlett-Packard Company geeft geen toestemming voor
het gebruik van een HP-station voor de niet-toegestane reproductie van
materiaal waarop auteursrecht berust en keurt dergelijk gebruik niet goed.
Als u in deze handleiding een fout aantreft of als u hiervoor een mogelijke
oplossing hebt, kunt u een e-mail sturen naar manuals@hp.com. Uw
informatie wordt alleen gebruikt als hulpmiddel bij het ontwikkelen van
nieuwe revisies voor deze handleiding. Uw e-mail wordt niet beantwoord.
Als u klantenondersteuning wenst, raadpleegt u de handleiding Help-info
opvragen of bezoekt u de website www.hp.com/support.
© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
De enige garanties voor HP-producten en -diensten staan vermeld in de
expliciete garantieverklaringen die bij deze producten en diensten worden
geleverd. Niets in dit document kan worden uitgelegd of opgevat als
aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor eventuele technische of
redactionele fouten of ontbrekende informatie in dit document.
Português – Resolução de problemas
O PC não reconhece o HP DVD Movie Writer
Verifique novamente todas as conexões dos cabos.
Se você estiver utilizando o seu próprio cabo USB, tente
usar o cabo USB incluído no HP DVD Movie Writer.
Tente conectar o HP DVD Movie Writer a outra porta
USB do computador.
Se o HP DVD Movie Writer estiver conectado a um hub
USB, tente conectá-lo diretamente ao computador.
Se o HP DVD Movie Writer estiver conectado a uma
porta USB 1.1, desconecte todos os dispositivos USB
desativados.
Verifique se o HP DVD Movie Writer está recebendo
energia. As luzes azuis dos botões de
devem estar acesas sempre que a unidade
TRANSFERIR
estiver ligada.
Tente fazer o seguinte: desligue o computador e
desconecte-o da tomada, desligue a alimentação da
unidade, aguarde alguns segundos e depois conecte a
unidade e ligue o PC com a unidade conectada.
Não há visualização no ArcSoft ShowBiz 2
Verifique a luz indicadora de atividade de vídeo no HP
DVD Movie Writer; ela deverá estar acesa se houver um
sinal de vídeo. Se a luz indicadora não estiver acesa,
verifique todos os cabos e conexões.
Se você estiver usando seus próprios cabos de áudio/
vídeo, tente usar os que vieram com a unidade.
HP DVD Movie Writer
e
EJETAR
19

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents