Download Table of Contents Print this page

Czyszczenie I Konserwacja - Haier HBM-686W User Instructions

Advertisement

Table of Contents
3. Uwagi
Wilgoć z żywności lub z powietrza wpływającego do chłodziarki podczas otwarcia drzwi może osiąść na wewnętrznych ściankach w
postaci szronu. Jeżeli warstwa jest gruba, może powodować gorszą pracę urządzenia. Jeżeli jej grubość przekroczy 2 mm,
chłodziarkę należy odszronić.
Odszranianie komory zamrażarki wykonuje się ręcznie. Przed rozpoczęciem odszraniania, należy wyjąć z komory chłodziarki
żywność, tacę na lód i półkę, a następnie ustawić pokrętło regulatora temperatury w położenie „0" (sprężarka przestanie pracować)
i pozostawić otwarte drzwi dopóki szron i lód znajdujące się na dnie komory zamrażarki nie rozpuszczą się całkowicie. Następnie
należy wytrzeć wodę miękką szmatką. Aby przyspieszyć proces odszraniania można wstawić do komory zamrażarki miskę z ciepłą
wodą (około 50 ºC). Po zakończeniu odszraniania należy pamiętać o ustawieniu pokrętła regulatora temperatury w jego
poprzednim położeniu.
Nie zaleca się ogrzewać bezpośrednio komory zamrażarki gorącą wodą lub suszarką do włosów w celu przyspieszenia
odszraniania, gdyż można w ten sposób uszkodzić obudowę wewnątrz.
Nie zaleca się zeskrobywać lodu bądź szronu, ani oddzielać żywności przymarzniętej do komory ostrymi przedmiotami lub
drewnianymi prętami, gdyż można w ten sposób uszkodzić obudowę wewnątrz lub powierzchnie skraplacza.
Jeżeli jest uszkodzony przewód zasilający, może on być wymieniony jedynie w warsztacie wskazanym przez producenta, ponieważ
są do tego potrzebne specjalne narzędzia.

4. Czyszczenie i konserwacja

Wymiana lampek
5

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents