Download Table of Contents Print this page

Fontos Biztonsági Tudnivalók - Haier HBM-686W User Instructions

Advertisement

Table of Contents
1. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Az itt leírt figyelmeztetések az Ön és családja biztonságát szolgálják. Ügyeljen arra, hogy mindent megértsen a készülék
elhelyezése és használatba vétele el tt. Az Ön biztonsága a legfontosabb.
Amennyiben bizonytalan valamely kérdést illet en, akkor kérjen tanácsot a kijelölt szervizt l.
Elhelyezés
x
Ez a készülék nehéz. Legyen óvatos a mozgatásakor.
x
A készülék jellemz inek bármilyen módosítása
veszélyes és tilos.
x
Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne állítsa rá a
csatlakozó vezetékre. Ha a csatlakozó vezeték
megsérül, akkor a veszély elkerülése érdekében a
szervizzel ki kell cseréltetni egy újra.
x
A meghibásodott készülék javítását, beleértve a
csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a kijelölt szerviz,
vagy arra feljogosított személy végezheti el.
x
Ne érintse meg a készülék felmelegedett részeit.
Ügyeljen arra, hogy a készülék hátoldala és a fal
közötti távolságot mindig betartsa.
x
A bekapcsolást megel z en a készüléket hagyni kell
kb. 2 órát állni, hogy a h t rendszer kiegyenlít djön.
FIGYELMEZTETÉS:
szell z nyílásokat, a készülék környezetét, vagy a
beépített
bútor
nyílásait,
keringjen a leveg a készülék körül.
Gyermekbiztonság
x
Ez a készülék nem alkalmas gyerekek, vagy gyenge
belátó képesség személy által történ használatra,
kivéve, ha olyan személy felügyelete mellett
használják a készüléket, aki gondoskodni tud a
megfelel biztonságról.
x
Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a
készülékkel, vagy annak kezel szerveivel.
A használat során
x
A készülék kizárólag háztartási használatra készült,
csak ehet élelmiszerek tárolására.
x
A fagyasztott ételeket tilos a felolvadást követ en
ismét lefagyasztani.
x
Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba.
x
Ha azonnal fogyasztja a fagyasztóból kivett jégkockát,
akkor fagyási sérülést szenvedhet.
x
Ne vegyen ki semmit a fagyasztóból nedves kézzel,
mert b rkopást, vagy fagyási sérülést szenvedhet.
Tisztítás és ápolás
x
Bármilyen tisztítási munka el tt húzza ki a csatlakozó
dugót a konnektorból.
hagyja
szabadon
hogy
akadálytalanul
x
Ne használjon éles, hegyes eszközt a dér, illetve
jégréteg
leolvasztással kapcsolatos tudnivalókat.
FIGYELMEZTETÉS:
eszközt,
vagy
meggyorsításához, csak amit a gyártó ajánl.
FIGYELMEZTETÉS:
készüléket a h t
gyártója ajánlja.
FIGYELMEZTETÉS: ne sértse meg a h t kört.
Szerviz
A meghibásodott
csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a kijelölt szerviz, vagy
arra feljogosított személy végezheti el, eredeti pótalkatrész
a
felhasználásával.
x
Semmilyen körülmények között se próbálkozzon saját
maga a készülék javításával. Az illetéktelen személy
által történ
okozhat. Forduljon a szervizhez.
A készülék élettartama végén
x
Miel tt kiselejtezi a régi készüléket, kapcsolja ki és
válassza le az elektromos hálózatról, majd távolítsa el
róla a csatlakozó dugót és vezetéket.
x
Gondoskodjon arról, hogy a játszó gyerekek ne
zárhassák magukra a kiselejtezésre váró készüléket.
A legjobb, ha eltávolítja az ajtót.
EGY ÖREG KÉSZÜLÉK HALÁLOS VESZÉLYT
JELENTHET A GYEREKEKRE.
FIGYELMEZTETÉS: a készülék élettartamának a
végén a korábbiakban leírtak szerint kell a megfelel
begy jt helyre történ szállításról gondoskodni.
A készülék h t köre gyúlékony R600a gázt tartalmaz
és gyúlékony gáz van a szigetelésben is.
Kérjük, hogy a használatba vétel el tt
figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót
és rizze meg, hogy a kés bbiekben is a
rendelkezésére álljon.
2
eltávolításához.
Vegye
ne
használjon
mást
a
leolvasztási
ne
használjon
belsejében, kivéve, ha annak
készülék javítását, beleértve a
javítás sérülést és hibás m ködést
figyelembe
a
mechanikus
folyamat
elektromos

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents