Bosch Tronic 4000 T Installation And Operating Instructions Manual

Bosch Tronic 4000 T Installation And Operating Instructions Manual

Dhw tank
Hide thumbs Also See for Tronic 4000 T:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 25
Tronic 4000 T
50/80/100 EBP
bg
Бойлер за топла вода
en
DHW tank
el
Δεξαμενή ζεστού νερού
fr
Ballon ECS
hr
Spremnik tople vode
hu
Melegvíz-tároló
it
Scaldacqua elettrico per acqua calda sanitaria Installazione e istruzioni per l'uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
mk
Резервоар за топла вода за домаќинства Упатство за инсталација и користење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
pl
Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
ro
Rezervor de apă caldă menajeră
sr, cnr Rezervoar za toplu vodu
sl
Bojler za toplo sanitarno vodo
sq
Depozitë uji të ngrohtë për banesa
uk
Водонагрівач побутовий електричний
Ръководство за монтаж и експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Installation and Operating Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Notice d'installation et d'utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Upute za instalaciju i rukovanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Szerelési és kezelési útmutató.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Instrukcja montażu i obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Instrucțiuni de instalare și de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Uputstvo za instalaciju i upotrebu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Navodila za montažo in obratovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Udhëzimet e instalimit dhe të përdorimit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Інструкція з монтажу та експлуатації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Bosch Tronic 4000 T

 • Page 1 Tronic 4000 T 50/80/100 EBP Бойлер за топла вода Ръководство за монтаж и експлоатация ......2 DHW tank Installation and Operating Instructions .
 • Page 2: Table Of Contents

  11 Политика за защита на данните ....23 12 Указания за монтаж......24 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 3: Обяснение На Символите И Указания За

  Стъпка на действие провери херметичността им.  Препратка към друго място в документа ▶ По време на монтажа, моля, изключете уреда от • Изброяване/запис в списък електрическото захранване. – Изброяване/запис в списък (2. ниво) Табл. 1 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 4 експлоатация на инсталацията. Препоръчваме сключване на годишен договор за техническо обслужване и ревизия с производителя. ▶ Възлагайте извършването на работите само на оторизирана сервизна фирма. ▶ Всички установени дефекти трябва да се отстраняват незабавно. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 5: Стандарти, Предписания И Регламенти

  Конструиран е по такъв начин, че да издържа на високи налягания. • Външен материал: стоманена ламарина и пластмаса. • Лесна експлоатация. • Изолационен материал – полиуретан, който не съдържа хлорофлуоровъглеводороди. • Магнезиев галваничен анод. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 6: Размери

  Данни за уреда Размери Фиг. 2 Размери в mm (стенен монтаж, вертикален монтаж) Уред ...50..80..100... 1025 Табл. 2 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 7: Конструкция На Уреда

  ▶ Уредът трябва да се транспортира в оригиналната опаковка и да се използват подходящи средства за транспортиране. ▶ Уредът трябва да се извади от оригиналната опаковка, само след като вече е на мястото на монтаж. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 8: Дисплей На Контролера

  управление се появи на дисплея ( Фиг. 5 [2]). Включване Режимът на работа Ръчно управление е избран. ▶ След това свържете уреда към електрически контакт, като се уверите, че същият е заземен по необходимия начин. Изключване ▶ Изключете уреда от електрическия контакт. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 9: Режим На Работа Ваканция

  периоди от време температурата на водата може да надвиши 70 °C. 70 °C Температурата на изходната тръба за топла вода може да достигне тази на вадата, което води до опасност от изгаряне. Табл. 4 Нива на температурата Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 10: Заключване На Командното Табло

  ▶ Свържете уреда към електрическото захранване. От изхода на предпазния вентил може да капе вода. Изходът на предпазния вентил не трябва да бъде затворен. ▶ Излизащата от изхода на предпазния вентил вода трябва да се насочва в канализацията. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 11: Източване На Уреда

  ▶ Затворете крановете за топла вода. започне да мига код за грешка или символ за неизправност. ▶ Свържете уреда към електрическото захранване. 0010032053-001 Фиг. 7 Пример за грешка За повече информация вижте таблицата 7 на страница 20. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 12: Инсталация

  кран за топла вода, така че да се намалят загубата на топлина и времето на изчакване. ▶ Монтирайте уреда на място, което позволява изваждане на магнезиевия анод, така че да може да се извършва необходимата работа по техническото обслужване. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 13: Инсталиране На Уреда

  са по-големи от теглото на уреда, когато резервоарът е пълен и които са подходящи за типа стена. Вертикален монтаж 0010031715-001 Фиг. 8 Защитена зона 0010031730-001 Фиг. 9 Вертикален монтаж (стенен монтаж) Уред ...50..80..100... Табл. 6 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 14: Водна Връзка

  избегне объркването им. Ако има опасност от замръзване: ▶ Разединете уреда от електрическото захранване. ▶ Обезвъздушете уреда ( глава 4.6). 0010031745-001 Фиг. 10 [1] Вход за студена вода (отдясно) [2] Изход за топла вода (отляво) Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 15: Вентил За Оттичане

  ▶ Освободете всички клеми на захранващия кабел. ▶ Махнете захранващия кабел и го сменете с нов. ▶ Присъединете отново всички връзки. ▶ Затегнете връзките на покриващия капак. ▶ Свържете захранващия кабел към електрическия контакт. ▶ Проверете дали работата е нормална. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 16: Поддръжка

  ▶ Отваряйте ръчно предпазния вентил най-малко веднъж месечно (Фиг. 6). ВНИМАНИЕ Риск от нараняване на персонала и материални щети! ▶ Уверете се, че изпусканата от предпазния клапан вода не създава опасност за хора или за материални щети. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 17: Защитен Анод

  ▶ Развийте винтовете на капака на уреда и го махнете. ▶ Откачете съединителните кабели от термостата. ▶ Развийте закрепващите винтове на фланеца. ▶ Свалете фланеца. ▶ Проверете магнезиевия анод и, ако е необходимо, го сменете. 0010032251-001 Фиг. 12 Защитен термостат Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 18: В Бойлера

  ▶ Инспектирайте магнезиевия анод. ▶ Сменете уплътнителната маншета на фланеца. Горепосочените операции не са покрити от гаранцията на уреда. Рестартиране след работа по техническото обслужване ▶ Затегнете всички водни съединения и проверете херметичността им. ▶ Включете уреда. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 19: Проблеми

  По-късно можете да се върнете на режим на работа УМНО УПРАВЛЕНИЕ. Ако проблемът се появява често, ▶ Увеличете нивото на контрола в режим на работа УМНО УПРАВЛЕНИЕ или от време на време превключвайте на режим на работа Ръчно управление. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 20: Технически Данни

  3 x 1,5 mm Клас на защита IP24 IP24 IP24 Тип защита Клас I Клас I Клас I Температура на водата Температурен диапазон °C 30 - 70 30 - 70 30 - 70 Табл. 8 Технически характеристики Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 21: Продуктови Данни За Разхода На Енергия

  Дневно потребление на електроенергия (средни 6,614 6,920 7,209 elec климатични условия) Дневно потребление на гориво fuel Емисия на азотен оксид (само за газ или масло) mg/kWh Седмично потребление на гориво с интелигентно fuel, регулиране week, smart Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 22: Електрическа Схема

  Седмично потребление на електроенергия без 27,373 29,115 31,787 elec, интелигентно регулиране week Полезен обем 50,0 75,0 95,0 Смесена вода при 40 °C Табл. 9 Продуктови данни за разхода на енергия Електрическа схема Фиг. 13 Схема на свързване Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 23: Защита На Околната Среда И Депониране Като Отпадък

  предаваме данни на външни доставчици на услуги и/или детайли са обозначени. По този начин различните дъщерни дружества на Bosch съгласно § 15 и следв. на конструктивни възли могат да се сортират и да се предадат германския Закон за акционерните дружества. В някои...
 • Page 24: Указания За Монтаж

  Указания за монтаж Указания за монтаж Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 25 (more than 3 months) ....34 12 Installation instructions......46 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 26: Explanation Of Symbols And Safety Instructions

  ▶ During the installation, please turn off the appliance from ▶ a step in an action sequence electricity.  a reference to a related part in the document • a list entry – a list entry (second level) Table 1 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 27 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 28: Standards, Regulations And Directives

  Enamel-coated steel storage tank which conforms to European standards. • Built to withstand high pressures. • Outer material: sheet steel and plastic. • Easy operation. • CFC-free polyurethane insulation material. • Magnesium galvanic anode. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 29: Dimensions

  About the appliance Dimensions Fig. 2 Dimensions in mm (wall hung, vertical assembly) Appliance A ...50..80..100... 1025 Table 2 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 30: Appliance Design

  ▶ The appliance should be transported in the original packaging and suitable means of transportation must be used. ▶ The appliance must only be removed from the original packaging when it is in the installation location. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 31: Display Controller Assembly

  Switching the appliance on / off Switch on ▶ Then connect the appliance to the electric connection socket, ensuring that it is duly grounded. ▶ Switch off the appliance from the electrical connection socket. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 32: Vacation Operating Mode

  Under certain conditions of use and for short periods of time the water temperature can exceed 70 °C. 70 °C The hot water outlet pipe can reach equally high temperatures, with the risk of burns in case of contact. Table 4 Temperature levels Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 33: Control Panel Lock

  ▶ Before opening the pressure relief valve, open the hot water Never use aggressive or caustic cleaning agents. tap and check the appliance's water temperature. ▶ Wait until the water temperature has dropped enough to prevent scalding and other damages. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 34: Error Codes On The Display

  ▶ Disconnect the appliance from the electricity. ▶ Empty the appliance completely. ▶ Fill the appliance until the water is drained from the hot water taps. ▶ Close the hot water taps. ▶ Connect the appliance to the electricity. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 35: Choose The Installation Site

  ▶ Install the appliance near to the most used hot water tap, so as to reduce thermal loss and wait times. ▶ Install the appliance in a location that allows the magnesium anode to be removed, so that necessary maintenance work can be performed. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 36: Installing The Appliance

  ▶ Make sure the cold and hot water tubes are duly identified, Appliance in order to avoid confusion..50..80..100... Table 6 0010031745-001 Fig. 10 [1] Cold water inlet (right) [2] Hot water outlet (left) Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 37: Pressure-Relief Valve

  If there is a risk of freezing: ▶ Disconnect the appliance from the electricity. ▶ Vent the appliance ( chapter 4.6). Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 38: Electrical Connection

  ▶ Remove the supply cable and replace it with a new one. ▶ Re-attach all of the connections. ▶ Tighten the cover flap connections. ▶ Connect the power cable to the socket. ▶ Check that it is working properly. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 39: Periodic Maintenance Works

  ▶ ensure more regular cleaning of the electric heater. Neglecting the anode could lead to early corrosion damage. ▶ Depending on the water quality at the location (Tab. 5), check the anode every year or two-years and, if necessary, replace it. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 40: Inside Of The Tank

  ▶ Clean the interior of the tank. ▶ Clean the electric heater (descale or replace). ▶ Inspect the magnesium anode. ▶ Replace the sealing collar of the flange. The abovementioned interventions are not covered by the appliance warranty. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 41: Problems

  ▶ Increase the comfort level in SMART mode or change, from time to time, to manual mode. The water is cold in ▶ Proceed as indicated for unexpectedly prolonged heating time (error code 4). manual mode. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 42: Technical Information

  3 x 1.5 mm Protection class IP24 IP24 IP24 Type of protection Class I Class I Class I Water temperature Temperature range °C 30 - 70 30 - 70 30 - 70 Table 8 Technical characteristics Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 43: Product Data For Energy Consumption

  Daily electricity consumption (average climate conditions) 6,614 6,920 7,209 elec Daily fuel consumption fuel Emissions of nitrogen oxides (only gas- or oil fired) mg/kWh Weekly fuel consumption with smart control enabled fuel, week, smart Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 44: Wiring Diagram

  Weekly electricity consumption with smart control 27,373 29,115 31,787 elec, disabled week Storage volume 50,0 75,0 95,0 Mixed water T= 40 °C Table 9 Product data for energy consumption Wiring diagram Fig. 13 Connection diagram Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 45: Environmental Protection And Disposal

  Used appliances contain valuable materials that can be commission and transfer data to external service providers recycled. and/or Bosch affiliated enterprises. In some cases, but only if The various assemblies can be easily dismantled. Synthetic appropriate data protection is ensured, personal data might be materials are marked accordingly.
 • Page 46: Installation Instructions

  Installation instructions Installation instructions Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 47 παρατεταμένη αδράνεια (πάνω από 3 μήνες) ..56 12 Υποδείξεις συναρμολόγησης ....68 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 48: Επεξήγηση Συμβόλων Και Υποδείξεις Ασφαλείας

   Παραπομπή σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου στεγανότητά τους. • Παράθεση/καταχώριση στη λίστα ▶ Κατά την εγκατάσταση αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. – Παράθεση/καταχώριση στη λίστα (2o επίπεδο) Πίν. 1 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 49 επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.» «Αν υπάρχει βλάβη στη γραμμή ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το σχετικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από άτομο με κατάλληλη κατάρτιση, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.» Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 50: Πρότυπα, Προδιαγραφές Και Οδηγίες

  κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. • Κατασκευασμένη για χρήση υπό υψηλή πίεση. • Εξωτερικό υλικό: χαλύβδινο έλασμα και πλαστικό. • Εύκολη λειτουργία. • Μονωτικό υλικό πολυουρεθάνης χωρίς CFC. • Ανόδιο μαγνησίου γαλβανικής προστασίας. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 51: Διαστάσεις

  Στοιχεία για τη συσκευή Διαστάσεις Σχ. 2 Διαστάσεις σε mm (επιτοίχια, κάθετη συναρμολόγηση) Συσκευή ...50..80..100... 1025 Πίν. 2 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 52: Σχέδιο Συσκευής

  ▶ Αποφύγετε την πτώση της συσκευής. ▶ Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται στην αρχική της συσκευασία με τη χρήση κατάλληλων μέσων μεταφοράς. ▶ Η συσκευή πρέπει να αφαιρείται από την αρχική της συσκευασία μόνο αφού βρεθεί στο σημείο εγκατάστασης. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 53: Συγκρότημα Ελεγκτή Οθόνης

  Για να επιλέξετε τη λειτουργία ΕΞΥΠΝΗ, Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο στοιχείο θέρμανσης. ▶ Πατήστε το πλήκτρο μέχρι η λειτουργία ΕΞΥΠΝΗ να εμφανιστεί στην οθόνη ( σχ. 5 [3]). Επιλέγεται ο τρόπος λειτουργίας ΕΞΥΠΝΗ. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 54: Χειροκίνητος Τρόπος Λειτουργίας

  Έχει επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας Επαναφοράς. 62 °C Περίπου Λιγότερο από 1,5 δευτερόλεπτα 3 δευτερόλεπτα 65 °C Περίπου Περίπου 1 δευτερόλεπτο 1,5 δευτερόλεπτα 68 °C Λιγότερο από Περίπου 1 δευτερόλεπτο 1 δευτερόλεπτο Πίν. 3 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 55: Κλειδαριά Ταμπλό Ελέγχου

  Τα τμήματα του επιλεγμένου επιπέδου αναβοσβήνουν. Ελέγξτε το επίπεδο θερμοκρασίας μέσα στη συσκευή Πώς να ελέγξετε το επίπεδο θερθοκρασίας μέσα στη συσκευή ▶ Παρατηρήστε τα τμήματα που είναι ορατά στην οθόνη, τα οποία δεν αναβοσβήνουν. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 56: Εκκένωση Της Συσκευής

  Μην χρησιμοποιήστε διαβρωτικά ή/και λειαντικά καθαριστικά. ▶ Γεμίστε τη συσκευή μέχρι το νερό να αρχίσει να εξέρχεται από τις βάνες ζεστού νερού. ▶ Κλείστε τις βάνες ζεστού νερού. ▶ Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 57: Εγκατάσταση (Μόνο Για Εξειδικευμένο Τεχνικό)

  χρησιμοποιούμενη βάνα ζεστού νερού, προκειμένου να μειώνεται η απώλεια θερμότητας και ο χρόνος αναμονής. ▶ Εγκαταστήστε τη συσκευή σε χώρο που επιτρέπει την αφαίρεση του ανοδίου μαγνησίου για τις ανάγκες εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών συντήρησης. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 58: Εγκατάσταση Της Συσκευής

  θερμοστάτη στον σωλήνα εκροής της συσκευής. Θα πρέπει να ρυθμιστεί κατάλληλα, ώστε να αντιστοιχεί στην απόδοση του χρησιμοποιούμενου υλικού. ▶ Οι χρησιμοποιούμενοι σωλήνες πρέπει να έχουν σχεδιαστεί για πίεση έως 10 bar (1 MPa) και θερμοκρασία έως 100 °C. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 59: Βαλβίδα Απορροής

  να είναι ίσος με το 5% του όγκου τη συσκευής. Σχ. 11 [1] Γαλβανική μόνωση [2] Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης [3] Βαλβίδα αντεπιστροφής [4] Βαλβίδα μείωσης πίεσης [5] Βαλβίδα διακοπής [6] Σύνδεση αποστράγγισης [7] Δοχείο διαστολής [8] Βάνα μείξης Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 60: Ηλεκτρική Σύνδεση

  προστασίας. ▶ Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αντικαταστήστε το με καινούριο. ▶ Επανασυνδέστε όλες τις συνδέσεις. ▶ Σφίξτε τις συνδέσεις του καλύμματος. ▶ Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. ▶ Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 61: Συντήρηση (Μόνο Για Εξειδικευμένο Τεχνικό)

  ▶ Ανοίγετε χειροκίνητα τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης τουλάχιστον μία φορά τον μήνα (Σχ. 6). ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών! ▶ Βεβαιωθείτε ότι το νερό που εξέρχεται από τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης δεν αποτελεί κίνδυνο τραυματισμού ή υλικών ζημιών. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 62: Ανόδιο Προστασίας

  αφαιρέστε το. ▶ Αποσυνδέστε τα καλώδια σύνδεσης από τον θερμοστάτη. ▶ Λασκάρετε τις βίδες στερέωσης της φλάντζας. ▶ Αφαιρέστε τη φλάντζα. ▶ Ελέγξτε το ανόδιο μαγνησίου και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε. 0010032251-001 Σχ. 12 Θερμοστάτης ασφαλείας Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 63: Εσωτερικό Θερμοσίφωνα

  ▶ Ελέγξτε τον θερμοστάτη ασφαλείας στην πλάκα βάσης και επαναφέρετε, εάν χρειάζεται. ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή. ▶ Εάν το σφάλμα 1 παραμένει, αντικαταστήστε την οθόνη. ▶ Εάν το σφάλμα 5 παραμένει, αντικαταστήστε το θερμοστάτη. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 64 ▶ Ξεκλειδώστε το γονικό κλείδωμα πατώντας ταυτόχρονα (>3 s.) τα κουμπιά και h . "λουκέτο" κατά Το σύμβολο "λουκέτο" θα πρέπει να εξαφανιστεί από την οθόνη. διαστήματα. 1) Οι λύσεις πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένα και εκπαιδευμένα άτομα. Πίν. 7 Προβλήματα Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 65: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Δηλωμένο προφίλ φορτίου Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού  Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 1275 1299 1281 Ετήσια κατανάλωση καυσίμου Άλλα προφίλ φορτίου  Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού (άλλα προφίλ φορτίου) Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 66: Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

  Εβδομαδιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς 27,373 29,115 31,787 elec, έξυπνο ρυθμιστή week Χωρητικότητα αποθήκευσης 50,0 75,0 95,0 Ανάμικτο νερό θερμοκρασίας 40 °C Πίν. 9 Δελτίο προϊόντος για κατανάλωση ενέργειας Ηλεκτρολογικό σχέδιο Σχ. 13 Ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 67: Προστασία Του Περιβάλλοντος Και Απόρριψη

  συλλογής απορριμμάτων. Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ Το σύμβολο ισχύει για χώρες όπου υπάρχουν προδιαγραφές για ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 άχρηστα ηλεκτρονικά υλικά, π.χ. "Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ Stuttgart, ΓΕΡΜΑΝΙΑ. EΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού...
 • Page 68: Υποδείξεις Συναρμολόγησης

  Υποδείξεις συναρμολόγησης Υποδείξεις συναρμολόγησης Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 69 11 Déclaration de protection des données... 88 12 Consignes de montage ......89 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 70: Explication Des Symboles Et Mesures De Sécurité

  ▶ Lors de l’installation, désactiver le courant électrique de ▶ Etape à suivre l’appareil.  Renvoi à un autre passage dans le document • Enumération/Enregistrement dans la liste – Enumération / Entrée de la liste (2e niveau) Tab. 1 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 71 Nous recommandons de conclure un contrat d’entretien et ter tout danger.» d’inspection annuel. ▶ Faire réaliser ces travaux exclusivement par une entreprise spécialisée qualifiée. ▶ Tous les défauts constatés doivent être éliminés immédia- tement. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 72: Normes, Règlements Et Directives

  • Conçu pour résister à des hautes pressions. • Matériau extérieur : tôle d’acier et plastique. • Fonctionnement facile. • Matériau isolant en polyuréthane sans CFC. • Anode à courant imposé en magnésium. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 73: Dimensions

  Caractéristiques de l’appareil Dimensions Fig. 2 Dimensions en mm (installation murale, montage vertical) Appareil ...50..80..100... 1 025 Tab. 2 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 74: Conception De L'appareil

  [2] Mode de service MANUEL [3] Mode de service SMART [4] Niveau de température/confort [5] Mode Défaut [6] Calendrier [7] Affichage du nombre de jours de vacances/Code d’erreur [8] Verrouillage du panneau de commande Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 75: Avant La Mise En Service De L'appareil

  Pour sélectionner le mode de service Réinitialisation, ▶ Appuyer simultanément sur les touches (>3 s.) g et h. Le mode de service Réinitialisation est sélectionné. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 76: Sélection De La Température Ecs

  ▶ Appuyer et relâcher l’une des touches g ou h. Les segments du niveau sélectionné clignotent. Vérifier le niveau de température dans l’appareil Pour vérifier le niveau de température dans l’appareil, ▶ Observer les segments visibles à l’écran, qui ne clignotent pas. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 77: Verrouillage Du Panneau De Commande

  ▶ Patienter jusqu’à ce que l’appareil soit complètement vidangé. Nettoyer le carénage de l’appareil ▶ Nettoyer le carénage de l’appareil uniquement avec un chiffon humique et un peu de détergent. Ne pas utiliser de détergents favorisant la corrosion et/ ou abrasifs. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 78: Codes De Défaut Affichés Sur L'écran

  (plus de 3 mois). ▶ Débrancher l’appareil de l’électricité. ▶ Vider complètement l’appareil. ▶ Remplir l’appareil jusqu’à ce que l’eau soit évacuée des robinets d’eau chaude. ▶ Fermer les robinets d’eau chaude. ▶ Raccorder l’appareil à l’électricité. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 79: Sélection De L'emplacement D'installation

  à réduire les pertes thermiques et les temps d’attente. ▶ Installer l’appareil à un endroit qui permet de retirer l’anode en magnésium, afin de pouvoir effectuer les opérations de maintenance nécessaires. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 80: Raccordement D'eau

  ▶ Les tubes utilisés doivent être conçus pour 10 bars [3] Clapet anti-retour (1 MPa) et 100 °C. [4] Soupape de réduction [5] Clapet de retenue [6] Raccordement du système d’évacuation [7] Vase d’expansion [8] Vanne mélangeuse Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 81: Soupape De Sécurité

  ▶ Retirer le câble et le remplacer par un neuf. ▶ Rebrancher tous les raccordements. ▶ Serrer les raccordements du clapet. ▶ Brancher le câble de réseau sur la prise de courant. ▶ Vérifier qu’il fonctionne correctement. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 82: Maintenance

  ▶ Le client est chargé de faire effectuer la maintenance et les nécessaire, la remplacer. contrôles réguliers par le service après-vente ou par une entreprise spécialisée. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 83: Thermostat De Sécurité

  ▶ Garantir un nettoyage plus régulier du chauffage électrique. Remise en service après des opérations de maintenance ▶ Serrer tous les raccordements d’eau et vérifier qu’ils sont étanches. ▶ Allumer l’appareil. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 84: Problèmes

  ▶ Augmenter le niveau de confort en mode SMART ou basculer, de temps en temps, en mode Manuel. En mode Manuel, l’eau ▶ Procéder comme indiqué pour un temps de chauffage prolongé de manière inattendue est froide. (code d’erreur 4). Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 85: Caractéristiques Techniques

  3 x 1,5 mm 3 x 1,5 mm Classe de protection IP24 IP24 IP24 Type de protection Classe I Classe I Classe I Température de l’eau Plage de températures °C 30-70 30-70 30-70 Tab. 8 Caractéristiques techniques Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 86: Caractéristiques Du Produit Relatives À La Consommation Énergétique

  Consommation journalière d’électricité 6,614 6,920 7,209 elec (conditions climatiques moyennes) Consommation journalière de combustible fuel Émission d’oxyde d’azote (uniquement pour le gaz mg/kWh et le mazout) Consommation hebdomadaire de combustible avec fuel, régulation intelligente week, smart Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 87: Schéma De Câblage

  31,787 elec, intelligente week Capacité de stockage 50,0 75,0 95,0 Eau mitigée à 40 °C Tab. 9 Caractéristiques du produit relatives à la consomma- tion énergétique Schéma de câblage Fig. 13 Schéma de connexion Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 88: Protection De L'environnement Et Recyclage

  à des prestataires de service externes Les composants se détachent facilement. Les matières synthé- et/ou à des entreprises affiliées à Bosch. Dans certains cas, tiques sont marquées. Ceci permet de trier les différents com- mais uniquement si une protection des données appropriée est posants en vue de leur recyclage ou de leur élimination.
 • Page 89: Consignes De Montage

  Consignes de montage Consignes de montage Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 90 (duljeg od 3 mjeseca)... . 99 12 Napomene za montažu ......111 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 91: Objašnjenje Simbola I Upute Za Siguran Rad

  ▶ Mrežni napon isključiti svepolno s električnog napajanja i • Popis/stavka na popisu osigurati od nehotičnog ponovnog uključivanja. – Popis/stavka na popisu (2. razina) ▶ Osigurajte da je uređaj bez napona. ▶ Pripazite i na priključne planove sljedećih dijelova instalacije. tab. 1 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 92 ▶ Ukažite na to da adaptaciju ili održavanje i popravak smije izvoditi samo ovlašteni stručnjak. ▶ Ukažite na nužnost inspekcije i održavanja za siguran i ekološki neškodljiv rad. ▶ Predajte korisniku na čuvanje upute za instalaciju i uporabu. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 93: Norme, Propisi I Smjernice

  Emajlirani čelični spremnik u skladu je s europskim normama. • Izrađen je tako da izdrži visoki tlak. • Vanjski materijal: čelični lim i plastika. • Jednostavno rukovanje. • Poliuretanski izolacijski materijal bez CFC-a. • Magnezijeva galvanska anoda. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 94: Dimenzije

  Podaci o uređaju Dimenzije Sl.2 Dimenzije u mm (pričvršćivanje na zid, okomita instalacija) Uređaj ...50..80..100... 1025 tab. 2 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 95: Dizajn Uređaja

  Sklop regulatora s prikazima [1] Način rada HOLIDAY [2] Način rada MANUAL [3] Način rada SMART [4] Razina temperature/ugode [5] Način greške [6] Kalendar [7] Zaslon prikazuje broj praznika/kod greške [8] Zaključavanje upravljačke ploče Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 96: Prije Puštanja Uređaja U Rad

  Tijekom razdoblja učenja temperatura vode namještena je na 70 °C, a nakon toga razdoblja temperatura se razlikuje na temelju naučenih podataka radi optimizacije temperature vode. U slučaju nestanka struje ili isključivanja uređaja iz napajanja potrebno je ponovno odabrati način rada SMART. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 97: Odabir Vruće Temperature Vode

  Kako provjeriti odabranu razinu ▶ Pritisnite i otpustite tipku g ili h. Segmenti odabrane razine će zasvijetliti. Provjera razine temperature unutar uređaja Kako provjeriti razinu temperature unutar uređaja ▶ Proučite segmente vidljive na zaslonu koji ne svijetle. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 98: Zaključavanje Upravljačke Ploče

  ▶ Zatvorite zaporni ventil za vodu i otvorite slavinu za toplu ▶ Pričekajte dok se uređaj potpuno ne isprazni. vodu. Čišćenje poklopca uređaja ▶ Čistite oplatu uređaja samo vlažnom krpom i s malo sredstva za čišćenje. Ne koristiti jaka ili nagrizajuća sredstva za čišćenje. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 99: Šifre Smetnji Na Zaslonu

  (duljeg od 3 mjeseca). ▶ Isključite uređaj iz struje. ▶ Potpuno ispraznite uređaj. ▶ Punite uređaj dok voda ne izađe iz svih slavina za toplu vodu. ▶ Zatvorite slavine za toplu vodu. ▶ Priključite uređaj u struju. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 100: Odabir Mjesta Instalacije

  ▶ Instalirajte uređaj blizu najčešće upotrijebljene slavine za toplu vodu kako biste smanjili gubitak topline i vrijeme čekanja. ▶ Instalirajte uređaj na lokaciji na kojoj je moguće izvaditi magnezijevu anodu tako da se može obaviti nužno održavanje. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 101: Priključivanje Vode

  [2] Sigurnosni ventil ▶ Korištene cijevi moraju biti dizajnirane za 10 bara [3] Nepovratni ventil (1 MPa) i 100 °C. [4] Redukcijski ventil [5] Zaporni ventil [6] Priključak za drenažu [7] Ekspanzijska posuda [8] Miješajući ventil Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 102: Ispusni Ventil

  ▶ Otpustite sve priključke priključnog kabela. ▶ Uklonite kabel za napajanje i zamijenite ga novim. ▶ Ponovno spojite sve priključke. ▶ Zategnite priključke preklopa. ▶ Ukopčajte priključni kabel u utičnicu. ▶ Provjerite radi li ispravno. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 103: Održavanje (Samo Za Ovlaštene Servisere)

  ▶ Nikad nemojte začepiti cijev za odzračivanje sigurnosnog ventila. OPREZ Opasnost od oštećenja imovine! Opasnost od oštećenja premaza od emajla. ▶ Nikad nemojte čistiti emajliranu unutrašnjost uređaja sredstvima za uklanjanje kamenca. Nisu potrebni nikakvi dodatni proizvodi za zaštitu premaza od emajla. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 104: Zaštitna Anoda

  ▶ Otpustite vijke na poklopcu uređaja i uklonite ga. ▶ Isključite priključne kabele iz termostata. ▶ Otpustite pričvrsne vijke prirubnice. ▶ Uklonite prirubnicu. ▶ Provjerite magnezijevu anodu i po potrebi ju zamijenite. 0010032251-001 Sl.12 Sigurnosni termostat Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 105: Unutrašnjost Spremnika

  ▶ Očistite električni grijač (uklanjanje kamenca ili zamjena). ▶ Provjerite magnezijevu anodu. ▶ Zamijenite brtvenu nazuvicu prirubnice. Prethodno spomenute radnje nisu pokrivene jamstvom uređaja. Ponovno pokretanje nakon održavanja ▶ Pritegnite sve vodene priključke i provjerite njihovu nepropusnost. ▶ Uključite uređaj. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 106: Problemi

  ▶ Povećajte razinu ugode u načinu rada SMART, ili povremeno uključite ručni način rada. Voda je hladna u ▶ Nastavite kao što je naznačeno za neočekivano produženo vrijeme zagrijavanja (kod ručnom načinu rada. pogreške 4). Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 107: Tehnički Podaci

  3 x 1.5 mm Zaštitnička klasa IP24 IP24 IP24 Vrsta zaštite Razred I Razred I Razred I Temperatura vode Raspon temperature °C 30 – 70 30 – 70 30 – 70 tab. 8 Tehničke karakteristike Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 108: Podaci O Proizvodu O Potrošnji Energije

  Dnevna potrošnja električne energije 6,614 6,920 7,209 elec (prosječni klimatski uvjeti) Dnevna potrošnja goriva fuel Emisija dušikovih oksida (za plin ili ulje) mg/kWh Tjedna potrošnja goriva s inteligentnom regulacijom fuel, week, smart Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 109: Shema Spajanja

  Tjedna potroÅ¡nja struje bez inteligentne regulacije 27,373 29,115 31,787 elec, week Volumen spremnika 50,0 75,0 95,0 Miješana voda pri 40 °C tab. 9 Podaci o proizvodu o potrošnji energije Shema spajanja Sl.13 Priključna shema Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 110: Zaštita Okoliša I Zbrinjavanje U Otpad

  Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), odložiti s drugim otpadom, nego se mora predati Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, prihvatnom centru za obradu, skupljanje, NJEMAČKA. recikliranje i odlaganje.
 • Page 111: Napomene Za Montažu

  Napomene za montažu Napomene za montažu Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 112 ....121 12 Szerelési tudnivalók ......132 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 113: Szimbólumok Magyarázata És Biztonsági

  További szimbólumok kell annak tömörségét. ▶ A szerelés során válassza le a készüléket az elektromos Szimbólum Jelentés hálózatról. ▶ Teendő  Kereszthivatkozás a dokumentum más helyére • Felsorolás/listabejegyzés – Felsorolás/listabejegyzés (2. szint) 1. tábl. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 114 Gyermekeknek nem szabad végezniük tisztítást és felhasználói karbantartást.“ „Ha hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor azt a gyártónak, az ő vevőszolgálatának vagy egy hasonló képesítésű személynek kell kicserélnie, hogy a veszélyek elkerülhetők legyenek.“ Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 115: Szabványok, Előírások És Irányelvek

  Az európai szabványoknak megfelelő, zománcozott acél tárolótartály. • A tároló úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a nagy nyomásnak. • Egyéb anyagok: acéllemez, műanyag. • Egyszerűen üzemeltethető. • CFC mentes poliuretán szigetelőanyag. • Magnézium galvanikus anód. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 116: Méretek

  A készülékre vonatkozó adatok Méretek 2. ábra Méretek mm-ben (fali akasztós, függőleges szerelés) Készülék ...50..80..100... 1025 2. tábl. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 117: Készülék Kialakítása

  ▶ A készüléket csak a beszerelés helyén szabad az eredeti csomagolásából kivenni. 0010032025-001 5. ábra Kijelző vezérlőegység [1] SZABADSÁG üzemmód [2] Kézi üzemmód [3] SMART üzemmód [4] Hőmérséklet/kényelmi szint [5] Hiba üzemmód [6] Naptár [7] Ünnepnapok számát/hibakódot mutató kijelző [8] Vezérlőpanel zárolása Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 118: A Készülék Üzembe Helyezése Előtt

  A tanulási időszak alatt a vízhőmérséklet 70 °C-ra van beállítva, ezt követően a vízhőmérséklet optimalizálása érdekében a megtanultaktól függően változik. Áramkimaradás esetén, vagy ha a készüléket leválasztják a tápfeszültségről, újra ki kell választani a SMART üzemmódot. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 119: A Meleg Víz Hőmérsékletének Kiválasztása

  A kiválasztott szint aktív. 1 másodperc 1 másodperc 3. tábl. A kiválasztott szint ellenőrzése Hogyan lehet ellenőrizni a kiválasztott szintet? ▶ Nyomja meg, majd engedje fel a g vagy h gombok egyikét. A kiválasztott szint szegmensei villognak. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 120: Vezérlőpanel Zárolása

  ▶ Nyissa ki a biztonságiszelepet. ▶ Várja meg a készülék teljes leürülését. A készülék burkolatának tisztítása ▶ A készülék burkolatának tisztítását csak nedves törlőkendővel és kevés tisztítószerrel végezze. Ne használjon a korróziót elősegítő tisztítószert ás/vagy súrolószert. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 121: Hibakódok A Kijelzőn

  ▶ Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. ▶ Ürítse le teljesen a készüléket. ▶ Töltse fel a készüléket addig, amíg víz nem lép ki a melegvízcsapokból. ▶ Zárja el a melegvízcsapokat. ▶ Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 122: A Telepítés Helyének Megválasztása

  ▶ A hőveszteség és a várakozási idő csökkentése érdekében helyezze a készüléket a leggyakrabban használt melegvízcsap közelébe. ▶ A készüléket olyan helyre telepítse, mely lehetőséget biztosít a magnézium anód kiszerelésére, hogy a szükséges karbantartási munkák elvégezhetők legyenek. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 123: Vízbekötés

  [2] Biztonsági szelep ▶ A használt csövek 10 bar (1 MPa) nyomásra és 100 °C [3] Visszacsapó szelep hőmérsékletre kell méretezve legyenek. [4] Nyomáscsökkentő [5] Elzáró szelep [6] A lefolyóvezeték csatlakozója [7] Tágulási tartály [8] Keverőszelep Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 124: Biztonságiszelep Szelep

  ▶ Válassza le a tápvezeték csatlakozókapcsait. ▶ Vegye ki a tápvezetéket és cserélje ki egy újra. ▶ Csatlakoztassa újra a csatlakozókapcsokat. ▶ Húzza meg a takarófedél csavarjait. ▶ Csatlakoztassa a tápvezetéket az aljzatba. ▶ Ellenőrizze, hogy minden megfelelően működik-e. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 125: Karbantartás

  ▶ Az ügyfél felelős azért, hogy a vevőszolgálat vagy egy jóváhagyott kivitelező rendszeresen karbantartsa és ▶ A helyi vízminőségtől függően (. tábl. 5), évente tesztelje a tárolót. vagy kétévente ellenőrizze az anódot, és szükség esetén cserélje ki. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 126: Biztonsági Hőmérséklet-Határoló

  ▶ Vizsgálja meg a magnézium anódot. ▶ Helyezze vissza a karima tömítőgallérját. Ha a biztonsági termosztátot gyakran aktiválják: ▶ gondoskodjon az elektromos fűtőelem rendszeresebb A fent említett beavatkozásokra nem vonatkozik a készülék tisztításáról. garanciája. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 127: Újraindítás Karbantartási Munka Után

  értesítések. Ha továbbra is fennáll a probléma, ▶ Először cserélje ki a vezérlőelektronika és a kijelző közötti kábelt, majd a kijelzőt és végül a vezérlőelektronikát. ▶ Cserélje ki a termosztátot. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 128: Műszaki Adatok

  2 ó 04 p 2 ó 21 p 3 ó 28 p Tápellátás V AC 220 - 240 220 - 240 220 - 240 Frekvencia 50 - 60 50 - 60 50 - 60 Egyfázisú elektromos áram Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 129: Energiafogyasztásra Vonatkozó Termékadatok

  áram-, illetve tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó információk kizárólag a bekapcsolt intelligens szabályozó esetén érvényesek. Napi villamosenergia-fogyasztás 6,614 6,920 7,209 elec (átlagos éghajlati viszonyok) Napi tüzelőanyag-fogyasztás fuel Nitrogén-oxid-kibocsátás (csak gáz vagy olaj) Heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel fuel, week, smart Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 130: Kapcsolási Rajz

  Heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül fuel, week Heti villamosenergia-fogyasztás vezérlés nélkül 27,373 29,115 31,787 elec, week Tárolási térfogat 50,0 75,0 95,0 40 °C-os kevert víz 9. tábl. Energiafogyasztásra vonatkozó termékadatok Kapcsolási rajz 13. ábra Csatlakoztatási rajz Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 131: 10 Környezetvédelem És Megsemmisítés

  Környezetvédelem és megsemmisítés Környezetvédelem és megsemmisítés Adatvédelmi nyilatkozat A környezetvédelem a Bosch csoport vállalati alapelvét képezi. Cégünk, a Robert Bosch Kft., Termotechnika A termékek minősége, a gazdaságosság és a környezetvédelem Üzletág, 1103 Budapest, Gyömrõi út 104., számunkra egyenrangú célt képez. A környezetvédelmi Magyarország, termék- és beépítési...
 • Page 132: Szerelési Tudnivalók

  Szerelési tudnivalók Szerelési tudnivalók Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 133 (superiore a 3 mesi)..142 12 Avvertenze di montaggio ..... .154 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 134: Significato Dei Simboli E Avvertenze Di Sicurezza

  ▶ Durante l'installazione staccare l'apparecchio da Simbolo Significato ll'elettricità. ▶ Fase operativa  Riferimento incrociato ad un'altra posizione nel documento • Enumerazione/inserimento lista – Enumerazione/inserimento lista (secondo livello) Tab. 1 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 135 Dopo l'approvazione del suo utilizzo, il tecnico deve modificare i requisiti di manutenzione al guasto e condizioni relative, nonché alle norme e ai requisiti del mercato e dell'applicazione in questione. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 136: Norme, Disposizioni E Direttive

  • Realizzato per resistere all'alta pressione. • Materiale esterno: lamiera di acciaio e plastica. • Facilità di funzionamento. • Materiale isolante in poliuretano senza CFC. • Anodo galvanico al magnesio. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 137: Dimensioni E Distanze Minime

  Informazioni sull'apparecchio Dimensioni e distanze minime Fig. 2 Dimensioni in mm (montaggio verticale, appeso al muro) Apparecchio ...50..80..100... 1025 Tab. 2 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 138: Dimensionamento Dell'apparecchio

  [1] Modalità VACANZE [2] Modalità MANUALE [3] Modalità Intelligente [4] Livello di temperatura/comfort [5] Avviso guasto [6] Calendario [7] Display che mostra il numero di vacanze/codice di errore [8] Blocco del pannello di comando Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 139: Prima Della Messa In Funzione Dell'apparecchio

  In caso di errore, e dopo aver risolto la rispettiva causa, resettare l'apparecchio per entrare nella modalità definita in precedenza. Per scegliere la modalità operativa Reset; ▶ Premere contemporaneamente i tasti (>3 s.) g e h. La modalità operativa Reset è stata selezionata. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 140: Selezione Della Temperatura Dell'acqua Calda

  Il livello selezionato è attivo. Controllare il livello selezionato Come controllare il livello selezionato, ▶ Premere e rilasciare uno dei tasti g or h. I segmenti del livello selezionato lampeggiano. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 141: Blocco Del Pannello Di Comando

  ▶ Scollegare l'apparecchio dall'elettricità. ▶ Pulire il rivestimento dell'apparecchio solamente con un ▶ Chiudere la valvola d'intercettazione dell'acqua e aprire il panno umido e poco detergente. rubinetto dell'acqua calda. Non utilizzare detergenti abrasivi e/o corrosivi. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 142: Codice Errore (Disfunzione/Anomalia) Sul

  (superiore a 3 mesi). ▶ Scollegare l'apparecchio dall'elettricità. ▶ Svuotare l'apparecchio completamente. ▶ Riempire l'apparecchio finché l'acqua non fuoriesce da tutti i rubinetti dell'acqua calda. ▶ Chiudere i rubinetti dell'acqua calda. ▶ Collegare l'apparecchio all'elettricità. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 143: Scelta Del Sito Di Installazione

  ▶ Installare l'apparecchio in un locale che consenta di smon- tare l'anodo al magnesio per eseguire il lavori di manuten- zione necessari. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 144: Collegamento Acqua

  ▶ Le tubazioni impiegate devono essere dimensionate per [3] Valvola di non ritorno 10 bar (1 MPa) e 100 °C. [4] Riduttore di pressione [5] Valvola d'interruzione [6] Collegamento sifone [7] Vaso di espansione [8] Valvola miscelatrice Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 145: Valvola Di Sicurezza

  è necessario pianificare una modalità di scarico dell'acqua. ▶ installare un vaso d'espansione (Fig. 11, [7]) per arrestare l'apertura frequente della valvola di sicurezza. Il volume del vaso d'espansione deve essere equivalente a 5% del volume dell'apparecchio. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 146: Collegamento Del Cavo Di Alimentazione

  ▶ Aprire manualmente la valvola by-pass almeno una volta al mese (Fig. 6). ATTENZIONE Rischio di danni materiali o alle persone! ▶ Controllare che lo scarico acqua dalla valvola by-pass non comporti un rischio a persone o cose. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 147: Manutenzione E Riparazione

  ▶ Allentare le viti sulla copertura dell'apparecchio ed estrarla. ▶ Scollegare i cavi di collegamento dal termostato. ▶ Allentare le viti di fissaggio dalla flangia. ▶ Rimuovere la flangia. ▶ Controllare l'anodo al magnesio e sostituirlo, se necessario. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 148: Termostato Di Sicurezza

  Gli interventi precedentemente citati non sono coperti dalla garanzia dell'apparecchio. Rimessa in funzione dopo i lavori di manuten- zione ▶ Serrare nuovamente i collegamenti acqua e controllare la tenuta ermetica. ▶ Accendere l'apparecchio. 0010032251-001 Fig. 12 Termostato di sicurezza Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 149: Problemi

  ▶ Cambiare la modalità INTELLIGENTE nella modalità manuale e selezionare il livello di temperatura desiderato. In seguito, è possibile tornare alla modalità SMART. Se il problema si verifica frequentemente, ▶ Aumentare il livello comfort nella modalità INTELLIGENTE o passare, di tanto in tanto, alla modalità manuale. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 150: Informazioni Tecniche

  Classe di protezione IP24 IP24 IP24 Tipo di protezione Classe I Classe I Classe I Temperatura dell'acqua Intervallo di temperatura °C 30 - 70 30 - 70 30 - 70 Tab. 8 Caratteristiche tecniche Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 151: Dati Del Prodotto Per Il Consumo Energetico

  6,614 6,920 7,209 elec (condizioni climatiche medie) Consumo quotidiano di combustibile fuel Emissioni di ossido di azoto (solo per gas e olio combustibile) mg/kWh Consumo settimanale di combustibile con regolazione fuel, intelligente week, smart Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 152: Schema Elettrico

  27,373 29,115 31,787 elec, intelligente week Volume del accumulatore 50,0 75,0 95,0 Acqua miscelata a 40 °C Tab. 9 Scheda tecnica prodotto per il consumo energetico Schema elettrico Fig. 13 Schema elettrico di collegamento Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 153: Protezione Ambientale E Smaltimento

  Apparecchi obsoleti servizi esterni e/o aziende affiliate a Bosch. Talvolta, ma sol- Gli apparecchi dismessi contengono materiali che possono tanto con adeguata garanzia di tutela, i dati personali potreb- essere riciclati.
 • Page 154: Avvertenze Di Montaggio

  Avvertenze di montaggio Avvertenze di montaggio Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 155 4.9 Функција за термичка дезинфекција ..164 4.10 Испуштање на апаратот по долг период на неупотреба (повеќе од 3 месеци) ..164 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 156: Објаснување На Симболите И Безбедносни

  чекор во секвенца на дејства ▶ За време на инсталацијата, апаратот нека биде исклучен  упатување кон сличен дел во документот од електрична енергија. • запис во листа – запис во листа (второ ниво) Таб. 1 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 157 Доколку има овластување за ова, специјалистот мора да наведе каталог на барања за одржување, кои ги земаат предвид абењето и посебните услови за користење и кои се во согласност со стандардите и барањата на земјата и употребата. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 158: Стандарди, Регулативи И Директиви

  Резервоар за складирање обложен со емајл, кој е во согласност со европските стандарди. • Изработен да издржи висок притисок. • Надворешен материјал: челичен лим и пластика. • Лесно користење. • Полиуретански изолационен материјал без CFC. • Магнезиумска галванска анода. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 159: Димензии

  За апаратот Димензии Сл. 2 Димензии во mm (закачено на ѕид, вертикален склоп) Апарат А ...50..80..100... 1025 Таб. 2 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 160: Дизајн На Апаратот

  [1] Режим на работа HOLIDAY [2] Режим на работа MANUAL [3] Режим на работа SMART [4] Температура/ниво на комфор [5] Режим на грешка [6] Календар [7] Приказ со број на празници/код за грешка [8] Заклучување на контролната табла Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 161: Пред Прво Пуштање На Апаратот Во Употреба

  Уредот трајно ја надгледува потрошувачката на топла вода и изборот. потоа по минимален период на учење од една седмица автоматска го приспособува производството на топла вода според историјата. Загарантирана е минимална достапност на топла вода во зависност од избраната температура/ниво на комфор. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 162: Ресетирање Режим На Работа

  Околу 1,5 секунди Помалку од g или h. 3 секунди Сегментите на избраното ниво трепкаат. 65 °C Околу 1 секунда Околу 1,5 секунди 68 °C Помалку од Околу 1 секунда 1 секунда Таб. 3 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 163: Заклучување На Контролната Табла

  средство за чистење. ▶ Исклучете го апаратот од електричната мрежа. ▶ Затворете го вентилот за исклучување на водата и отворете ја славината за топла вода. Никогаш не користете абразивни или каустични средства за чистење. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 164: Кодови За Грешка На Приказот

  ▶ Исклучете го апаратот од електричната мрежа. ▶ Целосно испразнете го апаратот. ▶ Полнете го апаратот додека се испушта вода од славините за топла вода. ▶ Затворете ги славините за топла вода. ▶ Поврзете го апаратот во електричната мрежа. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 165: Изберете Го Местото За Инсталација

  чешма за топла вода, за да ги намалите термичките загуби и времето на чекање. ▶ Инсталирајте го апаратот на место што дозволува вадење на магнезиумската анода за да може да се врши редовно одржување. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 166: Приклучок За Вода

  ▶ Употребените цевки мора да издржуваат 10 bar (1 MPa) [3] Неповратен вентил и 100 °C. [4] Редукторски вентил [5] Вентил за исклучување [6] Приклучок за испуштање [7] Експанзионен сад [8] Вентил за мешање Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 167: Испусен Вентил

  се испланира начин за испуштање на оваа вода. ▶ инсталирате екпанзионен сад (сл. 11, [7]) за да спречите често отворање на сигурносниот вентил за притисок. Волуменот на експанзиониот сад треба да биде еквивалентен 5 % на волуменот на апаратот. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 168: Менување На Електричниот Кабел За Напојување

  ▶ Рачно отворајте го сигурносниот вентил за притисок најмалку еднаш седмично (сл. 6). ВНИМАНИЕ Ризик од телесни повреди или материјална штета! ▶ Осигурете се дека испуштената вода од сигурносниот вентил за притисок не претставува ризик за луѓето или имотот. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 169: Одржување И Поправка

  дополнителни средства за заштита на облогата од емајл. Заштитна анода Апаратот е заштитен од корозија со магнезиумска анода во резервоарот. Магнезиумската анода пружа основна заштита од потенцијално оштетување на емајлот. Препорачуваме првична проверка една година по пуштањето во употреба. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 170: Безбедносен Термостат

  ▶ обезбедете поредовно чистење на електричниот грејач. Горенаведените интервенции не се опфатени со гаранцијата на апаратот. Рестартирање по одржување ▶ Затегнете ги сите приклучоци за вода и проверете ја затегнатоста. ▶ Вклучете го апаратот. 0010032251-001 Сл. 12 Безбедносен термостат Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 171: Проблеми

  ▶ Зголемете го нивото на комфор во режимот SMART или менувајте повремено во рачниот режим. Водата е ладна во ▶ Продолжете како што е индицирано подолго време на топлење (код за грешка 4). рачниот режим. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 172: Технички Информации

  Класа на заштита IP24 IP24 IP24 Тип на заштита Класа I Класа I Класа I Температура на водата Опсег на температура °C 30 - 70 30 - 70 30 - 70 Таб. 8 Технички карактеристики Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 173: Дијаграм На Ожичување

  Технички информации Дијаграм на ожичување Сл. 13 Дијаграм на поврзување Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 174: Заштита На Животната Средина И Исфрлање Во

  За повеќе информации околу еколошкиот начин на исфрлање на електрични и електронски стари уреди, обратете се кај локалните надлежни власти, во комуналното претпријатие или таму каде што сте го купиле производот. Повеќе информации ќе пронајдете овде: www.weee.bosch-thermotechnology.com/ Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 175: Упатства За Инсталација

  Упатства за инсталација Упатства за инсталација Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 176 12 Informacja o ochronie danych osobowych..199 13 Wskazówki dotyczące montażu....200 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 177: Objaśnienie Symboli I Wskazówki Dotyczące

  Symbol Znaczenie ▶ Podczas montażu urządzenie musi być odłączone od ▶ Czynność zasilania elektrycznego.  Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu • Pozycja/wpis na liście – Pozycja/wpis na liście (2. poziom) Tab. 1 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 178 Każdą sytuację, która nie spełnia warunków opisanych w niniejszej instrukcji, musi ocenić autoryzowany instalator. W przypadku zatwierdzenia instalator określa katalog wymagań dotyczących konserwacji, który uwzględnia zużycie oraz odpowiednie warunki eksploatacji, a także jest zgodny z normami i wymaganiami kraju i użytkowania. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 179: Normy, Przepisy, Dyrektywy I Wytyczne

  Emaliowany zbiornik magazynowy ze stali zgodny z normami europejskimi. • Konstrukcja odporna na działanie wysokiego ciśnienia. • Materiał zewnętrzny: blacha stalowa i tworzywo sztuczne. • Łatwa obsługa. • Izolacja z poliuretanu bez CFC. • Anoda galwaniczna magnezowa. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 180: Wymiary

  Informacje o urządzeniu Wymiary Rys. 2 Wymiary w mm (montaż ścienny, pionowy) Urządzenie A ...50..80..100... 1025 Tab. 2 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 181: Konstrukcja Urządzenia

  Zespół sterownika wyświetlacza [1] Tryb pracy: URLOP [2] Tryb pracy: MANUALNY [3] Tryb pracy: SMART [4] Poziom temperatury/komfortu [5] Tryb usterki [6] Kalendarz [7] Wyświetlacz wskazuje liczbę dni urlopu / kod błędu [8] Blokada panelu sterowania Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 182: Przed Uruchomieniem Urządzenia

  W zależności od wybranej temperatury / poziomu komfortu zdefiniowany tryb. zagwarantowana jest minimalna dostępność gorącej wody. Aby wybrać funkcję resetowania trybu pracy: ▶ Nacisnąć przyciski g i h jednocześnie (>3 s.). Wybrano funkcję resetowania trybu pracy. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 183: Wybieranie Temperatury Gorącej Wody

  ▶ Nacisnąć i zwolnić jeden z przycisków g lub h. Segmenty wybranego poziomu będą migać. Sprawdzenie poziomu temperatury wewnątrz urządzenia Jak sprawdzić poziom temperatury wewnątrz urządzenia ▶ Zwróć uwagę na segmenty widoczne na wyświetlaczu, które nie migają. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 184: Blokada Panelu Sterowania

  ▶ Otworzyć zawór bezpieczeństwa. czerpalny ciepłej wody. ▶ Zaczekać na całkowite opróżnienie urządzenia. Czyszczenie obudowy urządzenia ▶ Do czyszczenia obudowy urządzenia używać wilgotnej ściereczki i niewielkiej ilości środka czyszczącego. Nie używać korozyjnych i/lub szorujących środków czyszczących. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 185: Kody Usterek Na Wyświetlaczu

  ▶ Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. ▶ Całkowicie opróżnić urządzenie. ▶ Napełniać urządzenie do momentu, w którym woda zacznie wypływać z zaworów czerpalnych ciepłej wody. ▶ Zamknąć zawory czerpalne ciepłej wody. ▶ Podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 186: Wybór Miejsca Montażu

  ▶ Urządzenie umieścić w pobliżu najczęściej używanego zaworu czerpalnego ciepłej wody, aby zmniejszyć straty ciepła i skrócić czas oczekiwania. ▶ Miejsce montażu powinno umożliwiać usunięcie anody magnezowej i wykonanie koniecznych prac konserwacyjnych. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 187: Przyłącze Wody

  ▶ Używane rury muszą być dostosowane do ciśnienia 10 bar [1] Izolacja galwaniczna (1 MPa) i temperatury 100 °C. [2] Zawór przelewowy [3] Zawór zwrotny [4] Zawór redukcyjny [5] Zawór odcinający [6] Przyłącze spustowe [7] Naczynie wzbiorcze [8] Zawór mieszający Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 188: Zawór Spustowy

  ▶ Odłączyć wszystkie zaciski kabla sieciowego. ▶ Wyjąć kabel sieciowy i zastąpić go nowym. ▶ Ponownie wykonać połączenia. ▶ Dokręcić połączenia pokrywy. ▶ Podłączyć kabel sieciowy do gniazda. ▶ Sprawdzić, czy działa on prawidłowo. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 189: Konserwacja

  Anoda magnezowa zapewnia podstawową ochronę przed ▶ Zwrócić uwagę, aby woda wypływająca z zaworu potencjalnym uszkodzeniem powłoki emaliowanej. bezpieczeństwa nie stwarzała zagrożenia dla ludzi Zalecamy, aby wstępną kontrolę przeprowadzić rok po i przedmiotów. uruchomieniu. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 190: Termostat Zabezpieczający

  ▶ Odkręcić śruby na pokrywie urządzenia i zdjąć pokrywę [1]. ▶ Wyczyścić wnętrze zbiornika. ▶ Sprawdzić połączenia elektryczne. ▶ Wyczyścić elektryczny element grzejny (odkamienić lub wymienić). ▶ Nacisnąć przycisk na urządzeniu zabezpieczającym [2]. ▶ Sprawdzić anodę magnezową. ▶ Wymienić uszczelnienie kołnierza. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 191: Ponowne Uruchomienie Po Zakończeniu Prac

  Konserwacja (tylko dla autoryzowanych instalatorów) Wymienione powyżej czynności nie są objęte gwarancją na urządzenie. Ponowne uruchomienie po zakończeniu prac konserwacyjnych ▶ Dokręcić wszystkie przyłącza wody i sprawdzić ich szczelność. ▶ Włączyć urządzenie. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 192: Usterki

  ▶ Zwiększyć poziom komfortu w trybie SMART lub od czasu do czasu zmieniać tryb na manualny. W trybie manualnym ▶ Należy postępować zgodnie z zaleceniami dla nieoczekiwanie wydłużonego czasu woda jest zimna. nagrzewania (kod błędu 4). Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 193: Dane Techniczne

  3 x 1,5 mm 3 x 1,5 mm 3 x 1,5 mm Klasa ochrony IP24 IP24 IP24 Rodzaj ochrony Klasa I Klasa I Klasa I Temperatura wody Zakres temperatur °C 30–70 30–70 30–70 Tab. 8 Dane techniczne Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 194: Dane Produktu Dotyczące Zużycia Energii

  Tygodniowe zużycie energii elektrycznej z inteligentną 6,614 6,920 7,209 elec regulacją Tygodniowe zużycie energii elektrycznej bez inteligentnej fuel regulacji Tygodniowe zużycie paliwa przy inteligentnej regulacji mg/kWh Tygodniowe zużycie paliwa bez inteligentnej regulacji fuel, week, smart Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 195: Schemat Elektryczny

  Straty postojowe 27,373 29,115 31,787 elec, week Pojemność magazynowa 50,0 75,0 95,0 Ilość przechowywanej energii innej niż energia słoneczna – podgrzewacz Tab. 9 Dane produktu dotyczące zużycia energii Schemat elektryczny Rys. 13 Schemat połączeń Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 196: Ochrona Środowiska I Utylizacja

  Więcej informacji na temat przyjaznej dla środowiska utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można uzyskać w odpowiednich urzędach lokalnych, w zakładzie utylizacji odpadów lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt. Więcej informacji można znaleźć tutaj: www.weee.bosch-thermotechnology.com/ Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 197: Karta Gwaranycjna

  ........pieczęć i podpis sprzedawcy Robert Bosch Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa (dalej zwana „Gwarantem”) gwarantuje sprawne działanie urządzenia w okresie od daty zakupu: 60 miesięcy na emaliowany zasobnik (dot. urządzeń o pojemności zasobnika 30 litrów i więcej) 24 miesięcy na pozostałe elementy podgrzewacza...
 • Page 198 2. Kontakt z serwisem w celu umówienia wizyty technika serwisu. Zakres usług serwisu ▶ Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne ▶ Podłączanie urządzeń elektrycznych ▶ Sprzedaż części zamiennych ▶ Doradztwo w zakresie prawidłowej konserwacji urządzeń ▶ Przeglądy techniczne urządzeń Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 199: Informacja O Ochronie Danych Osobowych

  Informacja o ochronie danych osobowych Informacja o ochronie danych osobowych My, Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, Polska, przetwarzamy informacje o wyrobach i wskazówki montażowe, dane techniczne i dotyczące połączeń, komunikacji, rejestracji wyrobów i historii klientów, aby zapewnić funkcjonalność...
 • Page 200: Wskazówki Dotyczące Montażu

  Wskazówki dotyczące montażu Wskazówki dotyczące montażu Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 201 11 Notificare privind protecția datelor ... . .221 12 Indicații de montaj ......222 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 202: Explicarea Simbolurilor Şi Instrucţiuni De

  Referinţă încrucişată la alte fragmente în document ▶ În timpul instalării, vă rugăm să decuplați aparatul de la • Enumerare/listă de intrări sistemul de alimentare cu energie electrică. – Enumerare/listă de intrări (al 2-lea. nivel) Tab. 1 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 203 Vă recomandăm să încheiați cu producătorul un contract de întreținere și inspectare valabil timp de un an. ▶ Lucrările se vor efectua numai de către o firmă de specialitate autorizată. ▶ Remediați imediat toate defecțiunile constatate. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 204: Norme, Prescripții Și Directive

  Rezervorul boilerului din oțel emailat se conformează standardelor europene. • Construit pentru a rezista la presiuni ridicate. • Material exterior: tablă de oțel și plastic. • Utilizare facilă. • Material izolant din poliuretan fără cloroflorocarbon. • Anod galvanic de magneziu. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 205: Dimensiuni

  Date despre aparat Dimensiuni Fig. 2 Dimensiuni în mm (suspendat pe perete, ansamblu vertical) Aparat ...50..80..100... 1025 Tab. 2 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 206: Design-Ul Aparatului

  [2] Regim de funcționare MANUAL [3] Regim de funcționare INTELIGENT [4] Nivelul de temperatură/confort [5] Regim de defecțiune [6] Calendar [7] Afișaj care prezintă numărul de concedii/Cod de eroare [8] Blocare panou de comandă Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 207: Înainte De Punerea În Funcțiune A Aparatului

  în regimul definit anterior. Pentru a alege regimul de funcționare Resetare; ▶ Apăsați simultan tastele g și h (>3 s.). Regimul de funcționare Resetare a fost selectat. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 208: Selectarea Temperaturii Apei Calde

  ▶ Apăsați și eliberați una dintre tastele g sau h. Segmentele nivelului selectat luminează intermitent. Verificați nivelul de temperatură din interiorul aparatului Cum se verifică nivelul de temperatură din interiorul aparatului, ▶ Observați segmentele vizibile pe afișaj care nu luminează intermitent. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 209: Blocare Panou De Comandă

  ▶ Deschideți un robinet de apă caldă. electrică. ▶ Deschideți supapa de preaplin. ▶ Închideți armătura de închidere a apei și deschideți un ▶ Așteptați până când aparatul se golește complet. robinet de apă caldă. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 210: Curățarea Mantalei Aparatului

  Atâta timp cât aparatul este instalat și funcționează corect, un proces va monitoriza permanent temperatura apei indiferent de regimul selectat. În cazul condițiilor nesigure care ar putea cauza dezvoltarea bacteriilor, procesul de fundal va încălzi automat apa peste 65 °C. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 211: Instalarea (Numai Pentru Specialiști Autorizați)

  ▶ Instalați aparatul în apropierea robinetului de apă folosit cel mai frecvent, pentru a reduce pierderile termice și timpii de așteptare. ▶ Instalați aparatul într-un loc care permite îndepărtarea anodului de magneziu, astfel încât să se poată desfășura lucrările de întreținere necesare. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 212: Instalarea Aparatului

  în țeava de evacuare a aparatului. Acesta trebuie să fie reglat astfel încât să corespundă puterii materialului utilizat. ▶ Țevile utilizate trebuie să fie proiectate pentru 10 bar (1 MPa) și 100 °C. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 213: Supapă De Evacuare

  Fig. 11 [1] Izolație galvanică [2] Supapă de preaplin [3] Supapă de refulare [4] Supapă de reducție [5] Supapă de închidere [6] Racord de scurgere [7] Vas de expansiune [8] Supapă de amestec Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 214: Racordul Electric

  întreținere și de verificare de către ▶ Strângeți racordurile capacului pivotant. service-ul pentru clienți sau de către o firmă de specialitate autorizată. ▶ Conectați cablul de conexiune la priză. ▶ Verificați dacă funcționează în mod corect. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 215: Lucrări De Întreținere Periodice

  ▶ În funcție de calitatea apei de la locul de utilizare ▶ asigurați curățarea în mod regulat a elementului electric de (Tab. 5), verificați anodul la intervale de unul sau doi ani; încălzire. dacă este necesar, înlocuiți-l. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 216: Interiorul Rezervorului

  ▶ Înlocuiți inelul de etanșare al flanșei. Intervențiile menționate mai sus nu sunt acoperite de garanția aparatului. Repunerea în funcțiune după efectuarea lucrărilor de întreținere ▶ Strângeți toate branșamentele de apă și verificați-le în privința etanșeității. ▶ Porniți aparatul. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 217: Probleme

  ▶ Creșteți nivelul de confort din regimul INTELIGENT sau comutați ocazional la regimul manual. Apa este rece în regimul ▶ Procedați conform indicațiilor pentru timpul de încălzire neașteptat de îndelungat manual. (cod de eroare 4). Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 218: Date Tehnice

  Clasă de protecţie IP24 IP24 IP24 Tip de protecţie Clasa I Clasa I Clasa I Temperatura apei Domeniu de temperatură °C 30 - 70 30 - 70 30 - 70 Tab. 8 Caracteristici tehnice Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 219: Energie

  Consum zilnic de curent (condiţii de temperaturi medii) 6,614 6,920 7,209 elec Consum zilnic de combustibil fuel Emisii de oxid de azot (numai pentru gaz sau ulei) mg/kWh Consum săptămânal de combustibil cu reglare inteligentă fuel, week, smart Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 220: Schemă Electrică

  Consum săptămânal de curent fără reglare inteligentă 27,373 29,115 31,787 elec, week Volume boiler 50,0 75,0 95,0 Apă amestecată la 40 °C Tab. 9 Date despre produs privind consumul de energie Schemă electrică Fig. 13 Schemă de conexiuni Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 221: Protecţia Mediului Şi Eliminarea Ca Deşeu

  încredința și transmite datele către furnizori de servicii plastice sunt marcate. În acest fel diversele grupe constructive externi și/sau întreprinderi afiliate firmei Bosch. În anumite pot fi sortate şi reutilizate sau reciclate. cazuri şi numai dacă se asigură o protecție corespunzătoare a datelor, datele cu caracter personal pot fi transmise unor Deșeuri de echipamente electrice și electronice...
 • Page 222: Indicații De Montaj

  Indicații de montaj Indicații de montaj Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 223 11 Uputstva za montažu ......241 4.10 Pražnjenje uređaja nakon dužeg perioda neaktivnosti (duže od 3 meseca) ... 232 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 224: Tumačenje Simbola I Sigurnosna Uputstva

  ▶ Mrežno napajanje potpuno (sve faze) isključiti i osigurati od – Spisak/stavke spiska (2. nivo) nenamernog ponovnog uključivanja. tab. 1 ▶ Proveriti da li je sistem bez napona. ▶ Takođe voditi računa o priključnim šemama drugih delova sistema. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 225 ▶ Objasniti korisniku da modifikacije ili servisiranje sme da izvodi samo ovlašćeni servis. ▶ Uputiti ga na neophodnost kontrola i održavanja radi bezbednog i ekološkog rada. ▶ Korisniku predati uputstva za instalaciju i rukovanje koja treba da čuva. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 226: Standardi, Propisi I Direktive

  Emajlirani rezervoar od čelika, u skladu sa Evropskim standardima. • Izrađen da izdrži visoke pritiske. • Spoljašnji materijal: čelični lim i plastika. • Jednostavno rukovanje. • Izolacioni materijal - poliuretan, bez CFC-a. • Magnezijumska galvanska anoda. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 227: Dimenzije

  O uređaju Dimenzije sl. 2 Dimenzije u mm (zidna montaža, vertikalni sklop) Uređaj ...50..80..100... 1025 tab. 2 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 228: Dizajn Uređaja

  Prikaz sklopa regulatora [1] Režim rada PRAZNIK [2] Režim rada RUČNI [3] Režim rada PAMETNI [4] Nivo temperature/udobnosti [5] Režim greške [6] Kalendar [7] Displej koji prikazuje broj praznika/šifra greške [8] Blokada kontrolne table Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 229: Pre Puštanja Uređaja U Rad

  Tokom perioda učenja temperatura vode se podešava na 70 °C, nakon tog perioda, u cilju optimizovanja temperature vode, to varira u zavisnosti od naučenog. U slučaju prekida napajanja ili ako je isključeno napajanje uređaja, treba ponovo izabrati PAMETNI režim. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 230: Biranje Temperature Tople Vode

  ▶ Pritisnite pa pustite jedan od tastera g ili h. Segmenti izabranog nivoa trepere. Provera nivoa temperature unutar uređaja Kako da proverite nivo temperature unutar uređaja, ▶ Posmatrajte segmente koji se vide na displeju ali ne trepere. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 231: Blokada Kontrolne Table

  ▶ Zatvorite zaustavni ventil za vodu i otvorite slavinu za toplu vodu. ▶ Otvorite sigurnosni ventil. 0010032053-001 sl. 7 Primer greške Više informacija možete naći u tabeli 7 na str. 239. 0010031646 sl. 6 Otvaranje sigurnosnog ventila Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 232: Funkcija Termičke Dezinfekcije

  IEC 60364-7-701. ▶ Uključite uređaj u struju. OPREZ Opasnost od materijalne štete! Opasnost od oštećenja grejača. ▶ Prvo povežite vodu i napunite uređaj. ▶ Zatim priključite uređaj na električnu utičnicu vodeći računa da bude uzemljena. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 233: Izaberite Mesto Instalacije

  čekanja. ▶ Instalirajte uređaj na mestu na kojem ima dovoljno prostora za uklanjanje magnezijumske anode kako bi mogli da se obave potrebni radovi održavanja. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 234: Priključak Za Vodu

  ▶ Korišćene cevi moraju biti projektovane za 10 bara (1 MPa) [1] Galvanska izolacija i 100 °C. [2] Sigurnosni ventil [3] Nepovratni ventil [4] Redukcioni ventil [5] Ventil za zatvaranje dovoda [6] Priključak za pražnjenje [7] Ekspanziona posuda [8] Ventil za mešanje Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 235: Ventil Za Odvod

  ▶ Oslobodite sve priključne stezaljke sa mrežnog kabla. ▶ Uklonite mrežni kabl i zamenite ga novim. ▶ Ponovo priključite sve priključke. ▶ Zategnite preklopne priključke sa poklopcem. ▶ Priključite mrežni kabl na električnu utičnicu. ▶ Proverite da li pravilno radi. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 236: Održavanje (Samo Za Ovlašćena Stručna Lica)

  ▶ U zavisnosti od kvaliteta vode na lokaciji (tab. 5), proverite anodu svake godine ili svake dve godine i, ako je potrebno, zamenite je. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 237: Sigurnosni Termostat

  ▶ pobrinite se za redovno čišćenje električnog grejača. ▶ Zamenite zaptivni prsten prirubnice. Gore navedene intervencije nisu pokrivene garancijom uređaja. Ponovno pokretanje nakon održavanja ▶ Zategnite sve priključke za vodu i proverite da li su hermetični. ▶ Uključite uređaj. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 238: Problemi

  Ako se problem često javlja, ▶ Povećajte nivo udobnosti u PAMETNOM režimu ili povremeno promenite u ručni režim. Voda je hladna u ▶ Postupite kao što je naznačeno za neočekivano duže vreme zagrevanja (šifra greške 4). ručnom režimu. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 239: Tehnički Podaci

  3 x 1,5 mm Klasa zaštite IP24 IP24 IP24 Tip zaštite Klasa I Klasa I Klasa I Temperatura vode Temperaturni opseg °C 30 - 70 30 - 70 30 - 70 tab. 8 Tehničke karakteristike Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 240: Šema Ožičenja

  Simbol važi za zemlje sa propisima o elektronskom otpadu, npr. "Evropska direktiva 2012/19/EZ o električnim i elektronskim dotrajalim uređajima". Ovi propisi postavljaju okvirne uslove koji važe za vraćanje i reciklažu elektronskih dotrajalih uređaja u pojedinačnim zemljama. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 241: Uputstva Za Montažu

  Uputstva za montažu Uputstva za montažu Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 242 5.4 Vodni priključek ......253 5.5 Varnostni ventil ......254 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 243: Razlaga Simbolov In Varnostna Opozorila

  Točka/vnos v seznam (2. nivo) ▶ Napravo odklopite od električnega omrežja (vse pole) in preprečite ponovni vklop. Tab. 1 ▶ Preverite, ali je oskrba naprave z napetostjo prekinjena. ▶ Upoštevajte tudi priključne sheme drugih delov sistema. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 244 ▶ Opozorite ga, da predelavo ali zagon naprave lahko opravi samo pooblaščeno podjetje. ▶ Opozorite ga tudi o potrebnih pregledih in vzdrževanju za varno in okolju prijazno obratovanje. ▶ Uporabniku predajte navodila za namestitev in uporabo, da jih shrani. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 245: Standardi, Predpisi In Smernice

  Jekleni hranilnik s prevleko iz emajla, ki je skladen z evropskimi standardi. • Izdelan, da vzdrži visoke tlake. • Zunanji material: jeklena pločevina in plastika. • Preprosto obratovanje. • Izolacijski material iz poliuretana brez CFC. • Magnezijeva anoda. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 246: Dimenzije

  Podatki o napravi Dimenzije Sl.2 Dimenzije v mm (pritrditev na steno, navpična sestava) Naprava ...50..80..100... 1025 Tab. 2 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 247: Zasnova Naprave

  Sklop krmilnika z zaslonom [1] Način delovanja POČITNICE [2] Način delovanja ROČNO [3] Način delovanja PAMETNO [4] Temperatura/raven udobja [5] Način motnje [6] Koledar [7] Zaslon prikazuje število dni počitnic/kodo napake [8] Zaklepanje krmilnega polja Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 248: Pred Zagonom Naprave

  V primeru napake in po odpravi vzroka ponastavite napravo, da izbrano temperaturo/raven udobja. lahko aktivirate poprej nastavljeni način. Da izberete ponastavitev načina delovanja: ▶ Hkrati pritisnite in zadržite (>3 s) tipki g in h. Izbrana je bila ponastavitev načina delovanja. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 249: Izbira Temperature Tople Sanitarne Vode

  Kako preveriti izbrano raven: ▶ Pritisnite in spustite tipko g ali tipko h. Segmenti izbrane ravni utripajo. Preverjanje temperature v napravi Kako preveriti temperaturo v napravi: ▶ Glejte segmente, prikazane na zaslonu, ki ne utripajo. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 250: Zaklepanje Krmilnega Polja

  ▶ Počakajte, dokler naprava ni v celoti izpraznjena. Čiščenje obloge naprave ▶ Oblogo naprave očistite le z vlažno krpo in manjšo količino čistila. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki povzročajo korozijo in/ali abrazivnih čistilnih sredstev. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 251: Kode Motenj Na Zaslonu

  ▶ Odklopite napravo z elektrike. ▶ Napravo v celoti izpraznite. ▶ Napravo polnite, dokler iz pip za toplo vodo ne začne iztekati voda. ▶ Zaprite pipe za toplo vodo. ▶ Priključite napravo na elektriko. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 252: Izbira Mesta Montaže

  čakalni čas. ▶ Napravo montirajte na mestu, ki omogoča odstranitev magnezijeve anode, da se lahko izvedejo zahtevana vzdrževalna dela. Cona zaščite 1 ▶ Ne montirajte v coni zaščite 1. ▶ Napravo montirajte izven cone zaščite. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 253: Vodni Priključek

  ▶ Uporabljene cevi morajo biti zasnovane za 10 bar (1 MPa) [2] Varnostni ventil in 100 °C. [3] Nepovratni ventil [4] Redukcijski ventil [5] Zaporni ventil [6] Odtočni priključek [7] Raztezna posoda [8] Mešalni ventil Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 254: Varnostni Ventil

  ▶ Sprostite vse terminale napajalnega kabla. ▶ Odstranite napajalni kabel in ga nadomestite z novim. ▶ Ponovno povežite vse priključke. ▶ Privijte vijake pokrivne lopute. ▶ Priključite napajalni kabel v vtičnico. ▶ Preverite, ali pravilno deluje. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 255: Vzdrževanje

  Prepovedano je zagnati napravo brez nameščene magnezijeve anode. Brez te zaščite proizvajalčeva garancija za napravo ni veljavna. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 256: Varnostni Termostat

  ▶ Očistite električni grelnik (odstranitev vodnega kamna ali zamenjava). ▶ Preglejte magnezijevo anodo. ▶ Zamenjajte tesnilno manšeto prirobnice. Garancija naprave ne krije zgornjih posegov. Ponovni zagon po vzdrževanju ▶ Pritegnite vse priključkke za vodo in preverite njihovo tesnost. ▶ Vklopite napravo. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 257: Težave

  Če se težava pojavlja pogosto, ▶ povečajte raven udobja v načinu PAMETNO ali občasno nastavite ročni način delovanja. Voda je v ročnem načinu ▶ Nadaljujte, kot je navedeno za nepričakovano dolg čas gretja (koda napake 4). hladna. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 258: Tehnični Podatki

  3 x 1,5 mm Stopnja zaščite IP24 IP24 IP24 Zaščitni razred Razred I Razred I Razred I Temperatura vode Temperaturno območje °C 30 – 70 30 – 70 30 – 70 Tab. 8 Tehnične značilnosti Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 259: Podatkovni List Izdelka O Porabi Energije

  Tedenska poraba električne energije z onemogočenim 27.373 29.115 31.787 elec, week pametnim krmiljenjem Prostornina bojlerja 50,0 75,0 95,0 Mešana voda T= 40 °C Tab. 9 Podatkovni list izdelka o porabi energije Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 260: Shema Ožičenja

  Varovanje okolja in odstranjevanje Shema ožičenja Varovanje okolja in odstranjevanje Varstvo okolja je temeljno načelo delovanja skupine Bosch. Kakovost izdelkov, gospodarnost in varovanje okolja so za nas enakovredni cilji. Zakoni in predpisi za varovanje okolja so strogo upoštevani. Za varovanje okolja ob upoštevanju gospodarskih vidikov uporabljamo najboljšo tehniko in materiale.
 • Page 261: Opozorilo Glede Varstva Podatkov

  Bosch. V nekaterih primerih - vendar le, če je zagotovljena ustrezna zaščita podatkov - lahko osebne podatke prenesemo prejemnikom, ki se nahajajo izven Evropskega gospodarskega prostora.
 • Page 262 Napotki za montažo Napotki za montažo Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 263 4.10 Shkarkimi i pajisjes pas një periudhe të gjatë pa punë (mbi 3 muaj) ....272 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 264: Shpjegimi I Simboleve Dhe Udhëzimet E Sigurisë

  Simboli Kuptimi ▶ Gjatë instalimit, hiqeni pajisjen nga korrenti. ▶ Hapi që duhet kryer  Referencë në një faqe tjetër në dokument • Numërimi/Shënimi në listë – Numërimi/Shënimi në listë (niveli i 2-të) tab. 1 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 265 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 266: Standardet, Rregulloret Dhe Direktivat

  Depozitë mbajtëse prej çeliku e emaluar në pajtim me standardet evropiane. • Krijuar për t'u bërë ballë presioneve të larta. • Materiali i jashtëm: fletë çeliku dhe plastikë. • Përdorim i lehtë. • Material izolimi poliuretani pa CFC. • Anodë galvanike magnezi. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 267: Përmasat

  Rreth pajisjes Përmasat fig. 2 Përmasat në mm (montimi në mur, instalimi vertikal) Pajisja ...50..80..100... 1025 tab. 2 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 268: Dizajni I Pajisjes

  [2] Modaliteti i punës MANUAL [3] Modaliteti i punës SMART [4] Niveli i temperaturës/komfortit [5] Modaliteti i avarisë [6] Kalendari [7] Ekran me numrin e pushimeve/kodin e gabimit [8] Siguresa e panelit të kontrollit Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 269: Përpara Vënies Së Pajisjes Në Punë

  70 °C, pas kësaj periudhe, për të optimizuar temperaturën e ujit, ajo ndryshon në varësi të asaj që është mësuar. Në rast shkëputjeje të korrentit ose nëse pajisja hiqet nga priza, modaliteti SMART duhet të zgjidhet sërish. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 270: Zgjedhja E Temperaturës Së Ujit Të Nxehtë

  ▶ Shtypni dhe lëshoni një nga tastet g ose h. Segmentet e nivelit të zgjedhur pulsojnë. Kontrolloni nivelin e temperaturës brenda pajisjes Si të kontrolloni nivelin e temperaturës brenda pajisjes, ▶ Vëzhgoni segmentet e dukshme në ekran, të cilat nuk pulsojnë. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 271: Siguresa E Panelit Të Kontrollit

  ▶ Prisni derisa pajisja të jetë shkarkuar plotësisht. Pastrimi i kasës së pajisjes ▶ Kasën e pajisjes pastrojeni vetëm me një leckë të njomë dhe pak detergjent. Mos përdorni kurrë detergjentë agresivë apo kaustikë. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 272: Kodet E Gabimit Në Ekran

  ▶ Hiqeni pajisjen nga korrenti. ▶ Zbrazeni pajisjen plotësisht. ▶ Mbusheni pajisjen derisa uji të shkarkohet nga rubinetat e ujit të ngrohtë. ▶ Mbyllini rubinetat e ujit të ngrohtë. ▶ Futeni pajisjen në prizë. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 273: Zgjidhni Pikën E Instalimit

  ▶ Instalojeni pajisjen pranë rubinetit më të përdorur të ujit të ngrohtë, që të reduktohen firot termike dhe kohët e pritjes. ▶ Instalojeni pajisjen në një pikë që lejon heqjen e anodës së magnezit, që të mund të kryhen punimet e mirëmbajtjes. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 274: Instalimi I Pajisjes

  ▶ Sigurohun që tubat e ujit të ftohtë dhe të ngrohtë të identifikohen saktë, për të evituar ngatërresat. Pajisja ...50..80..100... tab. 6 0010031745-001 fig. 10 [1] Hyrja e ujit të ftohtë (djathtas) [2] Dalja e ujit të ngrohtë (majtas) Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 275: Valvula E Shkarkimit

  Nëse ka rrezik ngrirjeje: ▶ Hiqeni pajisjen nga korrenti. ▶ Ajroseni pajisjen ( kapitulli 4.6). Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 276: Lidhja Elektrike

  ▶ Rivendosni të gjitha kontaktet. nënkontraktor i miratuar. ▶ Shtrëngoni lidhjet e kapakut. ▶ Futeni kordonin elektrik në prizë. ▶ Kontrolloni nëse punon në rregull. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 277: Punimet E Mirëmbajtjes Periodike

  ▶ siguroni pastrim më të rregullu të ngrohësit elektrik. korrizioni. ▶ Në varësi të cilësisë së ujit në vendndodhje (Tab. 5), kontrollojeni anodën çdo vit ose çdo dy vjet dhe ndërrojeni nëse është nevoja. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 278: Brenda Depozitës

  ▶ Inspektoni anodën e magnezit. ▶ Zëvendësoni qaforen izoluese të flanxhës. Ndërhyrjet e lartpërmendura nuk mbulohen nga garancia e pajisjes. Rindezja pas punimeve të mirëmbajtjes ▶ Shtrëngoni të gjitha lidhjet e ujit dhe kontrollojuni shtrëngimin. ▶ Ndizni pajisjen. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 279: Problemet

  ▶ Ndryshoni modalitetin SMART në modalitetin manual dhe zgjidhni nivelin e dëshiruar të temperaturës. Më vonë, mund të ktheheni në modalitetin SMART. Nëse problemi shfaqet shpesh, ▶ Rrisni nivelin e komfortit në modalitetin SMART ose ndryshoni, herë pas here, në modalitetin manual. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 280: Informacioni Teknik

  Kategoria e mbrojtjes IP24 IP24 IP24 Lloji i mbrojtjes Kategoria I Kategoria I Kategoria I Temperatura e ujit Diapazoni i temperaturës °C 30 - 70 30 - 70 30 - 70 tab. 8 Karakteristikat teknike Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 281: Skema Elektrike

  Informacioni teknik Skema elektrike fig. 13 Skema e lidhjeve Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 282: Mbrojtja E Ambientit Dhe Hedhja

  Për më shumë rreth hedhjes ekologjike të mbetjeve elektrike dhe elektronike kontaktoni me autoritetet vendase, kompaninë tuaj për menaxhimin e mbetjeve apo shitësin nga ku keni blerë produktin. Informacion të mëtejshëm mund të gjeni këtu: www.weee.bosch-thermotechnology.com/ Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 283: Udhëzimet E Instalimit

  Udhëzimet e instalimit Udhëzimet e instalimit Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 284 території України) ......305 13 Вказівки з монтажу ......307 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 285: Умовні Позначення Та Вказівки Щодо Техніки

  ▶ Перед виконанням електричних з’єднань спочатку • Перелік/запис в таблиці необхідно виконати гідравлічні підключення та – Перелік/запис в таблиці (2-й рівень) перевірити герметичність. Таб. 1 ▶ Під час монтажу прилад має бути від’єднаний від джерела електроенергії. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 286 ▶ Доручати виконання робіт необхідно тільки фахівцям авторизованої спеціалізованої компанії. ▶ Негайно усунути всі виявлені дефекти. Кожна ситуація, яка відхиляється від умов, описаних в інструкції, повинна бути оцінена фахівцем авторизованої спеціалізованої компанії. За наявності дозволу фахівець Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 287: Норми, Приписи Та Положення

  Будь-яке інше застосування вважається використанням не за призначенням. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, які виникли внаслідок використання не за призначенням. Опис бака-нагрівача • Емальований сталевий бак непрямого нагріву, що відповідає європейським стандартам. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 288: Розміри

  Інформація про прилад Розміри Мал. 2 Розміри в мм (настінний, вертикальний монтаж) Прилад TR4000T 50 EBP TR4000T 80 EBP TR4000T 100 EBP 1025 Таб. 2 Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 289: Конструкція Приладу

  Система керування дисплея [1] Режим роботи "Відпустка" [2] Ручний режим роботи [3] Режим роботи SMART [4] Рівень температури/комфорту [5] Аварійний режим [6] Календар [7] Дисплей, що відображає кількість вихідних/код помилки [8] Блокування панелі керування Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 290: Перед Введенням Приладу В Експлуатацію

  При цьому забезпечується мінімальна доступність гарячої перезавантажте прилад, щоб перейти у попередньо води залежно від вибраного рівня температури/комфорту. визначений режим. Скидання режиму роботи: ▶ Одночасно натискайте (>3 с.) кнопки g та h. Скидання режиму роботи виконано. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 291: Вибір Температури Гарячої Води

  ▶ Натисніть і відпустіть одну з кнопок g або h. Сегменти вибраного рівня почнуть блимати. Перевірка рівня температури всередині приладу Перевірка рівня температури всередині приладу: ▶ Зверніть увагу на сегменти, які видно на дисплеї і не блимають. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 292: Блокування Панелі Керування

  ▶ Закрийте запірний кран і відкрийте кран гарячої води. ▶ Зачекайте, поки приладу виллється вся вода. Очищення корпусу приладу ▶ Очищайте корпус пристрою лише вологою ганчіркою з невеликою кількістю засобу для чищення. Заборонено використовувати агресивні або їдкі засоби для чищення. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 293: Коди Несправностей На Дисплеї

  ▶ Від’єднайте прилад від мережі електричного живлення. ▶ Повністю спорожніть прилад. ▶ Наповнюйте прилад до тих пір, поки вода не буде виливатися з кранів гарячої води. ▶ Закрийте крани гарячої води. ▶ Під’єднайте прилад до мережі електричного живлення. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 294: Вибір Місця Монтажу

  можливість проведення необхідних робіт із технічного обслуговування. ▶ Для кріплення необхідно використовувати виключно шурупи з комплекту, що постачається разом з приладом. Захисна зона 1 ▶ Заборонено встановлювати прилад у захисній зоні 1. ▶ Встановлюйте прилад за межами захисної зони. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 295: Підключення Води

  [3] Зворотний клапан ▶ Використані труби мають бути розраховані на тиск [4] Редукційний клапан 10 бар (1 МПа) і температуру 100 °C. [5] Запірний клапан [6] Дренажне підключення [7] Мембранний компенсаційний бак [8] Змішувальний клапан Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 296: Випускний Клапан

  спадному напрямку та у навколишньому середовищі, яке не замерзає. ▶ встановити мембранний компенсаційний бак (Мал. 11, [7]), щоб запобігти надто частому відкриванню запобіжного клапана. Об’єм мембранного компенсаційного бака має становити 5% від об’єму приладу. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 297: Заміна Електричного Мережевого Кабелю

  7.1.1 Чищення 7.2.1 Функціональне випробування ▶ Не використовуйте абразивні або лужні засоби чи ▶ Переконайтеся, що всі компоненти працюють засоби для чищення, що містять розчинники. правильно. ▶ Використовуйте м’яку тканину, щоб очистити зовнішню частину приладу. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 298: Захисний Анод

  ▶ Відкрутіть гвинти кришки приладу та зніміть її. Мал. 12 Запобіжний термостат ▶ Від’єднайте з’єднувальні кабелі від термостата. ▶ Викрутіть кріпильні гвинти фланця. ▶ Зніміть фланець. ▶ Перевірте магнієвий анод і за потреби замініть його. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 299: Всередині Резервуара

  ▶ Перевірте магнієвий анод. ▶ Замініть ущільнювальну манжету фланця. На вказані вище роботи гарантія не поширюється. Повторне введення в експлуатацію після техобслуговування ▶ Затягніть всі підключення води і перевірте їх герметичність. ▶ Увімкніть прилад. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 300: Проблеми

  багатожильний кабель між дисплеєм і блоком керування правильно під’єднаний, і повідомлення. знову ввімкніть подачу живлення. Якщо проблему не усунуто, виконайте такі дії: ▶ Спочатку замініть кабель між блоком керування та дисплеєм, потім дисплей і після цього блок керування. ▶ Замініть термостат. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 301: Технічні Характеристики

  ½ ½ Електричні параметри Номінальна вихідна потужність 1500 2000 2000 Час нагріву (T-50 °C) 2 год 04 хв 2 год 21 хв 3 год 28 хв Напруга живлення В зм.стру 220–240 220–240 220–240 му Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 302: Дані Про Споживання Енергії

  Спеціальні запобіжні заходи, яких слід дотримуватися Дивіться документацію на виріб під час монтажу, встановлення або обслуговування (якщо застосовується): Розумне регулювання Доступне. Інформація про енергоефективність нагріву гарячої води та щорічне споживання електроенергії та палива застосовується лише при включеному інтелектуальному управлінні. Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 303: Монтажна Схема

  Тижневе споживання електроенергії без 27,373 29,115 31,787 elec, інтелектуального регулювання week Об`єм зберігання 50,0 75,0 95,0 Змішана вода при 40 °C Таб. 9 Дані про споживання енергії Монтажна схема Мал. 13 Схема з'єднань Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 304: Захист Довкілля Та Утилізація

  утилізація електронного обладнання сприяє збереженню за адресою: Уповноважена особа по захисту персональних природних ресурсів. даних, Роберт Бош ГмбХ, (Robert Bosch GmbH, Postfach 30 Більш детальну інформацію щодо безпечної для довкілля 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY - Німеччина). утилізації старих електронних та електричних приладів...
 • Page 305: Гарантійні Зобов'язання

  • порушення пломб заводу-виробника, або центрів, які виконують обслуговування теплотехнічного сервісногоцентру, та інших пошкоджень, які виникли не обладнання BOSCH, можна отримати за телефоном 0 800 з провини виробника; 300 733 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів на • демонтажу, обслуговування або ремонту приладу...
 • Page 306 Ні в якому разі не виконуйте демонтаж /розборку приладу та елементів системи водопостачання до приїзду представника авторизованого сервісного центру BOSCH. Виробник: Атлантік Інженірінг Компані фор Енерджі Текнолоджі (ECET) Адреса: Індастріал Зон – А 1-11, Вест 10 Рамадана, Єгипет Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 307: Вказівки З Монтажу

  Вказівки з монтажу Вказівки з монтажу Tronic 4000 T – 6721843807 (2022/06)
 • Page 308 Bosch Thermotechnik GmbH Junkersstrasse 20-24 D-73249 Wernau www.bosch-thermotechnology.com...

This manual is also suitable for:

50 ebp80 ebp100 ebp

Table of Contents