Download Table of Contents Print this page

Sharp SA-BC2002I Operation Manual page 30

Advertisement

Available languages
Table of Contents
9.
Verwijder de kan om de koffie te serveren als de koffie is gezet (ongeveer een minuut
nadat de koffie met druppelen is gestopt).
OPMERKING: De koffie die u krijgt, zal minder zijn dan het water dat u hebt
toegevoegd, omdat een deel van het water wordt opgenomen door de gemalen koffie.
10. Als het proces is voltooid en u de koffie niet meteen wilt serveren, moet u het
koffiezetapparaat ingeschakeld laten om de koffie op de warmhoudplaat warm te
houden. Het apparaat twee uur nadat de 'ON/OFF'-knop is geactiveerd automatisch
worden uitgeschakeld, als het apparaat na het koffiezetten niet handmatig is
losgekoppeld. Voor een optimale koffiesmaak adviseren wij om de koffie direct te
serveren nadat deze is gezet.
11. Zet het koffiezetapparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als hij niet
wordt gebruikt.
OPMERKING: Wees voorzichtig bij het gieten van hete vloeistoffen.
Koffiezetten uitstellen
Als u niet wilt dat het koffiezetapparaat onmiddellijk begint
te werken, bijvoorbeeld als het nu 8:10 uur is en u wilt
dat het koffiezetapparaat automatisch om 13:00 uur start,
volg dan eerst de stappen 1 tot 5 van het bovenstaande
gedeelte en stel vervolgens de automatische startfunctie als
volgt in:
1.
Druk één keer op de knop 'PROG' en het woord
'CLOCK' ('KLOK') wordt in de rechterbovenhoek van
het scherm getoond.
2.
Druk herhaaldelijk op de knoppen 'HR' ('UUR') en 'MIN' om de huidige tijd in te
stellen (op de echte klok), en dat is in dit geval 8:10 AM (zie fig. 1).
OPMERKING: De tijdcyclus bestaat uit 12 uur.
3.
Druk nogmaals op de knop 'PROG' en het woord 'TIMER' is in de linkerbovenhoek
van het scherm te zien.
4.
Stel de vertraagde starttijd in door herhaaldelijk op de knoppen 'HR' en 'MIN' te
drukken, en dat is dit geval 01:00 PM (zie fig. 2).
5.
Druk tweemaal op de knop 'ON/OFF' en het indicatorlampje 'AUTO' licht op. Na
een poosje zal het LCD-scherm de huidige klok weergeven. U kunt de automatische
starttijd zien door op 'PROG' te drukken.
Coffee_Machine_6_lang.indb 5
Home Appliances
NL-5
Fig. 1
Fig. 2
2018-01-19 10:36:27

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents