Download Print this page

Lenovo ThinkPad Edge E120 Användarhandbok

(swedish) user guide
Hide thumbs

Advertisement

Användarhandbok
ThinkPad Edge E120 och Edge E125

Advertisement

loading

  Also See for Lenovo ThinkPad Edge E120

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad Edge E120

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad Edge E120

 • Page 1 Användarhandbok ThinkPad Edge E120 och Edge E125...
 • Page 2 • Bilaga C ”Anmärkningar” på sidan 157 Säkerhets- och garantiinformation och Regulatory Notice finns tillgängliga på webbplatsen. Du hittar dem genom att gå till http://www.lenovo.com/support, och sedan klicka på User Guides & Manuals (Användarhandböcker och manualer). Tredje utgåvan (Oktober 2011) ©...
 • Page 3: Table Of Contents

  Active Protection System ..Hjälpmedelsinformation ..Lenovo Solution Center ..Ha datorn med på resor ...
 • Page 4 Lenovos supportwebbplats ..Installera Intel Chipset Support för Windows Ringa till Lenovo ... . 2000/XP/Vista/7 ... .
 • Page 5 Taiwan ....Varumärken ....Mer information om regler och bestämmelser . . Bilaga B. WEEE och återvinningsbestämmelser ..© Copyright Lenovo 2011...
 • Page 6 Användarhandbok...
 • Page 7: Läs Detta Först

  Utsätt inte kablarna för annan behandling som kan störa datorns funktion. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 8: Viktig Säkerhetsinformation

  Den här informationen kan hjälpa dig att använda din bärbara dator på ett säkert sätt. Följ alla anvisningar ® som följer med datorn. Informationen i det här dokumentet ändrar inte villkoren i ditt köpeavtal eller i Lenovo Begränsad Garanti. Mer information finns i kapitlet ”Garantiinformation” i Säkerhets- och garantiinformation som följer med datorn.
 • Page 9: Förhållanden Som Kräver Omedelbara Åtgärder

  • Produkten fungerar inte på normalt sätt när du följer bruksanvisningarna. Anm: Om dessa förhållanden uppkommer med en produkt som inte är från Lenovo (t.ex. en förlängningssladd) ska du låta bli att använda produkten tills du har kontaktat tillverkaren och fått ytterligare anvisningar, eller tills du skaffat en lämplig ersättning för produkten.
 • Page 10 innebär inte nödvändigtvis att spänningen inuti produkten är noll. Innan du tar bort kåpan från en produkt med nätsladd ska du alltid kontrollera att strömmen är avstängd och att produkten har kopplats bort från strömkällan. Kontakta Customer Support Center om du har några frågor. Det finns visserligen inga delar som kan röra sig inuti datorn när du har kopplat bort nätsladden, men följande varningar krävs av säkerhetsskäl.
 • Page 11 Komponenter med den här etiketten har hög spänning, strömstyrka och energinivå. Det finns inga delar inuti dessa komponenter som du själv kan reparera eller rengöra. Om du misstänker att det är fel på någon sådan del ska du kontakta en servicetekniker. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 12: Externa Enheter

  Dessutom har många bärbara produkter ett laddningsbart batteri som ger ström när datorn inte kan anslutas till ett vägguttag. De batterier som Lenovo levererar för användning med produkten har testats för att vara kompatibla och bör därför bara ersättas med godkända reservdelar.
 • Page 13 Försök inte ta isär eller ändra batteriet. Om du gör det finns det risk för att batteriet exploderar eller läcker ut vätska. Garantin gäller inte för andra batterier än det som Lenovo specificerat och inte heller för batterier som tagits isär eller ändrats.
 • Page 14 Värme och luftcirkulation Fara Datorer, nätadaptrar och många tillbehör avger värme när de är påslagna och när batterier laddas upp. Bärbara datorer kan bli mycket heta på grund av sin kompakta utformning. Följ därför alltid dessa säkerhetsanvisningar: • När datorn är påslagen eller batteriet håller på att laddas, kan datorns undersida, handledsstödet och andra delar bli varma.
 • Page 15 Alltför höga ljudnivåer i headset och hörlurar kan leda till hörselförlust. Om equalizern ställs in på för höga nivåer ökar utsignalens effekt och därmed volymen i hörlurar och headset. Därför ska du alltid vara försiktig när du ställer in equalizern så att din hörsel inte skadas. © Copyright Lenovo 2011 xiii...
 • Page 16 Det kan vara farligt att använda headset eller hörlurar under en lång period med hög ljudvolym om ditt headset eller dina hörlurar inte följer specifikationerna för EN 50332-2. Uttaget för hörlurar på datorn uppfyller kraven i EN 50332-2, punkt 7. Specifikationen begränsar datorns sanna, utgående RMS-spänning till 150 mV.
 • Page 17: Kapitel 1. Produktöversikt

  Det här avsnittet handlar om datorns olika delar och ger information om hur du börjar använda datorns funktioner. • ”Framsidan” på sidan 2 • ”Höger sida” på sidan 4 • ”Vänster sida” på sidan 5 • ”Undersidan” på sidan 7 • ”Statusindikatorer” på sidan 8 © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 18: Framsidan

  Framsidan Bild 1. ThinkPad Edge E120 och E125 sedda framifrån Inbyggd kamera UltraConnect™-antenner (vänster) UltraConnect-antenner (höger) Strömbrytare Bluetooth-antenn Statusindikator för ström Systemstatuslampa Inbyggd stereohögtalare (höger) ® TrackPoint -knappar Styrplatta TrackPoint-styrpinnen Inbyggd stereohögtalare (vänster) Inbyggd mikrofon Volymreglage Trådlösa UltraConnect-antenner (vänster) Trådlösa UltraConnect-antenner (höger) De inbyggda antennerna för trådlös kommunikation sitter längst upp till vänster och höger på...
 • Page 19 Om datorn slutar svara och du inte kan stänga av den håller du strömbrytaren intryckt i fyra till sex sekunder. Strömbrytaren kan också ställas in via Power Manager så att den kan användas för att gå över i vänte- eller viloläge. Statusindikator för ström På...
 • Page 20: Höger Sida

  Höger sida Bild 2. ThinkPad Edge E120 och E125 sedda från höger Kortplats för Media Card Reader Always On USB-port USB-kontakt Strömkontakt Fäste för lås Kortplats för Media Card Reader Kortplatsen för Media Card Reader stöder följande fyra typer av kort: •...
 • Page 21: Vänster Sida

  Om ett batteri är installerat i datorn lyser indikatorn grönt när det laddas. . Fäste för lås Datorn har ett fäste för lås. Du kan köpa en låskabel och ett lås till låsfästet. Vänster sida Bild 3. ThinkPad Edge E120 och E125 sedda från vänster Bildskärmsport Fläktgaller (vänster) HDMI-port...
 • Page 22 Fläktgaller (vänster) Den inbyggda fläkten och fläktgallren gör att luften kan cirkulera i datorn och kyla av huvudprocessorn. Anm: Undvik att hindra luftflödet genom att inte placera några hinder framför fläkten. HDMI-port Din dator har en HDMI-port (High-Definition Multimedia Interface), vilket är ett digitalt gränssnitt för ljud och video som gör det möjligt att ansluta en kompatibel digital ljudenhet eller bildskärm, t.ex.
 • Page 23: Undersidan

  Undersidan Bild 4. ThinkPad Edge E120 och E125 sedda underifrån Batteri SIM-kortplats Minneskortplats Kortplats för PCI Express-minikort för trådlöst WAN Kortplats för PCI Express-minikort för trådlöst Hårddisk (HDD) eller Solid State Drive-enhet (SSD) LAN/WiMAX Batteri Använd datorn med batteriet när du inte har tillgång till ett eluttag.
 • Page 24: Statusindikatorer

  Vissa modeller har en lagringsenhet av typen SSD (Solid State Drive). Tack vare den tekniken kan bärbara datorer bli lättare, mindre och snabbare. Anm: Den dolda servicepartitionen är anledningen till att det finns mindre ledigt utrymme än väntat på hårddisken eller SSD-enheten. Den skillnaden är mer påtaglig på SSD-enheten på grund av dess mindre kapacitet.
 • Page 25: Så Hittar Du Viktig Produktinformation

  • Inget ljus: Datorn är avstängd eller i viloläge. Statusindikator för ström Datorn har en indikator som visar status för nätström. Det här betyder indikatorn: • Grönt sken: Nätadaptern är ansluten. Om det finns ett batteri i datorn lyser indikatorn med grönt sken när batteriet är fulladdat.
 • Page 26: Maskintyp Och Modellmärkning

  Maskintyp och modellmärkning Maskintyp och modellmärkning identifierar datorn. När du kontaktar Lenovos support får du snabbare hjälp om du anger maskintypen och modellen så att supportteknikern kan identifiera datorn. Du hittar datorns maskintyp och modellmärkning på etiketten så som visas nedan: FCC ID- och IC-certifieringsetikett Det finns inget FCC ID- eller IC-certifieringsnummer för PCI Express-minikortet på...
 • Page 27: Äkthetsbevis

  Om inget PCI Express-minikort för trådlös anslutning är förinstallerat i din dator kan du installera ett kort. Då följer du nedanstående procedur ”Installera och byta PCI Express-minikort för trådlös LAN/WiMAX-anslutning” på sidan 79 eller ”Installera och byta PCI Express-minikortet för trådlös WAN-anslutning”...
 • Page 28: Specifikationer

  • DDR3 SDRAM (Double data rate 3 synchronous dynamic random access memory) Lagringsenhet • 2,5-tums (7 mm hög) hårddisk • 2,5-tums (7 mm hög) SSD-enhet Bildskärm Färgskärmen använder TFT-teknik. • Storlek: 11,6 tum (295 mm) • Upplösning: – LCD: Upp till 1366 x 768, beroende på modell –...
 • Page 29: Driftmiljö

  Avstå från att äta och röka när du sitter vid tangentbordet. Partiklar som faller ned i tangentbordet kan orsaka skador. ThinkVantage-tekniker och -program Lenovo förinstallerar program som hjälper dig att komma igång och arbeta med datorn. Lenovo erbjuder förbättrad säkerhet, kommunikation med trådlösa nätverk, datamigrering och andra lösningar som passar just din dator.
 • Page 30: Åtkomst Till Program I Windows 7

  ”ThinkVantage GPS” på sidan 18 • ”ThinkVantage Productivity Center” på sidan 18 Anm: Om du vill veta mer om ThinkVantage och andra Lenovo-lösningar klickar du på länken nedan: http://www.lenovo.com/support. Åtkomst till program i Windows 7 Om du använder operativsystemet Windows 7 kan du komma åt programmen genom att följa någon av metoderna nedan: •...
 • Page 31: Access Connections

  Anm: Om du inte hittar den programikon du söker i Kontrollpanelen kan du öppna navigeringsfönstret i Lenovo ThinkVantage Tools och dubbelklicka på den utgråade ikonen för att installera programmet du behöver. Följ sedan anvisningarna på skärmen. När installationen är klar aktiveras programikonen och du kan se programmet i Kontrollpanelen.
 • Page 32: Active Protection System

  Mer information finns i ”Testa datorn” på sidan 119. Information om hur du startar Lenovo Solution Center i Windows 7 finns i ”Åtkomst till program i Windows 7” på sidan 14.
 • Page 33: Message Center Plus

  Så här startar du programmet Lenovo ThinkVantage Toolbox: • Windows 7: Se ”Åtkomst till program i Windows 7” på sidan 14. • Windows Vista och Windows XP: Klicka på Start ➙ Alla program ➙ ThinkVantage ➙ Lenovo ThinkVantage Toolbox. Du hittar mer information om Lenovo ThinkVantage Toolbox i programmets hjälpsystem.
 • Page 34: Simpletap

  Den är en innehållsrik direkthjälp och ett informationscenter för din dator. Det ger dig åtkomst till andra ThinkVantage-teknik, kan visa meddelanden från Lenovo och utföra de vanligaste uppgifterna som enhetskonfiguration, trådlös nätverkskonfiguration samt datorhantering och underhåll.
 • Page 35: Kapitel 2. Använda Datorn

  ”Använda Media Card Reader” på sidan 44 Registrera datorn När du registrerar datorn läggs informationen in i en databas så att Lenovo kan kontakta dig om en produkt skulle återkallas eller vid andra allvarligare problem. På vissa platser erbjuds dessutom registrerade användare utökade tjänster och andra fördelar.
 • Page 36: Specialtangenter Och Knappar

  SSD-enheten (Solid State Drive)” på sidan 57. Svårt att ansluta på olika platser? • I http://www.lenovo.com/support/faq finns information om att felsöka problem med trådlösa nätverk. • Utnyttja nätverksfunktionerna med hjälp av Access Connections. • I avsnittet ”Trådlösa anslutningar” på sidan 31 får du mer information om att använda datorns funktioner för trådlös anslutning.
 • Page 37 3. Gör inställningen för tangenternas funktion. • Tryck på Fn-tangenten i fyra sekunder så att fönstret Egenskaper för ThinkPad-tangentbord öppnas. Gör sedan inställningen för tangenternas funktion. Datorn har flera specialtangenter, . För att utnyttja en funktion trycker du direkt på önskad knapp. Anmärkningar: Om du vill använda F1–F12 som vanliga funktionstangenter gör du något av följande: •...
 • Page 38 Om du trycker på F5 visas kamera- och ljudinställningsfönstret och kameraförhandsvisning aktiveras. Från det här fönstret kan du ändra kamera- och ljudinställningar. Anm: Kamerainställningarna visas endast om datorn har en inbyggd kamera. Mer information finns i ”Använda en inbyggd kamera” på sidan 42. Bildskärms-tangenter Växla mellan bildskärmar (F6) Växla mellan datorns bildskärm och en extern bildskärm.
 • Page 39: Använda Ultranav-Pekdon

  Om du trycker på den här tangenten och en annan tangent samtidigt visas fönstret Egenskaper för system eller fönstret Dator (i Windows XP, Den här datorn). Mer information finns i direkthjälpen till Windows operativsystem. Fn-tangentkombinationer Följande tangentkombinationer används med Windows Media Player. •...
 • Page 40: Använda Trackpoint-Pekdon

  Använda TrackPoint-pekdon TrackPoint-pekdonet består av en styrpinne på tangentbordet och tre knappar längs ned på tangentbordet. Du flyttar pekaren på skärmen genom att trycka styrpinnens topp i valfri riktning parallellt med tangentbordet. Styrpinnen rör sig inte. Ju hårdare du trycker på styrpinnens topp, desto snabbare förflyttar sig pekaren på...
 • Page 41: Använda Styrplattan

  Byta topp Toppen på TrackPoint-styrpinnen går att ta av. Du kan byta ut den så som visas i bilden. Anm: Om du byter ut tangentbordet levereras det nya tangentbordet med standardtoppen. Om du vill kan du behålla toppen från det gamla tangentbordet och använda den på det nya. Använda styrplattan Styrplattan sitter nedanför TrackPoint-knapparna längst ned på...
 • Page 42: Lägga Till Ultranav-Ikonen Från Aktivitetsfältet

  Avaktivera TrackPoint eller styrplattan Om du vill avaktivera TrackPoint eller styrplattan gör du så här: Konfigurera inställningarna i fönstret Egenskaper för UltraNav:. I Windows 7 1. Klicka på Start ➙ Kontrollpanelen ➙ Maskinvara och ljud ➙ Mus. 2. Klicka på fliken UltraNav. 3.
 • Page 43: Energisparfunktioner

  Energisparfunktioner När det inte finns något eluttag till hands måste du förlita dig på batterier för att kunna använda datorn. Olika datorer förbrukar olika mycket ström. Ju mer du använder datorns mest strömförbrukande komponenter desto fortare tar batteriladdningen slut. Uträtta mer, spara mer och arbeta längre utan nätström med ThinkPad-batterier. Med en bärbar dator kan du ta med dig arbetet vart som helst.
 • Page 44: Ladda Batteriet

  Innan du laddar upp batteriet bör du kontrollera att dess temperatur är minst 10 °C (50 °F). Ladda batteriet Om du kontrollerar batteriets status och upptäcker att det bara finns lite kapacitet kvar, eller om ett varningsmeddelande visas, måste du ladda batteriet. Om du har tillgång till ett eluttag ansluter du nätadaptern till uttaget och sätter in kontakten i datorn.
 • Page 45 1. Klicka på Start. 2. Klicka på triangelmärket på höger sida om ikonen Stäng av ikonen. Välj sedan Viloläge. – Windows XP: 1. Klicka på Start. 2. Klicka på Stäng av. Välj sedan Viloläge. Du avbryter viloläget genom att trycka på strömbrytaren i högst fyra sekunder. Om du inte använder de trådlösa funktionerna, som Bluetooth eller trådlöst LAN, bör du stänga av dem.
 • Page 46: Hantera Batteriet

  • Förvara batteriet på en barnsäker plats. Batteriet är en förbrukningsdel. Om batteriet börjar att laddas ur för snabbt bör du byta ut batteriet mot ett nytt av den typ som Lenovo rekommenderar. Kontakta Customer Support Center om du vill ha mer information om batteribyte.
 • Page 47: Ansluta Till Nätverket

  Fara Om reservbatteriet sätts tillbaka fel kan det explodera. Litiumbatteriet innehåller litium och kan explodera om det hanteras på fel sätt. Använd bara batterier av samma typ. Allvarliga olyckor kan uppstå om du (1) kastar eller doppar batteriet i vatten, (2) låter batteriet värmas upp till mer än 100 °C (212 °F) eller (3) försöker ta isär eller reparera det på...
 • Page 48 Bluetooth En av flera tekniker som används för att skapa ett personligt trådlöst nätverk. Bluetooth kan koppla ihop enheter på korta avstånd och används vanligen för att koppla perifer utrustning till en dator och för att överföra data mellan handhållna enheter och PC, eller för fjärrkommunikation med t.ex. mobiltelefoner. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Denna teknik med lång räckvidd för trådlös dataöverföring som bygger på...
 • Page 49 Använda trådlösa WAN-anslutningar Med funktionerna för trådlöst WAN (Wireless Wide Area Network) kan du upprätta trådlösa anslutningar till offentliga eller privata fjärrnätverk. Anslutningarna kan ske över ett stort geografiskt område, t.ex. en stad eller ett helt land, med hjälp av många antennplatser eller satellitsystem som drivs av tjänsteleverantörer. En del ThinkPad-datorer levereras med ett inbyggt WAN-kort för trådlös anslutning med tekniker som 1xEV-DO, HSPA, 3G eller GPRS.
 • Page 50 Somstandard är ThinkPad Bluetooth med Enhanced Data Rate Softwareinstallerad på datorn. Använda Bluetooth för första gången på datorn Om det här är första gången Bluetooth används på datorn följer du någon av följande procedurer: 1. Dubbelklicka på ikonen Mina Bluetooth -platser på skrivbordet eller på ikonen Bluetooth i aktivitetsfältet.
 • Page 51 • Hörlurar • PIM-synkronisering • Fax • Filöverföring • PIM-överföring • Fjärranslutning • Nätverksåtkomst • Bluetooth-serieport • Bluetooth Imaging • Hands Free • AV-profil 4. Klicka på den tjänst du vill ha. Om du vill ha mer information trycker du på F1, så öppnas direkthjälpen till Bluetooth. Bluetooth-konfigurering Om du vill använda konfigureringsfunktionerna i Bluetooth högerklickar du på...
 • Page 52 2. Klicka på Start ➙ Kör. 3. Skriv C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (eller ange den fullständiga sökvägen till den setup.exe-fil som du har hämtat från http://www.lenovo.com/support) och klicka sedan på OK. 4. Klicka på Nästa. 5. Välj Godkänn licensvillkoren och klicka sedan på Nästa.
 • Page 53 10. Välj drivrutinen som inte har någon ikon för ”digitalt signerad” och klicka sedan på Nästa. 11. Klicka på Slutför. Anm: Om du använder den trådlösa funktionen (802.11-standarden) i datorn samtidigt med Bluetooth kan dataöverföringshastigheten sjunka och prestanda hos funktionen försämras. Använda WiMAX En del ThinkPad-datorer levereras med ett inbyggt LAN-kort för trådlös anslutning med WiMAX-teknik.
 • Page 54 Access Connections ikon och statusikon för trådlös anslutning Access Connections ikonen visar allmän anslutningsstatus Statusikonen för trådlös kommunikation visar signalstyrkan och status för den trådlösa förbindelsen. Du hittar mer detaljerad information om signalstyrkan och status för den trådlösa förbindelsen genom att starta Access Connections eller genom att dubbelklicka på...
 • Page 55: Använda En Projektor Eller En Extern Bildskärm

  • Klicka på Access Connections statusikon för trådlös anslutning i aktivitetsfältet. • Klicka på Stäng av trådlösa funktioner. Anm: Om datorn är en Windows 7-modell högerklickar du på Access Connections-mätaren och väljer Visa status för trådlös anslutning. Fönstret för trådlös anslutningsstatus öppnas. Klicka sedan på knappen Slå på...
 • Page 56 För Windows 7: 1. Anslut den externa bildskärmen till bildskärmsporten och anslut därefter bildskärmen till ett eluttag. 2. Slå på den externa bildskärmen. 3. Du ändrar skärmbildsvisningen genom att trycka på F6. Det innebär att du kan växla mellan var informationen ska visas - på...
 • Page 57: Använda Ljudfunktioner

  13. Välj Tillverkare och Modell för bildskärmen. Om din bildskärm inte finns med i listan, stoppar du installationen av drivrutinen och använder i stället drivrutinen som följde med bildskärmen. 14. När du har uppdaterat drivrutinen klickar du på Stäng. 15. Klicka på OK. Anm: Ändra färginställningar genom att högerklicka på...
 • Page 58: Använda En Inbyggd Kamera

  ® • kompatibel med Intel High Definition Audio. • inspelning och uppspelning av PCM- och WAV-filer i 16-bitars eller 24-bitars format • uppspelning av WAV-filer med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz till 192 kHz • uppspelning av MIDI-filer via en ljudenhet (Wavetable synthesizer) i Microsoft Windows-operativsystem •...
 • Page 59: Använda Dubbla Bildskärmar

  2. Klicka på knappen Hantera inställningar. Fönstret Communications Utility öppnas. 3. I fönstret Communications Utility kan du anpassa kamerainställningarna efter dina önskemål. Använda dubbla bildskärmar Använda funktionen Utökat skrivbord Datorn kan använda en funktion som kallas för Utökat skrivbord. Med funktionen för utökat skrivbord kan du visa datorns skärmbild både på...
 • Page 60: Använda Media Card Reader

  Windows XP: 1. Stäng av datorn. 2. Anslut den externa bildskärmen till bildskärmsporten och anslut därefter bildskärmen till ett eluttag. 3. Starta den externa bildskärmen och datorn. 4. Högerklicka på skrivbordet och välj Egenskaper så öppnas fönstret Egenskaper för bildskärm. 5.
 • Page 61 1. Klicka på Visa dolda ikoner i aktivitetsfältet. Klicka sedan på Säker borttagning av maskinvara och utmatning av medier (i Windows XP markerar du ikonen Säker borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet) för att stoppa enhetens funktioner. 2. Ta bort kortet. Enhetsikonen försvinner från Utforskaren. Anm: Om du inte tar bort kortet efter att ha stoppat enheten kan du inte längre komma åt kortet.
 • Page 62 Användarhandbok...
 • Page 63: Copyright Lenovo

  Dessa punkter hjälper dig att arbeta bekvämare och effektivare. Lenovo har förbundit sig att tillhandahålla senaste information och teknik för kunder med funktionshinder. Se även vår information om hjälpmedel, som ger en översikt över vårt arbete inom detta område.
 • Page 64: Justera Datorn Efter Egna Behov

  Hjälpmedelsinformation Lenovo arbetar för att ge människor med funktionshinder större tillgång till information och teknik. Ett resultat av detta arbete är följande information som hjälper användare med nedsatt hörsel, syn eller rörlighet att få...
 • Page 65: Ha Datorn Med På Resor

  Hjälpmedlen gör det möjligt att hämta information på det lämpligaste sättet. En del av hjälpmedlen finns redan i operativsystemet, andra kan köpas hos återförsäljare eller hämtas via Internet. Hjälpmedel Vissa hjälpmedel är tillgängliga via hjälpmedelsprogrammet. Beroende på vilket operativsystem du har varierar antalet tillgängliga alternativ.
 • Page 66: Resetillbehör

  3. Om du behöver använda datorn under mindre goda ljusförhållanden kan du aktivera ThinkLight genom att trycka på Fn + mellanslag. Tangentbordet blir då upplyst. 4. Om du har med dig en nätadapter tar du loss nätsladden för att förhindra att den skadas. Resetips på...
 • Page 67: Kapitel 4. Säkerhet

  Anm: Du ansvarar själv för utprovning, val och implementering av olika lås och säkerhetsfunktioner. Lenovo lämnar inga rekommendationer eller garantier angående funktion eller kvalitet på låsen eller andra säkerhetsfunktioner. Använda lösenord Genom att använda lösenord kan du förhindra att datorn används av andra.
 • Page 68: Lösenord Och Vänteläge

  Anm: Du bör skriva ned lösenordet och spara det på ett säkert ställe. I annat fall måste du ta med dig datorn till en Lenovo-återförsäljare och få lösenordet borttaget. 11. Tryck på F10 när du ska stänga fönstret Setup Notice.
 • Page 69: Lösenord För Hårddisk

  Byta eller ta bort lösenord för start av datorn Följ steg 1 till 9 i ”Ställa in ett lösenord för start av datorn” på sidan 52 ovan om du vill ändra lösenordet för start av datorn. När du skrivit rätt lösenord får du tillgång till ThinkPad Setup. Så...
 • Page 70 Lenovo inte återställa lösenorden eller återställa data från hårddisken. I så fall måste du be en Lenovoåterförsäljare eller Lenovorepresentant byta ut hela hårddisken. Du måste ha med dig kvitto eller annat inköpsbevis och får betala en avgift för reservdelar och service.
 • Page 71: Lösenord För Administratör

  Tryck på Retur för att visa fönstret Setup Notice. Tryck på F10 när du ska stänga fönstret Setup Notice. Användarlösenordet för hårddisken ändras. • Om du ska ta bort användarlösenordet för hårddisken skriver du det nuvarande huvudlösenordet för hårddisken i fältet Enter Current Password. Lämna sedan fälten Enter New Password och Confirm New Password tomma och tryck på...
 • Page 72: Hårddisksäkerhet

  Obs: Skriv upp ditt lösenord och förvara anteckningen på något säkert ställe. Om du glömmer ditt administratörslösenord återställer inte Lenovo det. Du måste lämna in datorn hos en Lenovoåterförsäljare och få systemkortet utbytt. Du måste ha med dig kvitto eller annat inköpsbevis och får betala en avgift för reservdelar och service.
 • Page 73: Information Om Radering Av Data På Hårddisken Eller Ssd-Enheten (Solid State Drive)

  • Du kan formatera din hårddisk eller SSD-enhet genom att använda programvaran för att initiera formateringen. • Med återställningsprogrammet från Lenovo kan du återställa hårddisken eller SSD-enheten (Solid State Drive) till fabriksinnehållet. Dessa åtgärder ändrar dock bara filtilldelningen av data. De raderar inte data i sig. Med andra ord försvinner möjligheten att hämta fram data i ett operativsystem som Windows.
 • Page 74: Använda Brandväggar Och Förstå Hur De Fungerar

  SSD-enheten bör du därför ta bort alla data på flash-kretsen med ett program som tillhandahålls av Lenovo. Programmet heter ThinkPad Setup Menu Extension Utility och gör det möjligt att, från ThinkPad Setup, radera alla data på SSD-enhetens flash-kretsar. Du laddar ned programmet från Lenovos webbplats på...
 • Page 75: Kapitel 5. Återställning - Översikt

  Kapitel 5. Återställning - översikt I det här kapitlet finns information om återställningslösningar från Lenovo. Anm: Du kan ansluta en USB CD- eller DVD-enhet till USB-porten. Detta kapitel innehåller följande ämnen: • ”Skapa och använda återställningsmedier” på sidan 59 •...
 • Page 76: Skapa Återställningsmedier

  Windows XP kan du enbart skapa återställningsmedier med skivor. Därför kallas den här åtgärden även att ”skapa återställningsskivor”. • Om du vill skapa återställningsmedier i Windows 7 klickar du på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery-skivor. Följ sedan anvisningarna på skärmen.
 • Page 77: Utföra Säkerhets- Och Återställningsåtgärder

  Recovery-programmet i olika operativsystem. • Så här säkerhetskopierar du med hjälp av Rescue and Recovery-programmet i Windows 7: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Förbättrad säkerhetskopiering och återställning. Programmet Rescue and Recovery öppnas. 2. Klicka på pilen Starta avancerat Rescue and Recovery i huvudfönstret i Rescue and Recovery.
 • Page 78: Använda Arbetsutrymmet I Rescue And Recovery

  • Så här återställer du med hjälp av programmet Rescue and Recovery i Windows XP: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ ThinkVantage ➙ Rescue and Recovery från skrivbordet i Windows. Programmet Rescue and Recovery öppnas. 2. Klicka på Starta avancerat Rescue and Recovery i huvudfönstret i Rescue and Recovery. 3.
 • Page 79: Skapa Och Använda Ett Räddningsmedium

  I det här avsnittet finns anvisningar för hur du skapar räddningsmedier i olika operativsystem. • Så här skapar du räddningmedier i Windows 7: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Förbättrad säkerhetskopiering och återställning. Programmet Rescue and Recovery öppnas.
 • Page 80: Installera Om Förinstallerade Program Och Drivrutiner

  1. Anslut USB-hårddisken till någon av datorns USB-portar. 2. Tryck ned och släpp upp F12-tangenten upprepade gånger medan du startar datorn. När Startup Device Menu visas släpper du upp F12-tangenten. 3. På menyn Startup Device väljer du USB-hårddisken som första startenhet. Tryck sedan på Enter. Räddningsmediet startar.
 • Page 81: Lösa Återställningsproblem

  • Leta efter programfilen (en fil med tillägget .exe) i undermappen. Dubbelklicka på filen och följ anvisningarna på skärmen. Obs: Om du behöver uppdaterade drivrutiner ska du inte hämta dem från Windows uppdateringssida på webben. Hämta dem i stället från Lenovo. Mer information finns i ”Kontrollera att drivrutiner är aktuella” på sidan 114. Lösa återställningsproblem Om du inte kan komma åt arbetsutrymmet i Rescue and Recovery eller Windows-miljön kan du göra något...
 • Page 82 Användarhandbok...
 • Page 83: Kapitel 6. Byta Ut Enheter

  Byta batteri Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Det är inte säkert att datorn kan hantera batterier som inte är tillverkade av eller godkända av Lenovo. Datorn fortsätter att starta men kan eventuellt inte ladda batterier som inte är godkända.
 • Page 84 Om det uppladdningsbara batteriet sätts tillbaka på fel sätt kan det explodera. Batteriet innehåller små mängder skadliga ämnen. Så här undviker du skador: • Använd endast batterier som rekommenderats av Lenovo. • Förvara alltid batteriet på säkert avstånd från eld.
 • Page 85: Byta Ssd-Enheten (Solid State Drive) Eller Hårddisken

  5. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Byta SSD-enheten (Solid State Drive) eller hårddisken Du kan byta ut SSD-enheten eller hårddisken mot en ny som finns att köpa hos en Lenovo-återförsäljare eller marknadsrepresentant. Läs följande anvisningar om du ska byta ut SSD-enheten eller hårddisken.
 • Page 86 4. Lossa skruvarna som håller fast luckan till SSD-enheten eller hårddisken och ta sedan bort luckan till SSD-enheten eller hårddisken. 5. Ta bort skruvarna och skjut sedan SSD-enheten eller hårddisken mot datorns vänstra sida 6. Ta bort SSD-enheten eller hårddisken genom att lyfta dess vänstra sida. Användarhandbok...
 • Page 87 7. Sätt in den nya SSD-enheten eller hårddisken från höger, så som visas på bilden. 8. Skjut in SSD-enheten eller hårddisken ordentligt i kontakten och sätt sedan tillbaka skruvarna Kapitel 6 Byta ut enheter...
 • Page 88: Byta Minnesmodul

  9. Sätt tillbaka luckan och stäng luckan . Dra sedan åt de två skruvarna 10. Sätt tillbaka batteriet. Mer information om hur du sätter tillbaka batteriet hittar du i ”Byta batteri” på sidan 67. 11. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Byta minnesmodul Skriv ut instruktionerna innan du börjar.
 • Page 89 4. Lossa skruvarna och ta bort luckan 5. Om det redan finns två minnesmoduler i minnesplatserna tar du bort den ena för att ge plats åt den nya modulen. Tryck spärrarna i sockelns båda ändar utåt och ta sedan bort SO-DIMM-modulen Lägg undan modulen för framtida bruk.
 • Page 90 7. Håll SO-DIMM-modulen så att skåran i modulen är vänd mot sockelns kant. För in modulen i sockeln i cirka 20 graders vinkel och tryck in den ordentligt 8. Vicka på SO-DIMM-modulen tills den klickar fast. 9. Kontrollera att SO-DIMM-modulen sitter ordentligt fast i kortplatsen och inte går lätt att ta bort. 10.
 • Page 91: Byta Ut Tangentbordet

  Byta ut tangentbordet Följ de här anvisningarna när du ska byta ut tangentbordet mot ett nytt (tillbehör). Krav för att utföra proceduren Fara Det kan vara farligt att ansluta eller koppla bort telefonkabeln från vägguttaget under åskväder. Fara Var försiktig när du handskas med strömförande kablar och sladdar. För att undvika elstötar bör du koppla loss kablarna innan du öppnar luckan till kortplatsen.
 • Page 92 5. Ta bort skruvarna. 6. Tryck hårt i pilarnas riktning på bilden så lossas tangentbordets framsida. Tangentbordet öppnas en aning Användarhandbok...
 • Page 93 7. Ta bort kablarna genom att vinkla kontakterna uppåt. Nu är tangentbordet borttaget. Installera tangentbordet 1. Anslut kablarna genom att vinkla kontakterna nedåt. Kapitel 6 Byta ut enheter...
 • Page 94 2. Sätt tillbaka tangentbordet igen. Se till att tangentbordets bakre kant hamnar under ramen, så som pilarna visar. 3. Skjut tangentbordet så som visas av pilarna. Användarhandbok...
 • Page 95: Installera Och Byta Pci Express-Minikort För Trådlös Lan/Wimax-Anslutning

  4. Skruva i skruvarna igen. 5. Sätt tillbaka luckan och stäng luckan . Dra sedan åt de två skruvarna 6. Sätt tillbaka batteriet. Mer information om hur du sätter tillbaka batteriet hittar du i ”Byta batteri” på sidan 67. 7. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Starta därefter datorn. Installera och byta PCI Express-minikort för trådlös LAN/WiMAX-anslutning Skriv ut instruktionerna innan du börjar.
 • Page 96 Krav för att utföra proceduren Fara Det kan vara farligt att ansluta eller koppla bort telefonkabeln från vägguttaget under åskväder. Fara Var försiktig när du handskas med strömförande kablar och sladdar. För att undvika elstötar bör du koppla loss kablarna innan du öppnar luckan till kortplatsen. Obs: Innan du installerar ett PCI Express-minikort bör du röra vid ett metallbord eller ett jordat metallföremål.
 • Page 97 5. Om det ingår ett verktyg för att lossa kontakter i paketet med det nya kortet, använder du det verktyget när du kopplar bort kablarna från kortet. Om det inte ingår något verktyg, kopplar du bort kablarna från kortet genom att försiktigt lossa kontakterna med fingrarna. 6.
 • Page 98 7. Passa in kontaktkanten på det nya PCI Express-minikortet mot motsvarande kontakthylsa. Vicka på kortet tills det klickar på plats . Sätt fast kortet med skruven 8. Anslut kablarna till det nya PCI Express-minikortet. Anslut den grå kabeln till kontakten märkt ”MAIN” eller ”M”...
 • Page 99: Installera Och Byta Pci Express-Minikortet För Trådlös Wan-Anslutning

  10. Sätt tillbaka batteriet. Mer information om hur du sätter tillbaka batteriet hittar du i ”Byta batteri” på sidan 67. 11. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Starta därefter datorn. Installera och byta PCI Express-minikortet för trådlös WAN-anslutning Vissa ThinkPad-modeller har en kortplats för PCI Express-minikort för trådlöst WAN.
 • Page 100 5. Om det ingår ett verktyg för att lossa kontakter i paketet med det nya kortet, använder du det verktyget när du kopplar bort kablarna från kortet. Om det inte ingår något verktyg, kopplar du bort kablarna från kortet genom att försiktigt lossa kontakterna med fingrarna. Anm: Beroende på...
 • Page 101 7. Passa in kontaktkanten på det nya PCI Express-minikortets kontaktkant med motsvarande sockel Vicka på kortet tills det klickar på plats. Sätt fast kortet med skruven 8. Anslut kablarna till det nya PCI Express-minikortet. Anm: Anslut den röda kabeln till kontakten märkt ”MAIN” eller ”M” på kortet och den blå kabeln till kontakten märkt ”AUX”...
 • Page 102: Byta Sim-Kort

  9. Sätt tillbaka luckan över kortplatsen , stäng luckan och dra åt skrivarna 10. Sätt tillbaka batteriet. Mer information om hur du sätter tillbaka batteriet hittar du i ”Byta batteri” på sidan 67. 11. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Starta därefter datorn. Byta SIM-kort Skriv ut instruktionerna innan du börjar.
 • Page 103 Anvisningar för byte Så här byter du ut SIM-kortet: 1. Stäng av datorn och koppla sedan bort nätadaptern och alla kablar från datorn. 2. Stäng bildskärmslocket och lägg datorn med undersidan uppåt. 3. Ta bort batteriet. Mer information om hur du tar bort batteriet hittar du i ”Byta batteri” på sidan 67. 4.
 • Page 104: Byta Reservbatteri

  7. Stäng SIM-kortluckan tills den snäpper på plats. 8. Sätt tillbaka batteriet. Mer information om hur du sätter tillbaka batteriet hittar du i ”Byta batteri” på sidan 67. 9. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Starta därefter datorn. Byta reservbatteri Skriv ut instruktionerna innan du börjar.
 • Page 105 Om reservbatteriet sätts tillbaka fel kan det explodera. Reservbatteriet innehåller små mängder skadliga ämnen. Så här undviker du skador: • Använd endast batterier som rekommenderats av Lenovo. • Förvara alltid batteriet på säkert avstånd från eld. • Utsätt inte batteriet för stark värme.
 • Page 106 5. Koppla loss kontakten . Ta sedan ut reservbatteriet Installera reservbatteriet 1. Installera reservbatteriet . Anslut sedan kontakten Användarhandbok...
 • Page 107 2. Sätt tillbaka luckan över kortplatsen , stäng luckan och dra åt skrivarna 3. Sätt tillbaka batteriet. Mer information om hur du sätter tillbaka batteriet hittar du i ”Byta batteri” på sidan 67. 4. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och kablarna till datorn. Starta därefter datorn. Kapitel 6 Byta ut enheter...
 • Page 108 Användarhandbok...
 • Page 109: Kapitel 7. Förbättra Datorn

  Tillbehör som du kan skaffa är bland annat minne, hårddisk, nätverkskort, nätadaptrar, skrivare, bildläsare, tangentbord och möss. Du kan handla hos Lenovo dygnet runt alla dagar i veckan via Internet. Allt du behöver är en Internetanslutning och ett kreditkort.
 • Page 110 Användarhandbok...
 • Page 111: Kapitel 8. Avancerad Konfigurering

  Windows installations-DVD, ska du inte ändra inställningarna UEFI/Legacy Boot i ThinkPad Setup. Inställningen UEFI/Legacy Boot måste vara densamma som när operativsystemet Windows Image installerades. Annars upptäcker du ett fel. Använd en av följande lands- eller regionkoder: Land eller region: Kod © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 112: Installera Windows 7

  Installera registerrättning för Windows 7 Installera följande registerrättning: • Registerrättning för aktivering av Wake Up på LAN från Standby för Energy Star Gå till http://www.lenovo.com/support för att installera denna registerrättning. Installera uppdateringsmoduler för Windows 7 Uppdateringsmodulerna för Windows 7 finns i följande katalog: C:\SWTOOLS\OSFIXES\...
 • Page 113: Installera Windows Xp

  Undermapparnas namn motsvarar numret på en fixmodul. Information om fixmodulerna finns på webbsidan Microsoft Knowledge Base på http://support.microsoft.com/. Skriv numret på den fixmodul du behöver i sökfältet och klicka på knappen Sök. Anm: Webbplatsadressen kan komma att ändras utan att någon särskild information ges. Om webbsidan inte visas kan du leta reda på...
 • Page 114 18. Installera Windows XP Service Pack 3. Du kan installera Windows XP Service Pack 3 med hjälp av installations-cd:n för Windows XP Service Pack 3 eller så kan du hämta det från Microsoft Download Center eller webbplatsen Microsoft Windows update. 19.
 • Page 115: Installera Drivrutiner

  25. Installera de drivrutiner som krävs. Se ”Installera drivrutiner” på sidan 99. Installera drivrutiner Om du vill installera enhetsdrivrutiner går du till följande webbplats: http://www.lenovo.com/support. Installera drivrutinen för 4-in-1 Media Card Reader För att använda 4-in-1 Media Card Reader måste du hämta och installera Ricoh Multi Card Reader Driver för Windows 7/Vista och Windows XP x86/x64.
 • Page 116: Installera Intel Chipset Support För Windows 2000/Xp/Vista/7

  Anm: Om du inte hittar tilläggsfilerna, drivrutinerna eller tillämpningsprogrammen du behöver på hårddisken, eller om du vill få uppdateringar och den senaste informationen om dem, går du till ThinkPad-webbplatsen på adressen: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Datorn har ett program som kallas ThinkPad Setup, där du kan ange olika konfigurationsparametrar.
 • Page 117: Menyn Config

  1. Du kan skydda dig mot oavsiktliga dataförluster genom att säkerhetskopiera datorns register. Se ”Utföra säkerhets- och återställningsåtgärder” på sidan 61. 2. Ta ut eventuell diskett ur diskettenheten (om enheten är inkopplad) och stäng sedan av datorn. 3. Starta datorn. När skärmbilden med logotypen visas trycker du på F1. ThinkPad Setup öppnas. Om du har lagt in ett administratörslösenord visas menyn ThinkPad Setup först efter det att du har angivit det aktuella lösenordet.
 • Page 118: Menyn Date/Time

  • USB: Aktiverar eller avaktiverar USB-funktioner. • Keyboard/Mouse: Ange funktioner för tangentbordet och musen. • Display: Ange inställningarna för bildskärmen. • Power: Ange värden för energisparfunktioner. • Beep and Alarm: Aktiverar eller avaktiverar ljud-funktioner. • Serial ATA (SATA): Ange inställningar för hårddisken. •...
 • Page 119: Menyn Startup

  • Set Minimum Length • Password at restart • Power-On Password • Hard Disk x Password Anmärkningar: • Hard Disk 1 avser datorns interna hårddisk. Lock UEFI BIOS Settings aktiverar eller avaktiverar den funktion som skyddar inställningarna i ThinkPad Setup från att ändras av användare som inte har tillgång till administratörslösenordet. Som standard är alternativet inställt på...
 • Page 120: Menyn Restart

  Anm: Menyn Boot visas när datorn inte kan startas från någon enhet eller om något operativsystem inte hittades. Undermenyn Boot Följande lista över vilka enheter som kommer att startas, visas alltid. Även enheter som inte är anslutna eller installerade i datorn finns med i listan. Information om varje enhet visas efter kolonet. 1.
 • Page 121 Anmärkningar: • Enabled innebär att funktionen är konfigurerad. • Disabled innebär att funktionen inte är konfigurerad. • Standardvärden är markerade med fetstil. Alternativ på menyn Config Tabell 4. Alternativ på menyn Config Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar Network Ethernet LAN Option ROM •...
 • Page 122 Tabell 4. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar Keyboard/Mouse Fn and Ctrl Key swap • Disabled Om du väljer ”Enabled” fungerar Fn-tangenten • Enabled som en Ctrl-tangent och Ctrl-tangenten som en Fn-tangent. Anm: Även när ”Enabled” är valt, måste du trycka ned Fn-tangenten för att datorn ska återgå...
 • Page 123 Tabell 4. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar ingen systemaktivitet äger rum. Normalt är det inte nödvändigt att ändra inställningen. Beep and Alarm • Disabled Power Control Beep Om den här funktionen är aktiverad hörs det en •...
 • Page 124 Alternativ på menyn Security Tabell 5. Alternativ på menyn Security Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar Password Se ”Security menu” på sidan 102 och ”Använda lösenord” på sidan 51. • Disabled UEFI BIOS Update Option Flash BIOS Updating by Om du valt ”Enabled” End-Users kan alla användare •...
 • Page 125 Tabell 5. Alternativ på menyn Security (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar Bluetooth • Disabled Om du väljer ”Enabled” kan du använda • Enabled Bluetooth-enheten. USB Port • Disabled Om du väljer ”Enabled” kan du använda USB-porten. • Enabled • Disabled Memory Card Slot Om du väljer ”Enabled”...
 • Page 126: Uppdatera Systemets Uefi Bios

  Tabell 6. Alternativ på menyn Startup (fortsättning) Menyalternativ Alternativ Kommentar UEFI/Legacy Boot • Both Välj systemets startkapacitet. • UEFI Only • Both: Systemet startas med hjälp av följande inställning • Legacy Only UEFI/Legacy Boot Priority. • UEFI Only: Systemet startas från operativsystemet med UEFI aktiverat.
 • Page 127: Använda Systemadministrativa Funktioner

  Om du vill uppdatera UEFI BIOS går du till följande webbplats och följer anvisningarna på skärmen: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Använda systemadministrativa funktioner Det här avsnittet är i första hand avsett för nätverksadministratörer. Datorn är utformad för att vara lätt att hantera och administrera, så att du ska kunna koncentrera dig på...
 • Page 128 Om det finns ett lösenord för administratören måste du ange det när du startar ThinkPad Setup. Annars kan du inte använda de här funktionerna. Startordning När någon fjärrstartar datorn startas de anslutna enheterna i den ordning som anges av inställningarna för automatisk start.
 • Page 129: Kapitel 9. Förebygga Problem

  Systemåterställning finns i Kapitel 5 ”Återställning - översikt” på sidan 59. 8. Uppdatera drivrutiner och UEFI BIOS vid behov. 9. Gör en profil för din dator på http://www.lenovo.com/support så att du får information om de senaste drivrutinerna och versionerna.
 • Page 130: Kontrollera Att Drivrutiner Är Aktuella

  En tekniker kan hjälpa dig vidare. 14. Du hittar kontaktinformation för ditt lands Customer Support Center på: http://www.lenovo.com/support/phone. Ha datorns modellnummer, serienummer och själva datorn framför dig när du kontaktar Customer Support Center. Om du har fått ett meddelande med felkoder bör du även ha felmeddelandet kvar på...
 • Page 131: Sköta Om Datorn

  Sköta om datorn Datorn är visserligen tålig och fungerar utan problem under normala förhållanden, men det är ändå några saker du bör tänka på. Om du följer de här skötselråden kommer du att få nytta och nöje av din dator under lång tid framöver.
 • Page 132: Rengöra Datorns Hölje

  Tänk dig för när du väljer lösenord • Kom ihåg dina lösenord. Om du glömmer ett administratörslösenord eller ett lösenord för hårddisken, återställer Lenovo inte det och du kan tvingas byta ut systemkortet, hårddisken eller SSD-enheten. Registrera datorn • Du kan registrera dina ThinkPad-produkter hos Lenovo på http://www.lenovo.com/register. Genom att registrera datorn ökar du möjligheterna att få...
 • Page 133 Rengöra bildskärmen 1. Torka försiktigt av bildskärmen med en torr, mjuk, luddfri trasa. Om du ser ett märke som liknar en repa på bildskärmen så kan det vara en fläck som överförts från tangentbordet eller TrackPoint-styrpinnen om något tryckt mot locket utifrån. 2.
 • Page 134 Användarhandbok...
 • Page 135: Kapitel 10. Felsökning För Datorproblem

  återställningsmedier som du kan använda för att återställa hårddisken till fabriksinställningarna. Mer information finns i ”Skapa och använda återställningsmedier” på sidan 59. Information om hur du startar Lenovo Solution Center i Windows 7 finns i ”Åtkomst till program i Windows 7” på sidan 14.
 • Page 136: Felsökning

  • För Windows 7: Klicka på Start ➙ Kontrollpanelen ➙ System och säkerhet ➙ Lenovo – Systemets tillstånd och felsökning. • Windows Vista och Windows XP: Klicka på Start ➙ Alla program ➙ ThinkVantage ➙ Lenovo ThinkVantage Toolbox. När programmet har startat väljer du det felsökningstest du vill köra. Om det uppstår fler problem förutom felmeddelandet visas en anvisning som hjälper dig att lösa problemet.
 • Page 137: Om Du Råkar Spilla På Tangentbordet

  4. När datorn är avstängd kopplar du bort alla strömkällor och externa enheter. Ta bort alla minnesmoduler som lagts till i datorn och inte fanns där från början. När du tagit bort de extra minnesmodulerna och placerat om originalmodulerna upprepar du steg 2. Om datorn fortfarande inte startar tittar du i Access - Hjälp efter andra delar som användaren själv kan byta ut och som är anslutna till din datorn.
 • Page 138 • Meddelande: 0190: Låg batterispänning Lösning: Datorn stängdes av därför att batterispänningen var för låg. Anslut nätadaptern till datorn så att batteriet laddas. • Meddelande: 0191: Systemsäkerhet. Ogiltig fjärrändring begärd. Lösning: Ändring av systemkonfigurationen har misslyckats. Bekräfta åtgärden och försök igen. Om du vill rätta till felet väljer du ThinkPad Setup.
 • Page 139: Fel Utan Felmeddelanden

  • Meddelande: Systemminnet har tagits bort. Lösning: Systemminnet har tagits bort. Tryck på Esc för normal start. Fel utan felmeddelanden • Problem: Bildskärmen blir svart när jag inte vill det. Lösning: Du kan avaktivera systemets alla tidsinställningar, t.ex. för avstängning av LCD-skärmen eller skärmsläckning.
 • Page 140: Fel Som Ger Upphov Till Ljudsignal

  Fel som ger upphov till ljudsignal Tabell 7. Fel som ger upphov till ljudsignal Lösning En kort ljudsignal, tre korta ljudsignaler, paus, ytterligare Kontrollera att minnesmodulerna är korrekt installerade. tre korta ljudsignaler, och en kort ljudsignal Om de är rätt installerade och du fortfarande hör signalerna bör du lämna in datorn på...
 • Page 141 5. Klicka på Uppdatera drivrutin och följ sedan anvisningarna på skärmen. Windows XP: 1. Klicka på Start, och sedan på Kontrollpanelen. 2. Klicka på Prestanda och underhåll och klicka sedan på System. 3. Klicka på fliken Maskinvara och sedan på knappen Enhetshanteraren. 4.
 • Page 142 Kontrollera nätverksnamnet (SSID) och krypteringsinformationen. Bekräfta den skiftberoende informationen med Access Connections. Problem med trådlöst nätverk (WAN) • Meddelande: Otillåtet WAN-kort isatt - Stäng av datorn och ta bort WAN-kortet. Lösning: WAN-kortet kan inte användas med den här datorn. Ta bort det. Anm: Vissa datormodeller har inte trådlösa nätverk (WAN).
 • Page 143 Anm: Om du använder ThinkPad Bluetooth med Enhanced Data Rate Software läser du följande anvisningar. • Problem: Du kan inte ansluta till någon Bluetooth-aktiverad enhet. Lösning: Kontrollera att både din dator och enheten är på och att deras Bluetooth-antenner är aktiverade. När du kontrollerat ovanstående stänger du av Bluetooth-strömmen och slår sedan på...
 • Page 144: Tangentbord Och Pekdon

  • Problem: PIM-synkronisering misslyckades och följande felmeddelandet visas: ”The Synchronization with xxx (Bluetooth device name) failed. PIM (Personal Information Manager) Interface failed.” Lösning: Starta ett e-postprogram och definiera ett e-postkonto ELLER ändra Bluetooth-konfigurationen så att e-breven inte synkroniseras enligt följande: 1.
 • Page 145: Bildskärm Och Multimedieenheter

  UltraNav-problem • Problem: Muspekaren flyttas på skärmen när datorn startas eller återgår till arbetsläge. Lösning: Pekaren kan flytta omkring om du inte använder TrackPoint när datorn är i arbetsläge. Detta är en egenskap hos TrackPoint och inte ett fel. Pekaren flyttas under några sekunder när –...
 • Page 146 – Om problemet kvarstår följer du anvisningarna under Lösning nedan. Anm: Om datorn är en Windows 7-modell fungerar den inte med presentationsschema. • Problem: Skärmbilden är oläslig eller förvrängd. Lösning: Kontrollera följande: – bildskärmens drivrutin är rätt installerad – inställningarna för bildskärmens upplösning och färgantal är rätt angivna –...
 • Page 147 Lösning: Har du installerat operativsystemet eller programmet på rätt sätt? Om de är rätt installerade och rätt konfigurerade bör du lämna in datorn på service. • Problem: Skärmen fortsätter att vara på även efter det att du har stängt av datorn. Lösning: Om du håller datorns strömbrytare intryckt under minst fyra sekunder så...
 • Page 148 5. Kontrollera att korrekt drivrutinsnamn visas i fönstret med kortinformation. Anm: Drivrutinens namn beror på vilket bildskärmskort som är installerat i datorn. 6. Klicka på OK. Om informationen inte är korrekt installerar du om drivrutinen. Se nedan för mer information. –...
 • Page 149 10. Klicka på fliken Drivrutin. 11. Klicka på Uppdatera drivrutin. Guiden Uppdatera maskinvara visas. 12. Klicka på Nej, inte den här gången och klicka sedan på Nästa. 13. Välj Installera från en lista eller en given plats (Avancerat) och klicka sedan på Nästa. 14.
 • Page 150 Lösning: Aktivera funktionen för utökat skrivbord så här: För Windows 7: 1. Anslut den externa bildskärmen till bildskärmsporten och anslut sedan bildskärmen till ett eluttag. 2. Starta den externa bildskärmen och datorn. 3. Högerklicka på skrivbordet och klicka på Skärmupplösning. 4.
 • Page 151 • Problem: Skärmbilden får fel läge på den externa skärmen när skärmen är inställd för en högre upplösning. Lösning: När du använder en hög upplösning som 1600 x 1200 flyttas bilden ibland åt vänster eller höger på skärmen. För att korrigera detta kontrollerar du först att den externa skärmen hanterar bildskärmsläget, dvs.
 • Page 152 4. Välj Conexant HD Audio input i listan med mixerenheter. 5. Klicka på OK. 6. Klicka på Alternativ och sedan på Avancerade kontroller. 7. Leta rätt på Mikrofonvolym och klicka sedan på Avancerat. 8. Markera kryssrutan Mikrofonökning. 9. Klicka på Stäng. Anm: Mer information om justering av ljudvolymen finns i direkthjälpen till Windows.
 • Page 153: Batteri Och Ström

  Mer information finns i hjälpen till SmartAudio. Batteri och ström I det här avsnittet får du veta vad du kan göra om du har problem med batteri eller ström. Det här avsnittet innefattar fem rubriker: batteri, nätadapter, ström, strömbrytare, start och vänteläge (standby) och viloläge.
 • Page 154 • Följ lämplig anvisning för felmeddelanden från POST (Power-on self-test). Om du får ett felmeddelande medan operativsystemet startas (efter att POST är klart) kontrollerar du följande: 1. Besök Lenovos webbplats för support på adressen: http://www.lenovo.com/support och sök efter felmeddelandet. 2. Besök Microsoft Knowledge Base på webbadressen: http://support.microsoft.com/ och sök efter information om felmeddelandet.
 • Page 155: Hårddiskar Och Andra Lagringsenheter

  Problem med vänte- och viloläge • Problem: Datorn går oväntat över i vänteläge. Lösning: Om processorn blir för varm går datorn automatiskt över i vänteläge för att svalna så att processorn och andra interna komponenter skyddas. Kontrollera inställningar för vänteläget med hjälp av Power Manager.
 • Page 156: Problem Med Program

  Lösning: Ljudet kan höras i följande situationer: – när läsning eller skrivning av data på hårddisken påbörjas eller avslutas – När du bär hårddisken. – när du bär datorn Det här är normalt för en hårddisk och inte ett fel. •...
 • Page 157 2. Klicka på Maskinvara och ljud. 3. Klicka på Enhetshanteraren. Om du blir tillfrågad om ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller bekräftar. Windows XP: 1. Klicka på Start ➙ Kontrollpanelen. 2. Klicka på System. 3. Klicka på fliken Maskinvara och sedan på knappen Enhetshanteraren. Läs anvisningarna i ”Testa datorn”...
 • Page 158 Användarhandbok...
 • Page 159: Kapitel 11. Teknisk Support

  Kapitel 11. Teknisk support Fördelarna med att äga en ThinkPad-dator är fler än att bara ha tillgång till en kraftfull bärbar dator. Det här kapitlet innehåller information om när du bör vända dig till Lenovo och hur du enklast gör det. •...
 • Page 160: Hjälp Och Service

  I det här avsnittet får du veta vart du kan vända dig för mer information om Lenovo och Lenovoprodukter, vad du gör om du får problem med datorn och hur du ringer efter service. I dokumentationen som följer med datorn ingår information om datorn och de förinstallerade programmen.
 • Page 161: Köpa Tilläggstjänster

  Lenovoåterförsäljare om du vill ha mer information om uppdateringar av maskinvaran. Följande täcks inte av garantin: • Byte eller användning av delar som inte tillverkats för eller av Lenovo eller delar utan garanti Anm: Alla delar som täcks av garantin har ett ID på sju tecken i formatet FRU XXXXXXX.
 • Page 162 Användarhandbok...
 • Page 163: Bilaga A. Information Om Regler Och Bestämmelser

  De inbyggda korten för trådlös anslutning avger elektromagnetisk energi i form av radiovågor precis som andra radioenheter. De energinivåer som korten skickar ut är dock mycket lägre än de som skickas ut av andra typer av radioutrustning, t.ex. mobiltelefoner. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 164: Placering Av Ultraconnect Trådlösa Antenner

  Eftersom de inbyggda korten för trådlös anslutning fungerar inom ramen för säkerhetsstandarder och rekommendationer för radiovågor, anser Lenovo att de är säkra att använda. Säkerhetsföreskrifterna och rekommendationerna bygger på etablerade vetenskapliga rön och har utarbetas av expertkommittéer som fortlöpande granskar och tolkar det omfattande forskningsmaterialet.
 • Page 165: Lokalisera Trådlös Reglering

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.
 • Page 166: Information Om Elektromagnetisk Strålning Klass B (För Användare I Kanada)

  This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.
 • Page 167: Klass B-Deklaration (Korea)

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
 • Page 168 Användarhandbok...
 • Page 169: Bilaga B. Weee Och Återvinningsbestämmelser

  I enlighet med den japanska lagen om återvinning av resurser har Lenovo Japan anordnat ett system för insamling och återvinning av kasserade datorer och bildskärmar. Mer information finns på...
 • Page 170: Information Om Återvinning I Brasilien

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
 • Page 171: Information Om Batteriåtervinning I Taiwan

  ämnen i batterier och ackumulatorer. Information om korrekt insamling och behandling finns på: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Information om batteriåtervinning i Taiwan Information om batteriåtervinning i USA och Kanada...
 • Page 172 Användarhandbok...
 • Page 173: Bilaga C. Anmärkningar

  Lenovo. Däremot vilar ansvaret för utvärdering och kontroll av funktionen hos andra produkter, program eller tjänster hos användaren. Lenovo kan ha patent eller ha ansökt om patent på produkter som nämns i detta dokument. Dokumentet ger ingen licens till sådana patent. Skriftliga frågor om licenser kan skickas till: Lenovo (United States), Inc.
 • Page 174 Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel och Intel SpeedStep är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Microsoft, Bing, BitLocker och Windows är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. ®...
 • Page 176 (1P) P/N:...

This manual is also suitable for:

Thinkpad edge e125