DeWalt DWV905M Original Instructions Manual
DeWalt DWV905M Original Instructions Manual

DeWalt DWV905M Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for DWV905M:
Table of Contents
 • Tekniske Data
 • Vigtige Sikkerhedsinstruktioner
 • Pakkens Indhold
 • Før Ibrugtagning
 • Herzlichen Glückwunsch
 • Technische Daten
 • Wichtige Sicherheitshinweise
 • Zusätzliche Sicherheitshinweise
 • Elektrische Sicherheit
 • Betrieb
 • Wartung
 • Fehlerbehebung
 • Datos Técnicos
 • Definiciones: Normas de Seguridad
 • Instrucciones Importantes de Seguridad
 • Normas de Seguridad Adicionales
 • Seguridad Eléctrica
 • Contenido del Embalaje
 • Descripción (Fig. A)
 • Uso Previsto
 • Antes de la Primera Puesta en Marcha
 • Cuidado de Los Filtros
 • Mantenimiento
 • Protección del Medio Ambiente
 • Caractéristiques Techniques
 • Consignes de Sécurité Importantes
 • Consignes de Sécurité Supplémentaires
 • Sécurité Électrique
 • Contenu de L'emballage
 • Utilisation Prévue
 • Avant la Première Mise en Service
 • Entretien du Filtre
 • Dépannage
 • Protection de L'environnement
 • Dati Tecnici
 • Importanti Istruzioni Sulla Sicurezza
 • Sicurezza Elettrica
 • Contenuto Della Confezione
 • Manutenzione
 • Guida Alla Risoluzione Dei Problemi
 • Tutela Ambientale
 • Hartelijk Gefeliciteerd
 • Technische Gegevens
 • Belangrijke Veiligheidsinstructies
 • Elektrische Veiligheid
 • Inhoud Van de Verpakking
 • Vóór de Eerste Ingebruikname
 • Bescherming Van Het Milieu
 • Viktige Sikkerhetsinstruksjoner
 • Elektrisk Sikkerhet
 • Pakkens Innhold
 • Tiltenkt Bruk
 • Før Første Gangs Bruk
 • Dados Técnicos
 • Instruções Importantes de Segurança
 • Segurança Eléctrica
 • Conteúdo da Embalagem
 • Utilização Pretendida
 • Antes da Primeira Colocação Em Funcionamento
 • Tärkeät Turvallisuusohjeet
 • Pakkauksen Sisältö
 • Ennen Käyttöönottoa
 • Tekniska Data
 • Viktiga Säkerhetsinstruktioner
 • Förpackningens Innehåll
 • Avsedd Användning
 • Före Första Användningen
 • Teknik Özellikleri
 • Önemli Güvenlik Talimatları
 • Elektrik GüvenliğI
 • Filtre BakıMı
 • Çevrenin Korunması
 • Τεχνικά Δεδομένα
 • Δήλωση Συμμόρφωσης Εκ
 • Περιεχόμενα Συσκευασίας
 • Προβλεπόμενη Χρήση
 • Προστασία Του Περιβάλλοντος

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 28

Quick Links

DWV905M
DWV905H

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for DeWalt DWV905M

 • Page 1 DWV905M DWV905H...
 • Page 2 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (Übersetzung der Originalanweisung) English (original instructions) Español (traducido de las instrucciones originales) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Português (traduzido das instruções originais) Suomi (käännetty alkuperäisestä...
 • Page 3 Fig. A Fig. B Fig. C Fig. E Fig. D...
 • Page 4 Fig. F Fig. G Fig. H Fig. I...
 • Page 5 Fig. J Fig. K Fig. L DWV905H Only Fig. M Fig. N...
 • Page 6 Fig. O...
 • Page 7: Tekniske Data

  Dansk EKSTRA KRAFTIG BYGGEPLADSSTØVSUGER DWV905M, DWV905H Tillykke! EF-overensstemmelseserklæring Du har valgt et D WALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig Maskindirektiv produktudvikling og innovation gør D WALT én af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj. Tekniske Data Universal støvopsamler DWV905M, DWV905H...
 • Page 8: Vigtige Sikkerhedsinstruktioner

  Dansk Vigtige sikkerhedsinstruktioner • Du kan undgå selvantændelse ved at tømme tankindholdet efter hver brug. ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle • Sluk og træk støvopsamlerens stik ud i usikre situationer. instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og GEM DISSE INSTRUKTIONER instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
 • Page 9: Før Ibrugtagning

  Følgende piktogrammer er vist på apparatet: Denne industrielle støvopsamlingsrenser er beregnet til våde og tørre støvsugningsanvendelser. Læs brugsanvisningen før brug. DWV905M Dette apparat kan bruges som industristøvsuger og støvopsamler til mobile opgaver til opsamling af alle ADVARSEL: Dette apparat indeholder skadeligt støv.
 • Page 10 Dansk ADVARSEL: Filtrene skal altid være på plads 4. Indstil den variable sugedrejeknap  14  til den ønskede under støvsugning, undtagen som beskrevet under position. Denne funktion giver brugeren mulighed for at Vådopsamlingsopgaver under Drift. Ved støvsugning styre støvsugerens effekt, sugeevne og støjniveau. af fint støv kan du også...
 • Page 11 Dansk FORSIGTIG: Aktivér ikke den trådløse værktøjskontrol på BEMÆRk: Nogle børsteløse AC-værktøjer kan starte støvsugeren i automatisk tilstand uden at tænde for elværktøjet. værktøjet, hvis støvsugerslangen ikke er tilsluttet værktøjets støvsugerudtag.DWV905 ad gangen. Hvis enheden 1. Sæt støvsugerledningen i en passende stikkontakt. allerede er parret, vil den forrige transmitter blive tilsidesat.
 • Page 12 Dansk batterier, så metalgenstande kan komme i kontakt med BEMÆRk: Når støvsugeren er startet, renses begge filtre inden udsatte batteriklemmer. for de første 15 sekunder. ADVARSEL: SØRG FOR, AT MØNTCELLENS BEMÆRk: Det er normalt at høre en klikkelyd under UDSKIFTNING UDFØRES KORREKT. Der er risiko denne proces.
 • Page 13 Dansk 3. Anbring støvsugerhovedet  3  på en plan overflade, indtil punktudsugning, hvor maskinen demonteres, rengøring det er tørt. af vedligeholdelsesområdet og passende personlig beskyttelse. 4. Geninstallér filtrene når støvsugerhovedet er tørt. Se Filtre under Vedligeholdelse. • Producenten eller en uddannet person skal udføre en teknisk inspektion mindst én gang årligt, fx bestående 5.
 • Page 14 Dansk Tilbehør imod en hård overflade eller skyl dem med vand med rumtemperatur og lad dem lufttørre. Rensning af filtre ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til er normalt unødvendigt, også selvom filteret er dækket rådighed af D WALT, ikke er afprøvet med dette produkt, af støv.
 • Page 15 D WALT kontor på reparation: den adresse, der er angivet i denne 1. Kontakt DEWALT-servicecenter, før du sender eller returnerer vejledning. udstyr, for at få styr på mulige farer fra opsugede farlige materialer. DEWALT-servicecenter kræver muligvis kun, at støvsugerhovedet sendes eller returneres.
 • Page 16 Dansk 2. Overhold følgende instruktioner for personlig beskyttelse under transport og i servicecenteret: a. Rengør værktøjet grundigt indvendigt og udvendigt. b. Fjern filteret/affaldsposen. c. Følg rengørings- og bortskaffelsesanvisningerne, der er angivet under afsnittene Transport, Vedligeholdelse og Rengøring i vejledningen. d. Du bedes bruge den medfølgende beskyttende emballage og sørge for, at plastikposen er forsvarligt forseglet og er helt lufttæt e.
 • Page 17: Herzlichen Glückwunsch

  DEUTscH SCHWERLAST‑BAUSTAUBSAUGER DWV905M, DWV905H Herzlichen Glückwunsch! EG-Konformitätserklärung Sie haben sich für ein Gerät von D WALT entschieden. Maschinenrichtlinie Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen D WALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen. Technische Daten Universal-Staubsauger DWV905M, DWV905H...
 • Page 18: Wichtige Sicherheitshinweise

  DEUTscH Wichtige Sicherheitshinweise • Verwenden Sie das Gerät niemals, um entzündliche oder brennbare Flüssigkeiten, z. B. Benzin, aufzusaugen, und nicht WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise in Bereichen, wo solche Stoffe vorhanden sein können. und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von • In trockenen Bereichen oder bei niedriger Luftfeuchtigkeit sind Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem Entladungen statischer Elektrizität möglich.
 • Page 19 Verwendungszweck Dieser Industriestaubsauger ist zum Nass- und Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen. Trockensaugen geeignet. DWV905M WARNUNG: Dieses Gerät enthält gefährlichen Staub. Die Dieses Gerät kann als Industriestaubsauger und Entleerung und Wartung, einschließlich der Entnahme Staubabsauggerät zur Absaugung aller Arten von trockenen, nicht brennbaren Stäuben bis zur Staubklasse M mit...
 • Page 20: Betrieb

  DEUTscH oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Gebrauchte Staubsammelbeutel entfernen/ Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn wechseln diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit WARNUNG: Beim Umgang mit gebrauchten verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts Staubbeuteln müssen geeignete Schutzausrüstungen wie beaufsichtigt werden.
 • Page 21 DEUTscH WARNUNG: Beim Umgang mit den Filtern müssen von 0,5 Sekunden und läuft nach Ausschalten des geeignete Schutzausrüstungen wie z. B. Staubmaske und Elektrowerkzeugs 7  Sekunden nach. Die Nachlaufzeit kann Handschuhe getragen werden. bei Verwendung eines Stromgenerators variieren. WARNUNG: Entsorgen Sie gebrauchte Filter gemäß den 3.
 • Page 22 DEUTscH der Staubabsaugschlauch nicht mit dem auf die richtige Polarität (+ und –) achten. Batterien nicht Staubabsauganschluss des Werkzeugs verbunden ist. so aufbewahren oder transportieren, dass metallische Gegenstände die offenen Pole berühren können. HInWEIs: Es kann jeweils nur ein Sender mit dem DWV905 WARNUNG: VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE gekoppelt werden.
 • Page 23 DEUTscH Automatisches Filterreinigungssystem Leeren des Behälters (Abb. A, F) Dieser Staubsauger verfügt über ein hocheffektives Filtersystem, Das Schwimmerkugelventil  blockiert die Luftzufuhr zum  31  das Filterverstopfungen minimiert. Alle 30 Sekunden wird einer Motor, sobald der Behälter voll ist, und das Motorgeräusch der beiden Filter automatisch gereinigt. Der Reinigungsprozess ändert sich sofort.
 • Page 24: Wartung

  DEUTscH WARTUNG Maschinenteile gelten bei dem Herausbringen aus einem Gefahrenbereich als kontaminiert; es sind Ihr D WALT-Gerät wurde für langfristigen Betrieb mit geeignete Maßnahmen gegen die Verbreitung von minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher, Staub zu treffen. zufriedenstellender Betrieb hängt von der richtigen Pflege des Filter Geräts und seiner regelmäßigen Reinigung ab.
 • Page 25 DEUTscH 3. Für Modell DWV905H setzen Sie die Filterplatte   33  wieder DWV9316-XJ Antistatischer Schlauch; ein und ziehen Sie die Filterschraube   32  oben auf der Durchmesser 32 mm Platte fest. DWV9350 Set zur Bodenreinigung 4. Den Saugkopf  auf den Behälter setzen und durch  3 ...
 • Page 26: Fehlerbehebung

  DEUTscH angebracht werden und die beiden hinteren Schrauben Problem Lösung müssen wieder in das Motorkopfgehäuse geschraubt Achten Sie auf das Klicken der werden, um die Schraubenlöcher zu verschließen. automatische Elektromagneten, die anzeigen, dass der Befestigung des Netzkabels am Schlauch Filterreinigung Filterreinigungsmechanismus arbeitet.
 • Page 27 DEUTscH Service HInWEIs: Wenn der Staubsauger zur Reparatur eingeschickt oder abgegeben werden muss: 1. Wenden Sie sich vor dem Einschicken oder Abgeben dieses Geräts an das D WALT-Kundendienstzentrum, um mögliche Gefahren durch aufgesaugte Gefahrstoffe abzuklären. Das D WALT-Kundendienstzentrum kann verlangen, dass nur der Saugkopf eingeschickt oder abgegeben wird.
 • Page 28: Technical Data

  EnGLIsH HEAVY‑DUTY CONSTRUCTION DUST EXTRACTOR DWV905M, DWV905H Congratulations! EC-Declaration of Conformity You have chosen a D WALT tool. Years of experience, thorough Machinery Directive and Radio Equipment Directive product development and innovation make D WALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
 • Page 29: Definitions: Safety Guidelines

  EnGLIsH For more information, please contact D WALT at the following substances for which it is to be used, including the safe method address or refer to the back of the manual. of removal and disposal of the material collected. The undersigned is responsible for compilation of the technical •...
 • Page 30: Electrical Safety

  When operating the dust extractor in a humid environment, use a DWV905M residual current device (RCD) protected power supply. The use of a residual current circuit breaker reduces the risk of an electric shock.
 • Page 31: Before The First Commissioning

  Operation. When vacuuming fine vacuum cleaning applications. dust, you may also use an additional paper bag or fleece DWV905M bag to make emptying the canister easier. This appliance can be used as industrial vacuum cleaner and WARNING: Dust collection bags must be used for dust dust extractor for mobile operations to take up all types of dry, Class M.
 • Page 32: Filter Care

  EnGLIsH nOTE: This setting also controls the level of suction. This 2. Turn on/off tool control switch   15  to the ACTIVATION is very useful in applications where the vacuum creates position . This allows the vacuum to be turned on and off unacceptable levels of drag to the work piece.
 • Page 33: Automatic Filter Cleaning System

  EnGLIsH To Unpair with a Wireless Tool Control™ Tool • Do not damage the coin cell and do not disassemble the Remote   coin cell. The coin cell may leak, explode, catch fire and cause personal injury. 1. Turn the on/off tool control switch to the position and pull the trigger on the Wireless Tool Control™...
 • Page 34: Maintenance

  EnGLIsH Transporting (Fig. K) Wet Pick Up Applications (Fig. F) CAUTION: Risk of injury and damage! Pay attention to WARNING: DO NOT connect power tools to outlet 13  the weight of the device when transporting it. Secure the when using the vacuum for wet pick up. device against unintentional movement.
 • Page 35 EnGLIsH Lubrication cleaned, are to be disposed of; such items shall be disposed of in impervious bags in accordance with any Your dust extractor requires no additional lubrication. current regulation for the disposal of such waste. Cleaning • Remove the outside of the machine. It should be decontaminated by vacuum cleaning methods and WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals wiped clean or treated with sealant before being taken...
 • Page 36: Troubleshooting

  EnGLIsH Troubleshooting WALT AirLock System DWV9000 Twist-Lock connection Problem Solution DWV9110 29–35 mm tapered Motor does Check power cord, plugs and outlet. rubber adapter not run Ensure the on/off /tool control switch is in the DWV9120 35–38 mm stepped ON position   ). rubber adapter Suction Remove blockages in the suction nozzle, DWV9130...
 • Page 37: Protecting The Environment

  Service nOTE: If the dust extractor must be sent or returned for repair: 1. Contact the DEWALT service centre before sending or returning in equipment to clarify possible hazards from extracted hazardous materials. DEWALT service centre may require only the vacuum head to be sent or returned.
 • Page 38: Datos Técnicos

  EsPañOL EXTRACTOR DE POLVO DE CONSTRUCCIÓN PARA OPERACIONES PESADAS DWV905M, DWV905H ¡Enhorabuena! Declaración de conformidad CE Ha elegido una herramienta D WALT. Años de experiencia, Directiva de máquinas innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que WALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
 • Page 39: Instrucciones Importantes De Seguridad

  • Utilice este aparato SOLO como se describe en este manual. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido Utilice exclusivamente los accesorios recomendados por exclusivamente por DEWALT o por un servicio técnico WALT. autorizado. • Si el aparato no funciona correctamente, si ha sufrido una Cuando utilice el extractor de polvo en un entorno húmedo,...
 • Page 40: Contenido Del Embalaje

  Este extractor de polvo industrial ha sido diseñado para aspirar en seco y en húmedo. ADVERTENCIA: Este aparato contiene polvo nocivo. El DWV905M vaciado y el mantenimiento, incluyendo la retirada de la Este aparato puede utilizarse como una aspiradora industrial y bolsa de polvo, pueden ser realizados solo por personal un extractor de polvo para las operaciones móviles para recoger...
 • Page 41: Antes De La Primera Puesta En Marcha

  EsPañOL Retirar / Cambiar la bolsa de recogida de polvo supervisados por una persona que se haga responsable de su seguridad. No deje nunca a los niños solos con usada este producto. ADVERTENCIA: Debe utilizarse un equipo de protección Posición del código de fecha (Fig. A) personal adecuado, como máscaras de polvo y guantes, para manipular las bolsas de polvo.
 • Page 42 EsPañOL ADVERTENCIA: Cuando manipule los filtros debe utilizar posapagado puede variar cuando se utiliza con un equipo de protección individual, como, por ejemplo, generador de energía. máscaras contra el polvo y guantes. 3. Para volver a cambiar al modo manual, ponga el interruptor ADVERTENCIA: Deseche el filtro usado de acuerdo con la de control de encendido/apagado de la herramienta  15 ...
 • Page 43 EsPañOL PRECAUCIÓN: No active el control inalámbrico de objetos metálicos entren en contacto con los terminales la herramienta si la manguera de aspiración no está expuestos de la pila. conectada al puerto de aspiración de la herramienta. ADVERTENCIA: SUSTITUYA CORRECTAMENTE LA PILA DE BOTÓN.
 • Page 44: Mantenimiento

  EsPañOL limpieza se alterna entre los filtros y funciona durante toda la 2. Destrabe las trabas del depósito  4  y retire el cabezal de la vida útil de la unidad. aspiradora  3  nOTa: Después de empezar a aspirar, ambos filtros se limpian 3.
 • Page 45 EsPañOL PELIGRO: Polvo nocivo para la salud. Use siempre 2. Suelte las trabas del depósito   4  y retire el cabezal de ropa desechable y respiradores de clase P2 o superior la aspiradora   3  del depósito. Coloque el cabezal de la cuando realice trabajos de mantenimiento (p.
 • Page 46 EsPañOL Limpieza DWV9500-XJ Soporte para aspiradora ADVERTENCIA: Nunca use disolventes u otros productos DWV9345-XJ ToughSystem®, químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas del acoplamiento para aparato. Estos productos químicos pueden debilitar los aspiradora TSTAK® materiales usados en estas partes. Nunca permita que Sistema AirLock de D WALT entre ningún líquido en la máquina ni sumerja ninguna de...
 • Page 47: Protección Del Medio Ambiente

  EsPañOL AVISO: El asa de transporte debe guardarse para su Problema Solución posible desmontaje. Compruebe que el interruptor de control de Para volver a retirar el acoplamiento, debe realizarse la herramienta encendido/apagado/herramienta esté en la operación en orden inverso. Hay que volver a montar eléctrica no posición de ACTIVACIÓN el asa y los dos tornillos traseros...
 • Page 48 Si debe enviar o devolver el extractor de polvo para su reparación: 1. Contacte con el centro de servicio DEWALT antes de enviar o devolver el equipo, para aclarar los posibles peligros de los materiales peligrosos extraídos . El centro de servicio DEWALT puede exigir el envío o devolución del cabezal de...
 • Page 49: Caractéristiques Techniques

  FRançaIs ASPIRATEUR INDUSTRIEL À POUSSIÈRES POUR CONSTRUCTION DWV905M, DWV905H Félicitations ! Déclaration de conformité CE Vous avez choisi un outil D WALT. Des années d'expérience, de Directive Machines développement de produits et d'innovation ont fait de D WALT l'un des partenaires les plus fiables pour les utilisateurs d'outils électriques professionnels.
 • Page 50: Consignes De Sécurité Importantes

  FRançaIs Consignes de sécurité importantes • Mettez toutes les commandes sur Arrêt avant de débrancher l'appareil. AVERTISSEMENT ! Veillez à lire tous les • Faites particulièrement attention lorsque vous intervenez dans avertissements de sécurité et toutes les instructions. des escaliers. Le non-respect des avertissements et des instructions peut •...
 • Page 51: Contenu De L'emballage

  Le vidage et la maintenance, y compris le retrait pour les opérations de nettoyage par aspiration. du sac à poussière, ne doivent être effectués que par du DWV905M personnel formé, portant l'équipement de protection Cet appareil peut être utilisé comme aspirateur industriel approprié.
 • Page 52: Avant La Première Mise En Service

  FRançaIs nE LaIssEZ Pas les enfants entrer en contact avec cet outil. REMaRQUE : Faites attention à ne pas déchirer le sac. Les utilisateurs inexpérimentés doivent être surveillés quand ils Placez correctement le sac au niveau de l'entrée   10  pour utilisent cet outil.
 • Page 53: Entretien Du Filtre

  FRançaIs d'aspiration. C'est très pratique quand l'aspiration est trop 1. Branchez le câble électrique de l'aspirateur dans une prise forte et qu'elle entraîne ce qui aspiré. de courant approprié. 5. Respectez les consignes de la section Raccorder des 2. Tournez l'interrupteur de commande de l'outil Marche/ outils électriques pour savoir comment raccorder l'outil Arrêt ...
 • Page 54 FRançaIs équipé de Wireless Tool Control™, ou appuyez sur le bouton d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants. de télécommande sur la télécommande du Wireless Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées Tool Control™...
 • Page 55 FRançaIs 2. Ouvrez les attaches du réservoir et retirez la tête Fig. H d'aspiration. 3. Retirez le sac à poussière (consultez la section Retirer/ Remplacer le sac à poussière usagé). 4. Retirez le filtre (consultez la section "Pour retirer le filtre"). 5.
 • Page 56 FRançaIs 3. Raccordez les extrémités du tuyau d'aspiration l'une avec la réglementation en vigueur sur la mise au rebut des l'autre pour empêcher que des résidus de poussière ne déchets de ce type. s'échappent. • Retirez la partie extérieure de la machine. Elle 4.
 • Page 57 FRançaIs montre avec modérément de force pour le serrer. ACCESSOIRES REMaRQUE : Faites attention à ne pas endommager le filtre. DWV9340-XJ Filtre pour poussières 3. Pour le modèle DWV905H, réinstallez la plaque de filtre de classe M et serrez la vis du filtre en haut de la plaque.
 • Page 58: Dépannage

  FRançaIs ou des dommages. Pour le modèle DWV9510, la hauteur Problème Solution recommandée est 40 cm. De la poussière Contrôlez que les filtres sont correctement ATTENTION : Ne transportez pas l'extracteur de poussière sort pendant installés. au niveau des poignées des modules de rangement. l'aspiration Contrôlez que les filtres ne sont pas REMARQUE : Ne retirez pas la tête de l'extracteur de...
 • Page 59 équipement afin de clarifier les risques possibles dus aux matières dangereuses aspirées. Il se peut que le centre d'assistance DEWALT n'ait besoin que de la tête d'aspiration. En cas de besoin, le centre d'assistance DEWALT vous fournira un emballage de protection.
 • Page 60: Dati Tecnici

  ITaLIanO ASPIRATORE DI POLVERI A USO INTENSIVO DWV905M, DWV905H Congratulazioni! Dichiarazione CE di conformità Per aver scelto un apparato D WALT. Gli anni di esperienza, Direttiva macchine lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di WALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
 • Page 61: Importanti Istruzioni Sulla Sicurezza

  ITaLIanO Importanti istruzioni sulla sicurezza • Prestare particolare attenzione durante la pulizia sulle scale. • Non utilizzare l'apparecchio per aspirare liquidi infiammabili AVVERTENZA! Leggere attentamente tutte le o combustibili come la benzina e non usarlo in zone dove avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata potrebbero essere presenti liquidi infiammabili o combustibili.
 • Page 62: Contenuto Della Confezione

  Non accendere l'apparecchio fino DWV905M a quando non è stato installato il sistema di filtraggio Questo apparecchio può essere utilizzato come aspiratore completo.
 • Page 63 ITaLIanO nOTa: questo apparecchio è adatto per l'uso in ambito per aumentare al massimo le prestazioni di raccolta commerciale, ad esempio in alberghi, scuole, ospedali, della polvere. fabbriche, negozi, uffici, imprese di noleggio e cantieri. 2. Posizionare la testa di aspirazione  sul contenitore di  3 ...
 • Page 64 ITaLIanO AVVERTENZA: prima di regolare il selettore nella consente all'operatore di controllare la potenza, l'aspirazione e la rumorosità dell'apparecchio. posizione "Comando utensile" assicurarsi che nOTa: questa impostazione controlla inoltre il livello l'elettroutensile collegato all'aspiratore sia spento. di aspirazione. Risulta molto utile in applicazioni dove AVVERTENZA: il carico massimo dell'elettroutensile non l'aspirazione crea livelli inaccettabili di resistenza sul pezzo deve superare la potenza nominale massima in uscita...
 • Page 65 ITaLIanO Sostituzione della batteria a bottone del AVVERTENZA: non applicare la cinghietta del telecomando alle parti in movimento. telecomando (Fig. H) Associazione a un telecomando D WALT o un PERICOLO: NON INGERIRE LA BATTERIA; utensile dotato di Wireless Tool Control™ PERICOLO DI USTIONE CHIMICA.Questo 1.
 • Page 66 ITaLIanO AVVISO: NON rimuovere il galleggiante a sfera.  3. Inserire lateralmente la nuova batteria a bottone   38  portabatteria, facendo attenzione all'orientamento della questo modo si danneggerebbe l'aspiratore. Il galleggiante batteria in termini di polarità. a sfera impedisce all'acqua di entrare nel motore. 4.
 • Page 67: Manutenzione

  ITaLIanO Trasporto (Fig. K) • Inoltre, negli apparecchi per l'aspirazione di polveri di Classe H, l'efficienza di filtrazione della macchina deve ATTENZIONE: rischio di lesioni personali e danni essere verificata almeno una volta all'anno, o più di materiali! Prestare attenzione al peso dell'apparecchio frequente, secondo quanto previsto dalle normative durante il trasporto.
 • Page 68 ToughSystem®, 1. Aspirare l'esterno dell'aspiratore. Per una pulizia ulteriore, se TSTAK® necessario, usare un panno inumidito solamente con acqua Sistema AirLock DeWalt e sapone delicato. DWV9000 Raccordo con 2. Dopo l'uso, smaltire il panno in un contenitore appropriato.
 • Page 69: Guida Alla Risoluzione Dei Problemi

  ITaLIanO Guida alla risoluzione dei problemi DWV9220 Kit per carpenteria (DWV9000 + DWV9130 Problema Soluzione x 3 + DWV9120 + DWV9150 + Clip Il motore non Controllare il cavo di alimentazione, le fermatubo) funziona spine e la presa di corrente. DWV9470 Kit raccordo per tubi a Y Assicurarsi che la manopola di acceso/...
 • Page 70: Tutela Ambientale

  L'aspiratore 1. Ruotare il interruttore a tre posizioni 1. contattare il centro di assistenza DEWALT prima di inviare o non è attivato sulla modalità Wireless Tool rendere l'apparecchio per valutare i possibili rischi derivanti dall’elettroutensile...
 • Page 71: Hartelijk Gefeliciteerd

  ZWAAR UITGEVOERDE STOFZUIGER VOOR DE BOUW DWV905M, DWV905H Hartelijk gefeliciteerd! EG-conformiteitsverklaring U hebt gekozen voor een D WALT gereedschap. Jarenlange Machinerichtlijn ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken WALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap. Technische Gegevens...
 • Page 72: Belangrijke Veiligheidsinstructies

  nEDERLanDs Belangrijke veiligheidsinstructies • Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen weg bij de openingen en bewegende delen. WAARSCHUWING! Lees alle • Schakel alle bedieningen uit voordat u de stekker uit het veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het stopcontact trekt. niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies •...
 • Page 73: Inhoud Van De Verpakking

  Bedoeld gebruik gebruik. Deze industriële stofzuiger is bedoeld voor het opzuigen van nat en droog materiaal. DWV905M WAARSCHUWING: Dit apparaat bevat schadelijk stof. Het legen en onderhouden, inclusief de verwijdering van Dit apparaat kan worden gebruikt als een industriële stofzuiger...
 • Page 74: Vóór De Eerste Ingebruikname

  nEDERLanDs OPMERkInG: Dit apparaat is geschikt voor commercieel 3. Steek het uiteinde van de slang  7  in de slangaansluiting gebruik, bijv. in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, met draaivergrendeling en draai de slang vast zoals wordt kantoren, verhuurbedrijven en op bouwplaatsen. weergegeven op afbeelding C.
 • Page 75 nEDERLanDs Onderhoud van filters het elektrisch gereedschap. Het minimaal vermogen van het gereedschap moet groter zijn dan 250 watt, om de Klasse H filters mogen niet handmatig gereinigd worden. Als het stofzuiger te laten regelen via het stopcontact? filter verstopt is, moet het weggegooid worden. OPMERkInG: De stofzuiger start automatisch binnen 0,5 De filters die bij deze stofzuiger worden geleverd, zijn filters seconde en blijft werken gedurende 7 seconden nadat het...
 • Page 76 nEDERLanDs tegelijkertijd op de afstandsbedieningsknop 28  op de het batterijvak niet stevig kan worden gesloten, gebruik Wireless Tool Control™-afstandsbediening   27  het product dan niet meer en houd het buiten het bereik van kinderen. Als u denkt dat er batterijen zijn ingeslikt of 3.
 • Page 77 nEDERLanDs Ga als volgt te werk voordat u de stofzuiger voor het Afb. H opnemen van vloeistoffen gebruikt: 1. Zet de stofzuiger uit en trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. 2. Maak de vergrendelingen van de stofopvangbak  4  los en verwijder de zuigmond.
 • Page 78 nEDERLanDs 2. Verwijder de slang en sluit de slangaansluiting met worden opgeruimd in ondoordringbare zakken in draaivergrendeling  10  met de afsluitdop  20  overeenstemming met eventuele actuele voorschriften voor de verwerking van dergelijk afval. 3. Sluit de uiteindes van de slang op elkaar aan om te voorkomen dat vuil ontsnapt.
 • Page 79 nEDERLanDs Accessoires Filters installeren (Afb. L, N) 1. Controleer dat de filterafdichting  34  op z'n plaats en stevig WAARSCHUWING: Omdat andere dan door D WALT vastzit aangeboden accessoires niet zijn getest op gebruik met 2. Lijn de schroefdraden van de filters uit met de  35 ...
 • Page 80 nEDERLanDs DWV9510), maximaal 2 opslagunits per stofzuiger. Let Probleem Oplossing erop dat de inhoud van de 28-liter opslagunits de 18 kg De stofzuiger De thermische overbelastingsbeveiliging niet overschrijdt, 1 opslagunit per stofzuiger. Wanneer stopt met werken is geactiveerd: de aanbevolen hoogte en/of het aanbevolen gewicht 1.
 • Page 81: Bescherming Van Het Milieu

  LED niet brandt Het DEWALT-servicecentrum kan vragen om alleen de Wireless Tool met de keuzeschakelaar in de Wireless stofzuigerkop terug te sturen. Indien nodig, zal het DEWALT- Control™ uitgerust Tool Control™-modus. servicecentrum u een beschermende verpakking leveren.
 • Page 82 KRAFTIG BYGG‑STØVSUGER DWV905M, DWV905H Gratulerer! EU-samsvarserklæring Du har valgt et D WALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig Maskindirektivet produktutvikling og innovasjon gjør D WALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data Universalstøvsuger DWV905M, DWV905H DWV905M...
 • Page 83: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  nORsk Viktige sikkerhetsinstruksjoner • Skru AV og koble fra støvsugeren i utrygge situasjoner. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og Ekstra sikkerhetsregler instruksjonene kan resultere i elektrisk støt, brann og/eller •...
 • Page 84: Tiltenkt Bruk

  Denne industristøvsugeren er ment for støvsuging av tørre og Les bruksanvisningen før bruk. våte stoffer. DWV905M Dette apparatet kan brukes som en industriell støvsuger og ADVARSEL: Dette apparatet inneholder skadelig støv. støvsuger for flyttbar bruksområder for å plukke opp alle Tømming og vedlikehold, inkludert fjerning av støvposen,...
 • Page 85 nORsk ADVARSEL: Filtrene må alltid vær på plass under er meget nyttig der støvsugeren gir et uakseptabelt støvsuging, unntatt som beskrevet i Våtsuging under motstandsnivå på arbeidsstykket. Bruk. Når du støvsuger fint støv kan du også bruke en 5. Følg anvisningen under koble til elektriske verktøy for å ekstra papirpose eller fleece-pose for å...
 • Page 86 nORsk FORSIKTIG: For å forhindre utilsiktet oppstart etter at verktøyet er skrudd av. Etterløp kan variere når den brukes med en strømgenerator. arbeidet er fullført, vri på/av-bryteren til AV (O). eller koble den batteridrevne verktøykontrollen fra verktøyet 3. For å gå tilbake til manuell modus, skru verktøyets på/ eller fjernkontrollen.
 • Page 87 nORsk Våtsuging (Fig. F) • Ikke la skadede myntceller komme i kontakt med vann. Litium som lekker kan blandes med vann for å lage hydrogen, noe ADVARSEL: IKKE koble elektroverktøy til utgangen når som kan forårsake brann, eksplosjon eller personskade. du bruker støvsugeren til våtsuging. •...
 • Page 88 nORsk Transport (Fig. K) i henhold til gjeldende regler for håndtering av slik avfall. FORSIKTIG: Fare for personskader og materielle skader! • Ta av utsiden av maskinen. For klasse M maskiner skal Vær oppmerksom på vekten til enheten under transport. utsiden av maskinen dekontamineres med støvsuging Sikre enheten mot utilsiktet bevegelse.
 • Page 89 nORsk Smøring DWV9120 35– 38 mm trinnvis gummiadapter Denne støvsugeren trenger ikke ekstra smøring. DWV9130 35 mm OD adapter Rengjøring DWV9150 35 mm vinkel adapter ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier DWV9210 Byggesett (DWV9000 + for å rengjøre ikke-metalliske deler av apparatet. Disse DWV9120 + DWV9130) kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse DWV9220...
 • Page 90 MERk: Hvis støvsugeren må sendes eller returneres for reparasjon: Automatisk Hør etter at magnetventilen klikker for å være 1. Kontakt DEWALT servicesenter før du sender eller returnerer filterrengjøring sikker på at filterrengjøringsmekanismen utstyr. Dette er for å gjøre oppmerksom på mulige farer fra fungerer ikke fungerer.
 • Page 91: Dados Técnicos

  PORTUGUês EXTRACTOR DE SERRADURA DE USO INDUSTRIAL DWV905M, DWV905H Gratulerer! Declaração de conformidade da CE Optou por uma ferramenta da D WALT. Longos anos de Directiva “Máquinas” experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da D WALT um dos parceiros de maior confiança dos...
 • Page 92: Instruções Importantes De Segurança

