Makita BBC231U Instruction Manual

Cordless brushcutter/cordless string trimmer
Hide thumbs Also See for BBC231U:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
GB
Cordless Brushcutter/
Cordless String Trimmer
S
Batteridriven röjsåg/
Batteridriven trimmer
N
Batteridrevet skogsrydder/
Batteridrevet gressrydder
FIN Akkukäyttöinen pensasleikkuri/
Akkukäyttöinen viimeistelyleikkuri
LT
Akumuliatorinė krūmapjovė/
Akumuliatorinė vielinė žoliapjovė
LV
Bezvada krūmgriezis/
Bezvada zāles trimers
EE
Akuga võsalõikur/
Akuga trimmer
RUS Аккумуляторная коса/
Аккумуляторная газонокосилка
BBC231U
BBC300L
BC231UD
BC300LD
Instruction manual
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Eksploatacijos instrukcija
Lietošanas rokasgrāmata
Kasutusjuhend
Инструкцию по эксплуатации
010751

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita BBC231U

 • Page 1 Batteridrevet gressrydder FIN Akkukäyttöinen pensasleikkuri/ Käyttöohje Akkukäyttöinen viimeistelyleikkuri Akumuliatorinė krūmapjovė/ Eksploatacijos instrukcija Akumuliatorinė vielinė žoliapjovė Bezvada krūmgriezis/ Lietošanas rokasgrāmata Bezvada zāles trimers Akuga võsalõikur/ Kasutusjuhend Akuga trimmer RUS Аккумуляторная коса/ Инструкцию по эксплуатации Аккумуляторная газонокосилка BBC231U BBC300L BC231UD BC300LD 010751...
 • Page 2 010820 010821 15 m (50 ft) 010822 010810 010811 010752 BBC300L/BC300LD BBC231U/BC231UD 011720 011723...
 • Page 3 6, 7, 8 6, 7, 8 BBC300L/BC300LD BBC231U/BC231UD 011722 011726 BBC300L/BC300LD BBC231U/BC231UD 011721 011724 010765 010770 011715 012456...
 • Page 4 011485 011475 010755 010768 012457 010778 010777 010849...
 • Page 5 010756 010757 010758 010769 010753 010760 010759 012478...
 • Page 6 010767 010816 010817 012479 010812 010772 80 mm 100 mm 010992 010993...
 • Page 7 010994 010776...
 • Page 8: Specifications

  32. Receive washer 50. Slot of the eyelet 15. Handle 33. Clamp washer 16. Screw 34. Cup SPECIFICATIONS Model BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Type of handle Bike handle Loop handle High 0 - 7,300 min 0 - 6,600 min No load speed...
 • Page 9: Important Safety Instructions

  implementation in accordance with or shrubs. Wear protective hair covering to contain long hair. national laws, electric equipment and 2. In order to avoid either head, eye, hand or foot injuries battery pack that have reached the end as well as to protect your hearing the following of their life must be collected separately protective equipment and protective clothing must be and returned to an environmentally...
 • Page 10: Kickback Prevention

  proper action. Check for clean and dry handles and - before clearing a blockage; test the on/off function of the switch. - before checking, cleaning or working on the tool; 3. Check damaged parts before further use of the tool. A - whenever the tool starts vibrating abnormally.
 • Page 11 rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ENC007-7 FOR BATTERY CARTRIDGE 1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
 • Page 12: Parts Descriptions

  PARTS DESCRIPTIONS BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Battery cartridge 7 Gear case 2 Indication lamp 8 Cutting tool 3 Switch trigger 9 Shoulder harness 4 Hanger (suspension point) 10 Buckle 5 Grip 11 Barrier 6 Guard 12 Guard extension...
 • Page 13 This can cause switch breakage. Operating a tool may result in serious personal injury from accidental with a switch that does not actuate properly can lead to start-up. loss of control and serious personal injury. (Fig. 7 & 8) NOTICE: To prevent the switch trigger from being accidentally •...
 • Page 14: Installing The Handle

  • Do not push the wings outward too much. alternately, the battery may have malfunctioned. Otherwise it may break. Contact your local Makita authorized service center. Fix the guard to the clamp with two bolts as shown. NOTE: Tighten the right and left bolts evenly. (Fig. 22) •...
 • Page 15: Operation

  - the hanger positions 750 mm or higher from the NOTICE: ground, • Be sure to use genuine Makita nylon cutting head. - the cutting tool positions 100 mm to 300 mm high from Turn the tool upside down so that you can replace the the ground and nylon cutting head easily.
 • Page 16: Maintenance

  Supply grease (Shell Alvania 2 or equivalent) to the gear using Makita replacement parts. case through the grease hole every 30 hours. (Genuine Makita grease may be purchased from your Makita TROUBLE SHOOTING dealer.) Before asking for repairs, conduct your own inspection Replacing the nylon cord first.
 • Page 17: Optional Accessories

  CAUTION: to EN786: • These accessories or attachments are recommended Model BBC300L, BC300LD for use with your Makita tool specified in this manual. Sound pressure level (L ): 79.3 dB (A) The use of any other accessories or attachments might Uncertainty (K): 2.5 dB (A)
 • Page 18 For European countries only ENH035-2 Measured Sound Power Level: 91.3 dB (A) EC Declaration of Conformity Guaranteed Sound Power Level: 93 dB (A) We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita 10. 8. 2010 machine(s): Designation of Machine: Cordless Brushcutter Model No./ Type: BBC231U, BC231UD...
 • Page 19 49. Utskjutning (Visas inte) 14. Grepp 32. Mottagarbricka 50. Skåra vid hål 15. Handtag 33. Klämbricka 16. Skruv 34. Kopp SPECIFIKATIONER Modell BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Handtagsmodell Cykelstyre Bygelhandtag Högt 0 - 7 300 min 0 - 6 600 min Obelastat varvtal Lågt...
 • Page 20: Viktiga Säkerhetsanvisningar

  batterier och ackumulatorer och som kan trassla in sig i sly eller buskar. Använd skyddsmössa om du har långt hår. förbrukade batterier och ackumulatorer 2. För att undvika skador på huvud, ögon, händer och samt dess tillämpning enligt nationell fötter samt för att skydda hörseln måste följande lagstiftning, ska uttjänt elektrisk skyddsutrustning bäras när maskinen används.
 • Page 21 2. Kontrollera alltid före användningen att maskinen är 17. Dra aldrig maskinen på marken när du flyttar den från säker att använda. Kontrollera säkerheten för plats till plats. I annat fall kan den skadas. klippverktyget och skyddet samt avtryckaren/ 18. Ta alltid bort batterikassetten från maskinen: startspaken för enkel och korrekt funktion.
 • Page 22 SPARA DESSA ANVISNINGAR. VARNING: LÅT INTE bekvämlighet eller produktvana (pga upprepad användning) ersätta noggrann efterlevnad av produktens säkerhetsregler. OVARSAM hantering eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR ENC007-7 FÖR BATTERIKASSETTEN 1. Innan batterikassetten används ska alla anvisningar och varningsmärken på...
 • Page 23: Beskrivning Av Delar

  BESKRIVNING AV DELAR BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Batterikassett 7 Växellåda 2 Indikatorlampa 8 Skärverktyg 3 Avtryckare 9 Axelrem 4 Bygel (upphängningspunkt) 10 Spänne 5 Handtag 11 Spärr 6 Skydd 12 Förlängningsskydd 011725 FUNKTIONSBESKRIVNING Sätt fast batterikassetten genom att rikta in tungan mot spåret i höljet och skjut den på...
 • Page 24 över maskinen och orsakar allvarlig personskada. fall kan det resultera i allvarlig personskada vid en (Fig. 7 och 8) oavsiktlig start. En startspärr förhindrar oavsiktlig aktivering av OBS: avtryckaren. Tryck in startspärren och avtryckaren för att • Kontrollera alltid rotationsriktningen före användning. starta maskinen.
 • Page 25 • När de övre två och de nedre två indikatorlamporna kontakt med den vassa nylontrådskniven på lyser växelvis, kan det bero på felaktig funktion hos förlängningsskyddet. I annat fall kan det leda till batteriet. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter. personskada. Fäst skyddshöljet på växellådan. Tryck ut vingarna lätt OBS: och sätt bultarna i hålen på...
 • Page 26 DRIFT klickar och låser helt på plats. Korrekt hantering av maskinen Lösgöra (Fig. 35) Spännet är till för att snabbt lossa maskinen vilket kan (BBC231U, BC231UD) göras genom att enkelt trycka in sidorna och spännet. Rätt ställning VARNING: VARNING: • Var ytterst försiktig så att du alltid behåller •...
 • Page 27 • Se alltid till att maskinen är avstängd och maskinen. Fråga istället ett auktoriserad servicecenter för batterikassetten borttagen innan inspektion eller Makita, och använd alltid reservdelar från Makita för underhåll utförs på maskinen. I annat fall kan det reparation. resultera i allvarlig personskada vid en oavsiktlig start.
 • Page 28: Valfria Tillbehör

  Vibrationsemission (a ): 2,5 m/s eller lägre endast tillbehör eller tillsatsverktyg för avsett ändamål. Mättolerans (K): 1,5 m/s Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ENG901-1 ytterligare information om dessa tillbehör. • Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har • Skärblad uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och kan •...
 • Page 29 Direktör Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN Gäller endast Europa ENH215-3 EU-deklaration om överensstämmelse Vi Makita Corporation som ansvarig tillverkare deklarerar här med att följande maskin(er) från Makita: Maskinbeteckning: Batteridriven trimmer Modellnr:/typ: BBC300L, BC300LD Specifikationer: se tabellen “SPECIFIKATIONER”.
 • Page 30: Tekniske Data

  13. CHECK-knapp 31. Sekskantnøkkel 14. Grep 32. Mottakerskive 50. Spor i åpningen 15. Håndtak 33. Klemmeskive TEKNISKE DATA Modell BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Type håndtak Ergonomisk håndtak Buet håndtak Høy 0 - 7 300 min 0 - 6 600 min Ubelastet turtall...
 • Page 31: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  akkumulatorer, og deres iverksetting i grener. Bruk beskyttende hårnett for å holde på langt nasjonal rett, må elektroutstyr og hår. batteripakker som ikke lenger skal 2. For å forhindre skader på hode, hender, føtter, syn brukes, samles separat og returneres til eller hørsel må...
 • Page 32 2. Før bruk må du kontrollere at det vil være trygt å bruke 17. Du må aldri slepe utstyret langs bakken når du flytter utstyret. Kontroller at skjæreverktøyet er trygt å bruke, det fra sted til sted, da dette kan påføre utstyret skade. og at vernet og startbryteren/hendelen fungerer lett og 18.
 • Page 33 TA VARE PÅ DISSE 9. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og smørefett. INSTRUKSJONENE. TA VARE PÅ DISSE Tips for å opprettholde maksimal INSTRUKSJONENE. batterilevetid 1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet. ADVARSEL: Slutt å bruke verktøyet når du merker at det er lite IKKE LA hensynet til hva som er ”BEHAGELIG”...
 • Page 34 DELEBESKRIVELSER BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Batteri 7 Girhus 2 Indikatorlampe 8 Skjæreverktøy 3 Startbryter 9 Skuldersele 4 Henger (opphengspunkt) 10 Spenne 5 Håndtak 11 Stopper 6 Vern 12 Forlengelse av vernet 011725 FUNKSJONSBESKRIVELSE Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på...
 • Page 35 trykke inn ”AV”-sperreknappen. Dette kan få og batteriet ikke er fjernet, kan den utilsiktet bli startet bryteren til å brekke. Å bruke maskinen med en bryter opp og forårsake alvorlige personskader. som ikke fungerer som den skal, kan føre til tap av MERK: kontroll og alvorlige helseskader.
 • Page 36 Montere skjærebladet Montere håndtak ADVARSEL: For modell BBC231U, BC231UD • Utvendig diameter av skjærebladet må være Sett inn skaftet på håndtaket i grepet som vist. Juster 230 mm. Du må aldri bruke et blad som er større enn skruehullet i grepet til hullet i skaftet.
 • Page 37 MERK: - den ubeskyttede delen av skjæreverktøyet er • Pass på å bruke et originalt Makita nylontrimmerhode. horisontalt 750 mm eller mer fra hengeren. (Fig. 32) Snu maskinen opp ned, så kan du lett skifte Etter justering av hengerstillingen strammes skruen godt nylontrimmerhodet.
 • Page 38 PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, Greasetilførsel til girhuset (Fig. 37) og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. Tilfør grease (Shell Alvania 2 eller tilsvarende) til girhuset gjennom greasehullet hver 30. time. (Original Makita- FEILSØKING...
 • Page 39 FORSIKTIG: med ISO22867, EN786: • Du bør bruke dette tilbehøret og verktøyet sammen Modell BBC231U, BC231UD med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne Genererte vibrasjoner (a ): 2,5 m/s eller mindre håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan Usikkerhet (K): 1,5 m/s forårsake helseskader.
 • Page 40 Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN Kun for land i Europa ENH215-3 EF-samsvarserklæring Som ansvarlig produsent, erklærer vi, Makita Corporation, at følgende Makita-maskin(er): Maskinbetegnelse: Batteridrevet gressrydder Modellnr./ type: BBC300L, BC300LD Tekniske data: Se tabellen ”TEKNISKE DATA”. er serieprodusert og samsvarer med følgende EU-direktiver:...
 • Page 41: Tekniset Tiedot

  49. Ulkonema (ei näkyvissä) 50. Silmäkkeen lovi 14. Kädensija 32. Vasta-aluslevy 15. Kahva 33. Kiristysaluslevy 16. Ruuvi 34. Kupu TEKNISET TIEDOT Malli BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Kahvan tyyppi Pyöränkahva Silmukkakahva Suuri 0 - 7 300 min 0 - 6 600 min Joutokäyntinopeus Alhainen...
 • Page 42 ongelmajätteen keräyspisteeseen ja liikkumista. Älä käytä koruja tai vaatteita, jotka voivat ohjattava ympäristöystävälliseen tarttua pensaisiin tai oksiin. Pitkät hiukset täytyy pitää kierrätykseen. kiinni. 2. Seuraavia suojavälineitä sekä -vaatetusta on käytettävä puhallinta käytettäessä, jotta mahdolliset TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA GEB068-2 pää-, silmä-, käsi- tai jalkavammat samoin kuin kuulovammat voidaan välttää.
 • Page 43 2. Varmista aina ennen käyttöä, että työkalun käyttö on - ennen työkalun tarkistamista, puhdistamista tai turvallista. Tarkista terän ja suojuksen kiinnitys sekä kunnossapitoa vaihtokytkimen toimivuus. Tarkista, että kahvat ovat - aina, kun työkalu alkaa täristä epänormaalisti. puhtaat ja kuivat ja että käyttökatkaisin toimii. 19.
 • Page 44 VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäyttöisyyden tai toistuvan käytön tuottaa väärää turvallisuuden tunnetta niin, että laiminlyöt turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTTÖ tai tämän käyttöohjeen turvamääräysten laiminlyönti voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA ENC007-7 AKKU 1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.
 • Page 45: Osien Kuvaukset

  OSIEN KUVAUKSET BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Akku 7 Hammasrattaiston kotelo 2 Merkkivalo 8 Terä 3 Liipaisinkytkin 9 Olkahihna 4 Ripustin (kannatuspiste) 10 Solki 5 Kahva 11 Este 6 Suojus 12 Suojuksen jatke 011725 TOIMINTAKUVAUS painikkeen yläpuolella näkyy punainen ilmaisin, akku ei ole lukkiutunut täysin paikoilleen.
 • Page 46 hallinnan menettäminen ja vakava henkilövahinko. työkalu voi käynnistyä vahingossa ja aiheuttaa (Kuvat 7 ja 8) vakavan henkilövahingon. Laitteessa on lukituksen vapautuspainike, joka estää HUOMAUTUS: liipaisinkytkimen painamisen vahingossa. Käynnistä • Tarkista aina pyörimissuunta ennen käyttöä. työkalu painamalla vapautuspainiketta sisään ja vetämällä •...
 • Page 47 VAROITUS: Kahvan asentaminen • Leikkuuterän ulkoläpimitan on oltava 230 mm. Älä koskaan käytä leikuuterää, jonka ulkoläpimitta on yli Malli BBC231U, BC231UD 230 mm. Työnnä kahvan varsi kädensijan sisään kuvassa esitetyllä tavalla. Kohdista kahvassa oleva ruuvinreikä varressa HUOMIO: olevaan vastaavaan reikään.
 • Page 48 HUOMAUTUS: Olkahihnan kiinnittäminen (Kuva 30) • Käytä vain aitoja Makita-leikkuuteriä. Pue olkahihna päällesi ja työnnä solki paikalleen, kunnes kuuluu naksahdus. Varmista. ettet voi vetää sitä pois Käännä työkalu ylösalaisin, minkä jälkeen voit helposti päältäsi. Kannattele työkalua kuvassa esitetyllä tavalla. vaihtaa leikkuuterän. (Kuva 25) Irrottaminen (Kuva 31) Irrota leikkuuterä...
 • Page 49 Lisää hammasrattaiston koteloon rasvaa (Shell Alvania 2 tai vastaava) rasvausnipan kautta 30 tunnin välein. (Voit VIANMÄÄRITYS hankkia aitoa Makita-rasvaa omalta Makita- jälleenmyyjältäsi.) Tarkista laite ensin itse, ennen kuin viet sen korjattavaksi. Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua käyttöoppaasta, älä...
 • Page 50 ENG904-1 ISO22867, EN786 -standardin mukaan määräytyvä HUOMIO: tärinäpäästöarvo: • Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan Malli BBC231U, BC231UD käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun Tärinäpäästö (a ): 2,5 m/s tai vähemmän kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi Virhemarginaali (K): 1,5 m/s aiheuttaa henkilövahinkoja.
 • Page 51 Johtaja Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN Koskee vain Euroopan maita ENH215-3 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan valmistama(t) kone(et): Koneen tunnistetiedot: Akkukäyttöinen viimeistelyleikkuri Mallinro/tyyppi: BBC300L, BC300LD Tekniset tiedot: katso TEKNISET TIEDOT - taulukkoa.
 • Page 52: Techniniai Duomenys

  49. Iškyša (neparodyta) 15. Rankena 32. Imtuvo poveržlė 50. Ąselės anga 16. Varžtas 33. Suspaudimo poveržlė TECHNINIAI DUOMENYS Modelis BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Rankenos tipas Dviračio rankena Kilpinė rankena Didelis 0 - 7 300 min 0 - 6 600 min Greitis be apkrovos Mažas...
 • Page 53: Bendrieji Nurodymai

  elektros įrangą ir akumuliatoriaus bloką kurie galėtų įsipainioti krūmuose ar krūmynuose. būtina surinkti atskirai ir nugabenti Dėvėkite apsauginį plaukų apdangalą, kad prilaikytų antrinių žaliavų perdirbimui aplinkai ilgus plaukus. nekenksmingu būdu. 2. Norint išvengti galvos, akių, rankų ar kojų sužeidimą, taip pat apsaugoti klausą, naudojant šį prietaisą, būtina dėvėti apsaugines priemones.
 • Page 54: Techninės Priežiūros Instrukcija

  atkreipkite dėmesį, ar netoliese nėra kokių nors 16. Niekuomet nemeskite šio įrankio ant žemės, išskyrus gyvūnų. Kitaip nenaudokite šio įrankio. avarinius atvejus, nes kitaip galite smarkiai jį 2. Prieš pradėdami naudoti šį įrankį, patikrinkite, ar jį sugadinti. saugu naudoti. Patikrinkite pjovimo įrankio saugą ir 17.
 • Page 55 SAUGOKITE ŠIAS 7. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas keičiamąsias dalis ir priedus. INSTRUKCIJAS. 8. Reguliariai valykite įrankį, ypač prieš/po naudojimo. Šis įrankis privalo būti remontuojamas tik mūsų Patarimai, ką daryti, kad akumuliatorius įgaliotajame techninio aptarnavimo centre. tarnautų kuo ilgiau 9. Rankenos turi būti sausos, varios ir nei teptos tepalu.
 • Page 56 DALIŲ APRAŠYMAI BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Akumuliatoriaus kasetė 7 Pavarų dėžė 2 Kontolinė lemputė 8 Pjovimo įrankis 3 Svirtinis jungiklis 9 Perpetinis diržas 4 Pakaba (kabinimo taškas) 10 Sąvara 5 Rankena 11 Užtvara 6 Apsauginis gaubtas 12 Papildoma apsauginio gaubto dalis 011725 FUNKCINIS APRAŠYMAS...
 • Page 57 nenuspaudus atlaisvinimo mygtuko. Galite jo akumuliatoriaus kasetės, įrankis gali netyčia sugadinti jungiklį. Naudojant įrankį su netinkamai pasileisti ir sunkiai sužeisti. įjungtu jungikliu, galima prarasti kontrolę ir sunkiai PASTABA. susižeisti. (7. ir 8. pav.) • Prieš naudodami visuomet patikrinkite sukimosi kryptį. Kad gaidukas nebūtų...
 • Page 58 • Jeigu pakaitomis užsidega dvi viršutinės ir dvi apatinės palenkite sparnelius išorėn ir įkiškite varžtus į lemputės, tai gali reikšti akumuliatoriaus gedimą. sparneliuose esančias skyles. (21 pav.) Kreipkitės į vietos „Makita“ įgaliotąjį techninio PASTABA: aptarnavimo centrą. • Nelenkite sparneliř iđorën per daug. Kitaip jie gali PASTABA: nulűţti.
 • Page 59 įrankį dešinėje pusėje, kad kairės PASTABA. rankenos ašis visuomet būtų priešais jus. (29. pav.) • Būtinai naudokite originalų „Makita“ pjovimo peilį. Pertetės diržo užsidėjimas (30. pav.) Užsidėkite pertelės diržą ant nugaros ir susekite jį sagtimi Apverskite įrankį aukštyn kojomis ir galėsite lengvai taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.
 • Page 60: Techninė Priežiūra

  (Originalaus „Makita“ tepalo galite įsigyti iš savo „Makita“ atatranka. pardavimo atstovo.) Dėkite diržą ant kairiojo peties, prakišdami pro jį galvą ir Nailoninės vielos keitimas dešinę ranką, kaip parodyta paveiksėlyje, ir laikykite įrankį dešinėje kūno pusėje; užtvaras visuomet turi būti priešais ĮSPĖJIMAS:...
 • Page 61 Garso slėgio lygis (L ): 79,7 dB (A) Jei reikia kokios nors pagalbos ir išsamesnės informacijos Paklaida (K): 2,5 dB (A) apie šiuos papildomus priedus, kreipkitės į vietinį „Makita“ Dirbant triukšmo lygis gali viršyti 80 dB (A). bendrovės techninės priežiūros centrą. Triukšmas ENG905-1 •...
 • Page 62 EB atitikties deklaracija vienam įrankiui palyginti su kitu. Mes, „Makita Corporation“ bendrovė, būdami • Paskelbtasis keliamos vibracijos dydis taip pat gali būti atsakingas gamintojas, pareiškiame, kad šis „Makita“ panaudotas preliminariai įvertinant vibracijos poveikį. mechanizmas(-ai): Mechanizmo paskirtis: ĮSPĖJIMAS: Akumuliatorinė...
 • Page 63: Tehniskie Dati

  14. Rokturis 32. Uztveršanas blīve 50. Actiņas sprauga 15. Rokturis 33. Piespiedējblīve 16. Skrūve 34. Kauss TEHNISKIE DATI Modelis BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Roktura veids Ragu tipa rokturis Cilpas rokturis Liels 0 - 7 300 min /min. 0 - 6 600 min /min.
 • Page 64 Individuālās aizsardzības līdzekļi akumulatoru atkritumiem un to īstenošanu saskaņā ar valsts 1. Valkājiet piemērotu apģērbu. Valkātajam apģērbam likumdošanu lietotais elektriskais jābūt funkcionālam un piemērotam, t.i., tam jābūt cieši aprīkojums un akmumulators kalpošanas pieguļošam, taču tas nedrīkst ierobežot kustības. laika beigās jāsavāc atsevišķi un Nenēsājiet tādas rotaslietas vai apģērbu, kas var jānogādā...
 • Page 65 Darbarīka iedarbināšana (3. att.) 15. Nekad nesitiet pa nezālēm vai citiem augiem ar griezējinstrumentu, lai tos nogrieztu. 1. Pārbaudiet, vai darba zonas apgabalā — 15 metru 16. Izņemot ārkārtas gadījumus, nekad nemetiet vai (50 pēdu) attālumā — neatrodas bērni vai citi cilvēki, nesviediet darbarīku pret zemi, jo tas var nopietni kā...
 • Page 66 Ieteikumi akumulatora kalpošanas laika 7. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves daļas un papildpiederumus. pagarināšanai 8. Regulāri pārbaudiet un apkopiet darbarīku, jo sevišķi 1. Lādējiet akumulatoru kasetni iekams tā pilnīgi pirms/pēc lietošanas. Darbarīku drīkst labot tikai izlādējusies. pilnvarotā servisa centrā. Ja pamanāt jaudas zudumu, vienmēr pārtrauciet 9.
 • Page 67 DAĻU APRAKSTS BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Akumulatora kasetne 7 Pievada korpuss 2 Indikatora lampiņa 8 Griezējinstruments 3 Slēdža sprūds 9 Pleca siksna 4 Cilpa (piestiprināšanas vieta) 10 Sprādze 5 Rokturis 11 Barjera 6 Aizsargs 12 Aizsarga pagarinājums...
 • Page 68 spēku, neiespiežot atbloķēšanas pogu uz iekšu. PIEZĪME: Rezultātā varat sabojāt slēdzi. Lietojot darbarīku, • Pirms sākat strādāt vienmēr pārbaudiet griešanās kura slēdzis nedarbojas pareizi, var zaudēt kontroli un virzienu. radīt nopietnus ievainojumus. (7. un 8. att.) • Izmantojiet griešanās virziena pārslēdzēju tikai pēc Lai nepieļautu slēdža sprūda nejaušu pavilkšanu, darbarīka pilnīgas apstāšanās.
 • Page 69 • Ja pārmaiņus izgaismojas divas augšējās un divas • Nevelciet spārnus uz ārpusi pārāk daudz. Tie var apakšējās indikatora lampiņas, akumulators, salūzt. iespējams, ir bojāts. Sazinieties ar vietējo Makita Piestipriniet aizsargu pie skavas ar divām skrūvēm, kā pilnvaroto servisa centru. parādīts. Vienādi pieskrūvējiet labo un kreiso skrūvi.
 • Page 70 300 mm augstumā un - griezējinstrumenta neaizsargātā daļa horizontāli PIEZĪME: atrastos 750 mm vai tālāk no cilpas. (32. att.) • Izmantojiet oriģinālu Makita neilona griezējgalvu. Pēc cilpas stāvokļa noregulēšanas ar uzgriežņatslēgu Apgrieziet darbarīku otrādi, lai varētu vieglāk nomainīt cieši pieskrūvējiet skrūvi.
 • Page 71: Tehniskā Apkope

  Pleca siksnas piestiprināšana (34. att.) korpusā. (No Makita izplatītāja var nopirkt oriģinālo Makita Pēc pleca siksnas aplikšanas to var piestiprināt pie smērvielu.) darbarīka, savienojot sprādzes, kas atrodas uz darbarīka Neilona auklas nomaiņa āķa un uz siksnas. Pārliecinieties, vai sprādzes noklikšķ...
 • Page 72 PAPILDPIEDERUMI Troksnis ENG905-1 UZMANĪBU: Tipveida A svērtais skaņas līmenis noteikts saskaņā ar • Kopā ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku standartu LVS ISO 22868: ieteicams izmantot šos piederumus vai papildierīces. Modelis BBC231U, BC231UD Izmantojot citus piederumus vai papildierīces, var gūt Skaņas spiediena līmenis (L...
 • Page 73 ENH215-3 EK atbilstības deklarācija Vibrācija ENG904-1 Uzņēmums „Makita Corporation”, kā atbildīgais Vibrācijas emisijas vērtība noteikta atbilstoši LVS EN 786: ražotājs paziņo, ka šāds/-i „Makita” instruments/-i: Modelis BBC300L, BC300LD Darbarīka nosaukums: Vibrācija (a ): 2,5 m/s vai mazāk Bezvada zāles trimers Nenoteiktība (K): 1,5 m/s...
 • Page 74: Tehnilised Andmed

  49. Eend (ei ole näidatud) 13. KONTROLLIMISE nupp 31. Kuuskantvõti 14. Käepide 32. Vaheseib 50. Aasa pilu 15. Käepideme toru 33. Klambri seib TEHNILISED ANDMED Mudel BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Käepideme tüüp Torukäepide Aaskäepide Kiire 0 - 7300 p/min 0 - 6600 p/min Koormuseta kiirus Aeglane...
 • Page 75: Üldised Juhised

  Isikukaitsevahendid direktiivile 2006/66/EÜ patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta 1. Riietuge sobivalt. Kantav riietus peab vastama töö ning nende nõuete kohaldamisele iseloomule ja olema sobilik, s.t see peaks järgima liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks kehajooni, kuid ei tohiks takistada töötamist. Ärge muutunud elektriseadmed ja akud kandke ehteid ega riietust, mis võivad takerduda koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult...
 • Page 76 võib kahjustada silmi ja nahka. See võib osutuda 14. Tööriistaga töötamisel tuleb kasutada kaitsevarustust allaneelamisel mürgiseks. nagu kaitsed ja tööriistaga koos tarnitud kandevööd. 15. Kunagi ärge lööge lõikeriistaga lõikamisel umbrohtu Tööriista käivitamine (Joon. 3) või sellega sarnast materjali. 1. Veenduge, et 15 meetri (50 jalga) raadiuses 16.
 • Page 77 6. Kui tööriist ei ole kasutusel, hoiustage tööriist kuivas 2. Ärge kunagi laadige täislaetud akukassetti. lukustatavas ruumis või lastele kättesaamatus kohas. Liigne laadimine lühendab aku kasutusiga. 7. Kasutage ainult tootja soovitatud varuosi ja tarvikuid. 3. Laadige akukassetti toatemperatuuril 10°C - 40°C. 8.
 • Page 78 OSADE KIRJELDUSED BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Akukassett 7 Ülekande korpus 2 Märgutuli 8 Lõikeriist 3 Lülitusnupp 9 Kandevöö 4 Riputi (riputuspunkt) 10 Pannal 5 Käepide 11 Tõke 6 Kaitse 12 Kaitsmepikendus 011725 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Akukasseti äravõtmiseks eemaldage see tööriistast, libistades kasseti esiküljel paiknevat nuppu.
 • Page 79 päästikut tugevasti ilma lahtilukustuse nuppu Kui tööriista akukassett jääb välja lülitamata ja vajutamata. Vastasel juhul võib lüliti puruneda. eemaldamata, võib selle juhuslik käivitumine Masina juhtimine lüliti abil, mis ei toimi korralikult, võib põhjustada tõsiseid vigastusi. kaasa tuua kontrolli kaotamise ja põhjustada tõsiseid TÄHELEPANU: vigastusi.
 • Page 80 Pöörduge olevatesse aukudesse. (Joon. 21) oma kohaliku Makita volitatud teeninduskeskuse poole. MÄRKUS: • Ärge lükake tiibu väljapoole liiga palju. See võib • Tööriista kasutamise ajal või kohe pärast selle põhjustada purunemise.
 • Page 81 TÄHELEPANU: Sobitage kandevöö nii, nagu näidatud, ja laske seade • Kasutage kindlasti originaalset Makita lõiketera. kindlalt oma paremale küljele rippu, et vasaku käepideme vars oleks alati teie ees. (Joon. 29) Keerake tööriist tagurpidi, et saaksite lõiketera lihtsamalt Kandevöö...
 • Page 82 - riputi jääks maapinnast 750 mm kõrgusele või vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd kõrgemale, lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb - lõikeriist jääks maapinnast kuni 300 mm kõrgusele ja kasutada Makita varuosi. - lõikeriista kaitsmata osa asetuks horisontaalselt ning jääks riputist 750 mm kaugusele või kaugemale.
 • Page 83 010824 VALIKULISED LISATARVIKUD • Makita algupärane aku ja laadija MÄRKUS: ETTEVAATUST: • Mõned nimekirjas loetletud esemed võivad kuuluda • Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada standardtarvikute hulka ning need on lisatud tööriista koos Makita seadmega, mille kasutamist selles pakendisse.
 • Page 84 Vibratsioon ENG904-1 Euroopa riikides ainult Vibratsioonitaseme väärtus vastavalt standardile EN786: ENH215-3 EÜ vastavusdeklaratsioon Mudel BBC300L, BC300LD Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, Vibratsiooni emissioon (a ): 2,5 m/s või vähem Määramatus (K): 1,5 m/s et alljärgnev(ad) Makita seade (seadmed): Masina tähistus: ENG901-1 •...
 • Page 85: Технические Характеристики

  13. Кнопка “CHECK” (Проверка) 31. Шестигранный ключ 49. Выступ (не показан) 14. Ручка 32. Опорная шайба 50. Углубление отверстия ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель BBC231U/BC231UD BBC300L/BC300LD Тип рукоятки Велосипедная рукоятка Рамочная рукоятка Большой 0 - 7300 мин 0 - 6600 мин Скорость без нагрузки...
 • Page 86: Важные Инструкции По Технике Безопасности

  ..Только для стран ЕС 6. Запрещается использовать инструмент в Ni-MH Li-ion состоянии алкогольного/наркотического Не выбрасывайте опьянения, при усталости или болезни. электрооборудование или 7. В случае ненадлежащей работы инструмента аккумуляторы вместе с бытовым немедленно выключите его. мусором! 8. Перед выполнением регулировок, сменой В...
 • Page 87 подошве. Они защитят от травм и обеспечат крепления и отсутствии других дефектов, которые хорошую устойчивость при работе. могут повлиять на работу электроинструмента. Поврежденное ограждение или другая деталь Электробезопасность должны быть соответствующим образом 1. Избегайте опасных сред. Не используйте отремонтированы или заменены авторизованным инструмент...
 • Page 88 14. Все защитные приспособления (напр., ограждения 2. Особое внимание следует обращать на режущие и плечевые ремни), входящие в комплект поставки элементы, которые необходимо правильно устройства, должны использоваться при затачивать. эксплуатации. 3. Выключите электродвигатель и извлеките 15. Запрещается ударять устройством о сорняки и аккумуляторный...
 • Page 89 5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой: Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами. Избегайте хранить аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п. Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя. Замыкание...
 • Page 90: Описание Деталей

  ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ BBC231U / BC231UD BBC300L / BC300LD 1 Блок аккумулятора 7 Картер редуктора 2 Индикатор 8 Режущий узел 3 Курковый выключатель 9 Плечевые ремни 4 Крючок (точка подвески) 10 Пряжка 5 Ручка 11 Барьер 6 Ограждение 12 Удлинитель ограждения...
 • Page 91 Действие выключателя питания ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: • Перед удалением сорняков или другого мусора, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: скопившихся на инструменте и которые • Перед установкой аккумуляторного блока в невозможно удалить изменением направления инструмент обязательно убедитесь, что его вращения, выключите инструмент и извлеките курковый выключатель работает нормально и блок...
 • Page 92 • Поочередное мигание двух верхних и двух нижних ламп индикатора говорит о возможной (дополнительная принадлежность для неисправности аккумулятора. Обратитесь в устройств, оснащенных ножом) местный официальный сервисный центр Makita. УВЕДОМЛЕНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ: • Не пытайтесь использовать функцию ударного • Индикация емкости при эксплуатации устройства...
 • Page 93 что устанавливается на ограждение только в одном направлении. (Рис. 23) УВЕДОМЛЕНИЕ: • Обязательно используйте оригинальную ПРИМЕЧАНИЕ: нейлоновую режущую головку Makita. • При первом использовании снимите ленту с ножа Для замены нейлоновой режущей головки для отрезания нейлонового шнура, расположенного переверните инструмент. (Рис. 28) на...
 • Page 94 риск получения травмы из-за отдачи. смазки осуществляется через каждые 30 часов. Повесьте плечевой ремень на левое плечо как (Оригинальную консистентную смазку Makita можно показано на рисунке, продев сквозь него голову и приобрести у местного дилера Makita.) правую руку. Обязательно располагайте инструмент...
 • Page 95: Поиск И Устранение Неисправностей

  инструмента выполняйте его ремонт, обслуживание центре бобины между двумя каналами, или регулировку только в авторизованных сервисных предназначенными для нейлонового шнура. Одна центрах компании Makita и с использованием только часть шнура должна быть длиннее другой оригинальных запасных частей компании Makita. приблизительно на 80 мм.
 • Page 96: Дополнительные Аксессуары

  Стандартное псофометрическое значение величины производителем, заявляет, что следующие шума, определенное в соответствии с EN786: Модуль BBC300L, BC300LD устройства Makita: Уровень звукового давления (L ): 79,3 дБ (A) Обозначение устройства: Погрешность (К): 2,5 дБ (A) Аккумуляторная коса № модели / тип: BBC231U, BC231UD...
 • Page 97 стандартами или нормативными документами: EN/ISO11806, EN60335, EN60745 Техническая документация хранится у официального Tomoyasu Kato (Томойяшу Като) представителя в Европе: Директор Makita International Europe Ltd. Makita Corporation Michigan Drive, Tongwell, 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN Процедура...
 • Page 100 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884944E985...

This manual is also suitable for:

Bc231udBc300ldBbc300l

Table of Contents