Download Print this page

Whirlpool AKR 968 IX Instructions For Use Manual

Decorative deep silent stainless steel cooker hood, akr 968 ix
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

KARTA INSTALACYJNA
PL
Minimalna odległość pomiędzy blatem kuchenki, na którym ustawiane są naczynia, a najniższą
częścią okapu NIE MOŻE BYĆ mniejsza niż 50 cm w przypadku kuchenki elektrycznej oraz 65
cm w przypadku kuchenki gazowej lub mieszanej.
Jeżeli w instrukcjach instalacji kuchenki gazowej przewidziana została większa odległość w
stosunku do odległości tutaj wskazanej, należy ją zastosować. Zaleca się przeprowadzenie
konsultacji z technikiem w sprawie instalacji urządzenia. Czynności montażowe należy
wykonywać zgodnie z kolejnością wskazaną wg numerów (1 2 3 .....). Nie podłączać
urządzenia do zasilania, jeśli nie jest ono jeszcze całkowicie zainstalowane.
OSTRZEŻENIE: Należy sprawdzić, czy w komplecie dostarczono rurę wylotową i zaciski.
Jeśli nie, należy je zakupić oddzielnie.
Uwaga: Części oznaczone symbolem "(*)" stanowią akcesoria opcjonalne, dostarczane tylko z
niektórymi modelami, bądź części, które należy zakupić oddzielnie.
Urządzenie jest ciężkie. Przenoszenie i instalacja okapu powinny być wykonywane przez co
najmniej dwie osoby.
CZ
POPIS INSTALACE
Minimální vzdálenost mezi plotýnkami nádob na sporáku a nejnižší částí kuchyňského
odsavače NESMÍ být menší než 50 cm u elektrických sporáků a 65 cm u sporáků na plyn nebo
kombinovaných sporáků.
Jestliže je v pokynech k instalaci plynového spotřebiče určena větší vzdálenost, než je uvedená
vzdálenost, je nutné ji dodržet. Při instalaci doporučujeme poradit se s kvalifikovaným
technikem. Při montáži sledujte číslování (1 2 3
po úplném dokončení instalace.
VAROVÁNÍ: Ověřte si, zda je odtahová trubka a připevňovací pásky součástí dodávky. Není-
li tomu tak, je nutné je zakoupit samostatně.
Poznámka: Díly označené symbolem "(*)" jsou volitelným příslušenstvím, které se dodává
pouze k některým modelům, nebo se vůbec nedodává, a je nutné je zakoupit.
Vzhledem k tomu, že je odsavač par velmi těžký, musí jeho stěhování a instalaci provádět
nejméně dvě osoby.
SK
INŠTALAČNÁ SCHÉMA
Minimálna vzdialenost' medzi plochou varnej dosky a najnižšej časti odsávača pár NESMIE
BYT' menšia ako 50 cm v prípade elektrickej varnej dosky a 65 cm v prípade plynovej alebo
kombinovanej varnej dosky.
Ak pokyny na inštaláciu plynovej varnej dosky určujú väčšiu vzdialenost' ako je špecifikovaná,
dodržiavajte ich. Pred inštaláciou sa poraďte s kvalifikovaným technikom. Pri montáži
postupujte podľa číslic (1 2 3 .....). Spotrebič nezapájajte do siete, kým nie je inštalácia úplne
ukončená.
VAROVANIE: Skontrolujte, či výbava odsávača obsahuje odvodnú rúru a upevňovacie
svorky. V opačnom prípade ich musíte kúpit'.
Upozornenie: Diely označené symbolom "(*)" predstavujú doplnkové príslušenstvo, ktoré sa
dodáva iba pri niektorých modeloch alebo sú to časti, ktoré treba zakúpit'.
Výrobok má nadmernú hmotnost', preto je nevyhnutné, aby ho prenášali a inštalovali aspoň dve
alebo viac osôb.
H
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ
A konyhai elszívó legalacsonyabb része és a főzőberendezésen kialakított edényfelület közötti
távolságnak elektromos tűzhely esetén legalább 50 cm, gáz- vagy vegyes tűzhely esetén pedig
legalább 65 cm NAGYSÁGÚNAK KELL LENNIE.
Amennyiben a gáztűzhely üzembe helyezési útmutatója nagyobb távolságot ír elő, úgy azt kell
betartani. Az üzembe helyezést ajánlatos szakemberrel végeztetni. A felszereléshez kövesse a
számozást (1 2 3 .....). A készüléket csak akkor szabad áram alá helyezni, ha a beüzemelés
már megtörtént.
FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy az elvezető cső és a rögzítőpántok a készülék
tartozékai-e. Ellenkező esetben ezeket külön kell megvásárolni.
Megjegyzés: A "(*)" jelzésű alkatrészek olyan opcionális tartozékok, amelyek csak néhány
modellhez járnak, illetve amelyeket külön meg kell vásárolni.
Nagy súlya miatt a készülék mozgatását és üzembe helyezését legalább két vagy több
személynek kell végeznie.
5019 318 33305
.....). Spotřebič připojte k elektrické síti až

