Page of 168
Download TroubleshootingTroublesh.. Print This PagePrint Bookmark

Dell Latitude D520 Quick Reference Manual

Dell laptop quick reference guide.
Hide thumbs
Dell™ Latitude™ D520
Model PP17L
w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m

   Summary of Contents for Dell Latitude D520

 • Page 1: Quick Reference Guide

  Dell™ Latitude™ D520 Quick Reference Guide Model PP17L w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 2

  Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, Latitude, and ExpressCharge are trademarks of Dell Inc.; Intel is a registered trademark of Intel Corporation; Microsoft, Outlook, and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

 • Page 3: Table Of Contents

  ....... . . Lockups and Software Problems Dell Diagnostics Index .

 • Page 4

  Contents...

 • Page 5: Finding Information

  Documentation and drivers are already installed on your computer. You can use the CD to reinstall drivers (see "Reinstalling Drivers and Utilities" in your User’s Guide) or to run the Dell Diagnostics (see "Dell Diagnostics" on page 18). Readme files may be...

 • Page 6

  Service Tag and Microsoft Windows These labels are located on your computer. • Use the Service Tag to identify your computer when you use support.dell.com or contact support. • Enter the Express Service Code to direct your call when contacting support.

 • Page 7

  Access the Dell Support Utility from the icon in the taskbar. For more information, see "Dell Support Utility" in your User’s Guide. Windows Help and Support Center...

 • Page 8

  What Are You Looking For? • Information on network activity, the Power Management Wizard, hotkeys, and other items controlled by Dell QuickSet. • How to reinstall my operating system Quick Reference Guide Find It Here Dell QuickSet Help To view Dell QuickSet Help, right-click the ®...

 • Page 9: Setting Up Your Computer

  Setting Up Your Computer CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the Information Guide 1 Unpack the accessories box. 2 Set aside the contents of the accessories box, which you will need to complete the setup of your computer.

 • Page 10: About Your Computer, Front View

  About Your Computer Front View display touch pad touch pad buttons Quick Reference Guide device status lights display latch keyboard status lights keyboard speakers power button...

 • Page 11: Left Side View, Right Side View, Back View

  Left Side View security cable slot infrared sensor Right Side View media bay Back View CAUTION: Do not block, push objects into, or allow dust to accumulate in the air vents. Do not store your computer in a low-airflow environment, such as a closed briefcase, while it is running. Restricting the airflow can damage the computer or cause a fire.

 • Page 12: Bottom View

  USB connectors (2) S-video TV-out connector AC adapter connector Bottom View memory module/modem/WLAN Mini-Card/coin-cell battery cover battery hard drive Quick Reference Guide modem connector (RJ-11) serial connector air vents battery-bay latch release docking device slot network connector (RJ-45) video connector battery charge gauge air vents...

 • Page 13: Using A Battery, Battery Performance

  Using an incompatible battery may increase the risk of fire or explosion. Replace the battery only with a compatible battery purchased from Dell. The lithium-ion battery is designed to work with your Dell computer. Do not use a battery from other computers with your computer.

 • Page 14: Checking The Battery Charge

  You can check battery health in one of two ways: by using the charge gauge on the battery as described below and by using the Battery Meter in Dell QuickSet. For information about QuickSet, right-click the the taskbar, and click Help.

 • Page 15: Charging The Battery, Removing The Battery

  Using an incompatible battery may increase the risk of fire or explosion. Replace the battery only with a compatible battery purchased from Dell. The battery is designed to work with your Dell™ computer. Do not use a battery from other computers with your computer.

 • Page 16: Storing A Battery

  NOTICE: You must remove all external cables from the computer to avoid possible connector damage.For information about replacing the second battery, which is located in the media bay, see "Using Multimedia" in your User’s Guide. To remove the battery: 1 If the computer is connected to a docking device (docked), undock it. See the documentation that came with your docking device for instructions.

 • Page 17: Troubleshooting, Lockups And Software Problems

  Troubleshooting Lockups and Software Problems CAUTION: Before you begin any of the procedures in this section, follow the safety instructions in the Information Guide The computer does not start up N S U R E T H A T T H E A D A P T E R I S F I R M L Y C O N N E C T E D T O T H E C O M P U T E R A N D T O T H E E L E C T R I C A L O U T L E T The computer stops responding NOTICE:...

 • Page 18: Dell Diagnostics

  The Dell Diagnostics works only on Dell™ computers. NOTE: The Drivers and Utilities CD is optional and may not ship with your computer. Start the Dell Diagnostics from either your hard drive or from the Drivers and Utilities CD (also known as the ResourceCD). Quick Reference Guide...

 • Page 19

  If the Pre-boot System Assessment completes successfully, you receive the message Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue. 5 Press any key to start the Dell Diagnostics from the diagnostics utility partition on your hard drive. Starting the Dell Diagnostics From the Drivers and Utilities CD 1 Insert the Drivers and Utilities CD.

 • Page 20

  If you cannot resolve the error condition, contact Dell (see "Contacting Dell" in your User’s Guide). NOTE: The Service Tag for your computer is located at the top of each test screen. If you contact Dell, the technical support representative will ask you for your Service Tag.

 • Page 21

  4 When the tests are completed, if you are running the Dell Diagnostics from the Drivers and Utilities CD, remove the CD. 5 When the tests are complete, close the test screen to return to the Main Menu screen. To exit the Dell Diagnostics and restart the computer, close the Main Menu screen.

 • Page 22

  Quick Reference Guide...

 • Page 23: Index

  17 Dell Diagnostics about, 18 starting from the Drivers and Utilities CD, 19 starting from the hard drive, 19 using, 18 Dell support site, 7 diagnostics Dell, 18 documentation End User License Agreement, 5 ergonomics, 5 online, 7...

 • Page 24

  QuickSet Help, 8 regulatory information, 5 ResourceCD Dell Diagnostics, 18 safety instructions, 5 Service Tag, 6 software problems, 17-18 spyware, 18 support website, 7 system views back, 11 bottom, 11-12 front, 10 left side, 11 right side, 11 troubleshooting Dell Diagnostics, 18...

 • Page 25

  Dell™ Latitude™ D520 Snelle referentiegids Model PP17L w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 26

  Overige handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document gebruikt om te verwijzen naar entiteiten die het eigendomsrecht op de merken claimen dan wel de namen van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken of handelsnamen dan haar eigen merken en handelsnamen.

 • Page 27: Table Of Contents

  ........Vastlopen en softwareproblemen Dell Diagnostics (Dell-diagnoseprogramma) Index .

 • Page 28

  Inhoudsopgave...

 • Page 29: Informatie Zoeken

  U kunt de cd gebruiken om de stuurprogramma's opnieuw te installeren (zie "Stuur- en hulpprogramma's opnieuw installeren" in de Gebruikershandleiding) of om het Dell- diagnoseprogramma te gebruiken (zie "Dell Diagnostics (Dell-diagnoseprogramma)" op pagina 42). Mogelijk bevat de cd leesmij-bestanden met...

 • Page 30

  Servicelabel en Microsoft Windows Deze labels bevinden zich op de computer. • Gebruik het servicelabel om de computer te identificeren als u gebruikmaakt van support.dell.com of contact opneemt met de technische ondersteuning. • Voer de expresse- servicecode in zodat uw...

 • Page 31

  Toegang tot de Dell Support Utility verkrijgt u via het pictogram Voor meer informatie raadpleegt u "Dell Support Utility" in de Gebruikershandleiding. Selecteer uw regio of business-segment om De gebruikersinterface van support.dell.com op de taakbalk.

 • Page 32

  Klik op het onderwerp dat uw probleem beschrijft. Volg de instructies op het scherm. Dell QuickSet Help Wanneer u Dell QuickSet Help wilt weergeven, rechtsklikt u op het pictogram ® ® van Microsoft...

 • Page 33: De Computer Instellen

  De computer instellen WAARSCHUWING: Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies Productinformatiegids te volgen die u vindt in de 1 Haal de onderdelen uit de accessoiredoos. 2 Leg de onderdelen terzijde. U hebt deze nodig om de computer te kunnen instellen. De accessoiredoos bevat tevens gebruikersdocumentatie en eventuele software of extra hardware die u hebt besteld (zoals pc-kaarten, stations of batterijen).

 • Page 34: Over De Computer

  Over de computer Vooraanzicht beeldscherm touchpad knoppen voor touchpad Snelle referentiegids statuslampjes apparaat displayvergrendeling statuslampjes toetsenbord toetsenbord luidsprekers aan/uit-knop...

 • Page 35

  Linkeraanzicht sleuf voor beveiligingskabel infraroodsensor Rechteraanzicht mediacompartiment Achteraanzicht WAARSCHUWING: Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg dat er zich geen stof in ophoopt. Plaats de computer niet in een omgeving waar weinig lucht beschikbaar is, zoals een gesloten koffer, als de computer is ingeschakeld.

 • Page 36

  USB-ingangen (2) S-video TV-out-connector connector voor netadapter Onderaanzicht geheugenmodule/modem/mini- WLAN-kaart/klep knoopbatterij batterij vaste schijf Snelle referentiegids modemconnector (RJ-11) seriële connector ventilatieopeningen ontgrendelingsschuifje van batterijhouder sleuf koppelapparaat netwerkconnector (RJ-45) videoconnector batterijoplaadmeter ventilatieopeningen...

 • Page 37: Batterijen Gebruiken

  Het gebruik van een incompatibele batterij kan de kans op brand of een explosie vergroten. Vervang de batterij uitsluitend met een compatibele batterij die u bij Dell hebt aangeschaft. De lithium-ionbatterij is ontwikkeld voor gebruik met uw Dell-computer. Gebruik geen batterij van een andere computer voor uw Dell- computer.

 • Page 38: De Batterijlading Controleren

  Dell™ QuickSet-batterijmeter Als Dell QuickSet is geïnstalleerd, drukt u op <Fn><F3> om de QuickSet-batterijmeter weer te geven. De batterijmeter toont de status en de levensduur van de batterij, het oplaadniveau en de tijd totdat het opladen is voltooid.

 • Page 39: De Batterij Opladen

  De batterij opladen OPMERKING: Met behulp van de Dell™ ExpressCharge™, laadt de netadapter, als uw computer uitstaat, een volledig lege batterij tot 80 procent op in ongeveer 1 uur, en tot 100 procent in ongeveer 2 uur. De oplaadtijd is langer als de computer aanstaat.

 • Page 40: De Batterij Verwijderen

  Het gebruik van een incompatibele batterij kan de kans op brand of een explosie vergroten. Vervang de batterij uitsluitend met een compatibele batterij die u bij Dell hebt aangeschaft. De batterij is speciaal gemaakt voor een Dell™-computer. Gebruik geen batterij van een andere computer voor uw computer.

 • Page 41: Een Batterij Opslaan, Vastlopen En Softwareproblemen

  Een batterij opslaan Verwijder de batterij als u de computer voor langere tijd opslaat. Een batterij verliest zijn lading als deze gedurende een lange periode wordt opgeslagen. Na een lange opslagperiode dient u de batterij volledig opnieuw te laden voordat u deze gebruikt (zie "De batterij opladen" op pagina 39). Foutopsporing Vastlopen en softwareproblemen WAARSCHUWING:...

 • Page 42: Dell Diagnostics (dell-diagnoseprogramma)

  Wanneer u Dell Diagnostics (Dell-diagnoseprogramma) moet gebruiken Als er zich een probleem voordoet met uw computer, moet u eerst de controles beschreven in "Vastlopen en softwareproblemen" op pagina 41 doen en Dell Diagnostics (Dell-diagnoseprogramma) uitvoeren voordat u contact opneemt met Dell voor technische ondersteuning.

 • Page 43

  Dell Diagnostics (Dell-diagnoseprogramma) bevindt zich op een verborgen partitie op de vaste schijf. OPMERKING: Als de computer geen beeld op het scherm kan weergeven, moet u contact opnemen met Dell (zie "Contact met Dell opnemen" in de Gebruikershandleiding). 1 Sluit de computer af.

 • Page 44

  Als er meerdere versies worden aangegeven, moet u de versie selecteren die op uw computer van toepassing is. 7 Als het hoofdmenu van Dell Diagnostics (Dell-diagnoseprogramma) verschijnt, selecteert u de test die u wilt uitvoeren. Hoofdmenu Dell Diagnostics 1 Nadat het Dell-diagnoseprogramma is geladen en het scherm met het hoofdmenu wordt weergegeven, klikt u op de knop voor de gewenste optie.

 • Page 45

  Noteer de foutcode en de beschrijving van het probleem en volg de instructies op het scherm. Als u de foutconditie niet kunt oplossen, moet u contact opnemen met Dell (zie het gedeelte "Contact met Dell opnemen" in de Gebruikershandleiding).

 • Page 46

  Snelle referentiegids...

 • Page 47

  32 Drivers and Utilities (Stuur- en hulpprogramma's), 29 computer crasht, 41-42 reageert niet meer, 41 trage prestaties, 42 Dell Diagnostics (Dell- diagnoseprogramma) gebruiken, 42 info, 42 starten vanaf de cd Drivers and Utilities (Stuur- en hulpprogramma's), 44 vanaf de vaste schijf...

 • Page 48

  41-42 computer reageert niet meer, 41 computer start niet op, 41 Dell Diagnostics (Dell- diagnoseprogramma), 42 programma crasht, 41 programma reageert niet meer, 41 programma's en compatibiliteit met Windows, 41 software, 41-42 spyware, 42 trage computerprestaties, 42 vastlopen, 41...

 • Page 49

  Dell™ Latitude™ D520 Guide de référence rapide Modèle PP17L w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 50

  La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite. Marques utilisées dans ce document : Dell, le logo DELL, Latitude et ExpressCharge sont des marques déposées de Dell Inc. ; Intel est une marque déposé...

 • Page 51: Table Of Contents

  ........Blocages et problèmes logiciels Dell Diagnostics Index .

 • Page 52

  Sommaire...

 • Page 53: Recherche D'informations

  Vous pouvez utiliser le CD pour réinstaller les pilotes (reportez-vous à la section «Réinstallation des pilotes et des utilitaires» de votre Guide d'utilisation) ou exécuter Dell Diagnostics (reportez-vous à la section «Dell Diagnostics» à la page 66). Des fichiers Lisez-moi peuvent être inclus sur...

 • Page 54

  Ces étiquettes sont apposées à l'ordinateur. • Utilisez le numéro de service pour identifier votre ordinateur lorsque vous accédez au site Web support.dell.com ou lorsque vous appelez le support. • Entrez le code de service express pour orienter votre appel lorsque vous contactez le service de support.

 • Page 55

  également réinstaller l'utilitaire NSS. NSS fournit des mises à jour essentielles pour le système d'exploitation et la prise en charge des lecteurs de disquette USB Dell™ de 3,5 pouces, des processeurs Intel optiques et des périphériques USB. NSS est requis pour le bon fonctionnement de votre ordinateur Dell.

 • Page 56: Microsoft Windows

  Cliquez sur la rubrique qui décrit votre problème. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Aide Dell QuickSet Pour consulter l'Aide de Dell QuickSet, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la barre des tâches ®...

 • Page 57: Configuration De Votre Ordinateur

  Configuration de votre ordinateur PRECAUTION : Avant de commencer toute procédure de cette section, consultez et respectez les consignes de Guide d'information sur le produit sécurité du 1 Déballez la boîte d'accessoires. 2 Mettez de côté le contenu de la boîte d'accessoires ; vous en aurez besoin ultérieurement pour configurer votre ordinateur.

 • Page 58: A Propos De Votre Ordinateur

  A propos de votre ordinateur Vue frontale écran tablette tactile boutons de la tablette tactile Guide de référence rapide voyants d'état de l'appareil loquet de l'écran voyants d'état du clavier clavier haut-parleurs bouton d'alimentation...

 • Page 59: Vue Arrière

  Vue du côté gauche emplacement pour câble de sécurité capteur infrarouge Vue du côté droit baie de média Vue arrière PRECAUTION : Ne bloquez pas les entrées d'air de l'ordinateur et n'insérez pas d'objets dedans ; évitez également toute accumulation de poussière. Ne placez pas l'ordinateur dans un environnement peu aéré, tel qu'une mallette fermée, lorsque celui-ci fonctionne.

 • Page 60

  connecteurs USB (2) connecteur de sortie TV S-vidéo connecteur d'adaptateur secteur Vue du dessous capot de module mémoire/modem/carte Mini PCI de réseau sans fil/pile bouton batterie disque dur Guide de référence rapide connecteur modem (RJ-11) connecteur série entrées d'air loquet de fermeture de la baie de batterie connecteur de station d'accueil 6 connecteur réseau (RJ-45)

 • Page 61: Utilisation D'une Batterie, Performances De La Batterie

  L'utilisation d'une batterie non compatible peut accroître le risque d'incendie ou d'explosion. Ne remplacez la batterie que par une batterie compatible achetée auprès de Dell. La batterie au lithium-ion est conçue pour fonctionner avec votre ordinateur Dell. N'utilisez pas de batterie provenant d'un autre ordinateur.

 • Page 62

  Jauge de batterie Dell QuickSet Si Dell QuickSet est installé, appuyez sur <Fn><F3> pour afficher la jauge de batterie QuickSet. La Jauge de batterie affiche l'état, l'état de fonctionnement de la batterie, le niveau de charge et la durée nécessaire au chargement complet de la batterie de votre ordinateur.

 • Page 63: Chargement De La Batterie

  Vous pouvez vérifier la durée de vie de la batterie de deux façons : par la jauge de charge sur la batterie comme indiqué ci-dessous ou par la jauge de Dell QuickSet. Pour plus d'informations sur QuickSet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Pour vérifier l'usure de la batterie par la jauge de charge, maintenez enfoncé...

 • Page 64: Retrait De La Batterie, Stockage De La Batterie

  L'utilisation d'une batterie non compatible peut accroître le risque d'incendie ou d'explosion. Ne remplacez la batterie que par une batterie compatible achetée auprès de Dell. La batterie est conçue pour fonctionner avec votre ordinateur Dell™. N'utilisez pas de batterie provenant d'un autre ordinateur.

 • Page 65: Blocages Et Problèmes Logiciels

  Dépannage Blocages et problèmes logiciels PRECAUTION : Avant de commencer toute procédure de cette section, consultez et respectez les consignes de Guide d'information sur le produit sécurité du L'ordinateur ne démarre pas S S U R E Z V O U S Q U E L A D A P T A T E U R S E C T E U R E S T S O L I D E M E N T B R A N C H É...

 • Page 66

  REMARQUE : Le CD Drivers and Utilities est en option et n'est pas obligatoirement expédié avec tous les ordinateurs. Démarrez Dell Diagnostics depuis le disque dur ou depuis le CD Drivers and Utilities (Pilotes et utilitaires) (aussi appelé ResourceCD). Guide de référence rapide I L C O N T I E N T D E S L O G I C I E L S E S P I O N S Reportez-vous à...

 • Page 67

  Si l'évaluation de préamorçage du système se déroule sans problème, vous recevez le message Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue. 5 Appuyez sur une touche pour démarrer Dell Diagnostics à partir de la partition de diagnostics du disque dur.

 • Page 68

  7 Lorsque le menu principal de Dell Diagnostics s'affiche, sélectionnez le test à effectuer. Menu principal de Dell Diagnostics 1 Une fois Dell Diagnostics chargé et l'écran du menu principal affiché, cliquez sur le bouton correspondant à l'option souhaitée. Option...

 • Page 69

  Parameters (Paramètres) Vous permet de personnaliser le test en modifiant ses paramètres. 4 Lorsque les tests sont terminés, si vous exécutez Dell Diagnostics à partir du CD Drivers and Utilities, retirez le CD. 5 À l'achèvement des tests, fermez l'écran de test pour revenir à l'écran du Menu Main (Principal). Pour quitter Dell Diagnostics et redémarrer l'ordinateur, fermez l'écran du Menu Main (Principal).

 • Page 70

  Guide de référence rapide...

 • Page 71

  64 vérification de la charge, 62 Drivers and Utilities, 53 système d'exploitation, 56 CD Drivers and Utilities, 53 CD ResourceCD Dell Diagnostics, 66 Centre d'aide et de support, 56 consignes de sécurité, 53 contrat de licence utilisateur final, 53 Dell Diagnostics à...

 • Page 72

  65 logiciel, 65-66 logiciel espion, 66 performances de l'ordinateur ralenties, 66 un programme ne répond plus, 65 site de support Dell, 55 site web de support, 55 système d'exploitation CD, 56 réinstallation, 56 Index vues du système arrière, 59...

 • Page 73

  Dell™ Latitude™ D520 Schnellreferenzhandbuch Modell PP17L w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 74

  Die Vervielfältigung oder Wiedergabe in jeglicher Weise ist ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. strengstens untersagt. In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL-Logo, Latitude und ExpressCharge sind Marken von Dell Inc.; Intel ist eine eingetragene Marke von Intel Corporation; Microsoft, Outlook und Windows sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation.

 • Page 75

  Beheben von Störungen Probleme mit Absturz und Software Dell Diagnostics Index .........

 • Page 76

  Inhalt...

 • Page 77

  Dokumentation und Treiber sind bereits auf dem Computer installiert. Sie können die CD dazu verwenden, Treiber neu zu installieren (siehe unter „Neuinstallieren von Treibern und Dienstprogrammen” im Benutzerhandbuch) oder das Programm Dell Diagnostics auszuführen (siehe „Dell Diagnostics” auf Seite 90). Möglicherweise finden Sie auf der CD Infodateien („Readme”).

 • Page 78

  Klicken Sie auf das Benutzerhandbuch für Ihren Computer. Service-Tag-Nummer und Microsoft Die Aufkleber befinden sich an der Seite Ihres Computers. • Geben Sie die Service-Tag-Nummer auf der Website support.dell.com oder beim Anruf beim Support an, um den Computer zu identifizieren. • Geben Sie beim Anruf beim technischen...

 • Page 79

  Aktualisierungs- und Benachrichtigungssystem, das auf Ihrem Computer installiert ist. Dieses Dienstprogramm bietet Zustandserfassungen Ihrer Rechnerumgebung, Software-Aktualisierungen und relevante Informationen zur Selbsthilfe in Echtzeit. Sie können auf das Dell Support-Dienstprogramm über das Symbol Taskleiste zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter „Dell Support-Dienstprogramm” im Benutzerhandbuch.

 • Page 80

  Problem beschreiben, und klicken Sie anschließend auf das Pfeilsymbol. Klicken Sie auf das Thema, das Ihr Problem beschreibt. Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm. Dell QuickSet-Hilfe Um die Dell QuickSet-Hilfe anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol ® Taskleiste von Microsoft Windows Weitere Informationen zu Dell QuickSet finden Sie unter „Dell™...

 • Page 81: Einrichten Des Computers

  Einrichten des Computers VORSICHT: Bevor Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Anweisungen ausführen, lesen Sie zunächst die Produktinformationshandbuch Sicherheitshinweise im 1 Packen Sie das Zubehör aus. 2 Legen Sie die für das Einrichten des Computers erforderlichen Zubehörteile bereit. Der Lieferumfang des Zubehörs umfasst ferner die Benutzerdokumentation sowie die Software oder zusätzliche Hardware (z.

 • Page 82

  Wissenswertes über Ihren Computer Vorderansicht Bildschirm Touchpad Touchpadtasten Schnellreferenzhandbuch Gerätestatusanzeigen Bildschirmverriegelung Tastaturstatusanzeigen Tastatur Lautsprecher Netzschalter...

 • Page 83: Linke Seitenansicht, Rechte Seitenansicht

  Linke Seitenansicht Sicherheitskabeleinschub Infrarotsensor Rechte Seitenansicht Modulschacht Rückansicht VORSICHT: Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze nicht zu blockieren, schieben Sie keine Gegenstände hinein, und halten Sie die Lüftungsschlitze staubfrei. Bewahren Sie den Computer während des Betriebs nicht in schlecht durchlüfteten Umgebungen, z. B. in einer geschlossenen Tragetasche, auf. Ohne Luftzirkulation kann der Computer Schaden nehmen oder sogar ein Brand entstehen.

 • Page 84

  USB-Anschlüsse (2) S-Video-TV-Ausgang Netzadapteranschluss Unterseite Abdeckung für Speichermodul, Modem, WLAN Mini-Card und Knopfzellenbatterie Akku Festplatte Schnellreferenzhandbuch Modemanschluss (RJ-11) Serieller Anschluss Lüftungsschlitze Akkufach- Freigabevorrichtung Einschub für Docking-Gerät Netzwerkanschluss (RJ-45) Monitoranschluss Akku- Ladestandanzeige Lüftungsschlitze...

 • Page 85: Verwenden Eines Akkus

  Bei Verwendung eines ungeeigneten Akkus besteht Brand- oder Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Akkus nur durch kompatible Akkus von Dell. Der Lithium-Ionen-Akku ist für den Einsatz in dem Dell-Computer vorgesehen. Setzen Sie keine Akkus aus anderen Computern in Ihren Computer ein.

 • Page 86

  Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Handhaben Sie beschädigte oder auslaufende Akkus mit äußerster Vorsicht. Beschädigte Akkus können auslaufen und Personen- oder Sachschäden verursachen. Prüfen des Akkuladezustands Informationen zum Ladezustand des Akkus werden vom der Dell QuickSet-Akkuanzeige, dem Microsoft Windows-Fenster Energieanzeige, dem Symbol und der Warnmeldung über einen niedrigen Akku-Ladestand bereitgestellt.

 • Page 87

  Sie können den Akkuzustand auf die beiden folgenden Weisen überprüfen: Indem Sie die Ladestandanzeige auf dem Akku wie nachstehend beschrieben verwenden oder indem Sie die Akkuanzeige in Dell QuickSet verwenden. Informationen zur QuickSet erhalten Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der Taskleiste klicken und dann den Befehl Help (Hilfe) wählen.

 • Page 88

  Bei Verwendung eines ungeeigneten Akkus besteht Brand- oder Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Akkus nur durch kompatible Akkus von Dell. Der Akku ist für den Einsatz in Ihrem Dell™-Computer vorgesehen. Setzen Sie keine Akkus aus anderen Computern in Ihren Computer ein.

 • Page 89

  Beheben von Störungen Probleme mit Absturz und Software VORSICHT: Bevor Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Anweisungen ausführen, lesen Sie zunächst die Produktinformationshandbuch Sicherheitshinweise im Der Computer kann nicht gestartet werden E R G E W I S S E R N I E S I C H D A S S D E R A N G E S C H L O S S E N I S T...

 • Page 90

  ANMERKUNG: Die CD Drivers and Utilities ist optional und möglicherweise nicht im Lieferumfang Ihres Computer enthalten. Starten Sie Dell Diagnostics über die Festplatte oder über die CD Drivers and Utilities (auch als ResourceCD bezeichnet). Schnellreferenzhandbuch R O G R A M M —...

 • Page 91

  Dell Diagnostics befindet sich auf der Festplatte in einer verborgenen Partition für Dienstprogramme. ANMERKUNG: Falls Ihr Computer nicht in der Lage ist, ein Monitorbild anzuzeigen, wenden Sie sich an Dell (siehe unter „Kontaktaufnahme mit Dell” im Benutzerhandbuch). 1 Fahren Sie den Computer herunter.

 • Page 92

  5 Geben Sie 1 ein, um das ResourceCD-Menü zu starten, und drücken Sie die <Eingabetaste>, um fortzufahren. 6 Wählen Sie aus der numerierten Liste Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Dell Diagnostics, 32-Bit-Version ausführen). Wählen Sie die für Ihren Computer zutreffende Version aus, wenn mehrere Versionen aufgelistet werden.

 • Page 93

  Kann das Problem nicht gelöst werden, wenden Sie sich an Dell (siehe unter „Kontaktaufnahme mit Dell” im Benutzerhandbuch). ANMERKUNG: Die Service-Tag-Nummer des Computers finden Sie im oberen Bereich der einzelnen Testbildschirme. Wenn Sie Kontakt zu Dell aufnehmen, werden Sie vom Technischen Support zur Angabe der Service-Tag-Nummer aufgefordert.

 • Page 94

  Schnellreferenzhandbuch...

 • Page 95

  Garantie, 77 Online-, 79 Produktinformationshandbuch , 77 Sicherheit, 77 Vorschriften, 77 Endbenutzer- Lizenzvereinbarung, 77 Fehlerbehebung Dell Diagnostics, 90 Hilfe- und Supportcenter, 80 Probleme mit Absturz und Software, 89 Garantieinformationen, 77 Hardware Dell Diagnostics, 90 Hilfe- und Supportcenter, 80 Hilfedatei Hilfe- und Supportcenter unter...

 • Page 96

  Computer reagiert nicht mehr, 89 Computerabstürze, 89 Computerleistung, geringe, 90 Computer-Start fehlgeschlagen, 89 Dell Diagnostics, 90 Programm reagiert nicht mehr, 89 Programmabstürze, 89 Programme und Windows- Kompatibilität, 89 Software, 89-90 Spyware, 90 Produktinformationshandbuc h, 77 QuickSet-Hilfe, 80 ResourceCD) Dell Diagnostics, 90...

 • Page 97

  Dell™ Latitude™ D520 Guida di consultazione rapida Modello PP17L w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 98

  Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

 • Page 99: Table Of Contents

  Risoluzione dei problemi Blocchi e problemi del software Dell Diagnostics Indice ........

 • Page 100

  Sommario...

 • Page 101: Ricerca Di Informazioni

  Il CD Drivers and Utilities è opzionale e potrebbe non essere spedito con il computer. La documentazione dell'utente e i driver sono preinstallati sul computer. È possibile utilizzare il CD per reinstallare i driver (consultare "Reinstallazione di driver e utilità" nella Guida dell'utente) o per eseguire il programma Dell Diagnostics (consultare "Dell Diagnostics"...

 • Page 102

  Guida in linea e supporto tecnico → Dell User and System Guides Fare clic sulla Guida dell'utente per il computer. Numero di servizio e licenza di Microsoft Queste etichette si trovano sul computer. • Usare il numero di servizio per identificare il computer quando si utilizza support.dell.com o rivolgersi al...

 • Page 103

  • Soluzioni — suggerimenti per la risoluzione dei problemi, articoli di tecnici, corsi in linea e domande frequenti • Forum clienti — discussione in linea con altri clienti Dell • Aggiornamenti — informazioni di aggiornamento per componenti, quali ad esempio la memoria, il disco rigido e il sistema operativo •...

 • Page 104

  Fare clic sull'argomento che descrive il problema. Seguire le istruzioni visualizzate. Guida in linea di Dell QuickSet Per visualizzare la Guida di Dell QuickSet, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona barra delle applicazioni di Microsoft Per ulteriori informazioni, consultare "Dell™...

 • Page 105: Installazione Del Computer

  Installazione del computer ATTENZIONE: Prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza Guida alle informazioni sul prodotto riportate nella 1 Disimballare la scatola degli accessori. 2 Mettere da parte il contenuto della scatola degli accessori, che sarà necessario per completare l'installazione del computer.

 • Page 106: Informazioni Sul Computer, Vista Anteriore

  Informazioni sul computer Vista anteriore schermo touchpad pulsanti del touchpad Guida di consultazione rapida indicatori di stato della periferica dispositivo di chiusura dello schermo indicatori di stato della tastiera tastiera altoparlanti pulsante di alimentazione...

 • Page 107: Vista Laterale Sinistra, Vista Posteriore, Vista Laterale Destra

  Vista laterale sinistra slot per cavo di sicurezza sensore a infrarossi Vista laterale destra alloggiamento per supporti multimediali Vista posteriore ATTENZIONE: Non ostruire le prese d'aria, non introdurvi oggetti ed evitare l'accumulo di polvere. Non riporre il computer in un ambiente con aerazione-insufficiente, ad esempio una valigetta chiusa, durante il funzionamento, in quanto ciò...

 • Page 108: Vista Inferiore

  USB (2) connettore uscita TV S-Video 5 connettore dell'adattatore c.a. 8 Vista inferiore coperchio modulo di memoria/ modem/WLAN Mini-Card/ batteria pulsante batteria disco rigido Guida di consultazione rapida connettore del modem (RJ-11) 3 connettore seriale prese d'aria chiusura a scatto...

 • Page 109: Uso Della Batteria, Rendimento Della Batteria

  L'uso di un tipo di batteria incompatibile potrebbe provocare incendi o esplosioni. Sostituire la batteria esclusivamente con una compatibile acquistata da Dell. La batteria agli ioni di litio è progettata per l'uso con computer Dell. Non utilizzare una batteria proveniente da altri computer.

 • Page 110

  Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici. Quando la batteria non è più in grado di mantenere il livello di carica, contattare l'autorità locale preposta allo smaltimento dei rifiuti o l'ente per la protezione dell'ambiente per ottenere suggerimenti su come smaltire la batteria agli ioni di litio. Consultare "Smaltimento della batteria" nella ATTENZIONE: L'uso improprio della batteria potrebbe provocare incendi o ustioni da sostanze chimiche.

 • Page 111: Ricarica Della Batteria

  Se necessario, l'adattatore c.a. carica la batteria e la mantiene carica. Se la temperatura della batteria è elevata a causa dell'utilizzo o perché si trova in un ambiente caldo, la ricarica potrebbe non avere luogo quando si collega il computer ad una presa elettrica.

 • Page 112: Rimozione Della Batteria

  L'uso di un tipo di batteria incompatibile potrebbe provocare incendi o esplosioni. Sostituire la batteria esclusivamente con una compatibile acquistata da Dell. La batteria è progettata per funzionare con il computer Dell™. Non utilizzare una batteria proveniente da altri computer.

 • Page 113: Risoluzione Dei Problemi, Conservazione Della Batteria, Blocchi E Problemi Del Software

  Conservazione della batteria Se non si intende usare il computer per un certo periodo di tempo, rimuovere la batteria. Una batteria si scarica se non la si usa per un periodo prolungato, pertanto occorre ricaricarla completamente prima di usarla (consultare "Ricarica della batteria" a pagina 111). Risoluzione dei problemi Blocchi e problemi del software ATTENZIONE:...

 • Page 114

  Quando usare il programma Dell Diagnostics Se si riscontrano problemi con il computer, effettuare i controlli riportati in "Blocchi e problemi del software" a pagina 113 ed eseguire il programma Dell Diagnostics prima di contattare la Dell per l'assistenza tecnica.

 • Page 115

  Premere e tenere premuto il tasto <Fn> mentre si avvia il computer. N.B. Se viene visualizzato un messaggio che indica che non è stata trovata alcuna partizione dell’utilità di diagnostica, eseguire Dell Diagnostics dal CD Drivers and Utilities. Verrà eseguito il ciclo di verifica del sistema pre-avvio, ovvero una serie di verifiche iniziali della scheda di sistema, della tastiera, del disco rigido e dello schermo.

 • Page 116

  6 Selezionare Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Esegui Dell Diagnostics a 32 bit) dall’elenco numerato. Se sono elencate più versioni, selezionare quella appropriata per il proprio computer. 7 Quando viene visualizzato il menu principale di Dell Diagnostics, scegliere il tipo di prova da eseguire. Menu principale di Dell Diagnostics 1 Dopo il caricamento del programma Dell Diagnostics e la comparsa della schermata Main Menu (Menu principale), fare clic sul pulsante relativo all’opzione desiderata.

 • Page 117

  Consente di personalizzare la prova modificandone le impostazioni. 4 Al completamento delle verifiche, se si sta eseguendo Dell Diagnostics dal CD Drivers and Utilities, rimuovere il CD. 5 Al completamento delle verifiche, chiudere la schermata di prova per ritornare alla schermata Main Menu (Menu principale).

 • Page 118

  Guida di consultazione rapida...

 • Page 119

  Contratto di licenza Microsoft con l'utente finale, 101 ergonomia, 101 garanzia, 101 guida alle informazioni sul prodotto, 101 Guida dell'utente, 102 in linea, 103 normativa, 101 sicurezza, 101 Drivers and Utilities, 101 etichette Microsoft Windows, 102 Numero di servizio, 102...

 • Page 120

  113 Dell Diagnostics, 114 guida in linea e supporto tecnico, 104 sistema operativo CD, 104 reinstallazione, 104 sito di supporto Dell, 103 sito Web di supporto, 103 Indice software problemi, 113-114 software anti-virus, 114 spyware, 114 viste di sistema...

 • Page 121

  Dell™ Latitude™ D520 Guia de Referência Rápida Modelo PP17L w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 122

  É proibida a reprodução sem permissão por escrito da Dell Inc. Marcas comerciais utilizadas neste texto: Dell, o logótipo DELL, Latitude e ExpressCharge são marcas comerciais da Dell Inc.; Intel é uma marca comercial registada da Intel Corporation; Microsoft, Outlook e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation.

 • Page 123: Table Of Contents

  Resolução de problemas Bloqueios e problemas de software Dell Diagnostics Índice Remissivo .......

 • Page 124

  Índice...

 • Page 125: Como Obter Informações

  A documentação e os controladores já estão instalados no computador. Pode utilizar o CD para reinstalar controladores (consulte “Reinstalar controladores e utilitários” no Guia do Utilizador) ou para executar o Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” na página 138). O CD pode incluir...

 • Page 126

  Centro de ajuda e suporte do Microsoft Windows XP → Clique em Iniciar Ajuda e suporte System Guides (Guias do Utilizador e Sistema Dell) System Guides (Guias do Sistema). Clique no Guia do Utilizador para o seu computador. Etiqueta de Serviço e Licença do Microsoft Estas etiquetas estão localizadas no computador.

 • Page 127

  A interface de utilizador support.dell.com pode variar de acordo com as suas selecções. Utilitário de Suporte Dell O Utilitário de Suporte Dell é uma actualização automática e um sistema de notificação instalado no seu computador. Este suporte possibilita verificações em tempo real da integridade do computador, actualizações ao software...

 • Page 128

  ícone de seta. Clique no tópico que descreve o problema. Siga as instruções apresentadas no ecrã. Ajuda do Dell QuickSet Para visualizar a Ajuda do Dell QuickSet, clique com o botão direito do rato no ícone ® ferramentas do Microsoft Windows Para obter mais informações sobre o Dell QuickSet,...

 • Page 129: Configurar O Computador

  Configurar o computador ADVERTÊNCIA: Antes de iniciar qualquer procedimento desta secção, siga as instruções de segurança no de Informações do Produto 1 Abra a caixa de acessórios. 2 Separe os itens da caixa de acessórios necessários para a configuração do computador. A caixa de acessórios também contém a documentação do utilizador e o software ou hardware adicional (como PC Cards, unidades ou baterias) que adquiriu.

 • Page 130: Sobre O Computador

  Sobre o computador Vista frontal ecrã consola táctil botões da consola táctil Guia de Referência Rápida luzes de estado do dispositivo 3 trinco do ecrã luzes de estado do teclado teclado altifalantes botão de ligação...

 • Page 131: Vista Lateral Direita, Vista Lateral Esquerda

  Vista lateral esquerda ranhura do cabo de segurança 2 sensor de infravermelhos Vista lateral direita compartimento do suporte de dados Vista posterior ADVERTÊNCIA: Não bloqueie, não introduza objectos e nem permita a acumulação de poeira nas aberturas de ventilação. Não guarde o seu computador num ambiente com pouco fluxo de ar, como é o caso de uma mala fechada, enquanto este está...

 • Page 132: Vista Inferior

  Conectores USB (2) Conector de saída de TV S-vídeo conector do adaptador de CA 8 Vista inferior Tampa do módulo de memória/ modem/Mini-Card WLAN/bateria de célula tipo moeda Bateria Unidade de disco rígido Guia de Referência Rápida conector de modem (RJ-11) conector de ligação em série aberturas de ventilação Desbloqueador do trinco do...

 • Page 133: Utilizar Uma Bateria, Capacidade Da Bateria

  A utilização de uma bateria incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Substitua a bateria apenas por uma bateria compatível da Dell. A bateria de iões de lítio foi concebida para um computador da Dell. Não utilize baterias de outros computadores neste computador.

 • Page 134: Verificar A Carga Da Bateria

  As baterias danificadas podem apresentar fugas, causando assim lesões pessoais ou danos no equipamento. Verificar a carga da bateria O Medidor de bateria do Dell QuickSet, a janela Indicador de energia e o ícone o indicador de carga da bateria, o indicador de integridade e o aviso de bateria fraca fornecem informações sobre a carga da bateria.

 • Page 135: Carregar A Bateria

  Pode verificar a integridade da bateria de uma das duas maneiras seguintes: Utilizando o indicador de carga da bateria, conforme descrito abaixo, e utilizando o Medidor de bateria no Dell QuickSet. Para obter mais informações sobre o QuickSet, clique com o botão direito do rato no ícone Help (Ajuda).

 • Page 136: Remover A Bateria

  A utilização de uma bateria incompatível pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. Substitua a bateria apenas por uma bateria compatível da Dell. A bateria foi concebida para o seu computador Dell™. Não utilize baterias de outros computadores neste computador.

 • Page 137: Armazenar Uma Bateria, Resolução De Problemas, Bloqueios E Problemas De Software

  Armazenar uma bateria Retire a bateria no caso de guardar o computador durante um período de tempo mais longo. A bateria descarrega-se durante um armazenamento prolongado. Após um período de armazenamento prolongado, carregue a bateria na totalidade antes de voltar a utilizá-la (consulte “Carregar a bateria” na página 135). Resolução de problemas Bloqueios e problemas de software ADVERTÊNCIA:...

 • Page 138

  Quando utilizar o Dell Diagnostics Se detectar um problema no seu computador, execute as verificações mencionadas em “Bloqueios e problemas de software” na página 137 e execute o Dell Diagnostics antes de entrar em contacto com a assistência técnica da Dell.

 • Page 139

  Inicie o Dell Diagnostics a partir da unidade de disco rígido ou do CD de Controladores e utilitários (também conhecido como ResourceCD). Iniciar o Dell Diagnostics da unidade de disco rígido O Dell Diagnostics está localizado numa partição oculta do disco rígido onde se encontra o utilitário de diagnósticos.

 • Page 140

  4 Seleccione a opção Arranque a partir de CD-ROM no menu apresentado e prima <Enter>. 5 Introduza 1 para iniciar o menu e prima <Enter> para continuar. 6 Seleccione Executar o Dell Diagnostics de 32 bits a partir da lista numerada. Se existirem várias versões na lista, seleccione a adequada ao seu computador.

 • Page 141

  Anote esse código de erro e a descrição do problema e siga as instruções apresentadas no ecrã. Se não conseguir resolver a condição de erro, contacte a Dell (consulte “Contactar a Dell” no Guia do Utilizador).

 • Page 142

  Guia de Referência Rápida...

 • Page 143: Ndice Remissivo

  Centro de ajuda e suporte do Windows, 128 Guia de Informações do Produto, 125 Guia do Utilizador, 126 hardware Dell Diagnostics, 138 informações de ergonomia, 125 informações de normalização, 125 informações sobre a garantia, 125 instruções de segurança, 125...

 • Page 144

  Centro de ajuda e suporte, 128 Dell Diagnostics, 138 ResourceCD Dell Diagnostics, 138 sistema operativo CD, 128 reinstalar, 128 site de suporte, 127 site de suporte da Dell, 127 software problemas, 137-138 software de anti-vírus, 138 spyware, 138 Índice Remissivo vistas do sistema frontal, 130...

 • Page 145

  Dell™ Latitude™ D520 Guía de referencia rápida Modelo PP17L w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

 • Page 146

  Las demás marcas registradas y nombres comerciales que puedan utilizarse en este documento se refieren a las empresas que figuran en las marcas y los nombres de sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

 • Page 147: Table Of Contents

  Solución de problemas Bloqueos y problemas con el software Dell Diagnostics Índice ........

 • Page 148

  Contenido...

 • Page 149: Localización De Información

  La documentación y los controladores ya están instalados en el equipo. Puede utilizar el CD para reinstalar los controladores (consulte el apartado “Reinstalación de controladores y utilidades” en la Guía del usuario) o ejecutar los Dell Diagnostics (consulte “Dell Diagnostics” en la página 162). Los archivos Readme (léame) pueden estar...

 • Page 150

  Haga clic en Inicio Centro de ayuda y soporte → técnico Guías del sistema y del usuario de Dell del sistema. Haga clic en la Guía del usuario de su equipo. Etiqueta de servicio y licencia de Microsoft Estas etiquetas se encuentran en el equipo.

 • Page 151

  • Soluciones. Consejos y sugerencias para la solución de problemas, artículos de técnicos, cursos en línea y preguntas más frecuentes. • Comunidad. Debates en línea con otros clientes de Dell. • Actualizaciones. Información de actualización para componentes como, por ejemplo, la memoria, el disco duro y el sistema operativo.

 • Page 152

  Haga clic en el tema que describa el problema. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Ayuda de Dell QuickSet Para ver Ayuda de Dell QuickSet, haga clic con el botón derecho del ratón en elicono ® ®...

 • Page 153: Configuración Del Equipo

  Configuración del equipo PRECAUCIÓN: Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las instrucciones de Guía de información del producto seguridad incluidas en la 1 Desempaquete la caja de accesorios. 2 Saque el contenido de la caja de accesorios, que necesitará para completar la configuración del equipo. La caja de accesorios también contiene la documentación del usuario y todo el software o hardware adicional (como tarjetas PC, unidades o baterías) que ha solicitado.

 • Page 154: Acerca De Su Equipo, Vista Frontal

  Acerca de su equipo Vista frontal Pantalla Ratón táctil Botones del ratón táctil Guía de referencia rápida Indicadores de estado del dispositivo Seguro de la pantalla Indicadores de estado del teclado Teclado Altavoces Botón de alimentación...

 • Page 155: Vista Lateral Izquierda, Vista Lateral Derecha

  Vista lateral izquierda Ranura para cable de seguridad Sensor de infrarrojos Vista lateral derecha Compartimento de medios Vista posterior PRECAUCIÓN: No introduzca objetos ni permita que el polvo se acumule en las rejillas de ventilación ni las bloquee. No almacene el equipo en un entorno -con poca ventilación, como un maletín cerrado, mientras esté en funcionamiento.

 • Page 156

  Conectores USB (2) Conector para S-vídeo y salida de TV Conector del adaptador de CA 8 Vista inferior Módulo de memoria/módem/ minitarjeta WLAN/cubierta de la batería de tipo botón Batería Unidad de disco duro Guía de referencia rápida Conector de módem (RJ-11) Conector serie Rejillas de ventilación Pasador de liberación del...

 • Page 157: Uso De La Batería, Rendimiento De La Batería

  El uso de baterías incompatibles puede aumentar el riesgo de incendio o explosión. Sustituya la batería únicamente con baterías de Dell. La batería de iones de litio está diseñada para funcionar con equipos Dell. No utilice una batería de otro equipo en el suyo.

 • Page 158

  Medidor de batería Dell™ QuickSet Si Dell QuickSet está instalado, pulse <Fn><F3> para ver el Medidor de batería QuickSet. El medidor de batería muestra el estado, el estado de consumo de la batería, el nivel y el tiempo total de carga de la batería del equipo.

 • Page 159

  Puede comprobar el estado de la batería de dos maneras: utilizando el medidor de carga de la batería según se describe a continuación y utilizando el medidor de batería en Dell QuickSet. Para obtener información acerca de QuickSet, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Para comprobar el estado de la batería utilizando el medidor de carga, mantenga pulsado el botón de estado del...

 • Page 160: Extracción De La Batería

  El uso de baterías incompatibles puede aumentar el riesgo de incendio o explosión. Sustituya la batería únicamente por baterías de Dell. La batería está diseñada para funcionar con equipos Dell™. No utilice una batería de otro equipo en el suyo.

 • Page 161: Almacenamiento De Una Batería, Solución De Problemas, Bloqueos Y Problemas Con El Software

  Almacenamiento de una batería Extraiga la batería cuando vaya a guardar el equipo durante un período largo. Las baterías se descargan durante los almacenamientos prolongados. Tras un largo período de almacenamiento, recargue la batería completamente antes de utilizarla (consulte el apartado “Carga de la batería” en la página 159). Solución de problemas Bloqueos y problemas con el software PRECAUCIÓN:...

 • Page 162

  Si tiene problemas con el equipo, realice las pruebas del apartado “Bloqueos y problemas con el software” en la página 161 y ejecute Dell Diagnostics antes de ponerse en contacto con Dell para solicitar asistencia técnica. Se recomienda imprimir estos procesos antes de empezar.

 • Page 163

  NOTA: Si el equipo no muestra ninguna imagen en la pantalla, póngase en contacto con Dell (consulte el apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la Guía del usuario). 1 Apague el equipo.

 • Page 164

  7 Cuando aparezca el Menú principal de Dell Diagnostics, seleccione la prueba que desea ejecutar. Menú principal de Dell Diagnostics 1 Una vez se hayan cargado los Dell Diagnostics y aparezca la pantalla Menú principal, haga clic en el botón de la opción que desea.

 • Page 165

  Parameters (Parámetros) Permite personalizar la prueba cambiando su configuración. 4 Una vez finalizadas las pruebas, si está ejecutando los Dell Diagnostics desde el CD Drivers and Utilities, extráigalo. 5 Una vez finalizadas las pruebas, cierre la pantalla de prueba para volver a la pantalla del Menú...

 • Page 166

  Guía de referencia rápida...

 • Page 167

  Etiqueta de servicio, 150 etiquetas Etiqueta de servicio, 150 Microsoft Windows, 150 Guía de información del producto, 149 Guía del usuario, 150 hardware Dell Diagnostics, 162 información ergonómica, 149 información reglamentaria, 149 información sobre la garantía, 149 instrucciones de seguridad, 149...

 • Page 168

  Windows, 161 software, 161-162 software espía, 162 ResourceCD Dell Diagnostics, 162 sistema operativo CD, 152 volver a instalar, 152 Sitio de soporte técnico de Dell, 151 sitio Web de soporte técnico, 151 software problemas, 161-162 software antivirus, 162 software espía, 162...

This manual also for:

Latitude nf161

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: