Download Print this page

Advertisement

®
ThinkPad
X200 Tablet
Ghid de service şi depanare

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X200 Tablet

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X200 Tablet

 • Page 1

  ® ThinkPad X200 Tablet Ghid de service şi depanare...

 • Page 3

  ® ThinkPad X200 Tablet Ghid de service şi depanare...

 • Page 4

  Observaţie privind regulamentele, document inclus în pachet împreună cu această publicaţie. Ghid pentru măsuri de siguranţă şi garanţie şi Observaţie privind regulamentele au fost încărcate pe situl Web. Pentru a le consulta, mergeţi la http://www.lenovo.com/think/support, faceţi clic pe Troubleshooting şi apoi pe User’s guides and manuals.

 • Page 5: Table Of Contents

  . 69 Probleme privind parola . . 21 Observaţie privind clasificarea pentru export . . 70 Probleme privind tastatura . . 22 Observaţii privind emisiile electronice . . 70 Probleme privind dispozitivul de indicare . . 22 © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 6

  Declaraţie privind FCC (Federal Declaraţiile WEEE pentru UE . . 73 Communications Commission) . . 70 Observaţie pentru utilizatorii din S.U.A. . . 73 Declaraţie de conformitate cu nivelul de emisie Informaţii privind modelul ENERGY STAR . . 74 Clasa B Industry Canada . .

 • Page 7: Citiţi Mai întâi Aceasta

  Când îl folosiţi, ar trebui ca adaptorul să nu atingă nicio parte a corpului dumneavoastră. v Niciodată să nu îl folosiţi pentru a vă încălzi. Protejaţi-vă calculatorul faţă de umezeală. Pentru a evita vărsarea accidentală şi riscul unui şoc electric, nu păstraţi lichide în vecinătatea calculatorului. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 8

  Evitaţi deteriorarea cablurilor. Aplicarea unei forţe puternice asupra cablurilor ar putea duce la deteriorarea sau ruperea lor. Cablurile liniilor de comunicaţie sau ale adaptorului c.a., mouse-ului, tastaturii, imprimantei sau ale altui dispozitiv electronic trebuie să fie poziţionate astfel încât să nu se calce pe ele, să...

 • Page 9

  Transportaţi calculatorul cu atenţie. v Pentru transport utilizaţi o geantă de calitate, care să asigure amortizarea şi protecţia corespunzătoare. v Nu vă împachetaţi calculatorul într-o valiză sau o geantă prea strâmtă. Citiţi mai întâi aceasta...

 • Page 10

  viii ® ThinkPad X200 Tablet Ghid de service şi depanare...

 • Page 11: Capitolul 1. Găsirea Informaţiilor

  Faceţi clic pe Start, mutaţi indicatorul la All Programs şi apoi la ThinkVantage. Faceţi clic pe Access Help. Ghid pentru măsuri de siguranţă şi garanţie conţine instrucţiuni pentru măsurile de siguranţă cu caracter general şi versiunea ® integrală a Garanţiei limitate Lenovo © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 12: Găsirea Informaţiilor Cu Butonul Thinkvantage

  Observaţie privind regulamentele completează acest ghid. Citiţi-o înainte de a utiliza caracteristicile de comunicaţie fără fir (wireless) ale calculatorului ThinkPad. Calculatorul ThinkPad respectă standardele de frecvenţe radio şi siguranţă pentru fiecare regiune sau ţară în care a fost aprobat pentru folosirea comunicaţiei fără...

 • Page 13: Capitolul 2. Îngrijirea Calculatorului Thinkpad

  – Ţineţi calculatorul şi echipamentele periferice la o distanţă cât mai mare posibil faţă de un astfel de aparat. – De câte ori este posibil, legaţi la pământ calculatorul, pentru a facilita descărcarea în siguranţă a sarcinilor electrostatice. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 14: Aveţi Grijă De Calculatorul Dumneavoastră

  Aceasta poate ajuta autorităţile să vă returneze calculatorul dacă este pierdut sau furat. De asemenea, dacă vă înregistraţi calculatorul Lenovo poate să vă anunţe despre apariţia unor informaţii tehnice şi modernizări. Transportaţi calculatorul cu grijă v Înainte de a muta calculatorul, asiguraţi-vă că aţi înlăturat toate mediile de stocare, că...

 • Page 15: Aveţi Grijă Să Nu Modificaţi Calculatorul

  Aveţi grijă la setarea parolelor v Ţineţi minte parolele. Dacă uitaţi o parolă pentru supervizor sau pentru disc, furnizorul de servicii autorizat de Lenovo nu o poate reseta şi va trebui să înlocuiţi placa de sistem sau unitatea HDD sau SSD.

 • Page 16: Sugestii Privind Utilizarea Calculatorului în Modul Tabletă

  ThinkPad X200 Tablet sau pe care l-aţi cumpărat ca opţiune a acestui calculator. Numai acest creion este proiectat pentru a fi folosit împreună cu calculatorul ThinkPad X200 Tablet. Un alt creion se poate bloca în suport sau poate cauza alte probleme.

 • Page 17: Curăţarea Carcasei Calculatorului

  Curăţarea carcasei calculatorului Ocazional, curăţaţi-vă calculatorul în felul următor: 1. Preparaţi un amestec cu un detergent de bucătărie uşor (unul care nu conţine pulbere abrazivă sau substanţe chimice ca acizi sau baze puternice). Folosiţi 5 părţi apă şi o parte detergent. 2.

 • Page 18

  2. Ştergeţi uşor panoul senzitiv cu o parte a cârpei pentru a îndepărta particulele străine şi praful. 3. Ştergeţi petele şi amprentele cu cealaltă parte a cârpei sau cu o cârpă curată. 4. După ce folosiţi cârpa, spălaţi-o cu un detergent neutru. ®...

 • Page 19: Capitolul 3. Rezolvarea Problemelor Calculatorului

  Vedeţi “Problem solving” în Access Help. Acest ghid prezintă metode de depanare pe care le puteţi folosi atunci când nu este accesibil ajutorul online Access Help. Unde se află discurile de recuperare? Puteţi să primiţi calculatorul cu sau fără disc de recuperare sau disc Windows, © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 20: Intrarea în Bios Setup Utility

  în funcţie de modelul dumneavoastră. Pentru explicaţii privind metodele de recuperare alternative oferite de Lenovo, vedeţi “Restaurarea conţinutului din fabrică” la pagina 34 în acest ghid. Cum pot lua legătura cu Customer Support Center? Vedeţi Capitolul 6, “Obţinerea de ajutor şi de service”, la pagina 51 în acest ghid.

 • Page 21: Diagnosticarea Problemelor

  Atenţie: v Dacă aveţi nevoie de ajutor sau informaţii suplimentare pentru o problemă, alegeţi una dintre următoarele opţiuni: – Lenovo Troubleshooting Center – Update System Drivers – System Information v Rularea unui test poate dura câteva minute sau mai mult. Asiguraţi-vă că...

 • Page 22: Diagnosticarea Problemelor Folosind Pc-doctor Din Partiţia De Service

  Help, online şi rulaţi programul pentru un test de diagnosticare a unităţii HDD sau SSD. v Descărcaţi PC-Doctor pentru DOS pentru calculatorul dumneavoastră de pe următorul sit Web: http://www.lenovo.com/support/site.wss/ document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=tpad-matrix. Diagnosticarea problemelor folosind PC-Doctor din partiţia de service Folosind PC-Doctor din spaţiul de lucru Rescue and Recovery în partiţia de service a unităţii de disc, puteţi să...

 • Page 23: Depanarea

  Depanarea Dacă problema dumneavoastră nu apare aici, consultaţi Access Help. Secţiunea următoare descrie doar problemele care vă pot împiedica să accesaţi acest sistem de ajutor. Mesaje de eroare Notă: 1. În grafice, x poate fi orice caracter. 2. Versiunea de PC-Doctor la care se face referire aici este PC-Doctor pentru Windows. Mesaj Soluţie 0176: System Security...

 • Page 24

  Mesaj Soluţie 0200: Hard disk error Unitatea HDD sau SSD nu funcţionează. Asiguraţi-vă că unitatea HDD sau SSD este ataşată ferm. Rulaţi BIOS Setup Utility; apoi asiguraţi-vă că unitatea nu este dezactivată în meniul Startup. 021x: Keyboard error Asiguraţi-vă că nu este plasat niciun obiect pe tastatură sau pe tastatura externă, dacă...

 • Page 25

  Mesaj Soluţie 0280: Previous boot Anterior, calculatorul nu a putut termina procesul de boot. incomplete Opriţi calculatorul; apoi porniţi-l pentru a intra în BIOS Setup Utility. Verificaţi configurările şi apoi reporniţi calculatorul fie alegând opţiunea Exit Saving Changes (ieşire cu salvare modificări) din Restart, fie apăsând F10.

 • Page 26

  Mesaj Soluţie Promptul pentru parola Este setată o parolă la pornire sau o parolă de supervizor. Introduceţi de pornire parola şi apăsaţi Enter pentru a utiliza calculatorul. Dacă nu este acceptată parola de pornire, este posibil să fi fost setată o parolă de supervizor.

 • Page 27

  Mesaj Soluţie Cannot boot from any Verificaţi starea dispozitivului de pe care doriţi să faceţi boot. device. Device not found Verificaţi dispozitivul de pe care doriţi să faceţi boot. Device error Verificaţi dispozitivul de pe care doriţi să faceţi boot. No valid operating system Verificaţi ca sistemul de operare să...

 • Page 28

  Dacă pe ecran este afişat unul dintre următoarele mesaje de cod de eroare, apelaţi la service: 0175: Bad CRC1, stop POST task 0177: Bad SVP data, stop POST task. Checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct. 0187: EAIA data access error 0188: Invalid RFID serialization information area 0189: Invalid RFID configuration information area...

 • Page 29: Erori Fără Mesaje

  Erori fără mesaje Problemă: Când pornesc maşina, nu apare nimic pe ecran, iar maşina nu emite semnalul sonor de pornire. Notă: Dacă nu sunteţi sigur că aţi auzit bipuri: 1. Opriţi calculatorul ţinând apăsat comutatorul de alimentare timp de 4 secunde sau mai mult.

 • Page 30

  Problemă: Se înnegreşte ecranul în timp ce este pornit calculatorul. Soluţie: Poate fi activat programul de protejare a ecranului (screen saver) sau de gestionare a alimentării. Faceţi una dintre următoarele: v Mutaţi TrackPoint sau apăsaţi o tastă pentru a ieşi din screen saver. v Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a relua din adormire (veghe) sau hibernare.

 • Page 31: Probleme Privind Memoria

  Lenovo pentru a vă anula parola. v Dacă aţi uitat parola de disc, reprezentantul de service autorizat de Lenovo nu poate să o reseteze sau să recupereze datele de unitatea HDD sau SSD. Trebuie să vă...

 • Page 32: Probleme Privind Tastatura

  Probleme privind tastatura Problemă: Nu funcţionează unele taste de pe tastatură (sau niciuna). ® Soluţie: Pentru Windows Vista 1. Faceţi clic pe Start → Control Panel. 2. Faceţi clic pe Hardware and Sound şi apoi pe Keyboard. 3. Selectaţi fişa Hardware. În Device Properties, asiguraţi-vă că pentru Device Status se afişează...

 • Page 33: Probleme Privind Modul Adormire (veghe) Sau Hibernare

  Probleme privind modul adormire (veghe) sau hibernare Problemă: Calculatorul intră în modul adormire (veghe) (se aprinde indicatorul luminos pentru starea adormire/veghe) imediat după testul POST (Power-on self-test). Soluţie: 1. Asiguraţi-vă că: v Bateria este încărcată. v Temperatura de funcţionare este în intervalul acceptabil. Vedeţi “Specificaţii” la pagina 66.

 • Page 34

  Problemă: În timp ce se lucrează cu bateria, calculatorul nu-şi revine din modul de adormire (veghe) sau indicatorul de adormire (veghe) rămâne aprins şi calculatorul nu funcţionează. Soluţie: E posibil ca sistemul să fi intrat automat în modul adormire (veghe) sau hibernare deoarece s-a epuizat bateria.

 • Page 35: Probleme Privind Ecranul Calculatorului

  Probleme privind ecranul calculatorului Problemă: Pe ecran apar caractere incorecte. Soluţie: 1. Asiguraţi-vă că sistemul de operare şi programul aplicaţie sunt instalate corect. 2. Dacă acestea sunt instalate şi configurate corect, apelaţi la service. Problemă: De fiecare dată când îmi pornesc calculatorul, pe ecran lipsesc puncte sau apar puncte decolorate sau strălucitoare.

 • Page 36

  Problemă: Ecranul nu poate fi citit sau este distorsionat. Soluţie: Asiguraţi-vă că: v Rezoluţia ecranului şi calitatea culorii sunt setate corect. v Driver-ul dispozitivului de afişare este instalat corect. v Tipul monitorului este corect. Pentru a verifica aceste setări, faceţi următoarele: Pentru Windows Vista: 1.

 • Page 37: Probleme Privind Bateria

  Soluţie (continuare): Pentru Windows XP: 1. Faceţi clic dreapta pe desktop, faceţi clic pe Properties pentru a deschide fereastra Display Properties şi apoi faceţi clic pe fişa Settings. 2. Verificaţi dacă rezoluţia ecranului şi calitatea culorii sunt setate corect. 3. Faceţi clic pe Advanced. 4.

 • Page 38: Probleme Privind Adaptorul C.a

  Problemă: Calculatorul nu funcţionează cu o baterie încărcată complet. Soluţie: Protecţia la supratensiune din baterie poate fi activă. Opriţi calculatorul pentru un minut pentru a reseta protecţia; apoi porniţi din nou calculatorul. Problemă: Calculatorul îşi opreşte activitatea înainte ca indicatorul pentru starea bateriei să indice că...

 • Page 39: Probleme Privind Unitatea Hdd Sau Ssd

  Probleme privind unitatea HDD sau SSD Problemă: După ce aţi setat o parolă pentru unitatea HDD sau SSD a calculatorului dumneavoastră, aţi mutat unitatea pe alt calculator. Acum nu mai puteţi să deblocaţi discul. Soluţie: Acest calculator foloseşte un algoritm avansat pentru parolă. Este posibil ca un calculator mai vechi decât al dumneavoastră...

 • Page 40: Probleme Privind Cititorul De Amprentă

  Problemă: Pe modelul SSD, când comprimaţi fişiere sau foldere cu funcţia de comprimare a datelor din Windows şi apoi le decomprimaţi, procesul de scriere sau citire din fişiere sau foldere este lent. Soluţie: Pentru acces mai rapid la date, aplicaţi programul Diskeeper, preinstalat pe sistemul dumneavoastră.

 • Page 41

  Problemă: Când porniţi calculatorul, sistemul de operare nu porneşte de pe dispozitivul corect. Soluţie: Este posibil ca dispozitivul care porneşte sistemul de operare să nu fie inclus în lista ″Boot priority order″ din BIOS Setup Utility. Pentru a verifica dacă dispozitivul este inclus în lista ″Boot priority order″, procedaţi în felul următor: 1.

 • Page 42

  ® ThinkPad X200 Tablet Ghid de service şi depanare...

 • Page 43: Copyright Lenovo

  ″Problem solving″ în Access Help. Unitatea SSD Întrucât tehnologiile Lenovo avansează, pentru a vă furniza cele mai bine proiectate sisteme, unele modele sunt echipate cu o unitate SSD (solid state drive) pentru stocarea datelor. Această tehnologie modernă permite ca sistemele notebook să fie mai uşoare, mai mici şi mai rapide.

 • Page 44: Restaurarea Conţinutului Din Fabrică

  Într-o zonă (partiţie) ascunsă şi protejată a discului sau pe discurile de recuperare livrate cu calculatorul, se află copia de rezervă completă a tuturor fişierelor şi programelor pe care Lenovo le-a preinstalat pe calculatorul dumneavoastră. Deşi ascunse, copiile de rezervă din partiţie consumă din spaţiul unităţii. De aceea, atunci când verificaţi capacitatea unităţii HDD în Windows, este posibil să...

 • Page 45: Recuperarea Datelor

  Restaurarea conţinutului din fabrică folosind discurile de recuperare Dacă aţi primit cu calculatorul un set de discuri de recuperare, sau dacă aţi creat sau aţi cumpărat discuri de recuperare, puteţi restaura conţinutul din fabrică folosind discurile ca în următoarea procedură: 1.

 • Page 46

  ® ThinkPad X200 Tablet Ghid de service şi depanare...

 • Page 47: Capitolul 5. Modernizarea şi înlocuirea Dispozitivelor

  1. Opriţi calculatorul sau intraţi în modul hibernare. Apoi deconectaţi adaptorul c.a. şi toate cablurile de la calculator. 2. Închideţi ecranul şi răsturnaţi calculatorul. 3. Glisaţi şi reţineţi zăvorul bateriei 1 . Apoi înlăturaţi bateria 2 . © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 48

  4. Introduceţi, prin glisare, o baterie complet încărcată în compartimentul bateriei 1 . 5. Glisaţi zăvorul bateriei în poziţia de blocare 2 . 6. Întoarceţi la loc calculatorul. Conectaţi adaptorul c.a. şi cablurile la calculator. ® ThinkPad X200 Tablet Ghid de service şi depanare...

 • Page 49: Modernizarea Unităţii Hdd Sau Ssd

  Puteţi să înlocuiţi unitatea SSD (solid state drive) sau unitatea HDD (hard disk drive) cu una nouă, urmând procedura de mai jos. Puteţi să cumpăraţi o unitate HDD sau SSD nouă de la reseller-ul dumneavoastră sau de la reprezentantul de marketing Lenovo. Notă: v Înlocuiţi unitatea HDD sau SSD numai dacă...

 • Page 50

  Pentru a înlocui unitatea HDD 1. Opriţi calculatorul; apoi deconectaţi adaptorul c.a. şi toate cablurile de la calculator. 2. Închideţi ecranul şi răsturnaţi calculatorul. 3. Scoateţi bateria. 4. Înlăturaţi şurubul 1 care fixează capacul slotului unităţii. Apoi rotiţi capacul 2 şi trageţi-l pentru a-l scoate din 3 .

 • Page 51

  6. Detaşaţi şinele de cauciuc de pe unitate. 7. Ataşaţi şinele de cauciuc la noua unitate. 8. Introduceţi unitatea în locaşul său; apoi apăsaţi-o ferm până se fixează. Capitolul 5. Modernizarea şi înlocuirea dispozitivelor...

 • Page 52

  9. Puneţi la loc capacul slotului de unitate 1 . Apoi glisaţi capacul 2 şi prindeţi şurubul 3 . 10. Reinstalaţi bateria. 11. Întoarceţi la loc calculatorul. Conectaţi adaptorul c.a. şi cablurile la calculator. ® ThinkPad X200 Tablet Ghid de service şi depanare...

 • Page 53

  Pentru a înlocui unitatea SSD 1. Opriţi calculatorul; apoi deconectaţi adaptorul c.a. şi toate cablurile de la calculator. 2. Închideţi ecranul şi răsturnaţi calculatorul. 3. Scoateţi bateria. 4. Înlăturaţi şurubul 1 care fixează capacul slotului unităţii. Apoi rotiţi capacul 2 şi trageţi-l pentru a-l scoate din 3 .

 • Page 54

  6. Trageţi de ureche pentru a scoate unitatea SSD din adaptor. 7. Introduceţi noua unitate SSD în colţar. ® ThinkPad X200 Tablet Ghid de service şi depanare...

 • Page 55: Înlocuirea Memoriei

  8. Introduceţi unitatea în locaşul său; apoi apăsaţi-o ferm până se fixează. 9. Puneţi la loc capacul slotului de unitate 1 . Apoi glisaţi capacul 2 şi prindeţi şurubul 3 . 10. Reinstalaţi bateria. 11. Întoarceţi la loc calculatorul. Conectaţi adaptorul c.a. şi cablurile la calculator. Înlocuirea memoriei Important: Înainte de a înlocui memoria citiţi Ghid pentru măsuri de siguranţă...

 • Page 56

  memorie module SO-DIMM (small outline dual inline memory module) SDRAM (synchronous dynamic random access memory) DDR3 (double data rate 3) fără punere în buffer, disponibile ca opţiune. Sunt disponibile module SO-DIMM cu diferite capacităţi. Notă: Folosiţi numai tipurile de memorie suportate de calculatorul dumneavoastră. Dacă...

 • Page 57

  6. Dacă în slotul de memorie se află deja un modul SO-DIMM, scoateţi-l pentru a face loc celui nou, apăsând simultan zăvoarele 1 din cele două capete ale soclului şi trăgând spre exterior modulul SO-DIMM 2 . Aveţi grijă să-l puneţi într-un loc sigur, pentru a-l folosi în viitor.

 • Page 58

  7. Căutaţi crestătura pe marginea cu contacte modulului SO-DIMM pe care îl instalaţi. Atenţie: Nu atingeţi marginea cu contacte, pentru a nu distruge modulul SO-DIMM. Introduceţi cu fermitate modulul SO-DIMM în soclu ţinându-l cu capătul crestat spre partea cu contacte a soclului şi la un unghi de 20 de grade 1 ; apoi pivotaţi-l în jos până...

 • Page 59

  Notă: Dacă doriţi să instalaţi doar un modul de memorie, într-unul dintre cele două sloturi de memorie, folosiţi pentru instalare slotul marcat “SLOT-0”. SLOT-0 8. Puneţi la loc capacul slotului de memorie aliniind mai întâi latura capacului 1 şi apoi închizând capacul. Apoi strângeţi şuruburile, pentru a fixa capacul 2 . Atenţie: Dacă...

 • Page 60

  Pentru a vă asigura că modulul SO-DIMM este instalat corect, procedaţi în felul următor: 1. Porniţi calculatorul. 2. Când apare logo-ul ThinkPad, apăsaţi imediat F1 pentru a intra în BIOS Setup Utility. 3. Elementul “Installed memory” prezintă cantitatea totală de memorie instalată în calculator.

 • Page 61: Capitolul 6. Obţinerea De Ajutor şi De Service

  Dacă aveţi nevoie de ajutor, service, asistenţă tehnică sau doar doriţi informaţii suplimentare despre calculatoarele ThinkPad, veţi găsi o mare varietate de surse disponibile din cadrul Lenovo care să vă ajute. În această secţiune aflaţi de unde puteţi obţine informaţii suplimentare despre calculatoarele ThinkPad, ce să faceţi dacă aveţi o problemă...

 • Page 62

  Repararea hardware-ului Lenovo - Dacă se stabileşte că problema este cauzată de hardware-ul Lenovo în garanţie, este disponibil personal de service pregătit pentru a furniza nivelul aplicabil de service. v Gestionarea modificărilor tehnice - Ocazional, pot fi realizate modificări care sunt necesare după...

 • Page 63: Obţinerea De Ajutor Pe Tot Globul

  Customer Support Center şi orele de lucru, vizitaţi situl Web de suport, la http://www.lenovo.com/support/phone. Dacă lista nu conţine numărul de telefon din ţara sau regiunea dumneavoastră, luaţi legătura cu reseller-ul Lenovo sau reprezentantul Lenovo de marketing.

 • Page 64

  Ţară sau regiune Număr de telefon Brazilia Regiunea Sao Paulo: (11) 3889-8986 În afara regiunii Sao Paulo: 0800-701-4815 (portugheză braziliană) Canada 1-800-565-3344 (engleză, franceză) Numai în Toronto, sunaţi la 416-383-3344 Chile 800-361-213 188-800-442-488 (spaniolă) China Linie de suport tehnic 800-990-8888 86-10-58851110 (mandarină) China...

 • Page 65

  Ţară sau regiune Număr de telefon Finlanda +358-800-1-4260 (suport şi service în garanţie) (finlandeză) Franţa Hardware 0810-631-213 (suport şi service în garanţie) Software 0810-631-020 (suport şi service în garanţie) (franceză) Germania 01805-25-35-58 (suport şi service în garanţie) (germană) Grecia +30-210-680-1700 Guatemala 1800-624-0051 (spaniolă) Honduras...

 • Page 66

  Noua Zeelandă 0800-733-222 (engleză) Nicaragua 001-800-220-1830 (spaniolă) Norvegia 8152-1550 (suport şi service în garanţie) (norvegiană) Panama 206-6047 001-866-434-2080 (Lenovo Customer Support Center - apel gratuit) (spaniolă) Peru 0-800-50-866 (spaniolă) Filipine 1800-1888-1426 (engleză) 63-2-995-8420 (filipino) Polonia +48-22-878-6999 Portugalia +351 21 892 7046 (portugheză) România...

 • Page 67

  Ţară sau regiune Număr de telefon Marea Britanie 08705-500-900 (suport în garanţie standard) (engleză) Statele Unite 1-800-426-7378 (engleză) Uruguay 000-411-005-6649 (spaniolă) Venezuela 0-800-100-2011 (spaniolă) Vietnam Pentru zona nordică şi Hanoi: 84-4-843-6675 Pentru zona sudică şi oraşul Ho Şi Min: 84-8-829-5160 (engleză, vietnameză) Capitolul 6.

 • Page 68

  ® ThinkPad X200 Tablet Ghid de service şi depanare...

 • Page 69: Anexa A. Informaţii Privind Garanţia

  Această Anexă conţine informaţii privind perioada de garanţie şi tipul de service în garanţie valabile pentru produsul hardware Lenovo în ţara sau regiunea dumneavoastră. Pentru termenii şi condiţiile din Garanţia limitată Lenovo care se aplică în cazul produsului dumneavoastră hardware Lenovo, vedeţi Capitolul 3, Informaţii privind garanţia, din Ghid pentru măsuri de siguranţă...

 • Page 70: Tipuri De Service în Garanţie

  CRU Optional-service în cadrul unuia dintre celelalte tipuri de service în garanţie stabilite pentru produsul dumneavoastră. Este posibil ca Lenovo să aibă disponibilă o ofertă de service opţional pentru instalarea componentelor CRU Self-service de către Lenovo. Puteţi găsi o listă cu componentele CRU şi destinaţia lor în publicaţia livrată...

 • Page 71

  înlocuire, puteţi fi responsabil pentru deteriorarea produsului defect în timpul transportului. Puteţi fi taxat pentru produsul de înlocuire dacă Lenovo nu primeşte produsul defect în termen de treizeci (30) de zile de la data la care aţi primit produsul de înlocuire.

 • Page 72

  ® ThinkPad X200 Tablet Ghid de service şi depanare...

 • Page 73: Anexa B. Unităţile înlocuibile De Client (cru-uri)

  înlăturate şi instalate de clienţi sau, în perioada de garanţie, de un tehnician al echipei de service Lenovo. Calculatoarele notebook Lenovo conţin CRU-uri atât de tip self-service, cât şi de tip optional-service: v CRU-uri self-service: Aceste CRU-uri pot fi deconectate sau sunt fixate cu cel mult două...

 • Page 74

  ţara sau regiunea dumneavoastră, vedeţi “Numerele de telefon din toată lumea” la pagina 53. Notă: Folosiţi numai părţi componente furnizate de Lenovo. Pentru informaţii de garanţie privind CRU-urle pentru tipul dumneavoastră de maşină, citiţi Capitolul 3, Informaţii privind garanţia, în Ghid pentru măsuri de siguranţă şi garanţie.

 • Page 75: Anexa C. Caracteristici şi Specificaţii

  Mufă căşti stereo v Mufă microfon v 3 conectori USB (Universal Serial Bus) v Conector Ethernet RJ45 v Conector modem RJ11 (unele modele) v Serial Ultrabay Slim (cu opţiunea ThinkPad X200 UltraBase v Conector pentru andocare © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 76: Specificaţii

  Unitate optică (în ThinkPad X200 UltraBase) v Unitate DVD v Unitate CD-RW/DVD v Unitate DVD Multi-Burner v Unitate DVD Multi-Burner/Blu-ray Caracteristici pentru comunicaţie fără fir v LAN de comunicaţie fără fir integrat v Bluetooth integrat v WAN fără fir integrat (unele modele) v USB comunicaţie fără...

 • Page 77

  Sursa de alimentare (adaptor c.a.) v Intrare sinusoidală la 50-60 Hz v Valorile de intrare pentru adaptorul c.a.: 100-240 V c.a., la 50-60 Hz Acumulator v Ansamblu baterie cu ioni de litiu – Tensiune nominală: 14,4 V c.c. – Capacitate: 2 Ah sau 4,8 Ah, în funcţie de model Viaţa bateriei v Folosiţi Power Manager Gauge din bara de taskuri pentru a vedea procentajul încărcării bateriei.

 • Page 78

  ® ThinkPad X200 Tablet Ghid de service şi depanare...

 • Page 79: Anexa D. Observaţii

  şi serviciile disponibile în zona dumneavoastră. Referirea la un produs, program sau serviciu Lenovo nu înseamnă că se afirmă sau că se sugerează faptul că poate fi folosit numai acel produs, program sau serviciu Lenovo. Poate fi folosit în loc orice produs, program sau serviciu care este echivalent din punct de vedere...

 • Page 80: Observaţie Privind Clasificarea Pentru Export

  în acest document au fost obţinute în medii specifice şi sunt furnizate în scop ilustrativ. Rezultatele obţinute în alte medii de funcţionare pot fi diferite. Lenovo poate utiliza sau distribui oricare dintre informaţiile pe care le furnizaţi, în orice mod pe care îl consideră adecvat, fără ca aceasta să implice vreo obligaţie pentru dumneavoastră.

 • Page 81: Declaraţie De Conformitate Cu Nivelul De Emisie Clasa B Industry Canada

  Pentru a respecta limitele FCC privind emisia, trebuie să fie utilizate cabluri şi conectoare cu ecranare şi legare la pământ corespunzătoare. Aceste condiţii sunt îndeplinite de cablurile şi conectorii furnizate de dealer-ii autorizaţi de Lenovo. Lenovo nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciun fel de interferenţe radio sau TV provocate de folosirea altor cabluri sau conectori decât cele recomandate sau apărute ca urmare a...

 • Page 82: Declaraţie De Conformitate Cu Clasa B Din Directiva Emc Ue (2004/108/ec) En 55022

  EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw.

 • Page 83: Declaraţie în Japoneză Privind Clasa B Vcci

  WEEE şi minimizarea potenţialelor efecte ale echipamentelor EEE asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii umane ca urmare a prezenţei unor substanţe periculoase. Pentru informaţii suplimentare privind WEEE, mergeţi la: http://www.lenovo.com/lenovo/environment. Observaţie pentru utilizatorii din S.U.A. Informaţii privind percloratul pentru California: Produsele care utilizează...

 • Page 84: Informaţii Privind Modelul Energy Star

  Pentru informaţii suplimentare privind ENERGY STAR, vizitaţi următorul sit Web: http://www.energystar.gov Lenovo vă încurajează ca folosirea eficientă a energiei să devină o parte integrală a operaţiilor dumneavoastră de zi cu zi. Pentru a stimula acest comportament, Lenovo a preconfigurat activarea următoarelor caracteristici de gestionare a alimentării atunci când calculatorul este inactiv pentru un anumit interval de timp:...

 • Page 85: Observaţie Pentru Informaţiile Privind Regulamentele

  ® Funcţia Wake on LAN este setată la Enable atunci când calculatorul Lenovo vă este livrat din fabrică şi setarea rămâne validă chiar şi atunci când calculatorul este în modul Adormire sau Veghe. Dacă nu este nevoie să aveţi setat Wake on LAN la Enable (Activare) în timp ce calculatorul este în modul Adormire sau Veghe, puteţi reduce...

 • Page 86

  ® ThinkPad X200 Tablet Ghid de service şi depanare...

 • Page 87: Mărci Comerciale

  Mărci comerciale Următorii termeni sunt mărci comerciale deţinute de Lenovo în Statele Unite, în alte ţări sau ambele: ® Lenovo ® Rescue and Recovery ® ThinkPad ® ThinkVantage ® TrackPoint UltraBase Ultrabay Wake on LAN este o marcă comercială înregistrată deţinută de International Business Machines Corporation în Statele Unite, în alte ţări sau ambele.

 • Page 88

  ® ThinkPad X200 Tablet Ghid de service şi depanare...

 • Page 89: Index

  27 manipulare 4 recuperarea datelor 35 cititor de amprentă 30 memorie Rescue and Recovery 2, 33 dispozitiv de indicare 22 depanare 21 restaurare conţinut din fabrică 34 dispozitiv de stocare 29 înlocuire 45 ecran calculator 25 © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 90

  service şi ajutor 51 spaţiul de lucru Rescue and Recovery 12 specificaţii hardware 66 specificaţii produs 66 sugestii importante 3 sugestii, importante 3 tastatură curăţarea 7 depanare 22 transportarea calculatorului 4 unitate de disc depanare 29 diagnoză 11 modernizare 39 unitate SSD 33 depanare 29 diagnoză...

 • Page 92

  Număr parte: 44C9731 Printed in China (1P) P/N: 44C9731...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: