Silvercrest MTS2218 User Manual And Service Information

Silvercrest MTS2218 User Manual And Service Information

Wireless multi-media keyboard with optical wireless mouse and usb receiver
Table of Contents
 • Polski

  • Spis TreśCI
  • Ważne Zasady Bezpieczeństwa
   • Otoczenie Robocze
   • Konserwacja I Pielęgnacja
   • Dzieci
   • Zgodne Z Przeznaczeniem Użytkowanie
   • Baterie
   • Port Radiowy
   • Zgodność Z Normami
   • Usuwanie I Utylizacja Zużytych Urządzeń
  • Wstęp
  • Instalacja Sprzętu Instalowanie Baterii
   • Podłączanie Miniodbiornika USB
  • Instalacja Oprogramowania
   • Symbole W Pasku Zadań
  • Konfiguracja Zmiana Trybu
   • Konfiguracja Myszy Optycznej
   • Konfiguracja Klawiatury
   • Aneks
   • Rozwiązywanie Problemów
   • Dane Techniczne
  • Informacje Dotyczące Gwarancji
 • Magyar

  • Rendszerkövetelmények
  • Szállítási Terjedelem
  • Áttekintés
  • Tartalomjegyzék
  • Fontos Biztonsági Tudnivalók
   • Üzemeltetési Környezet
   • Karbantartás És Ápolás
   • Gyermekek
   • Rendeltetésszerű Használat
   • Elemek
   • RáDIós Interfész
   • Megfelelőség
   • Használt Készülékek Hulladékként Történő Elhelyezése
  • Bevezető
  • A Hardver Telepítése
   • Elemek Behelyezése
   • A Mini USB-Vevő Csatlakoztatása
  • Szoftver Telepítése
   • Az Állapotsorban Látható Szimbólumok
  • A KonfiguráCIó
   • Az ÜzemmóD Átváltása
   • Az Optikai Egér KonfiguráCIója
   • A Billentyűzet KonfiguráCIója
  • Melléklet Problémamegoldás
   • Műszaki Adatok
  • Garanciával Kapcsolatos Tudnivalók
 • Čeština

  • Předpoklady Systému
  • Rozsah Dodávky
  • Přehled
  • Obsah
  • Důležité Bezpečnostní Pokyny
   • Prostředí Pro Provoz Zařízení
   • Údržba a Péče
   • Děti
   • Použití K Určenému Účelu
   • Baterie
   • Rádiové Rozhraní
   • Shoda
   • Odstraňování a Likvidace Starých Zařízení
  • Úvod
  • Instalace Hardware VkláDání Baterií
   • Připojování Miniaturního USB Přijímače
  • Instalace Software
   • Symboly Na Panelu Nástroje
  • Konfigurace
   • Přepínání Režimu
   • Konfigurace Optické MyšI
   • Konfigurace Klávesnice
  • Příloha
   • Řešení ProbléMů
   • Technické Údaje
   • Ešení ProbléM
  • Upozornění TýkajíCí Se Záruky
 • Slovenčina

  • Obsah Dodávky
  • Systémové Predpoklady
  • Prehľad
  • Obsah
  • Dôležité Bezpečnostné Upozornenia
   • Prevádzkové Prostredie
   • Údržba a Ošetrovanie
   • Deti
   • Používanie Na Určený Účel
   • Batérie
   • Rádiové Rozhranie
   • Zhoda
   • Likvidácia Odpadu Z Prístrojov
  • Úvod
  • Inštalácia Hardvéru Vloženie Batérií
   • Pripojenie Mini USB Prijímača
  • Inštalácia Softvéru
   • Symboly Na Paneli Úloh
  • Konfigurácia Prepínanie Režimov
   • Konfigurácia Optickej MyšI
   • Konfigurácia Klávesnice
  • Príloha
   • Riešenie Problémov
   • Technické Údaje
  • Záručné Upozornenia
   • Declaration of Conformity

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
WIRELESS
Silvercrest MTS2218

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest MTS2218

 • Page 1 WIRELESS Silvercrest MTS2218...
 • Page 2: Package Contents

  Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 English Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS 2218 Package Contents Wireless keyboard Wireless optical mouse Miniature USB receiver 2 batteries type AAA, 1,5V (Micro) for the wireless keyboard (not illustrated) 1 battery type AA, 1,5V (Mignon) for the...
 • Page 3: Overview

  English Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 Overview Special keys (hotkeys) Miniature USB receiver Volume control Scroll wheel...
 • Page 4 Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 English Toggle 500/1000 cpi (press briefly) Toggle standard/media operation (pressed continually for 3 seconds) Tilt wheel (4-way scrolling wheel) Volume control and sound off (media operation) Right mouse button Left mouse button Battery power control lamp...
 • Page 5: Table Of Contents

  English Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 Contents Package Contents System Requirements Overview Contents Important Safety Information Operating Environment................. 5 Maintenance and Care ................. 5 Children......................6 Intended Use....................6 Batteries......................6 R/F Interface ....................7 Compliance ....................8 Appliance Disposal ..................
 • Page 6: Important Safety Information

  Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 English Important Safety Information Before putting the appliance into operation for the first time, please thoroughly read the following instructions and heed all safety warnings, even if you are quite used to handling electronic devices. Keep this manual in a safe place for future reference.
 • Page 7: Children

  English Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 Never open the casing of the appliance or of any accessories. Only clean the appliance with a clean and dry cloth, never using any aggressive liquids. Children Electrical appliances are not suitable as children’s toys. Never permit children the unsupervised use of any electrical appliances.
 • Page 8: R/F Interface

  Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 English R/F Interface Please switch off the appliance in airplanes, hospitals, operating theatres and in the vicinity of medical electronic system. The radio waves transmitted could impair the functionality of sensitive appliances. Observe a minimum distance of 20 cm between the appliance and any pacemaker as the radio waves could impair the function of the pacemaker.
 • Page 9: Compliance

  Introduction Thank you very much for buying the multi-media keyboard and mouse set MTS2218. The components are equipped with SmartLink radio technology and hence do not require any manual synchronization. Several special keys and buttons on both appliances help you adapt the operation of the mouse and keyboard to your personal wishes.
 • Page 10: Hardware Installation

  Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 English Hardware Installation Inserting the Batteries Please start by inserting the battery in the mouse and keyboard as shown in the illustrations below. Please ensure that the + and – poles of the batteries point in the right direction when you insert them.
 • Page 11: Connecting The Miniature Usb Receiver

  English Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 Connecting the Miniature USB Receiver Connect the miniature USB receiver to a free USB port of your running computer. Abb.: Miniature USB Receiver The operating system will automatically recognize the new hardware and install the required drivers.
 • Page 12: Software Installation

  Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 English Software Installation If you would like to use all of the functions of your mouse and keyboard set you need to install the software included. Insert the included CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The installation process should start automatically, failing that, start the CD-ROM file "setup.exe"...
 • Page 13 English Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 Here you can select the target file for the installation via the Browse button or use the suggested file. Click on Next to proceed with the installation. software data being copied. Please wait.
 • Page 14: Task Bar Symbols

  Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 English Task Bar Symbols A double click on this symbol opens the configuration menu for the optical mouse (see page 14 – “Configuration of the Optical Mouse” for a description). A double click on this symbol opens the configuration menu for the keyboard (see page 15 –...
 • Page 15: Configuration Of The Optical Mouse

  English Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 Configuration of the Optical Mouse Double click on this symbol in the task bar (bottom right of the screen, next to the system clock) in order to open the configuration menu for the mouse.
 • Page 16: Configuration Of The Keyboard

  Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 English Click on the „Config of the mouse wheel“ tab in the configuration menu in order to perform the following mouse tilt wheel settings. Vertical Scrolling vertical scrolling function determines the speed at which the scroll wheel moves the lines on the screen up or down.
 • Page 17 English Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 Hotkey Description Back Forward Stop webpage download in internet-browser Update display Internet-browser favourites Search ® Standard email programme (e.g. Microsoft Outlook) Standard internet browser (e.g. Internet Explorer) Initiate sleep modus * Switch computer on/off * (Many mainboards feature a BIOS setting such as, for example, „Boot on USB“, „Power on by USB“, or a...
 • Page 18 Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 English Double-click on this symbol in the task bar to configure the programmable hotkeys (bottom right of your screen, next to the system clock). The following menu opens: Now left-click on the symbol corresponding to the hotkey which is to be changed.
 • Page 19: Attachment Troubleshooting

  English Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 Attachment Troubleshooting If the keyboard or mouse do not respond to input after the installation, please check the following: Check that the batteries have been inserted properly (with the poles pointing in the right direction).
 • Page 20: Warranty Information

  Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218 English Warranty Information...
 • Page 21 English Wireless Multi-Media Keyboard and Mouse Set MTS2218...
 • Page 22: Zawartość Opakowania

  Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Polski Bezprzewodowy zestaw multimedialny klawiatura-mysz MTS 2218 Zawartość opakowania Klawiatura bezprzewodowa Bezprzewodowa mysz optyczna Miniodbiornik USB 2 baterie typu AAA, 1,5V (Micro) do klawiatury radiowej (bez rysunku) 1 baterie typu AA, 1,5V (Mignon) do myszy radiowej (bez rysunku) CD-ROM z oprogramowaniem (bez rysunku) Instrukcja obsługi (bez rysunku)
 • Page 23: Widok Urządzenia

  Polski Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Widok urządzenia Klawisze specjalne (hotkeys) Miniodbiornik USB Regulator głośności Kółko do przewijania...
 • Page 24 Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Polski Przełączanie na 500/1000 cpi (krótkie naciśnięcie) Przełączanie w tryb standardowy / tryb mediów (naciskać 3 sekundy) Kółko przechylane (4-kierunkowe kółko do przewijania) Regulacja głośności i wyłączanie dźwięku (media) Prawy klawisz myszy Lewy klawisz myszy Lampka kontrolna stanu naładowania baterii...
 • Page 25: Spis Treści

  Polski Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Spis treści Zawartość opakowania Wymagania systemowe Widok urządzenia Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa Otoczenie robocze..................25 Konserwacja i pielęgnacja ................25 Dzieci ......................26 Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie............. 26 Baterie......................27 Port radiowy ....................27 Zgodność...
 • Page 26: Ważne Zasady Bezpieczeństwa

  Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Polski Ważne zasady bezpieczeństwa Przed pierwszym użyciem produktu uważnie i dokładnie przeczytaj poniższe instrukcje i zastosuj się do wszystkich wskazówek ostrzegawczych, nawet jeżeli potrafisz się posługiwać urządzeniami elektronicznymi. Przechowuj niniejszą instrukcję jako ewentualne źródło dalszych informacji. Sprzedając urządzenie lub przekazując je innym, zawsze dołączaj do niego niniejszą...
 • Page 27: Dzieci

  Polski Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 prawidłowo czy spadło na ziemię. Jeżeli urządzenie wydziela dym, nietypowe odgłosy lub zapach, należy je natychmiast wyłączyć. W takich sytuacjach urządzenia nie wolno używać, dopóki nie zostanie ono sprawdzone przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę. Wykonywanie...
 • Page 28: Baterie

  Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Polski Baterie Zawsze instaluj baterie z prawidłowo skierowanymi biegunami, nie podejmuj prób ponownego naładowania baterii i nigdy nie wrzucaj ich do ognia. Nie używaj różnych baterii jednocześnie (starych razem z nowymi, alkalicznych z węglowymi itp.). Jeżeli nie używasz urządzenia przed dłuższy czas, wyjmuj z niego baterie.
 • Page 29: Zgodność Z Normami

  Dalsze informacje na temat przepisowej utylizacji zużytego urządzenia uzyskasz w urzędzie miasta, w urzędzie ds. gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym został nabyty produkt. Wstęp Dziękujemy za zakup zestawu klawiatura-mysz MTS2218. Komponenty zestawu wykorzystują technologię radiową SmartLink, która eliminuje konieczność manualnej synchronizacji.
 • Page 30: Instalacja Sprzętu Instalowanie Baterii

  Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Polski Instalacja sprzętu Instalowanie baterii Włóż najpierw baterie do myszy i klawiatury w sposób pokazany na rysunkach u dołu. Uważaj, by bieguny baterii były prawidłowo ustawione (+/-) we wnękach urządzeń. Włącz mysz radiową włącznikiem-wyłącznikiem (15).
 • Page 31: Podłączanie Miniodbiornika Usb

  Polski Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Podłączanie miniodbiornika USB Podłącz miniodbiornik USB do wolnego portu USB włączonego komputera. Rys.: Miniodbiornik USB System operacyjny automatycznie rozpozna nowy sprzęt i zainstaluje potrzebny sterownik. Zależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego wyświetlane są przy tym następujące komunikaty: ®...
 • Page 32: Instalacja Oprogramowania

  Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Polski Instalacja oprogramowania Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji zestawu, musisz zainstalować dostarczone oprogramowanie. Włóż dołączoną płytę CD do stacji dysków CD-ROM komputera. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie; jeżeli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom plik „setup.exe“ na płycie CD-ROM podwójnym kliknięciem.
 • Page 33 Polski Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 W tym miejscu możesz podać fol- der docelowy po kliknięciu przycis- ku Przeglądaj albo użyć zapropo- nowanego folderu. Aby kontynuo- wać, kliknij Dalej. Dane oprogramowania są kopio- wane na twardy dysk. Zaczekaj na zakończenie kopiowania.
 • Page 34: Symbole W Pasku Zadań

  Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Polski Symbole w pasku zadań Podwójne kliknięcie tego symbolu otwiera menu konfiguracji myszy optycznej (opis patrz stronę 34 - Konfiguracja myszy optycznej). Podwójne kliknięcie tego symbolu otwiera menu konfiguracji klawiatury (opis patrz stronę 35 - Konfiguracja klawiatury).
 • Page 35: Konfiguracja Myszy Optycznej

  Polski Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Konfiguracja myszy optycznej Podwójnie kliknij symbol w pasku zadań (w dolnej prawej części ekranu, obok zegara), aby otworzyć menu konfiguracji myszy. Możesz przyporządkowywać funkcje zaznaczonym przyciskom myszy. W tym celu klikaj pola wy- boru za odpowiednimi przyciskami myszy i wybierz funkcję...
 • Page 36: Konfiguracja Klawiatury

  Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Polski Kliknij w menu konfiguracji na zakładkę Konfiguracja kółka myszy, aby ustawić kółko do przewijania. Przeskok pionowy Przeskok pionowy określa szybkość, z jaką kółko myszy przewija wiersze ekranu do góry wzgl. na dół. Opcja Ola stron umożliwia...
 • Page 37 Polski Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Przycisk Opis Wstecz Naprzód Zatrzymuje wyświetlanie strony w przeglądarce internetowej Odśwież stronę Wyświetla ulubione strony przeglądarki internetowej Szukaj Domyślną aplikacja poczty elektronicznej ® (np. Microsoft Outlook) Domyślna przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer) Przejdź w stan wstrzymania * Włączanie-wyłączanie komputera *...
 • Page 38 Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Polski Podwójnie kliknij symbol w pasku zadań (w dolnej prawej części ekranu, obok zegara), aby skonfigurować przyciski programowalne. Otwiera się następujące menu: Kliknij lewym klawiszem myszy na symbol odpowiadający zmienianemu przyciskowi specjalnemu; spowoduje to otwarcie następującego menu: Przy użyciu górnej opcji Wybierz...
 • Page 39: Aneks

  Polski Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Aneks Rozwiązywanie problemów Jeżeli klawiatura i mysz nie reagują po instalacji prawidłowo, wykonaj następujące czynności: Sprawdź, czy baterie są zainstalowane w prawidłowym położeniu (biegunów). Sprawdź, odbiornik jest prawidłowo podłączony komputera (patrz stronę 30 - Podłączanie miniodbiornika USB).
 • Page 40: Informacje Dotyczące Gwarancji

  Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218 Polski Informacje dotyczące gwarancji Poland...
 • Page 41 Polski Bezprzewodowy zestaw multimediany klawiatura-mysz MTS2218...
 • Page 42: Szállítási Terjedelem

  Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Magyar Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS 2218 Szállítási terjedelem Vezeték nélküli billentyűzet Vezeték nélküli optikai egér Mini USB-vevő 2 darab AAA típusú, 1,5V elem (micro) a rádiós billentyűzethez (ábra nélkül) 1 darab AA típusú, 1,5V elem (mignon) a...
 • Page 43: Áttekintés

  Magyar Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Áttekintés Gyorsbillentyűk (hotkey) Mini USB-vevő Hangerő-szabályozó Gördítő kerék...
 • Page 44 Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Magyar Átváltás 500/1000 cpi (röviden megnyomjuk) Átváltás a standard és média üzemmód között (3 másodpercig nyomva tartjuk) Tilt-Wheel (4-utas gördítő kerék) Hangerősség állítása és hang kikapcsolása (multimédiás üzemmód) Jobb egérgomb Bal egérgomb Kontroll lámpa az elem energiaállapotának kijelzéséhez...
 • Page 45: Tartalomjegyzék

  Magyar Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Tartalomjegyzék Szállítási terjedelem Rendszerkövetelmények Áttekintés Tartalomjegyzék Fontos biztonsági tudnivalók Üzemeltetési környezet ................45 Karbantartás és ápolás................45 Gyermekek....................46 Rendeltetésszerű használat ............... 46 Elemek ......................46 Rádiós interfész ..................47 Megfelelőség....................48 Használt készülékek hulladékként történő...
 • Page 46: Fontos Biztonsági Tudnivalók

  Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Magyar Fontos biztonsági tudnivalók Az eszköz első alkalmazása előtt kérjük, gondosan olvassa végig a lenti tudnivalókat és vegyen figyelembe minden figyelmeztetést, még akkor is, ha Ön járatos elektronikus eszközök használata terén. Jövőbeni felvilágosítás érdekében gondosan őrizze meg ezt a kézikönyvet.
 • Page 47: Gyermekek

  Magyar Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Minden javítást csak képzett szakszemélyzettel végeztessen. Soha ne nyissa ki az eszköz vagy a tartozék burkolatát. Soha ne tisztítsa az eszközt agresszív folyadékokkal, hanem csak egy tiszta, száraz kendővel. Gyermekek Az elektromos eszközök nem tartoznak gyermekek kezébe. Gyermekeknek soha ne engedje meg az elektromos eszköz felügyelet nélküli használatát.
 • Page 48: Rádiós Interfész

  Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Magyar Gondoljon a környezet védelmére. A lemerült elemek nem tartoznak a háztartási hulladékok közé. Használt elemeknek kijelölt gyűjtőhelyen kell őket leadni. Rádiós interfész Kapcsolja ki az eszközt, ha repülőgépben, kórházban, műtőben vagy egy orvosi elektronikai rendszer mellett tartózkodik.
 • Page 49: Megfelelőség

  üzletben kaphat, melyben a terméket vásárolta. Bevezető Köszönjük, hogy az MTS2218 multimédia billentyűzet és egér szett megvásárlása mellett döntött. A komponensek a manuális szinkronizálást feleslegessé tévő SmartLink rádiótechnológiával rendelkeznek. Az eszközök számos gyorsbillentyűjének (hotkey) köszönhetően az egérrel és a billentyűzettel végzett munkát személyes kívánalmaihoz igazíthatja.
 • Page 50: A Hardver Telepítése

  Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Magyar A hardver telepítése Elemek behelyezése Elsőként - a lenti ábráknak megfelelően - tegye be az egérbe és a billentyűzetbe az elemeket. Ügyeljen arra, hogy az elemeket megfelelő polaritással (+ és - figyelembevételével) tegye be az eszközökbe. Ezután a be/kikapcsoló...
 • Page 51: A Mini Usb-Vevő Csatlakoztatása

  Magyar Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 A mini USB-vevő csatlakoztatása A mini USB-vevőt dugja be a bekapcsolt számítógép egyik szabad USB- portjába. Ábra: Mini USB-vevő Az operációs rendszer felismeri az új hardvert és automatikusan feltelepíti a szükséges eszközkezelő programokat. A telepített operációs rendszertől függően eközben következő...
 • Page 52: Szoftver Telepítése

  Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Magyar Szoftver telepítése Az egér-billentyűzet szett minden funkciójának használhatósága érdekében telepítenie kell a mellékelt szoftvert. Ehhez helyezze be számítógépe CD- ROM meghajtóba a mellékelt CD-ROM-ot. A telepítésnek automatikusan meg kell kezdődnie, egyéb esetben kettős kattintással manuálisan kezdje el futtatni a CD-ROM-on található...
 • Page 53 Magyar Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Itt a "Tallózás" gomb segítségével megadhatja az a mappát, melybe a szoftvert szeretné telepíteni, vagy alkalmazhatja javasolt mappát. A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra. rendszer másolni kezdi szoftver adatait. Kérjük várjon ...
 • Page 54: Az Állapotsorban Látható Szimbólumok

  Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Magyar Az állapotsorban látható szimbólumok Ha duplán kattint erre a szimbólumra, megnyithatja az optikai egér konfigurációs menüjét (a leírást lásd a 54. oldalon - Az optikai egér konfigurációja). Ha duplán kattint erre a szimbólumra, megnyithatja a billentyűzet konfigurációs menüjét (a leírást lásd a 55.
 • Page 55: Az Optikai Egér Konfigurációja

  Magyar Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Az optikai egér konfigurációja Az egér konfigurációs menüjének megnyitásához az állapotsorban kattintson duplán az szimbólumra (a képernyő alján jobb oldalon, az óra mellett). Itt külön funkciókat rendelhet az egér megjelölt gombjaihoz. Ehhez kattintson a megfelelő...
 • Page 56: A Billentyűzet Konfigurációja

  Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Magyar Az egér gördítő kerekének következőképp történő beállításához a konfigurációs menüben kattintson a "Egér gomb kerék beállítása" fülre. Függőleges gördítés vertikális gördítéssel meghatározhatja, hogy a gördítő kerék milyen sebességgel mozgassa fel- ill.
 • Page 57 Magyar Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Hotkey Leírás Vissza Előre Leállítja az oldal felépülését az Internet böngészőben Frissíti az aktuális nézetet Az Internet böngésző kedvencei Keresés Alapértelmezett levelező program ® (pl. Microsoft Outlook) Alapértelmezett Internet böngésző (pl. Internet Explorer) Nyugalmi állapot beindítása *...
 • Page 58 Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Magyar programozható gyorsbillentyűk konfigurálásához állapotsorban kattintson duplán a szimbólumra (a képernyő alján jobb oldalon, az óra mellett). Következő menü nyílik meg: Ezután a bal egér gombbal kattintson arra a szimbólumra, amelyik megfelel a módosítandó...
 • Page 59: Melléklet Problémamegoldás

  Magyar Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Melléklet Problémamegoldás Ha a billentyűzet és az egér a telepítés után nem reagálnak, kérjük ellenőrizze következőket: Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő elrendezésben (helyes polaritással) lettek-e behelyezve. Ellenőrizze, hogy a vevő megfelelően van-e csatlakoztatva a számítógépre (lásd 50.
 • Page 60: Garanciával Kapcsolatos Tudnivalók

  Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218 Magyar Garanciával kapcsolatos tudnivalók Hungary...
 • Page 61 Magyar Vezeték nélküli multimédia billentyűzet és egér szett MTS2218...
 • Page 62: Rozsah Dodávky

  Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Čeština Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši MTS 2218 Rozsah dodávky Bezdrátová klávesnice Bezdrátová optická myš Miniaturní USB přijímač 2 kusy baterie typu AAA, 1,5 V (micro) pro bezdrátovou rádiovou klávesnici (bez vyobrazení) 1 kusy baterie typu AA, 1,5 V (mignon) pro bezdrátovou rádiovou myš...
 • Page 63: Přehled

  Čeština Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Přehled Horké klávesy (Hotkeys) Miniaturní USB přijímač Regulátor hlasitosti Skrolovací kolečko...
 • Page 64 Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Čeština Přepnutí 500/1000 cpi (krátce stiskněte) Přepnutí standardní režim / režim média (podržte tři sekundy stisknuté) Čtyřsměrné skrolovací kolečko (tilt-wheel) Nastavení hlasitosti a vypnutí zvuku (režim Media) Pravé tlačítko myši Levé tlačítko myši Světelné kontrolky pro stav energie v baterii Vpřed (standardní...
 • Page 65: Obsah

  Čeština Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Obsah Rozsah dodávky Předpoklady systému Přehled Obsah Důležité bezpečnostní pokyny Prostředí pro provoz zařízení ..............65 Údržba a péče .................... 65 Děti......................66 Použití k určenému účelu ................66 Baterie......................66 Rádiové rozhraní ..................67 Shoda......................
 • Page 66: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Čeština Důležité bezpečnostní pokyny Před prvním použitím zařízení si, prosím, důkladně přečtěte následující pokyny a dbejte všech výstražných upozornění a to i v případě, že jste dobře seznámeni se zacházením s elektronickými zařízeními. Tuto příručku pečlivě opatrujte a uchovejte ji pro budoucí...
 • Page 67: Děti

  Čeština Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši odbornému personálu. Nikdy neotevírejte kryt zařízení nebo příslušenství. Zařízení čistěte pouze čistým, suchým hadrem, nikdy nepoužívejte agresivní kapaliny. Děti Elektrická zařízení nepatří do rukou dětí. Nikdy nenechávejte děti používat elektrická zařízení bez dohledu. Děti nedokáží vždy správně rozpoznat možná...
 • Page 68: Rádiové Rozhraní

  Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Čeština Rádiové rozhraní Pokud se nacházíte v letadle, nemocnici, na operačním sále nebo poblíž lékařských elektronických systémů zařízení vypněte. Přenášené rádiové vlny mohou negativně ovlivnit fungování citlivých zařízení. Mějte zařízení v minimální vzdálenosti 20 cm od stimulátoru srdeční činnosti, protože jinak může dojít k negativnímu ovlivnění...
 • Page 69: Shoda

  Úvod Mnohokrát děkujeme za zakoupení multimediální sady klávesnice a myši MTS2218. Komponenty jsou vybaveny rádiovou technologií SmartLink, která dělá z ruční synchronizace čirou zbytečnost. Práci s myší a klávesnicí si můžete prostřednictvím mnoha horkých kláves přizpůsobit svým osobním požadavkům. Myš je opatřena čtyřcestnýn skrolovacím kolečkem (tilt-wheel), aby vedle vertikálního posunu obrazovky byl umožněn také...
 • Page 70: Instalace Hardware Vkládání Baterií

  Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Čeština Instalace hardware Vkládání baterií Nejprve vložte baterie do myši a klávesnice, jak je zobrazeno na obrázku níže. Přitom dávejte pozor, aby byly baterie do zařízení vloženy podle správného pólování (dodržujte + a –). Poté rádiovou myš prostřednictvím vypínače/zapínače (15) zapněte.
 • Page 71: Připojování Miniaturního Usb Přijímače

  Čeština Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Připojování miniaturního USB přijímače Miniaturní USB přijímač zapojte do volného USB vstupu na svém zapnutém počítači. Obr.: Miniaturní USB přijímač Operační systém rozpozná nový hardware a automaticky nainstaluje potřebné ovladače. V závislosti na nainstalovaném operačním systému se přitom na obrazovce objeví...
 • Page 72: Instalace Software

  Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Čeština Instalace software Abyste mohli plně využívat celý rozsah funkcí své nové sady myši a klávesnice, je třeba nainstalovat dodaný software. Za tímto účelem vložte přiložený CD Rom do mechaniky CD Rom svého počítače. Proces instalace by měl začít automaticky, v opačném případě...
 • Page 73 Čeština Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši můžete prostřednictvím tlačítka „Procházet“ vybrat cílovou složku pro instalaci, nebo použít navrhovanou složku. pokračování klepněte na Další. Začne se s kopírováním dat pro software. Počkejte, prosím. Restartování počítače vyžaduje pouze operační systém Windows Vista™.
 • Page 74: Symboly Na Panelu Nástroje

  Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Čeština Symboly na panelu Nástroje Poklepání na tuto ikonu otevírá nabídku Konfigurace pro optickou myš (Pro popis viz stranu 74 - Konfigurace optické myši). Poklepání na tuto ikonu otevírá nabídku Konfigurace pro klávesnici (Pro popis viz stranu 75 - Konfigurace klávesnice). Tento symbol vám ukazuje, že byla na klávesnici aktivovaná...
 • Page 75: Konfigurace Optické Myši

  Čeština Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Konfigurace optické myši Poklepejte na tuto ikonu v panelu Nástroje (vpravo dole na vaší obrazovce, vedle systémových hodin), aby se otevřela nabídka Konfigurace pro myš. Zde můžete pro označená tlačítka myši určit jednotlivé funkce.
 • Page 76: Konfigurace Klávesnice

  Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Čeština Klepněte v nabídce Konfigurace na registrační kartu „Konfigurace kolečka myši“, abyste mohli následujícím způsobem nastavit skrolovací kolečko. Vertikální pohyb obrazovky Vertikální pohyb obrazovky určuje rychlost, kterou skrolovací kolečko pohybuje s řádky obrazovce nahoru případně dolů. Prostřednictvím možnosti „Pro...
 • Page 77 Čeština Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Hotkey Popis Vpřed Zpět Zastavuje načítání stránky v internetovém prohlížeči Aktualizovat Oblíbené z internetového prohlížeče Hledat Standardní e-mailový program ® (např. Microsoft Outlook) Standardní internetový prohlížeč (např. Internet Explorer) Inicializovat klidový stav * (režim spánku) Zapínání/vypínání...
 • Page 78 Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Čeština Abyste mohli naprogramovat programovatelné horké klávesy, poklepejte na tuto ikonu v panelu Nástroje (vpravo dole na vaší obrazovce, vedle systémových hodin). Otevře se následující nabídka: Poté klepněte levým tlačítkem myši na symbol, který odpovídá horké klávese, kterou chcete změnit, a tím se otevře následující...
 • Page 79: Příloha

  Čeština Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Příloha Řešení problémů Když klávesnice a myš po instalaci nereagují, zkontrolujte, prosím, následující: Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie (správné pólování). Zkontrolujte, zda je přijímač správně připojen k počítači (viz stranu 70 - Připojování...
 • Page 80: Upozornění Týkající Se Záruky

  Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši Čeština Upozornění týkající se záruky...
 • Page 81 Čeština Multimediální bezdrátová sada klávesnice a myši...
 • Page 82: Obsah Dodávky

  Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Slovensky Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS 2218 Obsah dodávky Bezdrôtová klávesnica Bezdrôtová optická myš Mini USB prijímač 2 ks batérií typu AAA, 1,5V (Micro) do rádiovej klávesnice (bez obrázku) 1 ks batérií typu AA, 1,5V (Mignon) do rádiovej klávesnice (bez obrázku)
 • Page 83: Prehľad

  Slovensky Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Prehľad Špeciálne klávesy (hotkeys) Mini USB prijímač Regulátor hlasitosti Rolovacie koliesko...
 • Page 84 Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Slovensky Prepínanie 500/1000 cpi (krátko stlačiť) Prepínanie režim štandard/režim Media (podržať stlačené 3 sekundy) Tilt Wheel (4-smerové rolovacie koliesko) Regulácia hlasitosti a vypnutie zvuku (režim Media) Pravé tlačidlo myši Ľavé tlačidlo myši Kontrolka stavu nabitia batérie Dopredu (štandard)
 • Page 85: Obsah

  Slovensky Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Obsah Obsah dodávky Systémové predpoklady Prehľad Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenia Prevádzkové prostredie ................85 Údržba a ošetrovanie.................. 85 Deti......................86 Používanie na určený účel................86 Batérie......................86 Rádiové rozhranie..................87 Zhoda......................88 Likvidácia odpadu z prístrojov ..............
 • Page 86: Dôležité Bezpečnostné Upozornenia

  Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Slovensky Dôležité bezpečnostné upozornenia Pred prvým použitím prístroja si, prosím, prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte všetky výstražné upozornenia, aj keď ste oboznámení so zaobchádzaním elektronických prístrojov. Starostlivo si uschovajte túto príručku ako referenciu pre budúcnosť. V prípade, že prístroj predáte alebo ďalej postúpite, odovzdajte bezpodmienečne aj tento návod.
 • Page 87: Deti

  Slovensky Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 neotvárajte kryt prístroja alebo príslušenstva. Prístroj očistite len čistou, suchou handričkou, nepoužívajte agresívne tekutiny. Deti Elektrické prístroje nepatria do rúk deťom. Nikdy nedovoľte deťom bez dozoru používať elektrické prístroje. Deti nedokážu vždy správne rozpoznať...
 • Page 88: Rádiové Rozhranie

  Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Slovensky Rádiové rozhranie Keď sa nachádzate v lietadle, nemocnici, operačnej sále alebo v blízkosti medicínskeho elektronického systému, prístroj vypnite. Prenášané rádiové vlny môžu nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť citlivých prístrojov. Prístroj udržiavajte v minimálnej vzdialenosti 20 cm od kardiostimulátora, v opačnom...
 • Page 89: Zhoda

  Slovensky Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Zhoda Sada klávesnice a myši bola preverená a schválené vzhľadom na zhodu so základnými požiadavkami ako aj smernice 1999/5/EC o rádiových zariadeniach. http://www.service.targa.co.uk Likvidácia odpadu z prístrojov Prístroje označené týmto symbolom podliehajú európskej smernici 2002/96/EC.
 • Page 90: Inštalácia Hardvéru Vloženie Batérií

  Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Slovensky Inštalácia hardvéru Vloženie batérií Najprv vložte batérie do myši a klávesnice, ako je to zobrazené na obrázkoch dole. Dbajte na správnu polaritu vložených batérií (dodržiavajte umiestnenie + a – ) v prístroji. Potom zapnite rádiovú myš spínačom/ vypínačom (15).
 • Page 91: Pripojenie Mini Usb Prijímača

  Slovensky Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Pripojenie mini USB prijímača Mini USB prijímač zapojte do voľného USB portu zapnutého počítača. Obr.: Mini USB prijímač Operačný systém zistí nový hardvér a automaticky nainštaluje potrebné ovládače. V závislosti od nainštalovaného operačného systému sa pritom zobrazia na monitore nasledujúce hlásenia:...
 • Page 92: Inštalácia Softvéru

  Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Slovensky Inštalácia softvéru Aby ste mohli využívať celý rozsah funkcií vašej sady myši a klávesnice, musíte nainštalovať dodaný softvér. Priložený CD ROM vložte do CD jednotky vášho počítača. Proces inštalácie by sa mal spustiť automaticky, v prípade, že sa nespustí, otvorte manuálne súbor „setup.exe“...
 • Page 93 Slovensky Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Tu si môžete zvoliť cieľový adresár inštaláciu tlačidlom „Prechádzať...“ alebo použiť navrhnutý adresár. Kliknite na Ďalšie, aby ste mohli v inštalácii pokračovať. Údaje softvéru sa kopírujú. Čakajte prosím. Operačný systém Windows Vista™...
 • Page 94: Symboly Na Paneli Úloh

  Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Slovensky Symboly na paneli úloh Dvojitým kliknutím na tento symbol otvoríte konfiguračné menu pre optickú myš (opis viď na strane 94 - Konfigurácia optickej myši). Dvojitým kliknutím na tento symbol otvoríte konfiguračné menu pre klávesnicu (opis viď...
 • Page 95: Konfigurácia Optickej Myši

  Slovensky Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Konfigurácia optickej myši Kliknite dvakrát na tento symbol na paneli úloh (vpravo dole na monitore, vedľa systémových hodín) a otvoríte konfiguračné menu pre myš. môžete určiť funkciu označené tlačidlá myši. Kliknite na prepínač...
 • Page 96: Konfigurácia Klávesnice

  Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Slovensky Kliknite na konfiguračné menu na registračnej karte „Konfigurácia tlačidiel myši“, aby ste mohli nasledovne nastaviť rolovacie koliesko myši. Vertikálne posúvanie obrazu Vertikálne posúvanie obrazu určuje rýchlosť, akou sa rolovacie koliesko pohybuje po riadkoch na obrazovke hore, príp.
 • Page 97 Slovensky Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Hotkey Opis Späť Dopredu Zastaví načítanie stránky v internetovom prehliadači Aktualizovať zobrazenie Záložky internetového prehliadača Hľadať ® Štandardný e-mailový program (napr. Microsoft Outlook) Štandardný internetový prehliadač (napr. Internet Explorer) Uviesť PC do režimu standby * Zapnutie/vypnutie počítača *...
 • Page 98 Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Slovensky Kliknite dvakrát na tento symbol na paneli úloh (vpravo dole na monitore, vedľa systémových hodín) a môžete nakonfigurovať programovateľné špeciálne klávesy. Otvorí sa nasledovné menu: Potom kliknite ľavým tlačidlom myši na symbol, ktorý zodpovedá...
 • Page 99: Príloha

  Slovensky Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Príloha Riešenie problémov Keď klávesnica a myš po nainštalovaní nereagujú, vyskúšajte toto: Skontrolujte, či sú batérie správne vložené (so správnou polaritou). Skontrolujte, či je prijímač správne pripojený k počítaču (viď strana 90 – Pripojenie mini USB prilímača).
 • Page 100: Záručné Upozornenia

  Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218 Slovensky Záručné upozornenia...
 • Page 101 Slovensky Sada bezdrôtovej multimediálnej klávesnice a myši MTS2218...
 • Page 102: Declaration Of Conformity

  RF Mouse + Keyboard 2.4 GHz model: SilverCrest MTS2218 is confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to the Council Directive R&TTE 1999/5/EC.
 • Page 103 TARGA GmbH CE declaration Lange Wende 41 of conformity: D-59494 Soest www.silvercrest.cc www.silvercrest.cc...

Table of Contents