Download Print this page

Lenovo ThinkPad Edge E120 Uživatelská Příručka

(czech) user guide
Hide thumbs

Advertisement

Uživatelská příručka
ThinkPad Edge E120 a E125

Advertisement

loading

  Also See for Lenovo ThinkPad Edge E120

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad Edge E120

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad Edge E120

 • Page 1 Uživatelská příručka ThinkPad Edge E120 a E125...
 • Page 2 • Dodatek C „Upozornění“ na stránce 159 Na webových stránkách je k dispozici aktualizovaná příručka Bezpečnostní pokyny a informace o záruce a dokument Regulatory Notice. Další informace naleznete na webové stránce http://www.lenovo.com/support po klepnutí na odkaz User Guides & Manuals (Uživatelské příručky a návody).
 • Page 3: Table Of Contents

  Cestování s vaším počítačem ..Lenovo Solution Center ..Rady na cesty ... . .
 • Page 4 Webové stránky podpory Lenovo ..2000/XP/Vista/7 ... . Volání Lenovo ... . . Instalace Intel Chipset Support pro systémy Windows 2000, XP, Vista a 7 .
 • Page 5 Kanadu ....Informace o službách k produktům Lenovo na Tchaj-wanu ....
 • Page 6 Uživatelská příručka...
 • Page 7: Důležité Informace

  žádným způsobem vystaveny zacházení, které by mohlo ohrozit provoz počítače. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 8: Důležité Bezpečnostní Instrukce

  Instrukce v tomto dokumentu nemění podmínky, za kterých jste ® počítač pořídili, ani podmínky Omezené záruky Lenovo . Další informace najdete v části „Informace o záruce“ v příručce Bezpečnostní pokyny a informace o záruce, jež je dodávaná s vaším počítačem.
 • Page 9: Stavy, Které Vyžadují Okamžitou Akci

  • Produkt nefunguje normálně při dodržování návodu k použití. Poznámka: Zjistíte-li některý z těchto případů u produktu (jako je prodlužovací šňůra) od jiného dodavatele, než je Lenovo, přestaňte daný produkt používat, dokud nezískáte od zástupce dodavatele další pokyny nebo odpovídající náhradu.
 • Page 10 si instalovali doplňky nebo vyměňovali jednotky CRU. Při instalaci nebo výměně dílů musíte důsledně dodržovat všechny pokyny. Stav Vypnuto indikátoru napájení nemusí nezbytně znamenat, že je v produktu nulová úroveň napětí. Před sejmutím krytů ze zařízení vybaveného napájecí šňůrou se vždy přesvědčte, že je napájení...
 • Page 11 Ověřte, že prodlužovací kabely, chrániče přepětí, nepřerušitelné zdroje napájení a zásuvky odpovídají požadavkům produktu na elektrický příkon. Tato zařízení nikdy nepřetěžujte. Používáte-li napájecí lišty, nepřekračujte doporučený příkon na vstupu. S otázkami o příkonu a požadavcích na napájení se obraťte na elektrotechnika. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 12 Zástrčky a zásuvky NEBEZPEČÍ Pokud zásuvka, kterou chcete použít pro vaše zařízení, vykazuje znaky poškození nebo koroze, nepoužívejte ji, dokud není opravena kvalifikovaným elektrotechnikem. Zástrčku neohýbejte a neupravujte. Je-li zástrčka poškozena, získejte od výrobce náhradu. Do elektrické zásuvky nezapojujte kromě počítače další domácí či firemní přístroje s velkou spotřebou elektřiny, jinak nestabilní...
 • Page 13 Mnoho mobilních produktů, jako jsou například přenosné počítače v provedení notebook, dále používá dobíjitelnou baterii pro napájení systému, který není momentálně zapojen v síti. Baterie od Lenovo byly testovány z hlediska kompatibility s vaším produktem a smí být nahrazovány pouze schválenými bateriemi.
 • Page 14 Poznámka k lithiové knoflíkové baterii NEBEZPEČÍ Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí exploze. K náhradě lithiové knoflíkové baterie používejte pouze stejný či obdobný typ, jako je ten doporučený výrobcem. Baterie obsahuje lithium a při nesprávném používání, zacházení nebo likvidaci může explodovat.
 • Page 15 čištění častěji. • Nezakrývejte ani neblokujte žádné větrací otvory. • Počítač nesmí být „zabudován“ do nábytku, neboť by to mohlo zvýšit riziko přehřátí. • Teplota vzduchu proudícího dovnitř počítače nesmí překročit 35 °C (95 °F). © Copyright Lenovo 2011 xiii...
 • Page 16 Bezpečnostní instrukce týkající se elektrického proudu NEBEZPEČÍ Elektrický proud v napájecích šňůrách, telefonních a datových kabelech je nebezpečný. Ochrana před úrazem elektrickým proudem: • Nepoužívejte počítač za bouřky. • Při bouřce nezapojujte ani neodpojujte žádné kabely, ani neprovádějte instalaci, údržbu či rekonfiguraci tohoto výrobku.
 • Page 17 Používání sluchátek, která nesplňují normu ČSN EN 50332-2, může být nebezpečné, neboť taková sluchátka mohou produkovat nadměrnou úroveň akustického tlaku. Jestliže jste spolu se svým počítačem Lenovo obdrželi i sluchátka (jako sadu), můžete si být jisti, že kombinace sluchátek a počítače splňuje specifikace normy ČSN EN 50332-1. Rozhodnete-li se používat jiná...
 • Page 18 Uživatelská příručka...
 • Page 19: Kapitola 1. Přehled Produktu

  • „Pohled zepředu“ na stránce 2 • „Pohled z pravé strany“ na stránce 4 • „Pohled z levé strany“ na stránce 5 • „Pohled zespodu“ na stránce 7 • „Kontrolky stavu“ na stránce 8 © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 20: Pohled Zepředu

  Pohled zepředu Obrázek 1. ThinkPad Edge E120 a E125 – pohled zepředu Bezdrátové antény UltraConnect™ (vlevo) Integrovaná kamera Bezdrátové antény UltraConnect (vpravo) Vypínač Kontrolka napájení Anténa Bluetooth Kontrolka stavu systému Vestavěný stereofonní reproduktor (pravý) ® Tlačítka zařízení TrackPoint Dotyková ploška Kolík zařízení...
 • Page 21 Pokud není možné počítač tímto způsobem vypnout, stiskněte hlavní vypínač a podržte jej po dobu 2 sekund. Pokud přestane počítač reagovat a není možné jej vypnout, stiskněte hlavní vypínač a podržte jej po dobu 4–6 sekund. Hlavní vypínač lze rovněž naprogramovat pomocí programu Power Manager tak, aby počítač vypínal nebo jej přepínal do spánkového (pohotovostního) režimu či do režimu hibernace.
 • Page 22: Pohled Z Pravé Strany

  Pohled z pravé strany Obrázek 2. Pohled zprava na modely ThinkPad Edge E120 a E125 Pozice pro čtečku karet Konektor Always On USB Konektor USB Napájecí konektor Bezpečnostní zámek Pozice pro čtečku karet Čtečka karet podporuje následující čtyři formáty paměťových karet: •...
 • Page 23: Pohled Z Levé Strany

  Váš počítač je vybaven bezpečnostním zámkem. Můžete si zakoupit bezpečnostní kabel a zámek, které se hodí k vašemu bezpečnostnímu zámku. Pohled z levé strany Obrázek 3. Pohled zleva na modely ThinkPad Edge E120 a E125 Konektor monitoru Mřížka ventilátoru (levá)
 • Page 24 Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Připojení externího monitoru“ na stránce 40. Mřížka ventilátoru (levá) Vnitřní ventilátor a mřížka umožňuje cirkulaci vzduchu v počítači a chlazení centrálního procesoru. Poznámka: Neumisťujte před ventilátor žádné překážky, které by mohly bránit proudění vzduchu. Port HDMI Váš...
 • Page 25: Pohled Zespodu

  Pohled zespodu Obrázek 4. Pohled zespodu na modely ThinkPad Edge E120 a E125 Baterie Pozice karty SIM Pozice pro upgrade paměti Pozice pro kartu PCI Express Mini pro bezdrátovou síť WAN Pozice pro kartu PCI Express Mini pro bezdrátovou Jednotka pevného disku (HDD) nebo jednotka SSD síť...
 • Page 26: Kontrolky Stavu

  Jednotka pevného disku (HDD) nebo jednotka SSD Váš počítač může být vybaven velkokapacitním, zákazníkem upgradovatelným pevným diskem, který vyhovuje mnoha požadavkům na úložný prostor. Bezpečnost disku zajišťuje systém Active Protection System™ nainstalovaný v počítači. Podrobnosti naleznete v části „Active Protection System“ na stránce 16. Některé...
 • Page 27: Nalezení Důležitých Informací O Produktu

  Kontrolka, která je součástí loga ThinkPad na vnější straně víka vašeho počítače a opěrky pro ruce, je indikátor stavu systému: ukazuje, zda je počítač ve spánkovém (pohotovostním) režimu, v režimu hibernace nebo v normálním režimu. Význam stavů kontrolky je následující: •...
 • Page 28: Štítek S Modelem A Typem Zařízení

  Štítek s modelem a typem zařízení Štítek s modelem a typem zařízení slouží k identifikaci vašeho počítače. Když se obracíte na Lenovo s žádostí o pomoc, štítek s typem a modelem počítače pomáhá technikům k rychlejší identifikaci vašeho počítače a zajišťuje rychlejší servis.
 • Page 29: Štítek S Certifikátem Pravosti

  Není-li v počítači zabudována karta PCI Express Mini pro bezdrátovou síť WAN, lze ji instalovat. Postupujte dle „Instalace a výměna karty PCI Express Mini pro bezdrátové připojení k síti LAN/WiMAX“ na stránce 79 nebo „Instalace a výměna karty PCI Express Mini pro bezdrátové připojení k síti WAN“ na stránce 83. Štítek s Certifikátem pravosti Na počítači je připevněn štítek s Certifikátem pravosti předinstalovaného operačního systému.
 • Page 30: Technické Údaje

  Paměť • Double data rate 3 synchronous dynamic random access memory (DDR3 SDRAM) Disková jednotka • 2,5palcový (7 mm vysoký) pevný disk • 2,5 " (7 mm vysoký) disk SSD Displej Barevný displej s technologií TFT. • Velikost: 11,6 " (295 mm); •...
 • Page 31: Provozní Prostředí

  Vytvářené teplo • Maximálně 65 W (222 Btu/h) Napájecí zdroj (adaptér napájení) • Vstup se sinusovým průběhem, 50 až 60 Hz • Vstupní parametry adaptéru napájení: 100 až 240 V, 50 až 60 Hz Baterie • Baterie lithium-ion (Li-Ion) Výdrž baterie •...
 • Page 32: Technologie A Software Thinkvantage

  Technologie a software ThinkVantage Společnost Lenovo na vaše PC předinstalovala užitečné softwarové aplikace, které vám pomohou v začátcích, na cestách i později během práce na počítači. Společnost Lenovo pro váš počítač nabízí řešení zvýšeného zabezpečení, bezdrátového připojení, migrace dat a mnoho dalších.
 • Page 33 část a potom na odpovídající zelený text. Poznámka: Jestliže potřebnou aplikaci nenaleznete v Ovládacích panelech, otevřete okno aplikace Lenovo ThinkVantage Tools a poklepejte na šedě zobrazenou ikonu aplikace, kterou potřebujete. Tím ji nainstalujete. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení instalace se ikona aplikace aktivuje a aplikace se objeví...
 • Page 34: Access Connections

  ➙ ThinkVantage ➙ Active Protection System. Lenovo Solution Center Poznámka: Ve vašem počítači je v závislosti na datu jeho výroby nainstalován buď program Lenovo Solution Center, nebo Lenovo ThinkVantage Toolbox, s nimiž můžete diagnostikovat problémy počítače. Další informace o programu Lenovo ThinkVantage Toolbox naleznete v části „Lenovo ThinkVantage Toolbox“ na stránce 17.
 • Page 35: Lenovo Thinkvantage Toolbox

  Lenovo ThinkVantage Toolbox Poznámka: Ve vašem počítači je v závislosti na datu jeho výroby nainstalován buď program Lenovo Solution Center, nebo Lenovo ThinkVantage Toolbox, s nimiž můžete diagnostikovat problémy počítače. Další informace o programu Lenovo Solution Center naleznete v části „Lenovo Solution Center“ na stránce 16.
 • Page 36: Rescue And Recovery

  Jedná se o komplexní, integrovanou nápovědu a informační centrum pro váš počítač. Poskytuje vám přístup k ostatním technologiím ThinkVantage, umožňuje zobrazovat zprávy od Lenovo a provádět nejčastěji používané úlohy, jako je např. konfigurace zařízení, konfigurace bezdrátové sítě a správa a údržba počítače.
 • Page 37: Kapitola 2. Použití Počítače

  „Použití čtečky karet“ na stránce 44 Registrace počítače Po registraci počítače jsou informace uloženy do databáze, díky které vás může společnost Lenovo kontaktovat v případě stažení produktu z prodeje či jiného vážného problému. V některých zemích navíc registrovaným uživatelům nabízí rozšířené služby a výhody.
 • Page 38: Speciální Klávesy A Tlačítka

  Je pro vás obtížné připojit se na různých místech? • Potřebujete-li vyřešit problémy s bezdrátovým připojením, podívejte se na webovou stránku http://www.lenovo.com/support/faq. • Využijte síťových funkcí prostřednictvím programu Access Connections. • Další informace o využití bezdrátových funkcí počítače najdete v části „Bezdrátová připojení“ na stránce •...
 • Page 39 Funkci kláves F1–F12 v operačním systému Windows 7 změníte takto: • V nabídce Ovládací panely: 1. Klepněte na Start ➙ Ovládací panely. 2. Ve zobrazení ikon klepněte na položku Klávesnice. Otevře se okno Vlastnosti klávesnice. 3. Nastavte funkce kláves dle svých představ. •...
 • Page 40 Standardně můžete u všech nahrávacích zařízení přepínat mezi ztlumeným a neztlumeným stavem pomocí klávesy vypnutí pro mikrofonu. Nastavení kamery a zvuku (F5) Stisknete-li klávesu F5, otevře se okno nastavení kamery a zvuku, v němž je zobrazen i náhled obrazu kamery. V tomto okně je možné měnit nastavení kamery a zvuku. Poznámka: Okna pro nastavení...
 • Page 41: Použití Polohovacího Zařízení Ultranav

  Jestliže stisknete tuto klávesu současně v kombinaci s jinou klávesou, zobrazí se okno Vlastnosti systému nebo Počítač (ve Windows XP okno Tento počítač). Podrobnosti získáte v nápovědě operačního systému Windows. Kombinace funkčních kláves V programu Windows Media Player lze používat tyto kombinace kláves. •...
 • Page 42: Použití Polohovacího Zařízení Trackpoint

  Použití polohovacího zařízení TrackPoint Polohovací zařízení TrackPoint se skládá z kolíku na klávesnici a tří tlačítek umístěných ve spodní části klávesnice. Chcete-li přesunout ukazatel na obrazovce, přitlačte na povrch polohovacího kolíku v jakémkoli směru paralelně s klávesnicí; samotný kolík se nepohybuje. Rychlost pohybu ukazatele závisí na tlaku, kterým působíte na kolík.
 • Page 43: Použití Dotykové Plošky

  Výměna čepičky Čepička na konci kolíku zařízení TrackPoint je odnímatelná. Můžete ji vyměnit, jak je znázorněno na obrázku. Poznámka: Pokud vyměňujete klávesnici, nová klávesnice je vybavena standardní čepičkou. Pokud chcete, můžete si nechat čepičku ze staré klávesnice a používat ji na nové. Použití...
 • Page 44: Chování Zařízení Ultranav A Externí Myši

  Chování zařízení UltraNav a externí myši Pokud připojíte k USB konektoru externí myš, můžete ji používat současně se zařízením TrackPoint a dotykovou ploškou. Zakázání zařízení TrackPoint nebo dotykové plošky Chcete-li zakázat TrackPoint nebo dotykovou plošku, proveďte jednu z těchto akcí: Proveďte konfiguraci nastavení...
 • Page 45: Řízení Spotřeby

  Nyní můžete změnit nastavení programu UltraNav klepnutím na ikonu UltraNav v hlavním panelu. Řízení spotřeby Pokud počítač potřebujete použít mimo dosah elektrických zásuvek, je jeho fungování závislé na napájení z baterie. Různé komponenty počítače spotřebovávají různé množství energie. Čím více energeticky náročných komponent budete využívat, tím rychleji bude klesat úroveň...
 • Page 46: Nabíjení Baterie

  - Jestliže jste baterii delší dobu nepoužívali Než začnete baterii nabíjet, ujistěte se, že její teplota dosahuje alespoň 10 °C (50 °F). Nabíjení baterie Pokud kontrola stavu baterie ukáže, že procento zbývající energie je příliš nízké, nebo když vás varování nízkého stavu baterie upozorní, že dochází...
 • Page 47 Ze spánkového (pohotovostního) režimu počítač probudíte stiskem klávesy Fn. • Režim hibernace. Pomocí tohoto režimu můžete počítač úplně vypnout, aniž byste ukládali soubory nebo zavírali spuštěné aplikace. Při vstupu do režimu hibernace se všechny otevřené aplikace, složky a soubory uloží na jednotku pevného disku a počítač se vypne. Do režimu hibernace vstoupíte takto. - V operačním systému Windows 7: 1.
 • Page 48: Jak Zacházet S Baterií

  • Uchovávejte ji na chladném a suchém místě. • Baterii ukládejte mimo dosah dětí. Baterie je spotřební zboží. Pokud se vaše baterie začne příliš rychle vybíjet, vyměňte ji za novou baterii typu doporučeného Lenovo. Další informace týkající se výměny baterie vám sdělí servisní středisko. NEBEZPEČÍ...
 • Page 49: Připojení K Síti

  NEBEZPEČÍ Nevyhazujte baterii do odpadu, který je vyvážen do zavážky. Při likvidaci baterie dodržuje místní nařízení a předpisy a bezpečnostní předpisy vašeho podniku. NEBEZPEČÍ Nesprávné umístění záložní baterie může vést ke vzniku nebezpečí výbuchu. Lithiová baterie obsahuje lithium a může explodovat, pokud byste s ní nesprávně zacházeli nebo ji nesprávně likvidovali.
 • Page 50 Bezdrátová síť LAN Bezdrátová síť LAN pokrývá relativně malou zeměpisnou oblast, např. kancelářskou budovu nebo dům. K této síti se mohou připojovat zařízení fungující ve standardu 802.11. Bezdrátová síť WAN Bezdrátová síť WAN pokrývá větší zeměpisnou oblast. K přenosům dat se využívá mobilních sítí a přístup zprostředkovává...
 • Page 51 Poznámka: Než začnete nastavovat bezdrátové připojení pomocí programu Access Connections, získejte od svého správce sítě název sítě (SSID) a informace o šifrování. Access Connections, asistenční program připojení, může snadno na vyžádání zapnout jeden síťový adaptér a vypnout ostatní adaptéry. Po nastavení bezdrátového připojení můžete použít program k rychlému přepínání...
 • Page 52 Systém Windows XP Je-li váš počítač vybaven integrovanou funkcí Bluetooth, můžete ji zapnout nebo vypnout stiskem klávesy F9. Po stisku klávesy F9 se zobrazí seznam bezdrátových funkcí. Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout jediným klepnutím. V systému Windows XP můžete použít buď program ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software, nebo software Microsoft Bluetooth.
 • Page 53 Moje Bluetooth místa Funkce Bluetooth využijte takto: 1. Poklepejte na ikonu Místa Bluetooth na ploše. 2. Pro systém Windows XP: přejděte na Úlohy Bluetooth a poklepejte na Zobrazit zařízení v dosahu. Zobrazí se seznam zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth. 3. Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit. Objeví se seznam služeb tohoto zařízení: •...
 • Page 54 2. Klepněte na Start ➙ Spustit. 3. Zadejte C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (nebo určete úplnou cestu k souboru setup.exe, který jste stáhli z adresy http://www.lenovo.com/support). Poté klepněte na tlačítko OK. 4. Klepněte na tlačítko Další. 5. Vyberte Souhlasím s podmínkami uvedenými v licenční smlouvě a poté klepněte na tlačítko Další.
 • Page 55 2. Klepněte na volbu Výkon a údržba, poté klepněte na volbu Systém. 3. Klepněte na kartu Hardware. Pak klepněte na tlačítko Správce zařízení. 4. Poklepejte na volbu Připojení Bluetooth, čímž získáte strom připojení zařízení Bluetooth. 5. Poklepejte na ikonu ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate a otevře se okno Vlastnosti. 6.
 • Page 56 Napájení bezdrátové sítě je zapnuto. Síla signálu bezdrátového připojení je vynikající. • Stavy programu Access Connections Gauge: bezdrátová síť WAN Žádný signál Úroveň signálu 1 Úroveň signálu 2 Úroveň signálu 3 Poznámka: Více informací o Access Connections Gauge najdete v nápovědě programu Access Connections. Ikona Access Connections a ikona stavu bezdrátového připojení...
 • Page 57: Používání Projektoru Nebo Externího Monitoru

  Poznámka: Pokud se vám nedaří navázat připojení, zkuste přesunout svůj počítač blíže přístupovému bodu bezdrátového připojení. Zapnutí a vypnutí funkcí bezdrátového připojení Bezdrátové funkce zapnete či vypnete stiskem klávesy F9. Zobrazí se seznam bezdrátových funkcí. Funkci můžete zapnout nebo vypnout jediným klepnutím. Funkce můžete zapnout nebo vypnout rovněž...
 • Page 58: Připojení Externího Monitoru

  Připojení externího monitoru Váš počítač může podporovat maximální rozlišení videa až 2048 × 1536 (s externím monitorem připojeným ke konektoru CRT) nebo až 2560 × 1600 (s externím monitorem připojeným ke konektoru HDMI) – za předpokladu, že toto rozlišení podporuje také monitor. Podrobnosti najdete v příručce k monitoru. Pro počítačový...
 • Page 59 Poznámka: Pokud váš počítač nedetekuje externí monitor, klepněte na tlačítko Detekovat. 4. Nastavte Rozlišení. 5. Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení. 6. Klepněte na kartu Monitor. Zkontrolujte okno s informacemi o monitoru a ujistěte se, že je nastaven správný typ monitoru. Pokud ano, klepněte na tlačítko OK a okno se zavře; jinak postupujte následovně. 7.
 • Page 60: Použití Funkcí Zvuku

  Doporučení pro připojení externího monitoru • Při instalaci operačního systému musíte nainstalovat také ovladač obrazovky pro svůj monitor, který byl dodán s počítačem, a soubor INF monitoru, který byl dodán s externím monitorem. • Pokud nastavíte vyšší rozlišení, než jaké používáte na panelu, a použijete panel, který toto rozlišení nepodporuje, využijte funkci virtuální...
 • Page 61: Použití Integrované Kamery

  Použití integrované kamery Pokud je počítač vybaven integrovanou kamerou, tak se po stisku kláves F5 otevře okno programu Communications settings, spustí se kamera a automaticky se rozsvítí kontrolka spuštěné kamery. V okně programu Communications settings vidíte náhled videa a můžete pořizovat snímky aktuálního obrazu. Kameru lze použít i s jinými programy, které...
 • Page 62: Použití Čtečky Karet

  2. Zapněte externí monitor. 3. Stiskněte klávesu F6 a vyberte Rozšířit. Změnu rozlišení jednotlivých monitorů provedete takto: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a klepněte na tlačítko Rozlišení obrazovky. 2. Klepněte na ikonu Monitor-1 (primární, počítačový displej). 3. Vyberte položku Rozlišení pro primární displej. 4.
 • Page 63 • Váš počítač nepodporuje funkci CPRM (Content Protection for Recordable Media) karet SD. • Při přenosu dat z karty nebo na kartu Flash Media Card, například kartu SD Card, neuvádějte počítač do pohotovostního režimu nebo režimu hibernace před ukončením přenosu dat. Mohlo by dojít ke ztrátě dat. Instalace karty Upozornění: •...
 • Page 64 Uživatelská příručka...
 • Page 65: Kapitola 3. Vy A Váš Počítač

  Protože se svým počítačem můžete pracovat na mnoha místech, je důležité, abyste neustále věnovali pozornost správné poloze, správnému osvětlení a správnému sezení. Budete-li těmto doporučením věnovat pozornost, můžete pracovat výkonněji a pohodlněji. Lenovo poskytuje nejnovější informace a technologie postiženým zákazníkům. Informace o přístupnosti poskytují přehled o snahách v této oblasti. Ergonomické informace Práce ve virtuální...
 • Page 66: Přizpůsobení Počítače Vašim Potřebám

  Funkce ThinkPad zvyšující pohodlí: Existují snadno použitelné funkce ThinkPad, které vám pomohou využívat počítač pohodlněji. Informace o přístupnosti Lenovo usnadňuje invalidním zákazníkům přístup k informacím a technologiím. Následující informace umožňují uživatelům s postižením sluchu, zraku nebo hybnosti efektivně pracovat s počítačem. Uživatelská příručka...
 • Page 67: Cestování S Vaším Počítačem

  Podpůrné technologie umožňují invalidním uživatelům přístup k informacím vhodným způsobem. Některé tyto technologie jsou součástí operačního systému, jiné lze pořídit od různých dodavatelů nebo je získat z webových stránek. Podpůrné technologie Některé podpůrné technologie lze získat pomocí programu doplňků pro přístupnost. Počet možných doplňků závisí...
 • Page 68: Cestovní Příslušenství

  3. Jelikož může být potřeba používat počítač i za ne zcela ideálních světelných podmínek, zapněte funkci ThinkLight stiskem kláves Fn+Space a dojde k osvětlení klávesnice. 4. Nosíte-li u sebe napájecí adaptér, odpojte od něj napájecí kabel, aby nedošlo k jeho poškození. Rady na cesty letadlem Berete-li si s sebou počítač...
 • Page 69: Kapitola 4. Zabezpečení

  Viz pokyny dodané s mechanickým zámkem. Poznámka: Jste zodpovědní za posouzení, výběr a implementaci zámkových zařízení a bezpečnostních funkcí. Společnost Lenovo neposkytuje žádný komentář, posouzení či záruku na funkce, kvalitu a výkon zámkových zařízení a bezpečnostních funkcí. Používání hesel Pomocí...
 • Page 70: Hesla A Spánkový (Pohotovostní) Režim

  Hesla a spánkový (pohotovostní) režim. Pokud jste nastavili hesla a přepnuli počítač do spánkového (pohotovostního) režimu, postup pro pokračování v práci bude vypadat takto: • Při pokračování práce nebudete vyzváni k zadáni hesla. • Pokud má některá jednotka pevného disku nebo jednotka SSD nastaveno heslo pevného disku, disk se při pokračování...
 • Page 71: Heslo Pevného Disku

  Poznámka: Je dobré si heslo pro spuštění poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud heslo zapomenete, je nutné odnést počítač k prodejci nebo obchodnímu zástupci společnosti Lenovo, kde heslo zruší. 11. Okno upozornění Setup Notice opustíte stisknutím klávesy F10. Změna nebo odstranění hesla pro spuštění...
 • Page 72 Upozornění: Je dobré si heslo poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud uživatelské heslo nebo uživatelské i hlavní heslo zapomenete, společnost Lenovo nebude vaše hesla resetovat ani neobnoví data z jednotky pevného disku. Je třeba doručit počítač autorizovanému prodejci společnosti Lenovo nebo obchodnímu zástupci a jednotka pevného disku bude vyměněna.
 • Page 73: Heslo Administrátora

  Heslo pevného disku User + Master změníte nebo odeberete vybráním položky User HDP nebo Master HDP. Pokud vyberete položku User HDP, postupujte takto: • Chcete-li změnit uživatelské heslo pevného disku, zadejte stávající uživatelské heslo pevného disku nebo stávající hlavní heslo pevného disku do pole Zadejte aktuální heslo. Do pole Zadejte nové heslo zadejte nové...
 • Page 74 Upozornění: Je dobré si heslo poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud jste zapomněli heslo administrátora, společnost Lenovo toto heslo neobnoví. Je třeba doručit počítač autorizovanému prodejci společnosti Lenovo nebo obchodnímu zástupci a základní deska bude vyměněna. Budete potřebovat doklad o koupi počítače a bude vám účtován poplatek za práci a díly.
 • Page 75: Zabezpečení Pevného Disku

  • Použijte příkaz Odstranit. • Zformátujte pevný disk nebo jednotku SSD pomocí příslušného softwaru. • Pomocí programu pro obnovu poskytovaného společností Lenovo uveďte jednotku pevného disku nebo jednotku SSD zpět do stavu, v jakém se nacházela po vyrobení. Tyto operace však jen změní přiřazení souborů dat. Nesmažou samotná data. Jinými slovy, proces obnovení...
 • Page 76: Použití Bran Firewall

  Počítač je dodáván s předinstalovaným antivirovým softwarem, který slouží k hledání a odstraňování virů. Antivirový program je navržen tak, aby pomáhal hledat a odstraňovat viry. Lenovo poskytuje na počítači plnou verzi antivirového softwaru s licencí na 30 dní zdarma. Po 30 dnech je nutné licenci obnovit, abyste dále dostávali aktualizace antivirového programu.
 • Page 77: Kapitola 5. Obnova - Přehled

  Kapitola 5. Obnova – přehled Tato kapitola popisuje prostředky obnovy, které poskytuje Lenovo. Poznámka: Ke konektoru USB můžete připojit USB jednotku CD nebo DVD. Tato kapitola obsahuje následující části: • „Vytvoření a použití média pro obnovu“ na stránce 59 •...
 • Page 78: Vytvoření Média Pro Obnovu

  USB. V systému Windows XP lze vytvořit médium pro obnovu pouze na discích, proto se tato operace nazývá „vytvoření disků Product Recovery.“ • V systému Windows 7 vytvoříte média pro obnovu klepnutím na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Disky pro zotavení systému. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Page 79: Provádění Operací Zálohování A Obnovy

  • Zálohu provedete v systému Windows 7 pomocí programu Rescue and Recovery takto: 1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené možnosti zálohování a obnovy. Otevře se program Rescue and Recovery.
 • Page 80: Použití Pracovní Plochy Rescue And Recovery

  3. Klepněte na ikonu Restore your system from a backup. 4. Obnovu dokončete podle pokynů na obrazovce. • Obnovu provedete v systému Windows XP pomocí programu Rescue and Recovery takto: 1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ ThinkVantage ➙...
 • Page 81: Vytvoření A Použití Záchranného Média

  • Záchranné médium vytvoříte v systému Windows 7 takto: 1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené možnosti zálohování a obnovy. Otevře se program Rescue and Recovery. 2. V hlavním okně programu Rescue and Recovery klepněte na Launch advanced Rescue and Recovery.
 • Page 82: Použití Záchranného Média

  Použití záchranného média Tato část popisuje použití vytvořeného záchranného média. • Pokud jste vytvořili záchranné médium na disku, následující instrukce popisují použití vytvořeného záchranného média: 1. Vypněte počítač. 2. Po zapnutí počítače opakovaně tiskněte a uvolňujte klávesu F12. Až se zobrazí Startup Device Menu, uvolněte klávesu F12.
 • Page 83: Řešení Problémů S Obnovou

  Upozornění: Pokud potřebujete aktualizované ovladače zařízení, nestahujte je z webové stránky Windows Update. Obstarejte si je od společnosti Lenovo. Další informace naleznete v části „Zajištění aktuálnosti ovladačů zařízení“ na stránce 116. Řešení problémů s obnovou Nelze-li spustit pracovní...
 • Page 84 Uživatelská příručka...
 • Page 85: Kapitola 6. Výměna Zařízení

  • Nepokládejte díl na kryt počítače ani na jiný kovový povrch. Výměna baterie Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Systém nemusí podporovat baterie, které společnost Lenovo nevyrobila nebo neschválila k použití. Tyto systémy budou pokračovat v procesu zavádění, je však možné, že se výrobcem neschválené baterie nebudou dobíjet.
 • Page 86 Chcete-li vyměnit baterii za novou, přečtěte si následující nezbytné předpoklady. Nezbytné předpoklady NEBEZPEČÍ Nesprávnou výměnou baterie může vzniknout nebezpečí výbuchu. Baterie obsahuje malé množství škodlivých látek. Abyste vyloučili možnost úrazu: • Nahraďte baterii jen doporučeným typem baterie. • Chraňte baterii před ohněm. •...
 • Page 87: Výměna Jednotky Ssd Nebo Jednotky Pevného Disku

  Výměna jednotky SSD nebo jednotky pevného disku Jednotku SSD nebo jednotku pevného disku můžete vyměnit za novou, kterou lze zakoupit u prodejce produktů společnosti Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo. Chcete-li vyměnit jednotku SSD nebo jednotku pevného disku, přečtěte si následující nezbytné předpoklady.
 • Page 88 2. Zavřete displej počítače a počítač otočte. 3. Vyjměte baterii. Další informace o vyjmutí baterie najdete v části „Výměna baterie“ na stránce 67. 4. Uvolněte šrouby , které zajišťují dvířka jednotky SSD nebo jednotky pevného disku , a poté dvířka jednotky SSD nebo jednotky pevného disku odstraňte.
 • Page 89 7. Vložte novou jednotku SSD nebo jednotku pevného disku z pravé strany, jak ukazuje obrázek. 8. Zasuňte jednotku SSD nebo jednotku pevného disku pevně do konektoru a poté znovu nainstalujte šrouby Kapitola 6. Výměna zařízení...
 • Page 90: Výměna Paměti

  9. Vraťte kryt na místo a zavřete kryt . Poté utáhněte šrouby 10. Vložte zpět baterii. Další informace o opětovné instalaci baterie naleznete v části „Výměna baterie“ na stránce 67. 11. Počítač znovu otočte. Připojte k notebooku adaptér napájení a kabely. Výměna paměti Než...
 • Page 91 4. Uvolněte šrouby a poté odejměte kryt 5. Pokud jsou v pozicích pro paměť již nainstalovány dva moduly SO-DIMM, současně stiskněte západky na obou okrajích patice a pak vyjměte některý modul SO-DIMM . Tím vytvoříte místo pro nový modul. Nezapomeňte jej uschovat pro budoucí použití. 6.
 • Page 92 7. Konec označený zářezem nasměrujte k okraji patice s kontaktní ploškou a vložte modul SO-DIMM do pozice pod úhlem 20 stupňů . Pak jej pevně zatlačte na místo 8. Přiklopte modul SO-DIMM směrem dolů, aby zapadl na místo. 9. Ujistěte se, že modul SO-DIMM pevně sedí v pozici a že s ním nelze snadno pohnout. 10.
 • Page 93: Výměna Klávesnice

  Výměna klávesnice Pomocí níže uvedeného postupu můžete vyměnit stávající klávesnici za novou, kterou je možné zakoupit. Nezbytné předpoklady NEBEZPEČÍ Během elektrických bouří nezapojujte kabel do telefonní zásuvky ve zdi, ani jej nevytahujte ze zásuvky. NEBEZPEČÍ Elektrický proud v napájecích šňůrách, telefonních a datových kabelech je nebezpečný. Abyste předešli úrazu způsobenému elektrickým proudem, odpojte kabely před otevřením krytu této pozice.
 • Page 94 5. Odstraňte šrouby. 6. Silnějším zatlačením ve směru šipek na obrázku uvolněte přední stranu klávesnice. Klávesnice se mírně pootevře Uživatelská příručka...
 • Page 95 7. Odpojte kabely vytažením konektorů směrem vzhůru. Nyní je klávesnice odstraněna. Instalace klávesnice 1. Připojte kabely přiklopením konektorů směrem dolů. Kapitola 6. Výměna zařízení...
 • Page 96 2. Vložte klávesnici. Ujistěte se, že jsou zadní hrany klávesnice pod rámem, jak ukazují šipky. 3. Zasuňte klávesnici, jak ukazují šipky. Uživatelská příručka...
 • Page 97: Instalace A Výměna Karty Pci Express Mini Pro Bezdrátové Připojení K Síti Lan/Wimax

  4. Zašroubujte zpět šrouby. 5. Vraťte kryt na místo a zavřete kryt . Poté utáhněte šrouby 6. Vložte zpět baterii. Další informace o opětovné instalaci baterie naleznete v části „Výměna baterie“ na stránce 67. 7. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí adaptér a kabely. Potom počítač zapněte. Instalace a výměna karty PCI Express Mini pro bezdrátové...
 • Page 98 Nezbytné předpoklady NEBEZPEČÍ Během elektrických bouří nezapojujte kabel do telefonní zásuvky ve zdi, ani jej nevytahujte ze zásuvky. NEBEZPEČÍ Elektrický proud v napájecích šňůrách, telefonních a datových kabelech je nebezpečný. Abyste předešli úrazu způsobenému elektrickým proudem, odpojte kabely před otevřením krytu této pozice. Upozornění: Než...
 • Page 99 5. Je-li v balení s novou kartou obsažen nástroj pro vyjímání konektorů, použijte jej k odpojení kabelů od karty. Pokud takový nástroj obsažen není, konektory uchopte prsty a kabely jemně vytáhněte. 6. Vyšroubujte šroub . Karta povyskočí ven . Vyjměte kartu. Kapitola 6.
 • Page 100 7. Přiložte kontakty nové karty PCI Express Mini na odpovídající pozici. Přiklopte kartu, aby zapadla na místo . Zajistěte kartu pomocí šroubu 8. Připojte oba kabely k nové kartě PCI Express Mini. Připojte šedý kabel ke konektoru označenému na kartě jako „MAIN“ nebo „M“ a černý kabel ke konektoru označenému jako „AUX“ nebo „A.“ 9.
 • Page 101: Instalace A Výměna Karty Pci Express Mini Pro Bezdrátové Připojení K Síti Wan

  10. Vložte zpět baterii. Další informace o opětovné instalaci baterie naleznete v části „Výměna baterie“ na stránce 67. 11. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí adaptér a kabely. Potom počítač zapněte. Instalace a výměna karty PCI Express Mini pro bezdrátové připojení k síti WAN Některé...
 • Page 102 5. Je-li v balení s novou kartou obsažen nástroj pro vyjímání konektorů, použijte jej k odpojení kabelů od karty. Pokud takový nástroj obsažen není, konektory uchopte prsty a kabely jemně vytáhněte. Poznámka: V závislosti na konfiguraci systému vašeho počítače může mít karta jen jeden konektor: 6.
 • Page 103 7. Přiložte kontakty nové karty PCI Express Mini Card na odpovídající pozici v patici . Přiklopte kartu, aby zapadla na místo. Zajistěte kartu pomocí šroubu 8. Připojte oba kabely k nové kartě PCI Express Mini. Poznámka: Připojte červený kabel ke konektoru označenému na kartě jako „MAIN“ nebo „M“ a modrý kabel ke konektoru označenému jako „AUX“...
 • Page 104: Výměna Karty Sim

  9. Vraťte kryt na místo , zavřete kryt a potom utáhněte šrouby 10. Vložte zpět baterii. Další informace o opětovné instalaci baterie naleznete v části „Výměna baterie“ na stránce 67. 11. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí adaptér a kabely. Potom počítač zapněte. Výměna karty SIM Než...
 • Page 105 Pokyny k výměně Kartu SIM vyměníte takto: 1. Vypněte počítač a odpojte od něj adaptér napájení a všechny kabely. 2. Zavřete displej počítače a počítač obraťte. 3. Vyjměte baterii. Další informace o vyjmutí baterie najdete v části „Výměna baterie“ na stránce 67. 4.
 • Page 106: Výměna Záložní Baterie

  7. Zavřete dvířka karty SIM tak, aby zapadla na své na místo. 8. Vložte zpět baterii. Další informace o opětovné instalaci baterie naleznete v části „Výměna baterie“ na stránce 67. 9. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí adaptér a kabely. Potom počítač zapněte. Výměna záložní...
 • Page 107 Nezbytné předpoklady NEBEZPEČÍ Nesprávná výměna záložní baterie může vést ke vzniku nebezpečí výbuchu. Záložní baterie obsahuje malé množství škodlivých látek. Abyste vyloučili možnost úrazu: • Nahraďte baterii jen doporučeným typem baterie. • Chraňte baterii před ohněm. • Nevystavujte baterii nadměrným teplotám. •...
 • Page 108 5. Odpojte konektor . Poté vyjměte záložní baterii Instalace záložní baterie 1. Nainstalujte záložní baterii . Poté připojte konektor Uživatelská příručka...
 • Page 109 2. Vraťte kryt na místo , zavřete kryt a potom utáhněte šrouby 3. Vložte zpět baterii. Další informace o opětovné instalaci baterie naleznete v části „Výměna baterie“ na stránce 67. 4. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí adaptér a kabely. Potom počítač zapněte. Kapitola 6.
 • Page 110 Uživatelská příručka...
 • Page 111: Kapitola 7. Rozšíření Funkcí Počítače

  Patří mezi ně paměti, úložná zařízení, síťové adaptéry, napájecí adaptéry, tiskárny, skenery, klávesnice, myši a další. U společnosti Lenovo můžete přes internet nakupovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Stačí vám k tomu připojení k internetu a kreditní karta.
 • Page 112 Uživatelská příručka...
 • Page 113: Kapitola 8. Pokročilá Konfigurace

  Rescue and Recovery. • Pokud na své jednotce pevného disku nemůžete najít potřebné doplňkové soubory, ovladače zařízení nebo aplikační software, případně chcete-li získat nejnovější aktualizace, navštivte webovou stránku ThinkPad na adrese http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Dříve než začnete Před instalací operačního systému postupujte takto: •...
 • Page 114: Instalace Windows 7

  • Opravu registru povolující funkci Wake Up on LAN from Standby for Energy Star (probuzení zařízení Energy Star z pohotovostního režimu po síti) Chcete-li instalovat tuto opravu registru, navštivte webové stránky: http://www.lenovo.com/support Instalace balíčku Windows 7 Update Module Package Moduly Windows 7 Update Modules jsou uloženy v adresáři: C:\SWTOOLS\OSFIXES\ Uživatelská...
 • Page 115: Instalace Windows Xp

  Název každého podadresáře udává číslo opravného modulu. Informace o jednotlivých opravných modulech najdete na webové stránce Microsoft Knowledge Base na adrese http://support.microsoft.com/. Zde zadejte do pole pro vyhledávání číslo požadovaného článku a klepněte na tlačítko Search. Poznámka: Adresa webové stránky může být bez předchozího upozornění změněna. Pokud se stránka nezobrazí, vyhledejte ji z hlavní...
 • Page 116 17. Dokončete instalaci Windows XP Service Pack 2 podle pokynů k instalaci OS. 18. Nainstalujte Windows XP Service Pack 3. Můžete jej nainstalovat z Windows XP Service Pack 3 Installation CD nebo stáhnout buď z webové stránky Microsoft Download Center (Stažení softwaru), nebo Microsoft Windows Update.
 • Page 117: Instalace Ovladačů Zařízení

  Instalace ovladače čtečky karet 4 v 1 Chcete-li používat čtečku karet 4 v 1, musíte stáhnout a nainstalovat ovladač Ricoh Multi Card Reader Driver pro Windows 7/Vista a Windows XP x86/x64. Chcete-li jej stáhnout, přejděte na webové stránky Lenovo na adrese: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers...
 • Page 118: Instalace Intel Chipset Support Pro Systémy Windows 2000, Xp, Vista A 7

  Poznámka: Pokud na své jednotce pevného disku nemůžete najít potřebné doplňkové soubory, ovladače zařízení nebo aplikační software, případně chcete-li získat nejnovější aktualizace, navštivte webovou stránku ThinkPad na adrese: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Počítač obsahuje program, nazvaný ThinkPad Setup, který umožňuje nastavit různé parametry.
 • Page 119: Nabídka Config

  Program ThinkPad Setup spustíte takto: 1. Chcete-li zabránit náhodné ztrátě dat, proveďte zálohu registru počítače. Viz „Provádění operací zálohování a obnovy“ na stránce 61. 2. Je-li k počítači připojena disketová jednotka s vloženou disketou, vyjměte disketu z disketové jednotky a vypněte počítač.
 • Page 120: Nabídka Date/Time

  Zobrazí se tato dílčí nabídka: • Network: Nastavení funkcí týkajících se sítě. • USB: Povolit nebo zakázat funkce týkající se USB. • Keyboard/Mouse: Nastavení funkcí klávesnice a myši. • Display: Nastavení výstupu zobrazení. • Power: Nastavení funkcí pro správu napájení. •...
 • Page 121: Nabídka Startup

  Chcete-li nastavit funkce týkající se hesla, přejděte do nabídky Security a vyberte položku Password. Zobrazí se tato dílčí nabídka: • Supervisor Password • Lock UEFI BIOS Settings • Set Minimum Length • Password at restart • Power-On Password • Hard Disk x Password Poznámky: •...
 • Page 122: Nabídka Restart

  1. Vypněte počítač. 2. Zapněte počítač. Až se v levé spodní části obrazovky zobrazí zpráva „To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button“, stiskněte klávesu F12. 3. Z nabídky Boot vyberte zařízení, které chcete spustit jako první. Poznámka: Nabídka Boot se zobrazí v případě, že systém nemůže být spuštěn z žádného zařízení nebo pokud nebyl operační...
 • Page 123: Položky Programu Thinkpad Setup

  Položky programu ThinkPad Setup Následující tabulky zobrazují obsah „Položky nabídky Config“ na stránce 105, „Položky nabídky Security“ na stránce 108 a „Položky nabídky Startup“ na stránce 110 programu ThinkPad Setup. Poznámka: Některé položky se v nabídce zobrazí, pouze pokud počítač podporuje odpovídající funkce. Poznámky: •...
 • Page 124 tabulka 4. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky povolení funkce konektoru Always On USB naleznete v online nápovědě programu Power Manager. Keyboard/Mouse Fn and Ctrl Key swap • Disabled Pokud vyberete „Enabled“ (Povolen), klávesa Fn bude •...
 • Page 125 tabulka 4. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky ® Power Intel SpeedStep • Disabled Vyberte režim technologie technology (Intel Intel SpeedStep při • Enabled SpeedStep mounted spuštění. models only) Mode for AC Maximum Performance: • Maximum Performance Vždy nejvyšší...
 • Page 126 tabulka 4. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Core Multi-Processing • Disabled Povolí nebo zakáže další jádra v rámci procesoru. • Enabled Poznámka: Pokud máte počítač s jednojádrovým procesorem, tato položka se nezobrazí. Poznámka: Podrobnosti o Core Multi-Processing naleznete v pokynech v části „Instalace Windows...
 • Page 127 tabulka 5. Položky nabídky Security (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Virtualization Intel Virtualization • Disabled Pokud zvolíte „Enabled“, Technology monitor virtuálního počítače • Enabled VMM (Virtual Machine AMD-V Technology Monitor) může využít další možnosti hardwaru, jež nabízí technologie virtualizace Intel.
 • Page 128 tabulka 5. Položky nabídky Security (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Anti-Theft Intel AT Module Activation • Disabled Povolí nebo zakáže rozhraní UEFI BIOS k aktivaci • Enabled modulu Intel AT, který • Permanently Disabled představuje volitelnou službu Anti-Theft od společnosti Intel.
 • Page 129: Aktualizace Systému Uefi Bios

  UEFI BIOS, aby nový prvek fungoval správně. Chcete-li provést aktualizaci systému UEFI BIOS, přejděte na následující webovou stránku a postupujte podle pokynů na obrazovce: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Použití správy systému Tato část je určena zejména pro správce sítě.
 • Page 130: Správa Systému

