Download Table of Contents Print this page

M Szaki Adatok - Haier HBM-686W User Instructions

Advertisement

Table of Contents
5. HIBAELHÁRÍTÁS
HA NEM ÜZEMEL A H T SZEKRÉNY
x
Ellen rizze, hogy nincs-e áramszünet.
x
Ellen rizze, hogy megfelel en csatlakoztatta-e a csatlakozó dugót a fali konnektorba.
x
Ellen rizze, hogy nem oldott-e le a biztosíték.
A NORMÁLTÉR NAGYON ER SEN H T
x
Ellen rizze, hogy nem állította-e túl magasra a h fokszabályzó gombot.
x
Ha nagy nedvességtartalmú ételeket helyez közvetlenül a hidegleveg
megfagyahatnak. Ez nem jelent hibás m ködést.
NEM ELÉG HATÉKONY A NORMÁLTÉR H TÉSE
x
Az ételeket túl szorosan zsúfolta be egymás mellé, ami akadályozza a hideg leveg keringését.
x
Lehet, hogy forró, vagy túl sok ételt pakolt be a normáltérbe.
x
Lehet, hogy nem zárta be megfelel en az ajtót.
x
Károsodhat az ajtó tömítése.
x
Nem megfelel a készülék szell zése.
x
Lehet, hogy nem megfelel a szabad távolság a készülék és a fal, vagy a környez bútorok között.
x
Lehet, hogy nem megfelel en állította be a h fokszabályzó gombot.
OLVADÉKVÍZ FOLYIK A KÉSZÜLÉKBE ÉS A PADLÓRA
x
Ellen rizze, hogy nincs-e eltöm dve a normáltéri olvadékvíz kivezet nyílás és a kifolyócs .
x
Ellen rizze, hogy az olvadékvizet összegy jt tál megfelel en illeszkedik-e.
PÁRALECSAPÓDÁS VAN A KÉSZÜLÉK KÜLSEJÉN
Nedves évszakban el fordul, hogy páralecsapódás keletkezik a küls oldalakon a magas páratartalom miatt. Ez ugyanaz a
jelenség, mint amikor h tött vizet önt egy pohárba. Ez nem jelent hibát. Törölje le a párát egy puha és száraz ruhával.
VÍZFOLYÁSSZER HANG HALLHATÓ
A vízfolyásszer hangot a h t közeg áramlása okozza. Ez nem jelent hibát.
MELEGSZIK A KÉSZÜLÉK OLDALA
A készülék oldalának a melegedése akkor következik be, amikor gyakran nyitogatja az ajtót, amikor elindul a készülék és
amikor nyáron magas a környezeti h mérséklet. Ilyenkor ne érintse meg az oldalfalat, aminek a melegedését a készülék
belsejéb l kijutó h okoz. A melegedés nem jelent hibás m ködést.

6. M SZAKI ADATOK

A m szaki adatokat a készülék hátoldalán lév adattáblán találja.
A gyártó fenntartja magának a jogot a m szaki adatok el zetes értesítés nélküli megváltoztatására.
kivezetések alá, akkor azok könnyen
6

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents