Philips Avent SCF862/02 User Manual
Hide thumbs Also See for Avent SCF862/02:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

SCF862
1
Specifications are subject to change without notice
© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
100% recycled paper
4241 354 01884

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips Avent SCF862/02

 • Page 1 SCF862 Specifications are subject to change without notice © 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 100% recycled paper 4241 354 01884...
 • Page 2 MAX. MAX.
 • Page 3 English Čeština Eesti Қазақша Македонски Polski Русский...
 • Page 4: Table Of Contents

  ENGLISH Refer to the pictures on the folded pages at the front and back of the user manual. Table of Contents Important Introduction General description Before first use Using the appliance Cleaning and descaling Storage Recycling Guarantee and service Troubleshooting Technical specifications...
 • Page 5: Important

  - Do not use the appliance if the plug, the power cord or the appliance itself is damaged. If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips; a service center authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 6 - Never pour any liquid into the jar for steaming. Caution - Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically...
 • Page 7 - Do not use the appliance if it has fallen or is damaged in any way. Take it to an authorized Philips service center for repair. - Never use the steam function without water in the water tank.
 • Page 8 For guidance on what food consistencies are appropriate for different ages, refer to weaning guide available for download on Philips website, or seek advice from a doctor or consultant. - Only use the spatula provided for lifting the basket and emptying food from jar as instructed (fig.
 • Page 9: Introduction

  Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips Avent! To fully benefit from the support that Philips Avent offers, register your product at www.philips.com/welcome. This Essential baby food maker help parents to prepare nutritious meals for their babies with steaming and blending functions combined in one appliance.
 • Page 10: Before First Use

  ENGLISH Before first use Remove all packaging materials from the appliance. Clean all parts thoroughly before first use. Refer to the “Cleaning and descaling” chapter. We recommend running one steaming cycle with an empty steaming basket and empty jar before using the appliance for the first time. Refer to the “Filling the water tank”...
 • Page 11 ENGLISH Filling the water tank Caution • Before using the jar to measure water, please rinse the jar and make sure it is clean. • Before using jar to measure water, ensure the blade unit including the blade shaft seal is assembled correctly. The flat side of the blade shaft seal should face upwards (fig.
 • Page 12 ENGLISH Steaming Caution • Ensure the blade unit including the blade shaft seal is assembled correctly. The flat side of the blade shaft seal should face upwards (fig. • Hot steam or hot water can burn your fingers. Do not touch, and never let children touch any hot parts of the appliance or the steam coming from the top of the appliance, as this may cause scalding.
 • Page 13 ENGLISH Note • Make sure the water tank lid is correctly locked in place. Plug in the appliance. Turn the control knob to steam setting (fig. ). Refer to the table in the “Ingredients and steaming time” chapter for the recommended water volume for steaming.
 • Page 14 ENGLISH To remove the blending jar from the main unit, hold the handle and push backwards to unlock the jar (fig. Push the lid tab to open the jar lid (fig. Use the spatula provided to take the steaming basket out of the jar. Insert the spatula through the holes on the basket (with the word “Avent”...
 • Page 15 ENGLISH Blending only Caution • Ensure the blade unit including the blade shaft seal is assembled correctly. The flat side of the blade shaft seal should face upwards (fig. • Always make sure that the lid of the blending jar is correctly locked in place while the appliance is in use.
 • Page 16 ENGLISH Use the spatula to transfer the food from the jar to your bowl or plate (fig. Ingredients and steaming time Type of Ingredient Approximate Water level in the food steaming time water tank (ml) (min.)* Fruit Apple Orange/mandarin Peach Pear Pineapple Plum...
 • Page 17 ENGLISH * All food must be cut into small cubes of no bigger than 1 cm. The steaming time estimation is based on 200 g of food. Adjust the steaming time according to the actual food quantity. * Steam times may vary due to voltage fluctuation. Recipe examples Ingredient Water volume...
 • Page 18 ENGLISH Ingredient Water volume Blending and steaming time • 100 g cod • Add 180ml • Blend 2-3 times for 5 • 150g potato water and seconds each steam for • After blending, divide (6) Cod and about 30 min the puree into 5 potato party* portions.
 • Page 19: Cleaning And Descaling

  ENGLISH Cleaning and descaling Cleaning Caution • Clean the appliance straight after every use. • Never immerse the main unit and water tank in water or rinse it under the tap. • Never use bleach or chemical sterilizing solutions/tablets in the appliance.
 • Page 20: Storage

  ENGLISH Assemble all the parts when they are dry. Note • Parts that come into contact with food such as the steaming basket and jar might be colored by food. This is normal. All parts are still safe to use and will do no harm to the cooked food. Descaling the water tank For optimum performance, we recommend descaling the appliance every 2-4 weeks.
 • Page 21: Recycling

  Guarantee and service If you need information or if you have any problems, please visit the Philips website at www. philips. com / avent or contact the Philips Customer Care Center in your country (refer to the enclosed worldwide guarantee leaflet for details).
 • Page 22 ENGLISH Problem Possible cause Solution You have started a Switch off the appliance and allow it second steaming to cool down for 10 minutes before cycle immediately you start a second steaming cycle. after the previous one has finished. The water tank You have not pre- Refer to the "Cleaning and gives off an...
 • Page 23 ENGLISH Problem Possible cause Solution There is too little Add the correct amount of water water in the water for the steaming time. Check the tank. "Ingredients and steaming time" chapter to make sure that you have added the correct amount of water for the steaming time of the ingredients you want to steam or the recipe you want to prepare.
 • Page 24 ENGLISH Problem Possible cause Solution Blended food Blending is not Blend the ingredients for a few more result is not times. Do not blend continuously for enough. good enough. more than 30 seconds at a time. Ingredients are Ingredients need to be washed, not sufficiently peeled and cut into small cubes no preprocessed.
 • Page 25: Technical Specifications

  ENGLISH Problem Possible cause Solution The surfaces of Food colorings This is normal. This does not affect the appliance may discolor the the quality and the performance of that come parts that come the appliance. All parts are still safe into contact into contact with to use and will do no harm to the...
 • Page 26 ČEŠTINA Řiďte se podle obrázků na složených stránkách na začátku a konci uživatelské příručky. Obsah Důležité Úvod Všeobecný popis Před prvním použitím Použití přístroje Čištění přístroje a odstranění vodního kamene Uskladnění Recyklace Záruka a servis Odstraňování problémů Technické údaje...
 • Page 27: Důležité

  Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí. - Přístroj nesmějí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností...
 • Page 28 ČEŠTINA - Během přípravy v páře nebo krátce po ní se přístroj včetně víka nádoby zahřeje na vysokou teplotu (hlavně plochy označené symbolem „ “) a při dotyku mohou způsobit popáleniny. Víko nádoby by se mělo otevírat pouze pomocí jazýčku víka. K vytažení košíku je nutné použít stěrku.
 • Page 29 Pokud by byl používán nesprávným způsobem, pro profesionální či poloprofesionální účely nebo v případě použití v rozporu s pokyny v této uživatelské příručce, pozbývá záruka platnosti a společnost Philips odmítá jakoukoliv zodpovědnost za způsobené škody. - Přístroj postavte na stabilní, vodorovný a vyrovnaný...
 • Page 30 Pokyny ohledně toho, jaká konzistence stravy je vhodná pro děti různého věku, najdete v průvodci přechodu na tuhou stravu, který je k dispozici ke stažení na webové stránce společnosti Philips, nebo vám je poskytne lékař či poradce. - K vytahování koše a vyprazdňování jídla z nádoby podle pokynů...
 • Page 31: Úvod

  Poté můžete přístroj znovu použít. Elektromagnetická pole (EMP) Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí. Úvod Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips Avent.
 • Page 32: Před Prvním Použitím

  ČEŠTINA Napájecí kabel. Ryska úrovně tekutin a množství potravin Rukojeť nádoby Parní a mixovací nádoba Nožová jednotka Zámek nožové hřídele Trasa páry na koši Napařovací košík Parní vstup víka nádoby Jazýček víka Víko nádoby Parní otvor víka nádoby Před prvním použitím Z přístroje odstraňte veškerý...
 • Page 33 ČEŠTINA Rozmrazování pokrmů Vaření rýže nebo těstovin Krájení tvrdých surovin, jako jsou kostky ledu nebo kostky cukru, nebo lepivých surovin, jako je sýr Naplnění nádržky na vodu Upozornění • Než budete pomocí nádoby odměřovat vodu, nádobu vypláchněte a ujistěte se, že je čistá. •...
 • Page 34 ČEŠTINA Napařování Upozornění • Nožová jednotka včetně zámku nožové hřídele musí být správně sestavena. Plochá strana zámku nožové hřídele by měla směřovat nahoru (obr. • Horká pára nebo horká voda vám může spálit prsty. Nedotýkejte se žádných horkých součástí přístroje ani páry vycházející z horní části přístroje a zabraňte dětem, aby se jich dotkly, protože může dojít k opaření.
 • Page 35 ČEŠTINA Pokud jste dosud nenaplnili vodou nádržku na vodu, podívejte se do kapitoly „Plnění nádržky na vodu“ a než začnete, přidejte do ní vodu. Poznámka • Ujistěte se, že víko nádržky na vodu správně sedí na místě. Přístroj připojte do sítě. Otočte ovládací...
 • Page 36 ČEŠTINA Pokud chcete z hlavní jednotky vyjmout mixovací nádobu, uchopte rukojeť a zatlačením dozadu uvolněte nádobu (obr. Zatlačením na jazýček víka otevřete víko nádoby (obr. Pomocí dodané stěrky vytáhněte napařovací koš z nádoby. Stěrku vložte skrze otvory na koši (nápis „Avent“ musí směřovat nahoru) a zvedněte jej nahoru (obr.
 • Page 37 ČEŠTINA Pouze mixování Upozornění • Nožová jednotka včetně zámku nožové hřídele musí být správně sestavena. Plochá strana zámku nožové hřídele by měla směřovat nahoru (obr. • Při používání přístroje musí být víko mixovací nádoby vždy řádně zajištěné na místě. Poznámka •...
 • Page 38 ČEŠTINA Pomocí stěrky přemístěte jídlo z nádoby do misky nebo na talíř (obr. Suroviny a délka přípravy v páře Potravina Přibližná Hladina vody potraviny délka přípravy v nádržce na v páře (min.)* vodu (ml) Ovoce Jablko Pomeranč/mandarinka Broskev Hruška Ananas Švestka Jahoda Zelenina...
 • Page 39 ČEŠTINA Potravina Přibližná Hladina vody potraviny délka přípravy v nádržce na v páře (min.)* vodu (ml) Tuřín Cuketa Maso Kuřecí, hovězí, skopové, vepřové apod. Ryba Losos, treska, platýs, pstruh apod. * Všechny potraviny je třeba nakrájet na malé kostky o velikosti maximálně 1 cm.
 • Page 40 ČEŠTINA Potravina Objem vody Mixování a doba napařování • 100 g broskví • Přidejte • 2–3krát promixujte, • 100 g hrušek 120 ml vody a vždy po dobu • 50 g borůvek napařujte asi 5 sekund 20 min • Po rozmixování (5) Moje rozdělte pyré...
 • Page 41: Čištění Přístroje A Odstranění Vodního Kamene

  ČEŠTINA * Výše uvedené recepty jsou určeny pro děti v různých fázích přechodu na tuhou stravu. Navrhujeme: * Recepty 1–2 pro první fázi přechodu na tuhou stravu (kolem 4–6 měsíců) * Recepty 3–4 pro druhou fázi přechodu na tuhou stravu (kolem 6–8 měsíců) * Recepty 5–6 pro třetí...
 • Page 42 ČEŠTINA Nožovou jednotku lze v případě potřeby kvůli opláchnutí rozebrat (obr. Pokud je třeba jej umýt, vyjměte zámek nožové hřídele z mixovací jednotky. Upozornění • S nožovou jednotkou zacházejte velmi opatrně, abyste se neporanili, protože ostří jsou nabroušená. Víko nádržky na vodu otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte ho z nádržky na vodu.
 • Page 43: Uskladnění

  ČEŠTINA Nasaďte na nádržku na vodu víko a zajistěte ho na místě otočením doprava. Nechte působit 6 hodin nebo přes noc, až se veškerý vodní kámen rozpustí. Použitý roztok vylijte z nádržky na vodu. Pokud se nahromaděný vodní kámen zcela nerozpustil, zopakujte postup odstranění...
 • Page 44: Záruka A Servis

  Záruka a servis Pokud potřebujete informace nebo máte jakékoli potíže, navštivte webovou stránku společnosti Philips na adrese www. philips. com / avent nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (podrobnosti naleznete v přiloženém záručním listu s celosvětovou platností).
 • Page 45 ČEŠTINA Problém Možná příčina Řešení Nádržka Před použitím jste Vyčistěte nádržku na vodu na vodu nádržku na vodu podle kapitoly „Čištění přístroje produkuje neomyli. a odstranění vodního kamene“ při prvních a poté nechte proběhnout parní několika cyklus s prázdnou nádobou. použitích nepříjemný...
 • Page 46 ČEŠTINA Problém Možná příčina Řešení V nádržce na Doplňte správné množství vody vodu je příliš málo podle délky přípravy v páře. vody. V kapitole „Potraviny a doba napařování“ se ujistěte, že jste přidali správné množství vody podle délky přípravy ingrediencí, které...
 • Page 47 ČEŠTINA Problém Možná příčina Řešení Používáte funkci Přerušte mixování a nechte přístroj mixování déle než několik sekund vychladnout, poté 30 sekund bez začněte znovu mixovat. přerušení. Výsledný Mixování není Mixujte suroviny ještě nějakou mixovaný dostatečné. dobu. Nemixujte nepřetržitě déle pokrm není než...
 • Page 48: Technické Údaje

  ČEŠTINA Problém Možná příčina Řešení Víko nádoby není Víko nádoby umístěte na nádobu a správně zavřeno. bezpečně jej uzavřete. Používáte funkci Nenechávejte přístroj nepřetržitě mixování příliš mixovat déle než 30 sekund. dlouho. Na nádržce na Na těchto To je normální jev. Pravidelně vodu a víku součástech se odstraňujte vodní...
 • Page 49 EESTI Pildid on ära toodud kasutusjuhendi alguses ja lõpus lahtivolditavatel lehekülgedel. Sisukord Tähtis! Tutvustus Üldine kirjeldus Enne esimest kasutamist Seadme kasutamine Puhastamine ja katlakivi eemaldamine Hoiustamine Ringlussevõtt Garantii ja hooldus Veaotsing Tehnilised andmed...
 • Page 50: Tähtis

  EESTI Tähtis! Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles. - Ärge kastke põhiseadet vette ega mõne muu vedeliku sisse. Ärge loputage seda kraani all. Hoiatus - Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
 • Page 51 - Ärge valage aurutamiseks kannu sisse mingeid vedelikke. Ettevaatust - Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse. - Ärge asetage seadet töötava või kuuma ahju või pliidi...
 • Page 52 Seadme väärkasutusel, kasutamisel professionaalsel või poolprofessionaalsel eesmärgil või kui seadet ei kasutata kasutusjuhendile vastavalt, kaotab garantii kehtivuse, kusjuures Philips ei võta endale vastutust põhjustatud kahjustuste eest. - Asetage seade kindlale, horisontaalsele ja tasasele pinnale. Seade väljutab kasutamise ajal kuuma auru.
 • Page 53 EESTI - Ärge sisestage veepaagi auru väljastusavasse, kannu kaane auru sisselaskeavasse ega nõu aurukanalitesse võõrkehi. - Ärge kunagi täitke veepaaki aurutamise ajal, kuna seadmest võib tulla kuma vett ja auru. - Enne veepaagi kaane avamist veenduge alati, et see on maha jahtunud.
 • Page 54: Tutvustus

  õigusnormidele. Tutvustus Õnnitleme ostu puhul ja tervitame teid Philipsi Aventi poolt! Philipsi Aventi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome. Selle põhivajaduste täitmiseks mõeldud beebitoidu valmistaja aurutamis- ja püreestamisfunktsioonide abil saab beebidele valmistada toitvaid eineid.
 • Page 55: Enne Esimest Kasutamist

  EESTI Enne esimest kasutamist Eemaldage seadme küljest kõik pakkematerjalid. Puhastage kõik osad pärast esmakasutust hoolikalt. Vt jaotist „Puhastamine ja katlakivi eemaldamine“. Soovitame enne seadme esmakordset kasutamist läbida üks aurutamistsükkel tühja aurutamisnõu ja kannuga. Vt peatükke „Veepaagi täitmine“ ja „Aurutamine“. Seadme kasutamine Ettevaatust •...
 • Page 56 EESTI Veepaagi täitmine Ettevaatust • Enne, kui kasutate kannu veekoguse mõõtmiseks, loputage kann puhtaks. • Enne, kui kasutate kannu veekoguse mõõtmiseks, veenduge, et lõiketera moodul, sealhulgas võllitihend, on korralikult kokku pandud. Lõiketera võlli tihendi lame külg peaks jääma ülespoole (jn Märkus •...
 • Page 57 EESTI Aurutamine Ettevaatust • Veenduge, et lõiketera moodul, sealhulgas võllitihend, on korralikult kokku pandud. Lõiketera võlli tihendi lame külg peaks jääma ülespoole (jn • Kuum aur või kuum vesi võib sõrmi põletada. Ärge puudutage ja ärge laske lastel seadme kuumi detaile ega seadme kohale tõusvat auru puudutada, sest see võib põhjustada põletusi.
 • Page 58 EESTI Märkus • Veenduge, et veepaagi kaas on korralikult lukustatud. Ühendage seade vooluvõrku. Keerake juhtnupp asendisse „Auru seadistus“ (jn ). Vaadake tabelit peatükis “Koostisained ja aurutamisaeg“, et leida soovitatavad veekogused aurutamiseks. » Kollane märgutuli süttib, mis näitab, et seade aurutab. »...
 • Page 59 EESTI Aurutamisnõu kannust väljavõtmiseks tuleb kasutada kaasasolevat spaatlit. Sisestage spaatel läbi nõus olevate avade (sõna „Avent“ ülespoole) ja tõstke see üles (jn Valage aurutatud toit spaatlist kinni hoides segamiskannu (jn Märkus • Kannu kogunenud vett ei ole vaja välja valada. Segage see aurutatud toiduga blenderdamiseks kokku.
 • Page 60 EESTI Ainult püreestamine Ettevaatust • Veenduge, et lõiketera moodul, sealhulgas võllitihend, on korralikult kokku pandud. Lõiketera võlli tihendi lame külg peaks jääma ülespoole (jn • Veenduge alati, et segamiskannu kaas on seadme kasutamise ajal korralikult oma kohale lukustunud. Märkus • Koostisosasid tuleb enne blenderdamist pesta, koorida ja lõigata väikesteks kuni 1 cm suurusteks kuubikuteks.
 • Page 61 EESTI Eemaldage kann põhiseadmelt ja avage kaas (jn Kasutage spaatlit, et toit kannust kaussi või taldrikule tõsta (jn Koostisained ja aurutamisajad Toidu liik Koostisained Umbkaudne Veetase aurutamisaeg veepaagis (ml) (min)* Puuvili Õun Apelsin/mandariin Virsik Pirn Ananass Ploom Strawberry Aedvili Spargel Brokoli Porgand Lillkapsas...
 • Page 62 EESTI Toidu liik Koostisained Umbkaudne Veetase aurutamisaeg veepaagis (ml) (min)* Suvikõrvits Liha Kana-, looma-, lamba-, sealiha jne Kala Lõhe, merlang, lest, tursk, forell jne * Kogu toit tuleb lõigata väikesteks kuubikuteks, mis ei ole suuremad kui 1 cm. Hinnanguline aurutamisaeg on võetud 200 g toidukoguse alusel. Reguleerige aurutamisaega vastavalt tegelikule toidukogusele.
 • Page 63 EESTI Koostisained Veekogus ja Segamine aurutamisaeg • 100 g virsikut • Lisage • Püreestage 2-3 • 100 g pirni 120 ml vett korda, iga kord • 50 g mustikaid ja aurutage 5 sekundit. umbes • Pärast 20 min püreestamist (5) Minu jaotage püree esimene müsli* 5 portsu.
 • Page 64 EESTI Koostisained Veekogus ja Segamine aurutamisaeg • 240 g sparglit • Lisage • Ei ole vaja 120 ml vett püreestada • Pärast aurutamist ja aurutage umbes jaotage spargel 20 min 3 portsu. Iga serveeringu (8) Päikeseline jaoks segage spargel * üks portsjon 100 g küpsetatud värskete kartulite...
 • Page 65: Puhastamine Ja Katlakivi Eemaldamine

  EESTI Puhastamine ja katlakivi eemaldamine Puhastamine Ettevaatust • Puhastage seadet alati kohe pärast kasutamist. • Ärge kunagi kastke põhiseadet ja veepaaki vette ega loputage kraani all. • Ärge kunagi kasutage seadmes valgendit või keemilisi steriliseerimislahuseid või -tablette. • Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke nagu bensiini, atsetooni või alkoholi.
 • Page 66 EESTI Vajadusel valage puhast vett veepaaki ja loputage see välja. Vajadusel korrake, kuni veepaak on puhas. Ärge jätke vett veepaaki Kuivatage põhiseade ja kõik osad pärast puhastamist ära (jn Kui detailid on kuivad, pange need uuesti kokku. Märkus • Toiduainetega kokkupuutuvad osad nagu aurutusnõu ja kann võivad värvi külge võtta.
 • Page 67: Hoiustamine

  Garantii ja hooldus Kui vajate teavet või abi, külastage palun Philipsi veebisaiti aadressil www. philips. com / avent või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (kontaktandmed leiate kaasasolevalt üleilmselt garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete edasimüüja poole.
 • Page 68 EESTI Probleem Võimalik põhjus Lahendus Aurutamise Seade ei ole Ühendage pistik toitepessa. märgutuli ühendatud lülitu sisse. vooluvõrku. Kann ei ole Paigaldage ja lukustage kann põhiseadmele õigesti põhiseadmele. õigesti paigaldatud. Olete käivitanud Lülitage seade välja ja laske teise aurutustsükli sellele 10 minutit jahtuda, enne kui kohe pärast alustate järgmist aurutamistsüklit.
 • Page 69 EESTI Probleem Võimalik põhjus Lahendus Toit pole läbi Kannu asetatud Lõigake toit väiksemateks küpsenud. tükid on liiga tükkideks (umbes 1 cm suurusteks suured. kuubikuteks). Kannus on liiga Vähendage kannus oleva toidu palju toitu. kogust. Toit ei tohiks ulatuda nõus kõrgemale kui auru liikumistee ülemine serv.
 • Page 70 EESTI Probleem Võimalik põhjus Lahendus Kasutate seadet Kontrollige koostisainete ja kleepuvate aurutamisaegade tabelit ja toiduainete, näidisretsepte ning valige näiteks juustu koostisaineid, mis sobivad peenestamiseks. püreestamiseks. Olete kasutanud Lõpetage püreestamine, laske püreestamisfunkt- seadmel mõni minut jahtuda ja siooni järjest seejärel püreestage edasi. rohkem kui 30 sekundit.
 • Page 71 EESTI Probleem Võimalik põhjus Lahendus Seade on Kannus on liiga Lülitage seade välja ja töödelge mürarikas, palju toitu. väikeste portsude kaupa. levitab ebameeldivat lõhna, on katsudes kuum, temast tuleb suitsu jne. Kannu kaas ei ole Asetage kaas kannu peale ja korralikult suletud.
 • Page 72: Tehnilised Andmed

  EESTI Tehnilised andmed Pinge/võimsus: vt tüübiplaati seadme põhja all Veepaagi maksimaalne mahutavus: 180 ml Segamiskannu maksimaalne mahutavus: 400 ml Töötemperatuur 10…40 °C (50…104 °F). Kaitse: ülekuumenemise kaitselüliti...
 • Page 73: Қазақша

  ҚАЗАҚША Пайдаланушынұсқаулығыныңалдыменартындажинақталған беттердегісуреттердіқараңыз. Мазмұны Маңызды Кіріспе Жалпысипаттама Алғашқыретқолданаралдында Құрылғынықолдану Тазалаужәнеқақтыкетіру Сақтау Өңдеу Кепілдікжәнеқызметкөрсету Ақаулықтардышешу Техникалықерекшеліктер...
 • Page 74: Маңызды

  желі кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз. - Штепсельдік ұшы, қуат сымы немесе өзі зақымданған болса, құралды қолданбаңыз. Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында, Philips мақұлдаған қызмет орталығында немесе білікті мамандар ауыстыруы керек. - Құралды қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқаулар беріліп, басқа...
 • Page 75 негізгі құрылғы қызса, жалғастырмастан бұрын бірнеше минут суытыңыз. - Булау үшін құмыраға ешқашан сұйықтық құймаңыз. Абайлаңыз - Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips компаниясы нақты ұсынбаған қосалқы құралдар мен бөлшектерді пайдаланбаңыз. Ондай қосалқы құралдар мен бөлшектерді пайдалансаңыз, кепілдік өз күшін жояды.
 • Page 76 - Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған. Құрылғыны дұрыс қолданбаса, кәсіби немесе жартылай кәсіби мақсаттарда қолданса, пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес қолданбаса, кепілдік жарамсыз болады және Philips компаниясы болған зақымдарға байланысты кез келген жауапкершіліктен бас тартады. - Құралды тұрақты, көлденең және тегіс бетке қойыңыз. Құралды...
 • Page 77: Кіріспе

  стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді. Кіріспе Осы өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips Avent компаниясына қош келдіңіз! Philips Avent ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін, өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз. Осы маңызды сәби тағамын жасағыш ата-аналарға бір құрылғыда біріктірілген булау және араластыру функцияларымен сәбилеріне нәрлі тағамдар дайындауына...
 • Page 78: ЖалпыСипаттама

  ҚАЗАҚША Жалпысипаттама Өнімгешолу(a-сур.) Қалақша Субагініңқақпағы Суыдысыныңбушығарусаңылауы Суыдысы Негізгібөлік Басқарутұтқасы «Бу»күйі «Өшірулі»күйі «Араластыру»күйі Қуатиндикаторы(булау) Құмыранықұлыптауқосқышы Тоқсымы Судеңгейінжәнетамақмөлшерінкөрсеткіш Құмыратұтқасы Бушығаратынжәнеараластыратыныдыс Пышақтар Пышақбілігініңбекітпесі Себеттегібужолы Букәрзеңкесі Ыдысқақпағыныңбукіретінсаңылауы Қақпақілмегі Құмырақақпағы Ыдысқақпағыныңбушығаратынсаңылауы Алғашқыретқолданаралдында Құралданбүкілорауыштардыалыңыз. Алғашқыпайдаланбастанбұрынбарлықбөліктеріндұрыстаптазалаңыз. «Тазалаужәнеқақтыкетіру»тарауынқараңыз. Құралдыбіріншіретпайдаланарданбұрынбосбулаусебетіменжәнебос құмыраменбірбулауциклініскеқосуұсынылады.«Суыдысынтолтыру» және«Булау»тарауларынқараңыз.
 • Page 79: ҚұрылғыныҚолдану

  ҚАЗАҚША Құрылғынықолдану Абайлаңыз • Балаңызғақауіпсізекенінтексеруүшінәрқашанпісірілгентағамның температурасынжәнесәйкестігінқолыңыздыңсыртыментексеріңіз. Бұл құрылғы сәбилерге талап етілетін сәйкестікке дейін араластыру алдында таза, қатты ингредиенттерді булауға арналған. Алдымен, ингредиенттерді булап, одан кейін оларды араластырыңыз. Дегенмен, құрылғыны тек булауға немесе араластыруға пайдалануға болады. Құрылғыны тек араластыруға пайдалану кезінде «Су ыдысын толтыру»...
 • Page 80 ҚАЗАҚША Негізгіқұрылғыданжоюүшінбулаужәнеараластыруқұмырасыныңтұтқасын керібасыңыз( ).Пайдаланушынұсқаулығындағы«Заттаржәнебулау b суреті уақыты»тарауынасәйкесдұрыскөлемгедейінсутолтырыңыз(dсуреті). Суыдысыныңқақпағынашуүшінсағаттілінеқарсыбұраңыз(eсуреті),одан кейінараластыруқұмырасыменсуғатолтырыңыз(f ).МАКС180мл суреті деңгейіненасырмаңыз(dсуреті). Суыдысыныңқақпағынкерісалып,орнынақауіпсізтүрдеқұлыптауүшін қақпақтысағаттілініңбағытыменбұраңыз(gсуреті). Естесақтаңыз • Құрылғыныпайдаланбастанбұрынсуыдысықақпағыныңқұлыпталғанын тексеріңіз. Буменүтіктеу Абайлаңыз • Пышақбілігібекітпелеріменқосапышақдұрысжинақталғанынтексеріңіз. Пышақбілігібекітпесініңтегісжағыжоғарықаратылуыкерек(xсуреті). • Ыстықбунемесеыстықсусаусақтардыкүйдіруімүмкін.Құралдыңыстық бөліктеріннемесеқұралүстіненшығатынбудытүртпеңізжәнебалалардың түртуінемүмкіндікбермеңіз,себебікүйіпқалуқаупібар. Естесақтаңыз • Буменөңдеудіңалдында,ингредиенттердішайыңыз,тазартыңызжәнеөлшемі 1см-денаспайтынкішігірімтекшетүріндекесіңіз. • Булауғаарналғанбулаусебетінемұздатылғаншикіингредиенттердісалмастан бұрынерітіңіз.Құмырағасалмастанбұрынерітілгензаттарданбөлінгенартық судышайқаптөгіңіз. • Егерқұмыражәнеқұмырақақпағынегізгіқұрылғығадұрысжинақталып орналастырылмаса,құрылғыбулаудыбастамайды( және уретте k с...
 • Page 81 ҚАЗАҚША Сағаттілініңбағытыменсырғытуарқылықұмыранынегізгіқұрылғыға құлыптаңыз(k суреті Естесақтаңыз • Негізгіқұрылғыдақұлыптауістіктерінтегісбағыттауғажәнеқұмыраныорнына құлыптауғакөмектесетінсаңылауларбар.Булаунемесеараластыруалдында құмыранегізгіқұрылғыдадұрысқұлыпталғанынтексеріңіз. Егербулауғаарналғансулыыдысәлітолтырылмаса,«Суыдысынтолтыру» тарауынқарап,жұмыстыбастауалдындасуқосыңыз. Естесақтаңыз • Суыдысыныңқақпағыорнынадұрысқұлыпталғанынтексеріңіз. Құралдықуаткөзінеқосыңыз. Басқарутұтқасынбупараметрінебұраңыз(l ).Булауғаұсынылғансу суреті көлеміүшін«Заттаржәнебулаууақыты»тарауындағыкестеніқараңыз. » Құрылғының булайтынын көрсететін сары жарық қосылады. » Булау циклі аяқталған кезде құрылғы автоматты түрде өшіп, индикатор жарығы өшеді. Булауданкейінбасқарутұтқасынкері«өшірулі»күйінебұраңыз(m суреті Құмыраныалмасбұрын2минутнемесеүстіненбушығуытоқтағаншакүтіңіз. Абайлаңыз...
 • Page 82 ҚАЗАҚША Булауданкейінараластыру Абайлаңыз • Пышақбілігібекітпелеріменқосапышақдұрысжинақталғанынтексеріңіз. Пышақбілігібекітпесініңтегісжағыжоғарықаратылуыкерек(xсуреті). • Булауцикліненкейінқұмыражәнеқұмырақақпағықызады.Құмыранытек тұтқасынанұстаңыз. • Құмырақақпағынашуғатекқақпақілмегінпайдаланыңыз. • Булауданкейінсебеттікөтеругетекқалақшапайдаланыңыз. • Құрылғыныпайдаланукезіндеқақпақпенқұмыранегізгіқұрылғыда(jжәне kсуреттері)дұрысжинақталыпорналастырылғанынүнемітексеріңіз. Негізгіқұрылғыданараластыруқұмырасыналуүшінтұтқаныұстап,құмыраны құлыптанбосатуүшінкерібасыңыз(b.суреті). Құмырақақпағынашуүшінқақпақілмегінбасыңыз(c суреті Булаусебетінқұмыраданалуүшінберілгенқалақшаныпайдаланыңыз. Себеттегітесіктерарқылықалақшанысалып(жоғарықаратылған«Avent» сөзімен),оныкөтеріңіз(oсуреті). Қалақшаныұстауменбуланғантағамдыараластыруқұмырасынақұйыңыз (pсуреті). Естесақтаңыз • Құмырағажиналғансудытөкпеукерек.Оныараластыруүшінбуменөңделген өнімдерменараластырыңыз. Араластыруқұмырасықақпағынкерісалып,орнынқұлыптаңыз(qсуреті). Араластыруғадайындаукезіндебулаусебетінкеріқұмырағасалмаңыз. Ингредиенттердібірқалыптытаратуүшінараластыруқұмырасыншайқаңыз. Қажетболғандақұмырақақпағыналып,араластыруғақосымшазаттар қосыңыз(мысалы,езбесуынемесекүрішнепастасияқтықосымшапіскен заттар).400млМАКСтағамкөлеміненасырмаңыз. Араластыруқұмырасынкерінегізгіқұрылғығасалыңыз.Орнынақұлыптау үшінқұмыраныбұраңыз.Құмыраныңбекітілгенінжәнетұтқаныңқұмыраны құлыптауқосқышынанжоғарыорналастырылғанынтексеріңіз.Тұтқаоңжақта екендігінтексеріңіз(kсуреті). Араластырудыбастауүшінингредиенттердітаңдауғасәйкесараластырғанша тұтқаны«араластыру»күйінебұраңыз(rсуреті).
 • Page 83 ҚАЗАҚША Абайлаңыз • Бірқолданғандаараластыруқұралын30секундтанартықуақытқақоспаңыз. Егер30секундтанкейінараластыруаяқталмаса,араластырудытоқтатуүшін тұтқаныбосатып,қайтажалғастырмастанбұрынбірнешесекундкүтіңіз.Егер негізгіқұрылғықызса,жалғастырмастанбұрынбірнешеминутсуытыңыз. Құралдырозеткаданажыратыңыз. Құмыранынегізгіқұрылғыданалып,құмырақақпағынашыңыз(n суреті). Тағамдықұмырадантостағанғанемесетақтағатасымалдауүшінқалақша пайдаланыңыз(s суреті). Текараластыру Абайлаңыз • Пышақбілігібекітпелеріменқосапышақдұрысжинақталғанынтексеріңіз. Пышақбілігібекітпесініңтегісжағыжоғарықаратылуыкерек(x суреті). • Құрылғыныпайдаланукезіндеараластыруқұмырасыныңқақпағыорнында дұрысқұлыпталғанынтексеріңіз. Естесақтаңыз • Араластырудыңалдында,ингредиенттердішайыңыз,тазартыңызжәнеөлшемі 1см-денаспайтынкішігірімтекшетүріндекесіңіз. Араластыруқұмырасыннегізгіқұрылғыданалып,құмыраныашуүшінқақпақ ілмегінбасыңыз.(b және c уреттері). с Кесілгентағамдыараластыруқұмырасынабулаусебетінсізқұйыңыз.400мл МАКСмөлшеріненасырмаңыз. Араластыруқұмырасықақпағынкерісалып,орнынқұлыптаңыз(qсуреті). Ингредиенттердібірқалыптытаратуүшінараластыруқұмырасыншайқаңыз. Араластыруқұмырасынкерінегізгіқұрылғығасалып,орнынақауіпсіз құлыптаңыз. Араластырудыбастауүшінингредиенттердітаңдауғасәйкесараластырғанша тұтқаны«араластыру»күйінебұраңыз(r суреті). Естесақтаңыз...
 • Page 84 ҚАЗАҚША Абайлаңыз • Бірқолданғандаараластыруқұралын30секундтанартықуақытқақоспаңыз. Егер30секундтанкейінараластыруаяқталмаса,араластырудытоқтатуүшін тұтқаныбосатып,қайтажалғастырмастанбұрынбірнешесекундкүтіңіз.Егер негізгіқұрылғықызса,жалғастырмастанбұрынбірнешеминутсуытыңыз. Құралдырозеткаданажыратыңыз. Құмыранынегізгіқұрылғыданалып,құмырақақпағынашыңыз(nсуреті). Тағамдықұмырадантостағанғанемесетақтағатасымалдауүшінқалақша пайдаланыңыз(sсуреті). Заттаржәнебулаууақыты Тамақтүрі Ингредиенттер Тиістібулау Суыдысындағысу уақыты(мин.)* деңгейі(мл) Жеміс Алма жидек Апельсин/мандарин Шабдалы Алмұрт Ананас Қара өрік Құлпынай Көкөністер Қояншөп Броколли Сәбіз Түрлі түсті капуста Сельдерей Кәді Фенхель Баданалар Пияз Пияз...
 • Page 85 ҚАЗАҚША Тамақтүрі Ингредиенттер Тиістібулау Суыдысындағысу уақыты(мин.)* деңгейі(мл) Шпинат Тарна Тәтті жүгері Тәтті картоп Қызанақ Шомыр Асқабақ Ет Тауық, сиыр, қой, шошқа, т.б. Балық Албырт, мерланг, теңіз тілі, нәлім, бақтақ, т.б. * Барлық тағам 1 см үлкен емес, кішкентай текшелерге кесілуі қажет. Булау уақытының...
 • Page 86 ҚАЗАҚША Ингредиенттер Сукөлеміжәне Шайқау булаууақыты • 250 г сиыр • 180 мл су • Әрқайсысын 3-5 рет 15 еті / қой еті / қосу және секунд араластыру тауықтың төс еті шамамен 30 • Талап етілген жағдайда / шошқа еті мин булау 1 шай...
 • Page 87: ТазалауЖәнеҚақтыКетіру

  ҚАЗАҚША * Ингредиенттер қолдану алдында жуылып, тазаланып, 1 см үлкен емес кішкентай текшелерге кесілуі керек. * Тамақ ішу алдында тағам температурасы мен сәйкестігін үнемі тексеріңіз. * Жоғарғы рецепттер әр түрлі емшектен шығару кезеңдеріндегі сәбилерге арналған. Ұсынысымыз: * Алғашқы емшектен шығару кезеңіне арналған 1-2-ші рецепттер (шамамен 4-6 ай) * Екінші...
 • Page 88 ҚАЗАҚША Қажетболғандаараластыруқұрылғысынанпышақбілігібекітпесіналыңыз. Абайлаңыз • Үшкіркесетіншеттеріненжарақаттанбауүшінпышақтыөтемұқият қолданыңыз. Суыдысыныңқақпағынсағаттілінеқарсыбұрап,суыдысынаналыңыз. Суыдысықақпағынағыптұрғансуменжуыңыз. Қажетболғандатазасудысуыдысынақұйып,онышайыңыз.Суыдысы тазаланғаншақайталаңыз.Судысуыдысындақалдырмаңыз(v суреті Жуғаннанкейіннегізгіқұрылғыменбарлықбөліктерінқұрғатыңыз(w суреті Барлықбөлшектерқұрғақболғандажинақтаңыз. Естесақтаңыз • Булаусебетіжәнеқұмырасияқтытағамменбайланысатынбөлшектер тағамменбоялуымүмкін.Бұләдеттегінәрсе.Барлықбөліктердіәліде пайдалануғаболадыжәнепісірілгентағамғазиянкелтірмейді. Суыдысықағынкетіру Оңтайлы өнімділік үшін құрылғы қағын 2-4 апта сайын кетіруді ұсынамыз. Қақтың түзілуін азайту үшін булау үшін жұмсақ немесе тазартылған су пайдалану ұсынылады. Тазалау...
 • Page 89: Сақтау

  алуға көмектеседі. Кепілдікжәнеқызметкөрсету Егер ақпарат керек болса немесе кез келген мәселелер туындаса, www. philips. com / avent Philips веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз (қосымша мәліметтер үшін берілген дүниежүзілік кепілдік бетін қараңыз). Егер еліңізде тұтынушыларға қолдау...
 • Page 90 ҚАЗАҚША Ақаулық Мүмкінсебептер Шешімі Құрал жұмыс Бұл құрал қауіпсіздік Барлық бөліктерді дұрыстап бекітіңіз. жасамайды. құлпымен Булау алдында құмыра қақпағы сағат жабдықталған. Егер тіліне қарсы бұраумен құмыраға бөліктері негізгі салынып, дұрыс құлыпталуы керек. құрылғыға дұрыс Құмыраны негізгі құрылғыға тігінен бекітілмесе, құрал салып, сағат...
 • Page 91 ҚАЗАҚША Ақаулық Мүмкінсебептер Шешімі Тағамның Құмырадағы Тағамды кішкентай бөліктерге кесіңіз құрамдас бөліктер тым үлкен. (шамамен 1 см текшелер). бөліктері дұрыс піспейді. Құмыра ішіндегі Құмырадағы тағам мөлшерін азайтыңыз. тағам мөлшері тым Тағам мөлшері себеттегі бу жолының көп. үстіңгі шетінен аспауы керек. Су...
 • Page 92 ҚАЗАҚША Ақаулық Мүмкінсебептер Шешімі Құралды ірімшік Ингредиенттер мен булау уақыты сияқты жабысқақ кестесін немесе рецепт мысалдарын тағамды араластыру тексеріп, араластыруға сәйкес үшін қолданып ингредиенттерді таңдаңыз. жатырсыз. Араластыру Араластыруды тоқтатып, құралды функциясын 30 бірнеше секунд суытып, араластыруды секундтан артық қайта бастаңыз. үздіксіз...
 • Page 93: ТехникалықЕрекшеліктер

  ҚАЗАҚША Ақаулық Мүмкінсебептер Шешімі Құмыра қақпағы Құмыра қақпағын құмыраға салып, дұрыс жабылмаған. дұрыстап жабыңыз. Араластыру Бір қолданғанда араластыру құралын функциясы тым ұзақ үздіксіз 30 секундтан артық уақытқа пайдаланылды. қоспаңыз. Су ыдысында Осы бөліктерде қақ Бұл әдеттегі нәрсе. Қақты жүйелі түрде және...
 • Page 94 ҚАЗАҚША Балалардың негізгі тамағын дайындауға арналған құрылғы: SCF862 Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарға қатысты шағымдарды қабылдайтын заңды тұлға: «Филипс Казахстан» ЖШС Манас көшесі, 32А, 503-кеңсе, 050008, Алматы қаласы, Қазақстан Юр. лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан: ТОО «Филипс Казахстан» ул.Манаса, 32А офис 503, 050008 Алматы, Казахстан...
 • Page 95: Македонски

  МАКЕДОНСКИ Погледнете ги сликите на превитканите страници во предниот и задниот дел на упатството за користење. Содржина Важно Вовед Општ опис Пред првата употреба Користење на апаратот Чистење и отстранување бигор Меморија Рециклирање Гаранција и сервисирање Отстранување на проблеми Технички спецификации...
 • Page 96: Важно

  - Не го користете апаратот ако приклучокот, кабелот за напојување или самиот апарат се оштетени. Доколку е оштетен кабелот за напојување, тој мора да биде заменет од страна на Philips; сервисен центар овластен од страна на Philips или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.
 • Page 97 МАКЕДОНСКИ исклучувајте го уредот од струја доколку го оставате без надзор. - Доколку сечилата се заглават, исклучете го апаратот од струја пред да ги отстраните материјалите што ги блокираат сечилата. - Уредот, вклучувајќи го и капакот на бокалот, се загрева при користењето на пареата или набрзо потоа...
 • Page 98 Внимание - Немојте да користите додатоци или делови од други производители или од производители кои не се посебно препорачани од страна на Philips. Ако користите такви додатоци или делови, вашата гаранција станува неважечка. - Не го ставајте апаратот на, или во близина на...
 • Page 99 професионална или полупрофесионална намена или не се користи во согласност со инструкциите во упатството за користење, гаранцијата станува неважечка, а Philips не прифаќа каква било одговорност за настанатата штета. - Поставувајте го апаратот на стабилна, хоризонтална и рамна површина. Уредот испушта жешка пареа за...
 • Page 100 вашето бебе. За повеќе информации во врска со тоа каква густина на храната одговара на различните возрасти, погледнете го водичот за одвикнување од мајчино млеко на веб-сајтот на Philips или побарајте совет од доктор или консултант. - Користете ја само испорачаната лопатка за...
 • Page 101: Вовед

  МАКЕДОНСКИ Електромагнетни полиња (EMF) Овој уред од Philips е во согласност со сите важечки стандардни и одредби во однос на изложеноста на електромагнетни полиња. Вовед Ви честитаме за купувањето и добродојдовте во Philips Avent! За целосно да ја искористите поддршката која ја нуди Philips Avent, регистрирајте...
 • Page 102: Пред Првата Употреба

  МАКЕДОНСКИ Капак на бокалот Отвор за пареа на капакот на бокалот Пред првата употреба Отстранете ги материјалите за пакување од апаратот. Пред првата употреба, темелно исчистете ги сите делови. Погледнете во поглавјето „Чистење и отстранување бигор“. Препорачуваме да активирате еден циклус на пареа со празна корпа...
 • Page 103 МАКЕДОНСКИ Полнење на резервоарот за вода Внимание • Пред да го искористите бокалот за да измерите количина на вода, исплакнете го бокалот и проверете дали е чист. • Пред да го искористите бокалот за да измерите количина на вода, проверете дали единицата со сечила, вклучувајќи ја и заптивката на...
 • Page 104 МАКЕДОНСКИ Готвење на пареа Внимание • Проверете дали единицата со сечила, вклучувајќи ја и заптивката на оската на сечилата, е правилно поставена. Рамната страна на заптивката на оската на сечилата треба да биде свртена нагоре (сл. • Жешката пареа или вода може да ви ги изгори прстите. Не ги допирајте...
 • Page 105 МАКЕДОНСКИ Забелешка • Главната единица има вдлабнатини кои овозможуваат рамномерно лизгање на запците за заклучување и прицврстување на бокалот. Проверете дали бокалот е сигурно прицврстен на главната единица пред да започнете со готвењето на пареа или блендирањето. Ако сѐ уште не сте го наполниле резервоарот за вода со вода за...
 • Page 106 МАКЕДОНСКИ Блендирање по готвењето на пареа Внимание • Проверете дали единицата со сечила, вклучувајќи ја и заптивката на оската на сечилата, е правилно поставена. Рамната страна на заптивката на оската на сечилата треба да биде свртена нагоре (сл. • Бокалот и капакот на бокалот стануваат жешки по циклусот на пареа.
 • Page 107 МАКЕДОНСКИ дополнителни приготвени состојки како ориз или тестенини). Не ја надминувајте ознаката MAX за волумен на храна од 400 ml. Повторно поставете го бокалот за блендирање на главната единица. Вртете го бокалот додека да се прицврсти. Проверете дали бокалот е безбедно поставен, а рачката е позиционирана директно...
 • Page 108 МАКЕДОНСКИ Отстранете го бокалот за блендирање од главната единица и притиснете го капакот за да го отворите. (сл. и сл. Истурете ја исечканата храна во бокалот за блендирање без корпа за пареа. Не го надминувајте количеството MAX од 400 ml. Вратете...
 • Page 109 МАКЕДОНСКИ Состојки и време на готвење на пареа Тип на Состојка Приближно Ниво на вода во храна време на резервоарот за готвење на вода (ml) пареа (мин.)* Овошје Јаболко Портокал/мандарина Праска Круша Ананас Слива Јагода Зеленчук Аспарагус Броколи Морков Карфиол Целер...
 • Page 110 МАКЕДОНСКИ Тип на Состојка Приближно Ниво на вода во храна време на резервоарот за готвење на вода (ml) пареа (мин.)* Месо Пилешко, говедско, јагнешко, свинско итн. Риба Лосос, ситна бела морска риба, сплесната морска риба, бакалар, пастрмка итн. * Храната мора да биде исечена на мали коцки кои не треба да бидат поголеми...
 • Page 111 МАКЕДОНСКИ Состојка Волумен на Блендирање вода и време на готвење на пареа • 250 g • Додајте • Блендирајте говедско / 180ml вода 3-5 пати по 15 јагнешко и гответе на секунди / пилешки пареа околу • Доколку е гради / 30 мин.
 • Page 112 МАКЕДОНСКИ Состојка Волумен на Блендирање вода и време на готвење на пареа • 100 g • Додајте • Блендирајте бакалар 180ml вода 2-3 пати по 5 • 150g и гответе на секунди компири пареа околу • По 30 мин. блендирањето, поделете...
 • Page 113 МАКЕДОНСКИ Состојка Волумен на Блендирање вода и време на готвење на пареа • 240 g • Додајте • Нема потреба аспарагус 120 ml вода од блендирање и гответе на • По готвењето пареа околу на пареа, 20 мин. поделете го аспарагусот...
 • Page 114: Чистење И Отстранување Бигор

  МАКЕДОНСКИ Чистење и отстранување бигор Чистење Внимание • Исчистете го апаратот веднаш по секоја употреба. • Не ја потопувајте главната единица и резервоарот за вода во вода и немојте да ги плакнете под чешма. • Никогаш не користете белило или хемиски раствори/таблети за стерилизација...
 • Page 115 МАКЕДОНСКИ Свртете го капакот на резервоарот за вода во правец спротивен од стрелките на часовникот и отстранете го од резервоарот за вода. Измијте го капакот на резервоарот за вода под чешма. Ако има потреба, наточете свежа вода во резервоарот за вода, а...
 • Page 116: Меморија

  Доколку ви се потребни информации или ако имате какви било проблеми, ве молиме да го посетите веб-сајтот на Philips на www. philips. com / avent или да се обратите до центарот за корисничка поддршка на Philips во вашата земја (за повеќе детали, погледнете во...
 • Page 117: Отстранување На Проблеми

  МАКЕДОНСКИ нема центар за корисничка поддршка, одете кај вашиот локален продавач на Philips. Отстранување на проблеми Ова поглавје ги сумира најчестите проблеми со кои можете да се соочите при користење на апаратот. Доколку не сте во можност да го решите проблемот со долунаведените информации, обратете се до...
 • Page 118 МАКЕДОНСКИ Проблем Можна причина Решение Од Не сте го измиле Погледнете во поглавјето резервоарот резервоарот „Чистење и отстранување бигор“ за вода за вода пред за да го исчистите резервоарот излегува употребата. за вода, а потоа активирајте непријатен циклус на пареа со празен бокал. мирис...
 • Page 119 МАКЕДОНСКИ Проблем Можна причина Решение Состојките не Парчињата Пресечете ја храната на помали се целосно храна во бокалот парчиња (коцки од околу 1 cm). зготвени. се преголеми. Има премногу Намалете го количеството на храна во храна во бокалот. бокалот. Количеството на храна не треба да...
 • Page 120 МАКЕДОНСКИ Проблем Можна причина Решение Функцијата за Има премногу Исклучете го апаратот и блендирање храна во обработувајте помало не работи. бокалот. количество. Немојте да ставате толку многу храна во бокалот за капакот да не може да се затвори. Препорачуваме да не ја...
 • Page 121 МАКЕДОНСКИ Проблем Можна причина Решение Состојките Состојките треба да се измијат, претходно не излупат и да се исечат на мали се доволно коцки не поголеми од 1cm пред обработени. да ги изложите на пареа и да ги блендирате. Преголема Зголемете ја или намалете ја или...
 • Page 122: Технички Спецификации

  МАКЕДОНСКИ Проблем Можна причина Решение Има бели На тие делови Ова е нормална појава. точки на има наталожен Периодично отстранувајте го резервоарот бигор. бигорот. Избришете го капакот за вода и на резервоарот за вода и капакот на капакот на бокалот со влажна резервоарот...
 • Page 123 POLSKI Patrz: rysunki na rozkładanych stronach z przodu i z tyłu instrukcji obsługi. Spis treści Ważne Wprowadzenie Opis ogólny Przed pierwszym użyciem Zasady używania urządzenia Czyszczenie i usuwanie kamienia Przechowywanie Ochrona środowiska Gwarancja i serwis Rozwiązywanie problemów Dane techniczne...
 • Page 124: Ważne

  - Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód zasilający lub samo urządzenie. Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego zleć autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie. - Urządzenie nie może być używane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub...
 • Page 125 POLSKI Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, jeśli zamierzasz pozostawić je bez nadzoru. - W przypadku zablokowania ostrzy przed usunięciem składników, które je blokują, wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego. - Podczas gotowania na parze, jak również tuż po jego zakończeniu, urządzenie —...
 • Page 126 Uwaga - Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji. - Nie umieszczaj urządzenia na działającym lub nagrzanym piekarniku lub kuchence gazowej ani w ich pobliżu.
 • Page 127 - Nie korzystaj z urządzenia, jeśli upadło lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zanieś je do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips w celu naprawy. - Nigdy nie korzystaj z funkcji gotowania na parze, jeśli w zbiorniku nie ma wody.
 • Page 128: Wprowadzenie

  Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips Avent! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips Avent, zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome. To podstawowe urządzenie do przygotowywania jedzenia dla dzieci łączy w sobie funkcje miksowania i gotowania na parze, dzięki czemu...
 • Page 129: Opis Ogólny

  POLSKI Opis ogólny Opis produktu (rys. Łopatka Pokrywka zbiornika wody Otwór wylotowy pary w zbiorniku wody Zbiornik wody Jednostka główna Pokrętło regulacyjne Pozycja „Para” Pozycja „Wył.” Pozycja „Miksowanie” Wskaźnik zasilania (gotowanie na parze) Przełącznik blokady dzbanka Przewód zasilający Wskaźnik poziomu wody i ilości jedzenia Uchwyt dzbanka Dzbanek do gotowania na parze i miksowania Część...
 • Page 130: Zasady Używania Urządzenia

  POLSKI Zasady używania urządzenia Uwaga • Przed przystąpieniem do karmienia dziecka zawsze sprawdź temperaturę i konsystencję jedzenia wierzchnią częścią dłoni. To urządzenie jest przeznaczone do gotowania na parze świeżych, stałych składników i miksowania ich w celu uzyskania konsystencji odpowiedniej dla dzieci. Zazwyczaj najpierw składniki się gotuje, a następnie miksuje. Można jednak użyć...
 • Page 131 POLSKI Uwaga • Upewnij się, że ilość wody w zbiorniku nie przekracza poziomu 180 ml. Wskaźnik poziomu wody znajduje się na dzbanku do miksowania. • Zaleca się używanie miękkiej lub oczyszczonej wody, ponieważ minerały zawarte w wodzie mineralnej lub bieżącej mogą prowadzić do szybszego gromadzenia się...
 • Page 132 POLSKI Uwaga • Składniki muszą być umyte, obrane i pokrojone na małe kostki nie większe niż 1 cm przed rozpoczęciem gotowania na parze. • Jeśli chcesz gotować na parze zamrożone surowe produkty, musisz je rozmrozić przed włożeniem do kosza. Pozbądź się nadmiaru wody z rozmrożonych składników, zanim umieścisz je w dzbanku.
 • Page 133 POLSKI Obróć pokrętło regulacyjne na ustawienie pary (rys. ). Zalecana ilość wody do gotowania na parze jest podana w tabeli w rozdziale „Składniki i czas przygotowania”. » Zapali się żółty wskaźnik informujący, że trwa gotowanie na parze. » Po zakończeniu cyklu gotowania urządzenie automatycznie się wyłączy, a wskaźnik zgaśnie.
 • Page 134 POLSKI Za pomocą dołączonej łopatki wyjmij kosz do gotowania na parze z dzbanka. Włóż łopatkę do otworów w koszu (stroną z wyrazem „Avent” zwróconą do góry) i podnieś kosz (rys. Trzymając za łopatkę, przelej ugotowane na parze jedzenie do dzbanka do miksowania (rys. Uwaga •...
 • Page 135 POLSKI Tylko miksowanie Uwaga • Upewnij się, że część tnąca wraz z uszczelką wałka tnącego jest prawidłowo założona. Płaska strona uszczelki wałka tnącego powinna być skierowana ku górze (rys. • Podczas pracy urządzenia zawsze pilnuj, aby pokrywka dzbanka do miksowania była poprawnie zablokowana na swoim miejscu. Uwaga •...
 • Page 136 POLSKI Uwaga • Nie miksuj dłużej niż przez 30 sekund bez przerwy. Jeśli miksowanie trwa dłużej niż 30 sekund, zwolnij pokrętło, aby przerwać operację, i zaczekaj kilka sekund przed kontynuowaniem pracy. W przypadku nagrzania jednostki głównej odczekaj kilka minut, aż ostygnie przed ponownym użyciem.
 • Page 137 POLSKI Rodzaj Składniki Czas Poziom wody w żywności przygotowania zbiorniku (ml) w przybliżeniu (min.)* Cebula Groszek Papryka Ziemniak Dynia Szpinak Brukiew Słodka kukurydza Batat Pomidor Rzepa Cukinia Mięso Kurczak, wołowina, cielęcina, wieprzowina itp. Ryba Łosoś, witlinek, sola, dorsz, pstrąg itp. * Wszystkie składniki należy pokroić...
 • Page 138 POLSKI Składniki Ilość wody i Miksowanie czas gotowania na parze • 50 g • Nie trzeba • Dodaj 60 ml mleka • Zmiksuj 3–5 razy, (2) Banan z bananów gotować na awokado* • 50 g awokado parze każdorazowo po ok. 15 sekund •...
 • Page 139 POLSKI Składniki Ilość wody i Miksowanie czas gotowania na parze • 120 g łososia • Dodaj 120 ml • Zmiksuj 2–3 razy, • 120 g wody i gotuj każdorazowo po ok. brokułów na parze 5 sekund przez około • Po zakończeniu (7) Brokuły 20 min miksowania...
 • Page 140: Czyszczenie I Usuwanie Kamienia

  POLSKI Czyszczenie i usuwanie kamienia Czyszczenie Uwaga • Czyść urządzenie bezpośrednio po użyciu. • Nigdy nie zanurzaj jednostki głównej i zbiornika wody w wodzie ani nie opłukuj ich pod bieżącą wodą. • Nigdy nie używaj środków wybielających ani chemicznych roztworów/ tabletek sterylizujących, aby wyczyścić...
 • Page 141 POLSKI W razie potrzeby wlej świeżą wodę do zbiornika i go przepłucz. Jeśli to konieczne, powtarzaj tę czynność do momentu, kiedy zbiornik wody będzie czysty. Nie zostawiaj wody w zbiorniku (rys. Po zakończeniu mycia osusz jednostkę główną i wszystkie części (rys.
 • Page 142: Przechowywanie

  Gwarancja i serwis W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www. philips. com / avent lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (szczegóły znajdują się w załączonej ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć...
 • Page 143: Rozwiązywanie Problemów

  POLSKI Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Prawdopodobna Problem Rozwiązanie przyczyna Urządzenie nie Urządzenie jest Poprawnie złóż...
 • Page 144 POLSKI Prawdopodobna Problem Rozwiązanie przyczyna Urządzenie nie Do zbiornika nie Wyłącz urządzenie i odłącz wytwarza pary. dolano wody. wtyczkę z gniazdka, a następnie napełnij zbiornik wodą. W zbiorniku wody Usuń kamień ze zbiornika wody. nagromadziło Szczegółowe informacje na się zbyt dużo ten temat znajdują...
 • Page 145 POLSKI Prawdopodobna Problem Rozwiązanie przyczyna W zbiorniku jest Dodaj ilość wody odpowiednią za mało wody. do czasu gotowania na parze. W rozdziale „Składniki i czas przygotowania” opisano, jaka ilość wody jest potrzebna w zależności od składników, przepisu i czasu gotowania. W zbiorniku wody Usuń...
 • Page 146 POLSKI Prawdopodobna Problem Rozwiązanie przyczyna Urządzenie jest Korzystaj z tabeli składników i używane do czasów gotowania na parze lub miksowania przykładowych przepisów oraz kleistych wybieraj składniki, które nadają produktów, np. się do miksowania. sera. Funkcja Przerwij miksowanie, poczekaj, miksowania była aż...
 • Page 147 POLSKI Prawdopodobna Problem Rozwiązanie przyczyna Urządzenie Zbyt duża ilość Wyłącz urządzenie i miksuj pracuje głośno, składników w mniejszą ilość składników. wydziela dzbanku. nieprzyjemny zapach, nagrzewa się, dymi itp. Pokrywka Załóż pokrywkę na dzbanek i dzbanka jest dokręć. nieprawidłowo zamknięta. Funkcja Jednorazowo nie korzystaj z miksowania była funkcji miksowania w sposób...
 • Page 148: Dane Techniczne

  POLSKI Dane techniczne Napięcie/moc: patrz tabliczka znamionowa na spodzie urządzenia Maksymalna pojemność zbiornika wody: 180 ml Maksymalna pojemność dzbanka do miksowania: 400 ml Temperatura podczas pracy: od 10 do 40°C Zabezpieczenie: system grzejny reagujący na temperaturę...
 • Page 149: Русский

  РУССКИЙ Для справки на развороте обложки инструкции по эксплуатации в начале и в конце приведены рисунки. Содержание Важно Введение Общее описание Перед первым использованием Использование прибора Очистка и удаление накипи Хранение Утилизация Гарантия и обслуживание Поиск и устранение неисправностей Технические характеристики...
 • Page 150: Важно

  вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены. В случае повреждения сетевого шнура его следует заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. - Лица с ограниченными физическими или...
 • Page 151 РУССКИЙ - Соблюдайте осторожность при обращении с острыми лезвиями, особенно при опустошении кувшина и во время очистки прибора. Отключайте устройство от источника питания, когда оно остается без присмотра. - В случае заедания ножевого блока отключите прибор от сети, прежде чем извлекать продукты, препятствующие...
 • Page 152 Внимание! - Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, а также аксессуарами и деталями, не имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу. - Не помещайте прибор на работающую или нагретую печь или плиту, а также рядом с ней.
 • Page 153 также при нарушении правил данной инструкции по эксплуатации гарантийные обязательства утрачивают свою силу, и в этом случае компания Philips не несет ответственности за какой бы то ни было причиненный ущерб. - Прибор необходимо ставить на устойчивую горизонтальную ровную поверхность. Во время...
 • Page 154 чтобы убедиться, что температура безопасна для ребенка. - Всегда проверяйте консистенцию приготовленного детского питания. В инструкции по введению прикорма, которую можно загрузить на сайте Philips, указаны различные варианты консистенции пищи в соответствии с возрастом малыша. Также вы можете проконсультироваться по этому вопросу с врачом...
 • Page 155: Введение

  защита от перегрева, подождите несколько минут, пока прибор остынет. После этого прибором можно вновь пользоваться. Электромагнитные поля (ЭМП) Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей. Введение Благодарим вас за выбор продукции Philips Avent! Чтобы...
 • Page 156: Перед Первым Использованием

  РУССКИЙ Шкала уровня воды и количества продуктов Ручка кувшина Кувшин для смешивания и приготовления на пару Ножевой блок Фиксатор ножевого блока Паровой тракт на корзине Чаша для приготовления на пару Паровпускное отверстие в крышке кувшина Язычок крышки Крышка кувшина Отверстие для пара в крышке кувшина Перед...
 • Page 157 РУССКИЙ сначала смешивания, а затем приготовления на пару; подогрева жидкостей, таких как суп, соус или вода; разогрева продуктов. разморозки продуктов; приготовления риса и макаронных изделий; измельчения твердых ингредиентов, таких как кубики льда или сахара-рафинада, и вязких ингредиентов, таких как сыр Заполнение...
 • Page 158 РУССКИЙ Примечание • Всегда проверяйте, надежно ли закрыта крышка резервуара для воды, прежде чем включать прибор. Обработка паром Внимание! • Убедитесь, что ножевой блок (в том числе фиксатор ножевого блока) собран правильно. Фиксатор ножевого блока должен быть установлен плоской стороной вверх (рис. •...
 • Page 159 РУССКИЙ Зафиксируйте кувшин на основном устройстве, повернув его по часовой стрелке (рис. Примечание • Основное устройство снабжено пазами для плавного перемещения фиксаторов и надежного крепления кувшина. Перед началом приготовления на пару или смешивания убедитесь, что кувшин надежно зафиксирован на основном устройстве.
 • Page 160 РУССКИЙ Измельчение после приготовления на пару Внимание! • Убедитесь, что ножевой блок (в том числе фиксатор ножевого блока) собран правильно. Фиксатор ножевого блока должен быть установлен плоской стороной вверх (рис. • Во время приготовления на пару кувшин и крышка нагреваются. Держите...
 • Page 161 РУССКИЙ Установите кувшин для смешивания обратно на основное устройство. Поверните кувшин и зафиксируйте его. Убедитесь, что кувшин установлен правильно, а ручка находится непосредственно над фиксатором кувшина. Убедитесь, что ручка располагается справа (рис. Для начала работы поверните переключатель в положение смешивания и дождитесь измельчения ингредиентов до нужной консистенции...
 • Page 162 РУССКИЙ Снимите кувшин для смешивания с основного устройства и нажмите на язычок крышки, чтобы открыть кувшин (рис. и рис. Переложите нарезанные продукты в кувшин для смешивания без корзины для приготовления на пару. Не превышайте отметку максимального объема (MAX) — 400 мл. Поставьте...
 • Page 163 РУССКИЙ Ингредиенты и время приготовления на пару Тип Ингредиент Примерное Уровень воды в продуктов время резервуаре (мл) приготовления на пару (мин.)* Фрукты Яблоко Апельсин/мандарин Персиковый Груша Ананас Слива Клубника Овощи Спаржа Брокколи Морковь Цветная капуста Сельдерей Баклажан Фенхель Стручковая фасоль Лук-порей...
 • Page 164 РУССКИЙ Тип Ингредиент Примерное Уровень воды в продуктов время резервуаре (мл) приготовления на пару (мин.)* Мясо Курица, говядина, баранина, свинина и т. д. Рыба Лосось, хек, камбала, треска, форель и т. д. * Все продукты должны быть нарезаны на небольшие кусочки размером...
 • Page 165 РУССКИЙ Ингредиент Объем воды Взбивание и время обработки паром • 250 г • Добавьте • Смешивайте в говядины/ 180 мл воды, 3-5 подходов по баранины/ готовьте 15 секунд каждый куриных на пару • Смешайте 1 (4) Мясные грудок/ примерно столовую ложку кубики* свинины...
 • Page 166 РУССКИЙ Ингредиент Объем воды Взбивание и время обработки паром • 240 г • Добавьте • Смешивание не спаржи 120 мл воды, требуется готовьте • После на пару приготовления на примерно пару разделите 20 мин спаржу на 3 (8) Необычная порции. Смешайте спаржа* 1 порцию...
 • Page 167: Очистка И Удаление Накипи

  РУССКИЙ Очистка и удаление накипи Очистка Внимание! • Всегда очищайте прибор сразу после использования. • Запрещается погружать основное устройство и резервуар в воду или промывать под струей воды. • Запрещается использовать для чистки прибора отбеливатель или химические стерилизующие растворы/таблетки. • Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным...
 • Page 168 РУССКИЙ Промойте крышку резервуара под струей воды. При необходимости залейте в резервуар свежую воду и промойте его. При необходимости повторяйте процедуру до полной очистки резервуара. Не оставляйте в резервуаре воду (рис. После очистки высушите основное устройство и все части прибора (рис. Установите...
 • Page 169: Хранение

  Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips по адресу www. philips. com / avent или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (контактные данные приведены в гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра поддержки...
 • Page 170 РУССКИЙ Проблема Возможная причина Способы решения Прибор не Прибор оснащен Соберите части прибора работает. системой должным образом. блокировки. Перед обработкой Прибор не будет паром необходимо работать, если его установить крышку части собраны кувшина на кувшин и расположены и зафиксировать ее, на...
 • Page 171 РУССКИЙ Проблема Возможная причина Способы решения В резервуаре для Очистите резервуар воды образовалось от накипи. Инструкции слишком много см. в разделе главы накипи. "Очистка и удаление накипи", который касается удаления накипи. Паровой тракт, Проверьте отверстие отверстие выхода выхода пара на пара...
 • Page 172 РУССКИЙ Проблема Возможная причина Способы решения В резервуаре Добавьте необходимый слишком мало воды. объем воды в соответствии со временем обработки паром. Ознакомьтесь с главой "Ингредиенты и время приготовления на пару" и проверьте необходимый объем воды в соответствии со временем приготовления на пару для...
 • Page 173 РУССКИЙ Проблема Возможная причина Способы решения Кувшин установлен Установите кувшин с на основное крышкой на основное устройство устройство, совместите неправильно. ручку кувшина со значком на основном устройстве и поверните кувшин против часовой стрелки, чтобы зафиксировать его на основном устройстве. Крышка Закройте...
 • Page 174 РУССКИЙ Проблема Возможная причина Способы решения Ингредиенты Перед обработкой паром недостаточно и смешиванием все хорошо ингредиенты необходимо подготовлены. вымыть, очистить и нарезать на небольшие кусочки размером не более 1 см. Смешивается Уменьшите или увеличьте слишком большое объем продуктов для или слишком смешивания.
 • Page 175 РУССКИЙ Проблема Возможная причина Способы решения Крышка Закройте кувшин кувшина закрыта крышкой и надежно неправильно. зафиксируйте. Вы слишком Не смешивайте продукты долго используете более 30 секунд без функцию перерыва. смешивания. На резервуаре На этих частях Это нормально. для воды прибора Периодически...
 • Page 176: Технические Характеристики

  РУССКИЙ Технические характеристики Напряжение/мощность: 220-240В ~, 50-60 Гц Мощность при нагреве: 330 Вт Мощность при смешивании: 100 Вт Максимальная вместимость резервуара для воды: 180 мл Максимальная вместимость кувшина для смешивания: 400 мл Эксплуатации - Температура:+10°C ~ +40°C - Относительная влажность: 20–90 % при 40 °C, без конденсации - Атмосферное...

This manual is also suitable for:

Avent scf862Avent scf862/01

Table of Contents