Download Print this page
DeWalt DCGG571 Manual

DeWalt DCGG571 Manual

Xr li-ion
Hide thumbs Also See for DCGG571:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 36

Quick Links

DCGG571

Advertisement

loading

Summary of Contents for DeWalt DCGG571

 • Page 1 DCGG571...
 • Page 2 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) English (original instructions) Español (traducido de las instrucciones originales) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Português (traduzido das instruções originais) Suomi (käännetty alkuperäisestä...
 • Page 3 Figure 1 Figure 2 Figure 3...
 • Page 4 Figure 4 Figure 5 Figure 6 Figure 7 Figure 8...
 • Page 5 Figure 9 Figure 10 Figure 11 Figure 12 Figure 13...
 • Page 6 DANSK LEDNINGSFRI SMØREPISTOL DCGG571 Tillykke! Du har valgt et D WALT-værktøj. Mange års erfaring, Et estimat af eksponeringsniveauet for ihærdig produktudvikling og innovation gør D WALT vibration bør også tage højde for de én af de mest pålidelige partnere for professionelle gange, værktøjet slukkes, eller når det...
 • Page 7 Hold børn og omkringstående på afstand, når der anvendes elektrisk værktøj. LEDNINGSFRI SMØREPISTOL Distraktioner kan medføre, at du mister DCGG571 kontrollen. WALT erklærer, at produkterne beskrevet under 2) ELEKTRISK SIKKERHED Tekniske data er udformet i overensstemmelse Stik på...
 • Page 8 DANSK der bliver siddende på en roterende del at bruge adapterstik sammen med af elektrisk værktøj, kan give anledning til jordforbundet elektrisk værktøj. personskade Umodificerede stik og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk Undlad at række for langt. Hold hele tiden stød.
 • Page 9 DANSK instruktioner, idet der tages hensyn til • Hvis slangen knækker eller er beskadiget, arbejdsforholdene og den opgave, som kan der forekomme et brud, hvilket kan skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til medføre alvorlig personskade. Udskift andre opgaver end dem, det er beregnet til, slangen ved det første tegn på...
 • Page 10 DANSK Vigtig sikkerhedsvejledning for alle • Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt batteriopladere forlængerledning kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød. GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinformationer •...
 • Page 11 DANSK hele tiden og angive, at opladningsprocessen er DCB107, DCB112 startet. Når opladeren opdager et batteri, der er varmt, 3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe forsinker den automatisk opladningen, indtil batteriet konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan er afkølet.
 • Page 12 Må ikke udsættes for vand. Batteripakke Defekte ledninger skal udskiftes BATTERITYPE omgående. DCGG571 kører på en 18 volt batteripakke. Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C. DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185 batteripakker kan bruges. Se Tekniske data for flere informationer.
 • Page 13 DANSK q. Batteriets udløsningsknap Oplad kun D WALT batteripakker med de specielle D WALT opladere. r. Gummifødder Opladning af andre typer batteripakker s. Slangeclips end de specielle D WALT batterier t. Skulderremsfastgørelse med en D WALT oplader, kan få dem til at sprænges eller føre til andre farlige u.
 • Page 14 DANSK Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles Skulderrem (fi g. 1) helt ud. Din smørepistol leveres med en skulderrem. Sæt skulderremsclipsene ind i clipsehullerne LED arbejdslys (fi g. 1, 3) i skulderremmmen (u), der findes på Der findes et LED arbejdslys (d) placeret på skulderremsfastgørelsen (t).
 • Page 15 DANSK BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en 1. Skru smørerøret (j) af fra indikation af den opladning, der resterer i smørepistolsamlingen (n). batteripakken. Den angiver ikke værktøjets 2. Skru smørerørsdækslet (k) af fra smørerøret (j) funktionalitet og er underlagt variation baseret og træk smørestangen ud (m). på...
 • Page 16 DANSK Montering af lavtrykskobling (leveres ikke 3. Tag dækslet af den fleksible slange sammen med værktøjet) (g), tryk derefter på den variable hastighedsudløserkontakt (a) i 10–20 sekunder. 1. Sæt smørerørssamlingen (n) tilbage i smørepistolen og skru den godt fast. 4. Hvis smøremidlet ikke flyder gennem slangen, gentag fra trin 1.
 • Page 17 DANSK variable hastighedsudløserkontakt for at starte RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN påfyldningsprocessen. Når den korrekte mængde ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. smøremiddel er blevet doseret, skal du slippe Afbryd strømforsyningen til opladeren før udløseren og fjerne koblingen fra smøreniplen. Hvis rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra koblingen ikke udløses, kan der stadig være et opladerens yderside med en klud eller resttryk i ledningen.
 • Page 18 DANSK produktet til et hvilket som helst autoriseret Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om serviceværksted, der modtager det på vore vegne. korrekt tilbehør. Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede Miljøbeskyttelse serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit lokale D WALT-kontor på...
 • Page 19 DANSK GARANTI dit nærmeste autoriserede D WALT WALT er sikker på produkternes kvalitet serviceværksted i D WALT kataloget og tilbyder en enestående garanti til eller kontakt dit D WALT kontor på den professionelle brugere af dette værktøj. adresse, der er opgivet i denne manual. Denne garantierklæring er en tilføjelse Der findes en liste over autoriserede til dine kontraktmæssige rettigheder...
 • Page 20 DEUTSCH FETTPRESSE MIT AKKU DCGG571 Herzlichen Glückwunsch! Anwendungen, mit anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt wird, Sie haben sich für ein Gerät von D WALT kann die Vibrationsemission verschieden entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige sein. Dies kann den Expositionsgrad Produktentwicklung und Innovation machen über die Gesamtbetriebszeit erheblich...
 • Page 21 Akkutyp Li-Ion Ungefähre Lade min dauer der Akkus (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) FETTPRESSE MIT AKKU DCGG571 (3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah) WALT erklärt hiermit, dass diese unter Gewicht 0,29 Technische Daten beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen: 2006/42/EC, EN 60745-1.
 • Page 22 DEUTSCH 1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH 3) SICHERHEIT VON PERSONEN Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft dunkle Bereiche begünstigen Unfälle. an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn in explosionsgefährdeten Umgebungen,...
 • Page 23 DEUTSCH wird die Aufgabe besser und sicherer Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen erledigen, wenn es bestimmungsgemäß Metallteilen fern, die eine Verbindung verwendet wird. zwischen den Polen verursachen können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden, Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, kann dies zu Verbrennungen oder einem dessen Schalter defekt ist.
 • Page 24 DEUTSCH Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange • Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts Haare können sich in den beweglichen Teilen alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem verfangen. Ladegerät und dem Akku. WARNUNG: Gefahr durch Spritzen WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine oder von schweren Verletzungen.
 • Page 25 DEUTSCH schädlichen Einflüssen oder Belastungen Ladegeräte ausgesetzt wird. Die Ladegeräte DCB105, DCB107, DCB112 können • Ein Verlängerungskabel sollte nur mit 18 V Li-Ionen-Akkus (DCB180, DCB181, dann verwendet werden wenn es DCB182, DCB183, DCB184 und DCB185) absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes betrieben werden. Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder An diesem Ladegerät müssen keine Einstellungen gefährliche oder tödliche Verletzungen durch...
 • Page 26 DEUTSCH TEMPERATURVERZÖGERUNG reißen kann, was zu schweren Verletzungen führen kann. DCB105, DCB107, DCB112 • Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku Ladegeräten von D WALT auf. zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die •...
 • Page 27 Akku Beschädigte Kabel sofort austauschen. AKKUTYP Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen. Für das Modell DCGG571 wird ein 18 Volt Akku eingesetzt. Es können die Akkus DCB180, DCB181, DCB182, Nur in Innenräumen verwenden. DCB183, DCB184 und DCB185 verwendet werden.
 • Page 28 DEUTSCH Beschreibung (Abb. 1) kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu beaufsichtigen. WARNUNG: Nehmen Sie niemals • Dieses Gerät darf nicht von Personen Änderungen am Elektrowerkzeug (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu physischen, sensorischen oder mentalen Schäden oder Verletzungen führen.
 • Page 29 DEUTSCH wird aktiviert, wenn der Auslöseschalter gedrückt WARNUNG: Die Fettpresse kann wird und die Taste für die LED-Arbeitsleuchte (e) hohen Druck erzeugen. Entfernen in der Position ON steht. Wenn die Taste für die oder manipulieren Sie das LED-Arbeitsleuchte in der Position OFF steht, Druckentlastungsventil nicht.
 • Page 30 DEUTSCH AKKU-LADESTANDSANZEIGE (FIG. 6) Entfernen einer leeren Fettkartusche Einige D WALT-Akkus besitzen eine (Abb. 1) Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den 1. Ziehen Sie den Griff des Schmiermittelrohrs verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen. (l) so weit wie möglich heraus, sichern Sie Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie dann die Stange des Schmiermittelrohrs (m) die Taste für die Ladestandsanzeige (ff) gedrückt.
 • Page 31 DEUTSCH 4. Nehmen Sie die Schmiermittelrohrbaugruppe 6. Verwenden Sie das Entlüftungsventil (x), aus dem Schmiermittelgroßbehälter und um jegliche Luft zu entfernen, die sich wischen Sie überschüssiges Schmiermittel ab. möglicherweise in der Kartusche befindet. Siehe dazu Beseitigen von Lufteinschlüssen. 5. Schrauben Sie die Schmiermittelrohrbaugruppe (n) wieder in die Fettpresse.
 • Page 32 DEUTSCH das Werkzeug vor dem ersten Gebrauch mit einem zu verwendenden Schmiermittelarmatur. Drücken Fett der Marke zu spülen, die später verwendet Sie vorsichtig verstellbaren Drehzahlregler, um mit werden soll. der Befüllung zu beginnen. Sobald die richtige Menge Fett abgegeben wurde, lassen Sie den BETRIEB Auslöser los und entfernen Sie die Kupplung von der Schmiermittelarmatur.
 • Page 33 DEUTSCH metallischen Teile des Gerätes. Diese 2. Schrauben Sie die Schmiermittelrohrbaugruppe Chemikalien können das in diesen (n) von der Fettpresse ab und legen Sie sie weg. Teilen verwendete Material aufweichen. 3. Heben Sie den Filter vorsichtig mit einem Verwenden Sie ein nur mit Wasser kleinen Schlitzschraubendreher heraus.
 • Page 34 DEUTSCH Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt, durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner die es in unserem Auftrag sammeln. technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte umweltgerecht. Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle erfahren Sie bei Ihrem örtlichen D WALT-...
 • Page 35 DEUTSCH GARANTIE • Das Produkt wird vollständig im WALT vertraut auf die Qualität Originallieferumfang zurückgegeben. seiner Produkte und bietet daher den professionellen Anwendern des Produktes Um einen Garantieanspruch anmelden zu eine herausragende Garantie. Diese können, wenden Sie sich an einen D WALT- Garantieerklärung gilt als Ergänzung Service-Partner in Ihrer Nähe, dessen...
 • Page 36 EN GLI SH CORDLESS GREASE GUN DCGG571 An estimation of the level of exposure to Congratulations! vibration should also take into account You have chosen a D WALT tool. Years of the times when the tool is switched off experience, thorough product development and...
 • Page 37 Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed CORDLESS GREASE GUN (grounded) power tools. Unmodified plugs DCGG571 and matching outlets will reduce risk of WALT declares that these products described electric shock. under Technical Data are in compliance with: Avoid body contact with earthed or 2006/42/EC, EN 60745-1.
 • Page 38 EN GLI SH Do not expose power tools to rain or wet If devices are provided for the connection conditions. Water entering a power tool will of dust extraction and collection facilities, increase the risk of electric shock. ensure these are connected and properly used.
 • Page 39 CAUTION: Burn hazard. To reduce equipment. the risk of injury, charge only DeWALT rechargeable battery packs. Other types • Air vents often cover moving parts and of batteries may overheat and burst should be avoided.
 • Page 40 EN GLI SH limited to, steel wool, aluminum foil or • Disconnect the charger from the outlet any buildup of metallic particles should before attempting any cleaning. This will be kept away from charger cavities. reduce the risk of electric shock. Removing Always unplug the charger from the the battery pack will not reduce this risk.
 • Page 41 EN GL IS H This charger will not charge a faulty battery pack. • Never force the battery pack into charger. The charger will indicate faulty battery by refusing to Do not modify the battery pack in any way light or by displaying problem pack or charger blink to fit into a non-compatible charger as pattern.
 • Page 42 Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C. Battery Pack BATTERY TYPE Only for indoor use. The DCGG571 operates on an 18 volt battery pack. The DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, Discard the battery pack with due care DCB184 and DCB185 battery packs may be used.
 • Page 43 EN GL IS H h. Flexible hose safety spring guard Your D WALT charger is double insulated in accordance with EN 60335; therefore i. Flexible hose coupler no earth wire is required. j. Grease tube If the supply cord is damaged, it must be replaced k.
 • Page 44 EN GLI SH red to indicate when the switch is in its unlocked TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE position. 1. Align the battery pack (p) with the rails inside the To unlock the trigger switch, press the lock-off tool’s handle (fig.
 • Page 45 EN GL IS H IMPORTANT: The grease gun will lose its prime if 6. Release the grease tube rod (m) from the there are air pockets in the lubricant. retaining slot (o) and slowly press it back into the tube. Removing Empty Grease Cartridge 7.
 • Page 46 EN GLI SH 3. Fill until the rod is pushed out of the grease tube Proper hand position requires one hand on the approximately 20 cm. Do not overfill. If the rod flexible hose safety spring guard (h) with the other fails to move during the filling process, stop.
 • Page 47 EN GL IS H air vents. Wear approved eye protection 5. Once clean, reinsert the filter into the round and approved dust mask when groove, ensuring it is fully seated, and reattach performing this procedure. the grease tube assembly to the grease gun. WARNING: Never use solvents or Optional Accessories other harsh chemicals for cleaning the...
 • Page 48 EN GLI SH Rechargeable Battery Pack This long life battery pack must be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs which were easily done before. At the end of its technical life, discard it with due care for our environment: •...
 • Page 49 EN GL IS H GUARANTEE WALT is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee for professional users of the product. This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your contractual rights as a professional user or your statutory rights as a private non-professional user.
 • Page 50 ESPAÑOL PISTOLA DE ENGRASE INALÁMBRICA DCGG571 ¡Enhorabuena! aplicaciones, con accesorios diferentes o mal mantenidos, la emisión de Ha elegido una herramienta D WALT. Años de vibración puede variar. Esto puede experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo aumentar considerablemente el nivel de...
 • Page 51 Tiempo aprox, de min PISTOLA DE ENGRASE INALÁMBRICA carga de los (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) DCGG571 paquetes de baterías WALT declara que los productos descritos bajo (3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah) Datos técnicos son conformes a las normas:...
 • Page 52 ESPAÑOL 1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO 3) SEGURIDAD PERSONAL Mantenga el área de trabajo limpia y bien Manténgase alerta, esté atento a lo que iluminada. Las áreas en desorden u oscuras hace y use el sentido común cuando pueden provocar accidentes.
 • Page 53 ESPAÑOL se utiliza de acuerdo con sus características uso de cualquier otro tipo de batería puede técnicas. crear un riesgo de lesión o de incendio. No utilice la herramienta eléctrica si no Cuando no se esté utilizando la batería, puede encenderse y apagarse con el manténgala alejada de otros objetos de interruptor.
 • Page 54 ESPAÑOL • Las ventilaciones cubren a menudo las • Antes de utilizar el cargador, lea todas las piezas móviles y deberán evitarse. La ropa instrucciones y advertencias del cargador, del suelta, las joyas y el pelo largo pueden quedar paquete de baterías y del producto que utiliza atrapados en las piezas en movimiento.
 • Page 55 ESPAÑOL • No utilice cables de extensión a menos Procedimiento de carga (fi g. 2) que sea estrictamente necesario. El uso 1. Conecte el cargador a una toma adecuada de de un cable de extensión inadecuado podrá 230 V antes de introducir el paquete de pilas. provocar riesgos de incendios, electrocuciones o choques.
 • Page 56 ESPAÑOL cargador inicia automáticamente el modo de carga • No guarde ni utilice la herramienta y el de la batería. Esta función garantiza la máxima paquete de baterías en lugares en los que duración de la batería. la temperatura pueda alcanzar o superar los 40 °C (105 ˚F) (como por ejemplo, en los Un paquete de pilas frío se cargará...
 • Page 57 No cargar baterías deterioradas. Batería No exponer al agua. TIPO DE PILA El DCGG571 funciona con paquetes de pilas de Cambiar inmediatamente los cables 18 voltios. defectuosos. Puede usar los paquetes de baterías DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 y DCB185.
 • Page 58 ESPAÑOL Figura 1 o mentales, o que carezcan de la experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos a. Interruptor de activación de velocidad variable que estén supervisadas por una persona que b. Botón de bloqueo se haga responsable de su seguridad. No deberá...
 • Page 59 ESPAÑOL Para bloquear el interruptor de activación, pulse Introducir y retirar el paquete de el botón de desbloqueo tal y como se indica en la pilas de la herramienta (fi g. 6) figura 4. Bloquee siempre el interruptor de activación (a) cuando transporte o guarde la herramienta para ADVERTENCIA: Antes del montaje eliminar un arranque desintencionado.
 • Page 60 ESPAÑOL 2. Desatornille el montaje del tubo de grasa (n) de NOTA: El sello recuerda a una taza, que debe la pistola de grasa. abrirse hacia arriba en dirección del tapón superior (f, fig. 1) cuando esté preparado para la succión y el 3.
 • Page 61 ESPAÑOL Instalación del cojinete de baja presión (no Purgado de burbujas de aire suministrado con la herramienta) (fi g. 1, 5) 1. Coloque el montaje del tubo de grasa (n) IMPORTANTE: Las burbujas de aire en la grasa de nuevo en la pistola de grasa y atorníllelo pueden causar que la pistola de engrasado firmemente.
 • Page 62 ESPAÑOL Uso de la pistola de engrasado (fi g. 1) ADVERTENCIA: Para reducir el Limpieza riesgo de daños graves personales, ADVERTENCIA: Elimine con aire seco mantenga siempre la sujeción en la suciedad y el polvo de la carcasa el asa (c) cuando maneje la pistola principal tan pronto como se advierta su de engrasado o posicionando la acumulación en las rejillas de ventilación...
 • Page 63 ESPAÑOL NOTA: Si todavía queda grasa en el tubo, abra la Los reglamentos locales pueden proporcionar la válvula de purgado antes de tirar del asa del tubo. recogida selectiva de productos eléctricos del hogar en sitios de desechos municipales o por el minorista 1.
 • Page 64 ESPAÑOL Resolución de problemas Problema Causa posible Solución posible Imposible tirar de la varilla Ascenso de la aspiración Desatornille la válvula de purgado para liberar la aspiración. Imposible empujar la varilla Ascenso de la presión Desatornille la válvula de purgado para liberar la presión.
 • Page 65 Puede obtener una Unión Europea y del Área de Libre Comercio lista de agentes de reparaciones autorizados Europea. de DEWALT y todos los detalles de nuestro • 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA • servicio después de la venta en Internet en: www.2helpU.com.
 • Page 66 FRANÇAIS POMPE A GRAISSE SANS FIL DCGG571 Félicitations ! Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes applications ou est mal Vous avez choisi un outil D WALT. Des années entretenu, ce taux d’émission de d’expertise dans le développement et l’innovation vibrations pourra varier. Ces éléments...
 • Page 67 (2,0 Ah) des blocs batterie (3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah) POMPE A GRAISSE SANS FIL Poids 0,29 DCGG571 WALT certifie que les produits décrits dans le Chargeur DCB112 paragraphe Fiche technique sont conformes aux normes : Tension 230 V 2006/42/EC, EN 60745-1.
 • Page 68 FRANÇAIS CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET 3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE Rester systématiquement vigilant et faire preuve de jugement lorsqu’on utilise un Le terme « outil électrique » mentionné dans les outil électrique. Ne pas utiliser d’outil avertissements ci-après se rapporte aux outils électrique en cas de fatigue ou sous alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
 • Page 69 FRANÇAIS Débrancher la fiche du secteur et/ou de contact oculaire, rincer puis consulter la batterie de l’outil électrique avant immédiatement un médecin. Le liquide d’effectuer tout réglage, de changer tout de la batterie peut engendrer irritation ou accessoire, ou avant de le ranger. Ces brûlures.
 • Page 70 FRANÇAIS déversez pas la graisse directement vers de batterie peut surchauffer et exploser, les autres ou vous-même. entraînant des blessures et des dégâts matériels. Ne pas recharger les AVERTISSEMENT : la pompe à batteries non rechargeables. graisse peut générer une haute pression jusqu’à...
 • Page 71 FRANÇAIS chargeur. Placer le chargeur dans une position La batterie est alors complètement chargée éloignée de toute source de chaleur. et peut être immédiatement utilisée ou laissée dans son chargeur. • Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche endommagés. Si le cordon REMARQUE : pour garantir les meilleures d’alimentation est endommagé, il doit être performances et une durée de vie plus longue des...
 • Page 72 • Pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc batterie est complètement chargé avant TYPE DE BATTERIE l’utilisation. Le modèle DCGG571 fonctionne avec un pack AVERTISSEMENT : ne jamais tenter batterie de 18 volts. d’ouvrir le bloc batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du bloc Les packs batterie DCB180, DCB181, DCB182, batterie est fi...
 • Page 73 FRANÇAIS Recommandations de stockage Mettre la batterie au rebut conformément à la réglementation en matière 1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et d’environnement. sec, à l’abri de toute lumière solaire directe et de tout excès de température. Pour des Recharger les blocs batterie D WALT performances et une durée de vie optimales,...
 • Page 74 FRANÇAIS l. Poignée du tube à graisse Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon spécialement conçu à cet effet, et m. Tige du tube à graisse disponible auprès du service après-vente D WALT. n. Ensemble tube à graisse Toujours utiliser la fiche prescrite lors du o.
 • Page 75 FRANÇAIS REMARQUE : La gâchette, variateur de vitesse POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE vous apporte plus de polyvalence. Plus la gâchette DE L’OUTIL est enfoncée, plus la sortie de graisse est élevée. 1. Alignez le bloc batterie (p) avec le rail à l’intérieur AVERTISSEMENT : il n’existe aucun de la poignée de l’outil (fig.
 • Page 76 FRANÇAIS 6. Libérez la tige du tube à graisse (m) de la fente 2. Ramenez doucement la poignée du tube à de retenue (o) et enfoncez-la doucement dans graisse (l) pour aspirer le lubrifiant dans la le tube. pompe à graisse. 7.
 • Page 77 FRANÇAIS 3. Retirez le bouchon de l’ouverture de remplisse 4. Si aucune graisse ne s’écoule du flexible, NPT 1/8» (aa). recommencez à partir de l’étape 1. 4. Insérez le coupleur à basse pression approprié REMARQUE : Cet outil a été testé en usine, il sur l’ouverture de remplissage NPT 1/8»...
 • Page 78 FRANÇAIS approprié, sur le raccord de graissage. Enfoncez les parties non métalliques de l’outil. doucement la gâchette, variateur de vitesse pour Ces produits chimiques pourraient en commencer la procédure de graissage. Une fois attaquer les matériaux utilisés. Utiliser la bonne quantité de graisse appliquée, relâchez un chiffon humidifié...
 • Page 79 FRANÇAIS 5. Une fois nettoyé, réinsérez le filtre dans l’encoche ronde, en vous assurant qu’il soit parfaitement en place puis remontez l’ensemble du tube à graisse sur la pompe à graisse. Batterie rechargeable Accessoires en option Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne AVERTISSEMENT : comme les produira plus assez de puissance pour effectuer un accessoires autres que ceux offerts par...
 • Page 80 FRANÇAIS Dépannage Problème Cause possible Solution possible Impossible de ramener la Formation de poches d’air Dévissez le bouchon de vidange pour tige relâcher l’air. Impossible de pousser la Formation de pression Dévissez le bouchon de vidange pour tige en avant libérer la pression.
 • Page 81 FRANÇAIS GARANTIE WALT est si sûr de la qualité de Si vous souhaitez effectuer une réclamation, ses produits qu’il propose à tous les contactez votre revendeur ou consultez professionnels qui les utilisent, une garantie l’emplacement du centre de réparation exceptionnelle. Cette promesse de garantie agréé...
 • Page 82 ITALIANO INGRASSATORE A BATTERIA DCGG571 Congratulazioni! accessori, o non riceve adeguata manutenzione, il valore delle emissioni Per aver scelto un apparato D WALT. Gli anni di di vibrazioni può essere differente. Ciò esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi potrebbe aumentare sensibilmente il...
 • Page 83 DIRETTIVA MACCHINE Tensione 230 V di rete Tipo batterie Li-Ion INGRASSATORE A BATTERIA Tempo di DCGG571 caricamento (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) WALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati approssimativo tecnici sono conformi alle normative: dei pacchi batteria...
 • Page 84 ITALIANO 1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO elettrico quando si è stanchi o sotto Mantenere l’area di lavoro pulita e l’effetto di droghe, alcool o medicinali. ben illuminata. Gli ambienti disordinati o Un solo attimo di distrazione durante l’uso di scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni Non azionare gli apparati in ambienti personali.
 • Page 85 ITALIANO Staccare la spina dall’alimentazione In condizioni di uso eccessivo è possibile elettrica e/o il blocco batteria che la batteria espella del liquido; evitarne dell’apparato elettrico prima di effettuare il contatto. In caso di contatto, sciacquare qualsiasi tipo di regolazione, prima abbondantemente con acqua.
 • Page 86 ITALIANO AVVERTENZA: l’uscita può essre ATTENZIONE: I bambini devono a pressione elevata. Non puntare lo essere sorvegliati per assicurarsi che scarico verso di sé o altre persone. non giochino con l’apparecchio. AVVERTENZA: l’ingrassatore può AVVISO: in certe condizioni, con generare una pressione elevata il caricabatterie inserito nella presa fino a 69 MPa (690 bar).
 • Page 87 ITALIANO • Non lavorare con un caricabatteria che Procedura di carica abbia il cavo o la spina danneggiati. Nel Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del caso in cui il cavo di alimentazione fosse pacco batteria. danneggiato, è necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o dal suo Stato di carica–DCB105 agente o da persone qualificate per evitare...
 • Page 88 40 ˚C (105 ˚F) (come nei capannoni o nelle TIPO DI BATTERIA costruzioni metalliche in estate). Il modello DCGG571 funziona con batterie da 18 volt. • Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria sia completamente carico prima È possibile utilizzare i pacchi batteria DCB180, dell’uso.
 • Page 89 ITALIANO batteria a temperatura ambiente quando non Caricare i pacchi batteria D WALT utilizzati. esclusivamente con i caricabatteria designati da D WALT. Il caricamento di 2. Per la conservazione nel lungo periodo, si pacchi batteria diversi da quelli designati raccomanda di ritirare un pacco batteria da D WALT con un caricabatteria completamente carico in un luogo fresco e...
 • Page 90 ITALIANO n. Assemblaggio del tubo del lubrificante Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la spina di tipo prescritto. o. Scanalatura di fissaggio Tipo 11 per la classe II p. Batteria (doppio isolamento) – utensili elettrici q. Pulsante di rilascio della batteria Tipo 12 per la classe I r.
 • Page 91 ITALIANO NOTA: L’interruttore a velocità variabile conferisce NOTA: Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco una maggiore versatilità. Maggiore è la pressione batteria sia completamente carico. esercitata sull’interruttore di azionamento, maggiore PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA è l’uscita di lubrificante. NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO AVVERTENZA: Questo apparato 1.
 • Page 92 ITALIANO 4. Rimuovere la tenuta dall’altra estremità della RIEMPIMENTO AD ASPIRAZIONE DA UN CONTENITORE cartuccia del lubrificante. SFUSO (FIG. 1, 5, 7, 9) 5. Far passare l’assemblaggio del tubo del 1. Posizionare l’estremità aperta dell’assemblaggio lubrificante (n) nuovamente nell’ingrassatore e del tubo del lubrificante nel lubrificante sfuso. avvitarlo in modo sicuro.
 • Page 93 ITALIANO del tubo del lubrificante (m) nella scanalatura di 3. Rimuovere il coperchio dal tubo flessibile (g) fissaggio (o) spostando l’asta di lato. Assicurarsi quindi premere l’interruttore a velocità variabile che l’asta sia posizionata in modo sicuro nella (a) per 10–20 secondi. scanalatura per evitarne il distacco.
 • Page 94 ITALIANO gomma (r) mantenendo la presa sull’impugnatura. AVVERTENZA: non utilizzare solventi o Tenendo il tubo per la protezione a molla di sicurezza altri prodotti chimici aggressivi per pulire del tubo flessibile (h), collegare l’attacco del le parti non metalliche dell’apparato. lubrificante del tubo flessibile (i) o un altro attacco di Questi prodotti chimici indeboliscono i lubrificante appropriato sul raccordo del lubrificante...
 • Page 95 ITALIANO 3. Estrarre attentamente il filtro con un cacciavite a testa piatta o uno stuzzicadenti. 4. Pulire il filtro con un panno morbido. Se sono ancora presenti detriti dopo la pulizia del filtro, utilizzare una spazzola morbida o un tampone. Pacco batteria ricaricabile 5.
 • Page 96 ITALIANO Ricerca guasti Problema Causa possibile Soluzione possibile Impossibile tirare indietro l’asta Accumulo di vuoto Svitare la valvola di spurgo per rilasciare il vuoto. Impossibile spingere l’asta in Accumulo di pressione Svitare la valvola di spurgo per rilasciare avanti la pressione. L’asta è...
 • Page 97 ITALIANO GARANZIA WALT realizza prodotti di qualità e offre • sia presentato uno scontrino che provi una garanzia eccezionale per i professionisti l’acquisto del prodotto; che utilizzano i suoi apparati. Questa • il prodotto va restituito come era al dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e momento dell’acquisto con tutti i non pregiudica in alcun modo la copertura componenti originali.
 • Page 98 NEDERLANDS SNOERLOOS SMEERPISTOOL DCGG571 Hartelijk gefeliciteerd! wordt gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt U hebt gekozen voor een D WALT gereedschap. onderhouden, kan de vibratie- Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling emissie verschillen. Dit kan het en innovatie maken D...
 • Page 99 Accutype Li-Ion Laadtijd bij benadering (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) SNOERLOOS SMEERPISTOOL van accu’s DCGG571 (3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah) WALT verklaart dat deze producten zoals Gewicht 0,29 beschreven onder Technische gegevens in overeenstemming zijn met: 2006/42/EG; EN 60745-1.
 • Page 100 NEDERLANDS BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES vermindert het risico op een elektrische ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL schok. Als het gebruik van een elektrisch De term „elektrisch gereedschap“ in de gereedschap op een vochtige locatie waarschuwingen verwijst naar uw (met een onvermijdelijk is, gebruikt u een snoer) op de netspanning aangesloten elektrische stroomvoorziening die beveiligd is met gereedschap of naar (draadloos) elektrisch...
 • Page 101 NEDERLANDS en gebruikt. Het gebruik van een 5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde OP ACCU gevaren verminderen. Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt opgegeven. Een lader die 4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH geschikt is voor één accutype, kan een risico GEREEDSCHAP op brand veroorzaken indien gebruikt met...
 • Page 102 NEDERLANDS • Als de slang knikt of beschadigd raakt, kan POSITIE DATUMCODE [AFB. (FIG.) 1] deze openbarsten en dat kan leiden tot De datumcode (hh), die ook het jaar van fabricage ernstig persoonlijk letsel. Vervang de slang bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het bij de eerste tekenen van slijtage, of van een verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu knik of beschadiging.
 • Page 103 NEDERLANDS • Deze laders zijn niet bedoeld voor een • Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te andere toepassing dan het opladen van sluiten. oplaadbare accu’s van D WALT. Andere • De lader is ontworpen voor de 230V toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van stroomvoorziening van een woning.
 • Page 104 NEDERLANDS Deze lader laadt een kapotte accu niet op. Het nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of lader geeft daarmee aan dat de accu kapot is. verwijdert uit de lader kan het stof of de damp door een vonk vlamvatten.
 • Page 105 Accu ACCUTYPE Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C. De DCGG571 werkt op een 18 V accu. De accu’s van het type DCB180, DCB181, Alleen voor gebruik binnenshuis. DCB182, DCB183, DCB184 en DCB185 kunnen worden gebruikt. Raadpleeg Technische Bied de accu als chemisch afval aan en Gegevens voor meer informatie.
 • Page 106 NEDERLANDS Beschrijving (afb. 1) • Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) die verminderde WAARSCHUWING: Pas het fysieke, sensorische of psychische vermogens gereedschap of een onderdeel ervan hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/ nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk of kennis of bekwaamheden, als dat niet letsel tot gevolg hebben.
 • Page 107 NEDERLANDS Schakelaar voor variabele snelheid ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN Aan/Uit (afb. 1, 4) WAARSCHUWING: om het risico op ernstig letsel te verkleinen, dient u VERGRENDELKNOP UIT-STAND EN AAN/UIT-SCHAKELAAR het gereedschap uit te schakelen en Uw smeerpistool is voorzien van een vergrendelknop de accuset te verwijderen voordat u van de Uit-stand (b).
 • Page 108 NEDERLANDS is onderhevig aan schommelingen afhankelijk 2. Schroef de dop (k) van de vetkoker (j) en trek de van productcomponenten, temperatuur en de stang van de vetkoker uit (m). toepassing door de eindgebruiker. 3. Breng met uw duim en wijsvinger de rubberen afdichting (gg) van de achterzijde naar voren.
 • Page 109 NEDERLANDS werken als de componenten niet bij Laat steeds lucht ontsnappen na het vullen of als het elkaar passen. smeerpistool geen vet spuit: De lagedruk-koppeling (niet bij het 1. Schroef het uitlaatventiel (x) zonder het te gereedschap geleverd) plaatsen. verwijderen, totdat alle lucht is ontsnapt. 1.
 • Page 110 NEDERLANDS Houd, wanneer u het smeerpistool gebruikt, het WAARSCHUWING: Gebruik nooit smeerpistool vast aan de handgreep (c), of plaats oplosmiddelen of andere ruwe het op een stabiel oppervlak op zijn rubberen voeten chemicaliën voor het reinigen van (r) terwijl u de handgreep vasthoudt. Houd de slang de niet-metalen onderdelen van het vast bij de veiligheidsveerbescherming (h), sluit de werktuig.
 • Page 111 NEDERLANDS 2. Schroef de vetkoker (n) los van het smeerpistool U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden en neem deze uit het smeerpistool. door contact op te nemen met uw plaatselijke WALT kantoor op het adres dat in deze 3. Wip met een platte schroevendraaier of een handleiding staat.
 • Page 112 NEDERLANDS Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing Stang terugtrekken niet mogelijk Vacuüm opgebouwd Schroef het uitlaatventiel los zodat het vacuüm wordt verbroken. Stang vooruit duwen niet Druk opgebouwd Schroef het uitlaatventiel los zodat de mogelijk. overdruk kan ontsnappen. Stang is nog op de plunjer Draai de vetkoker 90 graden en draai aangesloten de stang los.
 • Page 113 NEDERLANDS GARANTIE WALT vertrouwt op de kwaliteit • Er geen reparaties zijn ondernomen van zijn producten en biedt door niet-geautoriseerde personen; professionele gebruikers van het • U een aankoopbewijs kunt product een uitstekende garantie. Deze overleggen; garantieverklaring is een aanvulling op uw •...
 • Page 114 NORSK TRÅDLØS SMØREPISTOL DCGG571 slått av eller når det går uten faktisk Gratulerer! å gjøre en jobb. Dette kan redusere Du har valgt et D WALT-verktøy. Mange års erfaring, eksponeringsnivået betydelig for hele grundig produktutvikling og innovasjon gjør D WALT arbeidsperioden.
 • Page 115 Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. TRÅDLØS SMØREPISTOL DCGG571 2) ELEKTRISK SIKKERHET Støpselet til elektriske verktøy må passe WALT erklærer at de produktene som er til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: på...
 • Page 116 NORSK Unngå kroppskontakt med jordete antrekk og hansker borte fra bevegelige overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer deler. Løstsittende antrekk, smykker eller og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for langt hår kan bli fanget opp av bevegelige elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. deler.
 • Page 117 NORSK Bruk kun elektriske verktøy sammen komponenter kan injisere smørefett i med de spesifiserte batteripakkene. Bruk huden eller øynene og føre til alvorlige av andre batteripakker kan skape risiko for personskader og infeksjoner. Skal ikke skader eller brann. behandles som vanlige sår. Søk straks legehjelp.
 • Page 118 NORSK FORSIKTIG: Barn må holdes under reparasjon trenges. Å sette den sammen feil oppsyn, sørg for at de ikke leker med kan resultere i elektrisk støt eller brann. apparatet. • Kople laderen fra strømtilførselen før MERK: Under visse omstendigheter, når du begynner med rengjøring.
 • Page 119 NORSK den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke problem pakke eller lader. modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet MERK: Dette kan også tyde på et problem med batteripakken kan sprekke og forårsake laderen.
 • Page 120 Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Batteripakke BATTERITYPE Kun for innendørs bruk. DCGG571 bruker en 18 volts batteripakke. DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 Deponer batteripakken på miljøvennlig og DCB185 batteripakker kan brukes. Se Tekniske vis.
 • Page 121 NORSK e. LED arbeidslampe-knapp merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. f. Topp-hette Din D WALT-lader er dobbeltisolert i g. Fleksibel slange samsvar med EN 60335; det trengs h. Fjærbeskyttelse for fleksibel slange derfor ikke noen jordledning. i.
 • Page 122 NORSK Overtrykksventil (fi g. 5) LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 6) Noen D WALT batteripakker inkluderer en Overtrykksentilen (w) er fra fabrikken satt til å slippe ladeindikator som består av tre grønne LED av trykket når det går over 69 MPa (690 bar). som indikerer hvor mye lading som er igjen i Smørefett som kommer ut av overtrykksventilen batteripakken.
 • Page 123 NORSK Fylle smørepistolen fra en stor kanskje ikke dersom komponentene ikke er kompatible. beholder (fi g. 1, 8–10) Installasjon av lavtrykks kobler (leveres ikke KLARGJØRE SMØREPISTOLEN FOR SUGING OG FYLLE med verktøyet) FYLLEPUMPEN (FIG. 1, 8) 1. Skru smøretubemodulen (n) tilbake i MERK: Pass på...
 • Page 124 NORSK 4. Dersom smørefettet ikke strømmer gjennom overskytende trykket slik at du kan ta av koblingen. salngen, gjenta fra trinn 1. Dersom koblingen lekker mye eller ikke holder seg på smørenippelen, bør den skiftes ut. MERK: Dette verktøyet er testet fra fabrikken, det kan føre til at en liten mengde fettt er igjen i VEDLIKEHOLD smørerøret og slangemodulen.
 • Page 125 NORSK RENGJØRE SMØREPISTOLEN FOR FORURENSNING Hvis du en dag finner ut at D WALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, Fjern forurensning fra tilbakeslagsventilen skal du ikke kaste det sammen med det vanlige (fig. 12) husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles Dersom smørepistolen ikke leverer smørefett, rengjør separat.
 • Page 126 NORSK Feilsøking Problem Mulig årsak Mulig løsning Kan ikke trekke tilbake staven Vakuum bygges opp Skru av lufteventilen for å slippe av vakuum. Kan ikks skyve frem staven Trykk bygges opp Skru av lufteventilen for å slippe av trykket. Staven er fortsatt koblet til Drei smørerørhåndtaket 90 grader for stempelet å...
 • Page 127 NORSK GARANTI WALT er overbevist om kvaliteten på Dersom du har et krav, kontakt produktene sine og tilbyr en enestående forhandleren eller finn nærmeste garanti for profesjonelle brukere av autoriserte D WALT reparatør i D WALT produktet. Denne garantierklæringen katalogen, eller kontakt ditt D WALT kommer i tillegg til, og har på...
 • Page 128 PORTUGUÊS PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO SEM FIO DCGG571 Parabéns! para outras aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma manutenção Optou por uma ferramenta da D WALT. Longos insuficiente, o nível de emissão de anos de experiência, um desenvolvimento vibrações poderá ser diferente. Isto meticuloso dos seus produtos e um grande espírito...
 • Page 129 DIRECTIVA “MÁQUINAS” da rede eléctrica Tipo de bateria Li-Ion PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO SEM FIO Tempo de DCGG571 carga aprox. (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) WALT declara que os produtos descritos em das baterias Dados técnicos se encontram em conformidade...
 • Page 130 PORTUGUÊS 1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO ao utilizar uma ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta eléctrica Mantenha a área de trabalho limpa e bem quando estiver cansado ou sob o efeito iluminada. As áreas desorganizadas ou de drogas, álcool ou medicamentos. Um escuras são propensas a acidentes.
 • Page 131 PORTUGUÊS se for utilizada de acordo com a capacidade Utilize as ferramentas eléctricas apenas para a qual foi concebida. com as baterias especificamente indicadas para as mesmas. A utilização de Não utilize a ferramenta eléctrica se quaisquer outras baterias poderá criar um o respectivo interruptor não a ligar e risco de ferimentos e incêndio.
 • Page 132 PORTUGUÊS • Para reduzir o risco de ferimentos graves, funcionamento dos carregadores DCB105, DCB107 não utilize a pistola lubrificante à volta e DCB112 (consulte Dados técnicos). ou em peças rotativas, mecanismos ou • Antes de utilizar o carregador, leia todas as equipamento em funcionamento.
 • Page 133 PORTUGUÊS • Certifique-se de que o cabo está colocado (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 e num local onde não possa ser pisado, possa DCB185). causar tropeções ou esteja sujeito a danos Este carregador não requer ajuste e foi concebido ou tensão. para uma operação tão fácil quanto possível.
 • Page 134 PORTUGUÊS SUSPENSÃO DO CARREGAMENTO DEVIDO A BATERIA • Nunca force a entrada da bateria no QUENTE/FRIA carregador. Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num carregador não DCB105, DCB107, DCB112 compatível, porque pode romper, causando Quando o carregador detectar que a bateria lesões pessoais graves.
 • Page 135 Mande substituir imediatamente quaisquer cabos danificados. TIPO DE BATERIA Carregue a bateria apenas com uma O modelo DCGG571 funciona com uma bateria de temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C. 18 volts. Pode utilizar as baterias DCB180, DCB181, Apenas para uso dentro de casa.
 • Page 136 PORTUGUÊS Descrição (fi g. 1) supervisão quando estas ferramentas forem manuseadas por utilizadores inexperientes. ATENÇÃO: nunca modifique a • Este produto não deve ser utilizado por pessoas ferramenta eléctrica nem qualquer um (incluindo crianças) que sofram de capacidades dos seus componentes. Tal poderia físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de resultar em danos ou ferimentos.
 • Page 137 PORTUGUÊS NOTA: A luz de funcionamento permite iluminar a MONTAGEM E AJUSTES superfície de trabalho imediata e não se destina a ATENÇÃO: para reduzir o risco ser utilizada como lanterna. de ferimentos graves, desligue a ferramenta e retire a bateria antes Interruptor de accionamento de de efectuar quaisquer ajustes velocidade variável (fi...
 • Page 138 PORTUGUÊS NOTA: O indicador do nível de combustível é Encher a pistola de lubrifi cação a apenas uma indicação da carga restante na bateria. partir de um recipiente (fi g. 1, 8–10) Não indica o funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com base nos componentes do PREPARAR A PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO PARA SUCÇÃO E produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
 • Page 139 PORTUGUÊS de um acoplador de enchimento de pressão na 3. Encha até a haste ficar saliente do tubo de unidade. lubrificação cerca de 20 cm. Não encha demasiado. Se a haste não se deslocar durante ATENÇÃO: Nunca enrosque um o processo de enchimento, pare o processo. acoplador de alta pressão no orifício Isto indica que a haste não está...
 • Page 140 PORTUGUÊS Posição correcta das mãos ATENÇÃO: de forma a reduzir o risco de lesões pessoais graves, (fi g. 1, 11) desligue a ferramenta e desconecte ATENÇÃO: para reduzir o risco de a bateria antes de realizar ferimentos graves, utilize SEMPRE quaisquer ajustes ou remover/ a ferramenta com as suas mãos na instalar acessórios ou extras.
 • Page 141 PORTUGUÊS 1. Retire a ficha da válvula de retenção (bb), Proteger o meio ambiente depois o disco (ee), a mola (dd) e a esfera da Recolha de lixo selectiva. Este produto válvula de retenção (cc). não deve ser eliminado com o lixo 2.
 • Page 142 PORTUGUÊS Resolução de problemas Problema Causa possível Solução possível Não é possível puxar a haste Acumulação de vácuo Desaperte a válvula de purga para para trás libertar o vácuo. Não é possível empurrar a haste Acumulação de pressão Desaperte a válvula de purga para para a frente libertar a pressão.
 • Page 143 PORTUGUÊS GARANTIA WALT confia na qualidade dos seus • Não tenham sido realizadas reparações produtos e, como tal, oferece uma garantia por pessoas não autorizadas; excepcional aos utilizadores profissionais • Seja apresentada uma prova de compra; deste equipamento. Esta declaração de •...
 • Page 144 SUOMI LANGATON VOITELUPISTOOLI DCGG571 Onnittelut! Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii Olet valinnut D WALT-työkalun. Monien vuosien tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot merkittävästi työkalua käytettäessä. tekevät D WALT-työkaluista luotettavia kumppaneita Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle ammattilaisille.
 • Page 145 Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. LANGATON VOITELUPISTOOLI 2) SÄHKÖTURVALLISUUS DCGG571 Pistokkeen ja pistorasian on vastattava WALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen seuraavat määräykset: mitään muutoksia. Älä yhdistä...
 • Page 146 SUOMI ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada ottaminen talteen voi vähentää pölyn sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. aiheuttamia vaaroja. Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa lisää sähköiskun vaaraa. voimaa. Valitse käyttötarkoituksen Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna kannalta oikea sähkötyökalu.
 • Page 147 SUOMI Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa VAROITUS: Voiteluaineen suuri muiden metalliesineiden läheltä, kuten syöttöpaine. Älä kohdista voiteluaineen paperiliittimien, kolikoiden, avainten, syöttöpäätä itseesi tai muihin päin. naulojen, ruuvien tai muiden pienten VAROITUS: Voitelupistooliin voi esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea muodostua suuri paine—jopa akun navat.
 • Page 148 SUOMI HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa • Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität kun laturi on liitetty tehosyöttöön, puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun vieras materiaali voi aiheuttaa laturin vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä riskiä. oikosulun. Johtavat materiaalit kuten, mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly, •...
 • Page 149 SUOMI • Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä D WALT Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on latureilla. viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu. • ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
 • Page 150 SUOMI Akkuyksikkö Käytettäväksi vain ulkona. AKKUTYYPPI DCGG571 toimii 18 V akulla. Toimita akku kierrätykseen DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ja ympäristöystävällisellä tavalla. DCB185 -akkuja voidaan käyttää. Katso lisätietoa kohdasta Tekniset tiedot. Lataa D WALT-akut ainoastaan yhteensopivilla D WALT-latureilla. Säilytyssuositukset Jos muita kuin yhteensopivia D...
 • Page 151 SUOMI l. Voiteluputken kahva Jatkojohdon käyttäminen m. Voiteluputken varsi Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman n. Voiteluputken kokoonpano välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on o. Kiinnitysaukko Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on p. Akku 1 mm ja suurin pituus 30 m.
 • Page 152 SUOMI VAROITUS: Voitelupistooliin voi taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja muodotua suuri paine. Älä poista tai akku on ladattava. käsittele paineenalennusventtiiliä HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason virheettömästi. Vaarana on vakava ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun henkilövahinko. toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
 • Page 153 SUOMI 2. Kierrä voiteluputken suojus (k) irti voiteluputkesta 2. Vedä voiteluputken kahva (l) ulos ääriasentoon, (j) ja vedä voiteluvarsi (m) ulos. kiinnitä voiteluputken varsi (m) sen jälkeen kiinnitysaukkoon (o) siirtämällä varren sivuun. 3. Käännä kumitiiviste (gg) takaosasta eteen Varmista, että varsi on hyvin paikoillaan peukalon ja etusormen avulla.
 • Page 154 SUOMI voiteluputkessa ja letkukokoonpanossa. Tyhjennä KUNNOSSAPITO työkalusta ilma käytettävällä voiteluaineella ennen WALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se ensimmäistä käyttökertaa. toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä TOIMINTA huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta. Käyttöohjeet VAROITUS: Vähennä vakavaa henkilövaurion riskiä...
 • Page 155 SUOMI EPÄPUHTAUKSIEN PUHDISTAMINEN VOITELUPISTOOLISTA Ympäristön suojeleminen Epäpuhtauksien puhdistaminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa takaiskuventtiilistä (kuva 12) hävittää normaalin kotitalousjätteen Jos voitelupistoolista ei tule voiteluainetta, seassa. takaiskuventtiili (y) tulee puhdistaa. Jos huomaat D WALT-tuotteesi vaativan 1. Poista takaiskuventtiilin pistoke (bb), sen jälkeen vaihtoa tai jos et tarvitse sitä...
 • Page 156 SUOMI Vianetsintä Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu Varren takaisin veto ei onnistu Tyhjiön kertyminen Ruuvaa tyhjennysventtiili auki tyhjiön vapauttamiseksi. Vartta ei voida painaa eteenpäin Paineen kertyminen Ruuvaa tyhjennysventtiili auki paineen vapauttamiseksi. Varsi on edelleen kiinni Kierrä voiteluputken kahvaa 90 astetta männässä...
 • Page 157 SUOMI TAKUU WALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ...
 • Page 158 SVENSKA SLADDLÖS FETTSPRUTA DCGG571 Gratulerar! En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör dessutom ta med Du har valt ett D WALT-verktyg. År av erfarenhet, i beräkningen de gånger verktyget är grundlig produktutveckling och innovation gör avstängt, eller när det är igång utan att WALT till en av de pålitligaste partnerna för...
 • Page 159 Håll barn och åskådare borta meda du arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du förlorar kontrollen. SLADDLÖS FETTSPRUTA 2) ELEKTRISK SÄKERHET DCGG571 Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget. Modifiera aldrig WALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna kontakten på något sätt. Använd inte under Tekniska data uppfyller: några adapterpluggar med jordanslutna...
 • Page 160 SVENSKA kontakter och matchande uttag minskar Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid risken för elektrisk stöt. ordentligt fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av elverktyget i Undvik kroppskontakt med jordanslutna oväntade situationer. eller jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det Klä...
 • Page 161 SVENSKA 5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA • För att minska risken för allvarliga VERKTYG personskador, använd inte fettsprutan runt eller på rörliga delar, mekanismer eller Ladda endast med den laddare som är utrustning som körs. specificerad av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av batteripaket kan •...
 • Page 162 SVENSKA • Innan laddaren används läs igenom alla • När en laddare hanteras utomhus, gör instruktioner och varningar om laddaren, detta alltid på en torr plats och använd batteripaket och produkten för användning av en förlängningssladd som är avsedd för batteripaketet.
 • Page 163 SVENSKA 3. Fullföljandet av laddningen kommer att DCB107, DCB112 indikeras genom att den röda lampan förblir Den röda lampan fortsätter att blinka, men en PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och gul indikatorlampa kommer att lysa under denna kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i operation.
 • Page 164 Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C. Batteripaket BATTERITYP Endast för användning inomhus DCGG571 arbetar med ett 18 volts batteripaket. DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 Kassera batteripaketet med vederbörlig och DCB185 batteripaket kan användas. Se hänsyn till miljön.
 • Page 165 SVENSKA Förpackningens innehåll Bild 5 w. Säkerhetsventil Förpackningen innehåller: x Rensventil 1 Fettspruta y. Kontrollventil 1 Laddare z. 1/8 tum NPT fyllnadsöppning 1 Li-jon batteripaket aa. 1/8m tum NPT fyllnadsöppningsplugg 1 Låda 1 Instruktionshandbok AVSEDD ANVÄNDNING 1 Sprängskiss Denna fettpistol är designad för professionell OBSERVERA: Batteripaket, laddare och fördelning av smörjmedel.
 • Page 166 SVENSKA arbetslampans knapp (e) är i positionen ON. När eller tar bort/installerar tillsatser LED arbetslampans knapp är i positionen OFF, eller tillbehör. Oavsiktlig påslaging av slås inte LED arbetslampan på när avtryckaren verktyget kan orsaka personskador. trycks in. Lampan kommer automatiskt att stängas VARNING: Använd endast D WALTs av 20 sekunder efter att avtryckaren släppts.
 • Page 167 SVENSKA 2. Skruva loss fettrörmontaget (n) från fettpistolen. NOTERA: Se till att hålla den öppna änden av fettrörsmontaget tillräckligt långt in i smörjmedlet för 3. Ta bort plastlocket från fettpatronen, sätt sedan att förhindra att det bildas luftfickor i fettröret. in patronen med öppna änden först i fettröret (j).
 • Page 168 SVENSKA Fylla verktyget från lågtrycksfyllarpumpen Korrekt Handplacering (bild 1, 11) (bild 1, 10) VARNING: För att minska risken för 1. Dra tillbaka fettrörets handtag sakta och vrid allvarlig personskada, använd ALLTID stången tills det sitter säkert på plats. korrekt handställning, så som visas. NOTERA: Lås inte stången i VARNING: För att minska risken för behållaröppningen (o).
 • Page 169 SVENSKA NOTERA: Om det fortfarande finns fett i röret, öppna luftningsventilen innan du drar i rörhandtaget. 1. Dra ut fettrörets handtag (l) så långt som Smörjning det går fäst sedan fettrörets stång (m) i behållaröppningen (o) genom att flytta stången Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
 • Page 170 SVENSKA Lokala bestämmelser kan föreskriva separat insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en ny produkt. WALT tillhandahåller en terminal för insamling och Laddningsbart Batteripaket återvinning av D WALT produkter då de uppnått slutet av sin fungerande livslängd.
 • Page 171 • 30 DAGARS RISKFRI TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI • Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt enkelt återlämna det inom 30 dagar, i komplett skick, med alla ursprungliga delar så som det köpts, till inköpsstället, för full återbetalning eller byte.
 • Page 172 TÜRKÇE KABLOSUZ GRES TABANCASI DCGG571 Tebrikler! Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya çalışmasına Bir D WALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, karşın iş görmediği zamanları da sürekli ürün geliştirme ve yenilik D WALT dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları...
 • Page 173 çıkartır. c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken KABLOSUZ GRES TABANCASI çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak DCGG571 tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü WALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan kaybetmenize neden olabilir. bu ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 normlarına...
 • Page 174 TÜRKÇE 2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ parmağınız düğme üzerinde bulunacak a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun şekilde taşımak veya açık konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir bağlamak kazaya davetiye çıkartır. değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın. d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm Değiştirilmemiş...
 • Page 175 TÜRKÇE kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti düzeneğini hasar veya eskimeye karşı kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların kontrolden geçirin. Aletin herhangi bir parçası çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli hasarlıysa veya eskimişse asla kullanmayın. şekilde yapılmamasından kaynaklanır. • Yalnızca D WALT ONAYLI esnek hortumları f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
 • Page 176 TÜRKÇE TARIH KODU KONUMU [ŞEK. (FIG.) 1] tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir. İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (hh), alet ile • Şarj cihazını yağmura veya kara maruz akü arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın bırakmayın. yüzeyine basılıdır.
 • Page 177 TÜRKÇE TALİMATLARI SAKLAYIN Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis Şarj Cihazları merkezine gönderin. DCB105, DCB107, DCB112 şarj aletleri 18 V Li-Ion SICAK/SOĞUK AKÜ GECIKMESI (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 DCB105, DCB107, DCB112 ve DCB185) bataryalarla çalışmaktadır.
 • Page 178 • Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (105 °F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde BATARYA TIPI (yazın dış barakalar veya metal binalar gibi) DCGG571 18 voltluk bataryalarla çalışır. depolamayın veya kullanmayın. DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ve • En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce DCB185 bataryalar kullanılabilir.
 • Page 179 TÜRKÇE Şekil 1 İletken nesnelerle temas etmeyin. a. Değişken hız tetik düğmesi b. Kilitleme düğmesi Hasarlı aküleri şarj etmeyin. c. Kol d. LED ışık Suya maruz bırakmayın. e. LED ışık düğmesi Hasarlı kabloları derhal yenisiyle f. Üst kapak değiştirin. g. Esnek hortum Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj h.
 • Page 180 TÜRKÇE Elektrik emniyeti Tetik düğmesinin kilidini açmak için Şekil 4’te gösterildiği gibi kilitleme düğmesine basın. Motoru Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için açmak için tetik düğmesine basın. Tetik düğmesinin tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet serbest bırakılması motoru kapatır. etiketindeki voltajla aynı...
 • Page 181 TÜRKÇE AKÜ PAKETINI ALETIN KOLUNA TAKMA 7. Kartuşun içinde sıkışabilecek havayı tahliye etmek için boşaltım valfini (x, şek. 5) kullanın. 1. Batarya paketini (p) tutamağın içindeki raylarla Hava Ceplerinin Boşaltımı bölümüne bakın. hizalayın (şek. 6). ÖNEMLI: Yağlayıcı içerisinde hava cepleri varsa, 2.
 • Page 182 TÜRKÇE 3. Gres tüpü çubuğu (m) tamamen açıldığında, Aletin düşük basınçlı dolum pompası ile tutucu yuvasına (o) sabitleyin. doldurulması (şek. 1, 10) 4. Gres tabancası tüp düzeneğini yığın 1. Gres tüpü kolunu yavaşça çekin ve çubuğu yağlayıcıdan çıkarın ve fazla gresi silin. sabitlenene kadar döndürün.
 • Page 183 TÜRKÇE UYARI: Ciddi yaralanma riskini aksesuarları çıkarmadan/takmadan azaltmak için herhangi bir ayar önce aleti kapatın ve aküyü çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması yapmadan ya da parça veya yaralanmaya sebep olabilir. aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve aküyü ayırın. Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz. İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
 • Page 184 TÜRKÇE 2. Ana kasadaki topu (cc) ve kontrol valfi Herhangi bir zamanda D WALT ürününüzü çevresini temizleyin. değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte 3. Topu (cc), yayı (dd), sonrasında da diski (ee) atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın. tekrar takın.
 • Page 185 TÜRKÇE Sorun Giderme Sorun Olası Neden Olası Çözüm Çubuk yukarı çekilemiyor Vakum birikiyor Vakumu boşaltmak için boşaltım valfii sökün. Çubuk ileri itilemiyor Basınç birikiyor Basıncı boşaltmak için boşaltım valfii sökün. Çubuk hala pompaya bağlı Gres tüpü kolunu 90 derece döndürün veya çıkarın.
 • Page 186 TÜRKÇE GARANTİ malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, WALT ürünlerinin kalitesinden emindir WALT aşağıdaki şartlara uyulması ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir parçaların yenilenmesini veya -kendi garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir insiyatifine bağlı...
 • Page 187 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ DCGG571 Συγχαρητήρια! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής κραδασμών Επιλέξατε ένα εργαλείο D WALT. Τα έτη εμπειρίας, αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο καινοτομία έχουν καταστήσει την D WALT έναν...
 • Page 188 (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) πακέτων μπαταριών (3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah) Βάρος 0,29 ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ DCGG571 Η εταιρεία D WALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που Φορτιστής DCB112 περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα Τάση ηλεκτρικού 230 V σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής...
 • Page 189 ΕΛΛΗΝΙΚΑ καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το το σώμα σας είναι γειωμένο. εγχειρίδιο χρήσης. γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας. Γενικές προειδοποιήσεις Η...
 • Page 190 ΕΛΛΗΝΙΚΑ γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επισκευαστεί. βρίσκεται στη θέση Off προτού γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/ ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό και...
 • Page 191 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν το προστατευτικό ελατήριο ασφαλείας του τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο εύκαμπτου σωλήνα, για την αποφυγή σοβαρού πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο τραυματισμού. τύπο μπαταριών. • Αν ο εύκαμπτος σωλήνας τσακίζει ή έχει β) Χρησιμοποιείτε...
 • Page 192 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή συνδεδεμένο στην Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί εικονογράμματα: να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό. Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν κοιλότητες...
 • Page 193 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαδικασία φόρτισης βρίσκονται στο πάνω μέρος και στις πλευρές του φορτιστή. Τοποθετείτε το (εικ. 2) φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή 1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα θερμότητας. 230 V πριν τοποθετήσετε το πακέτο • Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν μπαταριών.
 • Page 194 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε • Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε το πακέτο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. μπαταριών σε εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΗΣ/ ΨΥΧΡΗΣ αερίων...
 • Page 195 σε σπινθήρα ή φλόγα. Μπαταρία Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες. ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Να μην εκτίθεται σε νερό. Ο DCGG571 λειτουργεί με πακέτο μπαταρίας των 18 V. Φροντίζετε για την άμεση Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών μπαταριών DCB180, DCB181, DCB182, καλωδίων.
 • Page 196 ΕΛΛΗΝΙΚΑ i. Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών WALT μόνο με τους j. Σωλήνας γράσου προβλεπόμενους φορτιστές D WALT. k. Κάλυμμα σωλήνα γράσου Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων l. Λαβή σωλήνα γράσου από τις προβλεπόμενες μπαταρίες WALT με χρήση φορτιστή D WALT m.
 • Page 197 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή η Εικόνα 4. Πάντα ασφαλίζετε το διακόπτη αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου. σκανδάλης (a) όταν μεταφέρετε ή αποθηκεύετε το εργαλείο, για να αποτρέψετε αθέλητη Ο φορτιστής της D WALT διαθέτει διπλή ενεργοποίησή...
 • Page 198 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ απομένει στο πακέτο μπαταριών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε μείωση κινδύνου προσωπικού και κρατήστε πατημένο το κουμπί (ff) του δείκτη τραυματισμού, απενεργοποιήστε...
 • Page 199 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο γρασαδόρος θα χάσει την 2. Αργά, τραβήξτε προς τα πίσω τη λαβή (l) ικανότητα άντλησης αν υπάρχουν θύλακες αέρα του σωλήνα γράσου για να αναρροφήσετε το μέσα στο λιπαντικό. λιπαντικό μέσα στο γρασαδόρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε να κρατήσετε το ανοικτό Αφαίρεση...
 • Page 200 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΘΥΛΑΚΩΝ 2. Τραβήξτε έξω ως το τέρμα της διαδρομής της τη λαβή (l) του σωλήνα γράσου και κατόπιν ΑΕΡΑ (ΕΙΚ. 1, 5) στερεώστε τη ράβδο (m) του σωλήνα γράσου ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι θύλακες αέρα μέσα στο γράσο μέσα στην εγκοπή συγκράτησης (o) κινώντας μπορούν...
 • Page 201 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού μείωση κινδύνου προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να τραυματισμού, απενεργοποιήστε κρατάτε καλά το εργαλείο για να το εργαλείο και αφαιρέστε το είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση σετ μπαταριών προτού προβείτε ξαφνικής αντίδρασης. σε...
 • Page 202 ΕΛΛΗΝΙΚΑ χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια 5. Αφού καθαρίσετε το φίλτρο, εισάγετέ το στη μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη στρογγυλή αυλάκωση και αφού βεβαιωθείτε χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε ότι εδράζεται πλήρως, επανασυνδέστε το διαλύματα καθαρισμού. συγκρότημα σωλήνα γράσου στο γρασαδόρο. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ...
 • Page 203 ΕΛΛΗΝΙΚΑ παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε θα το συλλέξει εκ μέρους σας. της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον: Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του •...
 • Page 204 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗ • Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη WALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα φθορά λόγω συνήθους χρήσης των προϊόντων της και προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες • Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα εξουσιοδοτημένα...
 • Page 208 Belgique et WALT - Belgium BVBA Tel: NL 32 15 47 37 63 www.dewalt.be Luxembourg België Egide Walschaertsstraat 16 Tel: FR 32 15 47 37 64 enduser.BE@SBDinc.com en Luxemburg 2800 Mechelen Fax: 32 15 47 37 99 Danmark WALT Tel: 70 20 15 11 www.dewalt.dk...

This manual is also suitable for:

Dcgg571m1