Zanussi ZRB33100WA User Manual
Hide thumbs Also See for ZRB33100WA:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZRB33100WA
ZRB33100XA
NL Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
EN User Manual
Fridge Freezer
FR Notice d'utilisation
Réfrigérateur/congélateur
2
10
18

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi ZRB33100WA

 • Page 1 User Manual GETTING STARTED? EASY. ZRB33100WA ZRB33100XA NL Gebruiksaanwijzing Koel-vriescombinatie EN User Manual Fridge Freezer FR Notice d'utilisation Réfrigérateur/congélateur...
 • Page 2: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik. VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en...
 • Page 3 Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te • reinigen. Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. • Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met •...
 • Page 4 • Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet ONDERHOUD EN REINIGING beschadigt. Het bevat isobutaan (R600a), WAARSCHUWING! Gevaar voor aardgas met een hoge ecologische letsel of schade aan het apparaat. compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar. • Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg •...
 • Page 5: Dagelijks Gebruik

  Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor er ijs op de achterwand wordt gevormd. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het...
 • Page 6: Onderhoud En Reiniging

  ONDERHOUD EN REINIGING schoon te maken om te voorkomen dat het water WAARSCHUWING! Raadpleeg de overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat hoofdstukken Veiligheid. druppelen. DE BINNENKANT SCHOONMAKEN Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen.
 • Page 7: Periodes Dat Het Apparaat Niet Gebruikt Wordt

  PERIODES DAT HET APPARAAT NIET Om het ontdooiproces te versnellen kunt u een GEBRUIKT WORDT bak warm water in het vriesvak zetten. Verwijder bovendien stukken ijs met een Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het ijsschraper voordat het ontdooien voltooid is. apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt: 4.
 • Page 8: Het Lampje Vervangen

  Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er werden veel producten te- Conserveer minder producten te- gelijk geplaatst. gelijk. De zijpanelen van het appa- Dit is een normale situatie die Zorg ervoor dat er bij een omge- raat worden warm. wordt veroorzaakt door de vingstemperatuur van boven de werking van de warmtewisse- 38°C tussen ieder apparaat en...
 • Page 9: Aansluiting Op Het Elektriciteitsnet

  voorzien van een contact voor dit doel Als het klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat het apparaat: dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, Klimaat- raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd Omgevingstemperatuur klasse elektricien...
 • Page 10: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damages that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Page 11: Safety Instructions

  Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral • detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a • flammable propellant in this appliance. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the •...
 • Page 12: Operation

  • Do not store flammable gas and liquid in the • This appliance contains hydrocarbons in the appliance. cooling unit. Only a qualified person must do the • Do not put flammable products or items that are maintenance and the recharging of the unit. wet with flammable products in, near or on the •...
 • Page 13: Storing Food In A Fridge Compartment

  STORING FOOD IN A FRIDGE FREEZING FRESH FOOD COMPARTMENT The freezer compartment is suitable for freezing Cover or wrap the food, particularly if it has a fresh food and storing frozen and deep-frozen food strong flavour. for a long time. Position the food so that air can circulate freely To freeze fresh foods it is not necessary to change around it.
 • Page 14: Troubleshooting

  DEFROSTING OF THE REFRIGERATOR A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top compartment. Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every Defrost the freezer when the frost layer reaches a time the motor compressor stops, during normal thickness of about 3-5 mm.
 • Page 15 Problem Possible cause Solution The lamp does not work. The lamp is in stand-by mode. Close and open the door. The lamp is defective. Refer to "Replacing the lamp". The compressor operates Temperature is set incorrect- Refer to "Operation"/"Control continually. panel"...
 • Page 16: Installation

  REPLACING THE LAMP The appliance is equipped with a long- life LED interior light. It is strongly recommended to use original spare parts only. Use LED bulbs (E14 base) only. The maximum power is shown on the lamp 2. Replace the bulb with one of the same power unit.
 • Page 17: Environmental Concerns

  The technical information is situated in the rating Voltage 230 - 240 V plate, on the external or internal side of the appliance and in the energy label. Frequency 50 Hz ENVIRONMENTAL CONCERNS with the symbol with the household waste. Recycle materials with the symbol .
 • Page 18: Informations De Sécurité

  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement. SÉCURITÉ...
 • Page 19: Consignes De Sécurité

  N'endommagez pas le circuit frigorifique. • N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des • compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant. Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil. •...
 • Page 20 UTILISATION • Le type de lampe utilisé pour cet appareil convient uniquement aux appareils ménagers. AVERTISSEMENT! Risque de Ne l'utilisez pas pour éclairer votre logement. blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'incendie. ENTRETIEN ET NETTOYAGE • Ne modifiez pas les caractéristiques de cet AVERTISSEMENT! Risque de appareil.
 • Page 21: Utilisation Quotidienne

  Le réglage exact doit être effectué en tenant Si la température ambiante est élevée compte du fait que la température à l'intérieur de ou l'appareil très rempli et si le l'appareil dépend de plusieurs facteurs : thermostat est réglé sur la température •...
 • Page 22: Entretien Et Nettoyage

  ENTRETIEN ET NETTOYAGE de dégivrage située au milieu du compartiment AVERTISSEMENT! Reportez-vous réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et aux chapitres concernant la sécurité. de couler à l'intérieur de l'appareil. NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur de neuf), puis séchez-les soigneusement.
 • Page 23: En Cas De Non-Utilisation Prolongée

  EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE Le dégivrage peut être accéléré en plaçant un récipient d'eau chaude dans le compartiment Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues congélateur. Retirez également les morceaux périodes, prenez les précautions suivantes : de glace avec une spatule avant que le 1.
 • Page 24: Remplacement De L'éclairage

  Problème Cause probable Solution La température des produits Laissez les aliments refroidir à est trop élevée. température ambiante avant de les placer dans l'appareil. Trop de produits ont été in- Introduisez moins de produits en troduits simultanément. même temps. Les parois de l'appareil sont Il s'agit d'un phénomène nor- Veillez à...
 • Page 25: Branchement Électrique

  INSTALLATION plaque signalétique correspondent à celles de AVERTISSEMENT! Reportez-vous votre réseau électrique domestique. aux chapitres concernant la sécurité. • L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du cordon d'alimentation est fournie avec un contact à cette fin. Si la prise de courant n'est INSTALLATION pas mise à...
 • Page 28 WWW.ZANUSSI.COM/SHOP...

This manual is also suitable for:

Zrb33100xa

Table of Contents