Download Print this page

Makita GA021G Instruction Manual

Cordless angle grinder
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EN
Cordless Angle Grinder
Brezžični kotni brusilnik
SL
Rektifikuesi me kënd me
SQ
bateri
BG
Акумулаторен ъглошлайф
HR
Bežična kutna brusilica
Безжична брусилка за агли
МК
Бежична угаона брусилица
SR
Polizor unghiular cu
RO
acumulator
Бездротова кутова
UK
шліфувальна машина
Аккумуляторная угловая
RU
шлифмашина
GA021G
GA022G
GA023G
GA024G
GA025G
GA026G
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
9
24
39
55
73
88
105
121
137
154

Advertisement

loading

  Also See for Makita GA021G

  Related Manuals for Makita GA021G

  Summary of Contents for Makita GA021G

 • Page 1 Безжична брусилка за агли УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК Бежична угаона брусилица УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Polizor unghiular cu MANUAL DE INSTRUCŢIUNI acumulator Бездротова кутова ІНСТРУКЦІЯ З шліфувальна машина ЕКСПЛУАТАЦІЇ Аккумуляторная угловая РУКОВОДСТВО ПО шлифмашина ЭКСПЛУАТАЦИИ GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4...
 • Page 3 Fig.10 Fig.8 Fig.11 Fig.12 Fig.9 Fig.13...
 • Page 4 Fig.14 Fig.18 Fig.15 Fig.19 16 mm (5/8″) 16 mm (5/8″) Fig.16 Fig.20 Fig.17 Fig.21...
 • Page 5 Fig.26 Fig.22 Fig.27 Fig.23 Fig.28 Fig.24 Fig.25 Fig.29...
 • Page 6 Fig.30 Fig.34 Fig.31 Fig.32 Fig.35 Fig.33 Fig.36...
 • Page 7 Fig.40 Fig.37 Fig.41 Fig.38 Fig.42 Fig.39...
 • Page 8 Fig.44 Fig.43 Fig.45 Fig.46...
 • Page 9 ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Wheel diameter 100 mm 115 mm 125 mm 100mm 115 mm 125 mm (4″) (4-1/2″) (5″) (4″) (4-1/2″) (5″) Max. wheel thickness 6.4 mm 7.2 mm 6.4 mm 7.2 mm Spindle thread M14 or 5/8″...
 • Page 10 The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745-2-3: Work mode: surface grinding with normal side grip Model Vibration emission (a ) : (m/s ) Uncertainty (K) : (m/s GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Work mode: surface grinding with anti vibration side grip...
 • Page 11 WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed. WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).
 • Page 12 14. Do not operate the power tool near flammable Wheels must be used only for recommended materials. Sparks could ignite these materials. applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are 15. Do not use accessories that require liquid intended for peripheral grinding, side forces applied coolants.
 • Page 13 If the use of a guard is recommended for wire WARNING: DO NOT let comfort or familiarity brushing, do not allow any interference of the with product (gained from repeated use) replace wire wheel or brush with the guard. Wire wheel strict adherence to safety rules for the subject or brush may expand in diameter due to work load product.
 • Page 14 It will 17. Do not remove the wireless unit from the slot also void the Makita warranty for the Makita tool and while the power is being supplied to the tool. charger. Doing so may cause a malfunction of the wireless unit.
 • Page 15 FUNCTIONAL DESCRIPTION NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity. CAUTION: Always be sure that the tool is Tool / battery protection system switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.
 • Page 16 ► Fig.8: 1. Wheel guard 2. Hole Electric brake NOTE: Push down the wheel guard straight. Only for model GA021G / GA022G / GA023G Otherwise, you cannot push the wheel guard completely. Electric brake is activated after the tool is switched off.
 • Page 17 To tighten the lock nut, press the shaft lock firmly so Mount inner flange, abrasive wheel and Ezynut onto the that the spindle cannot revolve, then use the lock nut spindle so that Makita Logo on Ezynut faces outside. wrench and securely tighten clockwise. ► Fig.16: 1. Shaft lock ►...
 • Page 18 For 100 mm (4″) model Connecting a vacuum cleaner When installing the abrasive cut-off wheel: Optional accessory ► Fig.20: 1. Lock nut 2. Abrasive cut-off wheel (Thinner than 4 mm (5/32")) 3. Abrasive cut- WARNING: Never vacuum metal particles off wheel (4 mm (5/32") or thicker) 4. Inner created by grinding/cutting/sanding operation.
 • Page 19 Operation with abrasive cut-off / WIRELESS ACTIVATION diamond wheel FUNCTION Optional accessory What you can do with the wireless WARNING: Do not "jam" the wheel or apply activation function excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting The wireless activation function enables clean and com- or binding of the wheel in the cut and the possibility...
 • Page 20 ► Fig.40: 1. Wireless activation button 2. Wireless activation lamp NOTE: A Makita vacuum cleaner supporting the Pull the switch trigger of the tool. Check if the wireless activation function is required for the tool vacuum cleaner runs while the switch trigger is being registration.
 • Page 21 Description of the wireless activation lamp status ► Fig.41: 1. Wireless activation lamp The wireless activation lamp shows the status of the wireless activation function. Refer to the table below for the meaning of the lamp status. Status Wireless activation lamp Description Color Duration...
 • Page 22 Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replace- ment parts for repairs.
 • Page 23 The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. •...
 • Page 24 SLOVENŠČINA (Originalna navodila) TEHNIČNI PODATKI Model: GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Premer rezalne plošče 100 mm 115 mm 125 mm 100 mm 115 mm 125 mm (4″) (4-1/2″) (5″) (4″) (4-1/2″) (5″) Največja debelina plošče 6,4 mm 7,2 mm...
 • Page 25 Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh osi) v skladu z EN60745-2-3: Način dela: brušenje površin z uporabo običajnega stranskega ročaja Model Oddajanje tresljajev (a ): (m/s ) Odstopanje (K): (m/s GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Način dela: brušenje površin z uporabo antivibracijskega stranskega ročaja...
 • Page 26 OPOZORILO: Oddajanje vibracij med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja in predvsem vrste obdelovanca. OPOZORILO: Upravljavec mora za lastno zaščito poznati varnostne ukrepe, ki temeljijo na oceni izpo- stavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (poleg časa proženja je treba upoštevati celoten delovni cikel, vključno s časom, ko je orodje izklopljeno, in časom, ko deluje v prostem teku).
 • Page 27 14. Ne uporabljajte električnega orodja v bližini gorljivih Rezalne plošče se lahko uporabljajo le za pri- snovi. Gorljive snovi se lahko vnamejo zaradi iskrenja. poročene naprave. Primer: ne uporabljajte jih za brušenje s stransko ploskvijo. Namenjene so 15. Ne uporabljajte nastavkov, ki so predvideni brušenju z robom rezila.
 • Page 28 Če je za žično ščetkanje priporočena uporaba OPOZORILO: NE dovolite, da bi zaradi udob- ščitnika zagotovite, da se žična plošča ali nejšega dela ali znanja o uporabi izdelka (prido- ščetka ne dotika ščitnika. Zaradi obremenitev bljenega z večkratno uporabo) opustili strogo in centrifugalnih sil se lahko poveča premer žične upoštevanje varnostnih zahtev v okviru pravilne plošče ali ščetke.
 • Page 29 17. Ne odstranjujte brezžične enote iz reže, ko je poškodb ali materialne škode. S takšno uporabo orodje priključeno na napajanje. V nasprotnem boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in primeru lahko povzročite okvaro brezžične enote. polnilnik Makita. 18. Ne odstranite nalepke na brezžični enoti.
 • Page 30 OPIS DELOVANJA OPOMBA: Odvisno od pogojev uporabe in okoljske temperature se označba lahko nekoliko razlikuje od dejanske napolnjenosti. POZOR: Pred nastavljanjem ali preizkusom Zaščitni sistem orodja/akumulatorja delovanja orodja se prepričajte, ali je orodje izklju- čeno in ali je akumulatorska baterija odstranjena. Orodje je opremljeno z zaščitnim sistemom za orodje/ Nameščanje ali odstranjevanje akumulator.
 • Page 31 Električna zavora za plošče tako, da pritisnete točke B, kot je označeno na sliki. ► Sl.8: 1. Ščitnik za plošče 2. Odprtina Samo za model GA021G/GA022G/GA023G OPOMBA: Ščitnik za plošče potisnite naravnost Električna zavora se aktivira po izklopu orodja. navzdol. V nasprotnem primeru ščitnika za plošče ne Zavora ne deluje, kadar je napajanje izklopljeno, npr.
 • Page 32 3. Notranja prirobnica 4. Vreteno Namestite notranjo prirobnico, abrazivno rezalno ploščo Namestitev ali odstranitev mehke in matico Ezynut na vreteno, tako da je logotip Makita rezalne plošče na matici Ezynut obrnjen navzven. ► Sl.16: 1. Zapora vretena Dodatna oprema Močno pritisnite zaporo vretena in privijte matico...
 • Page 33 ► Sl.19: 1. Zaskočna matica 2. Abrazivna rezalna ► Sl.25: 1. Ploščata žična ščetka plošča/diamantna plošča 3. Notranja pri- Odstranite akumulatorsko baterijo iz orodja in jo obr- robnica 4. Ščitnik za abrazivno/diamantno nite na glavo, s čimer omogočite preprost dostop do rezalno ploščo vretena.
 • Page 34 Brušenje Uporaba ploščate žične ščetke ► Sl.27 Dodatna oprema Vklopite stroj in položite rezalno ploščo ali ploščo na POZOR: Preden pričnete z uporabo ploščate obdelovanca. žične ščetke, orodje najprej pustite nekaj trenut- Na splošno držite rob plošče pod kotom približno 15° na kov delovati v prostem teku, ob tem pa orodje površino obdelovanca.
 • Page 35 OPOMBA: Za registracijo orodja je potreben sesal- Če želite zaustaviti brezžično aktivacijo sesalnika za nik za prah Makita, ki podpira funkcijo brezžične prah, pritisnite gumb za brezžično aktivacijo na orodju. aktivacije. OPOMBA: Lučka brezžične aktivacije na orodju bo OPOMBA: Pred registracijo orodja najprej namestite nehala utripati modro, ko orodje ne deluje 2 uri.
 • Page 36 Opis stanja lučke brezžične aktivacije ► Sl.41: 1. Lučka brezžične aktivacije Lučka brezžične aktivacije prikazuje stanje funkcije brezžične aktivacije. Glejte spodnjo tabelo glede pomena stanja lučke. Stanje Lučka brezžične aktivacije Opis Barva Trajanje Sveti Utripa Pripravljenost Modra 2 uri Brezžična aktivacija sesalnika za prah je na voljo. Lučka se samodejno ugasne, ko orodje ne deluje 2 uri.
 • Page 37 Odpravljanje težav s funkcijo brezžične aktivacije Preden zahtevate popravilo, izvedite lasten pregled. Če naletite na težavo, ki ni pojasnjena v navodilih, ne posku- šajte razstavljati orodja. Namesto tega se obrnite na pooblaščeni servis Makita. Pri popravilih vedno uporabljajte nadomestne dele Makita.
 • Page 38 DODATNA OPREMA POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb. Dodatni pribor ali pripomočke uporabljajte samo za navedeni namen.
 • Page 39 SHQIP (Udhëzimet origjinale) SPECIFIKIMET Modeli: GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Diametri i diskut 100 mm 115 mm 125 mm 100 mm 115 mm 125 mm (4″) (4-1/2″) (5″) (4″) (4-1/2″) (5″) Trashësia maks. e diskut 6,4 mm 7,2 mm...
 • Page 40 Vlera totale e dridhjeve (shuma e vektorit me tre akse) përcaktohet sipas EN60745-2-3: Regjimi i punës: lëmim sipërfaqesh me mbajtëse anësore normale Modeli Emetimi i dridhjeve (a ) : (m/s Pasiguria (K): (m/s GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Regjimi i punës: lëmim sipërfaqesh me mbajtëse anësore kundër dridhjeve...
 • Page 41 PARALAJMËRIM: Emetimet e dridhjeve gjatë përdorimit aktual të veglës elektrike mund të ndryshojnë nga vlerat e deklaruara në varësi të mënyrave sesi përdoret vegla, veçanërisht nga lloji i materialit të punës që përdoret. PARALAJMËRIM: Vërtetoni që masat e sigurisë për mbrojtjen e përdoruesit bazohen në vlerësimin e ekspozimit ndaj kushteve aktuale të...
 • Page 42 10. Mbajeni veglën elektrike vetëm te sipërfaqet Tregoni kujdes të veçantë kur të punoni në kapëse të izoluara kur të jeni duke kryer një cepa, anë të mprehta etj. Shmangni kërcimet veprim në të cilin vegla prerëse mund të prekë dhe ngecjen e aksesorit.
 • Page 43 Kur disku kapet ose kur ndërprisni prerjen Përpara se të përdorni veglën mbi një për çdo lloj arsyeje, fikeni veglën elektrike material aktual, lëreni të punojë për ca kohë. dhe mbajeni pa lëvizur derisa disku të ndalojë Tregoni kujdes për dridhjet ose lëkundjet që plotësisht.
 • Page 44 Kjo do të anulojë gjithashtu Qarku i shkurtër i baterisë mund të shkaktojë edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe qarkullim të madh të rrymës elektrike, ngarkuesin. mbinxehje, djegie të mundshme dhe madje prishje.
 • Page 45 26. Në folenë e veglës mos vendosni pajisje të Ndezur Fikur Duke pulsuar tjera të ndryshme nga njësia me valë “Makita”. 75% deri 27. Mos e përdorni veglën me kapakun e folesë të 100% dëmtuar. Uji, pluhuri dhe papastërtitë që hyjnë në...
 • Page 46 çelësi i rrëshqitjes është në pozicionin e duhur Freni elektrik dhe nëse kthehet në pozicionin “FIKUR” kur shtypet pjesa e pasme e çelësit të rrëshqitjes. Vetëm për modelin GA021G / GA022G / GA023G KUJDES: Çelësi mund të bllokohet në Freni elektrik aktivizohet pas fikjes së veglës.
