Download Print this page

Lenovo ThinkPad Edge E120 Felhasználói Kézikönyv

(hungarian) user guide
Hide thumbs

Advertisement

Felhasználói kézikönyv
ThinkPad Edge E120 és Edge E125

Advertisement

loading

  Also See for Lenovo ThinkPad Edge E120

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad Edge E120

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad Edge E120

 • Page 1 Felhasználói kézikönyv ThinkPad Edge E120 és Edge E125...
 • Page 2 „Fontos biztonsági előírások“ oldalszám: vi • C. függelék „Megjegyzések“ oldalszám: 165 A Biztonsági és jótállási kézikönyv, valamint a Regulatory Notice megtalálhatók a webhelyen. Nyissa meg a http://www.lenovo.com/support címet, majd kattintson a User Guides & Manuals (Felhasználói kézikönyvek és útmutatók) menüpontra. Harmadik kiadás (október 2011) ©...
 • Page 3: Table Of Contents

  ....Lenovo Solution Center ..A számítógép beállítása ..
 • Page 4 ..Az eszközillesztők telepítése ..Mielőtt a Lenovo segítségét kérné ..A négy az egyben digitális médiakártya-olvasó illesztőprogramjának telepítése ..
 • Page 5 Az UltraConnect rádiós antennák A Lenovo tajvani vonatkozású elhelyezkedése ... . szervizinformációi... . A vezeték nélküli berendezések használatára Szabályozással kapcsolatos további vonatkozó...
 • Page 6 Felhasználói kézikönyv...
 • Page 7: Ezt Olvassa El Először

  és más egyéb elektronikus eszközök kábeleit, hogy ne csípődjenek be a számítógép vagy más objektum alá, ne tapossanak rá, ne botoljanak el benne, és semmilyen más módon ne sérüljenek meg, ami megzavarhatná a számítógép működését. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 8: Fontos Biztonsági Előírások

  Az itt leírtak elősegítik, hogy biztonságosan használja hordozható számítógépét. Tartsa be, és őrizze meg a számítógéppel szállított összes tájékoztatást! A jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás nem módosítja ® sem az Ön vásárlási szerződésének, sem a Lenovo korlátozott jótállásának feltételeit. További információért nézze át a „Jótállási tájékoztatót“ a számítógéppel érkező Biztonsági és jótállási kézikönyvben.
 • Page 9: Azonnali Beavatkozást Igénylő Helyzetek

  • A termék leesett vagy valahogyan megsérült. • A termék nem működik normálisan, amikor követi az üzemeltetési utasításokat. Megjegyzés: Ha az előbbi körülményeket valamely nem Lenovo vagy annak részére gyártott termékkel kapcsolatban észlelné (például: hosszabbító), ne használja tovább a terméket, amíg kapcsolatba nem lép a termék gyártójával, vagy ki nem cseréli megfelelő...
 • Page 10 Megjegyzés: Egyes részegységeket a felhasználó is frissíthet vagy cserélhet. A bővítésekre gyakran, mint opciókra hivatkozunk. A felhasználó által telepíthető helyettesítő alkatrészeket hívjuk Vásárló által cserélhető egységeknek (CRU). A Lenovo utasításokkal ellátott dokumentációt ad arról, hogy mikor aktuális az ilyen opciók telepítése vagy a CRU cseréje. Mindenképpen pontosan kövesse az utasításokat, amikor ilyen részeket cserél vagy telepít.
 • Page 11 Soha ne terhelje túl ezeket az eszközöket. Ha tápvonalakat használ, a terhelés nem haladhatja meg a tápvonal bemeneti névleges teljesítményét. Kérjen tanácsot elektrikustól, ha kérdései lennének a terheléssel, tápkövetelményekkel és bemeneti névleges teljesítménnyel kapcsolatban. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 12 Dugók és csatlakozóaljak VESZÉLY! Ha a számítógéphez használni kívánt aljzat (fali tápforrás) sérültnek vagy korrodáltnak látszik, ne használja addig, amíg ki nem cserélteti az aljzatot képzett szakemberrel. Ne görbítse el és ne változtassa meg a dugót. Ha a dugó sérült, keresse meg a gyártót, hogy beszerezze a cserét.
 • Page 13 Minden Lenovo személyi számítógép tartalmaz egy nem tölthető, korongalakú elemet, amely a rendszerórát táplálja. Ezen fölül sok hordozható termék, például a noteszgép, újratölthető akkumulátorcsomagot is használ, amely utazás közben energiával látja el a rendszert. A Lenovo által szállított akkumulátort megvizsgálták, és alkalmasnak találták arra, hogy a termékben működjön.
 • Page 14 Tölthető akkumulátorral kapcsolatos megjegyzés VESZÉLY! Ne kísérelje meg szétszerelni vagy módosítani az akkumulátort. Ilyen kísérlet eredményeként robbanás történhet, vagy folyadék ömölhet ki az akkumulátorból. A Lenovo által megadottól eltérő típusú akkumulátor, valamint a szétszerelt vagy módosított akkumulátor nem tartozik a jótállás hatálya alá.
 • Page 15 • Ne akadályozza a légáram útját és ne takarja el a szellőzőnyílásokat! • Ne működtesse a számítógépet bútorzaton belül, mivel ez a túlmelegedés kockázatával jár! • A számítógépben a légáram hőmérséklete nem haladhatja meg a 35 °C-ot (95 °F)! © Copyright Lenovo 2011 xiii...
 • Page 16 Elektromos áramra vonatkozó biztonsági előírások VESZÉLY! Az elektromos hálózaton, a telefonvonalakon és kommunikációs kábeleken veszélyes áramerősségek haladhatnak. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében: • Ne használja a számítógépet zivatar idején. • Ne csatlakoztasson és nem húzzon ki kábeleket, és ne végezzen telepítési, karbantartási és átalakítási műveletet a terméken villámlás idején.
 • Page 17 Az EN 50332-2 szabványtól eltérő fejhallgató használata veszélyes lehet a túlzott hangerő miatt. Ha Lenovo számítógépe fej- vagy fülhallgatóval érkezik (egyetlen készletként), a fej- vagy fülhallgató és a számítógép együttes kombinációja eleget tesz az EN 50332-1 szabványban leírt követelményeknek. Ha ettől eltérő...
 • Page 18 Felhasználói kézikönyv...
 • Page 19: Fejezet Termék Áttekintése

  Ez a fejezet a számítógép hardvereit mutatja be, és alapinformációkat nyújt arra vonatkozóan, hogyan használhatja ki ezek előnyeit leginkább. • „Elölnézet“ oldalszám: 2 • „Jobb oldali nézet“ oldalszám: 4 • „Bal oldali nézet“ oldalszám: 6 • „Alulnézet“ oldalszám: 7 • „Állapotjelzők“ oldalszám: 8 © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 20: Elölnézet

  Elölnézet 1. ábra A ThinkPad Edge E120 és E125 elölnézete UltraConnect™ rádiós antennák (bal) Beépített kamera UltraConnect rádiós antennák (jobb) Főkapcsoló Tápellátás állapotjelzője Bluetooth antenna A rendszer állapotát jelző fények Beépített sztereó hangszóró (jobb) ® TrackPoint gombok Érintőfelület TrackPoint mutatóeszköz Beépített sztereó...
 • Page 21 Főkapcsoló A főkapcsolóval kapcsolja be a számítógépet. A számítógép kikapcsolásához a Start menü leállítási lehetőségeit használja. Ha nem tudja ilyen módon kikapcsolni a számítógépet, akkor nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a főkapcsolót. Ha a számítógép nem válaszol, és nem tudja kikapcsolni, nyomja meg és 4–6 másodpercig tartsa lenyomva a főkapcsolót.
 • Page 22: Jobb Oldali Nézet

  További részletekért olvassa el a következő részt: „Különleges billentyűk és gombok“ oldalszám: 23. Jobb oldali nézet 2. ábra A ThinkPad Edge E120 és E125 jobb oldali nézete Médiakártyaolvasó-hely Always On USB-csatlakozó USB-csatlakozó Tápfeszültség-csatlakozó Biztonsági kulcslyuk Médiakártyaolvasó-hely A médiakártya-olvasó a következő négy típusú kártyát támogatja: •...
 • Page 23 Alapértelmezett beállításként még akkor is, amikor a számítógép alvó (készenléti) üzemmódban van, az ® ® ® Always On USB-csatlakozó lehetővé teszi néhány eszköz töltését, pl. iPod , iPhone és BlackBerry okostelefon, ha az eszközöket a géphez csatlakoztatja. Azonban hiába van hálózati adapter csatlakoztatva, ha ezeket az eszközöket a számítógép hibernálási módjában vagy kikapcsolt állapotában kívánja tölteni, szüksége lesz a Power Manager programra, és meg kell adni a megfelelő...
 • Page 24: Bal Oldali Nézet

  Bal oldali nézet 3. ábra A ThinkPad Edge E120 és E125 bal oldali nézete Monitorcsatlakozó Ventilátor szellőzőnyílásai (bal) HDMI port USB-csatlakozó Ethernet csatlakozó Combo audio jack csatlakozó Monitorcsatlakozó Monitorcsatlakozó külső monitor vagy projektor számítógéphez történő csatlakoztatásához További részletekért olvassa el a következő fejezetet: „Külső monitor csatlakoztatása“ oldalszám: 42.
 • Page 25: Alulnézet

  • A combo audio jack csatlakozó nem támogatja a hagyományos mikrofont. A számítógép combo audió jack csatlakozójával használható eszközökről itt olvashat bővebben: „Audió funkciók használata“ oldalszám: 44. Alulnézet 4. ábra A ThinkPad Edge E120 és az E125 alulnézete Elem SIM kártyahely Memóriabővítő-aljzat PCI Express Mini kártyanyílás vezeték nélküli WAN...
 • Page 26: Állapotjelzők

  Elem Ahol hálózati feszültség nem áll rendelkezésre, ott akkumulátorról működtesse a számítógépet. A szükséges áramellátás beállításához használhatja a Power Manager programot. Ennek részletes leírását a következő fejezetben találja: „Power Manager“ oldalszám: 18. SIM kártyahely Ha számítógépe vezeték nélküli WAN funkcióval rendelkezik, a WAN (Wide Area Network - nagytávolságú hálózat) kapcsolat létrehozásához számítógépének SIM kártyára (Subscriber Identification Module - előfizető-azonosító...
 • Page 27 Rendszer állapotot jelző fények A számítógép külső fedelén és a tenyérpihentetőn lévő ThinkPad logó világító része a rendszer állapotát jelzi; mutatja, hogy a számítógép alvó (készenléti), hibernált vagy normál módban működik-e. Az állapotjelzők jelentései: • Vörös: A számítógép be van kapcsolva (normál módban működik). •...
 • Page 28: Fontos Termékinformációk Elhelyezkedése

  Tápellátás állapotjelzője A számítógép a hálózati tápellátást jelző fénnyel rendelkezik. Az állapotjelző jelentései: • Zöld: A hálózati adapter csatlakoztatva. Ha van akkumulátor a számítógépben, akkor zöld jelzőfény jelzi, hogy fel van töltve. • Kikapcsolva: A hálózati adapter nincs csatlakoztatva. Fontos termékinformációk elhelyezkedése Ebben a fejezetben olyan információkat talál, amelyek segítségével megtalálhatja a számítógép típusát és ®...
 • Page 29: Géptípusok És Modellcímkék

  Géptípusok és modellcímkék A számítógép típus- és a modellcímkéje azonosítja a számítógépét. Amikor segítséget kér a Lenovótól, a támogatási szakember a típus és a modell alapján azonosítja a számítógépet, és így gyorsabban tud szolgáltatást nyújtani. A számítógépe típusa és a modell megnevezése a címkén található; lásd alább: FCC ID és IC tanúsítvány számának címkéje A PCI Express Mini kártya FCC ID és IC tanúsítvány száma nem látható...
 • Page 30: Eredetiséget Igazoló Tanúsítvány Címkéje

  Amennyiben nincs vezeték nélküli PCI Express Mini kártya előre beépítve a számítógépbe, Ön is telepíthet egyet. Ehhez kövesse az itt ismertetett leírást: „Vezeték nélküli LAN/WiMAX-kapcsolathoz való PCI Express Mini kártya telepítése és cseréje“ oldalszám: 83 vagy „Vezeték nélküli WAN-kapcsolathoz való PCI Express Mini kártya telepítése és cseréje“...
 • Page 31: Meghatározások

  Memória • Dupla adatsebességű 3 szinkron dinamikus, véletlen elérésű memória (DDR3 SDRAM) Tárolóeszköz • 7 mm magas merevlemez-meghajtó • 7 mm-es szilárdtestalapú meghajtó Képernyő Színes TFT képernyő. • Méret: 11,6 hüvelyk (295 mm); • Felbontás: - LCD: akár 1366x768, a modelltől függően - Külső...
 • Page 32: Működési Környezet

  Hőkibocsátás • Legfeljebb 65 W (222 Btu/ó) Tápforrás (AC hálózati adapter) • 50−60 Hz szinuszos bemenet • Hálózati adapter névleges bemeneti értékei: 100−240 V AC, 50−60 Hz Akkumulátor • Lithium-ion (Li-Ion) akkumulátorcsomag Akkumulátor élettartama • Az akkumulátor fennmaradó teljesítményének százalékban kifejezett nagyságát a tálcán a Power Manager Battery Gauge részen láthatja.
 • Page 33: Thinkvantage Technológiák És Szoftver

  Ha Windows 7 operációs rendszert használ, az alkalmazásokat az alábbi módszerekkel érheti el: • Az alkalmazásokhoz hozzáférhet a Lenovo ThinkVantage Tools programból. Kattintson a Start ➙ Minden Program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools elemekre. Ezután az elérni kívánt alkalmazástól függően kattintson duplán a megfelelő ikonra.
 • Page 34 Kattintson a Start ➙ Vezérlőpult elemre. Az elérni kívánt alkalmazástól függően kattintson a megfelelő részre, majd a megfelelő zöld szövegre. Megjegyzés: Ha a Vezérlőpulton nem találja a keresett alkalmazást, akkor nyissa meg a Lenovo ThinkVantage Tools alkalmazás navigációs ablakát, és kattintson duplán a szürke ikonra a kívánt alkalmazás telepítéséhez.
 • Page 35: Access Connections

  Lenovo Solution Center Megjegyzés: A számítógép gyártási időpontjától függően a számítógépére diagnosztikai célokból vagy a Lenovo Solution Center program, vagy a Lenovo ThinkVantage Toolbox program van előtelepítve. A Lenovo ThinkVantage Toolbox programról itt talál további információkat: „Lenovo ThinkVantage Toolbox“ oldalszám: 18.
 • Page 36: Lenovo Thinkvantage Toolbox

  • Power Manager • Rescue and Recovery • System Update A Lenovo ThinkVantage Tools program eléréséhez kattintson a Start ➙ Minden program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools elemekre. Megjegyzés: A Lenovo ThinkVantage Tools program csak előre telepített Windows 7 operációs rendszerrel ellátott számítógépeken áll rendelkezésre.
 • Page 37: Presentation Director

  (ThinkVantage alkalmazásokat, illesztőprogramokat, az UEFI belső vezérlőprogram frissítéseit és egyéb, harmadik féltől származó alkalmazásokat) tölt le és telepít. A naprakészen tartandó szoftverek körébe tartoznak a Lenovo által biztosított programok, például a Rescue and Recovery program. ThinkVantage GPS Ha a számítógépben található PCI Express Mini kártya támogatja a GPS szolgáltatást, a számítógép képes a GPS műholdakról jeleket fogni, és meghatározni a helyzetét.
 • Page 38 Segítségével hozzáférhet más ThinkVantage Technologies lehetőségekhez, megtekintheti a Lenovo üzeneteit és végrehajthatja a leggyakoribb feladatokat, mint például az eszközök konfigurálását, a vezeték nélküli hálózat beállítását és a számítógép kezelését és karbantartását. A ThinkVantage Productivity Center program megnyitásához Windows XP vagy Windows Vista rendszeren kattintson a Start ➙...
 • Page 39: Fejezet A Számítógép Használata

  „A médiakártya-olvasó használata“ oldalszám: 47 A számítógép regisztrálása Ha regisztrálja a számítógépét, információ kerül az adatbázisba, amely lehetővé teszi, hogy a Lenovo kapcsolatba lépjen Önnel visszahívás vagy probléma felmerülése esetén. Emellett néhány országban kiterjesztett jogosultságokat és szolgáltatásokat kínálnak a regisztrált felhasználók részére.
 • Page 40 Nehézségeket okoz a csatlakozás különböző helyeken? • A vezeték nélküli hálózatok hibaelhárításával kapcsolatban látogassa meg a következő webhelyet: http://www.lenovo.com/support/faq. • Használja ki a hálózati szolgáltatások előnyeit az Access Connections programmal. • A számítógép vezeték nélküli funkcióival kapcsolatban további tudnivalókat a következő fejezetben olvashat: „Vezeték nélküli kapcsolatok“...
 • Page 41: Különleges Billentyűk És Gombok

  Különleges billentyűk és gombok A számítógép számos különleges billentyűvel és gombbal rendelkezik, amelyek egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik a munkát. Windows 7 operációs rendszer esetén az On Screen Display program előre van telepítve a számítógépére, így lehetővé téve a ThinkPad F1–F12 billentyűinek alapértelmezett és szabványos beállításai közötti váltást.
 • Page 42 Hangszóró némítása (F1) Hangszóró hangerejének csökkentése (F2) Hangszóró hangerejének növelése (F3) Ha elnémítja a hangot, és azután kikapcsolja a számítógépet, a hang némítva marad akkor is, amikor ismét bekapcsolja a gépet. A hang bekapcsolásához nyomja meg a Hangszóró hangerejének növelése vagy a Hangszóró...
 • Page 43: Az Ultranav Mutatóeszköz Használata

  Vezeték nélküli rádió szabályzógombja (F9) A beépített vezeték nélküli hálózat funkciók be- vagy kikapcsolása. Ha ezt a billentyűt megnyomja, a képernyőn megjelenik a vezeték nélküli szolgáltatások listája. Gyorsan módosíthatja a listán található összes funkció energiaállapotát. Megjegyzések: Ha a vezeték nélküli funkciók be- és kikapcsolásához ezt a billentyűt kívánja használni, a következő...
 • Page 44: A Trackpoint Mutatóeszköz Használata

  • TrackPoint beállítása fő mutatóeszközként és az érintőfelület kikapcsolása. • Az érintőfelület beállítása fő mutatóeszközként és a TrackPoint kikapcsolása. Az UltraNav beállításainak módosítása Az UltraNav tulajdonságait az Egér tulajdonságai párbeszédpanel UltraNav lapján módosíthatja. A párbeszédpanel megnyitásához tegye a következők egyikét: •...
 • Page 45: Az Érintőfelület Használata

  A TrackPoint testreszabása A TrackPoint mutatóeszköz és a gombok testreszabása az alábbiak szerint végezhető el: • A bal és jobb gombok funkcióinak megcserélése. • A TrackPoint érzékenységének beállítása. • A nagyítási funkció engedélyezése. • A TrackPoint görgetési funkció engedélyezése. • A TrackPoint görgetési tanácsok engedélyezése. A sapka cseréje A TrackPoint mutatóeszközön található...
 • Page 46: Az Ultranav És A Külső Egér Viselkedése

  A multi-touch érintőfelület használata A számítógép érintőfelülete támogatja a multi-touch funkciót, amellyel például az interneten böngészés vagy egy dokumentum olvasása és szerkesztése közben két ujjal nagyíthat, kicsinyíthet, görgethet vagy elforgathat az képernyőn. További tudnivalókat az UltraNav súgójában talál. Az UltraNav és a külső egér viselkedése Ha külső...
 • Page 47: Energiagazdálkodás

  1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult elemére. 2. Kattintson a Nyomtatók és más hardverek, majd az Egér elemre. 3. Kattintson az UltraNav fülre. 4. Jelölje be Az UltraNav ikon megjelenítése a rendszertálcán beállítás melletti négyzetet. 5. Kattintson az OK vagy az Alkalmaz gombra. Az UltraNav tulajdonságait most már egyszerűen módosíthatja az UltraNav ikonra kattintva a rendszertálcán.
 • Page 48: Az Akkumulátor Töltése

  Tanácsok a hálózati adapter használatával kapcsolatban Az akkumulátor állapotát bármikor ellenőrizheti a képernyő alján található akkumulátormérőre tekintve. Megjegyzések: • Ha nem használja az AC hálózati adaptert, húzza ki a fali csatlakozóaljzatból. • Ne tekerje szorosan a tápkábelt a váltakozóáram-transzformátor köré, amikor csatlakoztatva van a transzformátorhoz.
 • Page 49 • Alvó (Windows XP-ben készenléti) állapot. Alvó (készenléti) módban a munkája a memóriába kerül elmentésre, majd a merevlemez-meghajtó vagy a szilárdtestalapú meghajtó és a számítógép képernyője kikapcsolódik. Amikor a számítógép felébred, az Ön munkája másodperceken belül visszaáll. A számítógépet a következőképpen állíthatja alvó (készenléti) módba. - Windows 7 esetén: 1.
 • Page 50: Az Akkumulátor Használata

  • Ne zárja rövidre. • Hűvös, száraz helyen tárolja. • Tartsa távol gyermekektől. Az akkumulátor fogyóeszköz. Ha az akkumulátor hamar lemerül, cserélje ki a Lenovo által ajánlott új akkumulátorral. Az akkumulátor cseréjével kapcsolatos további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati központtal. Felhasználói kézikönyv...
 • Page 51: Csatlakozás A Hálózathoz

  VESZÉLY! Ne ejtse le, ne törje össze, ne lyukassza ki, és ne tegye ki komolyabb erőhatásnak. Az akkumulátor helytelen használat vagy nem megfelelő kezelés következtében túlmelegedhet, ennek következtében pedig gáz vagy láng „csaphat ki“ az akkumulátorcsomagból vagy a korongelemből. Ha az akkumulátor megsérül, vagy ha bármilyen szivárgást vagy idegenanyag-lerakódást észlel az akkumulátor kivezetésein, ne használja tovább, hanem szerezzen be egy cserepéldányt az akkumulátor gyártójától.
 • Page 52: Vezeték Nélküli Kapcsolatok

  Hálózati kapcsolat létrehozásához az Ethernet funkcióval használhatja az Access Connections programot. VESZÉLY! Számítógépe Ethernet csatlakozóval rendelkezik. Áramütés elkerülése érdekében ne illessze a telefonkábelt az Ethernet csatlakozóba. Vezeték nélküli kapcsolatok A vezeték nélküli kapcsolat olyan adatátviteli mód, amelynek során nem használnak kábeleket, csak rádióhullámokat.
 • Page 53 • A lehető legjobb vezeték nélküli hálózati kapcsolathoz a számítógép kijelzőjét 90 foknál valamivel nagyobb szögben nyissa ki. • Amennyiben vezeték nélküli funkciót (802.11 szabvány) használ a számítógépen a Bluetooth opcióval párhuzamosan, az adatátviteli sebesség csökkenhet, és a vezeték nélküli funkció teljesítménye elmaradhat a szokásostól.
 • Page 54 A Bluetooth használata Windows 7 esetén: Ha a számítógép rendelkezik beépített Bluetooth funkciókkal, akkor ezek az F9 billentyűvel engedélyezhetők vagy tilthatók le. Ha megnyomja az F9 billentyűt, a képernyőn megjelenik a vezeték nélküli szolgáltatások listája. A Bluetooth szolgáltatást egyetlen kattintással engedélyezheti vagy le is tilthatja. A Bluetooth eszköz beállításához, illetve a kapcsolati beállítások kezeléséhez használja a Vezérlőpultban található...
 • Page 55 Kérésre számos egyéb, virtuális eszközvezérlő telepíthető, ha első alkalommal bizonyos Bluetooth profilokat használ. A Microsoft Bluetooth szoftver használata Ha Ön Windows XP-t használ, és a Microsoft-szabvány Bluetooth funkciókat szeretné használni, az alábbi helyen található instrukciókat követve telepítse a szoftvert: „A Microsoft Bluetooth szoftver telepítése Windows XP-ben“...
 • Page 56 További információkért nyomja meg az F1 billentyűt, ekkor megnyílik a Bluetooth online súgója. Bluetooth-konfiguráció A Bluetooth konfigurációs funkcióinak használatához kattintson jobb egérgombbal az ikonra. Megjelenik egy felugró menü. Válassza ki a Bluetooth telepítővarázsló vagy a Speciális konfiguráció elemeket. A Bluetooth telepítővarázsló a következő jellemzőkkel rendelkezik: •...
 • Page 57 1. Nyomja meg az F9 billentyűt a Bluetooth bekapcsolásához. 2. Kattintson a Start ➙ Futtatás menüpontokra. 3. Gépelje be: C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (vagy adja meg konkrétan a setup.exe fájl teljes elérési útvonalát, amelyet a http://www.lenovo.com/support webhelyről töltött le); ezután nyomja meg az OK gombot. 4. Kattintson a Tovább gombra.
 • Page 58 A WiMAX funkció használata Egyes ThinkPad notebookok tartozéka a WiMAX technológiával ellátott, beépített, vezeték nélküli LAN-kártya. A WiMAX elnevezésű, nagy hatótávolságú vezeték nélküli adatátviteli technológiát a 802.16 szabványra alapozva hozták létre azzal a céllal, hogy a felhasználók számára az ADSL vezetékes megoldáshoz hasonló „last mile“...
 • Page 59 Bővebb tájékoztatást kaphat a vezeték nélküli kapcsolat állapotáról és a jelerősségéről, ha megnyitja az Access Connections lehetőséget, vagy a tálcán kettőt kattint az Access Connections vezeték nélküli állapot ikonjára. Megjegyzés: Ha a számítógépén Windows 7 rendszer van telepítve, az Access Connections állapotikon és a vezeték nélküli állapot ikonjának megjelenítésével kapcsolatban az Access Connections online súgójában talál további tudnivalókat.
 • Page 60: Kivetítő Vagy Külső Kijelző Használata

  Megjegyzés: Ha a számítógépe Windows 7-es modell, kattintson jobb egérrel az Access Connections jelző ikonjára, és válassza a Vezeték nélküli kapcsolat állapotának megtekintése lehetőséget. Ekkor megnyílik a Vezeték nélküli kapcsolat állapota ablak. A vezeték nélküli funkció bekapcsolásához kattintson a Vezeték nélküli rádió bekapcsolása gombra. A vezeték nélküli funkció kikapcsolásához kattintson a Vezeték nélküli rádió...
 • Page 61 Windows 7 esetén: 1. Csatlakoztassa a külső monitort a monitorcsatlakozóhoz, majd az elektromos hálózathoz. 2. Kapcsolja be a külső monitort. 3. Az F6 billentyűvel váltsa át a megjelenítés kimenetének helyét. Így válthat a kimenet külső monitoron, számítógép-monitoron vagy mindkét monitoron történő megjelenítése között. Megjegyzés: Ha a számítógép nem észleli a külső...
 • Page 62: Audió Funkciók Használata

  12. Törölje a Kompatibilis hardvereszközök megjelenítése négyzet jelölését. 13. Válassza ki a monitorhoz tartozó Gyártó és Modell jellemzőt. Ha a monitorja a felsorolásban nem található, állítsa le az illesztőprogram telepítését, és használja a monitorhoz kapott illesztőprogramot. 14. Az illesztőprogram frissítését követően kattintson a Bezárás gombra. 15.
 • Page 63: Beépített Kamera Használata

  • 3,5 mm combo audio jack csatlakozó • Beépített sztereó hangszórók • Beépített kettős digitális mikrofon A hangchipnek köszönhetően élvezetessé válik a különböző multimédiás audió funkciók használata. ® • Megfelel az Intel High Definition Audio specifikációjának. • PCM/WAW fájlok felvétele és lejátszása 16 és 24 bites formátumban. •...
 • Page 64: Kettős Megjelenítés Használata

  A kamerabeállítások konfigurálása A kamerabeállításokat saját igényei szerint konfigurálhatja, például beállíthatja a videokimenet minőségét. A kamerabeállítások konfigurálásához tegye a következőket: 1. Nyomja meg az F5 gombot. Ekkor megnyílik a Kommunikációs beállítások ablak. 2. Kattintson a Beállítások kezelése gombra. Megnyílik a Communications Utility ablak. 3.
 • Page 65: A Médiakártya-Olvasó Használata

  Megjegyzés: A monitorokat tetszőleges helyzetbe rendezheti, azonban az ikonoknak mindig hozzá kell érniük egymáshoz. 7. A módosítások aktiválásához kattintson az OK gombra. Megjegyzés: A színbeállítások módosításához kattintson a jobb egérgombbal az Asztalra, és válassza a Képernyőfelbontás elemet. A Speciális beállítások elemre kattintva válassza a Monitor lapot, majd állítsa be a Színek lehetőséget.
 • Page 66 • Mielőtt a következő kártyák bármelyikét behelyezné a médiakártya-olvasóba, érintsen meg egy fémasztalt vagy egy földelt fémtárgyat. Ez a lépés csökkenti a testünkből eredő elektromos feltöltődést. A statikus elektromosság tönkreteheti a kártyát. • Flash Media kártya, például SD-kártya, SDHC-kártya, SDXC-kártya és MultiMediaCard (MMC). A következő...
 • Page 67: Fejezet A Számítógép Használata

  és ülőhelyzetre. Ha ezeket az alapvető elgondolásokat szem előtt tartja, javíthatja termelékenységét és munkáját is kényelmesebben végezheti. A Lenovo fontosnak tartja, hogy a lehető legfrissebb információkkal és a legújabb technológiai újításokkal álljon fogyatékos ügyfelei rendelkezésére. A kisegítő lehetőségekkel foglalkozó rész bővebben ismerteti az ezen a területen tett erőfeszítéseinket.
 • Page 68: A Számítógép Beállítása

  Emlékeztetjük, hogy számos ThinkPad termékmegoldást biztosítunk a munkakörnyezet lehető legkomfortosabbá tételéhez, az igényeknek legjobban megfelelő kialakításához. A lehetőségekről ízelítőt kaphat, ha ellátogat a http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html webhelyre. Ismerkedjen meg a nagyfokú állíthatóságot és egyéb funkciókat biztosító külső termékekkel. ThinkPad funkciók a kényelem szolgálatában: Számos könnyen használható ThinkPad funkciót ajánlunk, amely a számítógép használatát még kényelmesebbé...
 • Page 69: Kisegítő Lehetőségek

  Kisegítő lehetőségek A Lenovo fontosnak tartja, hogy fogyatékos ügyfelei számára jobb hozzáférést biztosítson a számítástechnika vívmányaihoz. A következő rész látásukban, hallásukban vagy mozgásukban korlátozott felhasználóinknak segít a legjobban kihasználni a számítógép nyújtotta előnyöket. A kisegítő lehetőségek lehetővé teszik, hogy a felhasználók a legmegfelelőbb módon juthassanak hozzá...
 • Page 70: Utazási Tanácsok

  • Utazási tanácsok • Utazási kiegészítők Utazási tanácsok Az alábbi tanácsok segíthetnek a számítógéppel történő magabiztosabb és hatékonyabb utazáshoz. 1. A számítógépnek nem ártanak a repülőtéri biztonsági pontokon használt röntgenkészülékek, azonban fontos, hogy a számítógép eltulajdonításának elkerülése érdekében ne hagyja a készüléket őrizetlenül. 2.
 • Page 71: Fejezet Biztonsági Intézkedések

  További információkért tekintse meg a mechanikus zár használati utasítását. Megjegyzés: A zárak és a biztonsági szolgáltatások értékelése, kiválasztása és alkalmazása a felhasználó felelőssége. A Lenovo nem tesz megjegyzést, nem ad értékelést és nem biztosít garanciát a zárak és biztonsági szolgáltatások funkcióival, minőségével vagy teljesítményével kapcsolatban.
 • Page 72: Jelszavak És Az Alvó (Készenléti) Üzemmód

  • Merevlemez-biztonság • Felügyeleti jelszó Jelszavak és az alvó (készenléti) üzemmód Ha jelszavakat állított be, és alvó (készenléti) üzemmódba helyezte a számítógépet, a normál működés folytatása az alábbiak szerint történik: • A normál működés folytatásához a rendszer nem kéri a jelszót. •...
 • Page 73: Merevlemezjelszavak

  Notice ablakot. Megjegyzés: Érdemes feljegyeznie a bekapcsolási jelszót egy biztonságos helyen. Ellenkező esetben ha elfelejti, a számítógépet el kell vinni a Lenovo viszonteladójához vagy értékesítési képviselőjéhez, hogy töröljék a jelszót. 11. Az F10 billentyűvel lépjen ki a Setup Notice ablakból.
 • Page 74 Figyelem: Érdemes feljegyeznie a jelszavakat, és biztonságos helyen eltárolni őket. Ha ezt nem teszi meg és elfelejti a felhasználói, esetleg mind a felhasználói, mind a központi jelszót, a Lenovo nem tudja a jelszavakat alaphelyzetbe állítani, illetve nem tudja az adatokat helyreállítani a merevlemez-meghajtóról.
 • Page 75: Felügyeleti Jelszó

  A merevlemezjelszó módosítása vagy törlése Hajtsa végre a következő szakasz 1–7-es lépéseit, jelszavát beírva a ThinkPad Setup eléréséhez: „Merevlemezjelszó beállítása“ oldalszám: 55. A User (felhasználói) merevlemezjelszó módosításához vagy törléséhez tegye a következőket: • A merevlemezjelszó módosításához írja be a jelenlegi jelszót az Enter Current Password mezőbe. Ezután írja be az új jelszót az Enter New Password mezőbe, majd ellenőrzésképpen írja be újra az előbb megadott jelszót a Confirm New Password mezőbe.
 • Page 76 • A rendszergazda használhatja a felügyeleti jelszót, ha hozzá szeretne férni a számítógép adataihoz, még akkor is, ha a számítógép felhasználója bekapcsolási jelszót állított be. A felügyeleti jelszó felülírja a bekapcsolási jelszót. • Ha be van állítva bekapcsolási és felügyeleti jelszó is, az alábbi lépések csak a felügyeleti jelszó birtokában tehetők meg: - Bekapcsolási jelszó...
 • Page 77: Merevlemez-Biztonság

  Figyelem: Érdemes feljegyeznie a jelszót, és biztonságos helyen eltárolnia. Ha elfelejti felügyeleti jelszavát, a Lenovo nem fogja tudni visszaállítani azt. A számítógépet el kell vinni a Lenovo viszonteladójához vagy értékesítési képviselőjéhez, hogy kicseréljék az alaplapot. A javításhoz be kell mutatni a vásárlást igazoló okiratot, emellett az alkatrészek árát és a munkadíjat is meg kell téríteni.
 • Page 78: Tájékoztatás Az Adatok Törléséről A Merevlemezről Vagy A Szilárdtestalapú Meghajtóról

  A szilárdtestalapú meghajtóról történő adatkiszivárgás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a flash chipeken tárolt összes adatot a Lenovo által biztosított alkalmazással törölje le. Ez a ThinkPad Setup Menu Extension Utility nevű alkalmazás lehetővé teszi, hogy a ThinkPad Setup menüből egy perc alatt letöröljön a szilárdtestalapú...
 • Page 79: Tűzfalakról És Használatukról

  Az antivírus program a vírusok felismerésére és irtására szolgál. A Lenovo egy teljes antivírus szoftverváltozatot biztosít a számítógépen, 30 napos ingyenes előfizetéssel. A 30 nap letelte után meg kell újítania a licencet ahhoz, hogy továbbra is megkapja az antivírus szoftver frissítéseit.
 • Page 80 Felhasználói kézikönyv...
 • Page 81: Fejezet Helyreállítás Áttekintése

  5. fejezet Helyreállítás áttekintése Ez a fejezet tájékoztatást nyújt a Lenovo által biztosított helyreállítási megoldásokról. Megjegyzés: Az USB-csatlakozóhoz USB CD- vagy DVD-meghajtót csatlakoztathat. Ez a fejezet a következő témakörökből áll: • „Helyreállítási adathordozók létrehozása és használata“ oldalszám: 63 • „Rendszermentési és helyreállítási műveletek végrehajtása“ oldalszám: 65 •...
 • Page 82: Helyreállítási Adathordozók Létrehozása

  Recovery lemezek előállításának.“ • A helyreállítási adathordozó létrehozásához Windows 7 operációs rendszer esetén kattintson a Start ➙ Minden program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Gyári helyreállítási lemezek elemekre. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. • A Product Recovery lemezek létrehozásához Windows XP operációs rendszer esetén kattintson a Start ➙...
 • Page 83: Rendszermentési És Helyreállítási Műveletek Végrehajtása

  • Rendszermentési művelet végrehajtása Rescue and Recovery programmal Windows 7 operációs rendszer esetén: 1. A Windows Asztalán kattintson a Start ➙ Minden program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Fejlett rendszermentés és visszaállítás elemre. Megnyílik a Rescue and Recovery program. 2. A Rescue and Recovery fő ablakban kattintson a Fejlett Rescue and Recovery indítása menüpontra.
 • Page 84: A Helyreállítási Művelet Végrehajtása

  • Helyreállítási művelet végrehajtása Rescue and Recovery programmal Windows 7 operációs rendszer esetén: 1. A Windows munkaasztalon kattintson a Start ➙ Minden program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Fejlett rendszermentés és visszaállítás elemekre. Megnyílik a Rescue and Recovery program. 2. A Rescue and Recovery fő ablakban kattintson a Fejlett Rescue and Recovery indítása menüpontra.
 • Page 85: Mentési Adathordozó Létrehozása És Használata

  a Windows operációs rendszertől függetlenül működik, ezért akkor is visszaállíthatja a gyárilag telepített tartalmat, ha nem tudja elindítani a Windows operációs rendszert. Figyelem: Ha visszaállítja a merevlemez-meghajtót egy Rescue and Recovery biztonsági mentésből, vagy ha visszaállítja a merevlemez-meghajtó gyárilag telepített tartalmát, akkor az elsődleges merevlemez-meghajtó partíción (ami általában a C: meghajtó) található...
 • Page 86: Mentési Adathordozó Használata

  1. A Windows munkaasztalon kattintson a Start ➙ Minden program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Fejlett rendszermentés és visszaállítás elemekre. Megnyílik a Rescue and Recovery program. 2. A Rescue and Recovery fő ablakban kattintson a Fejlett Rescue and Recovery indítása menüpontra.
 • Page 87: Helyreállítással Kapcsolatos Problémák Megoldása

  és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Figyelem: Ha frissített eszközillesztőkre van szüksége, ne a Windows Update webhelyről töltse le azokat. A programokat inkább a Lenovo cégtől szerezze be. További információ: „Frissített eszközillesztők biztosítása“ oldalszám: 120. Helyreállítással kapcsolatos problémák megoldása Ha nem fér hozzá...
 • Page 88 • A mentési adathordozó segítségével indítsa el a Rescue and Recovery munkaterületet. Lásd: „Mentési adathordozó használata“ oldalszám: 68. • Használja a helyreállítási adathordozókat, ha minden más helyreállítási módszer sikertelen volt, és a merevlemez tartalmát a gyárilag telepített állapotra szeretné visszaállítani. Lásd: „A helyreállítási adathordozók használata“...
 • Page 89: Fejezet Az Eszközök Cseréje

  Amikor erre nincs lehetőség, helyezze el a csomagolást sima felületre, és tegye rá az alkatrészt. • Ne tegye rá az alkatrészt a számítógép borítójára, és egyéb más fémfelületre sem. Az akkumulátor cseréje Mielőtt elkezdené, nyomtassa ki az utasításokat. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 90 Lehetséges, hogy a rendszerrel nem használhatók azok az akkumulátorok, amelyek nem eredeti Lenovo gyártmányok, illetve nem jóváhagyottak. A rendszerek folytatják ugyan a betöltést, de lehet, hogy nem fogják tölteni a nem jóváhagyott akkumulátorokat. Figyelem: A Lenovo nem felelős a nem jóváhagyott akkumulátorok megbízhatóságáért vagy teljesítményéért, és nem vállal garanciát az ezek használatából eredő...
 • Page 91: A Merevlemez-Meghajtó Vagy A Szilárdtestalapú Meghajtó Cseréje

  5. Fordítsa vissza a számítógépet. Csatlakoztassa az AC hálózati adaptert és a kábeleket a számítógéphez. A merevlemez-meghajtó vagy a szilárdtestalapú meghajtó cseréje A szilárdtestalapú meghajtó vagy a merevlemez-meghajtó kicserélhető a Lenovo viszonteladótól vagy értékesítési képviselőtől beszerzett új meghajtóval. A szilárdtestalapú meghajtó vagy a merevlemez-meghajtó...
 • Page 92 2. Zárja be a számítógép képernyőjét, majd fordítsa meg a számítógépet. 3. Vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“ oldalszám: 71. 4. Lazítsa meg a szilárdtestalapú meghajtó vagy a merevlemez-meghajtó ajtaját rögzítő csavarokat majd távolítsa el a meghajtó...
 • Page 93 7. Jobbról helyezze be az új szilárdtestalapú meghajtót vagy merevlemez-meghajtót az ábrán látható módon. 8. Csúsztassa be a szilárdtestalapú meghajtót vagy a merevlemez-meghajtót a csatlakozóba , majd szerelje vissza a csavarokat 6. fejezet . Az eszközök cseréje...
 • Page 94: A Memória Cseréje

  9. Helyezze vissza a fedelet , és zárja le azt . Ezután húzza meg a csavarokat 10. Helyezze vissza az akkumulátort. Az akkumulátor visszahelyezésével kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“ oldalszám: 71. 11. Fordítsa vissza a számítógépet. Csatlakoztassa az AC hálózati adaptert és a kábeleket a számítógéphez. A memória cseréje Mielőtt elkezdené, nyomtassa ki az utasításokat.
 • Page 95 A memória cseréje a billentyűzet alatti memóriahelyen 1. Kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza ki az AC hálózati adaptert és a számítógéphez csatlakozó összes kábelt. 2. Csukja be a számítógép képernyőjét, és fordítsa át a készüléket. 3. Vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“...
 • Page 96 7. Az SO-DIMM rovátkás végével az aljzat érintkező felülete felé illessze be az SO-DIMM modult kb. 20 fokos szögben az aljzatba , majd határozottan nyomja meg 8. Fordítsa el az SO-DIMM modult lefelé, amíg helyére nem pattan. 9. Győződjön meg arról, hogy a modul megfelelően rögzült a csatlakozóban, és nem mozgatható könnyedén.
 • Page 97: A Billentyűzet Cseréje

  A billentyűzet cseréje Az alábbiak szerint kicserélheti a billentyűzetet egy választható kiegészítőként rendelkezésre álló új billentyűzettel. Az eljárás előfeltételei VESZÉLY! Ne dugja a kábelt a fali telefoncsatlakozóba, illetve ne húzza ki onnan elektromos vihar esetén! VESZÉLY! Az elektromos hálózaton, a telefonvonalakon és kommunikációs kábeleken veszélyes áramerősségek haladhatnak.
 • Page 98 5. Csavarok eltávolítása. 6. A billentyűzet elülső oldalának kinyitásához gyakoroljon erős nyomást az ábrán látható nyilak irányába. A billentyűzet ekkor enyhén felnyílik Felhasználói kézikönyv...
 • Page 99 7. Szerelje ki a és kábeleket, ehhez fordítsa fel az és csatlakozót. Ezzel eltávolította a billentyűzetet. A billentyűzet beszerelése 1. Csatlakoztassa az és kábelt; ehhez fordítsa le a és csatlakozót. 6. fejezet . Az eszközök cseréje...
 • Page 100 2. Illessze be a billentyűzetet. Ügyeljen arra, hogy a billentyűzet hátsó széle a keret alá kerüljön, a nyilak által jelzett módon. 3. A nyilaknak megfelelően csúsztassa be a billentyűzetet. Felhasználói kézikönyv...
 • Page 101: Vezeték Nélküli Lan/Wimax-Kapcsolathoz Való Pci Express Mini Kártya Telepítése És Cseréje

  4. Csavarok visszahelyezése. 5. Helyezze vissza a fedelet , és zárja le azt . Ezután húzza meg a csavarokat 6. Helyezze vissza az akkumulátort. Az akkumulátor visszahelyezésével kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“ oldalszám: 71. 7. Fordítsa vissza a számítógépet. Csatlakoztassa az AC hálózati adaptert és a kábeleket a számítógéphez, majd kapcsolja be a gépet.
 • Page 102 Az eljárás előfeltételei VESZÉLY! Ne dugja a kábelt a fali telefoncsatlakozóba, illetve ne húzza ki onnan elektromos vihar esetén! VESZÉLY! Az elektromos hálózaton, a telefonvonalakon és kommunikációs kábeleken veszélyes áramerősségek haladhatnak. Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a kábeleket a kártya takarólemezének eltávolítása előtt! Figyelem: Mielőtt telepítené...
 • Page 103 5. Ha a csomag az új kártyával együtt a csatlakozók eltávolítására szolgáló szerszámot is tartalmaz, annak segítségével válassza le a kábeleket a kártyáról. Ha a csomagban nincs ilyen eszköz, fogja meg a csatlakozókat az ujjaival, és óvatosan húzza ki őket. 6.
 • Page 104 7. Illessze az új PCI Express Mini kártya érintkezősorát a megfelelő csatlakozóaljzatba. Hajtsa le a kártyát, amíg helyére nem pattan . Rögzítse a kártyát a csavarral 8. Csatlakoztassa a kábeleket az új PCI Express Mini kártyához. Ügyeljen arra, hogy a szürke kábelt a kártya „MAIN“...
 • Page 105: Vezeték Nélküli Wan-Kapcsolathoz Való Pci Express Mini Kártya Telepítése És Cseréje

  10. Helyezze vissza az akkumulátort. Az akkumulátor visszahelyezésével kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“ oldalszám: 71. 11. Fordítsa vissza a számítógépet. Csatlakoztassa az AC hálózati adaptert és a kábeleket a számítógéphez, majd kapcsolja be a gépet. Vezeték nélküli WAN-kapcsolathoz való PCI Express Mini kártya telepítése és cseréje Egyes ThinkPad modellek vezeték nélküli WAN-kapcsolatot lehetővé...
 • Page 106 3. Vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“ oldalszám: 71. 4. Lazítsa meg a csavarokat , majd vegye le a fedelet 5. Ha a csomag az új kártyával együtt a csatlakozók eltávolítására szolgáló szerszámot is tartalmaz, annak segítségével válassza le a kábeleket a kártyáról.
 • Page 107 7. Illessze az új PCI Express Mini kártya érintkezősorát a megfelelő csatlakozóaljzatba . Hajtsa le a kártyát, amíg helyére nem pattan. Rögzítse a kártyát a csavarral 8. Csatlakoztassa a kábeleket az új PCI Express Mini kártyához. Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a piros kábelt a kártya „MAIN“ vagy „M“ jelű csatlakozójához, a kék kábelt pedig az „AUX“...
 • Page 108: A Sim Kártya Cseréje

  9. Tegye vissza a helyére a fedelet , zárja le , és húzza meg a csavarokat 10. Helyezze vissza az akkumulátort. Az akkumulátor visszahelyezésével kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“ oldalszám: 71. 11. Fordítsa vissza a számítógépet. Csatlakoztassa az AC hálózati adaptert és a kábeleket a számítógéphez, majd kapcsolja be a gépet.
 • Page 109 Megjegyzés: A SIM kártya az egyik oldalára szerelt IC chip alapján ismerhető fel. Cserére vonatkozó utasítások A SIM-kártya cseréjéhez hajtsa végre a következőket: 1. Kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza ki az AC hálózati adaptert és a számítógéphez csatlakozó összes kábelt. 2.
 • Page 110: A Tartalék Akkumulátor Cseréje

  7. Zárja le a SIM kártya ajtaját, amíg a helyére nem pattan. 8. Helyezze vissza az akkumulátort. Az akkumulátor visszahelyezésével kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“ oldalszám: 71. 9. Fordítsa vissza a számítógépet. Csatlakoztassa az AC hálózati adaptert és a kábeleket a számítógéphez, majd kapcsolja be a gépet.
 • Page 111 A tartalék akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyt okozhat. A tartalék akkumulátor kis mennyiségben ártalmas anyagokat tartalmaz. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében: • Csak Lenovo által javasolt típusra cserélje az akkumulátort. • Az akkumulátort tartsa távol mindenféle tűztől. • Ne tegye ki erős hőnek.
 • Page 112 5. Válassza le a csatlakozót . Azután távolítsa el a tartalék akkumulátort A tartalék akkumulátor behelyezése 1. Helyezze be a tartalék akkumulátort . Ezután kösse vissza a csatlakozót Felhasználói kézikönyv...
 • Page 113 2. Tegye vissza a helyére a fedelet , zárja le , és húzza meg a csavarokat 3. Helyezze vissza az akkumulátort. Az akkumulátor visszahelyezésével kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“ oldalszám: 71. 4. Fordítsa vissza a számítógépet. Csatlakoztassa az AC hálózati adaptert és a kábeleket a számítógéphez, majd kapcsolja be a gépet.
 • Page 114 Felhasználói kézikönyv...
 • Page 115: Fejezet A Számítógép Hatékonyságának Növelése

  Ez a rész az eszközök telepítéséről és a számítógép csúcstechnológiás funkcióinak használatáról nyújt tájékoztatást. ThinkPad lehetőségek keresése Ha bővíteni szeretné számítógépe képességeit, a Lenovo számos hardverkellékkel és frissítéssel rendelkezik az Ön igényeinek kielégítésére. A kínálat részét képezik: memória, tárolóeszközök, hálózati kártyák, táphálózati adapterek, nyomtatók, lapolvasók, billentyűzetek, egerek stb.
 • Page 116 Felhasználói kézikönyv...
 • Page 117: Fejezet Részletes Konfigurálás

  ThinkPad Setup eredeti UEFI/Legacy Boot beállítását. Az UEFI/Legacy Boot beállításnak meg kell egyeznie a Windows rendszerkép telepítésekor alkalmazott beállítással. Ellenkező esetben hibaüzenet jelenik meg. A telepítéshez szükséges ország- vagy területkódot az alábbiak szerint adja meg: © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 118: A Windows 7 Operációs Rendszer Telepítése

  A Windows 7 rendszerleíró adatbázis javításainak telepítése Telepítse a következő rendszerleíróadatbázis-javítást: • Rendszerleíró adatbázis javítás a Wake Up on LAN funkció készenléti módban való engedélyezéséhez Energy Star rendszeren A rendszerleíró adatbázis javításainak telepítéséhez látogasson el a http://www.lenovo.com/support webhelyre. Felhasználói kézikönyv...
 • Page 119: A Windows Xp Operációs Rendszer Telepítése

  A Windows 7 frissítőmodul-csomagjának telepítése A Windows 7 frissítőmodul-csomagjai a következő könyvtárban helyezkednek el: C:\SWTOOLS\OSFIXES\ Az almappák neve a javítómodul számával egyezik meg. A javítómodulokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért látogasson el a Microsoft tudásbázis kezdőoldalára a http://support.microsoft.com/ címen, majd a keresőmezőben adja meg a kívánt javítómodul számát, majd kattintson a Search (Keresés) lehetőségre.
 • Page 120 12. Külső gyártó SCSI-illesztőprogramjának telepítéséhez nyomja meg az F6 gombot. 13. Amikor a rendszer kéri, válassza a kiegészítő eszköznek megfelelő S lehetőséget. 14. Amikor a rendszer kéri, helyezze be a 2. lépésben létrehozott lemezt, majd nyomja meg az Enter gombot. 15.
 • Page 121: Az Eszközillesztők Telepítése

  A négy az egyben médiakártya-olvasó használatához előbb le kell töltenie, majd telepítenie kell a Windows 7/Vista és a Windows XP x86/x64 rendszerek Ricoh Multi Card Reader Driver illesztőprogramját. A letöltéshez látogasson el a Lenovo következő webhelyére: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Windows 2000/XP/Vista/7 rendszer ThinkPad-monitorfájljának telepítése A Windows 2000/XP/Vista/7 rendszer ThinkPad-monitorfájlja a következő...
 • Page 122 8. Kattintson az Illesztőprogram frissítése elemre. 9. Kattintson az Illesztőprogramok keresése a számítógépen, majd a Választás a számítógépen található illesztőprogram-listából elemre. 10. Kattintson a Saját lemez lehetőségre. 11. Adja meg ehhez a monitor INF-fájlhoz vezető C:\SWTOOLS\DRIVERS\MONITOR elérési utat. Ezután kattintson a Megnyitás elemre.
 • Page 123: A Windows 2000/Xp/Vista/7 Rendszer Intel-Lapkakészleteket Támogató Funkciójának Telepítése

  Megjegyzés: Ha a merevlemez-meghajtón nem találja a szükséges kiegészítő fájlokat, eszközillesztőket és alkalmazásokat, vagy ha a legfrissebb verziók, információk és frissítések érdeklik, látogasson el a ThinkPad webhelyére: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup A számítógép ThinkPad Setup programja számos beállítási paraméter megadását teszi lehetővé.
 • Page 124: Config Menü

  Alább egy példa látható a ThinkPad Setup menüjére: 4. A kurzorbillentyűk segítségével válassza ki a módosítani kívánt elemet. Ha a kívánt elemen van a kijelölés, akkor nyomja meg az Entert. Megjelenik egy almenü. 5. Végezze el az elemek kívánt módosításait. Egy elem értékének módosításához használja a +/- billentyűket.
 • Page 125: Date/Time Menü

  Date/Time menü A számítógép idő- és dátumbeállításának módosításához válassza a ThinkPad Setup menüjének Date/Time elemét. A következő almenü jelenik meg: • System Date • System Time Az idő és a dátum beállításának módosításához tegye a következőket: 1. A fel és le nyilakkal válassza ki a módosítani kívánt dátum- vagy időelemet. 2.
 • Page 126: A Startup Menü

  A Lock UEFI BIOS Settings engedélyezi vagy letiltja azt a funkciót, amely védi a ThinkPad Setup elemeit a felügyeleti jelszóval nem rendelkező felhasználók módosításaitól. Alapértelmezés szerint ez Disabled. Ha beállítja a felügyeleti jelszót, és engedélyezi ezt a funkciót, senki más nem változtathatja meg a ThinkPad Setup elemeit.
 • Page 127: Restart Menü

  1. USB CD: 2. USB FDD: 3. ATAPI CD0: 4. ATA HDD0: 5. ATA HDD1: 6. ATA HDD2: 7. USB HDD: 8. PCI LAN: 9. ATAPI CD1: 10. ATAPI CD2: 11. ATA HDD3: 12. ATA HDD4: 13. Other CD: 14. Other HDD: Egyéb elemek a Startup menüben Az alábbi elemek szintén megtalálhatók a ThinkPad Setup Startup menu menüjében: •...
 • Page 128 • A Disabled jelentése: a funkció nem konfigurált, nem működik. • Az alapértelmezett értékek dőlt betűvel szedettek. A Config menü elemei 4. táblázat A Config menü elemei Menüelem Almenü eleme Választási lehetőség Megjegyzések Network Ethernet LAN Option ROM • Disabled Az Ethernet LAN Option ROM beállítás betöltésével •...
 • Page 129 4. táblázat A Config menü elemei (folytatás) Menüelem Almenü eleme Választási lehetőség Megjegyzések Keyboard/Mouse Fn and Ctrl Key swap • Disabled Az „Enabled“ beállítással az Fn billentyű és a • Enabled Ctrl billentyű szerepe felcserélődik. Megjegyzés: Még ha az „Enabled“ van is kiválasztva, az alvó...
 • Page 130 4. táblázat A Config menü elemei (folytatás) Menüelem Almenü eleme Választási lehetőség Megjegyzések ® Power Intel SpeedStep • Disabled A futásidejű Intel technology (Intel SpeedStep technológia • Enabled SpeedStep mounted kiválasztása. models only) Mode for AC Maximum Performance: • Maximum Performance Mindig a legnagyobb sebesség •...
 • Page 131 4. táblázat A Config menü elemei (folytatás) Menüelem Almenü eleme Választási lehetőség Megjegyzések Serial ATA (SATA) SATA Controller Mode • Compatibility Válassza a SATA-vezérlő Option működési módját. Ha • AHCI a „Compatibility mode“ beállítást választja, a soros SATA-vezérlő kompatibilitási módban üzemel.
 • Page 132 5. táblázat A Security menü elemei (folytatás) Menüelem Almenü eleme Választási lehetőség Megjegyzések Memory Protection Execution Prevention • Disabled Egyes számítógépes vírusok és férgek • Enabled kódok futtatásával memóriapufferek túlcsordulását okozhatják ott, ahol csak adatok feldolgozása engedélyezett. Ha az operációs rendszerrel használható...
 • Page 133 5. táblázat A Security menü elemei (folytatás) Menüelem Almenü eleme Választási lehetőség Megjegyzések USB Port • Disabled Az „Enabled“ beállításnál használhatja az • Enabled USB-csatlakozót. • Disabled Memory Card Slot Az „Enabled“ beállításnál használhatja a • Enabled memóriakártya-helyet (SD-kártya vagy MultiMediaCard).
 • Page 134: A Rendszer Uefi Bios Funkciójának Frissítése

  6. táblázat A Startup menü elemei (folytatás) Menüelem Választási lehetőség Megjegyzések UEFI/Legacy Boot • Both Rendszerindítási képesség kiválasztása. • UEFI Only • Both: A rendszer az UEFI/Legacy • Legacy Only Boot Priority beállításnak megfelelően indul. • UEFI Only: A rendszer az UEFI-engedélyezett operációs rendszerrel indul.
 • Page 135: A Rendszerfelügyeleti Funkció Használata

  UEFI BIOS frissítését kéri. Az UEFI BIOS frissítéséhez látogasson el a következő webhelyre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers A rendszerfelügyeleti funkció használata Ez a rész elsősorban rendszergazdák számára tartalmaz hasznos információkat. A számítógép könnyen kezelhető, így az üzleti célok elérése érdekében az erőforrások átirányítása egyszerűen végrehajtható.
 • Page 136: A Felügyeleti Funkciók Beállítása

  A felügyeleti funkciók beállítása Ahhoz, hogy a hálózat rendszergazdája távolról konfigurálhassa a számítógépet, a ThinkPad Setup alkalmazás rendszerfelügyeleti funkcióinak beállításával konfigurálnia kell a hálózati felületet. A következő funkciókat a programban tudja konfigurálni: • Indítási sorrend Ha van beállítva rendszergazdai jelszó (felügyeleti jelszó), a ThinkPad Setup lehetőségeinek használatához először meg kell azt adnia.
 • Page 137: Fejezet A Működés Közbeni Problémák Megelőzése

  9. Hozzon létre számítógépprofilt a http://www.lenovo.com/support webhelyen, hogy mindig naprakész információi legyenek az eszközillesztőkről és verziókról. 10. Frissítse a többi, nem Lenovo hardverek eszközillesztőit is. A frissítés előtt érdemes elolvasni az eszközillesztő tájékoztatójában a kompatibilitásra és ismert problémákra vonatkozó részeket.
 • Page 138: Frissített Eszközillesztők Biztosítása

  új eszközt telepített. Így kizárhatja az eszközillesztőt a hiba lehetséges okai közül. A legfrissebb illesztőprogramok beszerzése a webhelyről A Lenovo webhelyéről a következőképpen szerezheti be és telepítheti a frissített eszközillesztőket: 1. Csatlakozzon az internethez. 2. Látogasson el a http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers oldalra...
 • Page 139: A Számítógép Rendeltetésszerű Használata

  a System Update program felhasználói beavatkozás nélkül automatikusan letölti és telepíti a megjelölt frissítéseket. A System Update program használatra készen, gyárilag telepítve van a számítógépre. Az egyetlen feltétel, hogy rendelkeznie kell aktív internetkapcsolattal. A programot manuálisan vagy az ütemezési funkció segítségével megadott időközönként automatikusan futtathatja.
 • Page 140: A Számítógép Borításának Megtisztítása

  (készenléti), sem hibernált módba. Ha így tesz, az adatok sérülését okozhatja. Ügyeljen a jelszavak beállításakor • Jegyezze meg a jelszavakat. Ha elfelejti a felügyeleti vagy merevlemezjelszót, a Lenovo nem tudja alaphelyzetbe állítani, és lehet, hogy cserélnie kell az alaplapot, a szilárdtestalapú meghajtót vagy a merevlemez-meghajtót.
 • Page 141 2. Itassa fel az oldatot egy szivaccsal. 3. Facsarja ki a felesleges folyadékot a szivacsból. 4. Törölje le a számítógép borítását a szivaccsal, körkörös mozdulatokkal, és ügyelve arra, hogy nehogy csöpögjön a szivacs. 5. Törölje le a gép borítását, hogy eltávolítsa a mosószert. 6.
 • Page 142 Felhasználói kézikönyv...
 • Page 143: 10. Fejezet A Számítógéppel Kapcsolatos Hibák Javítása

  Problémák diagnosztizálása Ha hibákat tapasztal számítógépén, használja a diagnosztikai megoldásokat elhárításuk kiindulópontjaként. Az előtelepített operációs rendszertől és a számítógép gyártási időpontjától függően a Lenovo a következő diagnosztikai megoldások egyikét biztosítja: • Lenovo Solution Center: lásd „A Lenovo Solution Center program használata“ oldalszám: 125.
 • Page 144: Hibaelhárítás

  • Windows 7 esetén: Kattintson a Start ➙ Vezérlőpult ➙ Rendszer és biztonság ➙ Lenovo - rendszerállapot és diagnosztika lehetőségre. • Windows XP és Windows Vista esetén kattintson a Start ➙ Minden program ➙ ThinkVantage ➙ Lenovo ThinkVantage Toolbox menüpontokra.
 • Page 145: Teendők, Ha A Billentyűzetre Folyadék Ömlik

  3. Kikapcsolt állapotban távolítsa el a készülék összes áramforrását (akkumulátor és AC hálózati adapter). Távolítsa el a számítógéphez csatlakoztatott összes külső eszközt (billentyűzet, egér, nyomtató, lapolvasó stb.). Ismételje meg a 2. lépést. Ha a 2. lépés sikertelen, folytassa a 4. lépéssel. Megjegyzés: A következő...
 • Page 146 Megoldás: Az EFI-változó biztonsági beállításainak ellenőrző összege hibás. Az F1 gombbal lépjen be a ThinkPad Setup alkalmazásba. Az alapértelmezett beállítás betöltéséhez nyomja meg az F9, majd az Enter gombot. A rendszer újraindításához nyomja meg az F10, majd az Enter gombot. •...
 • Page 147: Üzenet Nélküli Hibák

  Megoldás: Nem működik a merevlemez-meghajtó. Javíttassa meg a merevlemezt. • Üzenet: 2200: A géptípus és a sorozatszám érvénytelen. Megoldás: POST figyelmeztető üzenet az MTMSN helytelen beállítása esetén. Javíttassa meg a számítógépet. • Üzenet: 2201: Érvénytelen a gép UUID-azonosítója. Megoldás: POST figyelmeztető üzenet az UUID helytelen beállítása esetén. Javíttassa meg a számítógépet.
 • Page 148: Hibára Utaló Hangjelzések

  Ha ezek mindegyike teljesül, azonban a képernyőn továbbra sem látható semmi, akkor javíttassa meg a számítógépet. • Probléma: A számítógép bekapcsolásakor csak egy fehér kurzor látszik az üres képernyőn. Megoldás: Ha particionáló szoftverrel partíciót módosított a merevlemez-meghajtón vagy a szilárdtestalapú meghajtón, lehetséges, hogy megsemmisült a partícióra vagy a fő rendszertöltő rekordra vonatkozó...
 • Page 149: Hálózatok

  4. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a memória konfigurációja és kompatibilitása, beleértve a memória maximális méretét és sebességét. Ennek részletes leírása a következő részben olvasható: „A memória cseréje“ oldalszám: 76. 5. Diagnosztikai programok futtatása. Lásd: „Problémák diagnosztizálása“ oldalszám: 125. Hálózatok Az alábbiakban megtekintheti a leggyakoribb hálózati problémákat: Ethernet-problémák •...
 • Page 150 Megoldás: Lehetséges, hogy a hálózati illesztő fájljai hibásak vagy hiányoznak. Az előző részben, a megfelelő illesztőprogram telepítettségének ellenőrzését ismertető „megoldás“ szerint frissítse az illesztőprogramot. • Probléma: Számítógépének típusa Gigabit Ethernet, és 1000 Mbps kapcsolat használata esetén a kapcsolat megszakad vagy hibák lépnek fel. Megoldás: - 5.
 • Page 151 5. Ha a fejhallgatóprofilt használja, válassza a Bluetooth Kéz nélküli audiokészülék elemet, majd válassza az Alapértelmezett lehetőséget. Ha az AV-profilt használja, válassza a Sztereó hangforrás elemet, majd kattintson az Alapértelmezett gombra. 6. Az OK gombra kattintva zárja be a Hang ablakot. •...
 • Page 152 Ha az eszköz nem található, lehetséges, hogy a válaszadása leállt. Ellenőrizze, hogy az eszközön aktiválva van-e a Bluetooth kapcsolat. Ha megtalálja az eszközt, csatlakozzon a kívánt szolgáltatásokhoz. Ha biztos benne, hogy az eszköz válaszol, kapcsolja ki-, majd be a Bluetooth funkciót, vagy indítsa újra a számítógépet.
 • Page 153: Billentyűzet És Egyéb Mutatóeszközök

  3. Válassza a Konfigurálni kívánom a számítógép által a távoli eszközök számára nyújtott Bluetooth szolgáltatásokat lehetőséget, majd kattintson a Tovább elemre. 4. Válassza a PIM-szinkronizálás elemet, majd kattintson a Konfigurálás lehetőségre. 5. A levelezési szinkronizálás beállításainál válassza a Nincs szinkronizálás elemet, majd kattintson az OK gombra.
 • Page 154: Multimédiás És Megjelenítőeszközök

  - A számítógép bekapcsolásakor. - A normális működés visszaállításakor. - Ha a TrackPoint mutatóeszközt hosszú ideig nyomva tartja. - A hőmérséklet változásakor Probléma: A TrackPoint érintőfelülete nem működik. Megoldás: Győződjön meg róla, hogy a TrackPoint eszköz és az érintőfelület az UltraNav eszközbeállításainál engedélyezve van.
 • Page 155 Megjegyzés: Ha számítógépe Windows 7 operációs rendszerű, a megjelenítési séma nem használható. • Probléma: A képernyő olvashatatlan vagy torz. Megoldás: Győződjön meg a következőkről: - A képernyő illesztőprogramja megfelelően telepítésre került. - A képernyő felbontása és színmélysége megfelelően be van állítva. - A monitor típusa helyes.
 • Page 156 Megoldás: Helyesen telepítette az operációs rendszert vagy az alkalmazást? Ha helyesen telepítette és konfigurálta őket, javíttassa meg a számítógépet. • Probléma: A képernyő a számítógép kikapcsolása után is bekapcsolva marad. Megoldás: Tartsa lenyomva 4 másodpercig a főkapcsolót a számítógép kikapcsolásához, ezután kapcsolja vissza a számítógépet.
 • Page 157 2. Kattintson a Beállítások lapra. 3. Kattintson a Speciális gombra. 4. Kattintson az Adapter lapra. 5. Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyes eszközillesztő neve látható az adapter információs ablakában. Megjegyzés: Az eszközillesztő neve a számítógépen telepített videokártyától függ. 6. Kattintson az OK gombra. Ha az adatok helytelenek, telepítse újra az eszközillesztőt.
 • Page 158 5. Kattintson a Beállítások lapra. 6. Kattintson a Speciális gombra. 7. Kattintson a Képernyő lapra. Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyes monitortípus látható a monitor információs ablakában. Ha igen, az OK gombra kattintva zárja be az ablakot, ellenkező esetben járjon el a következők szerint. 8.
 • Page 159 5. Kattintson a Beállítások lapra. 6. Kattintson a Speciális gombra. 7. Kattintson a Képernyő lapra. 8. Válassza ki a helyes frissítési gyakoriságot. • Probléma: Hibás karakterek jelennek meg a képernyőn. Megoldás: A helyes eljárást követve telepítette az operációs rendszert és az alkalmazást? Ha igen, akkor javíttassa meg a külső...
 • Page 160 11. A módosítások aktiválásához kattintson az OK gombra. • Probléma: Nem működik a képernyőváltás funkció. Megoldás: Ha használja az Asztal kiterjesztése funkciót, kapcsolja ki, majd módosítsa a képernyőkimenet helyét. Ha DVD-film vagy videoklip lejátszása van folyamatban, állítsa le, lépjen ki az alkalmazásból, majd módosítsa a képernyőkimenet helyét.
 • Page 161 Megoldás: A mikrofon erősítése funkció legyen bekapcsolva, beállításai pedig feleljenek meg a következőknek: Windows 7 esetén: 1. Kattintson a Start ➙ Vezérlőpult elemre. 2. Kattintson a Hardver és hangelemre. 3. Kattintson a Hang lehetőségre. 4. Kattintson a Felvétel lapra a Hang ablakban. 5.
 • Page 162: Akkumulátor És Tápellátás

  Megoldás: Használja a hardveres hangerőszabályzót. Windows XP rendszeren használhatja a hardver hangerőszabályzóját, de a Hangerőszabályzó ablak hanghullámvezérlőjét is. Ennek oka, hogy a beépített szintetizálószoftverrel nem használható a vezérlő. • Probléma: A hang még akkor sem kapcsolható ki teljesen, ha a fő hangerőszabályzót a legalacsonyabbra állítja.
 • Page 163 Megoldás: Süsse ki, majd töltse fel az akkumulátorcsomagot. Ha az akkumulátorcsomag üzemideje továbbra is rövid, akkor cserélje ki. • Probléma: A számítógép nem működik teljesen feltöltött akkumulátorcsomaggal. Megoldás: Elképzelhető, hogy aktív az akkumulátorcsomag túlfeszültségvédője. A túlfeszültségvédő alaphelyzetbe állításához kapcsolja ki a számítógépet egy percre, majd kapcsolja vissza. •...
 • Page 164 Ha a hibaüzenet a POST elvégzése után akkor jelenik meg, amikor az operációs rendszer az asztalkonfigurációt betölti, tegye a következőt: 1. Látogasson el a Lenovo támogatási webhelyére a http://www.lenovo.com/support oldalon, és keresse meg a hibaüzenetet. 2. Látogasson el a Microsoft tudásbázis weboldalára a http://support.microsoft.com/ oldalon, és keresse meg a hibaüzenetet.
 • Page 165: Meghajtók És Egyéb Tárolóeszközök

  Megoldás: Az akkumulátorteljesítmény gyengül. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógéphez, és dugja be a másik végét a fali csatlakozóba. • Probléma: A számítógép képernyője az Fn gombbal az alvó (készenléti) módból való visszatérés után továbbra is üres marad. Megoldás: Ellenőrizze, hogy nem választottak-e le vagy nem kapcsoltak-e ki külső képernyőt az alvó (készenléti) üzemmód közben.
 • Page 166: Szoftverproblémák

  Ez a merevlemez-meghajtó normális működésének része, vagyis nem hiba. • Probléma: A merevlemez-meghajtó nem működik. Megoldás: A ThinkPad Setup indítási menüjében ellenőrizze, hogy a merevlemez-meghajtó szerepel-e a „Boot priority order“ listában. Ha a meghajtó az „Excluded from boot order“ listában látható, akkor le van tiltva.
 • Page 167 Windows XP esetén: 1. Kattintson a Start ➙ Vezérlőpult elemre. 2. Kattintson a Rendszer elemre. 3. Kattintson a Hardver lapra, majd az Eszközkezelő gombra. Tekintse meg a „Problémák diagnosztizálása“ oldalszám: 125 című részt, és futtassa az USB-csatlakozó diagnosztikai tesztjét. 10. fejezet . A számítógéppel kapcsolatos hibák javítása...
 • Page 168 Felhasználói kézikönyv...
 • Page 169: 11. Fejezet Támogatással Kapcsolatos Tudnivalók

  Regisztráltassa ThinkPad termékeit a Lenovóval; látogasson el a következő webhelyre: http://www.lenovo.com/register. Ez segíthet például abban, hogy a hatóságok visszajuttassák Önnek a számítógépet, ha azt ellopnák vagy elveszne. A számítógép regisztrálása ezenfelül lehetővé teszi a Lenovo számára, hogy értesítéseket küldjön fontos műszaki információkról és a lehetséges frissítésekről.
 • Page 170: Segítség És Szerviz

  Segítség és szerviz Ha a Lenovo termékekkel kapcsolatban segítségre, szolgáltatásra, technikai támogatásra lenne szüksége, vagy többet szeretne megtudni a Lenovo termékekről, a Lenovo ehhez számos lehetőséget kínál. Az alábbi részben bemutatjuk, hová fordulhat további információkért a Lenovóval és termékeinkkel kapcsolatban, mi a teendő, ha probléma van a számítógéppel, és kit hívhat, ha szervizre van szükség.
 • Page 171: További Szolgáltatások Vásárlása

  Az alábbi tételek nem tartoznak bele a szolgáltatás körébe: • A nem Lenovo által vagy annak részére gyártott alkatrészek cseréje vagy használata, valamint a nem garanciális alkatrészek. Megjegyzés: Minden garanciális alkatrész hétkarakteres, FRU XXXXXXX formátumú azonosítóval rendelkezik.
 • Page 172 A szolgáltatásokkal kapcsolatos további információk a http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html webhelyen tekinthetők meg. Felhasználói kézikönyv...
 • Page 173: Függelék Szabályozással Kapcsolatos Információk

  A. függelék Szabályozással kapcsolatos információk Rádiós funkciókkal kapcsolatos információk Vezeték nélküli együttműködés A vezeték nélküli LAN Mini-PCI PCI adapter úgy lett megtervezve, hogy együttműködjön minden olyan vezeték nélküli LAN-termékkel, amely Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Complementary Code Keying (CCK) eljáráson és/vagy Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) rádiós technológián alapul, és megfeleljen a következőknek: •...
 • Page 174: Az Ultraconnect Rádiós Antennák Elhelyezkedése

  Mivel a beépített vezeték nélküli kártyák a biztonságos rádiófrekvenciás szabványok és ajánlások előírásain belül működnek, a Lenovo meggyőződése, hogy használatuk a vásárlókra nézve biztonságos. A szabványok és ajánlások a tudományos közösség konszenzusán alapulnak, és olyan tudományos munkacsoportok tanácskozásainak eredményeként születtek, amelyek folyamatosan végzik a kutatási irodalom kiértékelését.
 • Page 175: A Vezeték Nélküli Berendezések Használatára Vonatkozó Hatósági Megjegyzések Megkeresése

  Export osztályozási száma (ECCN) 4A994.b. A termék újra exportálható, kivéve az EAR E1 országlistában felsorolt, embargó alá eső országokat. Elektronikus kisugárzással kapcsolatos figyelmeztetések Az alább leírtak a ThinkPad Edge E120 és E125 számítógépek következő típusaira vonatkoznak: 3035 és 3043. A Szövetségi Hírközlési Tanács (FCC) megfelelőségi nyilatkozata This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
 • Page 176: Kanadai Ipari Szabvány B Osztályú Sugárzásmegfelelési Nyilatkozat

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.
 • Page 177: Koreai B Osztályú Megfeleléssel Kapcsolatos Nyilatkozat

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
 • Page 178 Ha a számítógépet a Regulatory Notice kiadvány nélkül kapta, a kiadványt a következő webhelyről töltheti le: http://www.lenovo.com/support. Részletes útmutatást itt talál: „A vezeték nélküli berendezések használatára vonatkozó hatósági megjegyzések megkeresése“ oldalszám: 157. Felhasználói kézikönyv...
 • Page 179: Függelék Weee- És Újrahasznosításra Vonatkozó Nyilatkozatok

  B. függelék WEEE- és újrahasznosításra vonatkozó nyilatkozatok A Lenovo arra biztatja az informatikai berendezések tulajdonosait, hogy felelősségteljesen járjanak el berendezéseik újrahasznosítása érdekében, amikor azok feleslegessé válnak. A Lenovo különféle programokat és szolgáltatásokat ajánl, amelyek segítik a számítástechnikai berendezések tulajdonosait a használt készülékek újrahasznosításában.
 • Page 180: Brazíliára Vonatkozó Újrahasznosítási Információk

  Lenovo értékesítési, szerviz- vagy marketingrészlegén, és kövesse az adott munkatárs utasításait. Az útmutatásokat itt is megtalálja: http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/. Ha otthon használja a Lenovo notebookot, és ki kell dobnia az akkumulátort, tartsa be a helyi előírásokat és szabályokat. Az útmutatásokat itt is megtalálja: http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/.
 • Page 181: Tajvanra Vonatkozó Akkumulátor-Újrahasznosítási Információk

  és akkumulátorok környezetre és emberi egészségre gyakorolt esetleges hatásának minimalizálásához. Az összegyűjtéssel és kezeléssel kapcsolatos információkért látogasson el a következő címre: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Tajvanra vonatkozó akkumulátor-újrahasznosítási információk Az Egyesült Államokra és Kanadára vonatkozó akkumulátor-újrahasznosítási információk...
 • Page 182 Felhasználói kézikönyv...
 • Page 183: Függelék Megjegyzések

  C. függelék Megjegyzések Előfordulhat, hogy a Lenovo nem tudja minden országban biztosítani az ebben a dokumentumban szereplő összes terméket, szolgáltatást vagy lehetőséget. Az adott országokban rendelkezésre álló termékekről és szolgáltatásokról a helyi Lenovo képviseletek szolgálnak felvilágosítással. A Lenovo termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra vonatkozó hivatkozások sem állítani, sem sugallni nem kívánják, hogy az adott helyzetben csak a Lenovo termékeit, programjait vagy szolgáltatásait lehet alkalmazni.
 • Page 184: Védjegyek

  Továbbá bizonyos mérések következtetés útján kerültek becslésre. A tényleges értékek eltérhetnek. A dokumentum felhasználóinak ellenőrizni kell az adatok alkalmazhatóságát az adott környezetben. Védjegyek Az alábbi kifejezések a Lenovo védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban: Lenovo Access Connections Active Protection System...
 • Page 186 Termékszám: (1P) P/N:...

This manual is also suitable for:

Thinkpad edge e125