Download Print this page

Electrolux ZB403-2-rev4 Operating Instructions Manual

Electrolux portable vacuum cleaner user manual
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Electrolux ZB403-2-rev4

 • Page 2 Denna bruksanvisning gäller de flesta Rapido-modeller. Detta innebär att vissa tillbehör eller funktioner kanske inte finns för just din modell. Se till att alltid använda originaltillbe- hör från Electrolux för att få bästa resultat. De är speciellt utformade för din dammsugare. English 6–12 Thank you for choosing an Electrolux Rapido vacuum cleaner.
 • Page 3: Safety Precautions

  Rapido should only be used by adults and only for normal vacuuming in a domestic environment. Make sure the vacuum cleaner is stored in a dry place. All servicing and repairs must be carried out by an authorised Electrolux service centre. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 • Page 4: Unpacking And Assembly

  (13c). Always ensure that the wall can bear the weight of the Rapido. Vacuuming 14. Remove your vacuum cleaner from the charging station by lifting it straight upwards. 15. Start/stop Rapido by pushing the start button (15a) once.
 • Page 5 5-6 times to free dust from the filters. 20. Lift up the vacuum cleaning cover. Vacuum clean the dust container by placing the hose handle of another vacuum cleaner against the vacuum cleaning hole. C. Thorough cleaning of the dust container and filters (recommended every third cleaning) 21.
 • Page 6: Consumer Information

  • Klipp av anslutningssladdarna och lyft ur batterierna. Service eller reparationer Vid driftstörningar eller fel ska Rapido lämnas till en auktoriserad Electrolux-serviceverkstad. Om sladden har skadats måste den bytas ut av Electrolux, auktoriserad servicepersonal eller liknande kvalificerad person för att undvika fara. Konsumentinformation Electrolux frånsäger sig allt ansvar för samtliga skador som...
 • Page 7 Svenska Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå...
 • Page 8 ZB403-2-rev4 Share more of our thinking at www.electrolux.com...

This manual is also suitable for:

RapidoRapido zb403