Bosch ErgoMixx MSM6 Series User Manual

Bosch ErgoMixx MSM6 Series User Manual

Hide thumbs Also See for ErgoMixx MSM6 Series:
Table of Contents
 • Exemples D'utilisation
 • Guide de Nettoyage
 • Esempi D'impiego
 • Eksempler På Brug
 • Eksempler På Bruk
 • Vista General
 • Ejemplos Prácticos
 • Evitar Danos Materiais
 • Vista Geral
 • Exemplos de Utilização
 • Genel Bakış
 • KullanıM Örnekleri

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 13

Quick Links

ErgoMixx / ErgoMixx Style
MSM6...
MS6...
[de]
Gebrauchsanleitung
[en]
User manual
[fr]
Manuel d'utilisation
[it]
Manuale utente
[nl]
Gebruikershandleiding
[da]
Betjeningsvejledning
[no]
Bruksanvisning
[sv]
Bruksanvisning
[fi]
Käyttöohje
[es]
Manual de usuario
[pt]
Manual do utilizador
[el]
Εγχειρίδιο χρήστη
[tr]
Kullanım kılavuzu
[pl]
Instrukcja obsługi
[uk]
Керівництво з експлуатації
[ru]
Руководство пользователя
[ar]
Zubehör
Accessories
Accessoires
Accessori
Accessoires
Tilbehør
Tilbehør
Tillbehör
Varusteet
Accesorios
Acessórios
Εξαρτήματα
Aksesuar
Akcesoria
Приладдя
Принадлежности
‫المستخدم‬
‫دليل‬
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
32
34
36
38
40
42
45
‫الكماليات‬

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Bosch ErgoMixx MSM6 Series

 • Page 1 ErgoMixx / ErgoMixx Style MSM6... MS6... [de] Gebrauchsanleitung Zubehör [en] User manual Accessories [fr] Manuel d'utilisation Accessoires [it] Manuale utente Accessori [nl] Gebruikershandleiding Accessoires [da] Betjeningsvejledning Tilbehør [no] Bruksanvisning Tilbehør [sv] Bruksanvisning Tillbehör [fi] Käyttöohje Varusteet [es] Manual de usuario Accesorios [pt] Manual do utilizador...
 • Page 2 https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001225783  - -- [de] Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Webseite, um die erweiterten Hinweise zur Benutzung zu öffnen. Dort finden Sie zusätzliche Informationen zu Ihrem Gerät oder Zubehör. [en] Scan the QR code or visit the website to open the Further Notices for Use. You can find additional informa- tion about your appliance or accessory here.
 • Page 7 62,5% aus POOL...
 • Page 9 100 g 10-20 s 100 g (3-8) x 3 s 50 g 30-40 s 100 g (5-7) x 2 s 100 g 5 x 1 s 150 g 30-40 s...
 • Page 11 Sicherheit de Sicherheit ¡ Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. ¡ Beachten Sie die Anleitung des Grundgeräts. Verwenden Sie das Zubehör nur: ¡ mit einem Stabmixer MSM6... / MS6..¡ für Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben sind. ▶ Die Klingen nie mit bloßen Händen berühren. ▶...
 • Page 12 de Universalzerkleinerer mit Vario-Set (nur Größe XL) Universalzerkleinerer verwenden Honigkuchen mit Äpfeln → Abb.  -  Honig-Apfel-Mischung → Abb. Größe (nur Vario-Set Universalzerkleinerer Universalzerkleinerer mit Va- Kuchen rio-Set (nur Größe XL) ¡ 3 Eier Das Vario-Set ist geeignet zum Zerkleinern Größe (nur Vario-Set Universalzerkleinerer ¡...
 • Page 13 Safety en Safety ¡ Read this instruction manual carefully. ¡ Observe the instructions for the base unit. Only use the accessories: ¡ with a hand blender MSM6... / MS6..¡ for applications described in these instructions. ▶ Never touch the blade edges with bare hands. ▶...
 • Page 14: Application Examples

  en Universal cutter with Vario set (only size XL) size (only Vario with cutter Universal ¡ 60 g ground walnuts Universal cutter with Vario set ¡ 1 tsp cinnamon (only size XL) ¡ 2 tbsp vanilla sugar size (only Vario with cutter Universal The Vario set is suitable for chopping hard,...
 • Page 15 Sécurité fr Sécurité ¡ Lisez attentivement cette notice. ¡ Observez la notice de l’appareil de base. Utilisez uniquement l’accessoire : ¡ avec un mixeur plongeant MSM6... / MS6..¡ pour les utilisations décrites dans cette notice. ▶ Ne jamais toucher les lames à mains nues. ▶...
 • Page 16: Exemples D'utilisation

  fr Broyeur universel avec kit Vario (taille XL uniquement) uniquement) (taille Vario  avec universel Broyeur Gâteau au miel et aux pommes Broyeur universel avec kit Va- Mélange miel-pomme rio (taille XL uniquement) → Fig. uniquement) (taille Vario  avec universel Broyeur Le kit Vario convient pour hacher des ali- Gâteau ments durs et secs (p. ex.
 • Page 17 Sicurezza it Sicurezza ¡ Leggere attentamente le presenti istruzioni. ¡ Osservare le istruzioni dell'apparecchio base. Utilizzare l'accessorio soltanto: ¡ con un mixer ad immersione MSM6... / MS6..¡ per le applicazioni descritte nelle presenti istruzioni. ▶ Non toccare mai le lame a mani nude. ▶...
 • Page 18: Esempi D'impiego

  it Mini tritatutto con Vario-Set (solo misura XL) misura  (solo Vario-Set tritatutto Mini Torta Mini tritatutto con Vario-Set ¡ 3 uova (solo misura XL) ¡ 60 g di burro misura  (solo Vario-Set tritatutto Mini Vario-Set è idoneo per tritare alimenti duri e ¡ 100 g di farina bianca (tipo 00) secchi (es.
 • Page 19 Veiligheid nl Veiligheid ¡ Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. ¡ Neem de handleiding van het basistoestel in acht. Gebruik het toebehoren alleen: ¡ met een staafmixer MSM6... / MS6..¡ voor extra toepassingen die in deze gebruiksaanwijzing zijn be- schreven. ▶ De lemmeten nooit met blote handen aanraken. ▶...
 • Page 20 nl Universele fijnsnijder met vario-set (alleen maat XL) ¡ IJsblokjes alleen met het ijscrushmes Honingkoek met appels verwerken. Honing-appelmengeling Universele fijnsnijder gebruiken → Fig. → Fig.  -  Gebak ¡ 3 eieren maat (alleen vario-set fijnsnijder Universele Universele fijnsnijder met va- ¡ 60 g boter rio-set (alleen maat XL) ¡...
 • Page 21 Sikkerhed da Sikkerhed ¡ Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. ¡ Læs vejledningen for motorenheden. Brug kun tilbehøret: ¡ med en stavblender MSM6... / MS6..¡ til anvendelser, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ▶ Rør ikke ved knivklingerne med fingrene. ▶ Vær forsigtig, når skarpe skæreknive håndteres, beholderen tømmes og under rengøringen.
 • Page 22: Eksempler På Brug

  da Piskeris isterninger i små, mindre eller store stykker. Tilberedelse Bestem stykkernes størrelse ved placerin- ¡ Skil æggene, og pisk æggehviderne sti- gen af markeringerne for S, M eller L på Va- rio-siindsatsen under isætning i Vario-hol- ¡ Pisk æggeblommerne skummende med deren.
 • Page 23 Sikkerhet no Sikkerhet ¡ Les nøye gjennom denne anvisningen. ¡ Følg veiledningen for basisapparatet. Bruk kun tilbehøret: ¡ med en stavmikser MSM6... / MS6..¡ til bruk som ikke er beskrevet i denne anvisningen. ▶ Du må aldri berøre knivbladene med hendene. ▶...
 • Page 24: Eksempler På Bruk

  no Visp bitene ved å plassere markeringene S, M Tilberedning eller L på Vario-silinnsatsenår den settes ¡ Skill eggene og stivpisk eggehviten. inn i Vario-holderen. ¡ Pisk eggeplommen med sukkeret til den skummer. Tilsett det myke smøret og Bruk av universalkutter med Vario- den tilberedte blandingen av honning/ sett epler.
 • Page 25 Säkerhet sv Säkerhet ¡ Läs igenom anvisningen noga. ¡ Följ bruksanvisningen för motordelen. Använd tillbehören enbart: ¡ med en stavmixer MSM6... / MS6..¡ för tillämpningar som beskrivs i den här anvisningen. ▶ Ta aldrig på knivarna med bara händerna. ▶ Var försiktig när du hanterar vassa knivar, när du tömmer kärlet och vid rengöring.
 • Page 26 sv Visp Bestäm bitarnas storlek genom att placera ¡ Vispa äggulan och sockret till skum. Till- markeringarna S, M eller L på Vario-siktin- sätt det mjuka smöret och den tillagade satsen när du sätter in den i Vario-hållaren. honungs-/äppelblandningen. ¡ Blanda de övriga ingredienserna i en se- Användning av minihackaren med parat skål och tillsätt dem sedan till de Vario-set...
 • Page 27 Turvallisuus fi Turvallisuus ¡ Lue tämä ohje huolellisesti. ¡ Noudata peruslaitteen käyttöohjetta. Käytä varustetta vain: ¡ sauvasekoittimella MSM6... / MS6..¡ tässä käyttöohjeessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. ▶ Älä koske teriin paljain käsin. ▶ Muista olla varovainen, kun käsittelet teräviä leikkuuteriä, tyhjennät kulhoa ja puhdistat laitetta. ▶...
 • Page 28 fi Vario-tarvikesarjalla varustettu minileikkuri (vain koko XL) koko (vain minileikkuri varustettu Vario-tarvikesarjalla Kakku Vario-tarvikesarjalla varustettu ¡ 3 kananmunaa minileikkuri (vain koko XL) ¡ 60 g voita koko (vain minileikkuri varustettu Vario-tarvikesarjalla Vario-tarvikesarja soveltuu kovien, kuivien ¡ 100 g vaaleita jauhoja (405) elintarvikkeiden (esim. suklaan, ¡...
 • Page 29: Vista General

