Download Print this page

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 134

Quick Links

K-60D19IM1-EU
Cooking
UA
Посібник користувача
RO
Manual de Utilizare
SK
Návod na Obsluhu
SL
Navodila za Uporabo
SR
Упутство за коришћење
SV
Användarmanual
EN
User Manual
Home Appliances
K-60D22BM1-EU
1

Advertisement

loading

Summary of Contents for Sharp K-60D19IM1-EU

 • Page 1 Home Appliances K-60D19IM1-EU Cooking Посібник користувача Manual de Utilizare Návod na Obsluhu Navodila za Uporabo Упутство за коришћење Användarmanual User Manual K-60D22BM1-EU...
 • Page 2 a Direttive, Decisioni e Regolamenti europei e ai requisiti elencati negli standard di riferimento. GR-Δήλωση συμμόρφωσης Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις εφαρμόσιμες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις GB-Declaration of conformity και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που We declare that our products meet the applicable περιέχονται...
 • Page 3 spomenutim standardima. referencia tartalmaknál. SR-Izjava o usklađenosti SL-Izjava o skladnosti Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i Zagotavljamo, da so naši izdelki skladni z propise, kao i zahteve navedene u naznačenim ustreznimi evropskimi direktivami, sklepi in standardima. predpisi ter zahtevami, ki so navedene v referenčnih standardih.
 • Page 4 Шановний споживач! Наша мета — запропонувати вам високоякісні вироби, які перевершують ваші сподівання. Цей апарат, виготовлений на сучасному заводі, пройшов ретельний індивідуальний контроль якості. Це керівництво складено з метою допомогти покупцеві правильно користуватись апаратом, який завдяки застосуванню новітніх технологій відзначається надійністю та максимальною ефективністю. Перш...
 • Page 5 Зміст Зовнішній вигляд і розміри виробу Попередження Підготовка до монтажу та експлуатації Користування духовкою Чищення та технічне обслуговування виробу Сервіс і транспортування UA - 3...
 • Page 6 ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І РОЗМІРИ ВИРОБУ Панель керування Ручка Дверцята духовки Нижній нагрівний елемент (за пластиною) Верхній нагрівний елемент (за пластиною) Дротяна решітка Лампа освітлення духовки Піддон Напрямні Шторки виходу повітря UA - 4...
 • Page 7 нагляду здійснювати ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЩО СТОСУ- ЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ чищення та поточне УВАЖНО ТА ПОВНІСТЮ ПРОЧИТАЙ- обслуговування. ТЕ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО, ПЕРШ НІЖ • УВАГА! Апарат і його ПОЧИНАТИ КОРИСТУВАННЯ СВОЇМ АПАРАТОМ. ЗБЕРЕЖІТЬ КЕРІВНИЦ- доступні деталі під ТВО У ЗРУЧНОМУ МІСЦІ ДЛЯ МАЙ- час...
 • Page 8 го керування. • УВАГА! Перед замі- ною лампочки вими- • Під час користування кайте апарат, щоб не апарат нагрівається до допустити ураження високої температури. електричним струмом. Необхідно бути обереж- ним, щоб не дотикатися • ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: до нагрівних елементів, Під час приготування розміщених...
 • Page 9 для піднімання чи переміщення пературу не менше ніж 100°C. апарату. Під час користування • Під час виготовлення апарату • Під час першого використання було вжито всіх можливих захо- духовкою теплоізоляційні матері- дів для забезпечення безпеки али та нагрівні елементи видава- користувача.
 • Page 10 «0» (вимкнено). те це керівництво. Подальша інформа- • Під час виймання лотки нахиля- ція містить правила, дотримання яких ються. Будьте обережні, щоб не необхідне для правильного розміщен- розлити гарячу рідину. ня та обслуговування. Особливо необ- • Не ставте нічого на відчинені хідно, щоб...
 • Page 11 На рисунку 1 показано зміни, які необ- хідно зробити у розташуванні настін- них шаф і витяжних вентиляторів над вбудованим комбінованим виробом, а також мінімальну висоту над панеллю духовки. Згідно з ним, витяжний вен- тилятор має бути розташований над панеллю духовки на висоті не менш ніж...
 • Page 12 Якщо духовка встановлюється під разі не слід користуватися подов- варочною поверхнею, відстань від жувачем. робочою поверхнею та духовкою має – Кабель живлення не має торкатись бути не менше ніж 50 мм, а між ро- до гарячої поверхні виробу. бочою поверхнею та верхом панелі керування...
 • Page 13 КОРИСТУВАННЯ ДУХОВКОЮ Панель керування Перемикач режиму Перемикач режиму Цифровий роботи духовки роботи духовки таймер Індикатор термостата духовки Індикатор роботи духовки Перемикач режиму роботи духовки Для вибору потрібної функції з при- готування їжі поверніть ручку до від- повідного значка. Роботу функцій ду- ховки...
 • Page 14 Функції духовки конвекцію повітря, завдяки якій на їжі утворюється тонка скоринка. * Функції духовки можуть відрізнятись Духовку рекомендується попередньо відповідно до моделі виробу. прогріти протягом 10 хвилин. Лампа освітлення духовки: Буде ввімкнено лише лампу освітлен- ня духовки, яка залишиться ввімкне- Функція...
 • Page 15 мають бути зачинені, а в духовці слід З цією функцією слід користуватися встановити температуру 190 верхніми полицями духовки. Щоб їжа не пригоріла, слід трохи змастити Функція прискореного решітку олією, а страви покласти грилювання: посередині решітки. Під решіткою обов'язково слід ставити піддон, у який Б...
 • Page 16 рекомендується попередньо прогріти протягом 10 хвилин. Функція «турбо»: Буде ввімкнено термостат і попере- джальні індикатори духовки; почнуть Використання цифрового роботу кільцевий нагрівний елемен- сенсорного таймера ти, а також вентилятор. Функція «турбо» рівномірно розподі- ляє тепло по камері духовки. Усі про- дути...
 • Page 17 символ “ ” і буде відображено годинник. 3. Через декілька Напівавтоматичне налаштування часу секунд точка (часу приготування) перестане блимати та буде світитись. Ця функція допомагає виконувати приготування протягом визначеного періоду часу. Можна налаштувати діапазон часу від 0 до 10 годин. Приготуйте...
 • Page 18 1. Виберіть бажану функцію приготування 2. Натисніть“MODE” і температуру за допомогою клавіш поки не відобразиться керування. “dur” символ на екрані. Заблимає 2. Натисніть “MODE”, символ “A”. поки ви не побачите надпис “end” («завершення») та відповідний символ не 3. Виберіть з'явиться на дисплеї. необхідний...
 • Page 19 Час роботи буде розраховано і духова шафа автоматично почне приготування, а на екрані знову загориться символ “ ” з розрахунком, щоб приготування завершилось у встановлений час. Коли на таймері буде нуль, духова шафа вимкнеться, пролунає звуковий сигнал та загоряться символи “A”. Ввімкніть обидві кнопки...
 • Page 20 UA - 18...
 • Page 21 Каркас із напіввисувною кінець, виконати описані вище дії телескопічною рейкою у зворотному порядку. Напіввисувна телескопічна рейка висувається на половину глибини, полегшуючи доступ до страви. Телескопічні рейки Коли виникне потреба, ретельно вимийте аксесуари м'якою чистою тканиною в теплій воді з мийним засобом. Затискач...
 • Page 22 Додаткове приладдя ховка має газовий гриль, але захис- ної сітки нема чи вона пошкоджена Виріб комплектується додатковим і непридатна для використання, за- приладдям. Разом із ним можна вико- мовте запасну частину в найближчо- ристовувати приладдя інших вироб- му центрі обслуговування. ників, але...
 • Page 23 ЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ приклад, відкритих пирогів. Щоб пра- вильно встановити піддон у порож- ОБСЛУГОВУВАННЯ ДУ- нину, слід вставити його в будь-які ХОВКИ напрямні та просунути аж до задньої стінки. ЧИЩЕННЯ Перш ніж починати чищення духовки, переконайтесь у тому, що всі кнопки керування...
 • Page 24 СЕРВІС І ТРАНСПОРТУ- витріть насухо. Повне чищення з за- стосуванням сухих та порошкових ВАННЯ засобів. У виробах із каталітичною емаллю задню та бічні стінки внутріш- ВИМОГИ ДО АПАРАТІВ ПЕРЕД ньої рами чистити не слід. Однак, за- ВІДПРАВЛЕННЯМ У СЕРВІСНУ лежно від інтенсивності використан- СЛУЖБУ...
 • Page 25 Каркас EasyFix Збережіть оригінальну упаковку ви- Коли виникне потреба, ретельно вимийте робу; якщо виріб потрібно транспор- аксесуари м'якою чистою тканиною в тувати, покладіть його в оригінальну теплій воді з мийним засобом. упаковку. Дотримуйтесь знаків щодо транспортування, які нанесено на упаковку. Закріпіть липкою стрічкою до...
 • Page 26 Stimate client, Scopul nostru este acela de a vă oferi produse de înaltă calitate, ce depășesc așteptările dumneavoastră. Aparatul dumneavoastră este produs în centre moder- ne și este testat cu grijă, în special din punct de vedere calitativ. Acest manual a fost elaborat pentru a vă...
 • Page 27 Cuprins Prezentarea și dimensiunea produsului Avertismente Pregătire pentru instalare și utilizare Utilizarea cuptorului Curățarea și mentenanța produsului dumneavoastră Service și transport RO - 3...
 • Page 28 PREZENTAREA ȘI DIMENSIUNEA PRODUSULUI Panoul de comandă Mâner Ușa cuptorului Element inferior de încălzire (în spatele plăcii) Element superior de încălzire (în spatele plăcii) Grătar de Lampă de cuptor metal Tavă Rafturi Clapete de eliberare a aerului RO - 4...
 • Page 29 pericolele la care AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA se expun. Copiii nu CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI CU au voie să se joace ATENȚIE ȘI COMPLET, ÎNAINTE DE cu aparatul electro- A UTILIZA APARATUL ELECTROCAS- NIC, ȘI PĂSTRAȚI-LE LA ÎNDEMÂNĂ, casnic. Curățarea şi PENTRU REFERINȚE VIITOARE, mentenanța nu vor...
 • Page 30 • Aparatul nu se poa- • Nu utilizați agenți te utiliza cu un tem- de curățare pe bază porizator extern sau de abur, pentru printr-un sistem de curățarea aparatului control de la distanță. electrocasnic. • Aparatul se • AVERTISMENT: înfierbântă în timpul Asigurați-vă...
 • Page 31 gazului sau tensiunea și frecvența timpul transportului. În situația în care electrică). Cerințele acestui aparat acesta prezintă defecte, nu utilizați sunt specificate pe etichetă. aparatul electrocasnic și contactați • ATENȚIE: Acest aparat este proiec- imediat un operator de service cali- tat doar pentru gătirea alimentelor ficat.
 • Page 32 foc, în caz de încălzire extremă. EFICIENȚA ȘI SIGURANȚA APA- Nu turnați apă peste flăcări ge- RATULUI DUMNEAVOASTRĂ, nerate de ulei. Acoperiți oala sau VĂ RECOMANDĂM SĂ tigaia cu capacul, pentru a înăbuși UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA PIE- flacăra produsă în acest caz și SE ORIGINALE ȘI SĂ...
 • Page 33 Modificările necesare pentru pereții du- lapurilor și ventilatoarele de aerisire, de- asupra produsului încorporat combinat, precum și înălțimile minime, de la pano- ul cuptorului, sunt prezentate în Figura 1. Astfel, ventilatorul de aerisire trebuie poziționat la o înălțime minimă de 65 de cm, în raport cu placa poliței.
 • Page 34 – Cablul de alimentare nu trebuie să Dacă instalați cuptorul sub o poliță, distanța între blatul de lucru și panoul intre în contact cu suprafața fierbinte de sus al cuptorului trebuie să fie de mi- a produsului. nimum 50 de milimetri, iar distanța între –...
 • Page 35 UTILIZAREA CUPTORULUI Panou de control Buton de control al Buton de control al Cronometru cu funcțiilor cuptorului funcțiilor cuptorului indicație digitală Lumină indicatoare de funcționare a cuptorului Lumină indicatoare de funcționare a cuptorului Buton de control al funcțiilor cuptorului Pentru a selecta funcția de gătire dorită, răsuciți butonul către simbolul aferent.
 • Page 36 Funcţiile cuptorului * Funcțiile cuptorului dumneavoastră Funcţia de gătire statică: pot fi diferite, dacă modelul produsului Luminile termostatului și ale cuptoru- dumneavoastră este diferit. lui se vor aprinde, elementul inferior și Lampă de cuptor: cel superior de încălzire vor începe să funcționeze.
 • Page 37 cuptorului. Ungeți delicat grătarul metalic cu ulei, pentru ca alimentele să nu se Funcţia de pizza lipească și așezați-le pe centrul grătarului. Puneţi întotdeauna o tavă dedesubt pentru a colecta uleiul sau scurgerile de Termostatul cuptorului şi lămpile grăsime. Se recomandă pre-încălzirea de avertizare se vor aprinde, inelul, cuptorului timp de aproximativ 10 minute.
 • Page 38 Folosirea temporizatorului tactil digital Funcţia turbo Termostatul cuptorului şi lămpile de avertizare se vor aprinde, elementul inelar de încălzire și ventilatorul vor în- cepe să funcționeze. Funcția turbo distribuie căldura în mod egal în cuptor. Mâncarea de pe toate rafturile va fi gătită uniform. Se reco- Descrierea funcției mandă...
 • Page 39 de preparare) 3. După câteva secunde, punctul Această funcție vă permite să gătiți o rămâne aprins perioadă fixă de timp. Se poate seta un continuu. interval de gătire între 0 și 10 ore. Pregătiți alimentele pentru preparare și puneți-le în cuptor.
 • Page 40 3. Selectați durata de 2. Apăsați „MODE” gătire dorită folosind până ce vedeți simbolul tastele „+” și „-”. „end” pe afișaj. „A” și ora curentă se aprind intermitent. 4. Apăsați „MODE” 3. Folosiți butoanele până ce vedeți simbolul „+” și „-” pentru a seta „end”...
 • Page 41 Perioada de operare se calculează automat, simbolul „ ” se afișează intermitent, iar cuptorul va porni astfel încât gătirea se va termina la ora de terminare setată. Când temporizatorul ajunge la zero, cuptorul se închide, se aude un avertisment sonor și simbolul „A” se aprinde intermitent. Rotiți ambele butoane pe poziția „0”...
 • Page 42 RO - 18...
 • Page 43 Grilaj metalic cu șină semitelescopică Easyfix Șina semitelescopică se extinde pe jumătate pentru a permite accesul ușor la alimente. Șine telescopice Curățați bine accesoriile cu apă caldă, detergent și o lavetă moale la prima utilizare. Clapetă de fixare Element de prindere •...
 • Page 44 Accesorii protecția de grătar sau dacă aceasta este avariată și nu poate fi utilizată, Produsul este prevăzut cu accesorii. De solicitați una nouă, de la cel mai apropi- asemenea, puteți utiliza accesorii din at centru de service. alte surse, dar acestea trebuie să fie re- zistente la căldură...
 • Page 45 CURĂȚAREA ȘI tartele etc. Pentru a așeza tava în cup- tor, în mod corect, așezați-o pe orice MENTENANȚA raft și împingeți-o în spate. CUPTORULUI DUMNEAVOASTRĂ CURĂȚARE Înainte de a începe curățarea, asigurați- vă că ați deconectat cuptorul de la Tavă înaltă priză, că...
 • Page 46 SERVICE ȘI TRANSPORT cu o cârpă uscată. Curățare completă, cu ajutorul agenților de curățare uscați și de tip pudră. Pentru produse cu rame de email catalitic, pereții din spate și CERINȚE ÎNAINTE DE pereții laterali ai ramei interioare nu TRANSMITERE CĂTRE SERVICE necesită...
 • Page 47 este necesar. Urmați indicațiile de trans- Grilajul metalic EasyFix Curățați bine accesoriile cu apă caldă, port de pe cutie. Lipiți părțile superioare detergent și o lavetă moale la prima ale aparatului, capace și capete și su- utilizare. porturi de vase, pe panourile de gătit. Așezați o hârtie între capacul superior și panoul de gătit, acoperiți capacul su- perior și lipiți-l cu scotch de suprafețele...
 • Page 48 Vážený zákazník, naším cieľom je ponúknuť vám vysokokvalitné výrobky, ktoré budú presahovať vaše očakávania. Vaše zariadenie sa vyrába v moderných zariadeniach a dôkladne sa testuje jeho kvalita. Tento návod bol vyhotovený na to, aby vám pomohol používať vaše zariadenie, ktoré bolo vyrobené pomocou najmodernejšej technológie tak, aby bolo spoľahlivé...
 • Page 49 Obsah Prezentácia a veľkosť produktu Výstrahy Príprava na inštaláciu a použitie Používanie rúry Čistenie a údržba vášho produktu Servis a preprava SK - 3...
 • Page 50 PREZENTÁCIA A VEĽKOSŤ PRODUKTU Ovládací panel Rúčka Dvere rúry Dolný ohrevný prvok (za platňou) Horný ohrevný prvok (za platňou) Elektrický gril Svetlo v rúre Podnos Regály Clony odvodu vzduchu SK - 4...
 • Page 51 ohľadom používania BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA a chápu riziká. Deti sa PRED POUŽITÍM ZARIADENIA PREČÍTAJTE DÔKLADNE VŠETKY TI- nesmú so zariadením ETO POKYNY A PONECHAJTE ICH hrať. Deti by nema- NA VHODNOM MIESTE, ABY STE V PRÍPADE POTREBY MOHLI DO NICH li vykonávať čistenie NAHLIADNUŤ.
 • Page 52 • Toto zariadenie nie vypnuté, aby ste nie je určené na sa vyvarovali úrazu použitie s externým elektrickým prúdom. časovačom ani • UPOZORNENIE: systémom diaľkového Počas varenia alebo ovládania. grilovania sa niektoré • Počas používania sa časti môžu zahrievať. zariadenie zahrie- Udržujte z dosahu va.
 • Page 53 • Na zaistenie vašej bezpečnosti (skrinka) musia byť schopné boli urobené všetky možné odolať teplote min. 100 °C. bezpečnostné opatrenia. Keďže Počas používania sklo môže rozbiť, počas • Keď prvýkrát spustíte rúru, čistenia by ste mali dávať po- z izolačných materiálov a ohrevných zor, aby ste sklo nepoškriabali.
 • Page 54 he „0“ (stop). a materiálov spĺňa všetky vaše pot- • Podnosy vyťahovaní reby. Nezabudnite si prečítať návod na nakláňajú. Dajte si pozor, aby ste použitie, aby ste dosiahli uspokojivé nerozliali horúcu kvapalinu. výsledky a aby ste nemali žiadne problémy. Nižšie uvedené informácie •...
 • Page 55 žiadny vyfukovací ventilátor, výška nes- mie byť menšia ako 70 cm. VARIČ INŠTALÁCIA ZABUDOVANEJ RÚRY Vložte rúru do skrinky jej zasunutím smerom dopredu. Otvorte dve- re rúry a vložte 2 skrutky do otvo- rov nachádzajúcich sa na ráme rúry. Zariaďte, aby sa rám produktu dotýkal dreveného povrchu skrinky, a utiahnite skrutky.
 • Page 56 horúceho povrchu produktu. Ak rúru inštalujete pod varič, vzdialenosť medzi pracovným povrchom a horným – Ak sa napájací kábel poškodí, zavo- panelom rúry musí byť minimálne lajte autorizovaný servis. Kábel musí 50 mm a vzdialenosť medzi pracovným vymeniť autorizovaný servis. povrchom a vrchom ovládacieho pane- la musí...
 • Page 57 POUŽÍVANIE RÚRY Ovládací panel Ovládač funkcie rúry Digitálny časovač Ovládač funkcie rúry Kontrolka prevádzky rúry Kontrolka termostatu rúry Ovládač funkcie rúry Ak chcete vybrať požadovanú funkciu varenia, otočte ovládačom na príslušný symbol. Podrobnosti funkcií rúry sú vysvetlené v ďalšej časti. Ovládač...
 • Page 58 Funkcie rúry * Funkcie vašej rúry sa môžu líšiť v zá- Funkcia statického varenia: vislosti od modelu vášho produktu. Zapne sa termostat rúry a výstraž- né kontrolky, spustí sa dolný a horný Svetlo v rúre: ohrevný prvok. Funkcia statického va- renia vyžaruje teplo, zaisťuje rovnomer- Len sa zapne svetlo v rúre a zostane ný...
 • Page 59 Funkcia rýchlejšieho Použite horné poličky rúry. Jemne grilovania: okefujte mriežku olejom, potraviny neprichytili, a dajte potraviny Zapne sa termostat rúry a výstražné do stredu mriežky. Vždy dajte pod to kontrolky, spustí sa gril a horný plech, aby ste zachytili všetky kvapky ohrevný...
 • Page 60 Použitie digitálneho dotykového časovača Funkcia Turbo Zapne sa termostat rúry a výstražné kontrolky, spustí sa kruhový ohrevný pr- vok a ventilátor. Funkcia Turbo rovnomerne rozptyľuje teplo v rúre. Všetky jedlá na všetkých regáloch sa upečú rovnomerne. Od- porúčame predhriať rúru po dobu asi 10 minút.
 • Page 61 varenia): 3. Po niekoľkých Táto funkcia vám pomôže variť počas sekundách bodka prestane blikať a pevne stanovenej doby. Je možné nastaviť časový rozsah od 0 do 10 hodín. Pokrm zostane svietiť. pripravte na varenie a vložte ho do rúry. 1. Pomocou ovládačov vyberte požadovanú funkciu varenia a teplotu.
 • Page 62 4. Stlačte a podržte 3. Pre nastavenie tlačidlo „MODE“, kým požadovaného času na displeji neuvidíte dokončenia použite symbol „end“. Čas tlačidlá „+” a „-”. a symboly „A” budú blikať. 5. Použitím tlačidiel „+” 4. Na displeji sa znovu a „-” zvoľte zobrazí...
 • Page 63 SK - 17...
 • Page 64 Drôtený rošt s polovičnou teleskopickou koľajničkou Easyfix Polovičná teleskopická koľajnička sa rozťahuje do polovice pre jednoduchý prístup k jedlu. Teleskopické koľajničky Pri prvom použití dôkladne očistite príslušenstvo teplou vodou, čistiacim prostriedkom a čistou mäkkou handričkou. Upevňovací jazýček Spona • Na každej teleskopickej koľajničke sú spony, ktoré...
 • Page 65 Príslušenstvo to náhradný diel. Produkt sa dodáva s príslušenstvom. Vnútorný priestor Môžete použiť príslušenstvo zakúpené od iných výrobcov, ale musí Regály: 5. Rack byť odolné proti teplu a ohňu. Môžete 4. Rack 3. Rack použiť aj sklenený riad, formy na koláče 2.
 • Page 66 ČISTENIE A ÚDRŽBA VAŠEJ RÚRY ČISTENIE Pred začatím čistenia rúry nezabudnite Hlboký plech vypnúť všetko ovládanie a nechajte ju vychladnúť. Odpojte zariadenie. Hlboký plech sa používa na prípravu duseného mäsa. Na správne umi- estnenie plechu do rúry ho dajte do Nepoužívajte čistiace materiály, ktoré...
 • Page 67 SERVIS A PREPRAVA však odporúča, aby ste ich po určitej dobe vymenili. POŽIADAVKY PRED ZVERENÍM DO SERVISU ÚDRŽBA Ak rúra nefunguje: Výmena žiarovky v rúre Rúra je možno odpojená alebo došlo k výpadku dodávky elektrickej energie. Výmenu žiarovky v rúre musí vykonať Pri modeloch s časovačom nemôže byť...
 • Page 68 papier, prekryte horný kryt a potom ho Drôtený rošt EasyFix prilepte k bočným plochám rúry. Pri prvom použití dôkladne očistite príslušenstvo teplou vodou, čistiacim prostriedkom a čistou mäkkou handričkou. Prilepte lepenku alebo papier predný kryt na vnútornom skle rúry tak, aby počas prepravy plechy, mriežka a plechy v rúre nepoškodili kryt rúry.
 • Page 69 Dragi kupec, želimo vam ponuditi visoko kakovostne izdelke, ki presegajo vaša pričakovanja. Vaša naprava je bila izdelana v sodobnih obratih in njena kakovost je skrbno pre- verjena. Ta navodila za uporabo so pripravljena, da vam pomagajo uporabljati napravo, ki je bila izdelana z najsodobnejšo tehnologijo z zaupanjem in najboljšo učinkovitostjo.
 • Page 70 Vsebina Predstavitev in velikost izdelka Opozorila Priprava za namestitev in uporabo Uporaba pečice Čiščenje in vzdrževanje izdelka Servis in transport SL - 3...
 • Page 71 PREDSTAVITEV IN VELIKOST IZDELKA Nadzorna plošča Ročaj Vrata pečice Spodnji grelni ele- ment (za ploščo) Zgornji grelni element (za ploščo) Mrežica za žar Lučka pečice Pladenj Vodila Zaslonke za izstop zraka SL - 4...
 • Page 72 vzdrževanje s strani VARNOSTNA OPOZORILA otrok brez nadzora ni PRED ZAČETKOM UPORABE NAP- RAVE NATANČNO PREBERITE TA dovoljeno. NAVODILA IN JIH HRANITE NA VAR- • OPOZORILO: Med NEM MESTU, DA JIH BOSTE ZLAHKA UPORABILI ZA REFERENCO. uporabo lahko do- segljivi deli naprave NAVODILA PRIPRAVLJE- postanejo vroči.
 • Page 73 delov znotraj pečice • Vzdrževalna dela in popravila lah- ko opravljajo samo pooblaščeni ne dotikate. servisni tehniki. Namestitev • Med običajno upora- in popravila, ki jih opravljajo nepooblaščeni tehniki, vas lahko bo lahko ročaji, ki jih ogrožajo. Spreminjanje ali prilaga- držite krajši čas, pos- janje specifikacij naprave v kakršni tanejo vroči.
 • Page 74 • Naprave ne zaganjajte, dokler ni • Pri odstranjevanju in zamenjavi dokončno nameščena. hrane v pečici vedno uporabljajte primerne rokavice. • Napravo mora namestiti in zagnati pooblaščen serviser. Proizvajalec ni • Če kuhate vsakovrstna olja, ne odgovoren za kakršno koli škodo, ki zapuščajte kuhalnika.
 • Page 75 • DA OHRANITE UČINKOVITOST – Pohištvo, ki obdaja pečico, mora biti IN VARNOST VAŠE NAPRAVE izdelano iz materialov, odpornih pro- PRIPOROČAMO, VEDNO ti vročini, ki je 50 C° višja od sobne UPORABLJATE ORIGINAL- temperature. NE NADOMESTNE DELE IN PO POTREBI POKLIČETE LE POOBLAŠČENE SERVISNE SLUŽBE.
 • Page 76 Potrebne spremembe za stenska ohišja in izpušne ventilatorje nad vgrajenim kombiniranim izdelkom ter minimalne razdalje od plošče pečice so prikazane na Sliki 1. Izpušni ventilator naj bo prav tako na najmanjši višini 65 cm od grelne plošče. Če ventilatorja ni v bližini, višina ne sme biti manjša od 70 cm.
 • Page 77 Če je pečica nameščena pod grelno zamenjati kabel. ploščo, mora biti najmanjša razdalja – Prav tako mora napeljavo naprave med delovno površino in zgornjo ploščo opraviti pooblaščeni servis. Uporabiti pečice 50 mm in razdalja med delovno površino in vrhom upravljalne plošče je treba napajalni kabel tipa H05VV-F.
 • Page 78 UPORABA PEČICE Nadzorna plošča Gumb za upravljanje Gumb za upravljanje Digitalni časovnik delovanja pečice delovanja pečice Lučka delovanja termostata Lučka delovanja pečice Gumb za upravljanje delovanja pečice Če želite izbrati želeno funkcijo kuhan- ja, obrnite gumb do želenega simbo- la - podrobnosti o funkcijah pečice so razložene v naslednjem delu.
 • Page 79 Funkcije pečice * Funkcije pečice se lahko razlikujejo in Funkcija statičnega kuhanja: so odvisne od modela. Termostat in opozorilne lučke pečice bodo vključene, spodnji in zgornji grelni Lučka pečice: elementi bodo začeli delovati. Funkcija statičnega kuhanja oddaja toploto, kar Vključena bo samo lučka pečice, ki os- zagotavlja enakomerno kuhanje hrane tane vključena pri vseh funkcijah kuha- na zgornjih in spodnjih policah.
 • Page 80 Uporabite zgornje police pečice. Rahlo Funkcija za hitro očistite mrežico z oljem, da se hrana ne pečenje: lepi nanje in postavite hrano na središče mrežice. Spodaj naj bo vedno pladenj, Termostat in opozorilne lučke pečice da ujame kapljice olja ali maščobe. bodo vključene, zgornji grelni element Priporočamo predgretje pečice za 10 in element žara bo začel delovati.
 • Page 81 Uporaba digitalanega časovnika na dotik Funkcija Turbo Termostat in opozorilne lučke pečice bodo vključene, grelni obroč in ventila- tor bo začel delovati. Funkcija turbo delovanja toploto ena- komerno razporedi v pečici. Vsa hrana na rešetkah bo skuhana enakomerno. Priporočeno je predgrevanje pečice za pribl.
 • Page 82 3. Po nekaj sekundah časovno obdobje. Nastavite lahko časovno bo pika prenehala obdobje od 0 do 10 ur. Hrano pripravite za utripati in bo ostala pečenje in jo položite v pečico. osvetljena. 1. S pomočjo kontrolnih gumbov izberite želeno funkcijo pečenja in temperaturo. 2.
 • Page 83 4. Pritisnite tipko 3. S tipkama “+” in “-” “MODE” dokler na nastavite želeni čas zaslonu ne vidite zaključka. “End”. Čas in simbol “A” bosta utripala. 4. Na zaslonu se bo 5. S tipkama “+” in “-” znova prikazal trenutni izberite želeni čas čas, simboli “A”, in “...
 • Page 84 SL - 17...
 • Page 85 Žična rešetka z delno iztegljivim vodilom Easyfix Delno iztegljivo vodilo se za enostaven dostop do vaše hrane razširi do polovice navzven. Iztegljiva vodila Pred prvo uporabo pripomočke temeljito očistite s toplo vodo, čistilnim sredstvom in mehko čisto krpo. Pritrdilni jeziček Zaponka •...
 • Page 86 Pripomočki centru. Izdelku so priloženi pripomočki. Lahko Prostor za kuhanje uporabljate tudi pripomočke, ki jih kupi- te pri drugih proizvajalcih, vendar mora- Vodila: 5. Rack jo biti odporni proti vročini in ognju. 4. Rack 3. Rack Uporabljate lahko tudi steklene posode, 2.
 • Page 87 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PEČICE ČIŠČENJE Globoki pladenj Preden začnete čistiti pečico prepričajte, da so gumbi za upravljanje Globoki pladenj se uporablja kuhanje izključeni in je naprava ohlajena. Odklo- obar. Za pravilno vstavljanje pladnja pite napravo. v pečico ga nastavite na vodilo in potis- nite nazaj.
 • Page 88 SERVIS IN TRANSPORT jih po določenem času zamenjate. IZPOLNJENE ZAHTEVE PRED VZDRŽEVANJE STIKOM S SERVISOM Zamenjava lučke pečice Če pečica ne deluje: Morda je bila pečica odklopljena, ali Lučko pečice mora zamenja- pa je prišlo do izpada. Pri modelih ti pooblaščeni serviser. Specifikacije s časovnikom morda čas ni reguliran.
 • Page 89 Žična rešetka EasyFix la pečice nalepite karton ali papir, Pred prvo uporabo pripomočke temeljito da mrežice in pladnji v notranjosti ne očistite s toplo vodo, čistilnim sredstvom in poškodujejo pokrova med transportom. mehko čisto krpo. Prav tako prelepite stranske stene pok- rovov pečice.
 • Page 90 Poštovani korisniče, Naš cilj je da vam ponudimo proizvode visokog kvaliteta koji prevazilaze vaša očekivanja. vaš uređaj je proizveden u modernim objektima i pažljivo je i naročito testiran zarad kvaliteta. Ovo uputstvo je pripremljeno kako bi vam se pomoglo da koristite svoj uređaj, koji je proizveden koristeći najnoviju tehnologiju uz poveren- je i maksimalnu efikasnost.
 • Page 91 Sadržaj Predstavljanje i veličina proizvoda Upozorenja Priprema za instalaciju i korišćenje Korišćenje rerne Čišćenje i održavanje vašeg proizvoda Servisiranje i transport SR - 3...
 • Page 92 PREDSTAVLJANJE I VELIČINA PROIZVODA Kontrolna tabla Ručka Vrata rerne Elemenat nižeg grejanja (iza table) Elemenat višeg grejanja (iza table) Gril žice Svetla rerne Tacna Police Vazdušni izlaz zatvarača SR - 4...
 • Page 93 Čišćenje i korisničko BEZBEDNOSNA UPOZORENJA održavanje ne treba PAŽLJIVO I U POTPUNOSTI PROČITAJTE OVA UPOZORENJA PRE KORIŠĆENJA da se izvrši od strane VAŠEG UREĐAJA I SAČUVAJTE IH NA dece bez nadgledanja. ZGODNOM MESTU ZARAD REFERENCI AKO JE TO POTREBNO. • UPOZORENJE: Uređaj i njego- OVO UPUTSTVO JE PRIPREMLJENO vi pristupni delovi...
 • Page 94 • U toku korišćenja, • OPREZ: Dostupni uređaj postaje topao. delovi mogu da budu Treba voditi računa topli kada se koristi da se izbegne dodi- kuvanje ili grilovanje. rivanje elemenata za Mala deca treba da grejanje unutar rerne. se čuvaju podalje. •...
 • Page 95 pažljivi dok čistite kako biste izbegli • Kada prvi put pokrenete rernu ogrebotine. Izbegavajte udaranje ili određeni miris će se osetiti od kucanje po staklu sa dodacima. izolacionih materijala i elemenata grejanja. Zbog ovoga, pre upot- • Postarajte se da produžni kabl ne rebe rerne, uključite je da radi na bude uglavljen u toku instalaci- prazno pri maksimalnoj tempe-...
 • Page 96 • Kada su vrata ili fioka rerne otvoreni, cioniranje i uslužne operacije. Treba ništa ne stavljajte na nju. Možete da obavezno da se pročitaju od strane pogoršate ravnotežu vašeg uređaja tehničara koji će pozicionirani uređaj. ili da slomite poklopac. • Ne stavljajte teške stvari ili za- KONTAKTIRAJTE OVLAŠĆENI SER- paljivu robu (najlon, plastičnu VIS ZA INSTALACIJU VAŠE RERNE!
 • Page 97 PLOČA INSTALACIJA UGRAĐENE RERNE Ubacite rernu u ormarić tako što ćete je gurnuti napred. Otvorite vrata rerne i ubacite 2 šrafa u rupe koje su locira- ne na okviru rerne. Dok okvir proizvoda dodiruje drvenu površinu ormarića, za- tegnite šrafove. SR - 9...
 • Page 98 – U slučaju bilo kakve štete na dostavl- Ako je rerna instalirana ispod ploče, razdaljina između gornjeg dela i gorn- jenom kablu, postarajte se da pozo- je table ploče mora da bude minimalno vete ovlašćeni servis. Kabl mora da 50 mm a razdaljina između radnog dela zameni ovlašćeni servis.
 • Page 99 KORIŠĆENJE RERNE Kontrolna ploča Kontrolno dugme za Kontrolno dugme za funkcionisanje rerne funkcionisanje rerne Digitalni tajmer Svetlo za rukovanje rernom Svetlo za termostat rerne Kontrolno dugme za funkcionisanje rerne Da biste izabrali željenu funkciju kuvan- ja, okrenite dugme na povezani sim- bol, detalji funkcija rerne su objašnjeni u sledećem odeljku.
 • Page 100 Funkcije rerne * Funkcije vaše rerne mogu da se razli- Funkcija statičkog kuvanja: kuju usled modela vašeg proizvoda. Termostat rerne i svetla upozorenja će se uključiti, elementi nižeg i višeg gre- Lampica rerne: janja će početi sa radom. Funkcija sta- tičkog kuvanja širi toplotu, starajući se Samo će lampica rerne biti uključena i o tome da kuvanje bude ujednačeno...
 • Page 101 Funkcija bržeg grilovanja: Koristite gornje police rerne. Nežno očistite žicu rešetke sa uljem da biste sprečili da se hrana zalepi i stavite hranu u Termostat rerne i svetla upozorenja će centar rešetke. Uvek tacnu stavljajte ispod se uključiti, gril i gornji elementi grejanja kako bi uhvatila ulje ili curenje od masti.
 • Page 102 Upotreba digitalnog merača vremena na dodir Turbo funkcija Termostat rerne i svetla upozorenja će se uključiti, donji element grejanja i ven- tilator će početi da rade. Turbo funkcija podjednako širi toplotu u rerni. Sva hrana na svim policama će se podjednako skuvati. Preporučuje se da se rerna unapred zagreje na oko 10 minuta.
 • Page 103 Poluautomatsko podešavanje vremena 3. Posle nekoliko (period kuvanja) skeundi, tačka će Ova funkcija vam pomaše da kuvate u prestati da trepće i fiksnom vremenskom periodu. Može se ostaće da svetli. podesiti vreme u rasponu od 0 do 10 časova. Pripremite hranu za kuvanje i stavite je u rernu.
 • Page 104 3. Izaberite željeni vremenski period 2. Pritisnite „MODE“ korišćenjem tastera „+“ dok ne vidite simbol za i „-“. kraj „end“ na prikazu ekrana. „A“ i trenutno dnevno vreme će treptati. 4. Pritisnite „MODE“ 3. Koristite dugmad „+“ dok ne vidite simbol za i „-“...
 • Page 105 pritiskajte drugu dugmad. Posle kratkog vremena, izabrani zvuk će biti sačuvan. SR - 17...
 • Page 106 SR - 18...
 • Page 107 Polica od žice sa Easyfix polovinom teleskopske žice Polovina teleskopske žice se širi na pola, da bi dopustila lak pristup hrani. Teleskopske žice U potpunosti očistite dodatke toplom vodom, deterdžentom i mekom čistom krpom pri prvoj upotrebi. Tabulator za učvršćivanje Učvršćivač...
 • Page 108 Dodaci la. Ako vaša rerna sadrži grejač grila koji je pokrenut od strane gasa, ali ne- Proizvod je dostavljen sa dodacima. dostaje zaštitnik toplote grila, ili ako je Takođe možete da koristite dodatke oštećen i ne može se koristiti, zatražite koje kupite od drugih prodavaca, ali mo- rezervni deo od najbližeg servisnog raju da budu otporni na toplotu i pla-...
 • Page 109 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE Plitka tacna VAŠE RERNE Plitka tacna se koristi za pečenje testa kao što su flanovi itd. Da biste locira- li tacnu pravilno u unutrašnjosti rerne, ČIŠĆENJE stavite je na bilo koji stalak i gurnite je nazad. Pre nego što počnete da čistite svoju rernu, postarajte se da sva kontrolna dugmad budu isključena i da je vaš...
 • Page 110 SERVISIRANJE u zavisnosti od korišćenja, preporučuje se da ih zamenite nakon određenog I TRANSPORT vremenskog perioda. ZAHTEVI KOJI PRIPADAJU ODRŽAVANJE SERVISIRANJU Ako rerna ne radi: Zamena svetla u rerni Rerna može da se isključi, došlo je do nestanka struje. Na modelima koji dola- Zamenu lampice u rerni mora da izvrši ze sa tajmerom, vreme možda neće biti ovlašćeni tehničar.
 • Page 111 vanju. Zalepite šporet na gornje delove, EasyFix polica od žice poklopce i šerpe na tablu za kuvanje. Detaljno očistite dodatke toplom vodom, deterdžentom i mekom čistom krpom pri Stavite papir između gornjeg poklopca prvom korišćenju. i table za kuvanje, poklopite gornji pok- lopac, zatim zalepite na bočne površine rerne.
 • Page 112 Bäste kund, vårt mål är att erbjuda dig, högkvalitativa produkter som överträffar dina förväntningar. Apparaten är producerad i moderna faciliteter och är noggrant, spe- ciellt testad för kvalitet. Den här bruksanvisningen är gjord för att hjälpa dig att använda enheten, som har tillverkats med hjälp av den senaste tekniken med till- försikt och maximal effektivitet.
 • Page 113 Innehåll Presentation och storleken på produkten Varningar Förberedelse för installation och användning Att använda ugnen Rengöring och underhåll av din produkt Service och transport SV - 3...
 • Page 114 PRESENTATION OCH STORLEKEN PÅ PRODUKTEN Kontrollpanel Handtag Ugnslucka Nedre värmeelement (bakom plattan) Övre värmeelement (bakom plattan) Gal- Ugnsbelysning Plåt Rack Luftutsläppsluckor SV - 4...
 • Page 115 underhåll skall inte SÄKERHETSVARNINGAR utföras av barn utan LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOG- GRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN övervakning. DU ANVÄNDER DIN APPARAT, OCH • VARNING: Enheten FÖRVARA DEM PÅ EN LÄMPLIG PLATS FÖR REFERENS VID BEHOV. och dess åtkomliga delar blir varma vid DENNA BRUKSANVISNING ÄR SAM- användning.
 • Page 116 • Vid användning blir stötar. enheten varm. Försik- • VARNING: Åtkomliga tighet bör vidtas för delar kan vara heta att undvika att röra när matlagning eller värmeelementen inuti grillning används. ugnen. Små barn ska hållas • Vid användning kan borta. handtag som hålls under korta perioder •...
 • Page 117 Under användning säkerhet. Eftersom glaset kan gå sönder, bör du vara försiktig vid • Första gången du kör din ugn rengöring för att undvika repor. kommer att en viss lukt komma Undvik att slå eller knacka på gla- från isoleringsmaterial och värme- set med tillbehör.
 • Page 118 • När dörren eller lådan på ugnen är information som ges nedan innehåller öppen, lämna inte något kvar på regler som är nödvändiga för korrekt den. Du kan skapa obalans i din positionering och serviceåtgärder. De enhet eller ta sönder höljet. bör läsas utan undantag speciellt av •...
 • Page 119 Nödvändiga ändringar på väggskåp och fläktar ovanför den inbyggda kombine- rade produkten såväl som minimihöjd från ugnsplattan visas i figur 1. Följakt- ligen bör fläkten vara på en minsta höjd på 65 cm från hällen. Om det inte finns någon frånluftsfläkt bör höjden inte vara mindre än 70 cm.
 • Page 120 auktoriserad service. Kabeln måste Om ugnen installeras under en häll, måste avståndet mellan bänkskivan bytas ut av auktoriserad service. och den övre panelen på ugnen vara – Koppling av enheten måste utföras minst 50 mm och avståndet mellan av auktoriserad service. H05VV-F typ bänkskivan och toppen av kontrollpa- nelen måste vara minst 25 mm.
 • Page 121 ATT ANVÄNDA UGNEN Kontrollpanel Ugnsfunktion Ugnsfunktion Digital timer kontrollvred kontrollvred Ugnstermostatlampa Ugnsindikatorlampa Ugnsfunktion kontrollvred För att välja önskad funktion för matlag- ning, vrid vredet till relaterad symbol, detaljer för ugnsfunktioner förklaras i nästa avsnitt. Ugnsfunktion kontrollvred För att välja önskad funktion för matlag- ning, vrid vredet till relaterad symbol, detaljer för ugnsfunktioner förklaras i nästa avsnitt.
 • Page 122 Ugnsfunktioner * Din ugns funktioner kan vara olika på Statisk tillagningsfunktion: grund av modellen på din produkt. Ugnens termostat och varningslampor Ugnslampa: kommer att slås på, de nedre och övre värmeelementen startar. Den statiska tillagningsfunktionen avger värme, vil- Endast ugnslampan kommer att slås på ket säkerställer jämn tillagning av ma- och den är fortfarande på...
 • Page 123 Använd de övre hyllorna i ugnen. Bestryk gallret lätt med olja för att förhindra att Snabbare grillningsfunktion: mat fastnar och placera maten i mitten av gallret. Placera alltid en plåt under för Ugnens termostat och varningslampor att fånga upp droppar av olja eller fett. kommer att slås på, grillen och de Förvärmning av ugnen i ca 10 minuter övre...
 • Page 124 Användning av digital touch-timer Turbofunktion Ugnens termostat och varningslampor kommer att slås på, de ringvärmeele- ment och fläkten startar. Turbofunktionen sprider värmen jämnt i ugnen. Alla mat på alla hyllor kommer att tillagas jämnt. Det rekommenderas att förvärma ugnen ca 10 minuter. Funktionsbeskrivning Autotillagning Manuell tillagning...
 • Page 125 3. Efter några Denna funktion hjälper dig att laga sekunder kommer mat under en bestämd tidsperiod. Ett punkten att sluta tidsintervall mellan 0 och 10 timmar kan blinka och lyser ställas in. Förbered maten för tillagning och kontinuerligt. sätt in den i ugnen. 1.
 • Page 126 3. Välj önskad 2. Tryck på ”MODE” tillagningsperiod med tills du ser ”end”- hjälp av knapparna ”+” symbolen på displayen. och ”-”. ”A” och den aktuella tiden på dagen kommer att blinka. 3. Använd knapparna 4. Tryck ”MODE” tills ”+” och ”-” för att ställa du ser ”end”-symbolen in önskad sluttid.
 • Page 127 Drifttiden kommer att beräknas och ugnen startar automatiskt, symbolen ” ” visas åter på skärmen så att tillagningen avslutas vid inställd sluttid. När timern når noll, stängs ugnen av och en akustisk varning kommer att höras och symbolerna ”A” kommer blinka. Vrid båda kontrollreglagen till position ”0”...
 • Page 128 SV - 18...
 • Page 129 Trådracket med Easyfix halvt utdragbar teleskopskena Den halvt utdragbara teleskopskenan kan dras ut halvvägs för enkel åtkomst till maten. Teleskopskenor Rengör tillbehören noggrant med varmt vatten, diskmedel och en mjuk rengöringstrasa vid första användningen. Fästflik Fäste • Varje teleskopskena har fästen som kan tas bort för rengöring eller omflyttning.
 • Page 130 Tillbehör en reservdel från närmaste servicecen- ter. Produkten levereras med tillbehör. Du kan också använda tillbehör som du kö- Ugnsutrymme per från andra källor, men de måste vara värme- och brandsäkra. Du kan Rack: 5. Rack också använda glasskålar, kakformar 4.
 • Page 131 RENGÖRING OCH UNDER- HÅLL AV DIN UGN RENGÖRING Innan du börjar rengöra ugnen, vara Djup plåt säker på att alla knappar är avstängda och apparaten kylts ned. Koppla från Djup plåt används till att tillaga grytor. enheten. För att placera plåten korrekt i hålrum- met, lägg den på...
 • Page 132 SERVICE OCH TRANSPORT inte rengöring. Dock; beroende på an- vändning rekommenderar vi att du byter ut dem efter en viss tid. KRAV INNAN MAN VÄNDER SIG TILL SERVICE UNDERHÅLL Om ugnen inte fungerar: Ugnen kan vara frånkopplad, det har Byta ugnslampan varit strömavbrott.
 • Page 133 EasyFix-trådracket jet och matlagningspanelen, täck den Rengör tillbehören noggrant med övre luckan, tejpa sedan till sidoytan av varmt vatten, diskmedel och en mjuk ugnen. rengöringstrasa vid första användningen. Tejpa kartong eller papper på framsidan på interiörglaset av ugnen eftersom det kommer att vara lämpligt till plåtarna, för gallret och plåtarna i din ugn att inte skada ugnens hölje under transport.
 • Page 134 Dear Customer, Our goal is to offer you high quality products that exceed your expectations. Your appliance is produced in state of the art facilities and is carefully tested for quality. This manual is prepared to help you use your appliance, which has been manufac- tured using the most recent technology, with confidence and maximum efficiency.
 • Page 135 Contents Presentation and size of product Warnings Preparation for installation and use Using the oven Cleaning and maintenance of your product Service and Transport EN - 2...
 • Page 136 PRESENTATION AND SIZE OF PRODUCT Control panel Handle Oven Door Lower Heating Element (behind the plate) Upper Heating Element (behind the plate) Wire Grill Oven Light Tray Racks Air Outlet Shutters EN - 3...
 • Page 137 involved. Children SAFETY WARNINGS shall not play with the READ THESE INSTRUCTIONS CA- REFULLY AND COMPLETELY BEFO- appliance. Cleaning RE USING YOUR APPLIANCE, AND and user maintenan- KEEP THEM IN A CONVENIENT PLA- CE FOR REFERENCE WHEN NECES- ce shall not be done SARY.
 • Page 138 • Do not use harsh regulations. • Maintenance and repair work must abrasive cleaners or be carried out only by authorized sharp metal scrapers service technicians. Installation to clean the oven and repair work that is carried out by unauthorized technicians may door glass and other endanger you.
 • Page 139 any other application, such as for ging (nylon, staplers, styrofoam... etc.) may cause harmful effects to non-domestic use or in a commer- cial environment or room heating. children, they should be collected and disposed of immediately. • Do not try to lift or move the appli- ance by pulling on the door hand- •...
 • Page 140 pan with its cover to choke the fla- ANCE, WE RECOMMEND YOU me that has arisen in this case and ALWAYS USE ORIGINAL SPA- turn the cooker off. RE PARTS AND ONLY CALL • If you are not going to use the OUR AUTHORIZED SERVICE appliance for a long time, remove AGENTS...
 • Page 141 ins, oil, cloth etc., which quickly catch fire. – Furniture surrounding the oven must be made of heat resistant materials - more than 50 C° of the room tempe- rature. Required changes to wall cabinets and exhaust fans above the built-in combi- ned product as well as minimum he- ights from the oven board are shown in Figure 1.
 • Page 142 If the oven is installed under a hob, the whatsover for any kind of da- distance between the worktop and the mage and loss arising from not top panel of the oven must be minimum complying with safety norms! 50 mm and the distance between the worktop and the top of control panel –...
 • Page 143 USING THE OVEN Control Panel Oven function Oven function Digital Timer Control Knob Control Knob Oven Thermostat Light Oven Operation Light Oven Function Control Knob To select the desired cooking function, turn the knob to the related symbol the details of the oven functions are explai- ned in the next section.
 • Page 144 Oven Functions The oven’s thermostat and warning lights will be turned on, the lower and * The functions of your oven may be dif- upper heating elements will start ope- ferent due to the model of your product. rating. The static cooking function emits Oven Lamp: heat, ensuring even cooking of the food on the lower and upper shelves.
 • Page 145 Faster Grilling Function: Use the upper shelves of the oven. Brush the wire grid lightly with oil to stop foods sticking and place foods in the centre The oven’s thermostat and warning of the grid. Always place a tray beneath lights will be turned on, the grill and to catch any oil or fat drippings.
 • Page 146 Use of the Digital Touch Timer Turbo Function The oven’s thermostat and warning lights will be turned on, the ring heating element and fan will start operating. The turbo function evenly disperse the heat in the oven. All foods on all racks will be cooked evenly.
 • Page 147 This function helps you to cook for a fixed 3. After a few period of time. A time range between 0 and seconds, the dot will 10 hours can be set. Prepare the food for stop flashing and will cooking and put it in the oven. remain illuminated.
 • Page 148 4. Press “MODE” until 3. Use the “+” and you see “end” symbol “-” buttons to set the on the screen. The desired finishing time. time and the symbols “A” will flash. 5. Select the desired 4. The current time will finishing time using the reappear on the “+”...
 • Page 149 The Wire Rack with Easyfix Half Telescopic Rail The half telescopic rail extends half-way out, to allow easy access to your food. Telescopic rails Clean the accessories thoroughly with warm water, detergent and a soft clean cloth on first use. Fastening tab Fastener •...
 • Page 150 Accessories maged and cannot be used, request a spare part from the nearest Authorized The product is supplied with accessori- Service Centre. es. You can also use accessories you purchase from other sources, but they Oven Cavity must be heat and flame resistant. You can also use glass dishes, cake moulds 5.
 • Page 151 CLEANING AND push it to the back. MAINTENANCE OF YOUR OVEN CLEANING Before starting to clean your oven, be Deep Tray sure that all control buttons are off and your appliance has cooled down. Unp- The deep tray is used to cook stews.To lug the appliance.
 • Page 152 SERVICE AND inner frame do not require cleaning. Ho- wever; depending on usage, replacing TRANSPORT them after a certain period of time is re- commended. REQUIREMENTS BEFORE CONTACTING SERVICE MAINTENANCE If the oven does not operate: The oven may have be switched off, or Replacing the Oven Light disconnected On models fitted with a ti- mer, the time may not be regulated.
 • Page 153 hats and heads and saucepan carriers The EasyFix Wire Rack to the cooking panels. Clean the accessories thoroughly with warm water, detergent and a soft clean Place a paper between the upper cover cloth on first use. and cooking panel, cover the upper co- ver, than tape to the side surfaces of the oven.
 • Page 154 Service & Support Visit Our Website sharphomeappliances.com...