Silvercrest STMS 2219 A1 User Manual And Service Information

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest STMS 2219 A1

  Summary of Contents for Silvercrest STMS 2219 A1

 • Page 3 English .........................2 Čeština ......................23 Deutsch ......................44 V 1.34...
 • Page 4: Table Of Contents

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Table of Contents Trademarks ......................3 Introduction ......................3 Intended Use ...................... 3 Package Contents ....................4 Technical Specifications ..................5 System Requirements ..........................5 Safety Instructions ....................6 Children and Persons with Disabilities ....................6 Batteries ..............................
 • Page 5: Trademarks

  Other names and product can be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Introduction Thank you for purchasing this wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1. The devices feature a SmartLink technology that makes any manual synchronisation obsolete. The multiple function buttons of the devices let you customise the mouse and keyboard according to your needs.
 • Page 6: Package Contents

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Package Contents Wireless Keyboard STMS 2219 A1-K Wireless Mouse STMS 2219 A1-M USB nano receiver STMS 2219 A1-R (inserted into the wireless mouse) 2 AAA-type batteries, 1.5V (Micro) for wireless keyboard 1 AA-type battery, 1.5V (Mignon) for wireless...
 • Page 7: Technical Specifications

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Technical Specifications 2.4 GHz radio frequency SmartLink technology (no more need to establish connections between receiver and mouse/keyboard manually) Range up to 5 m (15 feet) Keyboard 22 function keys (hotkeys), of which 19 are programmable Volume adjustment dial knob 47.4 x 16.9 x 2.5 cm (L x W x H)
 • Page 8: Safety Instructions

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Safety Instructions Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference.
 • Page 9: Batteries

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Batteries Insert the batteries with the correct polarity. Never try to recharge the batteries and under no circumstances throw them into fire. Do not mix battery types (old and new or carbon and alkaline, etc.).
 • Page 10: Operating Environment

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Operating Environment Position the device on a stable, flat surface and do not place any objects on the device. The device is not designed for use in environments with high temperatures or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust.
 • Page 11: Overview

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Overview Special keys (hotkeys) USB nano receiver (inserted into the wireless mouse) Battery level indicator* Volume control keyboard front panel will light-up briefly when inserting the batteries. English - 9...
 • Page 12 Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 800/1600 cpi toggle switch (press briefly) Standard / media mode toggle switch (keep pressed for 3 seconds) Tilt wheel (4-way scroll wheel) Volume control and mute (media mode) Right mouse button Left mouse button...
 • Page 13: Before Getting Started

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Before Getting Started Unpack all the devices and use the package contents checklist on page 4 to verify that you have received all items listed. Inserting the Batteries First insert the batteries into the wireless mouse and wireless keyboard, as shown in the figures below.
 • Page 14: Connecting The Usb Nano Receiver

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 The wireless mouse features an automatic standby function. When not using the wireless mouse for a certain amount of time, it will power off. Move the wireless mouse or press any mouse button to power it back on (the drivers must be installed).
 • Page 15: Installing The Software

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Installing the Software In order to be able to use the full function-capabilities of your wireless keyboard and wireless mouse, you must install the supplied software. To do this, insert the supplied CD-ROM into the CD- ROM drive of your computer.
 • Page 16: Icons In The Task Bar

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Click "Finish" to finish the setup programme. If you are prompted to restart your computer, restart it before using the software. Icons in the Task Bar Double-clicking on this icon opens the configuration menu for the optical mouse (See page 15 - Configuring the Wireless Optical Mouse for details).
 • Page 17: Getting Started

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 The operating systems default settings will hide disabled icons in the task bar. It is recommended that you disable the "Hide inactive icons" option in task bar properties. Getting Started Changing the Operating Mode...
 • Page 18: Configuring The Wireless Keyboard

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 All selected options apply to the default mode. The button assignments for media mode cannot be modified. Enable changes by clicking the "Apply" button (the window remains open) or by clicking on the "OK"...
 • Page 19 Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Hotkey Description Default Internet Browser (e.g. Internet Explorer) ® Default E-mail programme (e.g. Microsoft Outlook) Internet Browser favourites Next (e.g. Internet Explorer) Previous (e.g. Internet Explorer) Refresh page Search for ... Launch the Calculator...
 • Page 20 Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 In order to program the programmable function keys, double-click on the icon in the task bar (lower-right corner of your screen, near the system clock) or right-click on the icon and select "Open"...
 • Page 21: Environmental Considerations And Recycling

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Environmental Considerations and Recycling Devices marked with this symbol are subject to European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at official disposal centres. Also the USB nano receiver is an electronics device and needs to be disposed of properly.
 • Page 22: Troubleshooting

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Troubleshooting If after installation the wireless keyboard and the wireless mouse do not respond, please test the following:  Check the polarity of the batteries.  Check that the receiver unit has been connected properly to your computer (see page 12 - Connecting the USB Nano Receiver).
 • Page 23: Warranty Information

  Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Warranty Information Warranty of TARGA GmbH Dear Customer, This device is sold with three years warranty from the date of purchase. In the event of product defects, you have legal rights towards the seller. These statutory rights are not restricted by our warranty as described below.
 • Page 24 Wireless keyboard with wireless mouse STMS 2219 A1 Submitting warranty claims To ensure speedy handling of your complaint, please note the following: Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation or online help carefully. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline.
 • Page 25 Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Obsah Ochranné známky .....................24 Úvod .........................24 Určené použití ....................24 Obsah balení .....................25 Technické údaje ....................26 Požadavky na systém ......................... 26 Důležité bezpečnostní pokyny ................27 Děti a zdravotně postižené osoby ....................27 Baterie ..............................28 Vysokofrekvenční...
 • Page 26: Ochranné Známky

  Úvod Děkujeme vám, že jste si koupili bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou myší a nanopřijímačem USB STMS 2219 A1. Zařízení je vybaveno technologií SmartLink, díky níž je jakákoli ruční synchronizace zastaralá. Funkční tlačítka zařízení umožňují přizpůsobit konfiguraci myši a klávesnice podle vlastních požadavků. Myš je opatřena naklápěcím kolečkem (čtyřsměrové...
 • Page 27: Obsah Balení

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Obsah balení Bezdrátová klávesnice STMS 2219 A1-K Bezdrátová myš STMS 2219 A1-M Nanopřijímač USB STMS 2219 A1-R (standardně vložený do bezdrátové myši) 2 baterie typu AAA, 1,5 V (mikro), pro bezdrátovou klávesnici 1 baterie typu AA, 1,5 V (Mignon), pro bezdrátovou myš...
 • Page 28: Technické Údaje

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Technické údaje kmitočet 2,4 GHz Technologie SmartLink (pro manuální navázání spojení mezi přijímačem a myší/klávesnicí není zapotřebí nic dalšího) Dosah až 5 m Klávesnice 22 aktivačních kláves (z toho 19 programovatelných) Ovladač nastavení hlasitosti 47,4 x 16,9 x 2,5 cm (D x Š...
 • Page 29: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Důležité bezpečnostní pokyny Před prvním použitím tohoto zařízení si přečtěte níže uvedené poznámky a dbejte na všechna upozornění, a to i v případě, že máte zkušenosti s používáním elektronických zařízení. Uchovávejte tento návod na bezpečném místě kvůli další konzultaci. Při prodeji zařízení nebo jeho postoupení...
 • Page 30: Baterie

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Baterie Vložte baterie za dodržení správné polarity. Baterie znovu nenabíjejte a nikdy nevhazujte do ohně. Nepoužívejte současně různé typy baterií (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické a podobně). Baterie se nesmí otevírat ani deformovat. V opačném případě hrozí riziko úniku chemikálií. V případě...
 • Page 31: Provozní Prostředí

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Provozní prostředí Zařízení umístěte na stabilní rovný povrch a nepokládejte na něj žádné předměty. Zařízení nebylo navrženo pro použití v prostředích s vysokými teplotami nebo vlhkostí (např. koupelnách) a musí být udržováno bez prachu. Provozní teplota a provozní vlhkost: 5 až 40 °C, max. 90% relativní...
 • Page 32: Přehled

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Přehled Speciální tlačítka (aktivační klávesy) Připojení nanopřijímače USB Indikátor stavu baterií* Ovládání hlasitosti * Při vkládání baterií LED na čelním panelu klávesnice krátce blikne. 30 - Čeština...
 • Page 33 Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Přepínač 800/1600 cpi (krátké stisknutí) Přepínač mezi standardním a multimediálním režimem (přidržet 3 sekundy) Naklápěcí kolečko (čtyřsměrové rolovací kolečko) Ovládání hlasitosti a vypnutí zvuku (multimediální režim) Pravé tlačítko myši Levé tlačítko myši Indikátor stavu baterií...
 • Page 34: Příprava K Použití

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Příprava k použití Všechna zařízení vybalte a v kontrolním seznamu obsahu balení na straně 25 zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny uvedené položky. Vkládání baterií Podle následujících obrázků nejprve vložte baterie do bezdrátové klávesnice a bezdrátové myši. Při vkládání...
 • Page 35: Připojení Nanopřijímače Usb

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Bezdrátová myš je vybavena funkcí pro automatický přechod do pohotovostního režimu. Po určité době nečinnosti se vypne. Pro opětovné zapnutí stačí pohnout myší nebo stisknout některé z jejích tlačítek (musí být nainstalované ovladače).
 • Page 36: Instalace Softwaru

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Instalace softwaru Abyste mohli všechny funkce bezdrátové klávesnice a bezdrátové myši využít, musíte nainstalovat dodávaný software. Do jednotky CD-ROM počítače vložte dodávané CD-ROM. Proces instalace by se měl spustit automaticky. Jinak dvakrát klikněte na soubor "setup.exe " na disku CD-ROM a instalaci spustíte ručně.
 • Page 37: Ikony Na Hlavním Panelu

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Instalační program dokončíte klepnutím na Dokončit Pokud budete vyzváni k restartování počítače, restartujte ho, než začnete tento software používat. Ikony na hlavním panelu Dvojitým kliknutím na tuto ikonu otevřete nabídku konfigurace optické myši (podrobnosti viz str.
 • Page 38: Použití

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Výchozí nastavení operačního systému skryje deaktivované ikony na hlavním panelu. V nastavení vlastností hlavního panelu se doporučuje vypnout možnost „Skrýt neaktivní ikony“. Použití Přepínání provozního režimu Tlačítko CPI (5) použijte k rychlému přepínání rozlišení 800 cpi a 1600 cpi optického sledování...
 • Page 39: Konfigurace Bezdrátové Klávesnice

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Všechny zvolené možnosti platí pro výchozí režim. Přiřazení tlačítek pro multimediální režim nelze změnit. Změny aktivujte kliknutím na tlačítko „Použít“ (okno zůstane otevřené) nebo na tlačítko „OK“ (okno se zavře). Klikněte na záložku „O ovladači myši“ za účelem zobrazení informace o ovladači myši.
 • Page 40 Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Programovatelná klávesa Popis Výchozí internetový prohlížeč (např. Internet Explorer) ® výchozí e-mailový programe (např. Microsoft Outlook) Oblíbené položky prohlížeče Další (např. Internet Explorer) Předchozí (např. Internet Explorer) Obnovit stránku Hledat... Kalendář Otevře Tento počítač...
 • Page 41 Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Chcete-li naprogramovat programovatelné funkční klávesy, klikněte dvakrát na ikonu hlavním panelu (v pravém dolním rohu obrazovky, vedle systémových hodin). Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a v kontextové nabídce zvolte „Otevřít“.
 • Page 42: Ohled Na Životní Prostředí A Recyklace

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Ohled na životní prostředí a recyklace Přístroje označené tímto symbolem podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. Všechny elektrické a elektronické přístroje musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu v oficiálních střediscích pro likvidaci. Také nanopřijímač USB je elektronické...
 • Page 43: Problémy A Způsob Jejich Odstranění

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Problémy a způsob jejich odstranění Pokud po instalaci bezdrátová klávesnice a bezdrátová myš nereaguje, prověřte následující položky:  Zkontrolujte polaritu nabíjecí baterií.  Ověřte si, zda je nanopřijímač správně připojen k počítači (viz str. 33 – Připojení...
 • Page 44: Informace O Záruce

  Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Informace o záruce Záruka TARGA GmbH Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Na přístroj obdržíte záruku 3 roky od data nákupu. V případě závad na tomto produktu můžete vůči prodávajícímu uplatnit svá zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.
 • Page 45 Bezdrátová klávesnice s bezdrátovou myší STMS 2219 A1 Pro případ, že není možné telefonické řešení, zahájí naše zákaznická linka v závislosti na příčině chyby další servisní postup. Servis Telefon: 2 – 39 000 290 E-mailový: service.CZ@targa-online.com IAN: 90437 Výrobce Uvědomte si, prosím, že následující adresa není adresou servisu. Nejprve kontaktujte výše uvedené...
 • Page 46 Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Inhaltsverzeichnis Warenzeichen ....................45 Einleitung ......................45 Bestimmungsgemäße Verwendung ..............45 Lieferumfang ....................46 Technische Daten ....................47 Systemvoraussetzungen ........................47 Sicherheitshinweise ..................48 Kinder und Personen mit Einschränkungen ..................48 Batterien .............................. 49 Funkschnittstelle ..........................
 • Page 47: Warenzeichen

  Eigentümer sein. Einleitung Vielen Dank für den Kauf der Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1. Die Geräte sind mit einer SmartLink-Funktechnologie ausgestattet, die das manuelle Synchronisieren überflüssig macht. Mit den vielen Sondertasten der Geräte können Sie die Arbeit mit der Maus und der Tastatur an Ihre persönlichen Wünsche anpassen.
 • Page 48: Lieferumfang

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Lieferumfang Funktastatur STMS 2219 A1-K Funkmaus STMS 2219 A1-M USB-Nano-Empfänger STMS 2219 A1-R (in der Funkmaus eingelegt) 2 Batterien vom Typ AAA, 1,5V (Micro) für die Funktastatur 1 Batterie vom Typ AA, 1,5V (Mignon) für die Funkmaus...
 • Page 49: Technische Daten

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Technische Daten 2,4 GHz Funkfrequenz SmartLink-Technologie (kein manuelles Verbinden zwischen Empfänger und Maus/Tastatur mehr notwendig) Reichweite bis zu 5 m Tastatur 22 Sondertasten (Hotkeys), davon 19 programmierbar Drehregler für Lautstärke 47,4 x 16,9 x 2,5 cm (L x B x H)
 • Page 50: Sicherheitshinweise

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Sicherheitshinweise Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.
 • Page 51: Batterien

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Batterien Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein, versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen und werfen Sie sie unter keinen Umständen ins Feuer. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien (alte und neue, Alkali und Kohle, usw.) gleichzeitig. Batterien dürfen nicht verformt oder geöffnet werden, da evtl.
 • Page 52: Betriebsumgebung

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Betriebsumgebung Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche und stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit: 5°C bis 40°C, max.
 • Page 53: Übersicht

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Übersicht Sondertasten (Hotkeys) USB-Nano-Empfänger (in der Funkmaus eingelegt) Kontrollleuchte für den Energiezustand der Batterien* Lautstärkeregler * Die LED auf der Vorderseite der Tastatur leuchtet einmal kurz auf, wenn die Batterien eingelegt werden. Deutsch - 51...
 • Page 54 Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Umschaltung 800/1600 cpi (kurz drücken) Umschaltung Standard-/Mediabetrieb (3 Sekunden gedrückt halten) Tilt-Wheel (4-Wege-Scrollrad) Lautstärkeregelung und Ton aus (Mediabetrieb) Rechte Maustaste Linke Maustaste Kontrollleuchte für den Energiezustand der Batterie Vorwärts (Standard) Nächster Titel (Mediabetrieb) Zurück (Standard)
 • Page 55: Vor Der Inbetriebnahme

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Vor der Inbetriebnahme Entnehmen Sie alle Geräte der Verpackung und überprüfen Sie anhand der Liste auf Seite 46 die Vollständigkeit der Lieferung. Batterien einlegen Legen Sie zunächst die Batterien in Funkmaus und Funktastatur ein, wie auf den Abbildungen unten gezeigt ist.
 • Page 56: Den Usb-Nano-Empfänger Anschließen

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Die Funkmaus arbeitet mit einer automatischen Standby- Funktion. Wenn die Funkmaus einige Zeit nicht verwendet wird, schaltet sie sich aus. Bewegen Sie die Funkmaus oder drücken Sie eine beliebige Taste der Funkmaus, um sie wieder einzuschalten (Treiber müssen installiert sein).
 • Page 57: Software Installieren

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Software installieren Um den vollen Funktionsumfang Ihrer Funktastatur und Funkmaus nutzen zu können, müssen Sie die mitgelieferte Software installieren. Legen Sie dazu die beiliegende CD-Rom in das CD-Rom- Laufwerk Ihres Computers. Der Installationsprozess sollte automatisch beginnen, andernfalls starten Sie die Datei „setup.exe“...
 • Page 58: Die Symbole In Der Taskleiste

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Zum Abschluss der Installation klicken Sie bitte auf Fertig stellen Falls Ihr Computer einen Neustart verlangt, führen Sie diesen bitte aus, bevor Sie die Software verwenden. Die Symbole in der Taskleiste Ein Doppelklick auf dieses Symbol öffnet das Konfigurationsmenü für die optische Maus (Beschreibung siehe Seite 57 - Konfiguration der optischen Funkmaus).
 • Page 59: Inbetriebnahme

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 In der Standardeinstellung der Betriebssysteme werden inaktive Symbole in der Taskleiste ausgeblendet. Es empfiehlt sich, die Funktion „Inaktive Symbole ausblenden“ in den Eigenschaften der Taskleiste abzuschalten. Inbetriebnahme Umschaltung der Betriebsart Mit der Taste (5) können Sie durch einfachen Tastendruck schnell zwischen den Auflösungen 800 cpi und 1600 cpi für die optische Abtastung umschalten.
 • Page 60: Konfiguration Der Funktastatur

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Alle ausgewählten Optionen betreffen den Standardbetrieb. Die Tastenfunktionen des Mediabetriebs sind unveränderbar. Änderungen aktivieren Sie, indem Sie auf den Schalter „Anwenden“ klicken (das Fenster bleibt trotzdem offen) oder auf den Schalter „OK“ klicken (das Fenster schließt sich).
 • Page 61 Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Hotkey Beschreibung Standard-Internet-Browser (z.B. Internet Explorer) ® Standard-E-Mail-Programm (z.B. Microsoft Outlook) Favoriten des Internet-Browsers Vorwärts (z.B. Internet-Browser) Zurück (z.B. Internet-Browser) Anzeige aktualisieren Suchen Startet den Taschenrechner Öffnet den Arbeitsplatz An-/Ausschalten des Computers * Viele Mainboards verfügen über eine BIOS-Einstellung wie z.B. „Boot on USB“, „Power on by USB“...
 • Page 62 Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Um die programmierbaren Sondertasten konfigurieren zu können, führen Sie einen Doppelklick auf dieses Symbol in der Taskleiste aus (unten rechts auf Ihrem Bildschirm, neben der Systemuhr). Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen dann im...
 • Page 63: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Umwelthinweise und Entsorgungsangaben Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Auch der USB- Nano-Empfänger ist ein elektronisches Gerät und muss ebenso fachgerecht entsorgt werden.
 • Page 64: Problemlösung

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Problemlösung Wenn Funktastatur und Funkmaus nach der Installation nicht auf Eingaben reagieren, prüfen Sie bitte folgendes:  Prüfen Sie, ob die Batterien in der richtigen Anordnung (mit der richtigen Polarität) eingelegt sind.  Prüfen Sie, ob der Empfänger richtig an den Computer angeschlossen ist (siehe Seite 54 - Den USB-Nano-Empfänger anschließen).
 • Page 65: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Garantie der TARGA GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.
 • Page 66 Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Abwicklung im Garantiefall Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfältig die beigefügte Dokumentation bzw. Onlinehilfe. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.
 • Page 67 Funktastatur mit Funkmaus STMS 2219 A1 Deutsch - 65...

This manual is also suitable for:

113892