Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

User manual
GB
Gebruikershandleiding
NL
REFRIGERATOR- FREEZER COMBINATION
KOEL-VRIESCOMBINATIE
ZRB324WO1
2
47

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi ZRB324WO1

 • Page 1 User manual Gebruikershandleiding REFRIGERATOR- FREEZER COMBINATION KOEL-VRIESCOMBINATIE ZRB324WO1...
 • Page 2: Table Of Contents

  Before installing and using the appliance read this user’s instruction book carefully. It contains safety precautions, hints, information and ideas. If the refrigerator is used in compliance with the instructions written, it will operate properly and provide you with greatest satisfaction. The symbols below help you to find things more easily: Safety precautions Warnings and information at this symbol serve safety for you and your appliance.
 • Page 3: Important Safety Information

  Important safety information After dissolving frozen food must not be refrozen, it General safety precautions must be used up as soon as possible. Store pre- Keep these instructions and they should remain at the packed frozen food in accordance with the frozen food appliance when moving away or changing owner.
 • Page 4: Instructions For The User

  Do not damage the refrigerant circuit. Safety precautions for isobutane Do not use electrical appliances inside the food Warning storage compartments of the appliance, unless they The refrigerant of the appliance is isobutane are of the type recommended by the manufacturer. (R600a) that is inflammable and explosive to a greater extent.
 • Page 5: Handling The Appliance

  Handling the appliance Storing in the refrigerator Putting it into use When placing the different kinds of food take into consideration the sketch below in figure: Place the accessories into the appliance then plug to the mains socket. The thermostat knob is installed in the work Butter, cheese plate on the refrigerator.
 • Page 6: Storing In The Freezer

  • Normal operating sounds: Avoid opening the door of frozen food compartment – A thermostat controls the compressor and you will during freezing if possible. hear a faint click when thermostat cuts in and out. It is not expedient to set the thermostat k nob to higher (e.g.
 • Page 7: How To Save Energy

  Melting water flows through defrost water outlet leaded How to save energy through the back into the evaporative tray maintained on • Avoid pulling the appliance in a sunny place and the top of compressor and evaporates due to its warmth. near anything that gives off heat.
 • Page 8: Regular Cleaning

  Remaining small ice and frost stains on back plate of After breaking the circuit wash the appliance with the refrigerator after defrosting period is not abnormal. lukewarm water then wipe it. Clean the door gasket with clean water. After cleaning apply voltage to the The freezer can not be equipped with automatic appliance.
 • Page 9: If Something Does Not Work

  If something does not work This is not trouble, but means normal operation During operation of the appliance some smaller but We draw it to your attention again that the annoying trouble can often occur, which does not require appliance operates discontinuously, so the stopping calling a technician out.
 • Page 10: Instructions For The Installer

  Instructions for the Installer Technical data MODEL ZRB324WO1 Gross capacity (l) Freezer: Net capacity (l) Refrigerator: 190 Width (mm) Height (mm) 1600 Depth (mm) Energy consumption (kWh/24h) 0,734 (kWh/year) Energy class, according to EU standards Freezing capacity (kg/24h) Rising time (h)
 • Page 11: Change Of Door Opening Direction

  The plastic bag of accessories also contains two Change of door opening direction spacers to be fitted into special holes in the back of the Should the setting-up place appliance. Fit the spacers into the holes, taking care to or handling demand it, door ensure that the spacer is positioned as shown in Figure.
 • Page 12: Electrical Connection

  – Change the position of the Electrical connection lower door mask cover This refrigerator is designed to operate on (Picture 8). Remove 230 VAC (~) 50 Hz supply. opening mask from the work The plug must be put into a socket with plate and fix it to the other protective contact.
 • Page 13: Storage Time Chart (1)

  Storage time chart (1) Time and method of storage of fresh foods in the refrigerator Storage time in days Foods Method of packaging Raw meat cling film, airtight Cooked meat Dish covered Roasted meat Dish covered Raw minced meat Dish covered Roasted minced meat Dish covered Cling film, cellophane,...
 • Page 14: Storage Time Chart (2)

  Storage time chart (2) Storage time of deep-frozen and frozen products In the fresh food In the---- frozen food Foods compartment +2 + 7°C compartment -18°C Vegetables: 1 day 12 months green beans ,green peas, mixed vegetables, marrow, com, etc. Ready-cooked foods: 1 day 12 months...
 • Page 15 Applying the guarantee is subject to the consumer If the appliances are built-in, built-under, fixed providing proof of purchase showing the purchase or suspended in such a way that removing and and/or delivery date. replacing them in the place where they are filled takes more than half an hour, the costs that The guarantee will not apply if damage caused to result there from will be charged for.
 • Page 16 Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Deze handleiding bevat veiligheidsvoorschriften, aanwijzingen, informatie en tips. Als de koelkast wordt gebruikt in overeenstemming met de geschreven instructies, zal deze correct functioneren en naar grote tevredenheid werken. De symbolen hieronder helpen u onderwerpen eenvoudiger te vinden: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwingen en informatie bij dit symbool dienen ter veiligheid van uzelf en het apparaat.
 • Page 17: Belangrijke Veiligheidsinformatie

  Belangrijke veiligheidsinformatie Bevroren voedsel mag na het ontdooien niet opnieuw Algemene veiligheidsvoorschriften worden ingevroren. Het moet zo snel mogelijk worden Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het opgebruikt. Bewaar voorverpakte diepvriesproducten apparaat blijven als het wordt verplaatst of van eigenaar volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
 • Page 18: Instructies Voor De Gebruiker

  Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt. Veiligheidsvoorschriften voor isobutaan Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, Waarschuwing tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen. Het koelmiddel van het apparaat is isobutaan (R600a) en dit is uiterst ontvlambaar en explosief. Voor de veiligheid van mensen Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van en eigendommen dient u zich aan de...
 • Page 19: Het Apparaat Gebruiken

  Het apparaat gebruiken Producten bewaren in de koelkast In gebruik nemen Houd bij het plaatsen van verschillende soorten voedsel rekening met de onderstaande schets: Plaats de accessoires in het apparaat en steek de stekker in het stopcontact. De thermostaatknop bevindt zich op de Boter, kaas werkplaat van de koelkast.
 • Page 20: Diepvriesproducten Bewaren

  • Normale bedrijfsgeluiden: Maak de deur van het vriesvak tijdens het – Een thermostaat regelt de compressor en u kunt een invriesproces zo min mogelijk open. vage klik horen als de thermostaat in- of uitschakelt. Het is niet voldoende om de thermostaatknop op een hogere stand (bijv.
 • Page 21: Energie Besparen

  Het dooiwater stroomt door de dooiwaterafvoer via de Energie besparen achterkant van het apparaat naar de verdampingsbak, • Plaats de koelkast niet op een zonnige plek of naast die boven op de compressor is bevestigd. Het dooiwater warmtegenererende apparaten. verdampt daar door de warmte van de compressor. •...
 • Page 22: Regelmatig Schoonmaken

  Het achterblijven van kleine ijs- en rijpplekken op Sluit eerst de stroom af en maak het apparaat dan de achterplaat van de koelkast na het ontdooien, is schoon met lauwwarm water en maak vervolgens goed normaal. droog. Maak de deurafdichting met schoon water schoon.
 • Page 23: Als Iets Niet Werkt

  Als iets niet werkt Dat is geen probleem, maar de normale werking Tijdens de werking van het apparaat kunnen vaak kleine, maar storende problemen optreden waarvoor We wijzen u er nogmaals op dat het apparaat met niet meteen een monteur hoeft te worden gebeld. In de onderbrekingen werkt.
 • Page 24: Instructies Voor De Installateur

  Instructies voor de installateur Technische gegevens MODEL ZRB324WO1 Brutocapaciteit (liter) Vriezer: Nettocapaciteit (liter) Koelkast: 190 Breedte (mm) Hoogte (mm) 1600 Diepte (mm) Energieverbruik (kWh/24u) 0,734 (kWh/jaar) Energieklasse volgens EU-normen Invriescapaciteit (kg/24u) Tijdsduur (u) Vermogen (W) Gewicht (kg) Aantal compressors Het apparaat installeren...
 • Page 25: Openingsrichting Van De Deur Veranderen

  De plastic zak met accessoires bevat ook twee Openingsrichting van de deur veranderen afstandhouders die in de speciale openingen aan de Mocht de installatieplaats of achterkant van het apparaat bevestigd kunnen worden. het gebruik dit vereisen, dan Bevestig de afstandhouders in de openingen, waarbij kan de openingsrichting van u ervoor zorgt dat de afstandhouder zo is geplaatst de deur worden gewijzigd van...
 • Page 26: Aansluiting Op Het Elektriciteitsnet

  – Wijzig de plaats van het Aansluiting op het elektriciteitsnet kapje van het onderste Deze koelkast is ontworpen om te werken op deurmasker (afbeelding 230 V wisselstroom (~) 50 Hz voeding. 8). Verwijder het De stekker mag alleen in een geaard openingsmasker van de stopcontact worden gestoken.
 • Page 27: Schema Met Bewaartijden (1)

  Schema met bewaartijden (1) De bewaartijd en -methode voor vers voedsel in de koelkast Bewaartijd in dagen Voedsel Verpakkingswijze Rauw vlees Huishoudfolie, luchtdicht Bereid vlees Bedekte schaal Geroosterd vlees Bedekte schaal Rauw gehakt Bedekte schaal Geroosterd gehakt Bedekte schaal Huishoudfolie, cellofaan, Koude stukken, Weense worsten vetbestendig papier Verse vis...
 • Page 28: Schema Met Bewaartijden (2)

  Schema met bewaartijden (2) Bewaartijd van diepvries- en ingevroren producten In het vak voor vers In het vriesvak Voedsel voedsel +2 + 7 °C -18 °C Groenten: 1 dag 12 maanden erwten, tuinbonen, gemengde groenten, pompoen, graan, enz. Voorgekookt voedsel: 1 dag 12 maanden groenteschotel, garnituur, met vlees, enz.
 • Page 29 Voor een beroep op garantie dient het Indien het apparaat zodanig is ingebouwd, aankoopbewijs met de aankoop- en/of ondergebouwd, bevestigd of opgehangen dat de leveringsdatum te worden overgelegd. benodigde tijd voor het demonteren en opnieuw plaatsen meer dan een half uur is, worden de De garantie is niet van toepassing op schade aan hierdoor ontstane extra kosten in rekening kwetsbare onderdelen, zoals glas (glaskeramiek),...
 • Page 30 Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’ op: www.zanussi.nl www.zanussi.com...

Table of Contents