Download Print this page

Äänet; Tekniset Tiedot; Tietoja Testilaitokselle - AEG RDB424E1AW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
60
www.aeg.com
9. ÄÄNET
CLICK!

10. TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot on merkitty laitteen
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
Laitteen mukana toimitetun
energialuokkamerkinnän QR-koodi
sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on
EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen
suorituskykytiedot. Säilytä
energialuokkamerkintää yhdessä
käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän
laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen
kanssa.

11. TIETOJA TESTILAITOKSELLE

Laitteen asennus- ja valmistelutoimet
EcoDesign-tarkistusta varten tulee
suorittaa standardin EN 62552
mukaisesti. Noudatettavat
ilmanvaihtovaatimukset, asennuspaikan
SSSRRR!
BLUBB!
Joitakin tietoja on saatavilla myös
EPREL:issä käyttämällä linkkiä
eprel.ec.europa.eu sekä laitteen
arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja
tuotenumeroa.
Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on
saatavilla osoitteesta
www.theenergylabel.eu .
mitat sekä takaosan vähimmäisetäisyydet
on annettu tämän ohjekirjan luvussa 3.
Valmistajalta on saatavilla lisätietoa sekä
kuljetusohjeet.
BRRR!
HISSS!
https://

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG RDB424E1AW

  Related Manuals for AEG RDB424E1AW

  Related Content for AEG RDB424E1AW

This manual is also suitable for:

Rdb424f1awRdb424e1axRds824ecawRds824exaw