Makita BHR202 Instruction Manual
Makita BHR202 Instruction Manual

Makita BHR202 Instruction Manual

Cordless combination hammer
Hide thumbs Also See for BHR202:
Table of Contents
 • Valfria Tillbehör
 • Tekniske Data
 • Valgfritt Tilbehør
 • Tekniset Tiedot
 • Toimintojen Kuvaus
 • Papildu Piederumi
 • Veikimo Aprašymas
 • Techninė PriežIūra
 • Tehnilised Andmed
 • Технические Характеристики
 • Описание Функционирования
 • Дополнительные Аксессуары

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Combination Hammer
GB
Batteridriven kombinationshammare
S
Batteridrevet kombinasjonshammer
N
Akkukäyttöinen yhdistelmäpora
FIN
Bezvadu kombinētais veseris
LV
Belaidis kombinacinis gręžtuvas
LT
Juhtmeta kombinatsioonihaamer
EE
Аккумуляторный трехрежимный перфоратор
RUS
BHR202
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Makita BHR202

 • Page 1 Cordless Combination Hammer INSTRUCTION MANUAL Batteridriven kombinationshammare BRUKSANVISNING Batteridrevet kombinasjonshammer BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen yhdistelmäpora KÄYTTÖOHJE Bezvadu kombinētais veseris LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis kombinacinis gręžtuvas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta kombinatsioonihaamer KASUTUSJUHEND Аккумуляторный трехрежимный перфоратор РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ BHR202...
 • Page 2 012133 012128 008831 008832 007575 008836 007576 007577 008830 001296 007342 001298...
 • Page 3 007578 007579 008838 001300 008833 002449 004223 008837 007048 008834 008835 001145...
 • Page 4: Specifications

  12-2. Chuck cover 24-1. Brush holder cap 8-1. Hammering only 13-1. Action mode changing knob 24-2. Screwdriver 9-1. Grip base 13-2. O symbol SPECIFICATIONS Model BHR202 Concrete 20 mm Capacities Steel 13 mm Wood 26 mm No load speed (min...
 • Page 5 Makita Corporation responsible Be sure the bit is secured in place before manufacturer declare that the following Makita operation. machine(s): Under normal operation, the tool is designed Designation of Machine: to produce vibration. The screws can come Cordless Combination Hammer loose easily, causing a breakdown or accident.
 • Page 6: Functional Description

  ENC007-7 FUNCTIONAL DESCRIPTION IMPORTANT SAFETY CAUTION: INSTRUCTIONS Always be sure that the tool is switched off and the • battery cartridge is removed before adjusting or FOR BATTERY CARTRIDGE checking function on the tool. Before using battery cartridge, read all Installing or removing battery cartridge instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product...
 • Page 7 Switch action Hammering only Fig.8 Fig.3 For chipping, scaling or demolition operations, depress CAUTION: the lock button and rotate the action mode changing Before inserting the battery cartridge into the tool, • knob to the symbol. Use a bull point, cold chisel, always check to see that the switch trigger actuates scaling chisel, etc.
 • Page 8: Operation

  OPERATION Fig.11 If the bit cannot be pushed in, remove the bit. Pull the Hammer drilling operation chuck cover down a couple of times. Then insert the bit again. Turn the bit and push it in until it engages. Fig.17 After installing, always make sure that the bit is securely Set the action mode changing knob to the symbol.
 • Page 9: Maintenance

  If you need any assistance for more details regarding There is a tremendous twisting force exerted on the • these accessories, ask your local Makita Service Center. tool/bit at the time of hole breakthrough. Hold the SDS-Plus Carbide-tipped bits •...
 • Page 10 7-1. Endast borrning 12-2. Chuckskydd 24-1. Kolhållarlock 8-1. Endast slag 13-1. Knapp för byte av arbetsläge 24-2. Skruvmejsel 9-1. Griphandtag 13-2. O-symbol SPECIFIKATIONER Modell BHR202 Cement 20 mm Kapacitet Stål 13 mm Trä 26 mm Obelastat varvtal (min 0 - 1 200...
 • Page 11 Använd hård hjälm (skyddshjälm), skyddsglasögon och/eller ansiktsskydd. Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare Vanliga glasögon och solglasögon är INTE deklarerar att följande Makita-maskin(er): skyddsglasögon. Du bör också bära ett Maskinbeteckning: dammskydd och tjockt fodrade handskar. Batteridriven kombinationshammare Se till att borret sitter säkert innan maskinen Modellnr./ Typ: BHR202...
 • Page 12 ENC007-7 FUNKTIONSBESKRIVNING VIKTIGA FÖRSIKTIGT! SÄKERHETSANVISNINGAR Se alltid till att maskinen är avstängd och • batterikassetten borttagen innan du justerar eller FÖR BATTERIKASSETT kontrollerar maskinens funktioner. Innan batterikassetten används alla Montera eller demontera batterikassetten instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten Fig.1 läsas.
 • Page 13 Avtryckarens funktion Endast slag Fig.8 Fig.3 Tryck in låsknappen och vrid reglaget för byte av FÖRSIKTIGT! arbetsläge till symbolen , för huggmejslings-, Innan du sätter i batterikassetten i maskinen ska du • gradmejslings- eller demoleringsarbete. Använd en kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till spetsmejsel, kallmejsel, gradmejsel etc.
 • Page 14 Fig.11 att upprepa detta flera gånger rensas hålet och normal Om borret inte kan tryckas in, tar du bort det. Dra ned borrning kan återupptas. chuckskyddet ett par gånger. Sätt sedan i borret igen, FÖRSIKTIGT! vrid och skjut in det tills det fastnar. Kontrollera alltid efter montering att borret sitter säkert på...
 • Page 15: Valfria Tillbehör

  Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. SDS-Plus borr med hårdmetallspets •...
 • Page 16: Tekniske Data

  7-1. Bare rotasjon 12-2. Kjoksdeksel 24-1. Børsteholderhette 8-1. Bare slagfunksjon 13-1. Funksjonsvelgerknott 24-2. Skrutrekker 9-1. Håndtakets fot 13-2. O-symbol TEKNISKE DATA Modell BHR202 Betong 20 mm Kapasitet Stål 13 mm 26 mm Ubelastet turtall (min 0 - 1 200 Slag per minutt...
 • Page 17 å bruke støvmaske og kraftig ansvarlig produsent erklærer Makita polstrede hansker. Corporation at følgende Makita-maskin(er): Vær sikker på at meiselen er skikkelig festet Maskinbetegnelse: før du starter maskinen. Batteridrevet kombinasjonshammer Verktøyet er laget slik at det vil vibrere under Modellnr./type: BHR202...
 • Page 18 ENC007-7 FUNKSJONSBESKRIVELSE VIKTIGE FORSIKTIG: SIKKERHETSINSTRUKSJONER Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller FOR BATTERIET kontrollerer dens mekaniske funksjoner. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese Sette inn eller ta ut batteri alle anvisninger og forsiktighetsregler på...
 • Page 19 Bryterfunksjon Bare slag Fig.8 Fig.3 Når du skal meisle, pikke eller brekke, må du trykke inn FORSIKTIG: sperreknappen og stille funksjonsvelgeren på Før du setter batteriet inn i maskinen, må du alltid • symbolet. Bruk en spissmeisel, flatmeisel, bredmeisel kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på osv.
 • Page 20 Fig.11 gjenopptas. Hvis meiselen ikke kan skyves inn, må du ta den ut igjen. FORSIKTIG: Trekk ned kjoksdekselet et par ganger. Sett inn meiselen igjen. Vri og skyv på meiselen inntil den sitter. Verktøyet/boret utsettes voldsomme • Etter montering må du alltid forvisse deg om at meiselen plutselige vridninger ved gjennombruddet, når sitter godt ved å...
 • Page 21: Valgfritt Tilbehør

  FORSIKTIG: Nøkkelfri borekjoks • Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • Ulike typer ekte batterier og ladere fra Makita. • batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold. MERK: Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller •...
 • Page 22: Tekniset Tiedot