 • Page 47 Ndërkohë që mbani levën e çelësit dhe pozicionin MONTIMI e mbrojtëses së diskut siç përshkruhet në hapin 2, rrotulloni mbrojtësen e diskut drejt C, dhe më pas ndryshoni këndin e mbrojtëses së diskut sipas punës. KUJDES: Sigurohuni gjithmonë që vegla ►...
 • Page 48 Ezynut montojini në bosht në mënyrë të tillë që logoja hollë se 4 mm) 3. Disku i diamantit (4 mm Makita në dadon Ezynut të tregojë nga jashtë. ose më i trashë) 4. Flanxha e brendshme ► Fig.16: 1. Bllokimi i boshtit Instalimi i furçës me kupë...
 • Page 49 Instalimi i furçës së diskut me tela KUJDES: Mos e ndizni kurrë veglën kur është në kontakt me materialin e punës. Kjo mund të Aksesorë opsionalë shkaktojë lëndim të përdoruesit. KUJDES: KUJDES: Gjithmonë përdorni syze mbrojtëse Mos përdorni disk me furçë me tela ose një...
 • Page 50 SHËNIM: Për regjistrimin e veglës nevojitet fshesë Funksioni i aktivizimit të lidhjes me valë mundëson me korrent “Makita” që mbështet funksionin e përdorim të pastër dhe të rehatshëm. Duke lidhur një aktivizimit të lidhjes me valë.
 • Page 51 Shtypni butonin e aktivizimit të lidhjes me valë Instaloni njësinë me valë në vegël. në fshesën me korrent për 3 sekonda derisa llamba e Lidhni tubin e fshesës me korrent me veglën. aktivizimit të lidhjes me valë të pulsojë në të gjelbër. Më ►...
 • Page 52 Anulimi i regjistrimit të veglës për fshesën me korrent Kryeni procedurën e mëposhtme për anulimin e regjistrimit të veglës për fshesën me korrent. Instaloni bateritë në fshesën me korrent dhe në vegël. Vendoseni çelësin e pushimit në fshesën me korrent në “AUTO”. ►...
 • Page 53 Zgjidhja e problemeve për funksionin e aktivizimit të lidhjes me valë Përpara se të kërkoni riparime bëni inspektimet tuaja. Nëse zbuloni ndonjë problem që nuk shpjegohet në manual, mos u mundoni të çmontoni veglën. Por për riparime drejtojuni Qendrave të Autorizuara të Shërbimit Makita, duke përdorur gjithmonë pjesë zëvendësuese Makita.
 • Page 54 Përdorimi i aksesorëve apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar. Nëse keni nevojë për më shumë të dhëna në lidhje me aksesorët, pyesni qendrën vendore të shërbimit të Makita-s. •...
 • Page 55 БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Диаметър на диска 100 мм 115 мм 125 мм 100 мм 115 мм 125 мм (4″) (4-1/2″) (5″) (4″) (4-1/2″) (5″) Макс. дебелина на диска 6,4 мм...
 • Page 56 Общата стойност на вибрациите (сума от три осови вектора), определена съгласно EN60745-2-3: Работен режим: шлайфане на повърхности с нормална странична ръкохватка Модел Ниво на вибрации (a ): (m/s ) Коефициент на неопределе- ност (K): (m/s GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Работен режим: шлайфане на повърхности с антивибрационна странична ръкохватка...
 • Page 57 ЗАБЕЛЕЖКА: Обявената(ите) обща(и) стойност(и) на вибрациите е(са) измерена(и) в съответствие със стандартни методи за изпитване и може да се използва(т) за сравняване на инструменти. ЗАБЕЛЕЖКА: Обявената(ите) обща(и) стойност(и) на вибрациите може да се използва(т) също и за пред- варителна оценка на вредното въздействие. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото...
 • Page 58 Използвайте лични предпазни средства. В зави- Обратният удар е следствие от неправилната употреба симост от вида на приложението използвайте на електрическия инструмент и/или неспазване на реда маска за лице или предпазни очила. При необ- и условията за работа и може да бъде избегнат при ходимост...
 • Page 59 Използвайте само закрепващи фланци без Специфични предупреждения за безопасност повреди и с точните размери и форма за при почистване с телена четка: избрания диск. Правилните закрепващи фланци Имайте предвид, че телове падат от четката на диска осигуряват опора на диска и така нама- дори...
 • Page 60 редби за изхвърляне на акумулаторни батерии. за акумулаторната батерия 12. Използвайте батериите само с продуктите, опре- делени от Makita. Поставянето на батериите към Преди да използвате акумулаторната бате- неодобрени продукти може да предизвика пожар, рия, прочетете всички инструкции и преду- прегряване, взрив...
 • Page 61 устройство с голи ръце или метални акумулаторни батерии на Makita. При използване на материали. различни от акумулаторните батерии на Makita или стари 12. Винаги изваждайте батерията от продукта, акумулаторни батерии може да се получи пръскане на когато монтирате безжичното устройство.
 • Page 62 ОПИСАНИЕ НА Светлинни индикатори Оставащ заряд на батерията ФУНКЦИИТЕ Свети Изкл. Мига 75% до 100% ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте дали инструментът е изключен и касетата с акуму- 50% до 75% латорната батерия е извадена, преди да регу- лирате или проверявате дадена функция на 25% до...
 • Page 63 За да изключите инструмента, натиснете задния Електрическа спирачка край на плъзгащия превключвател и после го плъз- нете към положение „O (ИЗКЛ.)“. Само за модел GA021G / GA022G / GA023G ► Фиг.4: 1. Плъзгащ превключвател След изключване на инструмента се задейства Колело за регулиране на...
 • Page 64 Поставяне или сваляне на Поставяне или сваляне на диск предпазителя на диска с вдлъбнат център или ламелен диск ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При използване на Допълнителни аксесоари диск с вдлъбнат център, ламелен диск, гъвкав диск или кръгла телена четка, предпазителят ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При използване на...
 • Page 65 за рязане (по-тънък от 4 мм (5/32″)) Монтирайте вътрешния фланец, абразивния диск и 3. Абразивен диск за рязане (4 мм (5/32″) гайката Ezynut върху вала, така че логото на Makita или по-дебел) 4. Вътрешен фланец върху гайката Ezynut да е обърнато навън.
 • Page 66 Монтиране на телена четка Експлоатация Допълнителни аксесоари ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не трябва да ВНИМАНИЕ: Не използвайте четка, която е се налага да насилвате инструмента. Самото повредена или дебалансирана. При използване тегло на инструмента прилага достатъчен натиск. на повредена четка се увеличава опасността от Насилването...
 • Page 67 Работа с абразивен диск за ФУНКЦИЯ ЗА рязане/диамантен диск БЕЗЖИЧНО Допълнителни аксесоари АКТИВИРАНЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не „заклинвайте“ диска и не упражнявайте прекален натиск. Не Какво можете да правите се опитвайте да режете прекалено дълбоко. с функцията за безжично Прекомерният натиск върху диска увеличава нато- варването...
 • Page 68 Свържете маркуча на прахосмукачката с инструмента. ► Фиг.38 ЗАБЕЛЕЖКА: За регистриране на инструмента Поставете превключвателя за режима на е необходима прахосмукачка Makita, която под- готовност на прахосмукачката в положение „AUTO“ държа функцията за безжично активиране. (АВТОМАТИЧНО). ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да започнете регистрира- ►...
 • Page 69 Описание на състоянието на лампата за безжичното активиране ► Фиг.41: 1. Лампа за безжичното активиране Лампата за безжичното активиране показва състоянието на функцията за безжично активиране. Значението на състоянието на лампата можете да видите в таблицата по-долу. Състояние Лампа за безжичното активиране Описание...
 • Page 70 Преди да заявите ремонт, сами извършете проверка. Ако установите проблем, който не е обяснен в ръко- водството, не се опитвайте да разглобявате инструмента. Вместо това го занесете в някой от оторизираните сервизи на Makita, които винаги използват за ремонтите резервни части от Makita. Състояние на неизправност...
 • Page 71 Почистете капака против прах, ако обслужването или регулирането трябва да се е задръстен с прах или чужди тела. Ако про- извършват от упълномощен сервиз на Makita, като дължите да работите със задръстен капак против се използват резервни части от Makita.
 • Page 72 ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари или накрайници с вашия инстру- мент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или накрайници може да доведе до опасност от телесни повреди. Използвайте съответния аксесоар или накрайник само по предназначение.
 • Page 73 HRVATSKI (Originalne upute) SPECIFIKACIJE Model: GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Promjer ploče 100 mm 115 mm 125 mm 100 mm 115 mm 125 mm (4″) (4-1/2″) (5″) (4″) (4-1/2″) (5″) Maks. debljina ploče 6,4 mm 7,2 mm 6,4 mm...
 • Page 74 Ukupna vrijednost vibracija (troosni vektorski zbir) izračunata u skladu s EN60745-2-3: Način rada: brušenje površine s normalnom bočnom ručkom Model Emisija vibracija (a ): (m/s ) Neodređenost (K): (m/s GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Način rada: brušenje površine s antivibracijskom bočnom ručkom...
 • Page 75 UPOZORENJE: Emisija vibracija tijekom stvarnog korištenja električnog ručnog alata se može razli- kovati od deklariranih vrijednosti emisije, ovisno o načinu na koji se alat rabi, posebice ovisno o tome kakav se izradak izrađuje. UPOZORENJE: Nemojte zaboraviti da identificirate sigurnosne mjere zaštite rukovatelja koje se teme- lje na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima korištenja (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa, poput vremena kada je alat isključen i kada on radi u praznom hodu, a također i vrijeme okidanja).
 • Page 76 13. Redovito čistite ventilacijske otvore električ- Štitnik se mora čvrsto montirati na električni nog ručnog alata. Ventilator motora će uvući pra- ručni alat i namjestiti tako da bude maksi- malno siguran, tako da najmanji dio ploče šinu u kućište, a prekomjerno nakupljanje metalne bude izložen prema rukovatelju.
 • Page 77 20. Nemojte nositi platnene rukavice tijekom rada. 12. Upotrebljavajte baterije samo s proizvodima Vlakna iz platnenih rukavica mogu ući u alat, što koje je odobrila tvrtka Makita. Umetanje bate- uzrokuje pucanje alata. rija u neprikladne proizvode može dovesti do požara, prekomjerne topline, eksplozije ili curenja ČUVAJTE OVE UPUTE.
 • Page 78 Makita. Upotreba baterija koje nisu origi- koji ima oštar rub. nalne baterije Makita ili su izmijenjene može dovesti 16. Uvijek zatvorite poklopac utora prilikom rada. do rasprskavanja baterije i uzrokovati požar, tjelesnu 17. Nemojte uklanjati bežičnu jedinicu iz utora dok ozljedu ili štetu.
 • Page 79 Sustav zaštite alata/baterije FUNKCIONALNI OPIS Ovaj alat sadrži sustav zaštite alata/baterije. Sustav automatski prekida napajanje motora da bi produžio OPREZ: Prije podešavanja ili provjere rada vijek trajanja alata i baterije. Alat automatski prestaje alata obavezno provjerite je li stroj isključen i raditi ako se alat ili baterija nađu u nekom od sljedećih baterija uklonjena.
 • Page 80 Električna kočnica NAPOMENA: Štitnik ploče pritisnite ravno dolje. U protivnom štitnik ploče nećete moći do kraja gurnuti. Isključivo za model GA021G/GA022G/GA023G Dok držite ručicu za blokadu i štitnik ploče postav- Električna kočnica uključuje se nakon isključenja alata. ljene na način opisan u 2. koraku, okrećite štitnik ploče Kočnica ne radi kada je napajanje isključeno, primjerice...
 • Page 81 Za skidanje ploče učinite isto obrnutim redoslijedom. 3. Unutarnja prirubnica 4. Vratilo Postavljanje ili uklanjanje savitljive Postavite unutarnju prirubnicu, abrazivnu ploču i Ezynut maticu na vreteno tako da je logotip tvrtke Makita na ploče Ezynut matici okrenut prema van. ► Sl.16: 1. Blokada vretena Dodatni pribor Čvrsto pritisnite tipku blokade i zategnite Ezynut maticu...
 • Page 82 ► Sl.19: 1. Sigurnosna matica 2. Abrazivna rezna Spajanje usisavača ploča/dijamantna ploča 3. Unutarnja pri- rubnica 4. Štitnik ploče za abrazivnu reznu Dodatni pribor ploču/dijamantnu ploču UPOZORENJE: Nikada nemojte usisavati Za postavljanje slijedite upute za koljenastu brusnu ploču. metalne čestice koje nastaju brušenjem / reza- Smjer postavljanja sigurnosne matice I unutarnje njem / finim brušenjem.
 • Page 83 Rad s abrazivnom reznom/ FUNKCIJA AKTIVACIJE dijamantnom pločom BEŽIČNE JEDINICE Dodatni pribor Što možete raditi s funkcijom UPOZORENJE: Nemojte „zaglavljivati” ploču aktivacije bežične jedinice niti primjenjivati prekomjerni pritisak. Nemojte pokušavati napraviti preduboki rez. Prekomjerno naprezanje povećava opterećenje i osjetljivost na Funkcija aktivacije bežične jedinice omogućuje čist i uvijanje ili zaglavljivanje ploče pri rezanju, kao i ugodan rad.
 • Page 84 ► Sl.40: 1. Gumb za aktivaciju bežične jedinice 2. Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice NAPOMENA: Za registraciju alata potreban je usisi- vač prašine Makita koji podržava funkciju aktivacije Povucite uključno/isključnu sklopku na alatu. bežične jedinice. Provjerite radi li usisivač prašine dok se povlači NAPOMENA: Prije registracije alata umetnite bežičnu...
 • Page 85 Opis statusa žaruljice za aktivaciju bežične jedinice ► Sl.41: 1. Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice prikazuje status funkcije aktivacije bežične jedinice. Značenje statusa žaru- ljice možete pogledati u tablici u nastavku. Status Žaruljica za aktivaciju bežične jedinice Opis Boja Trajanje...
 • Page 86 Prije nego zatražite popravak, sami pregledajte stroj. Ako pronađete problem za koji ne postoji objašnjenje u upu- tama, nemojte pokušavati rastaviti alat. Umjesto toga obratite se ovlaštenom servisnom centru tvrtke Makita koji za popravke uvijek koristi zamjenske dijelove tvrtke Makita.
 • Page 87 Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzročiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu. Ako vam je potrebna pomoć za više detalja u pogledu ovih dodatnih pribora, obratite se najbližem Makita servisnom centru.
 • Page 88 МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Дијаметар на тркало 100 мм 115 мм 125 мм 100 мм 115 мм 125 мм (4″) (4-1/2″) (5″) (4″) (4-1/2″) (5″) Макс. дебелина на тркалото 6,4 мм 7,2 мм...
 • Page 89 Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума на три оски) одредена во согласност со EN60745-2-3: Работен режим: брусење површина со нормален страничен држач Модел Ширење вибрации (a ): (м/с ) Отстапување (K): (м/с GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Работен режим: брусење површина со антивибрациски страничен држач...
 • Page 90 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Јачината на вибрациите при фактичкото користење на алатот може да се разликува од номиналната вредност(и), зависно од начинот на којшто се користи алатот, особено од тоа како вид работен материјал се обработува. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Погрижете се да ги утврдите безбедносните мерки за заштита на лицето кое...
 • Page 91 Не одложувајте го алатот додека додатокот Безбедносни предупредувања специфични за не сопре сосема. Вртливиот додаток може да брусење и абразивно сечење: ја зафати површината и да го извлече алатот Користете само типови тркала што се од контрола. препорачани за вашиот алат и специфичниот 12.
 • Page 92 Прицврстете ги плочите или материјалите 10. Почитувајте ги упатствата на производителот што се преголеми за да го намалите ризикот за правилно монтирање и користење на од заглавување на тркалото и повратен удар. камењата. Бидете внимателни кога ракувате со камењата и кога ги одложувате. Големите...
 • Page 93 предизвика голем проток на електрична батерии на Makita. Користењето неоригинални батерии енергија, прегревање, можни изгореници, па на Makita или батерии што се изменети може да резултира дури и пад на напојувањето. со распукување на батеријата, предизвикувајќи пожар, Не складирајте и не користете ги алатот...
 • Page 94 ► Сл.2: 1. Индикаторски ламбички 2. Копче за проверка без статика. 26. Не вметнувајте други уреди освен Индикаторски ламбички Преостанат безжичниот уред на Makita во отворот на капацитет алатот. 27. Не користете го алатот со оштетен капак на Запалено Исклучено...
 • Page 95 Вклучување Индикаторски ламбички Преостанат капацитет ВНИМАНИЕ: Пред да ја монтирате Запалено Исклучено Трепка батеријата во алатот, секогаш проверувајте Батеријата дали функционира правилно клизниот можеби е прекинувач и дали се враќа во положбата неисправна. „OFF“ кога ќе се притисне задниот дел од клизниот...
 • Page 96 Електрична сопирачка НАПОМЕНА: Рамно притиснете го надолу штитникот за тркало. Во спротивно, нема да може целосно да го притиснете штитникот за тркало. Само за моделот GA021G/GA022G/GA023G Електричната сопирачка се активира по Додека ја одржувате позицијата на лостот исклучување на алатот.
 • Page 97 Ставање и вадење флекси-тркало 3. Внатрешна фланша 4. Вретено Монтирајте ги внатрешната фланша, абразивното Опционален прибор тркало и Ezynut на вретеното така што логото Makita ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: на Ezynut да е свртено нанадвор. Секогаш користете ► Сл.16: 1. Забравник на вретеното...
 • Page 98 За модел од 115 мм/125 мм РАБОТЕЊЕ Кога се монтира абразивното тркало за сечење: ► Сл.22: 1. Навртка за стегање 2. Абразивно ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не би тркало за сечење (потенко од 4 мм) требало да се применува сила врз алатот. 3.
 • Page 99 Работа со тркало за абразивно ФУНКЦИЈА ЗА сечење/дијамантско тркало АКТИВИРАЊЕ НА Опционален прибор БЕЗЖИЧНИОТ УРЕД ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не заглавувајте го тркалото и не притискајте прекумерно. Не обидувајте Што може да направите со се да сечете предлабоко. Пренапрегнувањето на тркалото функцијата за активирање на го...
 • Page 100 Монтирајте го безжичниот уред на алатот. Поврзете го цревото од вакуумската НАПОМЕНА: За регистрација на алатот е правосмукалка со алатот. потребна вакуумска правосмукалка на Makita ► Сл.38 што ја поддржува функцијата за активирање на Поставете го прекинувачот за режим на...
 • Page 101 Опис на статусот на ламбичката за активирање на безжичниот уред ► Сл.41: 1. Ламбичка за активирање на безжичниот уред Ламбичката за активирање на безжичниот уред го покажува статусот на функцијата за активирање на безжичниот уред. Погледнете ја табелата подолу за значењето на статусот на ламбичката. Статус...
 • Page 102 Пред да нарачате поправка, прво сами проверете ја состојбата. Ако најдете проблем што не е објаснет во упатството, не обидувајте се да го расклопите алатот. Наместо тоа, побарајте помош од овластените сервисни центри на Makita и секогаш користете делови за замена и поправка од Makita. Состојба на аномалии...
 • Page 103 на производот, поправките, одржувањата или прав може да го оштети алатот. Ако продолжите дотерувањата треба да се вршат во овластени со работа со затнат капак за прав, може да се сервисни центри на Makita, секогаш со резервни оштети алатот. делови од Makita. 103 МАКЕДОНСКИ...
 • Page 104 дефиниран во упатството. Со користење друг прибор или додатоци може да се изложите на ризик од телесни повреди. Користете ги приборот и додатоците само за нивната назначена намена. Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, прашајте во локалниот сервисен центар на Makita. •...
 • Page 105 СРПСКИ (Оригинално упутство) ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел: GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Пречник плоче 100 мм 115 мм 125 мм 100 мм 115 мм 125 мм (4″) (4-1/2″) (5″) (4″) (4-1/2″) (5″) Макс. дебљина плоче 6,4 мм 7,2 мм 6,4 мм...
 • Page 106 Укупна вредност вибрација (векторски збир по три осе) одређена је према стандарду EN60745-2-3: Режим рада: брушење површине помоћу стандардног бочног рукохвата (дршке) Модел Вредност емисије вибрација Несигурност (K): (м/с ) : (м/с GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Режим рада: брушење површине помоћу антивибрационог бочног рукохвата (дршке) Модел...
 • Page 107 УПОЗОРЕЊЕ: Вредност емисије вибрација током стварне примене електричног алата може се разликовати од декларисане вредности у зависности од начина на који се користи алат, а посебно која врста предмета се обрађује. УПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да сте идентификовали безбедносне мере за заштиту руковаоца које су засноване...
 • Page 108 10. Електрични алат држите искључиво за изоловане Немојте прикључивати лист тестере за рукохвате када обављате радове при којима резање дрвета или других материјала. Такве постоји могућност да резни алат додирне скривене тестере често стварају повратни удар и доводе водове. Контакт са каблом под напоном ставља под до...
 • Page 109 Не започињите поново резање у предмету Немојте да остављате укључен алат. Алат обраде. Пустите да плоча достигне пуну укључите само када га држите рукама. брзину и пажљиво поново уведите алат у Предмет обраде не додирујте одмах после рез. Плоча може да се блокира, издиже или завршеног...
 • Page 110 којим проводним материјалом. Избегавајте складиштење улошка ПАЖЊА: Користите само оригиналне Makita батерије у кутији са другим металним батерије. Коришћење Makita батерија које нису предметима као што ексери, новчићи итд. оригиналне или батерија које су измењене може Немојте да излажете уложак батерије...
 • Page 111 Светли Искључено Трепће 26. У отвор на алату не стављајте друге уређаје Од 75% до сем Makita бежичне јединице. 100% 27. Не користите алат ако је поклопац отвора Од 50% до оштећен. Вода, прашина и прљавштина који уђу у отвор могу да изазову квар.
 • Page 112 „OFF“ (искључено) када притиснете задњу Електрична кочница страну клизног прекидача. ПАЖЊА: Прекидач може да буде закључан у Само за модел GA021G / GA022G / GA023G положају „ON“ (укључивање) за удобнији рад Електрична кочница се активира након оператера приликом дуге употребе. Будите...
 • Page 113 СКЛАПАЊЕ НАПОМЕНА: Притисните штитник плоче до краја. У супротном нећете моћи да окренете штитник плоче. ПАЖЊА: Пре подешавања или провере Да бисте скинули штитник плоче, примените обрнути функција алата увек проверите да ли је алат редослед. искључен и да ли је уложак батерије уклоњен. Постављање...
 • Page 114 За модел од 115 мм (4–1/2″) / 125 мм (5″) прирубница 4. Вретено Поставите унутрашњу прирубницу, абразивну плочу Приликом постављања брусне плоче за и Ezynut на осовину тако да Makita логотип на Ezynut одсецање: матици буде окренут ка споља. ► Слика22: 1. Сигурносни навртањ 2. Брусна...
 • Page 115 Постављање жичане четке у РАД облику купе УПОЗОРЕЊЕ: Током рада никада не Опциони додатни прибор употребљавајте силу. Сама тежина алата обезбеђује довољан притисак. У случају ПАЖЊА: Не употребљавајте четку која је претераног притиска постоји опасност да се плоча оштећена или неуравнотежена. Ако користите распадне.
 • Page 116 Рад са брусном плочом за ФУНКЦИЈА БЕЖИЧНОГ одсецање / дијамантском плочом АКТИВИРАЊА Опциони додатни прибор Шта све можете да радите са УПОЗОРЕЊЕ: Не „ометајте“ плочу и не функцијом бежичног активирања примењујте превелики притисак. Не покушавајте да направите превише дубоки рез. Пренапрезање плоче...
 • Page 117 Регистрација алата за усисивач ► Слика40: 1. Дугме за бежично активирање 2. Лампица за бежично активирање НАПОМЕНА: За регистрацију алата је потребан Makita Повуците окидач прекидача на алату. усисивач који подржава функцију бежичног активирања. Проверите да ли усисивач ради када се притисне...
 • Page 118 Опис статуса лампице за бежично активирање ► Слика41: 1. Лампица за бежично активирање Лампица за бежично активирање приказује статус функције бежичног активирања. У табели испод су наведена значења статуса лампице. Статуc Лампица за бежично активирање Опис Боја Трајање Сија Трепће Мировање...
 • Page 119 Пре него што затражите поправку, најпре сами извршите преглед. Уколико наиђете на проблем који није објашњен у упутству, не покушавајте да расклопите алат. Уместо тога тражите поправке од овлашћених сервисних центара Makita и увек користите оригиналне Makita резервне делове приликом поправки. Неисправно стање...
 • Page 120 делова Makita. ОПЦИОНИ ПРИБОР ПАЖЊА: Ова опрема и прибор су предвиђени за употребу са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Користите делове прибора или опрему искључиво за предвиђену намену.
 • Page 121 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Diametrul discului 100 mm 115 mm 125 mm 100 mm 115 mm 125 mm (4″) (4-1/2″) (5″) (4″) (4-1/2″) (5″) Grosimea maximă a discului 6,4 mm 7,2 mm 6,4 mm...
 • Page 122 Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) determinată conform EN60745-2-3: Mod de lucru: rectificare plană cu mâner lateral normal Model Emisie de vibraţii (a ) : (m/s ) Marjă de eroare (K): (m/s GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Mod de lucru: rectificare plană cu mâner lateral contra vibraţiilor Model Emisie de vibraţii (a...
 • Page 123 AVERTIZARE: Nivelul de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea (valo- rile) nivelului declarat, în funcţie de modul în care unealta este utilizată, în special ce fel de piesă este prelucrată. AVERTIZARE: Asiguraţi-vă că identificaţi măsurile de siguranţă pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiţii reale de utilizare (luând în considerare toate părţile ciclului de operare, precum timpii în care unealta a fost oprită, sau a funcţionat în gol, pe lângă...
 • Page 124 Nu aşezaţi niciodată scula electrică înainte Avertismente privind siguranţa comune operaţiuni- de oprirea completă a accesoriului. Accesoriul lor de polizare şi tăiere abrazivă: aflat în rotaţie ar putea apuca suprafaţa şi trage de Utilizaţi numai tipurile de discuri care sunt maşina electrică...
 • Page 125 Sprijiniţi panourile sau orice piesă de prelucrat 10. Respectaţi instrucţiunile producătorului cu de dimensiuni mari pentru a minimiza riscul de privire la montarea şi utilizarea corectă a înţepenire şi recul al discului. Piesele de pre- discurilor. Manipulaţi şi depozitaţi cu atenţie discurile.
 • Page 126 Un scurtcircuit al acumulatorului poate ATENŢIE: Folosiţi numai acumulatori Makita provoca un flux puternic de curent electric, originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi supraîncălzire, posibile arsuri şi chiar defecta- acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, rea maşinii.
 • Page 127 între 50% şi 26. Nu introduceţi în fanta de pe maşină alte dis- pozitive în afară de unitatea wireless Makita. între 25% şi 27. Nu utilizaţi maşina dacă clapeta de închidere a fantei este deteriorată. Apa, praful şi murdăria între 0% şi...
 • Page 128 ţionarea corectă a comutatorului glisant şi reve- nirea acestuia în poziţia „OFF” (oprit) atunci când se apasă partea din spate a comutatorului glisant. Numai pentru modelul GA021G / GA022G / GA023G ATENŢIE: Comutatorul poate fi blocat în pozi- Frâna electrică este activată după oprirea maşinii.
 • Page 129 ASAMBLARE NOTĂ: Împingeți complet apărătoarea discului. În caz contrar, nu veți putea roti apărătoarea discului. Pentru a scoate apărătoarea discului, executați în ATENŢIE: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina ordine inversă operațiile de instalare. este oprită şi cartuşul acumulatorului este scos înainte de a ajusta sau verifica funcţionarea Montarea sau demontarea discului maşinii.
 • Page 130 4. Arbore Montaţi flanşa interioară, discul abraziv şi Ezynut pe ax, La instalarea discului abraziv de retezat: astfel încât logo-ul Makita de pe Ezynut să fie orientat ► Fig.22: 1. Contrapiuliţă 2. Disc abraziv de retezat spre exterior. (mai subţire 4 mm (5/32″)) 3. Disc abraziv ►...
 • Page 131 Montarea periei de disc din sârmă ATENŢIE: Nu porniţi niciodată maşina atunci când aceasta se află în contact cu piesa de prelu- Accesoriu opţional crat, deoarece poate vătăma operatorul. ATENŢIE: Purtaţi întotdeauna ochelari de pro- ATENŢIE: Nu utilizaţi o perie de disc din tecţie şi o mască...
 • Page 132 ► Fig.32 Pentru a utiliza funcţia de activare wireless, pregătiţi NOTĂ: Pentru înregistrarea maşinii este necesar următoarele elemente: un aspirator Makita care acceptă funcţia de activare • O unitate wireless (accesoriu opţional) wireless. • Un aspirator care acceptă funcţia de activare NOTĂ: Finalizaţi instalarea unităţii wireless la maşină...
 • Page 133 Dacă doriţi să activaţi aspiratorul odată cu operaţia de NOTĂ: Lampa de activare wireless de pe maşină va comutare a maşinii, finalizaţi mai întâi înregistrarea înceta să lumineze intermitent cu albastru atunci când maşinii. nu există funcţionare timp de 2 ore. În acest caz, Instalaţi acumulatorii la aspirator şi la maşină.
 • Page 134 Descrierea stării lămpii de activare wireless ► Fig.41: 1. Lampă de activare wireless Lampa de activare wireless indică starea funcţiei de activare wireless. Consultaţi tabelul de mai jos pentru semnifica- ţia stării lămpii. Stare Lampă de activare wireless Descriere Culoare Durată...
 • Page 135 Înainte de a solicita reparaţii, efectuaţi mai întâi propria inspecţie. În cazul în care găsiţi o problemă care nu este explicată în manual, nu încercaţi să demontaţi echipamentul. În schimb, adresaţi-vă Centrelor de service autorizate Makita, utilizând întotdeauna piese de schimb Makita pentru reparaţii. Stare de anormalitate Cauză...
 • Page 136 ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumneavoastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat.
 • Page 137 УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Діаметр круга 100 мм 115 мм 125 мм 100 мм 115 мм 125 мм (4″) (4-1/2″) (5″) (4″) (4-1/2″) (5″) Макс. товщина круга 6,4 мм 7,2 мм 6,4 мм...
 • Page 138 Загальна величина вібрації (векторна сума трьох напрямків) визначена згідно з EN60745-2-3: Режим роботи: шліфування поверхні за допомогою звичайної бокової рукоятки Модель Розповсюдження вібрації Похибка (K): (м/с ): (м/с GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Режим роботи: шліфування поверхні за допомогою вібростійкої бокової рукоятки...
 • Page 139 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов використання вібрація під час фактичної роботи електро- інструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації; особливо сильно на це впиває тип деталі, що оброблюється. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповіда- тимуть умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, як-от час, коли...
 • Page 140 Використовуйте засоби індивідуального Причинами віддачі є неправильне користування захисту. Відповідно до ділянки застосування електроінструментом та/або неправильні умови чи необхідно користуватися захисним щитком порядок експлуатації; її можна уникнути, вживши або захисними окулярами. За необхідності запобіжних заходів, зазначених нижче. носіть пилозахисну маску, засоби захисту Міцно...
 • Page 141 Обов’язково використовуйте неушкоджені Спеціальні попередження про необхідну обереж- фланці кругів, розмір та форма яких відпо- ність під час зачищення металевою щіткою: відають обраному кругу. Правильно підібрані Пам’ятайте, що від щітки відлітають уламки фланці добре підтримують круг і таким чином дроту, навіть під час звичайної роботи. Не зменшують...
 • Page 142 касети з акумулятором акумуляторів. 12. Використовуйте акумулятори лише з Перед тим як користуватися касетою з аку- виробами, указаними компанією Makita. мулятором, слід прочитати всі інструкції та Установлення акумуляторів у невідповідні застережні знаки щодо (1) зарядного при- вироби може призвести до пожежі, надмірного...
 • Page 143 Використовуйте тільки акуму- том. Будьте уважні, щоб не впустити або не лятори Makita. Використання акумуляторів, інших вдарити бездротовий модуль. ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуля- Не торкайтеся контактів бездротового торів, конструкцію яких було змінено, може призве- модуля голими руками або металевими...
 • Page 144 ОПИС РОБОТИ Індикаторні лампи Залишковий ресурс Горить Вимк. Блимає ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, що прилад вимкнено, а касету з акумулятором від 75 до знято, перед регулюванням або перевіркою 100% функціонування інструмента. від 50 до Встановлення та зняття касети з від 25 до акумулятором...
 • Page 145 нувши на його задню частину. Для неперервної Електричне гальмо роботи натисніть на передню частину повзункового перемикача, щоб заблокувати його. Тільки для моделі GA021G / GA022G / GA023G Щоб вимкнути інструмент, натисніть на задню частину повзункового перемикача, а потім пере- Електричне гальмо активується після вимикання...
 • Page 146 Встановлення або зняття Встановлення або зняття круга захисного кожуха круга з заглибленим центром або пелюсткового диска ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При використанні круга Додаткове приладдя з заглибленим центром, пелюсткового диска, гнучкого круга або дискової дротяної щітки ПОПЕРЕДЖЕННЯ: При використанні круга встановлюйте захисний кожух круга таким з...
 • Page 147 ► Рис.22: 1. Контргайка 2. Абразивний відріз- Установіть внутрішній фланець, абразивний диск та ний круг (з товщиною до 4 мм (5/32″)) гайку Ezynut на шпиндель, щоб логотип Makita на 3. Абразивний відрізний круг (з тов- гайці Ezynut був направлений назовні.
 • Page 148 Установлення чашоподібної РОБОТА дротяної щітки ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не потрібно прикла- Додаткове приладдя дати силу до інструмента. Вага інструмента забезпечує достатній тиск. Прикладання сили та ОБЕРЕЖНО: Не використовуйте пошкод- надмірний тиск можуть призвести до небезпечної жену або розбалансовану щітку. Використання поломки круга. пошкодженої...
 • Page 149 Робота з абразивним відрізним УВАГА: Не прикладайте надмірний тиск, від якого дроти можуть сильно погнутися під час кругом / алмазним диском використання дискової дротяної щітки. Це може призвести до передчасного виходу з ладу. Додаткове приладдя Приклад використання: робота з дисковою дро- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не...
 • Page 150 З’єднайте шланг пилососа з інструментом. ► Рис.38 ПРИМІТКА: Для реєстрації інструмента потрібно Установіть перемикач режиму очікування на мати пилосос Makita, який підтримує функцію пилососі в положення «AUTO». бездротової активації. ► Рис.39: 1. Перемикач режиму очікування ПРИМІТКА: Установіть бездротовий модуль в...
 • Page 151 Опис стану індикатора бездротової активації ► Рис.41: 1. Індикатор бездротової активації Індикатор бездротової активації відображає стан функції бездротової активації. Значення стану індикатора див. у таблиці нижче. Стан Індикатор бездротової активації Опис Колір Тривалість Увімк. Блимає Режим Синій 2 години Доступна бездротова активація пилососа. Індикатор автома- очікування...
 • Page 152 Перш ніж звертатися з приводу ремонту інструмента, проведіть його перевірку самостійно. У разі виявлення несправ- ності, яку не описано в цьому посібнику, не намагайтеся розібрати інструмент. Натомість зверніться до авторизова- них сервісних центрів Makita та використовуйте для ремонту тільки запасні частини виробництва компанії Makita. Стан відхилення від норми...
 • Page 153 кришкою може призвести до пошкодження інструмента. ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використовувати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь-якого іншого додаткового та допоміжного обладнання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне обладнання лише за призначенням.
 • Page 154 РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Диаметр диска 100 мм 115 мм 125 мм 100 мм 115 мм 125 мм (4 дюйма) (4-1/2 (5 дюйма) (4 дюйма) (4-1/2 (5 дюйма) дюйма) дюйма) Макс. толщина диска...
 • Page 155 Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям), определенное в соответствии с EN60745-2-3: Рабочий режим: шлифование поверхности с использованием обычной боковой ручки Модель Распространение вибрации Погрешность (K): (м/с ) : (м/с GA021G GA022G GA023G GA024G GA025G GA026G Рабочий режим: шлифование поверхности с использованием антивибрационной боковой ручки...
 • Page 156 ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования электро- инструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали. ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основан- ные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких...
 • Page 157 Посторонние лица должны находиться на Не становитесь на возможной траектории дви- безопасном расстоянии от рабочей зоны. жения инструмента в случае отдачи. При отдаче Любой приближающийся к рабочему месту инструмент сместится в направлении, противопо- человек должен предварительно надеть ложном вращению диска в момент застревания. индивидуальные...
 • Page 158 Не становитесь на возможной траектории Будьте осторожны во избежание повреж- движения вращающегося диска и позади дения шпинделя, фланца (особенно его него. Если во время работы диск движется от установочной поверхности) или контргайки. Повреждения этих деталей могут привести к вас, то при отдаче вращающийся диск и инстру- мент...
 • Page 159 аккумулятора или ударять его твердым взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж- предметом. Это может привести к пожару, дению имущества. Это также автоматически анну- перегреву или взрыву. лирует гарантию Makita на инструмент и зарядное Не используйте поврежденный аккумуля- устройство Makita. торный блок. 159 РУССКИЙ...
 • Page 160 26. Не вставляйте в гнездо на инструменте ванные устройства. При использовании авто- никаких других устройств, кроме беспрово- матизированных устройств могут возникнуть дного блока Makita. сбои или ошибки. 27. Не используйте инструмент с поврежден- Не используйте беспроводной блок в ной крышкой гнезда. В гнездо может попасть...
 • Page 161 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Индикаторы Уровень заряда Горит Выкл. Мигает ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или провер- кой функций инструмента обязательно убедитесь, Возможно, что он выключен и его аккумуляторный блок снят. аккумулятор- ная батарея неисправна. Установка или снятие блока аккумуляторов ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий экс- плуатации...
 • Page 162 Для включения инструмента переместите ползун- Электрический тормоз ковый переключатель в положение “I (ВКЛ.)”, нажав на заднюю часть переключателя. Для непрерывной Только для модели GA021G / GA022G / GA023G работы нажмите на переднюю часть ползункового Электрический тормоз активируется после выключе- переключателя для его фиксации.
 • Page 163 Для диска с утопленным центром, Установка и снятие гибкого диска откидного круга, гибкого диска, Дополнительные принадлежности дисковой проволочной щетки / абразивного отрезного диска, ОСТОРОЖНО: При установке на инстру- мент гибкого диска обязательно используйте алмазного диска прилагаемый кожух. Во время работы диск может...
 • Page 164 4. Внутренний фланец Установите внутренний фланец, абразивный диск Для модели 115 мм (4 - 1/2 дюйма)/ и гайку Ezynut на шпиндель таким образом, чтобы логотип «Makita» на гайке Ezynut был направлен 125 мм (5 дюймов) наружу. ► Рис.16: 1. Фиксатор вала...
 • Page 165 Подключение пылесоса Шлифовка и зачистка ► Рис.27 Дополнительные принадлежности Включите инструмент, а затем прижмите диск или ОСТОРОЖНО: Не используйте пылесос круг к обрабатываемой детали. для удаления металлических частиц, обра- Обычно следует держать край диска или круга под зовавшихся в результате шлифования/резки/ углом...
 • Page 166 Чтобы использовать функцию беспроводной актива- ции, подготовьте следующие компоненты: • Беспроводной блок (Дополнительные ПРИМЕЧАНИЕ: Для регистрации инструмента принадлежности) необходим пылесос Makita, поддерживающий • Пылесос, который поддерживает функцию функцию беспроводной активации. беспроводной активации ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом регистрации Обзор настройки функции беспроводной активации...
 • Page 167 Если необходимо активировать пылесос одновре- Потяните триггерный переключатель инстру- менно с переключением инструмента, сначала мента. Проверьте, работает ли пылесос при нажатии завершите регистрацию инструмента. триггерного переключателя. Установите аккумулятор в пылесос и Чтобы остановить беспроводную активацию пыле- инструмент. соса, нажмите кнопку беспроводной активации на инструменте.
 • Page 168 Описание статуса лампы беспроводной активации ► Рис.41: 1. Лампа беспроводной активации Лампа беспроводной активации отображает состояние функции беспроводной активации. Значения состоя- ния лампы см. в таблице ниже. Состояние Лампа беспроводной активации Описание Цвет Продол- житель- Вкл Мигает ность Ожидание Синий 2 часа...
 • Page 169 Прежде чем обращаться по поводу ремонта, проведите осмотр самостоятельно. Если обнаружена неисправ- ность, не указанная в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Обратитесь в один из авторизован- ных сервисных центров Makita, в которых для ремонта всегда используются оригинальные детали Makita. Состояние неисправности...
 • Page 170 При засорении пылезащит- гое техобслуживание или регулировку необходимо ного кожуха пылью или посторонними веще- производить в уполномоченных сервис-центрах ствами очистите его. Продолжение эксплуатации Makita, с использованием только сменных частей с засоренным пылезащитным кожухом приведет к производства Makita. повреждению инструмента. 170 РУССКИЙ...
 • Page 171 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособле- ние только по указанному назначению. Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь...
 • Page 172 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885796-963 EN, SL, SQ, BG, HR, МК, SR, RO, UK, RU www.makita.com 20200227...