Makita BC300LD Instruction Manual

Makita BC300LD Instruction Manual

Cordless brushcutter/cordless string trimmer
Hide thumbs Also See for BC300LD:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Brushcutter/
GB
Cordless String Trimmer
S
Batteridriven röjsåg/
Batteridriven trimmer
Batteridrevet skogsrydder/
N
Batteridrevet gressrydder
FIN Akkukäyttöinen pensasleikkuri/
Akkukäyttöinen viimeistelyleikkuri
LT
AkumuliatorinƳ krǞmapjovƳ/
AkumuliatorinƳ vielinƳ žoliapjovƳ
Bezvada krǞmgriezis/
LV
Bezvada zƩles trimers
EE
Akuga võsalõikur/
Akuga trimmer
RUS
BBC231U
BBC300L
BC231UD
BC300LD
Instruction manual
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Eksploatacijos instrukcija
Lietošanas rokasgrƩmata
Kasutusjuhend
/
010751

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita BC300LD

 • Page 1 Batteridriven röjsåg/ Bruksanvisning Batteridriven trimmer Batteridrevet skogsrydder/ Bruksanvisning Batteridrevet gressrydder FIN Akkukäyttöinen pensasleikkuri/ Käyttöohje Akkukäyttöinen viimeistelyleikkuri AkumuliatorinƳ krǞmapjovƳ/ Eksploatacijos instrukcija AkumuliatorinƳ vielinƳ žoliapjovƳ Bezvada krǞmgriezis/ Lietošanas rokasgrƩmata Bezvada zƩles trimers Akuga võsalõikur/ Kasutusjuhend Akuga trimmer BBC231U BBC300L BC231UD BC300LD 010751...
 • Page 2 010820 010821 15 m (50 ft) 010822 010810 010811 010752 BBC300L/BC300LD BBC231U/BC231UD 011720 011723...
 • Page 3 6, 7, 8 6, 7, 8 BBC300L/BC300LD BBC231U/BC231UD 011722 011726 BBC300L/BC300LD BBC231U/BC231UD 011721 011724 010765 010770 011715 012456...
 • Page 4 011485 011475 010755 010768 012457 010778 010777 010849...
 • Page 5 010756 010757 010758 010769 010753 010760 010759 012478...
 • Page 6 010767 010816 010817 012479 010812 010772 80 mm 100 mm 010992 010993...
 • Page 7 010994 010776...
 • Page 8: Specifications

  50. Slot of the eyelet 15. Handle 33. Clamp washer 16. Screw 34. Cup SPECIFICATIONS Model BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Type of handle Bike handle Loop handle High 0 - 7,300 min 0 - 6,600 min No load speed 0 - 5,300 min...
 • Page 9: Important Safety Instructions

  implementation in accordance with or shrubs. Wear protective hair covering to contain long hair. national laws, electric equipment and 2. In order to avoid either head, eye, hand or foot injuries battery pack that have reached the end as well as to protect your hearing the following of their life must be collected separately protective equipment and protective clothing must be and returned to an environmentally...
 • Page 10 proper action. Check for clean and dry handles and - before clearing a blockage; test the on/off function of the switch. - before checking, cleaning or working on the tool; 3. Check damaged parts before further use of the tool. A - whenever the tool starts vibrating abnormally.
 • Page 11 rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ENC007-7 FOR BATTERY CARTRIDGE 1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
 • Page 12: Parts Descriptions

  PARTS DESCRIPTIONS BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Battery cartridge 7 Gear case 2 Indication lamp 8 Cutting tool 3 Switch trigger 9 Shoulder harness 4 Hanger (suspension point) 10 Buckle 5 Grip 11 Barrier 6 Guard 12 Guard extension...
 • Page 13 This can cause switch breakage. Operating a tool may result in serious personal injury from accidental with a switch that does not actuate properly can lead to start-up. loss of control and serious personal injury. (Fig. 7 & 8) NOTICE: To prevent the switch trigger from being accidentally •...
 • Page 14 • Do not push the wings outward too much. alternately, the battery may have malfunctioned. Otherwise it may break. Contact your local Makita authorized service center. Fix the guard to the clamp with two bolts as shown. NOTE: Tighten the right and left bolts evenly. (Fig. 22) •...
 • Page 15: Operation

  - the hanger positions 750 mm or higher from the NOTICE: ground, • Be sure to use genuine Makita nylon cutting head. - the cutting tool positions 100 mm to 300 mm high from Turn the tool upside down so that you can replace the the ground and nylon cutting head easily.
 • Page 16: Maintenance

  Supply grease (Shell Alvania 2 or equivalent) to the gear using Makita replacement parts. case through the grease hole every 30 hours. (Genuine Makita grease may be purchased from your Makita TROUBLE SHOOTING dealer.) Before asking for repairs, conduct your own inspection Replacing the nylon cord first.
 • Page 17: Optional Accessories

  CAUTION: to EN786: • These accessories or attachments are recommended Model BBC300L, BC300LD for use with your Makita tool specified in this manual. Sound pressure level (L ): 79.3 dB (A) The use of any other accessories or attachments might Uncertainty (K): 2.5 dB (A)
 • Page 18 For European countries only ENH035-2 Measured Sound Power Level: 91.3 dB (A) EC Declaration of Conformity Guaranteed Sound Power Level: 93 dB (A) We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita 10. 8. 2010 machine(s): Designation of Machine: Cordless Brushcutter Model No./ Type: BBC231U, BC231UD...
 • Page 19 32. Mottagarbricka 50. Skåra vid hål 15. Handtag 33. Klämbricka 16. Skruv 34. Kopp SPECIFIKATIONER Modell BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Handtagsmodell Cykelstyre Bygelhandtag Högt 0 - 7 300 min 0 - 6 600 min Obelastat varvtal Lågt 0 - 5 300 min 0 - 4 900 min Längd...
 • Page 20: Viktiga Säkerhetsanvisningar

  batterier och ackumulatorer och som kan trassla in sig i sly eller buskar. Använd skyddsmössa om du har långt hår. förbrukade batterier och ackumulatorer 2. För att undvika skador på huvud, ögon, händer och samt dess tillämpning enligt nationell fötter samt för att skydda hörseln måste följande lagstiftning, ska uttjänt elektrisk skyddsutrustning bäras när maskinen används.
 • Page 21 2. Kontrollera alltid före användningen att maskinen är 17. Dra aldrig maskinen på marken när du flyttar den från säker att använda. Kontrollera säkerheten för plats till plats. I annat fall kan den skadas. klippverktyget och skyddet samt avtryckaren/ 18. Ta alltid bort batterikassetten från maskinen: startspaken för enkel och korrekt funktion.
 • Page 22 SPARA DESSA ANVISNINGAR. VARNING: LÅT INTE bekvämlighet eller produktvana (pga upprepad användning) ersätta noggrann efterlevnad av produktens säkerhetsregler. OVARSAM hantering eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR ENC007-7 FÖR BATTERIKASSETTEN 1. Innan batterikassetten används ska alla anvisningar och varningsmärken på...
 • Page 23: Beskrivning Av Delar

  BESKRIVNING AV DELAR BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Batterikassett 7 Växellåda 2 Indikatorlampa 8 Skärverktyg 3 Avtryckare 9 Axelrem 4 Bygel (upphängningspunkt) 10 Spänne 5 Handtag 11 Spärr 6 Skydd 12 Förlängningsskydd 011725 FUNKTIONSBESKRIVNING Sätt fast batterikassetten genom att rikta in tungan mot spåret i höljet och skjut den på...
 • Page 24 över maskinen och orsakar allvarlig personskada. fall kan det resultera i allvarlig personskada vid en (Fig. 7 och 8) oavsiktlig start. En startspärr förhindrar oavsiktlig aktivering av OBS: avtryckaren. Tryck in startspärren och avtryckaren för att • Kontrollera alltid rotationsriktningen före användning. starta maskinen.
 • Page 25 För modell BBC300L, BC300LD (Fig. 18) Indikatorlampor Fäst spärren och handtaget på skaftet med fyra skruvar. Kvarvarande kapacitet Kontrollera så att distansbrickan på skaftet är placerad mellan handtags-/spärrkonstruktionen och bygeln. Tänd Blinkar Placera spärren på maskinens vänster sida. Dra sedan åt 70% till 100% de fyra skruvarna så...
 • Page 26 • Använd endast Makitas originaltrimmerhuvud. Vänd maskinen upp och ned så att du enkelt kan byta ut Korrekt hantering av maskinen trimmerhuvudet. (Fig. 28) (BBC300L, BC300LD) Sätt i insexnyckeln genom hålet i skyddshöljet och växellådan och snurra mottagarbrickan tills den låser fast Rätt ställning med insexnyckeln.
 • Page 27 • Se alltid till att maskinen är avstängd och maskinen. Fråga istället ett auktoriserad servicecenter för batterikassetten borttagen innan inspektion eller Makita, och använd alltid reservdelar från Makita för underhåll utförs på maskinen. I annat fall kan det reparation. resultera i allvarlig personskada vid en oavsiktlig start.
 • Page 28: Valfria Tillbehör

  Vibrationsemission (a ): 2,5 m/s eller lägre endast tillbehör eller tillsatsverktyg för avsett ändamål. Mättolerans (K): 1,5 m/s Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ENG901-1 ytterligare information om dessa tillbehör. • Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har • Skärblad uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och kan •...
 • Page 29 Direktör Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN Gäller endast Europa ENH215-3 EU-deklaration om överensstämmelse Vi Makita Corporation som ansvarig tillverkare deklarerar här med att följande maskin(er) från Makita: Maskinbeteckning: Batteridriven trimmer Modellnr:/typ: BBC300L, BC300LD Specifikationer: se tabellen “SPECIFIKATIONER”.
 • Page 30: Tekniske Data

  14. Grep 32. Mottakerskive 50. Spor i åpningen 15. Håndtak 33. Klemmeskive TEKNISKE DATA Modell BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Type håndtak Ergonomisk håndtak Buet håndtak Høy 0 - 7 300 min 0 - 6 600 min Ubelastet turtall 0 - 5 300 min...
 • Page 31: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  akkumulatorer, og deres iverksetting i grener. Bruk beskyttende hårnett for å holde på langt nasjonal rett, må elektroutstyr og hår. batteripakker som ikke lenger skal 2. For å forhindre skader på hode, hender, føtter, syn brukes, samles separat og returneres til eller hørsel må...
 • Page 32 2. Før bruk må du kontrollere at det vil være trygt å bruke 17. Du må aldri slepe utstyret langs bakken når du flytter utstyret. Kontroller at skjæreverktøyet er trygt å bruke, det fra sted til sted, da dette kan påføre utstyret skade. og at vernet og startbryteren/hendelen fungerer lett og 18.
 • Page 33 TA VARE PÅ DISSE 9. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og smørefett. INSTRUKSJONENE. TA VARE PÅ DISSE Tips for å opprettholde maksimal INSTRUKSJONENE. batterilevetid 1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet. ADVARSEL: Slutt å bruke verktøyet når du merker at det er lite IKKE LA hensynet til hva som er ”BEHAGELIG”...
 • Page 34 DELEBESKRIVELSER BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Batteri 7 Girhus 2 Indikatorlampe 8 Skjæreverktøy 3 Startbryter 9 Skuldersele 4 Henger (opphengspunkt) 10 Spenne 5 Håndtak 11 Stopper 6 Vern 12 Forlengelse av vernet 011725 FUNKSJONSBESKRIVELSE Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på...
 • Page 35 trykke inn ”AV”-sperreknappen. Dette kan få og batteriet ikke er fjernet, kan den utilsiktet bli startet bryteren til å brekke. Å bruke maskinen med en bryter opp og forårsake alvorlige personskader. som ikke fungerer som den skal, kan føre til tap av MERK: kontroll og alvorlige helseskader.
 • Page 36 Trykk på CHECK-knappen for å vise gjenværende For modell BBC300L, BC300LD (Fig. 18) batterikapasitet. Indikatorlampene lyser da i ca. tre Fest stopperen og håndtaket på skaftet med fire skruer. sekunder. Kontroller at avstandsskiven på skaftet befinner seg mellom monteringen av håndtaket/stopperen og Indikatorlamper hengeren.
 • Page 37 MERK: - den ubeskyttede delen av skjæreverktøyet er • Pass på å bruke et originalt Makita nylontrimmerhode. horisontalt 750 mm eller mer fra hengeren. (Fig. 32) Snu maskinen opp ned, så kan du lett skifte Etter justering av hengerstillingen strammes skruen godt nylontrimmerhodet.
 • Page 38 PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, Greasetilførsel til girhuset (Fig. 37) og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. Tilfør grease (Shell Alvania 2 eller tilsvarende) til girhuset gjennom greasehullet hver 30. time. (Original Makita- FEILSØKING...
 • Page 39 FORSIKTIG: med ISO22867, EN786: • Du bør bruke dette tilbehøret og verktøyet sammen Modell BBC231U, BC231UD med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne Genererte vibrasjoner (a ): 2,5 m/s eller mindre håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan Usikkerhet (K): 1,5 m/s forårsake helseskader.
 • Page 40 Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN Kun for land i Europa ENH215-3 EF-samsvarserklæring Som ansvarlig produsent, erklærer vi, Makita Corporation, at følgende Makita-maskin(er): Maskinbetegnelse: Batteridrevet gressrydder Modellnr./ type: BBC300L, BC300LD Tekniske data: Se tabellen ”TEKNISKE DATA”. er serieprodusert og samsvarer med følgende EU-direktiver:...
 • Page 41: Tekniset Tiedot

  32. Vasta-aluslevy 50. Silmäkkeen lovi 15. Kahva 33. Kiristysaluslevy 16. Ruuvi 34. Kupu TEKNISET TIEDOT Malli BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Kahvan tyyppi Pyöränkahva Silmukkakahva Suuri 0 - 7 300 min 0 - 6 600 min Joutokäyntinopeus Alhainen 0 - 5 300 min...
 • Page 42: Tärkeitä Turvaohjeita

  ongelmajätteen keräyspisteeseen ja liikkumista. Älä käytä koruja tai vaatteita, jotka voivat ohjattava ympäristöystävälliseen tarttua pensaisiin tai oksiin. Pitkät hiukset täytyy pitää kierrätykseen. kiinni. 2. Seuraavia suojavälineitä sekä -vaatetusta on käytettävä puhallinta käytettäessä, jotta mahdolliset TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA GEB068-2 pää-, silmä-, käsi- tai jalkavammat samoin kuin kuulovammat voidaan välttää.
 • Page 43 2. Varmista aina ennen käyttöä, että työkalun käyttö on - ennen työkalun tarkistamista, puhdistamista tai turvallista. Tarkista terän ja suojuksen kiinnitys sekä kunnossapitoa vaihtokytkimen toimivuus. Tarkista, että kahvat ovat - aina, kun työkalu alkaa täristä epänormaalisti. puhtaat ja kuivat ja että käyttökatkaisin toimii. 19.
 • Page 44 VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäyttöisyyden tai toistuvan käytön tuottaa väärää turvallisuuden tunnetta niin, että laiminlyöt turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTTÖ tai tämän käyttöohjeen turvamääräysten laiminlyönti voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA ENC007-7 AKKU 1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.
 • Page 45: Osien Kuvaukset

  OSIEN KUVAUKSET BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Akku 7 Hammasrattaiston kotelo 2 Merkkivalo 8 Terä 3 Liipaisinkytkin 9 Olkahihna 4 Ripustin (kannatuspiste) 10 Solki 5 Kahva 11 Este 6 Suojus 12 Suojuksen jatke 011725 TOIMINTAKUVAUS painikkeen yläpuolella näkyy punainen ilmaisin, akku ei ole lukkiutunut täysin paikoilleen.
 • Page 46 hallinnan menettäminen ja vakava henkilövahinko. työkalu voi käynnistyä vahingossa ja aiheuttaa (Kuvat 7 ja 8) vakavan henkilövahingon. Laitteessa on lukituksen vapautuspainike, joka estää HUOMAUTUS: liipaisinkytkimen painamisen vahingossa. Käynnistä • Tarkista aina pyörimissuunta ennen käyttöä. työkalu painamalla vapautuspainiketta sisään ja vetämällä •...
 • Page 47 (Kuva 17) • Leikkuuterän kiinnitysmutteri (jousialuslevyllinen) on kuluva osa. Jos jousialuslevyssä näkyy kulumisen tai Malli BBC300L, BC300LD (Kuva 18) vääntymisen merkkejä, vaihda mutteri. Tilaa osa Asenna este ja kahva varteen neljällä ruuvilla. Varmista, valtuutetusta huoltoliikkeestä. että varressa oleva välikappale on kahva-esteyhdistelmän...
 • Page 48 HUOMAUTUS: Olkahihnan kiinnittäminen (Kuva 30) • Käytä vain aitoja Makita-leikkuuteriä. Pue olkahihna päällesi ja työnnä solki paikalleen, kunnes kuuluu naksahdus. Varmista. ettet voi vetää sitä pois Käännä työkalu ylösalaisin, minkä jälkeen voit helposti päältäsi. Kannattele työkalua kuvassa esitetyllä tavalla. vaihtaa leikkuuterän. (Kuva 25) Irrottaminen (Kuva 31) Irrota leikkuuterä...
 • Page 49 Lisää hammasrattaiston koteloon rasvaa (Shell Alvania 2 tai vastaava) rasvausnipan kautta 30 tunnin välein. (Voit VIANMÄÄRITYS hankkia aitoa Makita-rasvaa omalta Makita- jälleenmyyjältäsi.) Tarkista laite ensin itse, ennen kuin viet sen korjattavaksi. Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua käyttöoppaasta, älä...
 • Page 50 • Leikkuuterä Virhemarginaali (K): 1,5 m/s • Nailonsiimapää ENG901-1 • Pensasleikkuri (malliin BBC300L, BC300LD) • Ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu • Oksasaha (malliin BBC300L, BC300LD) standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla • Jyrsin (malliin BBC300L, BC300LD) voidaan vertailla työkaluja keskenään.
 • Page 51 Johtaja Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN Koskee vain Euroopan maita ENH215-3 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan valmistama(t) kone(et): Koneen tunnistetiedot: Akkukäyttöinen viimeistelyleikkuri Mallinro/tyyppi: BBC300L, BC300LD Tekniset tiedot: katso TEKNISET TIEDOT - taulukkoa.
 • Page 52: Techniniai Duomenys

  49. Iškyša (neparodyta) 15. Rankena 32. Imtuvo poveržlė selės anga 16. Varžtas 33. Suspaudimo poveržlė TECHNINIAI DUOMENYS Modelis BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Rankenos tipas Dviračio rankena Kilpinė rankena Didelis 0 - 7 300 min 0 - 6 600 min Greitis be apkrovos Mažas...
 • Page 53 elektros rang ir akumuliatoriaus blok kurie galėtų sipainioti krūmuose ar krūmynuose. būtina surinkti atskirai ir nugabenti Dėvėkite apsaugin plaukų apdangal , kad prilaikytų antrinių žaliavų perdirbimui aplinkai ilgus plaukus. nekenksmingu būdu. 2. Norint išvengti galvos, akių, rankų ar kojų sužeidim , taip pat apsaugoti klaus , naudojant š...
 • Page 54 atkreipkite dėmes , ar netoliese nėra kokių nors 16. Niekuomet nemeskite šio rankio ant žemės, išskyrus gyvūnų. Kitaip nenaudokite šio rankio. avarinius atvejus, nes kitaip galite smarkiai j 2. Prieš pradėdami naudoti š rank , patikrinkite, ar j sugadinti. saugu naudoti. Patikrinkite pjovimo rankio saug ir 17.
 • Page 55 SAUGOKITE ŠIAS 7. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas keičiam sias dalis ir priedus. INSTRUKCIJAS. 8. Reguliariai valykite rank , ypač prieš/po naudojimo. Šis rankis privalo būti remontuojamas tik mūsų Patarimai, ką daryti, kad akumuliatorius galiotajame techninio aptarnavimo centre. tarnautǢ kuo ilgiau 9.
 • Page 56 DALIǡ APRAŠYMAI BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Akumuliatoriaus kasetė 7 Pavarų dėžė 2 Kontolinė lemputė 8 Pjovimo rankis 3 Svirtinis jungiklis 9 Perpetinis diržas 4 Pakaba (kabinimo taškas) 10 S vara 5 Rankena 11 Užtvara 6 Apsauginis gaubtas...
 • Page 57 nenuspaudus atlaisvinimo mygtuko. Galite jo akumuliatoriaus kasetės, rankis gali netyčia sugadinti jungiklDž. Naudojant rank su netinkamai pasileisti ir sunkiai sužeisti. jungtu jungikliu, galima prarasti kontrolę ir sunkiai PASTABA. susižeisti. (7. ir 8. pav.) • Prieš naudodami visuomet patikrinkite sukimosi krypt . Kad gaidukas nebūtų...
 • Page 58 (15 pav.) tvirtinimo rankenėlę. (17. pav.) Paspauskite tikrinimo mygtuk CHECK, kad būtų rodoma Modeliui BBC300L, BC300LD (18. pav.) likusi akumuliatoriaus energija. Tuomet maždaug trims Keturiais varžtais pritvirtinkite užtvar ir ranken veleno sekundėms užsidegs kontrolinės lemputės.
 • Page 59 PASTABA. rankenos ašis visuomet būtų priešais jus. (29. pav.) • Būtinai naudokite originalų „Makita“ pjovimo peil . PertetƳs diržo užsidƳjimas (30. pav.) Užsidėkite pertelės dirž ant nugaros ir susekite j sagtimi Apverskite rank aukštyn kojomis ir galėsite lengvai taip, kad išgirstumėte spragtelėjim .
 • Page 60 (Originalaus „Makita“ tepalo galite sigyti iš savo „Makita“ atatranka. pardavimo atstovo.) Dėkite dirž ant kairiojo peties, prakišdami pro j galv ir NailoninƳs vielos keitimas dešinę rank , kaip parodyta paveiksėlyje, ir laikykite rank dešinėje kūno pusėje;...
 • Page 61 Garso slėgio lygis (L ): 79,7 dB (A) Jei reikia kokios nors pagalbos ir išsamesnės informacijos Paklaida (K): 2,5 dB (A) apie šiuos papildomus priedus, kreipkitės vietin „Makita“ Dirbant triukšmo lygis gali viršyti 80 dB (A). bendrovės techninės priežiūros centr . Triukšmas ENG905-1 •...
 • Page 62 EB atitikties deklaracija vienam rankiui palyginti su kitu. Mes, „Makita Corporation“ bendrovƳ, bǞdami • Paskelbtasis keliamos vibracijos dydis taip pat gali būti atsakingas gamintojas, pareiškiame, kad šis „Makita“ panaudotas preliminariai vertinant vibracijos poveik . mechanizmas(-ai): Mechanizmo paskirtis: DŽSPƲJIMAS: Akumuliatorinė...
 • Page 63: Tehniskie Dati

  32. Uztveršanas bl ve 50. Actiņas sprauga 15. Rokturis 33. Piespiedējbl ve 16. Skrūve 34. Kauss TEHNISKIE DATI Modelis BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Roktura veids Ragu tipa rokturis Cilpas rokturis Liels 0 - 7 300 min /min. 0 - 6 600 min /min.
 • Page 64 akumulatoru atkritumiem un to IndividuƩlƩs aizsardzǁbas lǁdzeknji stenošanu saskaņ ar valsts 1. Valk jiet piemērotu apģērbu. Valk tajam apģērbam likumdošanu lietotais elektriskais j būt funkcion lam un piemērotam, t.i., tam j būt cieši apr kojums un akmumulators kalpošanas pieguļošam, taču tas nedr kst ierobežot kust bas. laika beig s j sav c atsevišķi un Nenēs jiet t das rotaslietas vai apģērbu, kas var j nog d otrreizējai p rstr dei vidi...
 • Page 65 Darbarǁka iedarbinƩšana (3. att.) 15. Nekad nesitiet pa nez lēm vai citiem augiem ar griezējinstrumentu, lai tos nogrieztu. 1. P rbaudiet, vai darba zonas apgabal — 15 metru 16. Izņemot rk rtas gad jumus, nekad nemetiet vai (50 pēdu) att lum — neatrodas bērni vai citi cilvēki, nesviediet darbar ku pret zemi, jo tas var nopietni k ar uzmanieties no dz vniekiem tuvum .
 • Page 66 7. Izmantojiet tikai ražot ja ieteikt s rezerves daļas un Ieteikumi akumulatora kalpošanas laika papildpiederumus. pagarinƩšanai 8. Regul ri p rbaudiet un apkopiet darbar ku, jo sevišķi 1. LƩdƯjiet akumulatoru kasetni iekams tƩ pilnǁgi pirms/pēc lietošanas. Darbar ku dr kst labot tikai izlƩdƯjusies.
 • Page 67 DANjU APRAKSTS BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Akumulatora kasetne 7 Pievada korpuss 2 Indikatora lampiņa 8 Griezējinstruments 3 Slēdža sprūds 9 Pleca siksna 4 Cilpa (piestiprin šanas vieta) 10 Spr dze 5 Rokturis 11 Barjera 6 Aizsargs 12 Aizsarga pagarin jums...
 • Page 68 spƯku, neiespiežot atbloķƯšanas pogu uz iekšu. PIEZǀME: RezultƩtƩ varat sabojƩt slƯdzi. Lietojot darbar ku, • Pirms s kat str d t vienmēr p rbaudiet griešan s kura slēdzis nedarbojas pareizi, var zaudēt kontroli un virzienu. rad t nopietnus ievainojumus. (7. un 8. att.) •...
 • Page 69 • Nevelciet spƩrnus uz Ʃrpusi pƩrƩk daudz. Tie var apakšēj s indikatora lampiņas, akumulators, salūzt. iespējams, ir boj ts. Sazinieties ar vietējo Makita Piestipriniet aizsargu pie skavas ar div m skrūvēm, k pilnvaroto servisa centru. par d ts. Vien di pieskrūvējiet labo un kreiso skrūvi.
 • Page 70 - griezējinstrumenta neaizsarg t daļa horizont li PIEZǀME: atrastos 750 mm vai t l k no cilpas. (32. att.) • Izmantojiet oriģin lu Makita neilona griezējgalvu. Pēc cilpas st vokļa noregulēšanas ar uzgriežņatslēgu Apgrieziet darbar ku otr di, lai varētu viegl k nomain t cieši pieskrūvējiet skrūvi.
 • Page 71 Pleca siksnas piestiprinƩšana (34. att.) korpus . (No Makita izplat t ja var nopirkt oriģin lo Makita Pēc pleca siksnas aplikšanas to var piestiprin t pie smērvielu.) darbar ka, savienojot spr dzes, kas atrodas uz darbar ka Neilona auklas nomaiņa ķa un uz siksnas.
 • Page 72 Troksnis ENG905-1 UZMANǀBU: Tipveida A svērtais skaņas l menis noteikts saskaņ ar • Kop ar šaj rokasgr mat aprakst to Makita darbar ku standartu LVS ISO 22868: ieteicams izmantot šos piederumus vai papildier ces. Modelis BBC231U, BC231UD Izmantojot citus piederumus vai papildier ces, var gūt Skaņas spiediena l menis (L...
 • Page 73 EK atbilstǁbas deklarƩcija VibrƩcija ENG904-1 UzņƯmums „Makita Corporation”, kƩ atbildǁgais Vibr cijas emisijas vērt ba noteikta atbilstoši LVS EN 786: ražotƩjs paziņo, ka šƩds/-i „Makita” instruments/-i: Modelis BBC300L, BC300LD Darbar ka nosaukums: Vibr cija (a ): 2,5 m/s vai maz k...
 • Page 74: Tehnilised Andmed

  49. Eend (ei ole näidatud) 14. Käepide 32. Vaheseib 50. Aasa pilu 15. Käepideme toru 33. Klambri seib TEHNILISED ANDMED Mudel BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Käepideme tüüp Torukäepide Aaskäepide Kiire 0 - 7300 p/min 0 - 6600 p/min Koormuseta kiirus Aeglane 0 - 5300 p/min 0 - 4900 p/min Täispikkus...
 • Page 75 direktiivile 2006/66/EÜ patareide ja Isikukaitsevahendid akude ning patarei- ja akujäätmete kohta 1. Riietuge sobivalt. Kantav riietus peab vastama töö ning nende nõuete kohaldamisele iseloomule ja olema sobilik, s.t see peaks järgima liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks kehajooni, kuid ei tohiks takistada töötamist. Ärge muutunud elektriseadmed ja akud kandke ehteid ega riietust, mis võivad takerduda koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult...
 • Page 76 võib kahjustada silmi ja nahka. See võib osutuda 14. Tööriistaga töötamisel tuleb kasutada kaitsevarustust allaneelamisel mürgiseks. nagu kaitsed ja tööriistaga koos tarnitud kandevööd. 15. Kunagi ärge lööge lõikeriistaga lõikamisel umbrohtu Tööriista käivitamine (Joon. 3) või sellega sarnast materjali. 1. Veenduge, et 15 meetri (50 jalga) raadiuses 16.
 • Page 77 6. Kui tööriist ei ole kasutusel, hoiustage tööriist kuivas 2. Ärge kunagi laadige täislaetud akukassetti. lukustatavas ruumis või lastele kättesaamatus kohas. Liigne laadimine lühendab aku kasutusiga. 7. Kasutage ainult tootja soovitatud varuosi ja tarvikuid. 3. Laadige akukassetti toatemperatuuril 10°C - 40°C. 8.
 • Page 78 OSADE KIRJELDUSED BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Akukassett 7 Ülekande korpus 2 Märgutuli 8 Lõikeriist 3 Lülitusnupp 9 Kandevöö 4 Riputi (riputuspunkt) 10 Pannal 5 Käepide 11 Tõke 6 Kaitse 12 Kaitsmepikendus 011725 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Akukasseti äravõtmiseks eemaldage see tööriistast, libistades kasseti esiküljel paiknevat nuppu.
 • Page 79 päästikut tugevasti ilma lahtilukustuse nuppu Kui tööriista akukassett jääb välja lülitamata ja vajutamata. Vastasel juhul võib lüliti puruneda. eemaldamata, võib selle juhuslik käivitumine Masina juhtimine lüliti abil, mis ei toimi korralikult, võib põhjustada tõsiseid vigastusi. kaasa tuua kontrolli kaotamise ja põhjustada tõsiseid TÄHELEPANU: vigastusi.
 • Page 80 Mudel BBC300L, BC300LD (Joon. 18) Indikaatori lambid Pange tõke paika ja kinnitage nelja kruviga toru külge. Järelejäänud mahtuvus Veenduge, et vahetükk asuks torul käepideme/ tõkkekooste ja riputi vahel. Põleb Väljas Vilgub Paigaldage tõke seadme vasakule küljele. Seejärel 70% kuni 100% keerake neli kruvi kinni, et käepide/tõkkekooste ei saaks...
 • Page 81 TÄHELEPANU: Sobitage kandevöö nii, nagu näidatud, ja laske seade • Kasutage kindlasti originaalset Makita lõiketera. kindlalt oma paremale küljele rippu, et vasaku käepideme vars oleks alati teie ees. (Joon. 29) Keerake tööriist tagurpidi, et saaksite lõiketera lihtsamalt Kandevöö...
 • Page 82 - riputi jääks maapinnast 750 mm kõrgusele või vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd kõrgemale, lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb - lõikeriist jääks maapinnast kuni 300 mm kõrgusele ja kasutada Makita varuosi. - lõikeriista kaitsmata osa asetuks horisontaalselt ning jääks riputist 750 mm kaugusele või kaugemale.
 • Page 83 ): 79,7 dB (A) • Lõiketera Määramatus (K): 2,5 dB (A) • Nailonist lõikepea Müratase töö ajal võib ületada 80 dB (A). • Võsalõikuri lisaseadis (mudelile BBC300L, BC300LD) • Sae lisaseadis (mudelile BBC300L, BC300LD) • Kultivaatori lisaseadis (mudelile BBC300L, BC300LD)
 • Page 84 Vibratsioon ENG904-1 Euroopa riikides ainult ENH215-3 Vibratsioonitaseme väärtus vastavalt standardile EN786: EÜ vastavusdeklaratsioon Mudel BBC300L, BC300LD Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, Vibratsiooni emissioon (a ): 2,5 m/s või vähem Määramatus (K): 1,5 m/s et alljärgnev(ad) Makita seade (seadmed): ENG901-1 Masina tähistus: •...
 • Page 85 “CHECK” ( BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD 0 - 7300 0 - 6600 0 - 5300 0 - 4900 1880 1850 BL3626/BL3622A • • • EPTA 01.2003 ..END008-1 15 ........................... 15 ......
 • Page 86 ..Ni-MH Li-ion 2002/96/EG 2006/66/EG GEB068-2 , . . . 1) . 2)
 • Page 87 . ., . 3) 11. Э...
 • Page 88 ). ( . 4) . 5) ENC007-7 , (2) . . (...
 • Page 89 50°C (122°F). 10°C 40°C ( 50°F 104°F).
 • Page 90 BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 011725 • . 6) • • •...
 • Page 91 • • “OFF” ( • . Э • . \tab . 11 “1” “2” “ ” “ ” . 13) Э 010823...
 • Page 92 • Makita. • • • • . 14) • • “ ”. BL3622A) BBC231U, BC231UD BL3622A . 15) CHECK ( . 16) . 17) 100% BBC300L, BC300LD ( . 18) • 011713 • . 19 “ ”) • •...
 • Page 93 • . 26) . 21) • . 27) . 22) • . 23) • Makita. • . 28) . 24) • • • • • (BBC231U, BC231UD) • • • Makita. . 25)
 • Page 94 . 35) . 29) . 30) • . 31) • . 36) 100 – 300 • . 32) • (BBC300L, BC300LD) . . Э • . 37) (Shell Alvania 2 Makita Makita.) . 33) . 34) •...
 • Page 95 • . 42) . 38) . 39) Makita Makita. LH). ( . 40) . 41) Makita, Makita. Э...
 • Page 96 Э 010824 (A). ENG904-1 • ISO22867, EN786: Makita, BBC231U, BC231UD ): 2,5 / ( ): 1,5 / ENG904-1 EN786: BBC300L, BC300LD Makita. ): 2,5 / • • (K): 1,5 / • ENG901-1 BBC300L, BC300LD) • • BBC300L, BC300LD) • BBC300L, BC300LD) •...
 • Page 97 : 91,3 “ ”. 10. 8. 2010 2000/14/EC, 2006/42/EC EN/ISO11806, EN60335, EN60745 Tomoyasu Kato ( Makita International Europe Ltd. Makita Corporation Michigan Drive, Tongwell, 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN 2000/14/EC : 93,6 16. 10. 2009...
 • Page 100 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884944E985...

This manual is also suitable for:

Bbc300lBc231udBbc231uBc231udz

Table of Contents