Download Print this page
DeWalt DCW600 Original Instructions Manual

DeWalt DCW600 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for DCW600:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 35

Quick Links

DCW600
DCW604

Advertisement

loading

Summary of Contents for DeWalt DCW600

 • Page 1 DCW600 DCW604...
 • Page 2 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (Übersetzung der Originalanweisung) English (original instructions) Español (traducido de las instrucciones originales) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Português (traduzido das instruções originais) Suomi (käännetty alkuperäisestä...
 • Page 3 Fig. A DCW604 Fig. B Fig. C...
 • Page 4 Fig. D Fig. E Fig. F1 Fig. F2 Fig. F3...
 • Page 5 Fig. H Fig. G Fig. I Fig. J Fig. L Fig. K...
 • Page 6 Fig. M Fig. N1 Fig. N2 Fig. O...
 • Page 7 DANSK LEDNINGSFRI BØRSTELØS OVERFRÆSER DCW600, DCW604 Tillykke! EF-Konformitetserklæring Du har valgt et D WALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig Maskindirektiv produktudvikling og innovation gør D WALT én af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj. Tekniske Data Ledningsfri børsteløs overfræser...
 • Page 8 DANSK Batterier Opladere/opladningstider (minutter) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 Kat # Vægt (kg) DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/40** DCB183/B 0,40 DCB184/B 0,62 75/50** 75/50** DCB185...
 • Page 9 DANSK f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj 5) Anvendelse og Vedligeholdelse af Batteri eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra a ) Må kun genoplades med den oplader, som er bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt angivet af fabrikanten.
 • Page 10 DANSK Tryk ikke på spindellåseknappen, mens motoren kører. • Følg altid borproducentens hastighedsanbefalinger, • da nogle bordesign kræver specifikke hastigheder af Ellers kan spindellåsen blive beskadiget. hensyn til sikkerhed eller ydeevne. Hvis du er usikker Sørg altid for, at arbejdsfladen er fri for søm og andre •...
 • Page 11 DANSK Opladeren er designet til at køre på standard 230V batterier. Andre batterityper kan eksplodere og • forårsage personskader. husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke til køretøjer.
 • Page 12 DANSK er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind i Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært • opladeren. beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding Elektronisk beskyttelsessystem af lithium-ion-batteripakker.
 • Page 13 1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke Batteritype udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For DCW600, DCW604 og bruger et batteri på 18 volt. optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
 • Page 14 DANSK Pakkens indhold Datokodeposition (Fig. C) Datokoden  22  , der også inkluderer produktionsåret, er tryk DCW600 på huset. 1 Overfræser med fast fod Eksempel: 1 Støvopsamling på fast fod 2019 XX XX 1 Grundlæggende parallelanslag Produktionsår 1 Spændtang 8 mm Beskrivelse (Fig. A) 1 Spændtang 1/4”...
 • Page 15 DANSK 2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt 2. Tryk spindellåseknappen  ned for at holde spindelskaftet  7 fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs. på plads, mens spændtangsmøtrikken   23 drejes mod uret med den leverede skruenøgle. Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet Sådan løsnes med den ”manuelle klinkeværks”-metode: 1.
 • Page 16 DANSK 4. Anbring konussen på stiften og tryk konussen let ned, indtil 2. Sænk overfræserens hovedslæde, indtil fræseren er i kontakt den stopper. Dette vil centrere underlaget. med arbejdsemnet. 5. Spænd skruerne på underlaget, mens du holder 3. Lås dyksnitmekanismen ved at udløse dyksnitlåsegreb   16 konussen nede.
 • Page 17 DANSK 4. Luk låsegrebet  , når den ønskede dybde er opnået. For ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade  12 informationer om indstilling af skæredybde, se Justering må du ALDRIG justere eller fjerne stopmøtrikken. af skæredybde. Motoren kan frigøres, hvilket resulterer i tab af kontrol. FORSIGTIG: Tænd for overfræseren, inden Justering af skæredybde (Fig.
 • Page 18 DANSK 3. Tag fat i motorenheden med den ene hånd og foden med låser motoren. den anden hånd, og træk motoren fra dyksnitfoden. BEMÆRK: Hvis ekstra modstand er nødvendig, brug hånden til at trykke dyksnitlåsegrebet ned. BETJENING BEMÆRK: Hvis ekstra fastspændingsstyrke er nødvendig, Brugsvejledning tryk mere på...
 • Page 19 DANSK Voksning af motor og fod SKEMA OVER VALG AF HASTIGHED* 20700 Til vedligeholdelse af smidigheden, når motorenheden flyttes i forhold til foden, kan den udvendige side af motorenheden 22300 Fræsere og bor med lille diameter. og den indvendige side af foden vokses ved hjælp af standard Blødtræ, plast, laminater.
 • Page 20 DEUTSCH BÜRSTENLOSER AKKUFRÄSER DCW600, DCW604 Herzlichen Glückwunsch! Werkzeugs und Zubehörs, Hände warm halten (wichtig in Bezug auf Vibrationsauswirkungen), Organisation von Sie haben sich für ein Gerät von D WALT entschieden. Arbeitsmustern. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und EG-Konformitätserklärung Innovation machen D WALT zu einem zuverlässigen Partner für...
 • Page 21 DEUTSCH Akkus Ladegeräte/Ladedauer (Minuten) Gewicht (kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 Kat # DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/40** DCB183/B 0,40 DCB184/B 0,62 75/50** 75/50** DCB185...
 • Page 22 DEUTSCH c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten. e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
 • Page 23 DEUTSCH auf. Ein unsachgemäßer Ladevorgang oder Temperaturen Entfernen Sie IMMER den Akku, bevor Sie Einstellungen • außerhalb des festgelegten Bereichs können den Akku vornehmen oder Bits wechseln. schädigen und die Brandgefahr erhöhen. Halten Sie bei laufendem Motor Ihre Hände vom Bit fern, •...
 • Page 24 DEUTSCH Ladegeräte HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät An D WALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B. einfache Bedienung konzipiert.
 • Page 25 DEUTSCH Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert. als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander •...
 • Page 26 DEUTSCH Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es • explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z. nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem leicht umgeworfen werden.
 • Page 27 Akkutyp 1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder Die Modelle DCW600, DCW604 und werden mit einem 18 Volt- Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und Akku betrieben. Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur, Diese Akkus können verwendet werden: DCB181, DCB182,...
 • Page 28 DEUTSCH 1 Zentrierwerkzeug Runder Untersockel Die Packung enthält: Bestimmungsgemässe Verwendung 1 Li-Ion-Akku (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1, Y1 Modelle) Dieses Fräswerkzeug ist für die professionelle, mittelschwere 2 Li-Ion-Akkus (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2, Y2 Modelle) Bearbeitung von Holz, Holzprodukten und Kunststoffen mit Fräseinsätzen mit 6–8 mm-Schaft vorgesehen.
 • Page 29 DEUTSCH leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss 3. Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf  erneut und  7  drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn. aufgeladen werden. 4. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung Spannzangenmutter   23 ...
 • Page 30 DEUTSCH 5. Halten Sie den Konus nach unten und ziehen Sie die 6. Ziehen Sie die Flügelschrauben vorübergehend an. Siehe Schrauben des Untersockels fest an. Einstellen des Parallelanschlags. Einstellen des Parallelanschlags (Abb. A, H) Verwendung von Führungsschablonen Befolgen Sie alle Montageanweisungen bezüglich Der Tauch-Untersockel ist mit Führungsschablonen verwendbar. des Parallelanschlags.
 • Page 31 DEUTSCH 2. Wenn sich der Tiefeneinstellring  nicht am Motor befindet, ausrichten. Schieben Sie den Motor nach unten, bis er am  5  drehen Sie den Tiefeneinstellring   6  auf den Motor, bis sich Motoranschlag   19   stoppt. der Ring wie abgebildet auf halbem Weg zwischen dem 4.
 • Page 32 DEUTSCH Revolveranschlag anliegt. Drehen Sie den Revolver nach jedem Werkzeug immer erst VOLLSTÄNDIG AUSLAUFEN, bevor Sie Fräsgang so, dass der Tiefenanschlag an einem kleineren es ablegen. Anschlag anliegt, bis die endgültige Frästiefe erreicht ist. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Seite des WARNUNG: Betätigen Sie nicht den Revolveranschlag, staubgeschützten Schalters ...
 • Page 33 DEUTSCH WARTUNG 3. Bearbeiten Sie die Fasern der anderen Seite. 4. Beenden Sie die verbleibende Kante mit geraden Fasern. Ihr Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher, Auswahl der Fräserdrehzahl (Abb. A) zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege Siehe Drehzahlauswahltabelle zur Auswahl einer des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
 • Page 34 DEUTSCH Umweltschutz Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien gemäß...
 • Page 35 ENGLISH PLUNGE ROUTER DCW600, DCW604 Congratulations! EC-Declaration of Conformity You have chosen a D WALT tool. Years of experience, thorough Machinery Directive product development and innovation make D WALT one of the most reliable partners for professional power tool users. Technical Data...
 • Page 36 ENGLISH Batteries Chargers/Charge Times (Minutes) Weight (kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 Cat # DCB546 18/54 6.0/2.0 1.05 DCB547 18/54 9.0/3.0 1.46 135* 135* DCB548 18/54 12.0/4.0 1.44 DCB181 0.35 DCB182 0.61 60/40** 60/40** DCB183/B 0.40 DCB184/B 0.62 75/50** 75/50**...
 • Page 37 ENGLISH h ) Do not let familiarity gained from frequent use of contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid tools allow you to become complacent and ignore ejected from the battery may cause irritation or burns. tool safety principles. A careless action can cause severe e ) Do not use a battery pack or tool that is damaged or injury within a fraction of a second.
 • Page 38 ENGLISH ALWAYS remove the battery before making adjustments Electrical Safety • or changing bits. The electric motor has been designed for one voltage only. Keep hands clear of bits when motor is running to • Always check that the battery pack voltage corresponds to the prevent personal injury.
 • Page 39 ENGLISH To remove the battery pack from the charger, push the power supply when there is no battery pack in the cavity. battery release button  2  on the battery pack. Unplug charger before attempting to clean NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion DO NOT attempt to charge the battery pack with any •...
 • Page 40 ENGLISH drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long battery pack. Do not use a battery pack or charger that with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to has received a sharp blow, been dropped, run over or an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with exposed.
 • Page 41 Battery Type 1. The best storage place is one that is cool and dry away The DCW600, DCW604 operate on a 18 volt battery pack. from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,...
 • Page 42 ENGLISH 1 Li-Ion battery pack (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1, Y1 models) DO NOT use under wet conditions or in the presence of flammable liquids or gases. 2 Li-Ion battery packs (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2, Y2 models) DO NOT let children come into contact with the tool.
 • Page 43 ENGLISH the Motor from the Plunge Base (if needed). 1. Open the locking lever  (fixed base) or   (plunge base).  12   40  2. Clean and insert the round shank of the desired router bit 2. Using a hex wrench turn locking lever adjustment screw   24 ...
 • Page 44 ENGLISH Installing a Plunge Base Parallel Fence with 4. Attach hose adaptor to dust extraction system attachment. When using dust extraction system attachment, be aware of Guide Rods, DCW604 Only (Fig. H) the placement of the dust extraction system. Be sure the dust A parallel fence with guide rods may be included with your extraction system is stable and its hose will not interfere with plunge base unit.
 • Page 45 ENGLISH 2. Open the plunge base locking lever  WARNING: Do not change the turret stop while the  40  router is running. This will place your hands too near the 3. Making sure the spindle lock button is facing front, insert the cutter head.
 • Page 46 ENGLISH Cutting with the Fixed Base (Fig. C) Variable Speed Control (Fig. A) This router is equipped with a variable speed dial   4  with 7 Set up the router to use the fixed base by following the speeds between 16000 and 25500 RPM. Adjust the speed by instructions in the Assembly and Adjustments section.
 • Page 47 ENGLISH Cleaning WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Wear approved eye protection and approved dust mask when performing this procedure. WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool.
 • Page 48 ESPAÑOL FRESADORA INALÁMBRICA SIN ESCOBILLAS DCW600, DCW604 ¡Enhorabuena! vibraciones, como, por ejemplo, realizar el mantenimiento de la herramienta y de los accesorios, mantener las manos Ha elegido una herramienta D WALT. Años de experiencia, calientes (relevante para las vibraciones) u organizar innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que...
 • Page 49 ESPAÑOL Pilas Tiempo Cargadores/Carga (Minutos) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 Cat # Peso (kg) DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/40** DCB183/B 0,40 DCB184/B 0,62 75/50** 75/50**...
 • Page 50 ESPAÑOL o transportar la herramienta. El transportar piezas y otras condiciones que puedan afectar el herramientas eléctricas con el dedo puesto en el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la interruptor o herramientas eléctricas activadoras herramienta eléctrica está dañada, llévela para que tengan el interruptor encendido puede que sea reparada antes de utilizarla.
 • Page 51 ESPAÑOL temperatura indicado en las instrucciones. La carga Quite SIEMPRE la batería antes de hacer ajustes o de • incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado cambiar brocas. puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio. Para evitar lesiones, mantenga las manos alejadas de •...
 • Page 52 ESPAÑOL Cargadores NO intente cargar el paquete de baterías con otros • cargadores distintos a los indicados en el presente Los cargadores D WALT no necesitan ningún ajuste y están manual. El cargador y el paquete de baterías han sido diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
 • Page 53 ESPAÑOL totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador. Montaje de pared Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la pulsado el botón de liberación de la batería  2 ...
 • Page 54 ESPAÑOL Si el contenido de la batería entra en contacto con la Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones • piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua. de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o...
 • Page 55 Contenido del embalaje óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura ambiente cuando no esté usándolas. DCW600 1 Fresadora de base fija 2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja que guarde un paquete de pilas completamente cargado 1 Colector de polvo de la base fija en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados...
 • Page 56 ESPAÑOL o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La Póngase protección para el oído. puesta en marcha accidental puede causar lesiones. ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y cargadores D WALT. Póngase protección para los ojos. Introducir y retirar el paquete de baterías de la herramienta (Fig.
 • Page 57 ESPAÑOL Para apretar con el método de “trinquete manual”: tornillo en sentido horario, apretará la palanca, mientras que si lo hace en el sentido contrario, la aflojará. a. Sin quitar la llave del perno del mandril   23  , libere presión del botón   7 ...
 • Page 58 ESPAÑOL Instalación de un tope paralelo en la base Fijación de un sistema de extracción del de descenso con varillas de guía; solo en la polvo a la base de descenso, solo en la DCW604 (Fig. H) DCW604 (Fig. J) Es posible que su unidad con base móvil incluya una valla 1.
 • Page 59 ESPAÑOL Quitar el motor de la base fija (Fig. K) 5. Deslice hacia abajo la lengüeta de puesta a cero  en la  42  varilla de ajuste de profundidad, hasta que su parte superior 1. Saque el grupo de baterías del motor. Consulte el apartado llegue al cero en la escala de ajuste de profundidad ...
 • Page 60 ESPAÑOL o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La 4. Si baja la palanca de bloqueo, desactivará el mecanismo de puesta en marcha accidental puede causar lesiones. bloqueo, permitiendo que la broca de la fresadora se suelte de la pieza de trabajo. Posición adecuada de las manos (Fig.
 • Page 61 ESPAÑOL Encerado del motor y la base *Las velocidades de esta tabla son aproximadas y sirven solo como referencia. Es posible que su fresadora no funcione exactamente a la Para conservar la suavidad de movimiento de la unidad motora velocidad del disco de ajuste. sobre la base, es posible encerar la parte externa de la unidad y NOTA: Para lograr mejores resultados, haga varias pasadas el interior de la base con pasta estándar y cera líquida.
 • Page 62 FRANÇAIS DÉFONCEUSE SANS BALAIS SANS FIL DCW600, DCW604 Félicitations ! aucune tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré d’exposition sur la durée totale de travail. Vous avez choisi un outil D WALT. Des années d’expertise dans Identifiez et déterminez les mesures de sécurité...
 • Page 63 **Code date 201536 ou supérieur FRANÇAIS Piles Chargeurs/Durées de charge (minutes) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 Cat # Poids (kg) DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/40**...
 • Page 64 FRANÇAIS l’outil électrique. En cas de dommage, faire réparer de sécurité ou des protecteurs auditifs lorsque la situation le requiert réduira les risques de blessures corporelles. l’outil électrique avant toute nouvelle utilisation. Beaucoup d’accidents sont causés par des outils c ) Empêcher les démarrages intempestifs. S’assurer électriques mal entretenus.
 • Page 65 FRANÇAIS 6) Réparation Veillez à garder un espace libre sous l’ouvrage pour la • fraise lorsque pour effectuer des découpes traversantes. a ) Faire réparer l’outil électrique par un réparateur Serrez solidement l’écrou du mandrin afin d’empêcher la professionnel en n’utilisant que des pièces de •...
 • Page 66 FRANÇAIS Sécurité électrique laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation de particules métalliques doivent être tenus éloignés des Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
 • Page 67 FRANÇAIS 2. Insérez le bloc-batterie dans le chargeur en vous assurant L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection  1  qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant rouge électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à...
 • Page 68 FRANÇAIS Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement par les normes industrielles et juridiques qui incluent les • endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques dangereuses de l’International Air Transport Association (IATA),...
 • Page 69 Type de Batterie température. Pour des performances et une durée de vie Le DCW600, DCW604 et le fonctionnent avec un bloc batterie optimales, entreposer les batteries à température ambiante de 18 volts.
 • Page 70 FRANÇAIS Étiquettes sur l’appareil • Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacité On trouve les diagrammes suivants sur l’outil : physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
 • Page 71 FRANÇAIS de la semelle plongeante (si nécessaire). Lorsque le levier de verrouillage est enclenché, le moteur ne doit plus bouger dans la semelle. 2. Nettoyez et insérez la tige ronde de la fraise à défoncer choisie aussi loin que possible dans le mandrin desserré puis Un réglage est nécessaire si le levier de verrouillage ne peut ressortez-la d’environ 1,6 mm.
 • Page 72 FRANÇAIS Installation d’une garde parallèle sur la Installation d’un sytème d’extraction des semelle fixe (Fig. G) poussières sur la semelle fixe (Fig. I) Une garde parallèle (modèle DE6913) est fournie pour votre Pour raccorder la défonceuse à un système d’extraction des semelle fixe.
 • Page 73 FRANÇAIS 4. Fermez le levier de verrouillage  une fois la profondeur est en marche. Vos mains seraient sinon trop près de  12 voulue atteinte. Pour avoir plus d’informations sur le réglage la fraise. de la profondeur de coupe, consulter la section Réglage de AVERTISSEMENT : afin d’éviter toute perte de la profondeur de coupe.
 • Page 74 FRANÇAIS AVERTISSEMENT : ne modifiez pas la butée de la tourelle le moteur soit COMPLÈTEMENT IMMOBILISÉ avant de alors que la défonceuse est en marche. Vos mains seraient reposer l’ o util. sinon trop près de la fraise. Pour allumer l’outil, enfoncez le côté de l’interrupteur protégé contre la poussière ...
 • Page 75 FRANÇAIS 3. Coupez l’autre côté du grain en extrémité. toujours malgré une batterie pleine, retournez l’outil à un centre d’assistance pour qu’il soit examiné. 4. Terminez par le bord à grain droit restant. MAINTENANCE Choix de la vitesse de la défonceuse (Fig. A) Votre outil électrique a été...
 • Page 76 FRANÇAIS Protection de l’environnement Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Les produits et batteries contiennent des matières qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la demande en matières premières.
 • Page 77 ITALIANO ELETTROFRESATRICE CON MOTORE BRUSHLESS SENZA FILO DCW600, DCW604 Congratulazioni! Identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere l’operatore dagli effetti della vibrazione e/o del rumore, Per aver scelto un apparato D WALT. Gli anni di esperienza, quali: sottoporre l’utensile e gli accessori a manutenzione, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di...
 • Page 78 ITALIANO Batterie Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 Cat # Peso (kg) DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/40** DCB183/B 0,40 DCB184/B 0,62 75/50**...
 • Page 79 ITALIANO elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita provoca incidenti. il controllo. d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte considerazione le condizioni di funzionamento e il...
 • Page 80 ITALIANO identici alle parti da sostituire. In questo modo viene Lasciare spazio sufficiente sotto al pezzo in lavorazione • garantita la sicurezza dell’apparato elettrico. per la punta dell’elettrofresatrice quando si esegue un taglio trasversale. b ) Non riparare le batterie danneggiate. Gli interventi di riparazione sulle batterie devono essere eseguiti dal •...
 • Page 81 ITALIANO Sicurezza elettrica cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie dalla presa quando il pacco batteria non è in sede. Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione a pulirlo.
 • Page 82 ITALIANO 3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso, è completamente carico e può essere utilizzato in questo riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché...
 • Page 83 ITALIANO Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative • danneggiato o è completamente esausto. Il pacco internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono europeo concernente il trasporto stradale internazionale di bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e merci pericolose (ADR).
 • Page 84 Per ottenere il Tipo batterie massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare I modelli DCW600, DCW604 e funzionano con un pacco batteria i pacchi batteria a temperatura ambiente quando da 18 volt. non utilizzati.
 • Page 85 ITALIANO Riferimenti sull’apparato ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli: AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso. rimozione/installazione di dotazioni o accessori.
 • Page 86 ITALIANO blocco del mandrino che consentono un metodo opzionale 1. aprire la leva di bloccaggio  (base fissa) o  (base  12  40 di serraggio della punta a “nottolino manuale”. ad affondamento). 2. Utilizzando una chiave esagonale, ruotare la vite Per serrare con il metodo a “nottolino manuale”: di regolazione della leva di bloccaggio ...
 • Page 87 ITALIANO Fissaggio dell’aspiratore per polveri alla 4. Seguire tutte le istruzioni fornite insieme alla guida parallela. NOTA: per rimuovere la guida parallela, invertire la procedura base ad affondamento (Fig. J) descritta sopra. Dopo aver rimosso la guida parallela, riporre 1. Rimuovere il motore dalla base. Consultare il capitolo sempre le due viti a testa piatta ...
 • Page 88 ITALIANO giro completo (360º) dell’anello modifica la profondità di la fresatrice il più possibile, lasciando che la punta tocchi 12,7 mm. appena il pezzo da lavorare. 4. Chiudere la leva di bloccaggio   12 per bloccare la base. 2. Bloccare il meccanismo del taglio a tuffo rilasciando la rispettiva leva di bloccaggio ...
 • Page 89 ITALIANO Taglio con la base ad affondamento, solo per Rimozione del motore dalla base ad affondamento (Fig. M) il modello DCW604 (Fig. A) 1. Rimuovere la batteria dal motore. Consultare il capitolo NOTA: la profondità di taglio è bloccata allo valore predefinito Inserimento e rimozione della batteria.
 • Page 90 ITALIANO Controllo della velocità variabile (Fig. A) rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un avvio accidentale può causare lesioni. Questa elettrofresatrice è dotata di un selettore di velocità Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili. variabile   4 che permette di scegliere fra 7 impostazioni della velocità, comprese tra 16.000 e 25.500 giri al minuto.
 • Page 91 ITALIANO Pacco batteria ricaricabile Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per l’ambiente.
 • Page 92 NEDERLANDS KOOLBORSTELLOZE ACCU BOVENFREES DCW600, DCW604 Hartelijk gefeliciteerd! van trilling en/of geluid, zoals: het onderhouden van gereedschap en de accessoires, de handen warm U hebt gekozen voor een D WALT gereedschap. Jarenlange houden (relevant voor trilling) en de organisatie van ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken werkpatronen.
 • Page 93 NEDERLANDS Accu's Laders/Laadtijden (Minuten) Gewicht (kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 Cat # DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/40** DCB183/B 0,40 DCB184/B 0,62 75/50** 75/50** DCB185...
 • Page 94 NEDERLANDS c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u op verkeerde uitlijning en het grijpen van het gereedschap aansluit op de stroombron en/ bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en of accu, het oppakt of ronddraagt.
 • Page 95 NEDERLANDS of een temperatuur boven de 130 °C kunnen de accu wanneer de motor wordt gestart, kan de beitel wegspringen, doen exploderen. waardoor materiële schade of letsel ontstaat. g ) Volg alle instructies voor het opladen en laad ALTIJD de accu verwijderen voordat u aanpassingen •...
 • Page 96 NEDERLANDS BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de stekker van de lader uit het Laders stopcontact voordat u de lader gaat reinigen. WALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo •...
 • Page 97 NEDERLANDS knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig is gestart. geladen is. 3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het Montage aan de wand rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan.
 • Page 98 NEDERLANDS Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen en materialen vrij. Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt, •...
 • Page 99 Accutype 1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en De DCW600, DCW604 en de werken op een 18-V accu. droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182, koude.
 • Page 100 NEDERLANDS MONTAGE EN AANPASSINGEN Draag oogbescherming. WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk letsel te verminderen, zet u het gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat Zichtbare straling. Staar niet in het licht. u enige aanpassing maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
 • Page 101 NEDERLANDS bijgeleverde steeksleutel naar rechts. De klemkracht van de vergrendelingshendel afstellen: OPMERKING: De unit is voorzien van meervoudige 1. Open de vergrendelingshendel   12  (vaste grondplaat) vertanding in de spilvergrendeling zodat u desgewenst met of   40   (invalgrondplaat). de hand de frees met de ”ratelmethode” kunt vastzetten. 2.
 • Page 102 NEDERLANDS 3. Schuif de parallelle langsgeleiding  in de sleuf voor 4. Als u een stofafzuigingsysteem gebruikt, let dan goed op  26  de parallelle langsgeleiding   28  aan de zijkant van de dat u deze correct plaatst en aansluit. Let goed op dat het vaste grondplaat (Afb.
 • Page 103 NEDERLANDS 0,4 mm en één volledige omwenteling (360º) van de ring 2. Vergrendel het invalmechanisme door de geeft een verandering van de diepte van 12,7 mm. invalvergrendelingshendel   16  los te maken. 4. Sluit de vergrendelingshendel   12  zodat de grondplaat 3. Maak de diepteafstelstang   15 ...
 • Page 104 NEDERLANDS BEDIENING 1. Druk de invalvergrendelingshendel  in en breng  16  de bovenfrees omlaag tot de beitel de ingestelde Instructies voor gebruik diepte bereikt. 2. Laat de invalvergrendelingshendel   16  los wanneer de WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de gewenste diepte is bereikt. veiligheidsinstructies en van toepassing OPMERKING: Wanneer u de invalvergrendelingshendel zijnde voorschriften.
 • Page 105 NEDERLANDS vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag SNELHEIDSELECTIETABEL* goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd STAND VAN DE ONGEVEER TOEPASSING stofmasker als u deze procedure uitvoert. KIESSCHIJF TOEREN WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van 16000 niet-metalen onderdelen van het gereedschap.
 • Page 106 NORSK TRÅDLØS BØRSTELØS FRES DCW600, DCW604 Gratulerer! Overensstemmelseserklæring med EU Du har valgt et D WALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig Maskineridirektiv produktutvikling og innovasjon gjør D WALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data Trådløs børsteløs fres...
 • Page 107 NORSK Batterier Ladere/Ladetider (i minutter) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 Kat # Vekt (kg) DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/40** DCB183/B 0,40 DCB184/B 0,62 75/50** 75/50**...
 • Page 108 NORSK fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader eller brann. g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må...
 • Page 109 NORSK Hold hendene unna skjæreområdet. Ta aldri under Pass alltid på at arbeidsflaten er fri for spikere og andre • • arbeidsstykkket, uansett. Hold freseplaten i fast kontakt fremmedlegemer. Dersom du kapper i en spiker kan bit-en med underlaget ved fresing. og verktøyet hoppe.
 • Page 110 NORSK MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen  2  på kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som batteripakken og ta den av.
 • Page 111 NORSK 5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene. gjenvinning. ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller Rengjøringsanvisninger for lader transporter batteripakken slik at batteripolene ADVARSEL: Fare for støt.
 • Page 112 36 Wh hver. Wh- spesifikasjonen for USE (bruk) kan være 108 Wh (som betyr Batteritype 1 batteri). DCW600, DCW604 and bruker en 18 volt batteripakke. Anbefalinger for lagring Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde.
 • Page 113 NORSK These (tool name) are professional power tools. MERK: Batteripakker, ladere og kofferter er ikke inkludert med N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert med IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne NT-modeller. B-modeller inkluderer Bluetooth® batteripakker. operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. MERK: Bluetooth®...
 • Page 114 NORSK 3. Trykk inn spindellåsknappen  for å holde spindelakselen  7 1. Åpne låsespaken  (fast basisplate)  12  fast mens du dreier chuckmutteren   23 med klokka med eller   40   (dykk basisplate). skiftenøkkelen som følger med. 2. Ved hjelp av en sekskantnøkkel, vri låsespakens MERK: Verktøyet har flere spindellåsutsparinger som gir justeringsskrue ...
 • Page 115 NORSK Installere parallellføring med styrestenger Oppsett: Fast basisplate (Fig. A, K, L) på dykk basisplate, kun DCW604 (Fig. H) Sett inn motoren i fast basisplate 1. Åpne låsespaken   12 på basisplaten. Et parallellanlegg med styrepinner kan være inkludert med ditt verktøy med dykk-basisplate. En førsteklasses parallellføring 2.
 • Page 116 NORSK Justere dykk-fresedybden (Fig. M) Fjern motorenheten fra fast basisplate (Fig. M) ADVARSEL: Fare for kuttskader. Ikke bruk stopperen 1. Fjern batteripakken fra motoren. Se Montering og fjerning mens fresen kjører. Dette vil føre til at hendene dine er i av batteripakken. nærheten av fresehodet. 2.
 • Page 117 NORSK 1. Trykk ned dykklåsespaken  og dykk fresen ned til  16 20700 freseverktøyet når innstilt dybde. 22300 Bits og kuttere med liten diameter. 2. Slipp dykklåsespaken   16 når ønsket dybde er nådd. Mykt tre, plast, laminat. 23900 MERK: Ved å slippe låsespaken vil motoren automatisk låses 25500 på plass.
 • Page 118 NORSK Voksing av motor og basisplate For å vedlikehold myk funksjon ved bevegelse av motoren i forhold til basisplaten, skal utsiden av motoren og innsiden av basisplaten vokses med en standard vokspasta eller flytende voks. Følg produsentens instrukser, gni voksen rundt hele utvendig omkrets av motoren og innvendig omkrets på...
 • Page 119 PORTUGUÊS FRESADORA SEM ESCOVA E SEM FIO DCW600, DCW604 Gratulerer! tarefas. Isto pode reduzir significativamente o nível de exposição ao longo do período total de trabalho. Optou por uma ferramenta da D WALT. Longos anos de Identifique as medidas de segurança adicionais para experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus...
 • Page 120 PORTUGUÊS Baterias Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 # de cat. Peso (kg) DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/40** DCB183/B 0,40 DCB184/B 0,62...
 • Page 121 PORTUGUÊS não familiarizadas com as mesmas ou com estas ou uma protecção auditiva, usado nas condições apropriadas, reduz o risco de ferimentos. instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de pessoas que não possuam as qualificações c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de necessárias para as manusear.
 • Page 122 PORTUGUÊS Certifique-se de que retira a broca da fresadora da peça modificadas podem dar origem a um comportamento • imprevisível e resultar em incêndio, explosão de trabalho antes de iniciar o motor. Se a broca entrar ou ferimentos. em contacto com a peça de trabalho durante o arranque do motor, a fresadora pode saltar, causando danos ou ferimentos.
 • Page 123 PORTUGUÊS • Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer durante a respectiva utilização. acumulação de partículas metálicas devem ser removidos dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador • Risco de ferimentos pessoais devido a uma da fonte de alimentação quando não estiver inserida utilização prolongada.
 • Page 124 PORTUGUÊS Carregar uma bateria (Fig. C) obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no interior do carregador. 1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir a pilha. Sistema de protecção electrónica 2. Insira a bateria  1  no carregador, certificando-se de que fica As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um totalmente encaixada no carregador.
 • Page 125 PORTUGUÊS NOTA: As baterias de iões de lítio não devem ser • Carregue as baterias apenas em carregadores D WALT. colocadas em bagagem despachada. • NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de outros líquidos. As pilhas da D WALT estão em conformidade com todas as regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os •...
 • Page 126 Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil Tipo de bateria possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente Os modelos DCW600, DCW604 e utilizam uma pilha de 18 volts. quando não estiverem a ser utilizadas. 2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável...
 • Page 127 PORTUGUÊS NOTA: a marca Bluetooth® e os logótipos são marcas NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na registadas propriedade da Bluetooth®, SIG, Inc. e qualquer presença de gases ou líquidos inflamáveis. utilização de tais marcas pela D WALT é fornecida sob licença. NÃO permita que crianças entrem em contacto com as Outras marcas ou nomes comerciais são propriedade dos mesmas.
 • Page 128 PORTUGUÊS Instalação e remoção de brocas (Fig. D) com o procedimento inverso. A pinça de aperto e a porca de pinça de aperto ficam ligadas. Não tente remover a pinça de Instalar a broca aperto da porca da pinça de aperto. 1.
 • Page 129 PORTUGUÊS Utilizar guias de escantilhões 5. Faça deslizar a guia paralela   39  contra a peça e aperte os parafusos de orelhas   37  1. Instale o guia de escantilhão na base secundária utilizando dois parafusos e depois aperte com firmeza. Fixar um sistema de extracção de poeira na 2.
 • Page 130 PORTUGUÊS 3. Ajuste a profundidade de corte, rodando o anel de ajuste de Um movimento inadvertido pode impedir a retracção profundidade. Consulte Ajustar a profundidade de corte. completa da broca. ATENÇÃO: para evitar a perda de controlo, regule as 4. Feche a alavanca de bloqueio   12 ...
 • Page 131 PORTUGUÊS 1. Para diminuir a profundidade de corte, rode o botão para a Depois de preparar a fresadora, insira a bateria como indicado direita (da perspectiva da parte superior da fresadora). na Fig. C e depois defina a velocidade da fresadora (consulte Seleccionar a velocidade da fresadora).
 • Page 132 PORTUGUÊS Controlo de velocidade variável (Fig. A) instalar dispositivos complementares ou acessórios. Um accionamento acidental da ferramenta pode Esta fresadora está equipada com um botão de velocidade causar ferimentos. variável   4  com 7 velocidades entre 16000 e 25500 RPM. Ajuste O carregador e a bateria não são passíveis de reparação. a velocidade, rodando o botão de velocidade variável ...
 • Page 133 PORTUGUÊS Bateria recarregável Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente: •...
 • Page 134 SUOMI LANGATON HARJATON JYRSIN DCW600, DCW604 Onnittelut! EU-yhdenmukaisuusilmoitus Olet valinnut D WALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, Konedirektiivi huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät D WALT- työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa Langaton harjaton jyrsin DCW600 DCW604 DCW600, DCW604 Jännite WALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat Tyyppi määräykset:...
 • Page 135 SUOMI Akkua Laturit/Latausajat (minuutteina) Paino (kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 Kat. # DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/40** DCB183/B 0,40 DCB184/B 0,62 75/50** 75/50** DCB185...
 • Page 136 SUOMI liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai onnettomuuden vaaran. g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä...
 • Page 137 SUOMI Vaarat Älä koskaan käynnistä moottoriyksikköä, kun se ei • ole kiinni jyrsimen rungossa. Moottoria ei ole tarkoitettu Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden pidettäväksi kädessä. käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä • Pidä leikkauspaine tasaisena. Moottoria ei ovat seuraavat: saa ylikuormittaa. •...
 • Page 138 SUOMI HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata puhdistaa sitä. täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. • ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla Laturin toiminta laturilla kuin tässä...
 • Page 139 SUOMI Laturin puhdistusohjeet VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin, voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia pehmeällä, ei-metallisella harjalla.
 • Page 140 36 Wh:n paristoa. Käytön Wh-arvo voi Akun Tyyppi ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa). DCW600, DCW604 ja toimivat 18 voltin akulla. Säilytyssuositukset Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183, 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189, paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä...
 • Page 141 SUOMI Työkalun merkinnät KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Käytä kuulosuojaimia. VAROITUS: Käytä...
 • Page 142 SUOMI b. Käännä kiristyssuunta palauttaaksesi vääntöasento niin, Kuva F2 esittää alarungon säätämisen upotusrungossa. että kiintoavain on edelleen holkkimutterissa. Kuva F3 esittää pyöreän alarungon säätämisen c. Paina karan lukituspainiketta uudelleen ja käännä kiinteässä rungossa. kiintoavainta myötäpäivään. 1. Löysää mutta älä poista alarungon ruuveja   25 niin, että d.
 • Page 143 SUOMI 6. Kiristä siipiruuvit tilapäisesti. Katso kohta Liu’uta moottoria alas, kunnes syvyydensäätörengas Ohjausviivaimen säätö. napsahtaa paikalleen. HUOMAA: Ohjaustappien urat   9 sijaitsevat moottorin Ohjausviivaimen säätö (Kuvat A, H) molemmilla puolilla, joten se voidaan sijoittaa Noudata kaikkia ohjausviivaimen mukana kahteen suuntaan. toimitettuja asennusohjeita. 3. Säädä leikkauksen syvyyttä kääntämällä 1.
 • Page 144 SUOMI VAROITUS: Kiristä AINA liikerajoituksen 2. Suurenna jyrsintäsyvyyttä kääntämällä nuppia vastapäivään mutterit samanaikaisesti hallinnan menetyksen (jyrsimen päältä katsoen). välttämiseksi. Odottamaton liike voi estää terän HUOMAA: Nupin yksi täydellinen kierto muuttaa syvyyttä noin täydellisen sisään vetämisen. 1 mm syvyydessä. VAROITUS: Hallinnan menetyksen välttämiseksi Moottorin poistaminen upotusrungosta (Kuva M) liikerajoituksen mutterit tulee asettaa niin, että...
 • Page 145 SUOMI Jyrsintä upotusrungolla, vain mallissa NOPEUDEN VALINTATAULUKKO* DCW604 (Kuva A) VALITSIMEN LIKIMÄÄRIN SOVELLUS ASETUS kierr./min HUOMAA: Jyrsinnän syvyys on lukittu upotusrungon oletustilassa. Upotuksen lukitus vaatii käyttäjän toimia, jotta 16 000 upotusmekanismi ”vapauttaa lukituksen”. 17 500 Suuren halkaisijan terät ja leikkurit 1.
 • Page 146 SUOMI ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Moottorin ja rungon vahaaminen Jotta ylläpidetään tasainen toiminta liikutettaessa moottoriyksikköä suhteessa runkoon, moottoriyksikön ulkopuoli ja rungon sisäpuoli voidaan vahata käyttämällä mitä tahansa kiinteää tai nestemäistä perusvahaa. Hankaa valmistajan ohjeiden mukaan vahaa moottoriyksikön ulkohalkaisijalle ja rungon sisähalkaisijalle.
 • Page 147 SVENSKA SLADDLÖS BORSTLÖS FRÄS DCW600, DCW604 Gratulerar! händerna varma (relevant för vibrationer), organisera arbetsmönster. Du har valt ett D WALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig EC-Följsamhetsdeklaration produktutveckling och innovation gör D WALT till en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs- Maskindirektiv användare.
 • Page 148 SVENSKA Batterier Laddare/Laddningstid (minuter) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 Kat. # Vikt (kg) DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/40** DCB183/B 0,40 DCB184/B 0,62 75/50** 75/50** DCB185...
 • Page 149 SVENSKA e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt förhindrar säker hantering och kontroll av verktyget i fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av oväntade situationer. elverktyget i oväntade situationer. 5) Användning och Skötsel av Batteridrivna f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller Verktyg smycken.
 • Page 150 SVENSKA Behåll ett fast grepp med båda händerna på verktyget Håll alltid flisskyddet (om det ingår) rent och på plats. • • för att hålla emot startreaktionskraften. Ha ett fast grepp • Tryck inte på spindellåsknappen när motorn är igång. om verktyget hela tiden. Det kan skada spindellåset.
 • Page 151 SVENSKA Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka • personskador och skadegörelse. 230V hushållsström. Försök inte att använda någon annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren. SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte leker med apparaten.
 • Page 152 SVENSKA fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan metallbyggnader under sommaren). av laddaren. Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat • och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden. Elektroniskt skyddssystem Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litium- XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt...
 • Page 153 36 Batterityp Wh var. Användningen av Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri). DCW600, DCW604 och arbetar med ett 18 volt batteripaket. Förvaringsrekommendationer Dessa batteripaket kan användas: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, 1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr, DCB189, DCB546, DCB547, DCB548.
 • Page 154 SVENSKA Förpackningsinnehåll Datumkodplacering (Bild C) Datumkoden  22  , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns DCW600 tryckt i kåpan. 1 Fräs med fast bas Exempel: 1 Dammuppsamlare fast bas 2019 XX XX 1 Grundläggande parallellanslag Tillverkningsår 1 Hylsor 8 mm Beskrivning (Bild A)
 • Page 155 SVENSKA Borttagning av batteriet från verktygshandtaget. Lossa med den manuella spärrmetoden: 1. Utan att ta bort nyckeln från hylsmuttern   23 , lossa trycket 1. Tryck på batterilåsknappen  2  och dra med en fast rörelse på spindellåsknappen   7  batteripaketet bort från verktygshandtaget. 2. Med nyckeln fortfarande på hylsmuttern   23 vrid åt 2.
 • Page 156 SVENSKA Fästa ett dammutsugningssystem på den NOTERA: Den D-formade basplattan innehåller inga styrmallar och är konstruerad för att innehålla fräsverktyg upp till 30 mm fasta basen (Bild I) i diameter. Följ dessa steg för att ansluta till ett dammutsugningssystem för Använda styrmallar dammuppsamling: 1.
 • Page 157 SVENSKA 2. Vrid på inställningsbara mikrometerskalan  medurs 3. Lossa djupjusteringsspaken  genom att vrida  11  15 tills 0 på skalan ligger i linje med pekaren i botten vingskruven   41  moturs. av djupjusteringsringen. 4. Skjut djupjusteringsspaken   15 nedåt så att den träffar 3. Vrid djupjusteringsringen tills pekaren är i linjen med lägsta revolverstoppet ...
 • Page 158 SVENSKA Korrekt Handplacering (Bild N1, N2) projekt. Bilderna visar korrekt matarriktning för några typiska urfräsningar. En generell regel att följa är att flytta routern i VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada, riktning moturs för en fräsning på utsidan och i riktning medurs använd ALLTID korrekt handställning, så...
 • Page 159 SVENSKA Valfria tillbehör strömbrytaren  . Arbetsbelysning förblir påslagen 20 sekunder  3 efter att strömbrytaren flyttas till avstängd position. VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds NOTERA: Arbetsbelysningarna är till för att belysa det av D WALT inte har testats med denna produkt, kan omedelbara arbetsområdet och är inte avsedd att användas användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara som ficklampa.
 • Page 160 TÜRKÇE ŞARJLI FIRÇASIZ FREZE DCW600, DCW604 Tebrikler! AT Uygunluk Beyanatı Bir D WALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün Makıne Dırektıfı geliştirme ve yenilik D WALT markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır. Teknik Özellikleri Şarjlı...
 • Page 161 TÜRKÇE Aküler Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika) Ağırlık (kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 Kat. # DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/40** DCB183/B 0,40 DCB184/B 0,62 75/50**...
 • Page 162 TÜRKÇE e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın. h ) Tüm tutamakları ve tutma yerlerini kuru, temiz Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik ve üzerinde yağ ile gres bulunmayacak şekilde durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine muhafaza edin. Kaygan tutamaklar ve tutma yerleri, olanak tanır.
 • Page 163 TÜRKÇE Başlangıç torkuna karşı koymak için aleti iki elinizle Motor çalışırken mil kilitleme düğmesine basmayın. • • tutmaya devam edin. Aleti çalışırken daima sıkıca kavrayın. Bunu yapmanız durumunda mil kilidi hasar görebilir. Bazı uç tasarımları, güvenlik veya performans açısından Çalışma yüzeyinin çiviler ve diğer yabancı cisimlerden •...
 • Page 164 TÜRKÇE 2. Bataryayı şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar  1  meydana gelmesine yol açabilir. tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir. DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek amacıyla kontrol altında tutulmalıdır. 3.
 • Page 165 TÜRKÇE Duvara Montaj Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş • edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya geçmezse tıbbi yardım alın. çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır. UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin maruz kalırsa yanıcı olabilir.
 • Page 166 Akü tipi akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda sıcaklığında saklayın. DCW600, DCW604 ve 18 volt akülerle çalışır. 2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB181, DCB182, DCB183, uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189, için tavsiye edilir.
 • Page 167 TÜRKÇE 1 Anahtar Batarya Kilitleme kolu 1 Yuvarlak alt taban Batarya çıkarma düğmesi D şekilli alt taban DCW604 Açma/kapama düğmesi Torna durdurma parçası 1 Sabit tabanlı ve daldırma tabanlı freze Değişken hız düğmesi Derinlik ayarlama çubuğu 1 Yuvarlak alt taban Derinlik ayarlama halkas Daldırma kilit kolu 1 Daldırma taban toz toplama...
 • Page 168 TÜRKÇE Bilezikler Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge düğmesine  46  basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının NOT: Bir freze ucu takmadan bileziği asla sıkmayın. Boş bir bir kombinasyonu kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde bileziği sıkmak, elle dahi olsa, bileziğe zarar verebilir. yanacaktır.
 • Page 169 TÜRKÇE Bir Sabit Taban Paralel Korkuluk Takılması 3. Hortum adaptörünü toz toplama sistemi ataşman aksesuarına takın. (Şek. G) 4. Toz toplama sistemi ataşmanı kullanılırken toz toplama Sabit taban için bir paralel korkuluk (model DE6913) mevcuttur. sisteminin yerleştirilmesine dikkat edin. Toz toplama 1. Motoru sabit tabandan sökün. Bkz. Motoru Sabit sisteminin sabit olduğundan ve hortumun iş...
 • Page 170 TÜRKÇE Motoru Sabit Tabandan Sökme (Şek. K) 6. Derinlik ayarlama çubuğunun  tırtıklı üst kısmını kavrayıp,  15  tırnağın   42  derinlik ayarlama ölçeğinde   43  kesiğin istenilen 1. Bataryayı motordan sökün. Bkz. Bataryanın Takılması derinliğiyle hizalanacağı şekilde yukarı kaydırın. ve Çıkartılması. 7. Derinlik ayarlama çubuğunu yerinde tutmak için el 2.
 • Page 171 TÜRKÇE Sabit taban kullanıldığında, bir el bataryanın üstünde ve diğer Stoktaki bir parçanın dış kenarını aşağıdaki adımları takip el sabit tabanın etrafında olmalıdır (Şek. N1). Daldırma tabanını ederek şekillendirin: kullanırken, yan tutamakları Şekil N2’de gösterildiği gibi 1. Uç damarı soldan sağa şekillendirin. sıkıca kavrayın.
 • Page 172 TÜRKÇE BAKIM Çevrenin Korunması Elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli Bazı...
 • Page 173 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΟΥΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ DCW600, DCW604 Συγχαρητήρια! Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για προστασία του χειριστή από τις επιπτώσεις των κραδασμών και/ή Επιλέξατε ένα εργαλείο D WALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική του θορύβου, όπως: συντήρηση του εργαλείου και των...
 • Page 174 **Κωδικός ημερομηνίας 201536 ή μεταγενέστερος ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μπαταρίες Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά) Βάρος (kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 Αρ. κατ. DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/40** DCB183/B...
 • Page 175 ΕΛΛΗΝΙΚΑ β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. ρύθμιση, αλλαγή εξαρτήματος ή όταν πρόκειται Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση να αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη, του είδους τα μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο αντιολισθητικών...
 • Page 176 ΕΛΛΗΝΙΚΑ δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από την περιοχή κοπής. • εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την Ποτέ και σε καμία περίπτωση μην βάλετε μέρη του επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά σώματος...
 • Page 177 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το • Πάντα να χρησιμοποιείτε εξαρτήματα εργασίας τα οποία είναι κατάλληλα για ταχύτητα τουλάχιστον 30000 min (σ.α.λ.) και καλώδιο εντελώς. φέρουν την αντίστοιχη σήμανση. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε τύπο • Μην κρατάτε με το χέρι το ρούτερ σε ανάποδη ή φορτιστή...
 • Page 178 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι Λειτουργία του φορτιστή • απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και φόρτισης του πακέτου μπαταρίας. ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας. Ενδείξεις...
 • Page 179 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Στερέωση στον τοίχο περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν αναθυμιάσεις και υλικά. σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια •...
 • Page 180 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οι μπαταρίες D WALT συμμορφώνονται με όλους τους ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, μπαταριών...
 • Page 181 των 36 Wh). Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω Τύπος μπαταριών εικονογράμματα: Τα DCW600, DCW604 και λειτουργούν με πακέτο μπαταριών των 18 V. Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546, DCB547, DCB548.
 • Page 182 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Προβλεπόμενη χρήση Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  46  του δείκτη φορτίου. Θα Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για μεσαίου τύπου ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED επαγγελματικό φρεζάρισμα ξύλου, προϊόντων ξύλου και που...
 • Page 183 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Για να ξεσφίξετε με τη μέθοδο ”χειροκίνητης καστάνιας”: 1. Λασκάρετε αλλά μην αφαιρέσετε τις βίδες υπόβασης   25  ώστε η υπόβαση να κινείται ελεύθερα. 1. Χωρίς να αφαιρέσετε το κλειδί από το παξιμάδι κολάρου   23  , απελευθερώστε την πίεση στο κουμπί 2.
 • Page 184 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Συνδέστε τις ράβδους οδηγούς  στη βυθιζόμενη βάση 4. Προσαρμόστε τον προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα στο  36  του ρούτερ. προσάρτημα συστήματος εξαγωγής σκόνης. 2. Τοποθετήστε τις χειρόβιδες   37  και τα ελατήρια   38  Όταν χρησιμοποιείτε προσάρτημα συστήματος εξαγωγής στη βάση. σκόνης, να προσέξετε την τοποθέτηση του συστήματος εξαγωγής...
 • Page 185 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3. Πιάστε τη μονάδα μοτέρ με το ένα χέρι, πιέζοντας και τις δύο 4. Μετακινήστε προς τα κάτω τη ράβδο ρύθμισης βάθους   15  προεξοχές ταχείας απασφάλισης   45  ώστε να συναντήσει το χαμηλότερο στοπ στροφέα εργαλείων   14  4. Με το άλλο χέρι πιάστε τη βάση και τραβήξτε το μοτέρ από τη βάση.
 • Page 186 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να τροφοδοτείτε το ρούτερ αντίθετα στην κατεύθυνση περιστροφής του κοπτικού. Οδηγίες χρήσης Κοπή με τη βυθιζόμενη βάση, DCW604 μόνο ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες (Εικ. A) ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάθος κοπής είναι ασφαλισμένο στην κίνδυνο...
 • Page 187 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Λειτουργία ομαλής εκκίνησης Τα συμπαγούς μεγέθους ρούτερ είναι εξοπλισμένα με Το ηλεκτρικό εργαλείο της σχεδιάστηκε για να λειτουργεί επί ηλεκτρονικό σύστημα ομαλής εκκίνησης, δυνατότητα η οποία μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ελαχιστοποιεί τη στρεπτική ροπή εκκίνησης του μοτέρ. ικανοποιητική...
 • Page 188 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε. Για την προστασία του περιβάλλοντος Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Τα...
 • Page 192 Belgique et WALT - Belgium BVBA Tel: NL 32 15 47 37 63 www.dewalt.be Luxembourg België en Luxemburg Egide Walschaertsstraat 16 Tel: FR 32 15 47 37 64 enduser.BE@SBDinc.com 2800 Mechelen Fax: 32 15 47 37 99 Danmark WALT (Stanley Black&Decker AS)

This manual is also suitable for:

Dcw604