Page of 50
Multiquick 5
MR 550 Buffet
www.braun.com
Type 4191

   Related Manuals for Braun Multiquick 5 MR 550 Buffet

   Summary of Contents for Braun Multiquick 5 MR 550 Buffet

 • Page 1

  Multiquick 5 MR 550 Buffet www.braun.com Type 4191...

 • Page 2

  âesk˘ 16, 47 0 800 944 802 Slovensk˘ 18, 47 0 800 14 592 Magyar 21, 47 801 127 286 801 1 BRAUN Hrvatski 23, 47 221 804 335 Slovenski 25, 48 02/5710 1135 Românå (RO/MD) 28, 48 (06-1) 451-1256 Türkçe...

 • Page 3

  click! 4…8°C 15…20°C max. max. 400 ml click!

 • Page 4

  click! click! 1c m max. 700 g 500 g 500 g 30 g 500 g 500 g 500 g 500 g 400 g 200 g sec. 15-30 45-60 1 - 4 1 - 15 1 - 15 8 - 15 8 - 15 6 - 9 +5 sec +5 sec turbo turbo...

 • Page 5

  click! Parmesan 1 - 7 1 - 7 9 - 11 6 - 9 9 - 15 7 - 9 6 - 9 9 - 15 1 - 7 1 - 7 9 - 15 7 - 9 9 - 15 6 - 9 turbo 7 - 9...

 • Page 6

  Die höchste Verarbeitungsgeschwindigkeit und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen erreichen Sie mit dem Turbo-Schalter . Er mit Ihrem neuen Braun Produkt viel Freude. kann auch für kraftvolle Momentschaltungen eingesetzt werden, ohne dass der Geschwin- Vorsicht digkeitsregler betätigt werden muss.

 • Page 7

  3 Messer Mit den Raspeleinsätzen (6b, 6c) können 4 Arbeitsbehälter Sie z.B. Äpfel, Möhren, rohe Kartoffeln, Rote 5 Rutschfester Stützdeckel (dient auch zum Beete, Kohl oder Käse (weich bis mittelhart) Verschließen des Arbeitsbehälters) raspeln. Die Julienne-Scheiben (6d, 6e) 6 Einsatzträger für Schneid-/Raspelzubehör schneiden Gemüse in Streifen.

 • Page 8

  200–250 ml Öl • The bowl (4) is not microwave-proof. 1 Ei (Eigelb und Eiweiß) • Braun electric appliances meet applicable 1 EL Zitronensaft oder Essig safety standards. Repairs or the replace- Salz und Pfeffer nach Geschmack...

 • Page 9

  Depending on your application, we recom- meat, cheese, onions, herbs, garlic, carrots, mend the following speed settings: walnuts, hazelnuts, almonds etc. Handblender 1... turbo For chopping hard goods, use the turbo „ Whisk 3... 15 switch Food preparation attachment see speed tables in N.B.: Do not chop extremely hard food, such picture sections (j) as nutmeg, coffee beans and grains.

 • Page 10

  ‚ „ e) Press switch on the motor part to Accessories operate. (available at Braun Service Centres; however ‰ f) After use, press buttons to remove the not in every country) motor part. • BC: Chopper attachment, perfectly suited g) Pressing the lid interlock (2c), turn the lid for chopping large quantities as well as for counter-clockwise to unlatch it and lift it up.

 • Page 11

  • Le bol (4) ne peut être utilisé dans un four à c) Pour démonter l’accessoire fouet métal micro-ondes. après l’utilisation, appuyez sur le bouton • Les appareils électriques Braun répondent ‰ et retirez le système d’entraînement. aux normes de sécurité en vigueur. Leur Ensuite, retirez le fouet métal du système...

 • Page 12

  a) Enlever avec précaution le plastique des fonctionnement de l’appareil. Toujours couteaux (3). Attention : les lames sont utiliser le poussoir (1) pour remplir le bol de très tranchantes! Manipulez-les toujours nourriture. ‚ „ en tenant la partie supérieure en plastique. e) Appuyer sur le bouton ) sur le bloc Placer les couteaux sur l’axe central du...

 • Page 13

  • Przed włączeniem do sieci należy spraw- (disponibles auprès des Centres de service dzić, czy podane na urządzeniu napięcie Braun, mais pas dans tous les pays) znamionowe jest zgodne z napięciem w sieci. • BC : Bol hachoir, parfaitement adapté pour •...

 • Page 14

  W zależności od zastosowania, rekomendu- 2c Zamknięcie pokrywy przystawki jemy następujące ustawienia prędkości: 3 Ostrze 4 Pojemnik przystawki siekającej Przystawka miksująca 1... turbo 5 Gumowana podstawa pojemnika Przystawka ubijająca 3... 15 przystawki siekającej Przystawka 6 Baza do montowania tarcz siekającazobacz w tabeli prędkości na 6a Przystawka do krojenia w plasterki rysunkach sekcji (j)

 • Page 15

  Zdejmij pokrywę. h) Zdejmij bazę do montowania tarcz przed wyjęciem przetworzonych składników. Akcesoria Aby usunąć tarczę z bazy, popchnij tarczę (dost´pne w serwisowych Braun) od spodu. • BC: Urzàdzenie siekajàce, iIdealne do siekania du˝ych iloÊci ale tak˝e dobre Obs∏uga rozdrabniacza 4 do przygotowywania koktajli, delikatnych klusek, kruszenia lodu.

 • Page 16

  . Čím vyšší nastavení, design. Přejeme Vám hodně potěšení při tím rychlejší zpracování a jemnější rozsekání používání nového přístroje značky Braun. potraviny. Maximální rychlost však můžete zvolit Upozornění „ stisknutím tlačítka turbo .

 • Page 17

  2b Plnící otvor (najemno až středně). Příslušenství Julienne 2c Západka víčka (6d, 6e) krájí potraviny na nudličky. S nástavci 3 Nůž zacházejte velmi opatrně, aby nedošlo k 4 Pracovní nádoba poranění. 5 Protiskluzná podložka (slouží také jako víčko) a) Nasaďte krájecí nebo strouhací nástroj 6 Držák pracovního nástroje (6a –...

 • Page 18

  • Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či Pfiíslu‰enství sieťové napätie vytisnuté na spodku prístroja súhlasí s napätím v miestnej sieti. (k dostání v servisním stfiedisku Braun, • Obzvlášť keď používate ručný mixér v horú- nemusí v‰ak b˘t dostupné v kaÏdé zemi) cich tekutinách, neponárajte ani nevyberajte •...

 • Page 19

  2a Časť pre pripojenie motorového dielu Nastavenie rýchlosti 2b Plniaci otvor ‚ Aktiváciou spínača sa zvolí rýchlosť spraco- 2c Západka viečka vávania potravín, odpovedajúca nastaveniu 3 Nôž regulátora rýchlosti . Čím vyššie nastavenie, 4 Pracovná nádobka tým rýchlejšie spracovanie a jemnejšie rozse- 5 Protišmyková...

 • Page 20

  (toto príslu‰enstvo v servisnom centre fi rmy strúhanie. Aby ste nástroj sňali, stisnite ho Braun, av‰ak nie je vo v‰etk˘ch krajinách) hore na konci, ktorý vyčnieva na spodku držiaku nástroja. • BC: V˘konn˘ sekací mixér ideálny na sekanie väã‰ieho mnoÏstva potravín, na...

 • Page 21

  Termékeinket a legmagasabb minőségi, A maximális sebesség eléréséhez nyomja funkcionalitás és design elvárások kielégíté- „ meg a turbó sebességfokozat gombot sére tervezték. Reméljük, örömét leli új Braun Szintén használhatja ezt a fokozatot azonnali készülékében. erős pulzálásra anélkül, hogy átállítaná a sebesség szabályzót.

 • Page 22

  kevert tésztákat, amelyeknél a hozzávaló A feldolgozóegység használata 3 max. 250 gramm liszt plusz a többi 1 Tömőrúd alapanyag. 2 Munkatartály fedél Például palacsintatészta készítésekor először 2a A motorrész csatlakozópontja a folyadékot töltse be munkatartályba, ezután 2b Adagolónyílás adagolja hozzá a lisztet és a tojásokat. 2c Fedél rögzítő...

 • Page 23

  Tegye a felsŒ elemet (1) az aprító zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, edényre. funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete d) Csatlakoztassa a motoregységet i Vi uživati u korištenju svog novog Braun felsŒ elemre, kattanással rögzítse. uređaja. ‚ e) Nyomja meg a...

 • Page 24

  2b Cijev za punjenje Á Mjerna posuda s nepropusnim poklopcem 2c Spojka poklopca Ë Mjenjačka kutija miksera 3 Noževi È Nastavak za mlaćenje Í 4 Zdjela Dodatak za usitnjavanje hrane (FP) 5 Protuklizna podloga (koristi se i kao Nastavak za usitnjavanje (HC) poklopac) 6 Držač...

 • Page 25

  Ostaviti ga moÏete u Napomena: Ne usitnjavajte vrlo tvrdu hranu, Braun servisnom centru ili na odgova- poput muškatnih oraščića, kave u zrnu i rajuçim odlagali‰tima u Va‰oj zemlji. žitarica. Prije usitnjavanja ...

 • Page 26

  • Pred uporabo naprave preverite, če napetost Palični mešalnik lahko uporabljate v mešalni Á vašega omrežja ustreza tisti, ki je navedena posodi ali v kateri koli drugi posodi. Če ga na dnu naprave. želite uporabiti neposredno v posodi med • Ko s paličnim mešalnikom obdelujete vroče kuhanjem, posodo najprej odstavite s štedil- tekočine, nastavka za mešanje ne smete nika, da se mešalnik ne bi preveč...

 • Page 27

  c) Pokrov (2) pritrdite na posodo s pomočjo Uporaba sekljalnika 4 zaskočke (2c), ki mora biti poravnana z 1 Zgornji del ročajem posode. Pokrov zaprite tako, da 2 Rezilo ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler 3 Posoda sekljalnika ne slišite «klik», da se je zaskočka nad 4 Nedrseč...

 • Page 28

  Vas gradat cu capac Mecanism pentru fixarea telului Accesoriu pentru prepararea alimentelor (FP) Română Accesoriu pentru tocat (HC) Produsele Braun sunt proiectate să întru- Selectarea vitezei nească cele mai înalte standarde de calitate, ‚ Când acţionaţi comutatorul în poziţia pornit, funcţionalitate şi design.

 • Page 29

  g) Apăsaţi sistemul de închidere (2c) şi rotiţi c) Pentru demontare, apăsaţi butoanele capacul (2) în sensul contrar acelor de şi scoateţi mecanismul de fixare a telului. ceasornic pentru a-l putea îndepărta. Scoateţi apoi telul. h/i) Înainte de a scoate alimentele din vas, îndepărtaţi cu atenţie cuţitul.

 • Page 30

  • Dispozit pentru montare pe perete • şlem kabı (4) mikrodalgada kullanıma uygun değildir. • Braun elektrikli ev aletleri uygun güvenlik Exemple de reţete standartlarına göre üretilmiştir. Elektrikli Maioneză (a se folosi mixerul) cihazlar ile ilgili her türlü tamirat ve değişim 200–250 ml ulei...

 • Page 31

  6a Dilimleme bıçağı Maksimum hız ayarı için turbo düğmesine 6b Kıyma bıçağı (kaba) basınız. Ayrıca, turbo düğmesini değişken hız 6c Kıyma bıçağı (ince) ayarlayıcıyı değiştirmeden anlık hız değişimleri 6d Jülyen bıçağı (dikdörtgen) için kullanabilirsiniz. 6e Jülyen bıçağı (üçgen) Uygulamanıza göre tavsiye edilen hız ayarları: El Blendırı...

 • Page 32

  şlemi tamamlanmış yiyeceği çıkarmadan Aksesuarlar once ataçman tutucusunu çıkarın. Ataçmanı çıkarmak için yukarı itiniz. (Braun sat∂μ yetkili Servis merkezlerinden temin edilebilir. Yine de her ülkede bulunmayabilir.) • BC: Doπrayıcı ataçmanı, fazla miktardaki Doπray∂c∂ ataçman∂n∂ nas∂l yiyecekleri doπramak, milkshake yapmak, çal∂μt∂racak∂n∂z 4...