  Seguridad es Seguridad ¡ Lea atentamente estas instrucciones. ¡ Tener en cuenta las instrucciones de uso de la base motriz. Utilizar el accesorio solo: ¡ con una batidora MSM6... / MS6..¡ para aplicaciones que no están descritas en estas instrucciones de uso.
 • Page 30: Ejemplos Prácticos

  es Picador universal con juego Vario (solo en tamaño XL) ¡ El accesorio picador universal no es prácticos Ejemplos Ejemplos prácticos apropiado para picar alimentos muy du- Observar estrictamente las cantidades má- prácticos Ejemplos ros, como granos de café, nuez mosca- ximas admisibles y los tiempos de elabora- da, rábano o alimentos congelados.
 • Page 31 Vista general de la limpieza es limpieza general Vista Vista general de la limpieza Limpie todas las piezas como se indica en limpieza general Vista la tabla. → Fig. Impreso sobre papel reciclado 100 %...
 • Page 32: Evitar Danos Materiais

  pt Segurança Segurança ¡ Leia atentamente este manual. ¡ Respeite o manual do aparelho base. Utilize o acessório apenas: ¡ com uma varinha MSM6... / MS6..¡ para utilizações que estejam descritas neste manual. ▶ Nunca tocar nas lâminas com as mãos desprotegidas. ▶...
 • Page 33: Exemplos De Utilização

  Picador universal com conjunto Vario (apenas tamanho XL) pt tamanho (apenas Vario conjunto universal Picador ¡ 60 g de manteiga Picador universal com conjun- ¡ 100 g de farinha branca (tipo 405) to Vario (apenas tamanho XL) ¡ 60 g de avelãs raladas tamanho (apenas Vario...
 • Page 34 el Ασφάλεια Ασφάλεια ¡ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. ¡ Προσέξτε τις οδηγίες της βασικής συσκευής. Χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα μόνο: ¡ με ένα μπλέντερ χειρός MSM6... / MS6..¡ για εφαρμογές, που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες. ▶ Μην αγγίζετε τις λεπίδες ποτέ με γυμνά χέρια. ▶...
 • Page 35 Πολυκόπτης με σετ Vario (μόνο μέγεθος XL) el ¡ Ο κόφτης γενικής χρήσης δεν είναι Πολυκόπτης κατάλληλος για τον τεμαχισμό πολύ → Εικ. σκληρών τροφίμων, π.χ. κόκκων καφέ, Πολυκόπτης με σετ Vario μοσχοκάρυδου, ραπανιού ή → Εικ. κατεψυγμένων τροφίμων. Χτυπητήρι ¡ Επεξεργάζεστε τους παγόκυβους μόνο → Εικ.
 • Page 36: Genel Bakış

  tr Emniyet Emniyet ¡ Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. ¡ Ana cihazın kılavuzuna dikkat edin. Aksesuarı sadece aşağıdaki şartlar içerisinde kullanın: ¡ bir el blenderi MSM6... / MS6... ile. ¡ bu kılavuzda belirtilen uygulamalar için. ▶ Bıçak ağızlarına asla çıplak el ile dokunmayınız. ▶...
 • Page 37: Kullanım Örnekleri

  Vario-Set'li genel doğrayıcı (sadece XL boy) tr boy) (sadece doğrayıcı genel Vario-Set'li ¡ 100 g beyaz un (405 tipi) Vario-Set'li genel doğrayıcı ¡ 60 g dövülmüş ceviz içi (sadece XL boy) ¡ 1 tatlı kaşığı tarçın boy) (sadece doğrayıcı genel Vario-Set'li Vario-Set sert ve kuru yiyecekleri (örn.
 • Page 38 pl Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo ¡ Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. ¡ Należy się stosować do instrukcji obsługi urządzenia głównego. Przystawek wolno używać tylko: ¡ z blenderem MSM6... / MS6..¡ do zastosowań opisanych w tej instrukcji. ▶ Nigdy nie dotykać ostrzy noży gołymi rękoma. ▶...
 • Page 39 Rozdrabniacz uniwersalny z zestawem Vario (tylko rozmiar XL) pl Rozdrabniacz uniwersalny z zestawem Używanie rozdrabniacza uniwersalne- Vario → Rys. → Rys.  -  Końcówka do ubijania rozmiar  (tylko Vario zestawem uniwersalny Rozdrabniacz → Rys. Rozdrabniacz uniwersalny z ze- Placek miodowy z jabłkami stawem Vario (tylko roz- Mieszanina miodowo-jabłkowa miar XL) → Rys.
 • Page 40 uk Безпека Безпека ¡ Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію. ¡ Керуйтесь інструкцією основного блока приладу. Користуйтеся приладдям лише за таких умов: ¡ з ручним блендером MSM6... / MS6..¡ для цілей, описаних у цій інструкції. ▶ Не торкайтеся лез голіруч. ▶...
 • Page 41 Універсальний подрібнювач із Vario-Set (тільки розмір XL) uk Застосування універсального по- Медовий пиріг із яблуками дрібнювача Медово-яблучна суміш → Мал. → Мал.  -  Пиріг розмір (тільки Vario-Set із подрібнювач Універсальний Універсальний подрібнювач ¡ 3 яйця із Vario-Set (тільки розмір XL) ¡ 60 г вершкового масла ¡...
 • Page 42 ru Безопасность Безопасность ¡ Внимательно прочитайте данное руководство. ¡ Соблюдайте инструкцию к основному блоку. Используйте принадлежности только: ¡ с погружным блендером MSM6... / MS6..¡ для дополнительных прикладных задач, описанных в этой инструкции. ▶ Ни в коем случае не трогайте лезвия голыми руками. ▶...
 • Page 43 Универсальный измельчитель с вариокомплектом (только размер XL) ru ¡ Универсальный измельчитель не подхо- Использование венчика для дит для измельчения очень твердых взбивания продуктов, таких как кофейные зерна, →  Рис.  -  мускатные орехи или редька, а также замороженных продуктов. использования Примеры Примеры использования ¡...
 • Page 44 ru Обзор чистки ¡ Предварительно разогреть духовой шкаф до 180 °C и выпекать пирог 30 минут. чистки Обзор Обзор чистки Отдельные детали чистятся согласно та- чистки Обзор блице. → Рис. Напечатано на бумаге, на 100 % изготовленной из вторсырья...
 • Page 45 ‫ األمان‬ar ‫األمان‬ .‫اقرأ هذا الدليل بعناية‬ ¡ .ّ ‫التزم بمراعاة دليل استخدام الجهاز األساس ي‬ ¡ :‫ال تستخدم الملحقات إال‬ MSM6... / MS6 ‫مع خالط يدوي‬ ¡ .‫للتطبيقات الموصوفة في هذا الدليل‬ ¡ .‫ال تلمس الشفرات بيدين مجردتين‬ ◀ ‫تو خ َّى الحذر عند العمل مع سكاكين التقطيع الحادة وعند تفريغ‬ ◀...
 • Page 46 ar  ‫فقط الحجم‬ Vario ( ‫القطاعة متنوعة االستخدام مع عدة‬ ‫كيك العسل بالتفاح‬ ‫استخدام القطاعة متنوعة‬ ‫االستخدامات‬ ‫خليط التفاح بالعسل‬ ‫الشكل‬ ← ‫الشكل‬  -  ←  ‫الكيك‬ ‫القطاعة‬ ‫متنوعة‬ ‫االستخدام‬ ‫مع‬ ‫عدة‬ Vario ‫)فقط‬ ‫الحجم‬ ‫القطاعة متنوعة االستخدام مع‬ ‫ بيضات‬ ¡ ‫)فقط...
 • Page 48 Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts. Find out everything about the many ways Bosch can support you: www.bosch-home.com/service Contact data of all countries are listed in the attached service directo- BSH Hausgeräte GmbH...

This manual is also suitable for:

Ergomixx ms6 seriesErgomixx style msm6 seriesErgomixx style ms6 series

Table of Contents