Download  Print this page

Calculation Examples - Canon F-502 Instructions

Scientific calculator
Hide thumbs
   

Advertisement

23+45_53=_25.5
56
x
(-12)
+
(-2.5)
= 268.8
2+3x(1x1020)
=
6.666666667 x
10l'g
3+5x6(=3+30)=33
7x8-4x5(=56-20)=36
1+2-3x4+5+6=6.6
2xl7
+
6
x
(5 +
4)l=
122
(2+3)x4=20
3 + 4
x
5
=
(3 + 4
x
5) +
5
5
-4.6
'|0-7x(3+6)=-53
789
= 0.01406718
123
x
456
1+[(a-3.6+5).-
.x
0.8
-
6)x4.2
-
-6.056
Calculation
Examples
/ Exemples
de
calculs
23+4.5-53=
56
x
12
@*Z.sF'-l
=
2+Sx1'Gxp-l
20=
3+5x6=
7
x8-4x5=
1+2-3
x4+5+6=
zxQt
+ox@s++[[=
@z+eOt+=
@]g++x5Q*s=
1o-7x[)g+oD
=
123 x
456
* 789F5r,,1
=
t!!J
-25.5
268.8
6.6666666
19
33.
36.
6.6
122.
20.
4.6
-53.
0.0
t
406718
-6.056
Display
/
Affichage
12375.
12345.
12346.
't234.
12345.
3.5
43
3.5
42
4.7-21
4.7
21
=
31.23'59.60"
sin-l0.8
-
cos-l0.9
=
27"17',17 .41',
sin
(i-rad)
= 0.5
b,:
aoa_r
",/z
(rad)
2
=
0.7853981
63
rad
2ndF
a
g
0.8
fli5
fhi
-
o.g
s
c5=
2ndF
a
e-'
@gff*
6=Gd)
2lFl*2=
eci
rcaq
DEG 31.235960
DEG 27.28816959
DEG 27.17't741
RAD 0.5
RAD 0.785398163
trtrtrEcm
12345
't2345
3.5
X
10
4'
4.7
X
10
21
53+6-
59
56
x2
=
1'l2
99+4=
24.75
Key
lnput
/
Saisir
Display i Affichage
@E@
Key lnput
/
Saisit
1
6.66666667
16.6667
1
6.66666667
16'5686r--
*:
1.66667
01
1.667
01
28.571
400.000
Display / Affichage
Display
/
Affichage
3{iZ3
= 4.973189833
1
z*i
=o't
COSeC X
= -----:-
stnx
- 2ndF nt
u
r--1
t-]
123
gi+
2x3+4=
5&
4slsfil
5&
Key
lnput
/
Saisir
0.0899051
1
1
4.49980967
0.434294481
1
6.98243652
90.0171313
2.760821773
52.58143837
1.988647795
1.3051 118-21
553467.4658
-0.278567983
5.090557037
40320.
4.9731
89833
0.1
1.414213562
Display
/
Affichage
1
8.28545536
0.986614298
2.35240961 5
0.2231
301
6
-1
.5
@tn5e@l%Key
lnput /
saisir
Display/Anchase
1.23
[los'l
e0
fu;l
456
llotl-
456
ful-l
=
1.23
tsq
l-
+.s
E]5
F-r
0.4
eE fs=+sxg
@s5=
s.o
[7lz.g
=
123
e
{--z
=
Eza -
23
Dftl
12F']r=
sfAP*
to
ts45
=
+o
[si]]
[i6d'l
+35
t
cos
I
@
1s
edq
(!'-,s*25
PE
#io*35
F'sq
*\t=
Log
1.23 = 0.0899051
11
ln 90 = 4.49980967
log
456
+
ln 456
= 0.434294481
101.23
=
16.99243652
eas
= 90.0171313
10o4+5xe3
=
2.760821773
5.623
= 52.58143837
1231n
-
1.988647795
(78
-
23)n2
=
1.30511183
x
10-'?1
312
+
eto-
553467.4658
log
sin40"
+ log cos 35"
=
-0.278567983
5{-15+2516+gsrt
= 5.090557037
12375
[cTlr zg+s
[cTlrzsao
E
5
lce
I
s.s
lExp]
+
g
42
[cTirq]
@
zr
@
@
Key
lnput
/
Saisir
100+6=
16.66666667
2e0
+7
x
14 = 400
mcl
gc53
200
+7
=
x14=
Key
lnput
/
Saisir
@@@
Key
lnput
/
Saisit
Display
/
Afficiage
rFt(=;T't
n! 5{-
ltx
lJ-f
lr-
l
Display
/
Affichage
i2-+
{5x
€=
s.zeztsosog
5.2871
96909
1023.
999 =zsz.
I
ooo*8oo
tss5
A= I
zs.
800
1.414213562
sinh 3.6
=
18.28545536
tanh 2.5 = 0.986614298
cosh
1.5
-
sinh
1.5
=
0.223'1301
6
=
e-1s
(1,.to
(x,v)
(13
-
5i)
-
(6 + 8i)
+
(12 + 9i)
=
19-4i
(6-8i)
x
(-5
+ 8i)
=
34+
88i
3.6 lhyFl
lsiril
Display
/
Affichage
HEX
O.
HEX
1A34.
HEX
3FC3.
DEG
352.
ocr
540.
BtN
101100000.
DEG 0.597672477
DEG 30.
DEG
31
.399891
18
'gH
13[a
15
@E-oEeE
+12[a-lefbI=
tE
o
t-al
a
@
(-E-l
x
s
@
l-a-]
a
fo-)
=
E
+)
53+6
56
x2
M 59.
M
112.
M
171.
0.
M24.75
M4.
@
@
@
2.s lhyFllGn]
1.5lGlFaFod.l
-@@@=
@
M
M
M
lT-)E gg
Keyrnpu{/saisir
Display
/
Affichage
1ltl 3EEESeg
tE
zla
loofilegeg
til
1.732050808
Display / AtficfiaE
Key lnput
/
Saisir
@
@
171
99*4lffil
=
I-MRJ
Key
lnput
/
Saisir
sg
1r--4
34
*7se'-i
=
160
tsq
e
2ndF -OCl
2ndF -BlN
r-----r
r---l
z-
60.
1.
t=2
0=60'
CPLX
sin
lcos
I
tan
c0s-1
tan-l
lnput
/
Saisir
DisplaY/
2
x
4s
[sin--l
*
65 lT6G]
=
0.5
eg P5
0.6104 tsc5
F\
19.
4.
34.
88.
100 + 6
=
HC5+
flSCb
g
2lTl+
3[Flx5E=
123 +
30lTtl
=
123 +
3O2
=1023
aiCtiZtu..Ji
fl9ffi
1A 34 + 258F = 3FC3
60
+
?
(DEC, OCT,
BIN)
2
x sin
45"x
cos
65'
= 0.597672477
sinj0.5
=
30'
tanj0.6104
=
31.39989118'

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Canon F-502