 • Page 33

  ‚ • • ùÚÓÚ ÔË·Ó Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‰ÂÚ¸ÏË ËÎË ‰Û„ËÏË Îˈ‡ÏË ·ÂÁ ÔÓÏÓ˘Ë Ë ÔËÒÏÓÚ‡, ÂÒÎË Ëı ÙËÁ˘ÂÒÍËÂ, ÒÂÌÒÓÌ˚ ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ì ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ËÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸. ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌÓ ı‡ÌËÚ¸Òfl ‚ ̉ÓÒÚÛÔÌ˚ı ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ àÁÏÂθ˜ËÚÂθ ÏÂÒÚ‡ı. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚...

 • Page 34

  ‚ èÂ‰ ÓÔÂ‡ˆËÂÈ ËÁÏÂθ˜ÂÌËfl ÒΉÛÂÚ ... • ÔÓÂÁ‡Ú¸ ̇ ÍÛÒÓ˜ÍË ÏflÒÓ, Ò˚, ÎÛÍÓ- ‚ˈ˚, ˜ÂÒÌÓÍ, ÏÓÍÓ‚¸, • Û‰‡ÎËÚ¸ ÒÚ·ÎË Ú‡‚˚ Ë ÒÍÓÎÛÔÛ ÓÂıÓ‚, • Û‰‡ÎËÚ¸ ÍÓÒÚË, ÒÛıÓÊËÎËfl Ë ıfl˘Ë. ä‡Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ̇҇‰ÍÛ ‰Îfl ËÁÏÂθ˜ÂÌËfl 4 1 ÇÂıÌflfl ˜‡ÒÚ¸ 2 çÓÊ 3 󇯇...

 • Page 35

  ìÍ‡ªÌҸ͇ ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË • (ÏÓÊÌÓ ÍÛÔËÚ¸ ‚ ëÂ‚ËÒÌ˚ı ˆÂÌÚ‡ı ÍÓÏÔ‡ÌËË Braun; ÌÓ Ì ‚Ó ‚ÒÂı ÒÚ‡Ì‡ı) • Çë: ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθ̇fl ̇҇‰Í‡ËÁÏÂθ˜Ë- • ñÂÈ ÔË·‰ Ì ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ ‰Îfl ÚÂθ, ˉ‡θÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îfl ̇ÂÁÍË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‰¥Ú¸ÏË ˜Ë β‰¸ÏË Á ·Óθ¯Ëı Ó·˙ÂÏÓ‚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ...

 • Page 36

  • Ë Á • • Í • È Ë • • ‚ • • • • ‚ & Á Ë È Í èÓ‰¥·Ì˛‚‡˜ (HC) ‚ èÓ‰¥·Ì˛‚‡˜ & • ‚ • • Á...

 • Page 37

  üÍ Ô‡ˆ˛‚‡ÚË Á ̇‚¥ÒÌËÏ ÔÓ‰¥·Ì˛‚‡˜ÂÏ 4 1 ê‰ÛÍÚÓ ÔÓ‰¥·Ì˛‚‡˜‡ 2 ç¥Ê 3 ëÚ‡Í‡Ì 4 èÓÚËÍÓ‚Á̇ ÓÒÌÓ‚‡ / Í˯͇ ‚ èÓ‰¥·Ì˛‚‡˜ – ¥‰Â‡Î¸Ì Á̇fl‰‰fl ‰Îfl ÔÓ‰¥·ÌÂÌÌfl Ï’flÒ‡, Ú‚Â‰Ó„Ó ÒËÛ, ˆË·ÛÎ¥, Ú‡‚, ˜‡ÒÌËÍÛ, ÏÓÍ‚Ë, ‚ÓÎÓÒ¸ÍËı „Ó¥ı¥‚, ÏË„‰‡Î˛, ˜ÓÌÓÒÎË‚Û ¥ ̇‚¥Ú¸ Ú‡ÍËı Ú‚Â‰Ëı ÔÓ‰ÛÍÚ¥‚ flÍ ÒË Ô‡ÏÂÁ‡Ì ‡·Ó ¯ÓÍÓ·‰.

 • Page 38

  íÂÎ. (0-800) 505-000. www.pg.com.ua ÑÓ‰‡ÚÍÓ‚¥ ÔË̇ÎÂÊÌÓÒÚ¥ (ÏÓÊ̇ ÍÛÔËÚË ‚ ëÂ‚¥ÒÌËı ˆÂÌÚ‡ı íÓ‚‡ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Á‡ ÔËÁ̇˜ÂÌÌflÏ, ÍÓÏԇ̥ª Braun; ‡Î Ì ‚ ÛÒ¥ı Í‡ªÌ‡ı) ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ¥ÌÒÚÛ͈¥ª Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª. чڇ ‚Ë„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌfl ÔÓ‰Û͈¥ª Braun • Çë: ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚‡ ̇҇‰Í‡-ÔÓ‰¥·Ì˛‚‡˜, ‚͇Á‡Ì‡ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Ì‡ ‚ËÓ·¥ (‚ Ï¥Òˆ¥...

 • Page 39

  • • • • • • ‚ ‚ • & • Á ‚ & ‚...

 • Page 40

  • • • ‚ ‚...

 • Page 41

  ‚ • •...

 • Page 46

  Verkäufer – eine Garantie von caduque si des réparations ont été effectuées 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser par des personnes non agréées par Braun et Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl si des pièces de rechange ne provenant pas durch Reparatur oder Austausch des Gerätes...

 • Page 47

  Ez a garancia minden olyan ani nie zawiesza uprawnień Kupującego országra kiterjed, ahol a készülék a Braun wynikających z niezgodności towaru z vagy annak kijelölt viszonteladója umową. forgalmazásában kapható.

 • Page 48

  Čulig d.o.o., 47000, Karlovac, Banija 2, acest aparat este furnizat de către compania 047 41 59 55 Braun sau de către distribuitorul desemnat Tehno - Jelčić, vl. Josip Jelčić, 22000, al acesteia. Repararea sau înlocuirea Šibenik, 8. DAL. UDAR. BRIGADE 71, produselor se va efectua în cadrul unei...

 • Page 49

  ̇Á̇˜ÂÌÌ˚Ï ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓÓÏ, Ë ÔÓÒ΄‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÔÓÒ¸·‡ „‰Â ÌË͇ÍË ӄ‡Ì˘ÂÌËfl ÔÓ ËÏÔÓÚÛ ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ ‚ àÌÙÓχˆËÓÌÌÛ˛ ËÎË ‰Û„Ë Ô‡‚Ó‚˚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ëÎÛÊ·Û ëÂ‚ËÒ‡ BRAUN ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ Ì ÔÂÔflÚÒÚ‚Û˛Ú Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˲ 8 800 200 20 20 (Á‚ÓÌÓÍ ËÁ êÓÒÒËË „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl. ·ÂÒÔ·ÚÌÓ). ɇ‡ÌÚËfl Ì ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â...

 • Page 50

  ÇËÔ‡‰ÍË, ̇ flÍ¥ Ì ÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÛπÚ¸Òfl „‡‡ÌÚ¥fl: – ‰ÂÙÂÍÚË, ‚ËÍÎË͇̥ ÙÓÒ-χÊÓÌËÏË Ó·ÒÚ‡‚Ë̇ÏË; – – ÔÓÛ¯ÂÌÌfl ‚ËÏÓ„ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª; – Ì‚iÌ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ̇ÔÛ„Ë ÏÂÂÊi ÊË‚ÎÂÌÌfl (flÍ˘Ó ˆÂ ‚Ëχ„‡πÚ¸Òfl); – Á‰iÈÒÌÂÌÌfl ÚÂıÌ¥˜ÌËı ÁÏ¥Ì; – ÏÂı‡Ì¥˜Ìi ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl; – ‰Îfl ÔË·‰¥‚, ˘Ó Ô‡ˆ˛˛Ú¸ ̇ ·‡Ú‡ÂÈ͇ı...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: