Download Table of Contents Print this page

Rozwiązywanie Problemów; Dane Techniczne - Haier HBM-686W User Instructions

Advertisement

Table of Contents
5. Rozwiązywanie problemów
1. GDY CHŁODZIARKA NIE DZIAŁA
Sprawdzić, czy nie ma uszkodzenia w instalacji zasilania prądem elektrycznym.
Sprawdzić, czy wtyczka jest włożona do gniazdka zasilania.
Sprawdzić, czy nie jest przepalony bezpiecznik.
2. GDY CHŁODZIARKA NADMIERNIE CHŁODZI
Pokrętło regulacji temperatury ustawione jest na zbyt duże chłodzenie.
Jeżeli zbyt dużo mocno wilgotnych produktów żywnościowych zostanie ułożonych bezpośrednio przy wylotach chłodnego powietrza,
mogą łatwo zamarznąć. Nie oznacza to wady urządzenia.
3. GDY CHŁODZIARKA NIE CHŁODZI DOSTATECZNIE
Produkty mogą być zbyt ciasno ułożone obok siebie, co blokuje przepływ zimnego powietrza.
Do chłodziarki został włożony gorący produkt lub zbyt wiele produktów naraz.
Drzwi mogą nie być prawidłowo zamknięte.
Uszczelki drzwiowe mogą być uszkodzone.
Chłodziarka może nie być wentylowana.
Może być zbyt mała odległość między chłodziarką, a innymi przedmiotami znajdującymi się obok lub nad chłodziarką.
Pokrętło regulacji temperatury może nie być prawidłowo ustawione.
4. GDY WODA Z ODSZRANIANIA WLEWA SIĘ DO ŚRODKA CHŁODZIARKI I WYLEWA NA
PODŁOGĘ
Sprawdzić, czy rura ściekowa lub przewód odprowadzający wodę nie są zatkane.
Sprawdzić, czy jest prawidłowo włożona taca zbierająca wodę.
5. GDY NA ZEWNĄTRZ CHŁODZIARKI SKRAPLA SIĘ PARA
Na zewnątrz chłodziarki może skraplać się para wodna, gdy pomieszczenie jest za wilgotne, na przykład podczas pory roku z dużymi
opadami. Jest to takie samo zjawisko, jak w przypadku wlania schłodzonej wody do szklanki. Chłodziarkę należy wytrzeć suchą
szmatką
6. GDY SŁYCHAĆ ODGŁOS PRZEPŁYWAJĄCEJ CIECZY
Jest to dźwięk przepływającego czynnika chłodniczego. Nie oznacza wady chłodziarki.
7. GDY BOCZNA ŚCIANKA OBUDOWY NAGRZEWA SIĘ
Boczna ścianka obudowy nagrzewa się, gdy drzwi są często otwierane i zamykane, podczas uruchamiania urządzenia oraz w lecie,
gdy na zewnątrz panują wysokie temperatury. W takim przypadku nie należy dotykać panelu. Zjawisko to jest wynikiem uchodzenia
ciepła ze środka komory i nie oznacza wady chłodziarki.

6. Dane techniczne

*
Szczegółowe dane techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej, usytuowanej z tyłu chłodziarki. Mogą one ulec zmianie bez
powiadomienia.
6

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents