DeWalt DCW604 Original Instructions Manual

DeWalt DCW604 Original Instructions Manual

Xr
Hide thumbs Also See for DCW604:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 35

Quick Links

DCW600
DCW604

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for DeWalt DCW604

 • Page 1 DCW600 DCW604...
 • Page 2 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (Übersetzung der Originalanweisung) English (original instructions) Español (traducido de las instrucciones originales) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Português (traduzido das instruções originais) Suomi (käännetty alkuperäisestä...
 • Page 3 Fig. A DCW604 Fig. B Fig. C...
 • Page 4 Fig. D Fig. E Fig. F1 Fig. F2 Fig. F3...
 • Page 5 Fig. H Fig. G Fig. I Fig. J Fig. L Fig. K...
 • Page 6 Fig. M Fig. N1 Fig. N2 Fig. O...
 • Page 7: Tekniske Data

  Dansk DYKFRÆSER DCW600, DCW604 Tillykke! EF-Konformitetserklæring Du har valgt et D WALT‑værktøj. Mange års erfaring, ihærdig Maskindirektiv produktudvikling og innovation gør D WALT én af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj. Tekniske Data Dykfræser DCW600, DCW604 DCW600 DCW604 WALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data...
 • Page 8: Sikkerhed I Arbejdsområdet

  Dansk Batterier Opladere/opladningstider (minutter)*** Vægt (kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB116 DCB117 DCB118 DCB132 DCB119 Kat # DCB546 18/54 6,0/2,0 1,08 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 110* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,46 DCB549 18/54 15,0/5,0 2,12 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/45** 60/40** 60/40**...
 • Page 9 Dansk g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning til ulykker. overensstemmelse med disse instruktioner, idet der tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave, d ) Fjern eventuelle justerings‑ eller skruenøgler, før det som skal udføres.
 • Page 10 Dansk Ekstra specielle sikkerhedsregler for forsigtig med at bevare kontrollen over overfræseren. Lav mindre snit og fjern minimalt materiale med hver valsekaliber. kompakte overfræsere • Brug altid lige-fræsere, sammenfalsnings-fræsere, profilfræsere, • Brug klemmer eller en anden praktisk måde på at sikre slidsefræsere eller rillede knive med en skaftediameter, der og understøtte arbejdsemnet til et stabilt underlag.
 • Page 11 Dansk Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er Vigtig sikkerhedsvejledning for alle • blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den batteriopladere med til et autoriseret værksted. GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret •...
 • Page 12 Dansk Varm/kold pakkeforsinkelse Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig • atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en eller dampe.
 • Page 13 Dansk Transport timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger, der er batterier med højere watt timer. ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan Eksempelvis kan transport muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende Eksempel på mærkning af anvendelses‑ og transportlabel Wh ydelsen angive kommer i kontakt med ledende materialer.
 • Page 14: Pakkens Indhold

  Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh (3 batterier på 36 watt timer). Brug øjeværn. Batteritype De følgende SKU(er) fungerer på en 18 volt batteripakke: Synlig stråling Kig ikke ind i lyset. DCW600, DCW604. Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183, Datokodeposition (Fig. C) DCB183B, DCB183G, DCB184, DCB184B, DCB184G, DCB185, Datokoden  22 ...
 • Page 15 Dansk Indsættelse og fjernelse af batteripakken c. Tryk igen på spindellåseknappen og drej skruenøglen med uret. fra værktøjet (Fig. C) d. Gentag proceduren, indtil spændtangsmøtrikken når den BEMÆRk: For de bedste resultater kontrollér at batteripakken  1  ønskede stramning. er fuldt opladet. BEMÆRK: Undgå mulig beskadigelse af spændtangen. Sådan installeres batteripakken i Spænd aldrig spændtangen uden et bor.
 • Page 16 3. Skub parallelanslaget   26  ind i parallelanslagskærven   28  på siden af foden. Indsæt de to flade hovedskruer gennem DCW604 de passende huller i underlaget for at sikre hjørnestyret. 1. Fjern motorenheden fra foden. Se Fjernelse af motoren Stram hardware. fra dyksnitfoden. 4. Følg alle de instruktioner, som følger med parallelanslaget.
 • Page 17  16  Opsætning: Dyksnitfod (Fig. A, M) ned. Dyksnitmekanismen og motoren vil flytte opad. Når overfræseren er neddykket, vil dybdejusteringsstangen DCW604 ramme revolverhovedstoppet og gøre det muligt for Indsæt motoren på dyksnitfoden overfræseren at nå den nøjagtige ønskede dybde. 1. Fjern dybdejusteringsringen ...
 • Page 18 2. Du øger fræsningsdybden ved at rotere grebet mod uret Fræsning med dyksnitfod (Fig. A) (idet du ser ned fra toppen af overfræseren). DCW604 BEMÆRk: En hel omdrejning med grebet resulterer i en BEMÆRk: Fræsningsdybden er låst i dyksnitfodens standard ændring på ca. 1 mm i dybden.
 • Page 19 Dansk BEMÆRK: Ved drift med lav og medium hastighed, hindrer hastighedskontrollen motorens hastighed i at aftage. Hvis du forventer at høre en ændring i hastigheden Rengøring og fortsætter med at belaste motoren, kan du beskadige ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med motoren ved overophedning.
 • Page 20: Herzlichen Glückwunsch

  DEUTsCH TAUCHFRÄSE DCW600, DCW604 Herzlichen Glückwunsch! EG-Konformitätserklärung Sie haben sich für ein Gerät von D WALT entschieden. Maschinenrichtlinie Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen D WALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen. Technische Daten Tauchfräse DCW600, DCW604...
 • Page 21 DEUTsCH Akkus Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)*** Gewicht (kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB116 DCB117 DCB118 DCB132 DCB119 Kat # DCB546 18/54 6,0/2,0 1,08 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 110* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,46 DCB549 18/54 15,0/5,0 2,12 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/45** 60/40** 60/40**...
 • Page 22 DEUTsCH b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
 • Page 23 DEUTsCH f ) Setzen Sie das Akkupack oder Werkzeug keinem noch dreht, wenn das Werkzeug abgelegt wird, kann dies zu Feuer oder übermäßig hohen Temperaturen aus. Die Verletzungen oder Beschädigungen führen. Belastung durch Feuer oder Temperaturen über 130 °C • Stellen Sie sicher, dass das Fräser‑Bit vor dem Starten kann zur Explosion führen.
 • Page 24 DEUTsCH Restrisiken WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des von maximal 30mA. Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung der nicht vermieden werden. Diese sind: Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von verwendet •...
 • Page 25 DEUTsCH gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen. autorisierten Servicestelle. • Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes Verzögerung heißer/kalter akku Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer...
 • Page 26 DEUTsCH Akku sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle Akkus geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen.
 • Page 27 Empfehlungen für die Lagerung Die folgenden SKUs werden mit einem 18‑Volt‑Akku betrieben: 1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht DCW600, DCW604 direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder Diese Akkus können verwendet werden: DCB181, DCB182, Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und...
 • Page 28: Bestimmungsgemässe Verwendung

  DEUTsCH 1 Schraubenschlüssel Akku Feststellhebel Akku‑Löseknöpfe D‑förmiger Untersockel 1 Runder Untersockel Ein‑/Ausschalter Revolveranschlag DCW604 1 Fräse mit fest montiertem Korb und Tauchsockel Geschwindigkeitswahlrad Tiefeneinstellstange 1 Runder Untersockel Tiefeneinstellring Taucharretierhebel Motor Führungsstifte 1 Absaugvorrichtung für Tauchsockel Spindelarretierung Tauchsockel‑Seitengriffe 1 Absaugvorrichtung am fest montierten Korb...
 • Page 29 DEUTsCH Akku‑Ladestandsanzeige (Abb. B) Spannzangenmutter   23  mit dem mitgelieferten Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Einige D WALT‑Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des Lösen mit der „manuellen Ratschenmethode“: Akkus anzeigen. 1. Lassen Sie den Schlüssel auf der Spannzangenmutter   23 ...
 • Page 30 Führungsstangen (Abb. H) sie aber nicht, so dass der Untersockel frei beweglich ist. 2. Stecken Sie den Stift in die Spannzange und ziehen Sie die DCW604 Spannzangenmutter fest an. Zu Ihrem Tauchsockel gehört evtl. ein Parallelanschlag mit 3. Setzen Sie den Motor in den Sockel und arretieren Sie den Führungsstangen.
 • Page 31 Anbringen eines Staubabsaugsystems am Entfernen des Motors vom fest montierten Korb (Abb. K) Tauchsockel (Abb. J) 1. Entfernen Sie den Akku vom Motor. Siehe Anbringen und DCW604 Entfernen des Akkus. 1. Entfernen Sie die Motoreinheit vom Sockel. Siehe Entfernen 2. Öffnen Sie den Feststellhebel   12 ...
 • Page 32: Betrieb

  Drehrichtung des Fräskopfes. Entfernen des Motors vom Tauchsockel (Abb. M) Fräsen mit dem Tauchsockel (Abb. A) 1. Entfernen Sie den Akku vom Motor. Siehe Anbringen und Entfernen des Akkus. DCW604 2. Öffnen Sie den Feststellhebel   40  am Sockel. HInWEIs: Die Frästiefe ist im Ausgangszustand des 3.
 • Page 33: Wartung

  DEUTsCH HInWEIs: Das Lösen des Taucharretierhebels arretiert den DREHZaHLaUsWaHLTaBELLE* Motor automatisch an seiner Position. HInWEIs: Wenn zusätzlicher Widerstand erforderlich ist, REGLEREINSTELLUNG CA. U/min ANWENDUNG drücken Sie den Taucharretierhebel mit der Hand herunter. 16000 HInWEIs: Wenn zusätzliche Kraft zum Arretieren Einsätze und Fräser mit großem 17500 erforderlich ist, drücken Sie den Arretierhebel weiter, um ihn Durchmesser...
 • Page 34: Optionales Zubehör

  DEUTsCH • Lithium‑Ionen‑Zellen sind recycelbar. Geben Sie die gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer kommunalen Recycling‑Sammelstelle ab. Dort werden die Reinigung gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt. WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze ansammelt.
 • Page 35: Technical Data

  EnGLIsH PLUNGE ROUTER DCW600, DCW604 Congratulations! EC-Declaration of Conformity Machinery Directive You have chosen a D WALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make D WALT one of the most reliable partners for professional power tool users. Technical Data...
 • Page 36: Definitions: Safety Guidelines

  Please read the manual and pay attention to these symbols. DANGER: Indicates an imminently hazardous Plunge Router situation which, if not avoided, will result in death or DCW600, DCW604 serious injury. WALT declares that these products described under WARNING: Indicates a potentially hazardous situation Technical Data are in compliance with: which, if not avoided, could result in death or The Supply of Machinery (Safety) Regulations, 2008, S.I.
 • Page 37: Work Area Safety

  EnGLIsH e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance 1) Work Area Safety at all times. This enables better control of the power tool a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark in unexpected situations. areas invite accidents.
 • Page 38: Residual Risks

  EnGLIsH b ) Use power tools only with specifically designated Never run the motor unit when it is not inserted in one of • battery packs. Use of any other battery packs may create the router bases. The motor is not designed to be handheld. a risk of injury and fire.
 • Page 39: Important Safety Instructions For All Battery Chargers

  EnGLIsH • Impairment of hearing. CAUTION: Children should be supervised to ensure that • Risk of personal injury due to flying particles. they do not play with the appliance. NOTICE: Under certain conditions, with the charger • Risk of burns due to accessories becoming hot during operation.
 • Page 40: Charger Operation

  EnGLIsH Charging a Battery (Fig. B) The tool will automatically turn off if the Electronic Protection System engages. If this occurs, place the lithium‑ion battery 1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting pack on the charger until it is fully charged. battery pack.
 • Page 41: Storage Recommendations

  EnGLIsH for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Wh. liquid organic carbonates and lithium salts.
 • Page 42: Package Contents

  Visible radiation. Do not stare into light. Battery Type The following tools operate on a 18 volt battery pack: Date Code Position (Fig. C) DCW600, DCW604. The date code  22  , which also includes the year of manufacture, These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183, is printed into the housing.
 • Page 43: Assembly And Adjustments

  EnGLIsH Motor stop Round subbase subject to variation based on product components, temperature and end‑user application. Plunge subbase Bit Installation and Removal (Fig. D) Intended Use This tool is designed for professional medium‑duty routing of To Install the Bit wood, wood products and plastics with 6–8 mm shank bits. 1.
 • Page 44 Guide Rods (Fig. H) 2. Using a hex wrench turn locking lever adjustment screw   24  DCW604 in small increments.Turning the screw clockwise tightens A parallel fence with guide rods may be included with your the lever, while turning the screw anticlockwise loosens the lever.
 • Page 45  45  Plunge Base (Fig. J) 4. With the other hand, grasp the base and pull motor from the base. DCW604 Set-Up: Plunge Base (Fig. A, M) 1. Remove the motor unit from the base. Refer to Removing the Motor from the Plunge Base. DCW604 2.
 • Page 46: Operation

  Cutting with the Plunge Base (Fig. A) (looking down from the top of the router). 2. To increase the cutting depth, rotate the knob anticlockwise DCW604 (looking down from the top of the router). nOTE: The depth of cut is locked in the plunge base's default nOTE: One complete rotation of the knob results in a change of state.
 • Page 47: Maintenance

  EnGLIsH Choosing Router Speed (Fig. A) installing attachments or accessories. An accidental start-up can cause injury. Refer to the Speed Selection Chart to choose a router speed. The charger and battery pack are not serviceable. Turn the variable speed dial   4  to control router speed. Soft Start Feature The compact routers are equipped with electronics to provide a soft start feature that minimizes the start up torque of the motor.
 • Page 48: Rechargeable Battery Pack

  EnGLIsH Rechargeable Battery Pack This long life battery pack must be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs which were easily done before. At the end of its technical life, discard it with due care for our environment: •...
 • Page 49: Datos Técnicos

  EsPañOL FRESADORA DE INMERSIÓN DCW600, DCW604 ¡Enhorabuena! Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de las vibraciones y/o Ha elegido una herramienta D WALT. Años de experiencia, el ruido, como por ejemplo: efectuar el mantenimiento innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que...
 • Page 50: Seguridad En El Área De Trabajo

  EsPañOL Pilas Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)*** DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB116 DCB117 DCB118 DCB132 DCB119 Cat # Peso (kg) DCB546 18/54 6,0/2,0 1,08 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 110* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,46 DCB549 18/54 15,0/5,0 2,12 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40**...
 • Page 51: Uso Y Cuidado De Las Herramientas Eléctricas

  EsPañOL b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la protección ocular. El uso del equipo protector como herramienta eléctrica. mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá...
 • Page 52 EsPañOL e ) No utilice paquetes de baterías o herramientas Utilice solo brocas afiladas. Las brocas aplanadas podrán • dañadas o modificadas. Las baterías dañadas o hacer que la fresadora vire o se cale bajo la presión. modificadas pueden presentar un funcionamiento •...
 • Page 53: Riesgos Residuales

  EsPañOL Riesgos residuales ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para garantizar que no jueguen con el aparato. No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de determinados riesgos residuales que no pueden evitarse.
 • Page 54: Funcionamiento Del Cargador

  EsPañOL El cargador ha sido diseñado para funcionar con la • El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete de vehículos.
 • Page 55 EsPañOL No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador. • Transporte No cambie el paquete de baterías de ningún modo para ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de introducirlo en un cargador no compatible ya que el baterías podría ser causa de incendios si los terminales paquete de baterías podrá...
 • Page 56: Recomendaciones Para El Almacenamiento

  óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura Los siguientes SKU funcionan con una batería de 18 voltios: ambiente cuando no esté usándolas. DCW600, DCW604 2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB181, DCB182,...
 • Page 57: Descripción (Fig. A)

  EsPañOL 2 Paquetes de baterías de ión‑litio (modelos C2, D2, E2, L2, M2, Empuñaduras laterales de Subbase de descenso P2, S2, T2, X2, Y2) la base de descenso Subbase redonda 3 Paquetes de baterías de ión‑litio (modelos C3, D3, E3, L3, M3, Parada motor P3, S3, T3, X3, Y3 ...
 • Page 58 EsPañOL Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el 4. Repita este procedimiento hasta que se suelte el perno del botón del indicador de carga  46  . Un grupo de tres luces LED mandril   23  y pueda extraer la broca. verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
 • Page 59  27  en los orificios de almacenamiento del tope paralelo, para DCW604 evitar perderlos. 1. Retire la unidad del motor de la base. Consulte la sección Quitar el motor de la base de descenso.
 • Page 60  16  . El mecanismo de DCW604 descenso y el motor subirán. Una vez bajada la fresadora, la varilla de ajuste de profundidad llegará al tope de la torreta, Inserción del motor en la base de descenso permitiendo que la fresadora llegue a la profundidad exacta 1.
 • Page 61: Instrucciones De Uso

  Un giro completo del botón realiza un cambio de 1 mm Corte con la base de descenso (Fig. A) de profundidad, aproximadamente. DCW604 Quite el motor de la base de descenso (Fig. M) nOTa: La profundidad de corte está bloqueada en el estado 1.
 • Page 62: Mantenimiento

  EsPañOL Control de la velocidad variable (Fig. A) Esta fresadora está equipada con un disco regulador de la velocidad   4  con 7 velocidades de entre 16.000 y 25.500 RPM. Lubricación Ajuste la velocidad girando el disco regulador de la velocidad   4 ...
 • Page 63: Batería Recargable

  EsPañOL Batería recargable Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela con el debido respeto al medio ambiente. • Descargue la batería por completo, y luego sáquela de la herramienta.
 • Page 64: Caractéristiques Techniques

  FRançaIs DÉFONCEUSE PLONGEANTE DCW600, DCW604 Félicitations ! Identifiez et déterminez les mesures de sécurité supplémentaires pouvant protéger l'utilisateur des Vous avez choisi un outil D WALT. Des années d'expérience, de effets des vibrations et/ou du bruit, comme par exemple développement de produits et d'innovation ont fait de D...
 • Page 65: Sécurité Individuelle

  FRançaIs Piles Chargeurs/Durées de charge (minutes)*** Poids (kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB116 DCB117 DCB118 DCB132 DCB119 Cat # DCB546 18/54 6,0/2,0 1,08 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 110* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,46 DCB549 18/54 15,0/5,0 2,12 DCB181 0,35 DCB182 0,61...
 • Page 66: Utilisation Et Entretien Des Outils Électriques

  FRançaIs nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le requiert, réduira les risques de dommages corporels. par des outils mal entretenus. c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de affûté.
 • Page 67: Risques Résiduels

  FRançaIs Ne touchez jamais la fraise immédiatement après 6) Réparation • l’utilisation. Elle peut être très chaude. a ) Faire entretenir les outils électriques par un • Veillez à garder un espace libre sous l’ouvrage pour la réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces fraise lorsque pour effectuer des découpes traversantes.
 • Page 68: Sécurité Électrique

  FRançaIs Sécurité électrique la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer. Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une • NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un tension unique.
 • Page 69: Fonctionnement Du Chargeur

  FRançaIs (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que le batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit processus de charge a commencé. complètement rechargée. 3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant Fixation murale fixe en continu.
 • Page 70 FRançaIs Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement • recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération dangereuses de l’International Air Transport Association des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques (IATA), les réglementations de l’International Maritime...
 • Page 71: Type De Batterie

  1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri fonctionne(nt) avec un bloc‑batterie de 18 volts : de toute lumière solaire directe et de tout excès de DCW600, DCW604 température. Pour des performances et une durée de vie Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB181, DCB182, optimales, entreposer les batteries à...
 • Page 72: Utilisation Prévue

  FRançaIs Étiquettes sur l’appareil MONTAGE ET RÉGLAGES AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de On trouve les diagrammes suivants sur l’outil : dommages corporels graves, arrêter et déconnecter Lire la notice d’instructions avant toute utilisation. la batterie avant tout réglage ou avant de retirer ou installer toute pièce ou tout accessoire.
 • Page 73 FRançaIs Pour régler la force de serrage du levier de REMaRQUE : La machine est équipée de plusieurs crans de verrouillage pour l’axe qui offrent une méthode alternative verrouillage : «à cliquet manuel» pour le serrage de la fraise. Ouvrez le levier de verrouillage   12 ...
 • Page 74 (Fig. J) les trous de rangement prévus sur la garde parallèle pour ne pas les perdre. DCW604 Installation de la garde parallèle avec 1. Retirez le bloc‑moteur de la semelle. Consultez la section Retrait du moteur de la semelle plongeante.
 • Page 75 Installation : Semelle plongeante (Fig. A, M) de coupe voulue sur la graduation de réglage de profondeur   43  DCW604 7. Serrez la vis papillon   41  pour maintenir la tige de réglage Insertion du moteur dans la semelle plongeante de profondeur en position.
 • Page 76: Instructions Pour L'utilisation

  Retrait du moteur de la semelle plongeante Découpe avec la base plongeante (Fig. A) (Fig. M) DCW604 1. Retirez le bloc‑batterie du moteur. Consultez la section REMaRQUE : la profondeur de coupe est verrouillée dans Installation et retrait du bloc‑batterie.
 • Page 77: Entretien

  FRançaIs Commande de la vitesse variable (Fig. A) Tout démarrage accidentel pourrait causer des dommages corporels. Cette défonceuse est équipée d’une molette variateur de Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés. vitesse   4 proposant 7 entre 16000 et 25500 tr/min. Réglez la vitesse en tournant la molette variateur de vitesse ...
 • Page 78: Bloc-Batterie Rechargeable

  FRançaIs Bloc-batterie rechargeable Ce bloc‑batterie longue durée doit être rechargé lorsqu'il ne parvient plus à fournir la puissance nécessaire aux opérations qui étaient facilement réalisées auparavant. À la fin de sa durée de vie technique, jetez‑le en respectant l'environnement : • Déchargez complètement le bloc‑batterie puis retirez‑le de l’outil.
 • Page 79: Dati Tecnici

  ITaLIanO ELETTROFRESATRICE VERTICALE DCW600, DCW604 Congratulazioni! Individuare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere l’ o peratore dagli effetti della vibrazione, quali: sottoporre Per aver scelto un apparato D WALT. Gli anni di esperienza, lo strumento e gli accessori a manutenzione, mantenere lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di...
 • Page 80: Sicurezza Dell'area Di Lavoro

  ITaLIanO Batterie Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)*** DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB116 DCB117 DCB118 DCB132 DCB119 Cat # Peso (kg) DCB546 18/54 6,0/2,0 1,08 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 110* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,46 DCB549 18/54 15,0/5,0 2,12 DCB181 0,35 DCB182 0,61...
 • Page 81 ITaLIanO danneggiato, far riparare l’apparato elettrico o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da ridurre le lesioni personali. apparati elettrici su cui non è stata effettuata la c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che corretta manutenzione.
 • Page 82: Rischi Residui

  ITaLIanO Tenere le mani lontane dalle punte quando il motore è in specificato potrebbe danneggiare la batteria aumentando • funzione per impedire lesioni personali. il rischio d’incendio. • Non toccare mai la punta subito dopo l’uso. Potrebbe 6) Assistenza essere incandescente. a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da Lasciare spazio sufficiente sotto al pezzo in lavorazione •...
 • Page 83 ITaLIanO Caricabatterie quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di I caricabatteria D WALT non richiedono alcuna regolazione e particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile. cavità...
 • Page 84: Funzionamento Del Caricabatterie

  ITaLIanO sistema di protezione elettronico 2. Inserire il pacco batteria  1  nel caricabatteria, assicurandosi che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La Gli apparati XR Li‑Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da che è...
 • Page 85 ITaLIanO Non conservare o utilizzare l’apparecchio e il pacco NOTA: queste luci sono intese per l’illuminazione della • batteria in luoghi in cui la temperatura potrebbe superficie di lavoro immediata e non devono essere usate scendere al di sotto di 4 ˚C (39,2 ˚F) (come capannoni come torcia.
 • Page 86: Istruzioni Per La Conservazione

  I prodotti con i codici SKU seguenti funzionano con un pacco da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il batteria da 18 volt: DCW600, DCW604 massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,...
 • Page 87 ITaLIanO nOTa: il marchio Bluetooth® e i logo sono marchi registrati • Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di di proprietà di Bluetooth®, SIG, Inc. e l’utilizzo di tali marchi da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali parte di D WALT è...
 • Page 88 ITaLIanO Inserimento e rimozione della punta (Fig. D) Blocco della leva di regolazione (Fig. E) Non esercitare una forza eccessiva per fissare la leva di Per inserire la punta bloccaggio. L’impiego di una forza eccessiva potrebbe 1. Rimuovere il motore dalla base. Fare riferimento ai capitoli danneggiare la base.
 • Page 89 Fissaggio dell’aspiratore per polveri alla parallela per evitare di perderli. base ad affondamento (Fig. J) Installazione di una guida parallela con aste DCW604 di guida sulla base ad affondamento (Fig. H) 1. Rimuovere il motore dalla base. Consultare il capitolo DCW604 Rimozione del motore dalla base ad affondamento.
 • Page 90 (Fig. A, M) superiore coincida con lo zero sulla scala di regolazione della profondità   43  DCW604 6. Afferrando la sezione superiore, zigrinata dell’asta di Inserimento del motore nella base ad regolazione della profondità   15 ...
 • Page 91: Istruzioni Per L'uso

  1 mm della profondità. Taglio con la base ad affondamento (Fig. A) Rimozione del motore dalla base ad DCW604 affondamento (Fig. M) nOTa: la profondità di taglio è bloccata allo valore predefinito 1. Rimuovere la batteria dal motore. Consultare il capitolo della base ad affondamento.
 • Page 92: Manutenzione

  ITaLIanO nOTa: queste luci sono intese per l’illuminazione della 2. Sagomare il lato della grana rettilinea, spostandosi da sinistra a destra. superficie di lavoro immediata e non devono essere usate come torcia. 3. Tagliare l’altro lato di grana finale. nOTa: se le luci di lavoro lampeggiano verificare lo il livello 4.
 • Page 93: Accessori Opzionali

  ITaLIanO Accessori opzionali AVVERTENZA: Siccome gli accessori diversi da quelli offerti da D WALT, non sono stati testati con questo prodotto, l’utilizzo di tali accessori con questo apparato potrebbe risultare rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni, soltanto gli accessori D WALT devono essere utilizzati con questo prodotto.
 • Page 94: Hartelijk Gefeliciteerd

  INVALFREESMACHINE DCW600, DCW604 Hartelijk gefeliciteerd! EG-conformiteitsverklaring U hebt gekozen voor een D WALT gereedschap. Jarenlange Richtlijn Voor Machines ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken WALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap. Technische gegevens Invalfreesmachine DCW600, DCW604...
 • Page 95: Elektrische Veiligheid

  nEDERLanDs Accu's Laders/Laadtijden (Minuten)*** Gewicht (kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB116 DCB117 DCB118 DCB132 DCB119 Cat # DCB546 18/54 6,0/2,0 1,08 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 110* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,46 DCB549 18/54 15,0/5,0 2,12 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/45** 60/40** 60/40**...
 • Page 96: Gebruik En Verzorging Van Elektrisch Gereedschap

  nEDERLanDs b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen die onbekend zijn met het elektrische gereedschap stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden of deze instructies het gereedschap bedienen.
 • Page 97: Overige Risico's

  nEDERLanDs e ) Werk niet met een accu of met gereedschap Controleer dat de motor volledig tot stilstand is • dat beschadigd is of waaraan wijzigingen zijn gekomen voordat u de frees neerlegt. Als de beitel nog aangebracht. Beschadigde of gemodificeerde accu’s draait wanneer het gereedschap wordt neergelegd, kan dat kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen dat kan leiden leiden tot letsel of schade.
 • Page 98 nEDERLanDs • Gehoorbeschadiging . zit, kunnen de niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door materiaal of een voorwerp worden • Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes. kortgesloten. Bepaalde materialen die geleidend zijn, • Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het gebruik zoals, maar niet uitsluitend, staalwol, aluminiumfolie of heet worden.
 • Page 99 nEDERLanDs Elektronisch Beveiligingssysteem Een accu opladen (Afb. [Fig.] B) XR Li‑Ion‑gereedschap is ontworpen met een Elektronisch 1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel accu insteekt. wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen. 2.
 • Page 100 nEDERLanDs Berg het gereedschap en de accu niet op plaatsen op • WALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn waar de temperatuur kan dalen tot onder 4 ˚C (39,2 ˚F) verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak (zoals in een schuur buiten of een metalen gebouw in de en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het winter), of kan oplopen tot tot 40 ˚C (104 ˚F) of hoger Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN;...
 • Page 101: Inhoud Van De Verpakking

  De volgende SKU(s) werken met een 18 volt accu: 1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en DCW600, DCW604 droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182, DCB183, koude.
 • Page 102 nEDERLanDs Markering op het gereedschap MONTAGE EN AANPASSINGEN WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld: persoonlijk letsel te verminderen, zet u het Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik. gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat u enige aanpassing maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
 • Page 103 nEDERLanDs 3. Druk de asvergrendelingsknop   7  in zodat de spilschacht Als de vergrendelingshendel niet klemt zonder dat u heel veel op z’n plaats blijft en draai de spantangmoer   23  met de kracht uitoefent of als de motor na het vastzetten kan bewegen bijgeleverde steeksleutel naar rechts.
 • Page 104 (Afb. J) OPMERkInG: U kunt de parallelle langsgeleiding verwijderen door de hierboven vermelde procedure in omgekeerde DCW604 volgorde uit te voeren. Plaats na verwijdering van de parallelle 1. Verwijder de motor van de grondplaat. Raadpleeg hoofdstuk langsgeleiding altijd de twee schroeven met platte kop ...
 • Page 105 Set-Up: Invalgrondplaat (Afb. A, M) 8. Houd beide handen op de handgrepen en ontgrendel het invalmechanisme door de invalvergrendelingshendel   16  DCW604 omlaag te trekken. Het invalmechanisme en de motor De motor in de invalgrondplaat plaatsen worden omhoog verplaatst. Wanneer de bovenfrees 1. Verwijder de diepteafstelring ...
 • Page 106: Instructies Voor Gebruik

  Frezen met de invalgrondplaat (Afb. A) De motor uit de invalgrondplaat verwijderen (Afb. M) DCW604 1. Verwijder de accu uit de motor. Raadpleeg hoofdstuk Accu OPMERkInG: De freesdiepte is vergrendeld in de plaatsen en verwijderen. standaardtoestand van de invalgrondplaat. Voor vergrendeling 2. Open de vergrendelingshendel ...
 • Page 107 nEDERLanDs hoort en doorgaat met de motor belasten, zou de motor beschadigd kunnen raken door oververhitting. Verminder de freesdiepte en/of verlaag de aanvoersnelheid en Smering voorkom zo dat het gereedschap beschadigd raakt. Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende De compact bovenfrezen zijn voorzien van elektronica voor het smering nodig.
 • Page 108 nEDERLanDs verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu: • Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens uit het werktuig. • Lithium‑ion‑cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt.
 • Page 109 DYKKFRES DCW600, DCW604 Gratulerer! Overensstemmelseserklæring med EU Du har valgt et D WALT‑verktøy. Mange års erfaring, grundig Maskineridirektiv produktutvikling og innovasjon gjør D WALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data Dykkfres DCW600, DCW604...
 • Page 110: Sikkerhet På Arbeidsområdet

  nORsk Batterier Ladere/Ladetider (i minutter)*** DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB116 DCB117 DCB118 DCB132 DCB119 Kat # Vekt (kg) DCB546 18/54 6,0/2,0 1,08 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 110* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,46 DCB549 18/54 15,0/5,0 2,12 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40**...
 • Page 111 nORsk en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre 5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne verktøy til personskade. a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå En lader som passer for en type batteripakke kan føre til støtt hele tiden.
 • Page 112 nORsk sikkerhet eller ytelse. Dersom du er usikker på korrekt Ikke trykk inn spindellåseknappen mens motoren går. • hastighet eller opplever noen problemer, kontakt Det kan i så fall føre til skade på spindellåsen. bit-produsenten. • Pass alltid på at arbeidsflaten er fri for spikere og andre Hold hendene unna skjæreområdet.
 • Page 113 nORsk FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de 2. Sett batteripakken  1  i laderen, pass på at batteripakken ikke leker med apparatet. sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt som indikasjon på at ladeprossessen er startet. MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen 3.
 • Page 114 nORsk Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon Veggmontering • av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et symptomene vedvarer. bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen, ADVARSEL: Fare for brannskader.
 • Page 115: Pakkens Innhold

  Batteritype på 36 Wh hver. Wh‑ Følgende verktøy‑er bruker en 18 volt batteripakke: spesifikasjonen for USE (bruk) kan være 108 Wh (som betyr DCW600, DCW604 . 1 batteri). Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183, Anbefalinger for lagring DCB183B, DCB183G, DCB184, DCB184B, DCB184G, DCB185, 1.
 • Page 116: Tiltenkt Bruk

  nORsk 1 Chuck 1/4” Dykk‑basisplate Dykk underplate sidehåndtak 1 Nøkkel Rund underplate Motorstopper 1 Sentreringsverktøy 1 Pakken inneholder: Tiltenkt bruk 1 Li‑ion batteripakke (C1, D1, E1, L1, M1, P1, S1, T1, X1, Y1 Dette verktøyet er designet for profesjonell middels kraftig modeller) fresing i treverk, treprodukter og plast ved hjelp av bits med 2 Li‑ion batteripakker (C2, D2, E2, L2, M2, P2, S2, T2, X2, Y2...
 • Page 117 nORsk Bitinstallasjon og fjerning (Fig. D) Låsespakjustering (Fig. E) Ikke bruk makt for å klemme til låsespaken. Bruk av makt kan Montering av bit skade basisplaten. 1. Fjern motorenheten fra basisplaten. Se Ta motoren av Når låsespaken er festet skal ikke motoren bevege seg fast basisplate eller Ta motoren av dykk basisplate i basisplaten.
 • Page 118 Sett inn de to flathodede skruene basisplaten (Fig. J) gjennom de passende hullene i underplaten for å feste parallellføringen. Stram til. DCW604 4. Følg alle instrukser som følger med parallellføringen. 1. Fjern motorenheten fra basisplaten. Se Fjern motorenheten MERk: For å ta av parallellføringen, utfør instruksjonene over fra dykk basisplaten.
 • Page 119 Oppsett: Dykk basisplate (Fig. A, M) Bruk av roterende tårn for trinnvise kutt (Fig. M) Dersom det ønskes en fresedybde som er større enn tillatt for DCW604 en enkel omgang, roter tårnet slik at dybdestaven   15  først er Sett inn motoren i dykk basisplate på...
 • Page 120 (motfresing). HJUL‑ CA. RPM BRUKSOMRÅDE Fresing med dykk-basisplate (Fig. A) INNSTILLING (turtall) DCW604 16000 MERk: Fresedybden er låst ved dykk‑basisplaten opprinnelige 17500 Bits og kuttere med stor diameter tilstand. Dykk‑låsen krever inngrep fra brukeren for å kunne ”låse 19100 opp”...
 • Page 121 nORsk Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene.
 • Page 122: Dados Técnicos

  PORTUGUês FRESADORA DE PROFUNDIDADE DCW600, DCW604 Gratulerer! Identifique as precauções de segurança adicionais para proteger o operador dos efeitos da vibração e/ou ruído, Optou por uma ferramenta da D WALT. Longos anos de tais como: manutenção da ferramenta e dos acessórios, experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus...
 • Page 123: Segurança Da Área De Trabalho

  PORTUGUês Baterias Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)*** DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB116 DCB117 DCB118 DCB132 DCB119 # de cat. Peso (kg) DCB546 18/54 6,0/2,0 1,08 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 110* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,46 DCB549 18/54 15,0/5,0 2,12 DCB181 0,35 DCB182...
 • Page 124 PORTUGUês d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança a ser utilizadas fora do alcance de crianças e não permita que sejam utilizadas por pessoas ou uma protecção auditiva, usado nas condições não familiarizadas com as mesmas ou com estas apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
 • Page 125 PORTUGUês também assistência médica. O líquido derramado da Certifique‑se de que o motor pára por completo antes de • colocar a fresadora no chão. Se a broca continuar a girar bateria pode provocar irritação ou queimaduras. depois de colocar a ferramenta no chão, pode ocorrer lesões e ) Não utilize uma bateria ou ferramenta que esteja ou danos.
 • Page 126: Riscos Residuais

  PORTUGUês Riscos residuais CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir que não brincam com o aparelho. Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes AVISO: em determinadas condições, quando o carregador e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos está...
 • Page 127 PORTUGUês NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo. • lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de carga máxima, mesmo que a bateria aqueça. O carregador foi concebido para funcionar com uma • potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente O carregador DCB118 está...
 • Page 128 PORTUGUês Não carregue ou utilize baterias em ambientes • ferramentas com baterias grandes ficam na vertical dentro explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos, da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas. gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da Transporte bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
 • Page 129: Conteúdo Da Embalagem

  Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil A(s) seguinte(s) SKU (Unidade de manutenção de stock) é/são possíveis das baterias, guarde‑as à temperatura ambiente alimentada(s) por uma bateria de 18 volts: DCW600, DCW604 quando não estiverem a ser utilizadas. Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB181, DCB182, 2.
 • Page 130: Uso Pretendido

  PORTUGUês 1 Ferramenta de centragem Haste de ajuste de Pegas laterais da base para profundidade serra de chanfrar 1 Pilha de iões de lítio (modelos C1, D1, E1, L1, M1, P1, S1, T1, X1, Y1) Alavanca do bloqueio da Batente do motor 2 Pilhas de iões de lítio (modelos C2, D2, E2, L2, M2, P2, S2, T2, X2, Y2) descida Base secundária para serra...
 • Page 131 PORTUGUês Para activar o indicador do nível de combustível, prima 2. Com a chave inglesa inserida na porca de pinça de e mantenha premido o botão do indicador do nível de aperto   23  , inverta a direcção de libertação para alterar a combustível  46 ...
 • Page 132 Para remover a guia paralela, proceda de modo inverso ao indicado pelas instruções acima. Depois de remover a guia base para serra de chanfrar (Fig. J) paralela, volte a colocar sempre os dois parafusos de cabeça DCW604 plana   27  nos furos de fixação da guia paralela para que estes não se percam.
 • Page 133 (Fig. A, M) 8. Mantendo ambas as mãos nas pegas, desbloqueie o mecanismo de chanfragem, puxando a alavanca de DCW604 bloqueio de chanfragem   16  para baixo. O mecanismo de Inserir o motor na base para serra de chanfrar chanfragem e o motor movem‑se para cima.
 • Page 134: Instruções De Utilização

  2. Abra a alavanca de bloqueio   40  na base. DCW604 3. Agarre a unidade motora com uma mão e a base com a nOTa: A profundidade de corte fica bloqueada no estado outra mão, puxe o motor da base da serra para chanfrar.
 • Page 135 PORTUGUês Luzes de funcionamento (Fig. A) é mover a fresadora para a esquerda quando fizer um corte exterior e movê‑la para a direita num corte interior. Existem luzes de funcionamento   10  na parte de baixo da Molde a extremidade exterior de uma peça de trabalho de ferramenta  6 ...
 • Page 136: Acessórios Opcionais

  PORTUGUês Enceramento do motor e da base Para manter uma acção sem problemas quando mover a unidade motora em relação à base, pode encerar a parte exterior da unidade motora e a parte interior da base utilizando qualquer cera líquida ou pasta comum. De acordo com as instruções do fabricante, aplique a cera no diâmetro exterior da unidade motora e no diâmetro interno da base.
 • Page 137 UPPOJYRSIN DCW600, DCW604 Onnittelut! EU-yhdenmukaisuusilmoitus Olet valinnut D WALT‑työkalun. Monien vuosien Konedirektiivi kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät WALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa Uppojyrsin DCW600, DCW604 DCW600 DCW604 Jännite WALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: Tyyppi 2006/42/CE, EN62841‑1:2015 + AC:2015; EN62841‑2‑17:2017.
 • Page 138 sUOMI Akkua Laturit/Latausajat (minuutteina)*** Paino (kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB116 DCB117 DCB118 DCB132 DCB119 Kat. # DCB546 18/54 6,0/2,0 1,08 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 110* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,46 DCB549 18/54 15,0/5,0 2,12 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/45** 60/40** 60/40**...
 • Page 139 sUOMI pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi 5) Akkukäyttöisten Työkalujen Käyttäminen ja aiheuttaa henkilövahingon. Niistä Huolehtiminen e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva odottamattomissa tilanteissa. latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä...
 • Page 140 sUOMI Varmista aina, ettei työpinnalla ole nauloja tai muita ole varma oikeasta nopeudesta tai kohtaat ongelmia, ota • vieraita esineitä. Mikäli laitteella leikataan naulaan, terä ja yhteyttä terän valmistajaan. työkalu voi ponnahtaa ylöspäin. • Pidä kädet poissa leikkausalueelta. Älä koskaan kurottele työkappaleen alle mistään syystä. Pidä jyrsimen Vaarat runko vakaasti työkappaleessa kiinni leikkauksen aikana.
 • Page 141 sUOMI suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa 3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti. kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä...
 • Page 142 sUOMI VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä (hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota 5,5 mm.
 • Page 143: Pakkauksen Sisältö

  3 x 36 Wh, toisin sanoen Akun Tyyppi kolme 36 Wh:n paristoa. Seuraavat tuotteet toimivat 18 V akulla: DCW600, DCW604 Käytön Wh‑arvo voi Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183, ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa). DCB183B, DCB183G, DCB184, DCB184B, DCB184G, DCB185, Säilytyssuositukset...
 • Page 144 sUOMI HUOMaa: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu N‑malleihin. oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän Akut ja laturit eivät kuulu NT‑malleihin. B‑malleihin kuuluvat tuotteen kanssa. Bluetooth®‑akut. KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT HUOMaa: Bluetooth®‑merkki ja logot ovat Bluetooth®, SIG, VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran Inc.:in rekisteröityjä...
 • Page 145  12  (kiinteä runko) tai   40   (upotusrunko). 2. Käännä kuusiokoloavaimella lukitusvivun säätöruuvia   24  DCW604 pienin portain. Ruuvin kääntäminen myötäpäivään kiristää Ohjausviivain ohjaintankojen kanssa saattaa sisältyä vipua ja ruuvin kääntäminen vastapäivään löysää vipua. upotusrunkoyksikköösi. Erityisohjausviivain (malli DE6913) Alarungon keskittäminen (Kuvat E, F1–F3) on myös saatavissa paikalliselta jälleenmyyjältä tai huollosta eri hintaan.
 • Page 146 1. Poista akku moottorista. Katso kohta Akun asentaminen upotusrunkoon (Kuva J) ja poistaminen. 2. Avaa lukitusvipu   12   rungossa. DCW604 3. Tartu moottoriyksikköön yhdellä kädellä ja paina molempia 1. Poista moottoriyksikkö runkoyksiköstä. Katso kohta pikavapautussalpoja   45  Moottorin poistaminen upotusrungosta. 4. Tartu toisella kädellä runkoon ja vedä moottori rungosta.
 • Page 147 sUOMI Upotusjyrsinnän syvyyden säätäminen (Kuva M) Upotusjyrsinnän syvyyden hienosäätö (Kuva M) VAROITUS: Leikkautumisvaara. Älä vaihda Pyällettyä nuppia   44  syvyyden säätötangon pohjassa voidaan revolverisyvyyden pysäyttimen asentoa, kun käyttää pienten säätöjen tekemiseen. jyrsin on käynnissä. Kätesi ovat tällöin liian lähellä 1. Pienennä jyrsintäsyvyyttä kääntämällä nuppia myötäpäivään jyrsimen päätä.
 • Page 148 Jos odotat kuulevasi nopeuden muutoksen ja jatkat Jyrsintä upotusrungolla, vain mallissa moottorin kuormittamista, voit vahingoittaa moottoria DCW604 (Kuva A) ylikuumentamalla. Vähennä jyrsintäsyvyyttä ja/tai laske syöttönopeutta, jotta estät työkalun vahingoittumisen. HUOMaa: Jyrsinnän syvyys on lukittu upotusrungon Kompaktit jyrsimet on varustettu elektroniikalla, jolla seurataan oletustilassa.
 • Page 149 sUOMI Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta.
 • Page 150: Tekniska Data

  ÖVERHANDSFRÄS DCW600, DCW604 Gratulerar! EC-Följsamhetsdeklaration Du har valt ett D WALT‑verktyg. År av erfarenhet, grundlig Maskindirektiv produktutveckling och innovation gör D WALT till en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs‑användare. Tekniska data Överhandsfräs DCW600, DCW604 DCW600 DCW604 WALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under Spänning...
 • Page 151: Säkerhet På Arbetsområdet

  sVEnska Batterier Laddare/Laddningstid (minuter)*** DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB116 DCB117 DCB118 DCB132 DCB119 Kat. # Vikt (kg) DCB546 18/54 6,0/2,0 1,08 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 110* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,46 DCB549 18/54 15,0/5,0 2,12 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40** 60/45** 60/40** 60/40**...
 • Page 152: Användning Och Skötsel Av Elverktyg

  sVEnska d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en för skulle kunna resultera i en farlig situation. nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget h ) Se till att handtagen och greppytorna är torra och kan resultera i personskada.
 • Page 153 sVEnska arbetet för hand eller mot kroppen är instabilt och kan göra att • Använd endast fräsar som är lämpliga för en hastighet på du förlorar kontrollen. 30000 min-1 och märkta för detta. • Kapa INTE metall. • Håll inte routern upp och ner eller i horisontellt läge. Motorn kan lossa från basen om den inte är ordentligt fastsatt Se till att handtagen och greppytorna är torra och •...
 • Page 154 sVEnska • Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via varningar om laddaren, batteripaket och produkten för elektricitet eller brand. användning av batteripaketet. • Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at VARNING: Risk för stötar.
 • Page 155 sVEnska Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär, Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge. • såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd. damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett kan antända dammet eller ångorna.
 • Page 156 sVEnska batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material Exempel. transport Wh‑ Exempel på etikettmärkning för användning och transport som eventuellt kan komma i kontakt med dem och klassificering kan indikera orsaka kortslutning. 3 x 36 Wh, vilket betyder tre NOTERA: Litium-jon batterier skall inten placeras i det batterier på...
 • Page 157: Montering Och Inställningar

  Läs instruktionshandbok före användning. 36 Wh). Bär öronskydd. Batterityp Följande verktyg arbetar med ett 18‑volts batteripaket: DCW600, DCW604 Bär ögonskydd. Dessa batteripaket kan användas: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB183G, DCB184, DCB184B, DCB184G, DCB185, Synlig strålning. Titta inte in i ljuset. DCB187, DCB189, DCBP034, DCB546, DCB547, DCB548, DCB549.
 • Page 158 sVEnska VARNING: Använd enbart D WALT batteripaket c. Tryck på spindellåsknappen igen och vrid och laddare. nyckeln medurs. d. Upprepa proceduren tills hylsmuttern når Montering och borttagning av batteriet önskad åtdragning. från verktyget (Bild C) OBSERVERA: Undvik eventuella skada på hylsan. Dra aldrig åt hylsmuttern utan en bits monterad. nOTERa: För bästa resultat se till att batteripaketet  1 ...
 • Page 159 För in de två skruvarna med platt huvud i nedsänkbara basen (Bild J) de avsedda hålen på basplattan för att fästa kantstyrningen. Dra åt hårdvaran. DCW604 4. Följ instruktionerna med medföljde parallellanslaget. 1. Tag loss motorenheten från basen. Se Ta bort nOTERa: För att ta bort parallellanslaget följ ovanstående motorenheten från den nedsänkbara basen.
 • Page 160 önskat djup. Inställning: Nedsänkbar bas (Bild A, M) Använda det roterande revolverhuvudet för DCW604 trappstegsfräsning (Bild M) För in motorn i den nedsänkbara basen Om fräsdjupet är större än vad som är acceptabelt i en enda 1.
 • Page 161 Fräsning med nedsänkbar bas (Bild A) De kompakta fräsen är utrustade med elektronik för övervakning och bibehållande av hastigheten hos verktyget DCW604 under fräsningen. nOTERa: Fräsdjupet är låst i nedsänkningsbara basens standardstatus. Sänklåset kräver att användaren aktiverar ”frigöringen för att låsa” nedsänkningsmekanismen.
 • Page 162 sVEnska VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra HasTIGHETsVaLTaBELL* skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska RATTINSTÄLLNING UNGEFÄR ANVÄNDNING delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de material som används i dessa delar. Använd en trasa som bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon 16000 vätska komma in i verktyget;...
 • Page 163: Teknik Özellikleri

  TüRkçE DALDIRMALI FREZE DCW600, DCW604 Tebrikler! AT Uygunluk Beyanatı Bir D WALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün Makıne Dırektıfı geliştirme ve yenilik D WALT markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır. Teknik Özellikleri...
 • Page 164 TüRkçE Aküler Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)*** Ağırlık (kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB116 DCB117 DCB118 DCB132 DCB119 Kat. # DCB546 18/54 6,0/2,0 1,08 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 110* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,46 DCB549 18/54 15,0/5,0 2,12 DCB181 0,35 DCB182 0,61...
 • Page 165 TüRkçE ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin kazaya davetiye çıkartır. öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama tehlikeli durumlara neden olabilir. anahtarlarını...
 • Page 166: Elektrik Güvenliği

  TüRkçE Metal KESMEYİN. Motoru çalıştırmadan önce, çalışma alanındaki tüm • • yabancı maddeleri temizleyin. Tüm tutamakları ve tutma yerlerini kuru, temiz ile • üzerinde yağ ve gres bulunmayacak şekilde muhafaza • Bir freze tezgahında kullanmayın. edin. Bu, aletin daha iyi kontrol edilmesini sağlar. Kıymık kalkanını (varsa) daima temiz ve yerinde tutun. •...
 • Page 167 TüRkçE UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak • üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj beraber kullanılmaya tavsiye edilir. ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için DİKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak için, geçerli değildir.
 • Page 168 TüRkçE Elektronik koruma sistemi Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile • aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum XR Li‑Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar. boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
 • Page 169 1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı Aşağıdaki SKU(lar) bir 18 volt batarya ile çalışır: almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun DCW600, DCW604 . akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB181, DCB182, DCB183, oda sıcaklığında saklayın.
 • Page 170: Ambalaj İçeriği

  1 Bilezik 1/4” UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya 1 Anahtar herhangi bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla sonuçlanabilir. 1 Yuvarlak alt taban DCW604 Batarya Kilitleme kolu Batarya çıkarma düğmesi D şekilli alt taban 1 Sabit tabanlı ve daldırma tabanlı freze Açma/kapama düğmesi...
 • Page 171 TüRkçE Aküyü Aletten çıkarma 2. Anahtar hala bilezik somunundayken   23  , anahtar konumunu yeniden ayarlamak için gevşetme yönünü 1. Serbest bırakma düğmesine  2  basın ve aküyü sıkıca çekerek tersine çevirin. aletin kolundan çıkarın. 3. Mil kilit düğmesine   7  tekrar basın ve anahtarı saat yönünün 2.
 • Page 172 Tabanına Takılması (Şek. J) Donanımı sıkın. 4. Paralel korkulukla ilgili tüm talimatları takip edin. DCW604 nOT: Paralel korkuluğu çıkarmak için yukarıdaki talimatları 1. Motor ünitesini tabandan sökün. Bkz. Motoru Daldırma tersten uygulayın. Paralel korkuluğu sökmek için, kaybı önlemek Tabanından Sökme.
 • Page 173: Kullanma Talimatları

  4. Diğer elinizle, tabanı kavrayın ve motoru tabandan çekin. hareket edecektir. Freze daldırıldığı zaman, derinlik ayarlama Ayar: Daldırma Tabanı (Şek. A, M) çubuğu, frezenin tam olarak istenen derinliğe ulaşmasını sağlayacak şekilde torna durdurma parçasına çarpar. DCW604 Kademeli Kesmeler için Döner Tornayı Kullanma Motoru Daldırma Tabana Takma (Şek. M) 1. Derinlik ayarlama halkasını ...
 • Page 174 önlemek Daldırma Tabanıyla Kesme (Şek. A) için besleme hızını yavaşlatın. Kompakt frezelerde, kesme sırasında aletin hızını takip etmeyi ve DCW604 korumayı sağlayan elektronik birimler mevcuttur. nOT: Kesiğin derinliği daldırma tabanının varsayılan halinde HIZ sEçİM TaBLOsU* kilitlidir. Daldırma kilidi “kilitlemek üzere serbest bırak”...
 • Page 175: Çevrenin Korunması

  TüRkçE İsteğe Bağlı Aksesuarlar nOT: Daha iyi kalitede bir iş için tek bir ağır geçiş yerine birden fazla hafif geçişler yapın. UYARI: D WALT, tarafından sunulanlar dışındaki Çalışma lambaları (Şek. A) aksesuarlar bu ürünle test edilmediğinden, bu tür aksesuarların bu aletle kullanılması tehlikeli olabilir. Çalışma lambaları ...
 • Page 176: Τεχνικά Δεδομένα

  Ελληνικά ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΡΟΥΤΕΡ DCW600, DCW604 Συγχαρητήρια! αξεσουάρ, διατήρηση των χεριών θερμών (αφορά τους κραδασμούς), οργάνωση των σχημάτων εργασίας. Επιλέξατε ένα εργαλείο D WALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ. ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την WALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα...
 • Page 177: Ασφάλεια Χώρου Εργασίας

  Ελληνικά Μπαταρίες Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)*** Βάρος (kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB116 DCB117 DCB118 DCB132 DCB119 Αρ. κατ. DCB546 18/54 6,0/2,0 1,08 DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 135* 110* 135* DCB548 18/54 12,0/4,0 1,46 DCB549 18/54 15,0/5,0 2,12 DCB181 0,35 DCB182 0,61 60/40**...
 • Page 178 Ελληνικά 3) Προσωπική ασφάλεια εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό. και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν ενός...
 • Page 179 Ελληνικά β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις Διατηρείτε καλό κράτημα και με τα δύο χέρια στο • ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών εργαλείο, για να αντισταθμίσετε τη στρεπτική ροπή εκκίνησης. Διατηρείτε πάντα καλό κράτημα στο εργαλείο άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς. κατά...
 • Page 180: Υπολειπόμενοι Κίνδυνοι

  Ελληνικά με τη φορά περιστροφής του εξαρτήματος αυξάνει Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος, αυτό πρέπει να την πιθανότητα απώλειας ελέγχου με αποτέλεσμα αντικατασταθεί μόνο από την D WALT ή από εξουσιοδοτημένο ενδεχόμενο τραυματισμό. Όταν απαιτείται κοπή αντίθετα οργανισμό σέρβις. με τη φορά περιστροφής του εξαρτήματος (κίνηση προς τα Χρήση...
 • Page 181 Ελληνικά Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι. • το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε • απασφάλισης της μπαταρίας  2  στο...
 • Page 182 Ελληνικά ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά. τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή • βαθιά εκφόρτιση. Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και • Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί το πακέτο μπαταρίας σε θέσεις όπου η θερμοκρασία το...
 • Page 183 Ελληνικά Μεταφορά FLEXVOLT έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η κατάσταση Μεταφοράς: Όταν μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει έχει τοποθετηθεί το καπάκι αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά στην...
 • Page 184: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  Τύπος μπαταριών Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω Ο (Οι) παρακάτω SKU λειτουργεί(‑ούν) με μία μπαταρία 18 V: εικονογράμματα: DCW600, DCW604 Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB183G, DCB184, DCB184B, DCB184G, DCB185, DCB187, DCB189, DCBP034, Φοράτε...
 • Page 185: Προβλεπόμενη Χρήση

  Ελληνικά Κλίμακα μικρορρύθμισης Πείροι‑οδηγοί 2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του Μοχλός ασφάλισης Πλευρικές λαβές παρόντος εγχειριδίου. βυθιζόμενης βάσης Υπόβαση σχήματος D Στοπ μοτέρ Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου (Εικ. C) Στοπ στροφέα εργαλείων Υπόβαση...
 • Page 186 Ελληνικά Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα εργασίας Η εικόνα F1 δείχνει τη ρύθμιση της υπόβασης σχήματος D στη σταθερή βάση. 1. Αφαιρέστε το μοτέρ από τη μονάδα βάσης (ανατρέξτε στη Η εικόνα F2 δείχνει τη ρύθμιση της υπόβασης στη ενότητα Αφαίρεση του μοτέρ από τη σταθερή βάση ή βυθιζόμενη βάση.
 • Page 187 Σύνδεση ενός συστήματος εξαγωγής σκόνης βυθιζόμενης βάσης με ράβδους οδηγούς στη βυθιζόμενη βάση (Εικ. J) (Εικ. H) DCW604 1. Αφαιρέστε τη μονάδα μοτέρ από τη βάση. Ανατρέξτε στην DCW604 ενότητα Αφαίρεση του μοτέρ από τη βυθιζόμενη βάση. Ένας παράλληλος οδηγός με ράβδους οδηγούς μπορεί να...
 • Page 188 Ελληνικά Εγκατάσταση: Σταθερή βάση (Εικ. A, K, L) Εγκατάσταση: Βυθιζόμενη βάση (Εικ. A, M) DCW604 DCW604 Εισαγωγή του μοτέρ μέσα στη σταθερή βάση Εισαγωγή του μοτέρ μέσα στη βυθιζόμενη βάση 1. Ανοίξτε το μοχλό ασφάλισης   12  στη βάση. 1. Αφαιρέστε το δακτύλιο ρύθμισης βάθους   5 ...
 • Page 189: Οδηγίες Χρήσης

  3. Πιάστε τη μονάδα μοτέρ με το ένα χέρι και τη βάση με το Κοπή με τη βυθιζόμενη βάση (Εικ. A) άλλο χέρι και τραβήξτε το μοτέρ από τη βυθιζόμενη βάση. DCW604 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣηΜΕιΩΣη: Το βάθος κοπής είναι ασφαλισμένο στην Οδηγίες χρήσης...
 • Page 190 Ελληνικά 1. Πιέστε το μοχλό   16  ασφάλισης βύθισης και βυθίστε το μεταβολή της ταχύτητας και συνεχίσετε να φορτίζετε το ρούτερ προς τα κάτω έως ότου το εξάρτημα εργασίας μοτέρ, θα μπορούσατε να προκαλέσετε βλάβη στο μοτέρ φθάσει το ρυθμισμένο βάθος. λόγω υπερθέρμανσης. Μειώστε το βάθος της κοπής και/ή την...
 • Page 191 Ελληνικά Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να Λίπανση επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση. στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε...
 • Page 192 Belgique et www.dewalt.be WALT ‑ Belgium BVBA Tel: NL 32 15 47 37 63 Luxembourg België en Luxemburg enduser.BE@sBDinc.com Egide Walschaertsstraat 16 Tel: FR 32 15 47 37 64 2800 Mechelen Fax: 32 15 47 37 99 Danmark www.dewalt.dk WALT (Stanley Black&Decker AS)

This manual is also suitable for:

Dcw600Dcw604n

Table of Contents