  PORTUGUês Instruções importantes de segurança • Tenha especial cuidado quando limpar escadas. • Não utilize a ferramenta para recolher líquidos inflamáveis AVISO! Leia todos os avisos de segurança e todas as ou combustíveis, como gasolina ou utilize-a em locais onde instruções. O não seguimento dos avisos e das instruções existam esse tipo de líquidos.
 • Page 93: Conteúdo Da Embalagem

  Leia o manual de instruções antes de utilizar este Este extractor de pó industrial foi concebido para limpeza a seco equipamento. e a húmido. DWV905M ATENÇÃO: Esta ferramenta contém poeiras nocivas. Esta ferramenta pode ser utilizada como aspirador industrial e O esvaziamento e a manutenção, incluindo a remoção extractor de pó...
 • Page 94: Antes Da Primeira Colocação Em Funcionamento

  PORTUGUês Posição do código de data (Fig. A) 2. Para retirar a mangueira de aspiração, feche a entrada da mangueira com fecho de pião   10  com a ficha de O código da data de produção  23  consiste num ano de entrada   20 ...
 • Page 95 PORTUGUês secção Acessórios para obter mais informações sobre os ou superior ao diâmetro maior dos acessórios da mangueira/ tubo utilizados. A mangueira fornecida tem 32 mm de diâmetro adaptadores disponíveis.nOTa: Se utilizar um adaptador, interno. Será emitido um alarme acústico se o caudal for inferior certifique-se de que está...
 • Page 96 PORTUGUês para a posição OFF (O). ou despare o controlo sem fios da • Não danifique a pilha-botão e não desmonte a pilha-botão. ferramenta ou do controlo remoto da ferramenta. A pilha-botão pode ter fugas, explodir, incendiar e causar ferimentos. PADRÃO INTERMITENTE DO LED •...
 • Page 97 PORTUGUês 2. Para desengatar o travão de estacionamento, carregue 5. Quando a caixa de metal estiver seca, coloque a parte no botão do travão, para que este encaixe na posição superior do aspirador dentro da caixa de metal e fixe-a, desbloqueada.
 • Page 98 PORTUGUês aTEnçÃO: Se tiver alguma dúvida no que respeita ao local caso a ferramenta seja desmontada, limpeza da área de manutenção e protecção individual adequada. estado dos filtros, estes DEVEM ser substituídos. NÃO continue a utilizá-los se apresentarem danos. Os filtros de •...
 • Page 99 PORTUGUês 6. Armazene a mangueira de aspiração e o cabo de DWV9220 Conjunto de carpintaria alimentação, tal como indicado na ilustração. Coloque (DWV9000 + DWV9130 o equipamento numa sala seca e fixe-a de modo a ficar x 3 + DWV9120 + protegida contra utilização não autorizada.
 • Page 100 Certifique-se de que os vedantes do filtro reparação ou recebê-lo: estão colocados e fixos. 1. Contacte o centro de assistência da DEWALT antes de enviar A limpeza Esteja atentado ao estalido do solenóide para ou receber o equipamento para estar informado sobre automática...
 • Page 101 PORTUGUês d. Utilize a embalagem de protecção fornecida, de modo a garantir que o saco de plástico está fechado correctamente e totalmente estanque e. Fixe uma lista de materiais perigosos extraídos na parte exterior da embalagem de protecção fornecida.
 • Page 102 RASKAAN KÄYTÖN RAKENNUSPÖLYN POISTOLAITE DWV905M, DWV905H Onnittelut! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Olet valinnut D WALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, Konedirektiivi huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät D WALT työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa Yleiskäyttöinen pölynpoistolaite DWV905M, DWV905H DWV905M DWV905M DWV905H DWV905H WALT ilmoittaa, että kohdassa Tekniset tiedot kuvatut tuotteet täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset:...
 • Page 103: Tärkeät Turvallisuusohjeet

  sUOMI Tärkeät turvallisuusohjeet • Staattiset iskut ovat mahdollisia kuivilla alueilla tai kun ilman suhteellinen kosteus on alhainen. Tämä on vain ohimenevää VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset eikä se vaikuta imurin käyttöön. ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, • Itsestään palamisen välttämiseksi säiliö tulee tyhjentää on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan jokaisen käyttökerran jälkeen.
 • Page 104: Ennen Käyttöönottoa

  Käyttötarkoitus Tämä teollinen pölynpoistolaite on tarkoitettu imuroimiseen sekä märkä- että kuivakäyttöön. Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. DWV905M Tätä laitetta voidaan käyttää teollisena imurina tai pölynpoistolaitteena kannettaviin käyttöihin kaikkien sellaisten VAROITUS: Laite sisältää haitallista pölyä. Ainoastaan kuivien, ei palavien pölyjen imuroimiseen, joiden pölyluokka koulutettu henkilöstö...
 • Page 105 sUOMI • DWV905H: Peitä pölyluokan varoitustarran tekstikenttä 4. Aseta imurin säädin  14  haluamaasi asentoon. Tämän mukana toimitetulla tarralla omalla kielelläsi. toiminnon avulla käyttäjä voi säätää imurin tehoa, imua ja ääntä. VAROITUS: Suodattimien on oltava aina paikoillaan HUOMaa: Tämä asetus säätää myös imutasoa. Tämä on imuroimisen aikana, lukuun ottamatta kohdassa erityisen hyödyllinen silloin, kun imu luo hyväksymättömän Märkien kohteiden imuroiminen osiossa Käyttö...
 • Page 106 sUOMI HUOMaa: Vain yksi lähetin voidaan yhdistää DWV905- 2. Aseta virtakytkin PÄÄLLE-asentoon . Sähkötyökalu voi laitteeseen yhdellä kertaa. Jos laite on yhdistetty aikaisemmin, tällöin kytkeä imurin päälle ja pois päältä automaattisesti. uusi yhteys korvaa aikaisemman yhteyden. Työkalun vähimmäistehon on oltava yli 250 W, jotta imuria voidaan ohjata pistokkeen kautta.
 • Page 107 sUOMI VAROITUS: VARMISTA, ETTÄ NAPPIPARISTO HUOMaa: Tämän prosessin aikana on normaalia kuulla VAIHDETAAN OIKEAOPPISESTI. Olemassa napsahdusääniä. on räjähdysvaara. HUOMaa: Useiden käyttötuntien jälkeen automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä ei välttämättä ole tehokas. • Vaihda paristo aina uuteen CR2032-nappiparistoon Katso tällöin ohjeet kohdasta suodatin osiossa Huolto. tai vastaavaan.
 • Page 108 sUOMI Teleskooppikahva (Kuva J) voidaan varmistaa koneen suodattimen tehokkuus, on määritelty kohdassa 22.AA.201.2. Jos testi Paina vapautuspainiketta  18  teleskooppikahvan  19  epäonnistuu, se on toistettava uudella suodattimella. nostamiseksi ja laskemiseksi. • Huolto- ja korjaustoimenpiteitä suorittaessa kaikki Sammuttaminen (Kuva E) kontaminoituneet osat, joita ei voida puhdistaa 1.
 • Page 109 sUOMI 2. Kohdista suodattimen säikeet   35  imupään säikeisiin DWV9401-XJ Paperipussi ja käännä suodatin kireälle myötäpäivään kohtuullista DWV9400-XJ Muovikohdistin voimaa käyttäen. DWV9402-XJ Villapussi HUOMaa: Varo, ettei suodattimen materiaali vahingoitu. DWV9500-XJ Vac Rack 3. Vaihda mallissa DWV905H suodatinlevy   33  ja kiristä DWV9345-XJ ToughSystem®, TSTAK® suodattimen ruuvi ...
 • Page 110 HUOMaUTUs: Jos pölynpoistolaite on lähetettävä tai aikana Varmista, ettei suodattimissa ole vaurioita. palautettava korjattavaksi: Vaihda tarvittaessa. 1. Ota yhteyttä DEWALT-huoltoliikkeeseen ennen laitteiston Varmista, että suodattimen tiivisteet ovat lähettämistä tai palauttamista selvittääksesi imuroiduista paikoillaan ja hyvin kiinni. vaarallisista materiaaleista mahdollisesti aiheutuvat Automaattinen Kuuntele, että...
 • Page 111: Tekniska Data

  EXTRA KRAFTIGT KONSTRUERAD DAMMUTSUGNING DWV905M, DWV905H Gratulerar! Universaldammsugare DWV905M, DWV905H Du har valt ett D WALT -verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör D WALT WALT garanterar att produkterna som beskrivs under till en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga Tekniska data uppfyller: elverktygs-användare.
 • Page 112: Förpackningens Innehåll

  sVEnska INNAN APPARATEN ANVÄNDS LÄS IGENOM OCH Ytterligare säkerhetsregler FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER. • Sug inte upp något som brinner eller ryker, såsom cigarretter, tändstickor eller het aska. VARNING: Operatörer skall vara adekvat instruerade om användning av dessa apparater. • Detta verktyg är stänkskyddad enligt skyddsklass IPX4. Sänk inte ned verktyget i vatten.
 • Page 113: Avsedd Användning

  Avsedd användning Denna industridammsugare är avsedd för våt- Läs bruksanvisningen före användning. och torrdammsugningsarbeten. DWV905M Denna apparat kan användas som industridammsugare och VARNING: Denna apparat innehåller skadligt damm. dammsugare för mobil användning för att suga upp alla Tömning och underhåll, inklusive borttagning av typer av torrt, icke-brännbart damm upp till dammklass M...
 • Page 114 sVEnska dammsugarhuvudet   3  från maskinen. 2. Ställ in slangens diameterjustering till diametern på den anslutna slangen. • Ta bort tillbehören från behållaren   6  och förpackningen! 3. Vrid på av/verktyg kontrollbrytaren till positionen ON   • DWV905H: Täck textfältet på dammklassvarningsetiketten  med den medföljande 4.
 • Page 115 sVEnska VARNING: Den maximala belastningen på elverktyget 3. Lysdioden ovanför knappen för koppling av Wireless skall inte överstiga den nominella maximala utgående Tool Control™ lyser stadigt för att indikera att kopplingen effektmärkningen vid uttaget. har lyckats. FÖRSIKTIGHET: Aktivera inte den trådlösa nOTERa: Vissa borstlösa AC-verktyg kan starta sugningen i autoläge utan att slå...
 • Page 116 sVEnska Automatiskt filterrengöringssystem VARNING: NÄR BATTERIET BYTS SKA ETT BATTERI AV SAMMA ELLER MOTSVARANDE TYP, CR2032, Denna dammsugare har ett högeffektivt filterrengöringssystem ANVÄNDAS. Observera polariteten (+ och –) vid vilket minimerar tilltäppning av filtret. Var 30 sekund rengörs byte av batterier. Förvara eller bär inte batterier så att automatiskt ett av de två...
 • Page 117 sVEnska strömkällan innan tillbehör monteras eller tas 2. Lås upp behållarens hakar   4  och ta bort bort, innan inställningar genomförs eller ändras dammsugarhuvudet   3  och innan reparationer utförs. En oavsiktlig start kan 3. Töm innehållet i behållaren  i lämplig behållare  6 ...
 • Page 118 sVEnska VaRnInG: Om det finns tveksamheter om filtrens behålla skräp inuti behållaren när sugslangen tas bort. Du kondition MÅSTE de bytas. Fortsätt INTE att använda kan också fästa ihop ändarna på slangen och låsa samman skadade filter. Klass H-filter bör inte rengöras manuellt med vridlåset.
 • Page 119 sVEnska lagringsenheter per dammsugare. Överskrid inte 18 kg i Problem Lösning en 28 liter lagringsenhet, maximalt en lagringsenhet per Dammsugaren Termiska överbelastningsskyddet har löst dammsugare. Överskridande av den rekommenderade slutar att arbeta höjden och/eller vikten kan resultera i en instabil 1.
 • Page 120 sVEnska Att skydda miljön Separat insamling. Produkter som är markerade med denna symbol får inte kastas in de vanliga hushållssoporna. Produkter innehåller material som kan återvinnas och återanvändas för att minska behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter enligt lokala bestämmelser. Närmare information finns tillgänglig på...
 • Page 121: Teknik Özellikleri

  TüRkçE AĞIR İNŞAAT İŞİ TİPİ TOZ TOPLAYICI DWV905M, DWV905H Tebrikler! AB Uygunluk Beyanı Bir D WALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün Makine Yönetmeliği geliştirme ve yenilik D WALT markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
 • Page 122: Önemli Güvenlik Talimatları

  TüRkçE Önemli Güvenlik Talimatları • Güvenli olmayan durumlarda toz toplama cihazını KAPATIN ve fişini çekin. UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını BU TALİMATLARI SAKLAYIN mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine uyulmadığı takdirde elektrik çarpması, yangın ve/veya Ek Güvenlik Önlemleri ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. •...
 • Page 123 Bu endüstriyel toz toplama cihazı, ıslak ve kuru vakumlu temizlik Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. uygulamaları için tasarlanmıştır. DWV905M Bu cihaz her türlü kuru ve yanıcı olmayan, 0,1 mg/m³ değerine UYARI: Bu cihaz zararlı toz içerir. Toz torbasının eşit veya bunun üzerindeki mesleki maruziyet limitlerine sahip çıkartılması...
 • Page 124: Filtre Bakımı

  TüRkçE • DWV905H: Toz sınıfı uyarı etiketinin yazılı alanını, kendi 2. Hortum Üç konumlu bağlı hortumun çapına ayarlayın. dilinize çevrilmiş olarak verilen yapışkan etiketle kapatın. 3. Açma/kapama kumanda düğmesini  15  AÇIK konuma UYARI: Vakumla temizleme sırasında filtreler , çalışma getirin  ...
 • Page 125 TüRkçE DİKKAT: Toz emme hortumu aletin toz emme nOT: Bazı Fırçasız AC aletler, elektrikli aleti açmadan Vakumlu süpürgeyi otomatik modda başlatabilir. portuna bağlanmamışsa Aletteki Kablosuz Alet Kumandasını etkinleştirmeyin. 1. Vakumlu emici güç kablosunu uygun bir prize takın. nOT: Tek seferde sadece bir verici DWV905 ile eşleştirilebilir. 2.
 • Page 126 TüRkçE UYARI: DÜĞME PILLERIN DEĞIŞIMININ DOĞRU nOT: Çok uzun saatler boyunca çalıştığında otomatik filtre ŞEKILDE YAPILDIĞINDAN EMIN OLUN. Patlama riski temizleme sistemi etkili çalışmayabilir. Bu durum meydana mevcuttur. geldiğinde Bakım başlığı altında Filtre bölümüne bakın. • Bataryayı değiştirirken aynı marka veya eşdeğer tip CR2032 ile Park Freni (Şekil I) değiştirin.
 • Page 127 BAKIM 1. Açma/kapama kumanda düğmesini  15  KAPALI konuma getirin ( ) ve kablo fişini prizden çekin. DEWALT cihazınız uzun süre boyunca minimum bakımla 2. Toz toplama kabı mandallarını açın ve vakum başlığını  4   3  çalışmak üzere tasarlanmıştır. Cihazın uzun süre boyunca toz toplama kabından çıkartın.
 • Page 128 TüRkçE Aksesuarlar olarak tozla kaplı olduklarında dahi filtrelerin temizlenmesi gerekmez. Otomatik filtre temizleme sistemi maksimum UYARI: D WALT tarafından tedarik veya tavsiye performans göstermeye ve çalışmaya devam edecektir. edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test Filtre membranında görsel arıza olması durumunda edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu cihazla filtreleri değiştirin.
 • Page 129: Çevrenin Korunması

  DEWALT servis merkezi yalnızca süpürge WALT kataloğuna bakın veya bu kılavuzda başlığının gönderilmesini veya iade edilmesini isteyebilir. belirtilen adresteki D WALT merkeziyle Varsa, DEWALT servis merkezi size koruyucu bir ambalaj iletişime geçin. sağlayacaktır. Vakumlu Filtrelerin doğru takıldığını kontrol edin.
 • Page 130 TüRkçE d. Lütfen ürünle verilen koruyucu ambalajı kullanın, plastik torbanın düzgün şekilde kapatıldığından ve tamamen hava geçirmez olduğundan emin olun e. Temizlenen tehlikeli maddelerin bir listesini, ürünle verilen koruyucu ambalajın dışına yapıştırın.
 • Page 131: Τεχνικά Δεδομένα

  Ελληνικά ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ DWV905M, DWV905H Συγχαρητήρια! Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Επιλέξατε ένα εργαλείο D WALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική Οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την WALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα...
 • Page 132 Ελληνικά Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας • Διατηρείτε μαλλιά, χαλαρό ρουχισμό, δάκτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις • Απενεργοποιείτε όλα τα χειριστήρια πριν αποσυνδέσετε τη προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η συσκευή...
 • Page 133: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  τη συσκευή αν δεν έχει τοποθετηθεί το πλήρες σύστημα προορίζεται για υγρού και ξηρού τύπου εφαρμογές καθαρισμού φιλτραρίσματος. με αναρρόφηση. DWV905M DWV905M Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιομηχανική συσκευή καθαρισμού με αναρρόφηση και ως συσκευή εξαγωγής σκόνης για φορητού τύπου εργασίες, για τη συλλογή όλων των...
 • Page 134 Ελληνικά ενότητα Λειτουργία. Όταν αναρροφάτε λεπτή σκόνη, m². Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για αναρρόφηση αμίαντου ή παρασιτοκτόνων. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πρόσθετη χάρτινη σακούλα ή σακούλα φλις για να κάνετε το άδειασμα του νά Μη χρησιμοποιείται σε υγρές συνθήκες ή όταν υπάρχουν δοχείου ευκολότερο.
 • Page 135 Ελληνικά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣηΜΕιΩΣη: Θέστε τον ρυθμιστή διαμέτρου εύκαμπτου σωλήνα μόνο στις περιοχές διαμέτρων που επισημαίνονται Λειτουργία ξηρής αναρρόφησης (Εικ. E) με κίτρινο χρώμα στον συνδεδεμένο εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες Αν ηχήσει ο συναγερμός χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχει ασφαλείας...
 • Page 136 Ελληνικά Για αποσύζευξη από εργαλείο με Wireless Tool απευθείας σε συμβατά εργαλεία D WALT ή μέσω ενός προσαρμογέα AirLock (διατίθεται από τον τοπικό σας Control™ Tool ή αντίστοιχο τηλεχειριστήριο   WALT). Ανατρέξτε στην προμηθευτή προϊόντων D 1. Γυρίστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/ ενότητα...
 • Page 137 Ελληνικά τρόπο που μεταλλικά αντικείμενα μπορούν να έρθουν σε Εικ. H επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες μπαταρίας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΩΣΤΑ. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. • Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, αντικαταστήστε τη με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου CR2032. Μη χρησιμοποιήσετε...
 • Page 138 Ελληνικά Μεταφορά (Εικ. K) Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναρρόφησης για συλλογή υγρών υλικών: ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς! Προσέξτε 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναρρόφησης και το βάρος της συσκευής όταν τη μεταφέρετε. Στερεώστε τη αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. συσκευή...
 • Page 139 Ελληνικά ΠΡΟΕιΔΟΠΟιηΣη: Αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία του φίλτρου για ζημιά, επιθεώρηση της αεροστεγούς κατάστασης του μηχανήματος και της σωστής σχετικά με την κατάσταση των φίλτρων, τότε ΠΡΕΠΕΙ να τα λειτουργίας του μηχανισμού ελέγχου. αντικαταστήσετε. ΜΗ συνεχίσετε τη χρήση των φίλτρων αν έχουν...
 • Page 140 Ελληνικά 3. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα, ανατρέξτε στο DWV9120 Κλιμακωτός λαστιχένιος τμήμα Φίλτρα. προσαρμογέας 4. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από την είσοδο 35-38 mm εύκαμπτου σωλήνα με σύστημα ασφάλισης με περιστροφή DWV9130 Προσαρμογέας εξωτ. και κλείστε την είσοδο με το πώμα εισόδου διαμέτρου...
 • Page 141 Ελληνικά Στερέωση του καλωδίου ρεύματος στον Πρόβλημα Λύση εύκαμπτο σωλήνα  Εξέρχεται Ελέγξτε τη σωστή εγκατάσταση των (Εικ. A) σκόνη κατά την φίλτρων. Τ    2  ο καλώδιο ρεύμαΤος μπορει να ςΤερεώθει ςΤον εύκαμπΤο αναρρόφηση Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα δεν έχουν υποστεί  ...
 • Page 142: Προστασία Του Περιβάλλοντος

  αποστείλετε ή επιστρέψετε τον εξοπλισμό, για να εξηγήσετε πιθανούς κινδύνους από επικίνδυνα υλικά που έχει αναρροφήσει η συσκευή. Το κέντρο σέρβις DEWALT μπορεί να ζητήσει να αποσταλεί ή επιστραφεί μόνο η κεφαλή αναρρόφησης. Αν έχει εφαρμογή, το κέντρο σέρβις DEWALT θα...
 • Page 144 Belgique et WALT - Belgium BVBA Tel: NL 32 15 47 37 63 www.dewalt.be Luxembourg België en Luxemburg enduser.BE@SBDinc.com Egide Walschaertsstraat 16 Tel: FR 32 15 47 37 64 2800 Mechelen Fax: 32 15 47 37 99 Danmark WALT (Stanley Black&Decker AS)

Table of Contents