Download Table of Contents Print this page

Home Appliances; Belangrijke Veiligheidsmaatregelen - Sharp SA-BC2002I Operation Manual

Advertisement

Table of Contents
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR ALVORENS U HET APPARAAT GEBRUIKT EN

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen bepaalde basale voorzorgsmaatregelen
altijd te worden gevolgd, waaronder de onderstaande:
1.
Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat nooit onder in water of andere
vloeistoffen om brand, elektrische schokken of letsel bij personen te voorkomen.
2.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u hem niet gebruikt en voordat u hem
schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen monteert of
verwijdert en voordat u het apparaat schoonmaakt.
3.
Gebruik geen enkel apparaat als er een snoer of stekker is beschadigd of als het
apparaat defect is of op een of ander manier is beschadigd. Retourneer dan het
apparaat naar een geautoriseerde reparateur voor onderzoek, reparatie of aanpassing.
4.
Het gebruik van accessoires wordt door de fabrikant afgeraden, omdat die brand,
elektrische schokken of letsel bij personen kunnen veroorzaken.
5.
Gebruik het apparaat niet buiten.
6.
Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen of hete
oppervlakken aanraken.
7.
Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een gas- of elektrisch fornuis of in een
verwarmde oven.
8.
Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde gebruik.
9.
Maak de container niet met reinigingsmiddelen, staalsponsjes of ander schurend
materiaal schoon.
10. Om het apparaat te ontkoppelen, zet u de schakelaar op 'Off' en verwijdert u de stekker
uit het stopcontact. Houd hierbij altijd de stekker vast en trek nooit aan het snoer.
11. Sommige onderdelen van het apparaat worden heet tijdens gebruik, dus raak deze
niet aan. Gebruik alleen de handvatten of de bedieningsknoppen.
12. Streng toezicht is vereist bij gebruik van elk apparaat door of in de buurt van kinderen.
13. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
14. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, zolang ze
onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het juiste gebruik van het apparaat op
een veilige manier en op de hoogte zijn van het gevaar tijdens het gebruik.
15. Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
16. Probeer het product niet te demonteren om het risico op brand of elektrische schok
bij de gebruiker te verkleinen. Er bevinden zich in het apparaat geen onderdelen
die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Reparaties mogen alleen door
geautoriseerde reparateurs worden uitgevoerd.
Coffee_Machine_6_lang.indb 1
BEWAAR HEM VOOR DE TOEKOMST.
NL-1

Home Appliances

2018-01-19 10:36:27

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents