Download Print this page

Installation Data Sheet - Whirlpool AKR 968 IX Instructions For Use Manual

Decorative deep silent stainless steel cooker hood, akr 968 ix
Hide thumbs

Advertisement

RUS
BG
FIŞA DE INSTALARE
RO
Distanţa minimă între suprafaţa de sprijin a recipientelor de pe mașina de gătit și partea cea mai
joasă a hotei de bucătărie NU TREBUIE SĂ FIE mai mică de 50 cm în cazul plitelor electrice și
de 65 cm în cazul plitelor cu gaz sau mixte.
Dacă instrucţiunile de instalare ale mașinii de gătit cu gaz specifică o distanţă mai mare decât
cea indicată, trebuie să ţineţi cont de ea. Se recomandă să consultaţi un tehnician calificat
pentru instalare. Pentru montaj urmaţi numerotarea (1 2 3 .....). Nu branșaţi aparatul la
curent până când nu terminaţi definitiv operaţia de instalare.
ATENŢIE: Verificaţi dacă tubul de evacuare și manșoanele de fixare sunt furnizate în dotare.
În caz contrar, trebuie cumpărate separat.
Notă: Elementele marcate cu simbolul "(*)" sunt accesorii opţionale furnizate doar la unele
modele sau sunt elemente care nu sunt furnizate, ci trebuie cumpărate.
Produs cu greutate mare, deplasarea și instalarea hotei trebuie efectuate de cel puţin două sau
mai multe persoane.

INSTALLATION DATA SHEET

GB
The minimum distance between the support surface of the recipients on the cooking device and the
lowest part of the hood MUST NOT BE less than 50 cm in the case of electric cookers and 65 cm for
gas or combination cookers.
If the installation instructions for a gas cooker specify a greater distance, then this distance must be
observed. It is advisable to contact a qualified technician for installation. To install, follow steps
(1 2 3 .....). Do not connect the hood to the electrical power supply until installation is completed.
WARNING: Check whether the exhaust pipe and clamps are provided. If not, they must be
purchased separately.
Note: Parts marked with the symbol "(*)" are optional accessories supplied only with some models
or parts not supplied, to be purchased separately.
Very heavy product; hood handling and installation must be carried out by at least two persons.
5019 318 33305

Advertisement

loading

  Related Manuals for Whirlpool AKR 968 IX

This manual is also suitable for:

Akr 968 ix akr 968 ix968