Download Print this page

Translated Safety Warnings - Cisco Digital Media Player 4300G 4300G Safety Information Manual

Cisco systems media server regulatory compliance and safety information
Hide thumbs

Advertisement

Translated Safety Warnings

Translated Safety Warnings
This section repeats in multiple languages the basic warnings appropriate for Cisco Digital Media
Player 4300G.
Statement 1071—Warning Definition
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Warning
This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this
device.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Waarschuwing
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan
veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij
elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard
praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de
waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt
raadplegen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Varoitus
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin
käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu
onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen
mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien
lausuntonumeroiden avulla.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Attention
IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez
conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures
couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des
avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil,
référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.
CONSERVEZ CES INFORMATIONS
Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco Digital Media Player 4300G
2
78-18037-01

Advertisement

loading

  Related Manuals for Cisco Cisco Digital Media Player 4300G 4300G

This manual is also suitable for:

4300g