  12-2. Istukan suojus 24-1. Harjanpitimen kansi 8-1. Vain iskutoiminto 13-1. Toimintatavan vaihtonuppi 24-2. Ruuvitaltta 9-1. Kahvan kanta 13-2. O-symboli TEKNISET TIEDOT Malli BHR202 Betoni 20 mm Teho Teräs 13 mm 26 mm Tyhjäkäyntinopeus (min 0 - 1 200 Lyöntiä minuutissa...
 • Page 23 ENH101-15 kohdalta. leikkaustyökalu joutuu Koskee vain Euroopan maita kosketukseen jännitteisen johdon kanssa, jännite VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA voi siirtyä työkalun sähköä johtaviin metalliosiin ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun. Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa Käytä kovaa päähinettä (suojakypärää), vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan suojalaseja ja/tai kasvosuojusta.
 • Page 24: Toimintojen Kuvaus

  ENC007-7 TOIMINTOJEN KUVAUS AKKUA KOSKEVIA HUOMIO: TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä Akun asentaminen tai irrottaminen tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin. Kuva1 Älä...
 • Page 25 Kytkimen käyttäminen Vain iskutoiminto Kuva8 Kuva3 Jos haluat piikata, kuoria tai purkaa rakenteita, paina HUOMIO: lukitusnappia ja käännä toimintatavan valintanuppi Tarkista aina ennen akun kiinnittämistä työkaluun, • symbolin kohdalle. Käytä piikkaukseen lattatalttaa, että liipaisinkytkin kytkeytyy oikein ja palaa kylmätalttaa, kuorimistalttaa tms. OFF-asentoon, kun se vapautetaan.
 • Page 26 Kuva11 tämä useamman kerran, jolloin reikä puhdistuu, ja voit Jos terää ei voi työntää sisään, irrota se. Vedä istukan jatkaa poraamista. suojusta alaspäin muutaman kerran. Laita sitten terä HUOMIO: takaisin paikoilleen. Käännä terää ja työnnä sitä, kunnes se kiinnittyy paikoilleen. Työkaluun/terään kohdistuu valtava voima, kun •...
 • Page 27 KUNNOSSAPITO Suojalasit • Muovinen kantolaukku • Pikaistukka HUOMIO: • Erilaisia alkuperäisiä Makita-akkuja ja latureita Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että • • työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. HUOMAUTUS: Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoholia • Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisältyä...
 • Page 28 23-2. Turekļa vāka aizsargs 7-1. Parasta urbšana 12-2. Spīļpatronas aizsargs 24-1. Sukas turekļa vāks 8-1. Parasta kalšana 13-1. Darba režīma maiņas rokturis 24-2. Skrūvgriezis SPECIFIKĀCIJAS Modelis BHR202 Betons 20 mm Urbšanas jauda Tērauds 13 mm Koksne 26 mm Apgriezieni minūtē bez slodzes (min 0 - 1 200 Triecieni minūtē...
 • Page 29 Tikai Eiropas valstīm elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja griešanas EK Atbilstības deklarācija darbarīks saskarsies ar vadu, kurā ir strāva, visas darbarīka ārējās metāla virsmas vadīs strāvu un Mēs, uzņēmums „Makita Corporation", kā atbildīgs radīs elektriskās strāvas trieciena risku. ražotājs paziņojam, sekojošais/-ie „Makita"...
 • Page 30 ENC007-7 FUNKCIJU APRAKSTS SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI UZMANĪBU: AKUMULATORA LIETOŠANAI Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības • pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un Akumulatora kasetnes uzstādīšana un (3) ierīci, kurā...
 • Page 31 Slēdža darbība Parasta urbšana Att.7 Att.3 Urbšanai kokā, metālā vai plastmasā nospiediet UZMANĪBU: bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maiņas Pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas • rokturi uz simbolu. Izmantojiet spirālurbja uzgali vai darbarīkā, vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte kokurbja uzgali. darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgriežas "OFF"...
 • Page 32 EKSPLUATĀCIJA ekspluatācijas laiks paildzināsies. Uzgaļa uzstādīšana vai noņemšana Triecienurbšana Pirms uzgaļa uzstādīšanas notīriet uzgaļa kātu un Att.17 ieeļļojiet to ar uzgaļu smērvielu. Uzstādiet darba režīma maiņas rokturi uz simbolu. Att.10 Novietojiet uzgali caurumam vajadzīgajā vietā, pēc tam Ievietojiet uzgali darbarīkā. Pagrieziet uzgali pavelciet slēdža mēlīti.
 • Page 33: Papildu Piederumi

  Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija saīsinās tā kalpošanas laiku. par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita Cauruma izlaušanas brīdī uz darbarīku un uzgali • apkopes centrā. iedarbojas ārkārtīgs vērpes spēks. Stingri turiet SDS-Plus ar karbīdu stiegroti uzgaļi...
 • Page 34 23-2. Laikiklio galvutės dangtis 8-1. Tik kalimas 13-1. Veikimo režimo keitimo rankenėlė 24-1. Šepetėlio laikiklio dangtelis 9-1. Rankenos pagrindas 13-2. „O" simbolis 24-2. Atsuktuvas SPECIFIKACIJOS Modelis BHR202 Betonas 20 mm Paskirtis Plienas 13 mm Medis 26 mm Greitis be apkrovos (min 0 - 1 200 Smūgiai per minutę...
 • Page 35 Mechanizmo paskirtis: galėtų užkliudyti nematomą laidą arba savo Belaidis kombinacinis gręžtuvas paties laidą, laikykite elektrinius įrankius už Modelio Nr./ tipas: BHR202 izoliuotų paviršių. Pjovimo daliai prisilietus prie priklauso serijinei gamybai ir „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio atitinka šias Europos direktyvas: įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį...
 • Page 36 Patarimai, ką daryti, kad akumuliatorius ĮSPĖJIMAS: tarnautų kuo ilgiau NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas Kraukite akumuliatoriaus kasetę prieš jai (įgyjamas pakartotinai naudojant) susilpnintų visiškai išsikraunant. griežtą saugos taisyklių, taikytinų šiam gaminiui, Visuomet nustokite naudoti įrankį ir kraukite laikymąsi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba...
 • Page 37: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS Jungiklio veikimas Pav.3 DĖMESIO: DĖMESIO: Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • Prieš dėdami akumuliatoriaus kasetę į įrankį, • veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o visuomet patikrinkite, kad jungilkio mygtukas gerai akumuliatorių kasetė - nuimta. veiktų ir atleistas grįžtų į padėtį „OFF". Norėdami pradėti dirbti įrankiu tiesiog paspauskite Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas ir jungiklį.
 • Page 38 Tik kalimas Pav.10 Įkiškite antgalį į įrankį. Sukdami antgalį stumkite tol, kol Pav.8 jis užsifikuos. Norėdami atlikti nudaužymo, grandymo arba griovimo darbus, nuspauskite fiksuojamąjį mygtuką ir pasukite Pav.11 veikimo režimo keitimo rankenėlę ties simboliu. Jeigu antgalio įkišti negalite, ištraukite jį. Porą kartų Naudokite smailųjį...
 • Page 39: Techninė Priežiūra

  Atgal uždėkite laikiklio dangtelį ant įrankio. našumas dėl to nepadidės. Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, Gręžimas į medį arba metalą apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros Pav.20 centras; reikia naudoti kompanijos „Makita"...
 • Page 40 PASIRENKAMI PRIEDAI DĖMESIO: Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita" • rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitokie priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus naudokite tik pagal paskirtį. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į...
 • Page 41: Tehnilised Andmed

  23-2. Hoidikukaane kate 7-1. Ainult pöörlemisfunktsioon 12-2. Padruni kate 24-1. Harjahoidiku kate 8-1. Ainult haamrifunktsioon 13-1. Töörežiimi muutmise nupp 24-2. Kruvikeeraja TEHNILISED ANDMED Mudel BHR202 Betoon 20 mm Suutlikkus Metall 13 mm Puit 26 mm Ilma koormuseta kiirus (min 0 - 1 200 Löökide arv minutis...
 • Page 42 (kaitsekiiver), Ainult Euroopa riigid kaitseprille ja/või näokatet. Tavalised prillid või EÜ vastavusdeklaratsioon päikeseprillid kaitseprillid. Eriti soovitatakse kanda ka tolmumaski ja paksult Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, polsterdatud kindaid. et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): Enne toimingu teostamist veenduge, masina tähistus: lõikeotsik on kindlalt kinnitatud.
 • Page 43 ENC007-7 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS TÄHTSAD OHUTUSALASED HOIATUS: JUHISED Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja AKUKASSETI KOHTA akukassett eemaldatud. Enne akukasseti kasutamist lugege Akukasseti paigaldamine või eemaldamine akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad kõik juhised ja hoiatused läbi.
 • Page 44 Lüliti funktsioneerimine Ainult pöörlemisfunktsioon Joon.7 Joon.3 Puidu, metalli või plastmassi puurimiseks vajutage HOIATUS: lukustusnupp alla ja keerake töörežiimi muutmise nupp Kontrollige alati enne akukasseti tööriista külge • sümbolile . Kasutage keerdpuuri või puidupuuri. paigaldamist, kas lüliti päästik funktsioneerib Ainult haamrifunktsioon nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi Joon.8 väljalülitatud asendisse.
 • Page 45 TÖÖRIISTA KASUTAMINE Otsaku paigaldamine või eemaldamine Enne paigaldamist puhastage otsaku vars ja kandke Löökpuurimise režiim sellele puurimääret. Joon.17 Joon.10 Seadke töörežiimi muutmise nupp sümbolile Pange otsak tööriista sisse. Keerake ja suruge otsakut, Asetage otsak augu jaoks valitud kohale ning tõmmake kuni see fikseerub.
 • Page 46 Joon.24 Pange hoidikukaante katted tagasi tööriista külge. Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.
 • Page 47: Технические Характеристики

  7-1. Только вращение 13-1. Ручка изменения режима 24-2. Отвертка 8-1. Только ударное действие работы 9-1. Основа рукоятки 13-2. Символ "O" ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель BHR202 Бетон 20 мм Производительность Сталь 13 мм Дерево 26 мм Число оборотов без нагрузки (мин 0 - 1 200 Ударов...
 • Page 48 инструмента также EN60745 будут под напряжением, что приведет к Техническая документация хранится у официального поражению оператора электрическим током. представителя в Европе: Надевайте защитную каску, защитные очки Makita International Europe Ltd. и/или защитную маску. Обычные или Michigan Drive, Tongwell, солнцезащитные очки...
 • Page 49 Не оставляйте работающий инструмент без Не замыкайте контакты аккумуляторного присмотра. Включайте инструмент только блока между собой: тогда, когда он находится в руках. Не прикасайтесь к контактам 12. При выполнении работ не направляйте какими-либо токопроводящими инструмент на кого-либо, находящегося в предметами. месте...
 • Page 50: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ Низкое напряжение аккумуляторной батареи: • Уровень оставшегося заряда аккумулятора ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ слишком низкий и инструмент не работает. В этом случае снимите и зарядите ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: аккумуляторный блок. Перед регулировкой или проверкой • Действие переключения функционирования всегда отключайте Рис.3 инструмент и вынимайте блок аккумуляторов. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Установка...
 • Page 51 МОНТАЖ остановки инструмента может привести к его повреждению. Если инструмент не используется, всегда • ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: переводите рычаг реверсивного переключателя Перед проведением каких-либо работ с • в нейтральное положение. инструментом всегда проверяйте, что Выбор режима действия инструмент отключен, а блок аккумуляторов Вращение...
 • Page 52 Глубиномер серьезной травме. Примечание: Рис.15 При работе с инструментом без нагрузки может Глубиномер удобен при сверлении отверстий наблюдаться эксцентричность биты при вращении. одинаковой глубины. Ослабьте боковую рукоятку и Инструмент осуществляет автоматическую вставьте глубиномер в отверстие боковой рукоятки. центровку в ходе его эксплуатации. Это не влияет на Отрегулируйте...
 • Page 53: Дополнительные Аксессуары

  оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других...
 • Page 56 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884810C986...

Table of Contents