  Jakmile je počítač nakonfigurován a uveden do provozu, můžete jej spravovat pomocí softwaru a funkcí pro správu, které jsou integrovány do klientského systému a sítě. Správa systému Chcete-li se dozvědět více informací o funkcích Správy systému, projděte si následující témata: •...
 • Page 131 Poznámka: Seznam zařízení při Spuštění ze sítě nelze měnit. Pořadí, ve kterém se spouštějí, nemůžete změnit pomocí kláves F5 nebo F6 a posunout je nahoru nebo dolů. 4. Stiskněte klávesu F10. Poznámka: Chcete-li inicializovat nastavení a vrátit se k výchozímu postupu spuštění, stiskněte klávesu F9. Výchozí...
 • Page 132 Uživatelská příručka...
 • Page 133: Kapitola 9. Prevence Problémů

  6. Alespoň jednou týdně zálohujte svá data. Pokud máte v počítači uložena velmi důležitá data, doporučujeme je zálohovat každý den. Lenovo nabízí pro váš počítač řadu možností zálohování. U většiny počítačů jsou k dispozici přepisovatelné optické jednotky, které se snadno instalují.
 • Page 134: Uživatelská Příručka

  Získejte nejnovější ovladače pomocí programu System Update Program System Update vám pomáhá udržet systém aktualizovaný. Aktualizační balíčky jsou uloženy na serverech Lenovo a můžete si je stáhnout z webové stránky podpory Lenovo. Aktualizační balíčky mohou obsahovat aplikace, ovladače zařízení, aktualizace (flash) systému UEFI BIOS nebo aktualizace softwaru.
 • Page 135: Péče O Počítač

  aktualizace, důležité a doporučené aktualizace nebo všechny aktualizace), takže seznam pro výběr bude obsahovat pouze ty typy aktualizací, které vás zajímají. Další informace o používání programu System Update naleznete zde „System Update“ na stránce 18. Péče o počítač Třebaže je počítač vyroben tak, aby fungoval v normálním pracovním prostředí, musíte při jeho používání jednat rozumně.
 • Page 136: Čistění Krytu Počítače

  Mohlo by dojít ke ztrátě dat. Buďte opatrní při zadávání hesel • Zapamatujte si svá hesla. Pokud zapomenete heslo správce nebo heslo pevného disku, Lenovo jej nenastaví a budete muset vyměnit základní desku nebo jednotku pevného disku nebo jednotku SSD.
 • Page 137 4. Drobečky nebo prach pod klávesami můžete odstranit pomocí štětečku s balónkem na čištění fotoaparátů nebo pomocí studeného vzduchu z vysoušeče vlasů. Poznámka: Čisticí prostředek nestříkejte přímo na displej nebo klávesnici. Čistění displeje počítače 1. Jemně otřete displej měkkou suchou látkou bez chlupů. Pokud na displeji objevíte skvrnku vypadající jako škrábnutí, může to být otisk přenesený...
 • Page 138 Uživatelská příručka...
 • Page 139: Kapitola 10. Řešení Problémů S Počítačem

  Další informace naleznete v části „Vytvoření a použití média pro obnovu“ na stránce 59. Informace o spuštění programu Lenovo Solution Center v systému Windows 7 naleznete v části „Přístup k aplikacím v systému Windows 7“ na stránce 14.
 • Page 140: Řešení Problémů

  Lenovo. Použití webových stránek podpory Lenovo Pokud ve vašem počítači není nainstalován program Lenovo Solution Center ani program Lenovo ThinkVantage Toolbox, přejděte na stránku http://www.lenovo.com/diagnose, kde najdete nejnovější informace o diagnostice svého počítače.
 • Page 141: Rozlití Tekutiny Na Klávesnici

  Poznámka: Následující kroky se týkají odpojení komponent citlivých na statickou elektřinu z vašeho počítače. Ujistěte se prosím, že máte správné uzemnění a odpojte všechny zdroje napájení připojené k počítači. Pokud si nejste jisti odebíráním komponent nebo by vám tato činnost působila potíže, požádejte o asistenci servisní...
 • Page 142 Řešení: Kontrolní součet paměti EEPROM není správný (blok č. 4 a 5). Je nutné vyměnit základní desku a znovu instalovat UUID. Počítač nechte opravit. • Zpráva: 0190: Chyba - kriticky nízký stav baterie Řešení: Počítač se vypnul, protože baterie není dostatečně nabita. Připojte k počítači napájecí adaptér a nechejte baterii nabíjet.
 • Page 143: Chyby Beze Zpráv

  Řešení: Upravte soubor C:\CONFIG.SYS a změnte řádek zařízení = C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM na zařízení = C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS a uložte tento soubor. • Zpráva: Chyba teplotního čidla Řešení: Teplotní čidlo nefunguje správně. Počítač nechte opravit. • Zpráva: Systémová paměť byla odstraněna. Řešení: Systémová paměť byla odstraněna. Normální spuštění zahájíte stisknutím klávesy Esc. Chyby beze zpráv •...
 • Page 144: Chyby Hlášené Pomocí Zvukových Signálů

  Řešení: Možná došlo k aktivaci spořiče obrazovky nebo systému řízení spotřeby. Proveďte jednu z následujících akcí: - Dotkněte se zařízení TrackPoint nebo dotykové plošky, nebo stisknutím libovolné klávesy ukončete spořič obrazovky. - Stisknutím hlavního vypínače probuďte počítač ze spánkového (pohotovostního) režimu nebo z režimu hibernace.
 • Page 145 1. Klepněte na Start a na Ovládací panely. 2. Klepněte na Hardware a zvuk. 3. Klepněte na Správce zařízení. Pokud se zobrazí výzva pro heslo administrátora nebo potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci. 4. Pokud je nalevo od názvu adaptéru v Síťových adaptérech symbol !, je možné, že nepoužíváte správný...
 • Page 146 Řešení: Ověřte, že je nainstalována nejnovější verze ovladače bezdrátové sítě LAN. Zkontrolujte webovou stránku a ujistěte se, že verze ovladače podporovaná programem Access Connections je nejnovější verzí uvedenou v souboru README. Ujistěte se, že se váš počítač nachází v dosahu bezdrátové sítě. Poklepáním na ikonu programu Access Connections se ujistěte, že je povoleno bezdrátové...
 • Page 147 6. Klepněte na Další informace o nastavení funkce Bluetooth Poznámka: Používáte-li program ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software, postupujte podle následujících instrukcí. Poznámka: Zkontrolujte připojení a ověřte, že zařízení, ke kterému se chcete připojit, není vyhledáváno žádným jiným zařízením Bluetooth. Připojení Bluetooth neumožňuje souběžné vyhledávání. •...
 • Page 148 Ověřte, zda vám nastavení zabezpečení na připojeném počítači umožňuje připojení a zobrazení souborů na počítači. • Problém: Váš počítač je připojen k počítači se zařízením Bluetooth, ale nemůžete se připojit k síti. Řešení: Ověřte, že počítač se zařízením Bluetooth je připojen k síti. Ověřte, zda byl připojený...
 • Page 149: Klávesnice A Jiná Polohovací Zařízení

  Řešení: Postupujte následovně: 1. Ukončete aplikaci, která používá zvukové zařízení (například Windows Media Player). 2. Otevřete Ovládací panely klepnutím na Start ➙ Ovládací panely. 3. Poklepejte na Zvuk a zvuková zařízení a otevře se okno Zvuk a vlastnosti zvukových zařízení. 4.
 • Page 150: Displej A Multimediální Zařízení

  Displej a multimediální zařízení Tato část zahrnuje nejobvyklejší problémy s displejem a multimediálními zařízeními, které se týkají obrazovky počítače, externího monitoru a zvuku. Máte-li zájem o podrobnější informace, projděte si tato témata. Problémy s obrazovkou počítače • Problém: Obrazovka je prázdná. Řešení: Postupujte následovně: - Stisknutím klávesy F6 zapnete obrazovku.
 • Page 151 3. Ověřte, že rozlišení obrazovky a počet barev jsou správně nastaveny. 4. Klepněte na tlačítko Upřesnit. 5. Klepněte na kartu Adaptéry. 6. Ověřte, že v okně vlastností adaptéru je uveden správný název ovladače zařízení. Poznámka: Název ovladače zařízení závisí na videočipu instalovaném ve vašem počítači. 7.
 • Page 152 3. Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení. 4. Klepněte na kartu Adaptéry. 5. Ověřte, že v okně vlastností adaptéru je uveden správný název ovladače zařízení. Poznámka: Název ovladače zařízení závisí na videočipu instalovaném ve vašem počítači. 6. Klepněte na tlačítko OK. Pokud tyto informace nejsou správné, přeinstalujte ovladač...
 • Page 153 1. Připojte externí monitor ke konektoru monitoru a poté připojte monitor k elektrické zásuvce. 2. Zapněte externí monitor a počítač. 3. Stisknutím klávesy F6 změňte umístění výstupu zobrazení na externí monitor. Poznámka: Po stisknutí klávesy F6 bude chvíli trvat, než se obraz objeví. 4.
 • Page 154 2. Zapněte externí monitor a počítač. 3. Stisknutím klávesy F6 změňte umístění výstupu zobrazení na externí monitor. Poznámka: Po stisknutí klávesy F6 bude chvíli trvat, než se obraz objeví. 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a klepnutím na tlačítko Vlastnosti otevřete okno Vlastnosti zobrazení.
 • Page 155 10. Nastavte relativní pozici každého monitoru přetažením jeho ikony. Monitory můžete nastavit do jakékoliv pozice, ale jejich ikony se musí vzájemně dotýkat. 11. Změny potvrdíte klepnutím na tlačítko OK. • Problém: Přepínání displejů nefunguje. Řešení: Pokud používáte funkci Rozšířená plocha, zrušte ji a změňte umístění výstupu zobrazení. Pokud přehráváte film z disku DVD nebo videoklip, zastavte přehrávání, ukončete aplikaci a poté...
 • Page 156 Řešení: Ověřte, zda je zapnutá funkce Zesílení mikrofonu a nastavte ji takto: V operačním systému Windows 7: 1. Klepněte na Start ➙ Ovládací panely. 2. Klepněte na Hardware a zvuk. 3. Klepněte na tlačítko Zvuk. 4. Klepněte na kartu Záznam v okně Zvuk. 5.
 • Page 157: Baterie A Napájení

  Řešení: Stále slyšíte nějaký zvuk, i když jste celkovou hlasitost nastavili na minimum. Chcete-li zvuk úplně vypnout, přejděte do ovládání celkové hlasitosti a vyberte položku Ztlumit reproduktory (v systému Windows XP, Ztlumit). • Problém: Když při přehrávání zvuku připojíte k počítači sluchátka, z reproduktorů v režimu MULTI-STREAM SmartAudio nevychází...
 • Page 158 Řešení: Baterii nelze nabíjet, je-li příliš horká. Je-li baterie na dotek horká, odpojte napájecí adaptér, ponechejte počítač vypnutý a nechte ji zchladnout na pokojovou teplotu. Jakmile baterie vychladne, nabijte ji. Pokud baterii stále nemůžete nabít, nechte ji opravit. Problémy s napájecím adaptérem •...
 • Page 159 Pokud se chybová zpráva zobrazí, když operační systém načítá konfiguraci plochy po dokončení testu POST, zkontrolujte následující položky: 1. Přejděte na webovou stránku podpory Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/support a vyhledejte chybovou zprávu. 2. Přejděte na domovskou stránku Microsoft Knowledge Base na adrese http://support.microsoft.com/ a vyhledejte chybovou zprávu.
 • Page 160: Jednotky A Další Úložná Zařízení

  - Pokud indikátor stavu systému (aktivní logo ThinkPad) pomalu bliká, počítač se nachází ve spánkovém (pohotovostním) režimu. Připojte k počítači napájecí adaptér a stiskněte klávesu Fn. - Pokud je indikátor stavu systému (aktivní logo ThinkPad) zhasnutý, je počítač vypnutý. Připojte k počítači napájecí...
 • Page 161: Porty A Konektory

  Zkontrolujte, zda má počítač minimální požadovanou paměť pro spuštění aplikace. Viz příručky dodané s aplikací. Zkontrolujte následující: - Aplikace je navržená tak, aby fungovala ve vašem operačním systému. - Jiné aplikace na vašem počítači fungují správně. - Jsou nainstalovány potřebné ovladače zařízení. - Na jiném počítači aplikace funguje.
 • Page 162 Uživatelská příručka...
 • Page 163: Kapitola 11. Získání Podpory

  Zaregistrujte své produkty ThinkPad u společnosti Lenovo, přejděte na stránku: http://www.lenovo.com/register. V případě ztráty nebo krádeže vašeho počítače to může odpovědným úřadům pomoci v nalezení počítače. Pokud svůj počítač zaregistrujete, bude vás moci Lenovo upozornit na případné aktualizace a technické informace.
 • Page 164: Jak Získat Podporu A Servis

  Lenovo, máte k dispozici širokou škálu informačních zdrojů Lenovo, které Vám pomohou. Zde naleznete informace, kde hledat další informace o Lenovo a našich produktech, co dělat v případě, že máte s počítačem nějaký problém, a kam se obrátit o pomoc, je-li to nezbytné.
 • Page 165: Zakoupení Dalších Služeb

  Vám budou k dispozici kvalifikovaní servisní pracovníci, kteří Vám poskytnou služby odpovídající úrovně. • Řízení změn EC - příležitostně se mohou po prodeji produktu vyskytnout nezbytné změny. Lenovo nebo prodejce, je-li k tomu oprávněn společností Lenovo, v takovém případě poskytne vybrané aktualizace EC (Engineering Changes).
 • Page 166 Uživatelská příručka...
 • Page 167: Dodatek A. Předpisy

  Dodatek A. Předpisy Informace o bezdrátovém rozhraní Spolupráce bezdrátových zařízení Bezdrátová karta LAN PCI Express Mini je určena pro spolupráci s libovolným bezdrátovým produktem LAN, který využívá technologii připojení DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), CCK (Complementary Code Keying) nebo OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) a odpovídá standardům: •...
 • Page 168: Umístění Bezdrátových Antén Ultraconnect

  Vzhledem k tomu, že integrované bezdrátové karty pracují v mezích, které jsou uvedeny v bezpečnostních normách a doporučeních pro radiofrekvenční zařízení, společnost Lenovo je přesvědčena o tom, že jsou pro zákazníky bezpečné. Tyto normy a doporučení odrážejí shodu vědecké veřejnosti a výsledek porad různých panelů...
 • Page 169: Nalezení Předpisů Ohledně Bezdrátové Sítě

  EAR E1. Upozornění na elektronické vyzařování Následující informace se týkají počítačů ThinkPad Edge E120 a E125, modelů počítačů 3035 a 3043. Prohlášení o shodě s FCC (Federal Communications Commission) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
 • Page 170: Průmyslová Vyhláška Kanady O Shodě S Emisní Třídou B

  Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.
 • Page 171: Korejská Vyhláška O Shodě S Emisní Třídou B

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
 • Page 172 Uživatelská příručka...
 • Page 173: Dodatek B. Oeez A Prohlášení O Recyklaci

  Lenovo podporuje vlastníky zařízení informačních technologií v odpovědné recyklaci zařízení, které již nebudou potřebovat. Lenovo nabízí řadu programů a služeb sběru produktů, které pomáhají vlastníkům zařízení s recyklací jejich produktů IT. Informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce: http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling.
 • Page 174: Informace O Recyklaci Odpadů Pro Brazílii

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
 • Page 175: Informace O Recyklaci Baterií Pro Tchaj-Wan

  životní prostředí a zdraví lidí (baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky). Informace týkající se správného sběru a zpracování naleznete na webové stránce: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu...
 • Page 176 Uživatelská příručka...
 • Page 177: Dodatek C. Upozornění

  Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznamená, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba společnosti Lenovo. Použít lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující...
 • Page 178: Ochranné Známky

  Ochranné známky Následující termíny jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo v USA a případně v dalších jiných zemích: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel a Intel SpeedStep jsou ochranné známky nebo registrované obchodní značky společnosti Intel Corporation nebo jejích příbuzných společností...
 • Page 180 Číslo PN: (1P) P/N:...

This manual is also suitable for:

Thinkpad edge e125