Download Print this page
Huawei B593 Quick Start Manual
Hide thumbs Also See for B593:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 54

Quick Links

Quick Start Guide
Huawei B593
DK
ET
FIN
LT
LV
NO
RUS
SE
UK

Advertisement

loading

Summary of Contents for Huawei B593

 • Page 1 Quick Start Guide Huawei B593...
 • Page 3 http://192.168.1.1 Password: admin PIN-code: _ _ _ _ WLAN-Name WLAN-Key: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...
 • Page 6 Før du tilslutter din router, anbefaler vi, at du kontrollerer, at du har modtaget alle de nødvendige komponenter. Din pakke skal indeholde: Huawei B593 4G router med strømforsyning, denne Quick Start Guide, 2 eksterne antenner (er ikke inkluderet i Danmark) samt et netværks kabel (1.5 m)”.
 • Page 7 LED’er (forts.) MODE • Hvidt blinkende lys = Der oprettes forbindelse • Blåt lys = Tilsluttet via 4G Blinker, når der overføres data • Grønt lys = Tilsluttet via 3G • Orange lys = Tilsluttet via 2G • Rødt lys = Ingen forbindelse til trådløst netværk (WLAN) • Lilla lys = Problem med SIM-kort eller PIN-kode LED’er for signalstyrke...
 • Page 8 Tilslutning af din 4G-router Indsæt dit SIM-kort Åbningen til SIM-kortet sidder på den anden side af routeren. Tilslut antennerne Start routeren Slut routeren til et strømstik, og tænd den ved at trykke på tænd/sluk- knappen. Slut din computer til routeren På...
 • Page 9 Indtast din PIN-kode, og opret forbindelse til internettet Første gang du opretter forbindelse til internettet, skal du indtaste PIN-koden til dit SIM-kort i routerens opsætningsprogram. a) Start din computers webbrowser (f.eks. Internet Explorer eller Safari), og indtast http://192.168.1.1 i adressefeltet. Log på med adgangs koden admin.
 • Page 10 Fejlfinding Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit trådløse netværk a) Kontrollér, at routeren er sluttet til et strømstik. b) Kontrollér, at Trådløst netværk er aktiveret på din computer. c) Kontrollér, at du har dækning til mobilt bredbånd. d) Kontrollér, at din computer ikke er placeret for langt fra routeren.
 • Page 11 Huawei B593 – trådløs 4G-router Specifikationer Forbindelse: 2G/3G/4G/WLAN 4G – op til 100 Mbps 3G – op til 42 Mbps 2G – op til 236 kbps Modtagelse af data: Afsendelse af data 4G – op til 50 Mbps 3G – op til 5,76 Mbps 2G –...
 • Page 12 ülikiire ja turvalise mobiilse 4G lairibaühenduse. Enne ruuteri sisseühendamist on soovitatav veenduda, et ruuteri tarnekomplekt sisaldab kõiki vajalikke komponente. Pakend peab sisaldama järgmisi osi: Huawei B593 toiteadapteriga, käesolev kiirjuhend, 2 antenni (ei sisaldu pakendis kõikides riikides) ja võrgukaabel (1,5 m). Teie 4G ruuteri tutvustus (vt pilte lehekülgedel 4–5)
 • Page 13 Valgusdiood-märgutuled (järg) MODE (režiim) • Valge märgutuli vilgub = Luuakse ühendust • Sinine märgutuli vilgub = Ühendatud 4G võrguga Vilgub andmete • Roheline märgutuli vilgub = Ühendatud 3G võrguga ülekandmise ajal • Oranž märgutuli põleb = Ühendatud 2G võrguga • Punane märgutuli vilgub = Puudub ühendus raadiokohtvõrguga (WLAN-iga) • Punakaslilla märgutuli põleb = Probleem SIM-kaardi või PIN-koodiga WPS nupp...
 • Page 14 4G ruuteri ühendamine Sisestage SIM-kaart SIM-kaardi pesa asub ruuteri küljel. Ühendage välisantennid, kui vaja (juhul, kui need sisalduvad pakendis) Välised lisa-antennid suurendavad signaali vastu võtmise kvaliteeti mobiilsidevõrgus, kuid ei ole 4G ruuteri toimimiseks hädavajalikud. Käivitage ruuter Ühendage ruuter elektrivõrgu pistikupesaga ja lülitage ruuter toitenupust sisse. Ühendage arvuti ruuteriga Ruuteri tagaküljel on silt teile vajaliku informatsiooniga.
 • Page 15 Sisestage oma PIN-kood ja looge ühendus Internetiga Kui loote esimest korda ühendust Internetiga, peate ruuteri seadistuste halduses sisestama SIM-kaardi PIN-koodi. a) Käivitage arvuti veebibrauser (nt Internet Explorer või Safari) ja sises- tage aadressiväljale http://192.168.1.1. Logige sisse parooliga admin. b) Sisestage sisestusväljale SIM-kaardi PIN-kood ja klõpsake nuppu Send (Saada).
 • Page 16 Rikkeotsing Kui raadiokohtvõrgu kaudu ei saa Internetiga ühendust a) Veenduge, et ruuter on elektrivõrgu pistikupesaga ühendatud. b) Veenduge, et raadiokohtvõrk on teie arvutis aktiveeritud. c) Veenduge, et viibite mobiilse lairibaühenduse levialas. d) Veenduge, et arvuti ei asu ruuterist liiga kaugel. e) Veenduge, et olete sisestanud võrgu õige nime (WLAN nime) ja turvavõtme (WLAN võtme). Need on toodud ruuteri taga asuval sildil. Kui teile tundub, et ühenduse kiirus pole normaalne a) Levi parandamiseks asetage ruuter aknale võimalikult lähedale. b) Kiiruse suurendamiseks seadke arvuti ruuterile lähemale.
 • Page 17 Huawei B593 – juhtmeta 4G ruuter Tehnilised andmed Ühendus: 2G / 3G / 4G /WLAN Andmete vastuvõtmine: 4G – kuni 100 Mbps 3G – kuni 42 Mbps 2G – kuni 236 kbps Andmete saatmine: 4G – kuni 50 Mbps 3G – kuni 5,76 Mbps 2G –...
 • Page 18 4g-verkon kautta. Ennen reitittimen kytkemistä suosittelemme tarkistamaan, että olet saanut kaikki tarvittavat osat. Paketissa tulisi olla: Huawei B593 4G modeemi virtalähteellä, tama pikaopas, 2 antennia (Ei mukana kaikissa maissa) ja verkkokaapeli(1,5m) 4G-reititin (ks. kuvat sivuilta 4–5) Merkkivalot Päivitysten aikana kaikki POWER-merkkivaloa lukuun ottamatta kaikki merkkivalot...
 • Page 19 Merkkivalot (jatkuu) MODE • Vilkkuva valkoinen valo = Yhteyttä muodostetaan • Sininen valo = 4G-yhteys muodostettu Vilkkuu kun tietoa siirretään • Vihreä valo = 3G-yhteys muodostettu • Oranssi valo = 2G-yhteys muodostettu • Punainen valo = Ei yhteyttä langattomaan verkkoon (WLAN) • Purppuranpunainen valo = Ongelma SIM-kortin tai PIN-koodin kanssa Signaalinvahvuuden merkkivalot WPS-painike Kun WPS-salaus on aktivoitu reitittimen asetu...
 • Page 20: Reitittimen Kytkeminen

  4G-reitittimen kytkeminen Aseta SIM-kortti paikalleen SIM-korttiaukko on reitittimen sivulla. Liitä antennit (jos ne ovat mukana) Kytke reititin pistorasiaan ja kytke se päälle painamalla virtapainiketta. Käynnistä reititin (jos ne ovat mukana) Antennit parantavat matkapuhelinverkon signaalin vastaanottoa, mutta ne eivät ole välttämättömiä 4G modeemin toiminnalle. Kytke tietokone reitittimeen Reitittimen takana on tarra, josta näkyy tarvittavat tiedot.
 • Page 21 Syötä PIN-koodisi ja muodosta Internet-yhteys Kun muodostat Internet-yhteyttä ensimmäistä kertaa, SIM-korttisi PIN- koodi on syötettävä reitittimen asetustenhallintaan. a) Käynnistä tietokoneen verkkoselain (esim. Internet Explorer tai Safari) ja syötä osoitekenttään http://192.168.1.1. Kirjaudu sisään salasa nalla admin. b) Syötä SIM-korttisi PIN-koodi ja napsauta Send. Oletusarvoisesti reititin on määritetty muodostamaan automaattisesti mobiilidatayhteys.
 • Page 22 Vianmääritys Ellei Internet-yhteyden muodostaminen onnistu langattoman verkon kautta a) Varmista, että reititin on kytketty pistorasiaan. b) Varmista, että tietokoneessa on käytössä langaton verkko. c) Varmista, että olet mobiililaajakaistan kuuluvuusalueella. d) Varmista, ettei tietokone ole liian kaukana reitittimestä. e) Tarkista, että olet syöttänyt oikean verkon nimen ja salausavaimen. Nämä löytyvät reitittimen takana olevasta tarrasta. Jos luulet, ettet saa parasta mahdollista nopeutta a) Varmista kuuluvuus sijoittamalla reititin mahdollisimman lähelle ikkunaa. b) Nopeus voi parantua, kun siirrät tietokonetta lähemmäs reititintä.
 • Page 23 Huawei B593 – langaton 4G-reititin Tekniset tiedot Yhteys: 2G / 3G / 4G /WLAN Tiedon vastaanotto: 4G – jopa 100 Mbit/s 3G – jopa 42 Mbit/s 2G – jopa 236 kbit/s 4G – jopa 50 Mbit/s 3G – jopa 5,76 Mbit/s 2G –...
 • Page 24 4G ryšiu. Prieš prijungiant maršrutizatorių, rekomenduojame pasitikrinti, ar gavote visus reikiamus komponentus. Jūsų pakuotėje turėtų būti: „Huawei B593 4G su maitinimo šaltiniu, šitas trumpas vartojimo vadovas, 2antenos (komplektacijoje ne visose šalyse) ir tinklinis laidas (1.5m). Susipažinkite su savo 4G maršrutizatoriumi (žr.
 • Page 25 Diodai (tęsinys) MODE • Mirksi baltai – vyksta prisijungimas • Šviečia mėlynai – prisijungta per 4G Mirksi, kai perduodami duomenys • Šviečia žaliai – prisijungta per 3G • Šviečia oranžine spalva – prisijungta per 2G • Šviečia raudonai – neprisijungta prie belaidžio tinklo (WLAN) • Šviečia violetine spalva –...
 • Page 26 4G maršrutizatoriaus prijungimas Įdėkite SIM kortelę SIM kortelės lizdas yra maršrutizatoriaus šone. Sujunkit antenas (jeigu jos yra komplektaciojoje) Antenos sustiprins signalo kokybę tinkle, bet jos nebūtinos ruterio funkcionavimui. Įjunkite maršrutizatorių Prijunkite maršrutizatorių prie maitinimo šaltinio ir įjunkite jį paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką. Prie maršrutizatoriaus prijunkite kompiuterį Maršrutizatoriaus užpakalinėje pusėje yra etiketė su visa jums reikalinga informacija.
 • Page 27 Įveskite savo PIN kodą ir prisijunkite prie interneto Kai pirmą kartą prisijungsite prie interneto, turėsite įvesti SIM kortelės PIN kodą maršrutizatoriaus sąrankoje. a) Paleiskite kompiuterio interneto naršyklę (pvz. „Internet Explorer“ ar „Safari“) ir adreso lauke įveskite http://192.168.1.1. Prisijunkite su slaptažodžiu admin. b) Į laukelį įveskite SIM kortelės PIN kodą ir spustelėkite Siųsti. Pagal numatytąsias nuostatas maršrutizatorius automatiškai sukurs mobiliojo ryšio jungtį. Baigta! Dabar galite naršyti su savo 4G maršrutizatoriumi belaidžiame tinkle (WLAN) –...
 • Page 28: Trikčių Šalinimas

  Trikčių šalinimas Jei negalite prisijungti prie interneto per belaidį tinklą: a) Įsitikinkite, kad įjungtas maršrutizatoriaus maitinimas. b) Įsitikinkite, kad kompiuteryje įjungta belaidžio tinklo funkcija. c) Įsitikinkite, kad esate mobiliojo ryšio aprėpties zonoje. d) Įsitikinkite, kad kompiuteris nėra pernelyg toli nuo maršrutizatoriaus. e) Įsitikinkite, kad įvedėte tinkamą tinklo pavadinimą (WLAN – pavadini mas) ir apsaugos kodą (WLAN – kodas). Jie nurodyti maršrutizatoriaus užpakalinėje dalyje esančioje etiketėje.
 • Page 29 „Huawei B593“ – belaidis 4G maršrutizatorius Specifikacijos Ryšys: 2G, 3G, 4G, WLAN Priėmimo sparta: 4G – iki 100 Mbps 3G – iki 42 Mbps 2G – iki 236 kbps 4G – iki 50 Mbps 3G – iki 5,76 Mbps 2G – iki 236 kbps Išsiuntimo sparta:...
 • Page 30 Pirms rūtera pievienošanas ir ieteicams pārbaudīt,vai ir saņemti visi vajadzīgie komponenti. Iesaiņojumā ir jābūt: Huawei B593 4G maršrutētājs ar strāvas adapteri, šī īsa lietošanas instrukcija, divas antenas (ne visās valstīs ietilpst komplektā) un tīkla kabelis (1,5 m). 4G rūtera apskats (skat.
 • Page 31 Diodes (turp.) REŽIMS • Mirgojoša balta gaisma = tiek izveidots savienojums • Zila gaisma = savienojums ar 4G Mirgo, ja notiek datu • Zaļa gaisma = savienojums ar 3G pārsūtīšana • Oranža gaisma = savienojums ar 2G • Sarkana = nav savienojuma ar bezvadu tīklu (WLAN) • Purpursarkana gaisma = problēma saistībā...
 • Page 32 4G rūtera sagatavošana darbam Ievietojiet SIM karti SIM kartes slots atrodas ierīces sānos. Pievienojiet antenas (ja tās ietilpst komplektā) Antenas uzlabo mobilā tīkla signāla uztveršanas kvalitāti, bet nav nepieciešamas 4G maršrutētāja darbībai. Ieslēdziet rūteri Pievienojiet rūteri elektriskajai kontaktligzdai un ieslēdziet to, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
 • Page 33 Ievadiet savu PIN kodu un izveidojiet savienojumu ar internetu Pirmajā reizē, kad tiks izveidots savienojums ar internetu, rūtera iestatīšanas pārvaldibas lapā būs jāievada savas SIM kartes PIN kods. a) Palaidiet sava datora tīmekļa pārlūku (piem., Internet Explorer vai Safari) un adreses laukā ievadiet http://192.168.1.1. Pierakstieties ar paroli admin.
 • Page 34: Problēmu Novēršana

  Problēmu novēršana Ja nav iespējams izveidot savienojumu ar internetu bezvadu tīklā a) Pārliecinieties, ka dators ir pievienots elektriskajai kontaktligzdai. b) Pārliecinieties, ka datorā ir aktivizēts bezvadu tīkls. c) Pārliecinieties, ka ir pieejams pārklājums mobilajam platjoslas internetam. d) Pārliecinieties, ka dators neatrodas pārāk tālu no rūtera. e) Pārbaudiet, vai ir ievadīts pareizais bezvadu tīkla nosaukums (WLAN –...
 • Page 35 Huawei B593 – bezvadu 4G rūteris Specifikācijas Savienojums: 2G / 3G / 4G /WLAN Datu saņemšana: 4G – līdz 100 Mbps 3G – līdz 42 Mbps 2G – līdz 236 kbps 4G – līdz 50 Mbps 3G – līdz 5.76 Mbps 2G –...
 • Page 36 – superraskt og sikkert via 4G. Vi anbefaler deg å kontrollere at du har mottatt alle nødvendige komponenter før du kobler til ruteren. Pakken skal inneholde følgende: Huawei B593 4G-ruter med en strømadapter, denne hurtigveiledningen, to antenner (ikke inkludert i alle land) og en nettverkskabel (1,5 m). Gjør deg kjent med 4G-ruteren (se illustrasjonene på...
 • Page 37 LED-lamper (forts.) MODE • Hvitt blinkende lys = Tilkobling opprettes • Blått lys = Tilkoblet via 4G Blinker når data overføres • Grønt lys = Tilkoblet via 3G • Oransje lys = Tilkoblet via 2G • Rødt lys = Ingen tilkobling til trådløst nettverk (WLAN) • Lilla lys = Problemer med SIM-kortet eller PIN-koden LED-lamper for signalstyrke...
 • Page 38 Koble til 4G-ruteren Sett inn SIM-kortet Sporet til SIM-kortet befinner seg på siden av ruteren. Koble til antennene (hvis de følger med) Antennene vil bedre mobilnettets signalmottak, men de er ikke nød- vendige for at 4G-ruteren skal fungere. Start ruteren Koble ruteren til en stikkontakt og slå...
 • Page 39 Skriv inn PIN-koden din og koble til Internett Første gang du kobler til Internett, må du taste inn PIN-koden for SIM- kortet i ruterens innstillingsprogram. a) Start nettleseren på datamaskinen (f.eks. Internet Explorer eller Safari) og tast inn http://192.168.1.1 i adresselinjen. Logg på med passordet admin.
 • Page 40 Feilsøking Hvis du ikke kan koble til Internett via det trådløse nettverket a) Kontroller at ruteren er koblet til en stikkontakt. b) Kontroller at trådløst nettverk er aktivert på datamaskinen. c) Kontroller at du har dekning for mobilt bredbånd. d) Kontroller at datamaskinen ikke er plassert for langt fra ruteren. e) Kontroller at du har angitt riktig nettverksnavn (WLAN –...
 • Page 41 Huawei B593 – trådløs 4G-ruter Spesifikasjoner Tilkobling: 2G / 3G / 4G / WLAN Motta data: 4G – opptil 100 Mbps 3G – opptil 42 Mbps 2G – opptil 236 kbps Sende data: 4G – opptil 50 Mbps 3G – opptil 5,76 Mbps 2G –...
 • Page 42 Перед подключением маршрутизатора мы советуем вам проверить наличие всех необходимых компонентов. Упаковка должна содержать: Маршрутизатор Huawei B593 4G с сетевым адаптером, данное краткое руководство, две антенны (не во всех странах входят в компект) и сетевой кабель (1,5 м). Знакомство с маршрутизатором 4G (см.
 • Page 43 Светодиоды (продолжение) РЕЖИМ • Мигание белым светом = Подключение создается Мигает при • Свечение синим цветом = подключено по протоколу 4G передаче • Свечение зеленым цветом = подключено по протоколу 3G данных • Свечение оранжевым цветом = подключено по протоколу 2G • Свечение красным цветом = подключение...
 • Page 44 Подключение маршрутизатора 4G Вставьте SIM-карту Слот SIM-карты расположен на боковой стороне маршрутизатора. Присоедините антенны (если они входят в комплект) Антенны улучшают качество сигнала мобильной сети, но не обязательны для работы маршрутизатора 4G. Включите маршрутизатор Подключите маршрутизатор к розетке электрической сети и включите его, нажав...
 • Page 45 Введите PIN-код и выполните подключение к Интернету При первом подключении к Интернету необходимо ввести PIN-код SIM-карты в параметрах настройки маршрутизатора. a) Запустите на компьютере веб-браузер (например, Internet Explorer или Safari) и введите http://192.168.1.1 в строку адреса. Выполните вход, используя пароль admin. б) Введите...
 • Page 46: Поиск И Устранение Проблем

  Поиск и устранение проблем Если не удается подключиться к Интернету по беспроводной сети a) Убедитесь в том, что маршрутизатор подключен к розетке электрической сети. б) Убедитесь в том, что адаптер беспроводной сети компьютера активирован. в) Убедитесь в том, что вы находитесь в зоне покрытия мобильной широкополосной связи.
 • Page 47 Беспроводной маршрутизатор 4G Huawei B593 Технические характеристики Подключение: 2G / 3G / 4G / WLAN 4G – до 100 Мбит/с 3G – до 42 Мбит/с 2G – до 236 кбит/с Скорость приема данных: Скорость передачи данных: 4G – до 50 Мбит/с...
 • Page 48 Innan du börjar koppla in din router är det bra om du kontrollerar att du fått de delar du behöver. Paketet ska innehålla: 4G-router Huawei B593 med strömadapter, den här handboken, 2 st antenner (ingår inte i alla länder) och nätverkskabel (1,5 m).
 • Page 49 Lysdioder (forts.) MODE • Vitt blinkande ljus = Anslutning upprättas • Blått ljus = Ansluten via 4G Blinkar när data överförs • Grönt ljus = Ansluten via 3G • Orange ljus = Ansluten via 2G • Rött ljus = Saknar anslutning till det trådlösa nätverket (wlan) • Lila ljus = Problem med sim-kort eller pin-kod Lysdioder för signalstyrka WPS-knapp...
 • Page 50 Koppla in din 4G-router Sätt i sim-kortet Uttaget för sim-kort sitter på routerns sida. Skruva fast antennerna (om sådana medföljer) Antennerna ökar det trådlösa nätverkets räckvidd, men de är inte nödvändiga för att 4G-routern ska kunna fungera. Starta routern Koppla routern till ett eluttag och starta med strömbrytaren. Anslut din dator till routern På...
 • Page 51 Ange pin-kod och anslut till internet Första gången du ansluter till internet behöver du ange sim-kortets pin-kod i routerns inställningsprogram. a) Starta din dators webbläsare (t.ex. Internet Explorer eller Safari) och skriv http://192.168.1.1 i adressfältet. Logga in med lösenordet admin. b) Fyll i sim-kortets pin-kod i inmatningsfältet och klicka på...
 • Page 52 Problemlösning Om du inte kommer ut på internet via ditt trådlösa nätverk a) Kontrollera att du har ström i routern. b) Kontrollera att Trådlöst nätverk är aktiverat i din dator. c) Kontrollera att du har täckning för mobilt bredband (se t.ex. telia.se/tackning). d) Kontrollera att datorn inte befinner sig för långt från routern.
 • Page 53 Huawei B593 – trådlös 4G-router Specifikationer Anslutningsformer: 2G / 3G / 4G / wlan 4G – upp till 100 Mbit/s 3G – upp till 42 Mbit/s 2G – upp till 236 kbit/s Ta emot data: Skicka data: 4G – upp till 50 Mbit/s 3G –...
 • Page 54 Before connecting your router we advise that you check that you have received all the required components. Your package should contain: Huawei B593 4G router with a power adapter, this quick guide, 2 antennas (not included in all countries) and a network cable (1.5 m).
 • Page 55 LEDs (cont.) MODE • White flashing light = Connection being established • Blue light = Connected via 4G Flashes when data is transferred • Green Llght = Connected via 3G • Orange light = Connected via 2G • Red light = No connection to wireless network (WLAN). • Purple light = Problem with SIM card or PIN code LEDs for signal strength...
 • Page 56 Connecting your 4G router Insert your SIM card The SIM card slot is on the side of the router. Connect the antennas (if they are included) The antennas will increase the range of the wireless network, but they are not essential for the 4G router to function. Start the router Connect the router to a power socket and turn it on by pressing the on/off button.
 • Page 57 Enter your PIN code and connect to the Internet The first time you connect to the Internet you will need to enter your SIM card’s PIN code in the router’s setup management. a) Launch your computer’s web browser (e.g. Internet Explorer or Safari) and enter http://192.168.1.1 in the address field.
 • Page 58: Troubleshooting

  Troubleshooting If you can’t connect to the Internet via your wireless network a) Make sure your router is connected to a power socket. b) Make sure Wireless Network is activated on your computer. c) Make sure you have coverage for mobile broadband. d) Make sure your computer is not located too far from the router.
 • Page 59 Huawei B593 – wireless 4G router Specifications Connection: 2G / 3G / 4G /WLAN Receive data: 4G – up to 100 Mbps 3G – up to 42 Mbps 2G – up to 236 kbps 4G – up to 50 Mbps 3G –...