Advertisement

loading

  Related Manuals for Whirlpool AKR 968 IX

  Summary of Contents for Whirlpool AKR 968 IX

 • Page 1 KARTA INSTALACYJNA Minimalna odległość pomiędzy blatem kuchenki, na którym ustawiane są naczynia, a najniższą częścią okapu NIE MOŻE BYĆ mniejsza niż 50 cm w przypadku kuchenki elektrycznej oraz 65 cm w przypadku kuchenki gazowej lub mieszanej. Jeżeli w instrukcjach instalacji kuchenki gazowej przewidziana została większa odległość w stosunku do odległości tutaj wskazanej, należy ją...
 • Page 2: Installation Data Sheet

  FIŞA DE INSTALARE Distanţa minimă între suprafaţa de sprijin a recipientelor de pe mașina de gătit și partea cea mai joasă a hotei de bucătărie NU TREBUIE SĂ FIE mai mică de 50 cm în cazul plitelor electrice și de 65 cm în cazul plitelor cu gaz sau mixte. Dacă...
 • Page 3 5019 318 33305...
 • Page 4 5019 318 33305...
 • Page 5: Safeguarding The Environment

  SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT 1. Packing Packing materials are 100% recyclable and are marked with the recycling symbol .Comply with the local regulations for disposal. The packing materials (plastic bags, polystyrene, etc.) are a potential source of danger and must be kept out of the reach of children.
 • Page 6: Electrical Connection

  Electrical connection The mains voltage must match that given on the rating plate located inside the hood. If provided with a plug, connect the hood to a socket complying with the current regulations and located in an accessible area. If it does not have a plug (direct connection to the power supply) or if the plug is not in an accessible place, fit a suitable double-pole switch that ensures complete disconnection from the power supply in category III...
 • Page 7: Extractor Version

  INSTALLATION - ASSEMBLY INSTRUCTIONS The hood is designed for use in “Extractor version” or in “Filter version” Extractor Version fumes are extracted and expelled to the outside through a fumes exhaust hose (not supplied) fixed to the collar of the hood. In accordance with the exhaust hose purchased, provide a suitable fixing system to secure it to the collar.
 • Page 8: Control Panel

  Fig.1 1. Control panel 2. Grease filter 3. Grease filter release handle 4. Halogen lamps 5. Steam deflector 6. Telescopic flue 7. Side air outlets (for filter version only) Fig.1 Control panel 1. Timer button The timer can be adjusted with increases or decreases of 1 minute, the default timer setting is 10 minutes. The timer can be set from a minimum of 1 to a maximum of 20 minutes.
 • Page 9 Control panel special functions Setting the clock The clock can be set at any moment except when the timer function is in use. The clock can be displayed in the standard 12 hour clock version with a display from 1:00 to 12:59. To set the clock, press the “Timer”...
 • Page 10 Maintenance Important! Always disconnect the hood before cleaning or carrying out maintenance by unplugging it or switching off the power supply. Grease filter maintenance Retains fat particles produced during cooking. Wash the metal grease filter once a month (or when the filter saturation system indicates cleaning is necessary) with a mild detergent, by hand or in a dishwasher using a low temperature and a short wash cycle.

This manual is also suitable for:

Akr 968 ix akr 968 ix968