Download Print this page

Husqvarna ST 124 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EN
Operator's manual
BS
Korisnički priručnik
BG
Ръководство за експлоатация
HR
Priručnik za korištenje
CS
Návod k použití
DA
Brugsanvisning
NL
Gebruiksaanwijzing
ET
Kasutusjuhend
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
DE
Bedienungsanweisung
EL
Οδηγίες χρήσης
HU
Használati utasítás
IT
Manuale dell'operatore
LV
Lietošanas pamācība
LT
Operatoriaus vadovas
NO
Bruksanvisning
PL
Instrukcja obsługi
PT
Manual do utilizador
RO
Instrucţiuni de utilizare
RU
Руководство по эксплуатации
SR
Priručnik za rukovaoca
SK
Návod na obsluhu
SL
Navodila za uporabo
ES
Manual de usuario
SV
Bruksanvisning
TR
Kullanım kılavuzu
UK
Посібник користувача
7-21
22-37
38-55
56-70
71-86
87-101
102-118
119-133
134-148
149-166
167-184
185-202
203-219
220-236
237-253
254-269
270-284
285-301
302-318
319-335
336-353
354-368
369-385
386-402
403-419
420-434
435-449
450-467
ST 124

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna ST 124

  Related Manuals for Husqvarna ST 124

  Summary of Contents for Husqvarna ST 124

 • Page 1 ST 124 Operator's manual 7-21 Korisnički priručnik 22-37 Ръководство за експлоатация 38-55 Priručnik za korištenje 56-70 Návod k použití 71-86 Brugsanvisning 87-101 Gebruiksaanwijzing 102-118 Kasutusjuhend 119-133 Käyttöohje 134-148 Manuel d'utilisation 149-166 Bedienungsanweisung 167-184 Οδηγίες χρήσης 185-202 Használati utasítás 203-219 Manuale dell'operatore 220-236 Lietošanas pamācība...
 • Page 2 21 22...
 • Page 7 Contents Introduction..............7 Troubleshooting............17 Safety................8 Transportation, storage and disposal......19 Assembly..............12 Technical data.............. 19 Operation..............13 EC Declaration of Conformity........21 Maintenance..............15 Introduction Product overview (Fig. 1) Symbols on the product 1. Auger engagement 2. Drive speed control lever Note: If the decals on the product are damaged, contact 3.
 • Page 8 Manufacturer (Fig. 20) Move slowly rearward. (Fig. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Fig. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Product liability protection. As referred to in the product liability laws, we are not (Fig.
 • Page 9 containers on the ground, away from your • Never operate the machine at high transport speeds vehicle, before filling. on slippery surfaces. Look behind and use care when operating in reverse. • When practical, remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the •...
 • Page 10 installation of attachments and accessories. Only the product. Make sure that a person in adjacent use approved attachments and accessories. area knows that you will use the product. • Do not use a damaged product. Obey the • Refer to national or local laws. They can prevent or maintenance schedule.
 • Page 11 Personal protective equipment • Never operate the product at high transport speeds on slippery surfaces. Look behind and use care Always use the correct personal protective equipment when operating in reverse. when you operate the product. This includes, at • Disengage power to the augers when the product is minimum, sturdy footwear, eye protection and hearing transported or not in use.
 • Page 12 defects and other reproductive harm. For • Do not start the product if there is fuel or engine oil on the product. Remove the unwanted fuel/oil and let more information go to www.P65Warnings.ca.gov. the product dry. • If you spill fuel on your clothing, change clothing Safety instructions for maintenance immediately.
 • Page 13 5. Use 1 locking nut M8 (A), 1 plastic locking handle the turn buckle. Tighten the turn buckle back to its knob (B), 2 curve spacers (C) and 1 screw level (D) original location for proper speed control. The to assemble the chute rotator. original location is marked on the threads.
 • Page 14 3. Turn the choke to the CLOSE position. (Fig. 37) 9. Disconnect the power cord from the product when the engine is started. 4. Push in the on/off key to the RUN position. (Fig. 38) 10. Run the engine 30-40 seconds at idling speed before 5.
 • Page 15 Maintenance Maintenance schedule Maintenance Daily 20 hours 50 hours 100 hours Make sure that nuts and screws are tight- ened Do a check of the en- gine oil level Replace oil Make sure there are no fuel or oil leaks Remove clogging, foreign objects in auger...
 • Page 16 To examine the spark plug product. Objects that eject at high speed can cause injury. CAUTION: Always use the recommended 3. Tighten the locknut (B). (Fig. 52) spark plug type. Incorrect spark plug type To replace the shear pin can cause damage to the product. The shear pin protects the product from damage.
 • Page 17 Troubleshooting Troubleshooting Problem Possible cause Solution The product does not start The safety ignition key is not inserted. Insert the safety ignition key. The product is out of fuel. Fill the fuel tank with fresh, clean gasoline. The on/off key is OFF. Move the on/off key to ON position.
 • Page 18 Problem Possible cause Solution The engine idles or runs The choke is in ON (FULL, OPEN) position. Move the choke to OFF (CLOSE) po- roughly sition. The fuel line is blocked. Clean the fuel line. There is water in the fuel or the fuel is too old. Empty the fuel tank and carburetor.
 • Page 19 • Discard the product at an approved disposal location the fuel from the carburetor before you put the or send it to Husqvarna for disposal. product in storage for a long period of time. • Safely attach the product during transportation to prevent damage and accidents.
 • Page 20 ST 124 Displacement, cc Fuel type Unleaded regular (maximum 10% ethanol) Fuel capacity, gal / l 0.58 / 2.2 Oil type (API SJ-SN) SAE 5W30 (below 0°C (32°F)) Oil capacity fl. oz. / l 20 / 0.6 Electrical system Spark plug F7RTC Spark plug electrode gap (in.
 • Page 21 EC Declaration of Conformity. The supplied snow thrower conforms to the example that underwent examination. On behalf of Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, SWEDEN, 2020–02–07 Claes Losdal Person responsible for compiling the technical files established within the EU 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 22 Sadržaj Uvod................22 Rješavanje problema............ 32 Sigurnost...............23 Transport, skladištenje i odbacivanje......34 Sastavljanje..............27 Tehnički podaci.............35 Rukovanje..............28 Izjava EK o usklađenosti..........37 Održavanje..............30 Uvod Pregled proizvoda (Sl. 1) Symbols on the product 1. Uključivanje svrdla 2. Ručica za regulaciju brzine Napomena: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 23 Proizvođač (Sl. 20) Move slowly rearward. (Sl. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Sl. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Odgovornost za proizvod protection. Kao što je navedeno u zakonima o odgovornosti za (Sl.
 • Page 24 Spremnike pri punjenju obavezno postavite na • Nemojte preopteretiti mašinu nastojeći čistiti snijeg tlo, dalje od vozila. prevelikom brzinom. • Kad je to moguće, iz kamiona ili s prikolice • Mašinu na klizavim površinama nikad nemojte uklonite opremu pogonjenu benzinom i punite je pogoniti velikom brzinom kretanja.
 • Page 25 • Poštujte uputstva iz ovog priručnika. Poštujte • Prije i tokom hodanja unatrag, gledajte iza sebe i sigurnosne simbole i sigurnosna uputstva. Ako dolje kako biste vidjeli ima li male djece, životinja ili operater ne poštuje uputstva i simbole, povreda, drugih opasnosti zbog kojih biste mogli pasti.
 • Page 26 • Deflektor žlijeba nikad nemojte usmjeravati prema • Podesite visinu kućišta svrdla kako biste ga osobama ili u područja u kojima možete uzrokovati odmaknuli od površine prekrivene šljunkom ili oštećenje imovine. Djeci i drugim osobama drobljenim kamenom. onemogućite pristup. • Nikad nemojte pokušati provoditi podešavanja dok je •...
 • Page 27 isparenja kako biste spriječili nastanak Upozorenje o hemikalijama požara. UPOZORENJE: Ispušni plinovi iz ovog proizvoda sadrže hemikalije za koje Sigurnosne mjere pri rukovanju s gorivom Savezna država Kalifornija smatra da uzrokuju rak, defekte pri rođenju i druga reproduktivna oštećenja. Više informacija UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda potražite na stranici pročitajte upozorenja u nastavku.
 • Page 28 Sklapanje deflektora žlijeba poveznom oprugom za šipku (B), 1 ravnim odstojnikom (C) i 1 rascjepkom (D). (Sl. 30) 1. Skinite disk usmjerivača (B) i 6 šestougaonih vijaka 2. Povucite prema gore pomičnu poveznu ploču (B) i za prirubnicu (D) s kućišta. postavite kratki zakrivljeni kraj šipke za regulaciju 2.
 • Page 29 naizmjeničnom strujom od 230 V nije 4. Potpuno pritegnite poklopac rezervoara za gorivo. Ako poklopac rezervoara za gorivo nije pritegnut, pravilno uzemljen. Može doći do teških tjelesnih povreda ili oštećenja proizvoda. postoji opasnost od požara. Elektropokretač ima trožilni električni utikač 5.
 • Page 30 naprijed ili natrag ovisno o lokaciji ručice za regulaciju brzine. Osigurajte da proizvod izbacuje regulaciju brzine. (Sl. 46) snijeg ravnomjerno. • Lakše je i djelotvornije snijeg uklanjati odmah nakon Zaustavljanje proizvoda što napada. • Snijeg izbacujte niz vjetar kad god je to moguće. Napomena: Da biste isključili motor u hitnoj situaciji, •...
 • Page 31 2. Skinite poklopac rezervoara za ulje s pričvršćenom 2. Ako je ivica šipke strugača istrošena, preokrenite mjernom šipkom. šipku strugača. Ako je šipka strugača na obje ivice oštećena ili istrošena, zamijenite je. 3. Očistite ulje s mjerne šipke. 3. Ako su ivice svrdla istrošene, obratite se ovlaštenom 4.
 • Page 32 Čišćenje proizvoda 4. Koristite alate za čišćenje (dužine najmanje 37 cm (15 inča) koji su priloženi uz neke model) kako biste • Očistite plastične dijelove čistom i suhom tkaninom. uklonili začepljenje. • Nemojte koristiti visokotlačni perač za čišćenje UPOZORENJE: Ruke ne stavljajte u proizvoda.
 • Page 33 Problem Mogući uzrok Rješenje Smanjena snaga Kabl svjećice nije povezan. Povežite kabl sa svjećicom. Proizvod izbacuje previše snijega. Smanjite brzinu i širinu zahvata. Čep rezervoara za gorivo je prekriven ledom i Uklonite led i snijeg s čepa rezer- snijegom. voara za gorivo i oko njega. Prigušivač...
 • Page 34 Problem Mogući uzrok Rješenje Gubitak pogona za vožn- Remen proklizava. Podesite kabl. Podesite remen. ju/smanjenje brzine vožnje Remen je istrošen. Provjerite / zamijenite remen. Mašina ne izbacuje snijeg Remen je pao s remenice. Provjerite / ponovo postavite remen. ili izbacuje jako sporo Deflektor usmjerivača je začepljen.
 • Page 35 Odlaganje • Proizvod odložite na odobrenoj lokaciji za odlaganje ili ga pošaljite kompaniji Husqvarna radi odlaganja. • Pridržavajte se lokalnih zahtjeva i važećih propisa. • Sve hemikalije, npr. motorno ulje ili gorivo, odložite u servisni centar ili na odgovarajuće mjesto za odlaganje.
 • Page 36 ST 124 Nivo vibracija na ručki, lijevo / desno 4,15 / 4,08 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 37 V, objavljene vrijednosti zvuka su navedene u odjeljku za tehničke podatke ovog priručnika i u potpisanoj Deklaraciji EC o usklađenosti. Isporučeni bacač snijega odgovara ispitanom primjerku. U ime kompanije Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, ŠVEDSKA, 07.02.2020. Claes Losdal Osoba odgovorna za prikupljanje tehničkih spisa utvrđenih unutar EU...
 • Page 38 Съдържание Въведение..............38 Отстраняване на проблеми........50 Безопасност..............39 Транспортиране, съхранение и изхвърляне.....52 Монтиране..............44 Технически характеристики........53 Експлоатация.............. 45 Декларация за съответствие на ЕО......55 Техническо обслужване..........47 Въведение Общ преглед на продукта (Фиг. 1) Symbols on the product 1. Задействане на шнека 2.
 • Page 39 Производител (Фиг. 20) Move slowly rearward. (Фиг. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Фиг. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Отговорност за продукта protection. Както е посочено в законите за отговорност за...
 • Page 40 • Използвайте одобрен резервоар за гориво. • Ако машината започне да вибрира необичайно, спрете двигателя (мотора) и незабавно • Не доливайте гориво при работещ или горещ потърсете причината. Вибрациите обикновено са двигател. предупреждение за неизправност. • Пълнете резервоара за гориво на открито с •...
 • Page 41 да сте сигурни, че оборудването е в безопасно • Разкачете проводника на запалителната свещ работно състояние. преди сглобяване, складиране или техническо обслужване на продукта. • Никога не съхранявайте машината с гориво в резервоара за гориво вътре в сграда, където има •...
 • Page 42 Обучение • Никога не работете с продукта без съответните предпазители и другите приспособления за • Преди работа с тази машина прочетете, безопасност да са на място и в изправност. разберете и следвайте всички инструкции върху • Никога не насочвайте дефлектора на улея към машината...
 • Page 43 Приспособления за безопасност на контейнер, а не с маркуч от бензинова колонка. машината • Дръжте накрайника плътно до ръба на • Уверете се, че редовно извършвате техническо резервоара за гориво или до отвора на обслужване на продукта. контейнера през цялото време на зареждането, докато...
 • Page 44 • Уверете се, че двигателят е изстинал преди • Отработените газове от двигателя съдържат зареждане с гориво. въглероден окис – много опасен отровен газ без миризма. Не стартирайте двигателя на закрито • Преди зареждане с гориво отворете бавно или в затворени пространства. капачката...
 • Page 45 За да монтирате роторната глава на 2. Издърпайте нагоре свързващата планка за превключване (B) и монтирайте късия огънат улея край на лоста за управление на скоростта на движение (A). Закрепете лоста за управление на 1. Монтирайте предния край на роторната глава на скоростта...
 • Page 46 1. Отворете бавно капачката на резервоара за Забележка: Ако възвратната дръжка на стартера гориво, за да освободите налягането. е замръзнала, бавно издърпайте възможно най- 2. Заредете бавно резервоара от туба с гориво. Ако много въже от стартера и освободете разлеете гориво, попийте го с кърпа и оставете възвратната...
 • Page 47 1. Освободете лоста за задвижване, за да спрете ВНИМАНИЕ: Не се опитвайте да задвижващите колела. стартирате двигателя повече от 10 2. Освободете задвижването на шнека, за да пъти. След 10 опита изчакайте 40 изключите шнека и да спрете изхвърлянето на минути, преди...
 • Page 48 Поддръжка Ежедневно На 20 часа На 50 часа На 100 часа Отстранете запушване и чуждите тела в шнека Проверете налягането на гумите Проверете и сменете запалителната свещ 3. Оставете двигателя да работи, докато цялото Забележка: Не е необходимо да поставяте грес или гориво...
 • Page 49 Проверка на шнековете и шината на 1. Ако срезният щифт се счупи, спрете двигателя. стъргалката 2. Закрепете нов срезен щифт (A) и нова фиксираща пружина (B). (Фиг. 53) 1. Преди всяка употреба проверявайте шнековете и Проверка на гумите шината на стъргалката за износване. 2.
 • Page 50 Отстраняване на проблеми Отстраняване на проблеми Проблем Възможна причина Решение Двигателят не се Обезопасителният ключ на запалването не е Поставете обезопасителния ключ стартира поставен. на запалването. Продуктът няма гориво. Напълнете резервоара за гориво с нов чист бензин. Ключът вкл./изкл. е ИЗКЛ. Преместете...
 • Page 51 Проблем Възможна причина Решение Понижена мощност Проводникът на запалителната свещ не е Свържете проводника към свързан. запалителната свещ. Продуктът изхвърля твърде много сняг. Намалете скоростта и ширината на почистване. Капачката на резервоара за гориво е покрита Отстранете снега и леда по и със...
 • Page 52 Проблем Възможна причина Решение Загуба на сцепление/ Ремъкът приплъзва. Регулирайте жилото. Регулирайте забавяне на скоростта ремъка. на движение Ремъкът е износен. Проверете/сменете ремъка. Загуби в обема или Ремъкът е излязъл от ролката. Проверете/поставете отново скоростта на изхвърляне ремъка. на сняг Дефлекторът...
 • Page 53 • Прикрепете продукта по безопасен начин по • Изхвърлете продукта в одобрен пункт за време на транспортирането, за да се изхвърляне или го изпратете на Husqvarna за предотвратят повреди и злополуки. изхвърляне. • Съхранявайте продукта под ключ, за да предотвратите достъпа до него на деца или лица, които...
 • Page 54 ST 124 Ниво на звуковата мощност, гарантирана L dB(A) Нива на шума Ниво на звуковото налягане при ухото на оператора, измерено L dB(A) Нива на вибрациите, a hveq Ниво на вибрации на дръжката, ляво/дясно 4,15/4,08 Ниво на звуковото налягане съгласно EN ISO 11201. Отчетените данни за нивото на звуковото...
 • Page 55 характеристики на настоящето ръководство и в подписаната декларация за съответствие на EO. Доставеният снегорин съответства на образеца, който е бил подложен на изпитване. От името на Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ШВЕЦИЯ, 07.02.2020 г Claes Losdal Отговорен за съставянето на техническите досиета, установени...
 • Page 56 Sadržaj Uvod................56 Rješavanje problema............ 66 Sigurnost...............57 Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje........ 68 Sastavljanje..............61 Tehnički podaci.............69 Pogon................62 Izjava o sukladnosti EC..........70 Održavanje..............64 Uvod Pregled proizvoda (Sl. 1) Symbols on the product 1. Uključenje svrdla 2. Ručica za regulaciju brzine Napomena: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 57 Proizvođač (Sl. 20) Move slowly rearward. (Sl. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Sl. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Pouzdanost proizvoda protection. (Sl. 23) Noise emissions to the environment Sukladno zakonima o pouzdanosti proizvoda nismo odgovorni za oštećenja uzrokovana našim proizvodima...
 • Page 58 Spremnike pri punjenju obavezno postavite na • Na klizavim površinama nikada nemojte brzo raditi tlo, podalje od vozila. sa strojem. Gledajte iza i budite oprezni dok radite unatrag. • Kada je to moguće, iz kamiona ili s prikolice uklonite opremu pogonjenu benzinom i punite ju •...
 • Page 59 • Čuvajte ovaj priručnik. Koristite upute za Certifique-se de que uma pessoa numa área sastavljanje, korištenje i održavanje proizvoda. adjacente sabe que irá utilizar o produto. Koristite upute za pravilnu ugradnju priključaka i • Pogledajte nacionalne ili lokalne zakone. Njima u dodatne opreme.
 • Page 60 • Stroj na klizavim površinama nikada nemojte • Tijekom pogona ili podešavanja ili popravaka pogoniti visokom brzinom kretanja. Gledajte iza i obavezno nosite zaštitne naočale ili štitnike za oči budite oprezni dok radite unatrag. kako biste oči zaštitili od stranih predmeta koji mogu biti izbačeni iz stroja.
 • Page 61 Sigurnosne upute za održavanje • Nemojte pokretati proizvod ako u njemu ima goriva ili motornog ulja. Uklonite neželjeno gorivo/ulje i pričekajte na sušenje proizvoda. • Ako gorivo prolijete po odjeći, odmah ju zamijenite. UPOZORENJE: Prije korištenja proizvoda • Gorivu nemojte dopustiti kontakt s tijelom jer može pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.
 • Page 62 3. Sa šest šesterokutnih vijaka s prirubnicom (B) i 2. Podignite pomičnu pričvrsnu pločicu (B) i ugradite zabravnim maticama (E) učvrstite blokove za kratki savijeni kraj ručice za regulaciju brzine vožnje ograničavanje (C). (Sl. 27) (A). Pričvrstite ručicu za regulaciju brzine vožnje (A) s jednom ravnom podloškom (C) i jednom Ugradnja okretača usmjerivača rascjepkom (D).
 • Page 63 Podešavanje odbijača usmjerivača V izmjenične struje. Ako niste sigurni, upitajte ovlaštenog električara. Smjerom izbacivanja snijega upravljate komandom okretača usmjerivača ugrađenom na lijevu ručku. Napomena: Upotrebljavajte produžni kabel preporučen 1. Za postavljanje smjera izbacivanja snijega okrećite za upotrebu na otvorenom i najmanjeg presjeka od 16 komandu okretača usmjerivača.
 • Page 64 2. Otpustite uključenje svrdla za isključenje svrdla i • Kada god je to moguće, snijeg izbacujte niz vjetar. prekid izbacivanja snijega. (Sl. 47) • Na ravnim površinama poput asfaltiranih cesta štitnike motora podignite na 5 – 6 mm (0,2'' – 0,25'') 3.
 • Page 65 Podešavanje štitnika motora 4. Šipku za mjerenje ulja u potpunosti umetnite u spremnik za ulje kako biste dobili ispravan prikaz Štitnici motora sprječavaju oštećenja na donjem dijelu razine ulja. bacača snijega. Štitnike motora (A) podešavajte uz 5. Uklonite mjernu šipku. otpuštenu pričvrsnu maticu ili neće biti na ispravnoj 6.
 • Page 66 Za čišćenje proizvoda • Nemojte liti vodu izravno na motor. • Četkom uklonite lišće, travu i onečišćenja. • Plastične dijelove čistite čistom i suhom krpom. • Za čišćenje proizvoda nemojte koristiti visokotlačni stroj za pranje. Rješavanje problema Rješavanje problema Problem Mogući uzrok Rješenje Proizvod se ne uključuje...
 • Page 67 Problem Mogući uzrok Rješenje Smanjena snaga Žica svjećice nije priključena. Priključite žicu na svjećicu. Proizvod izbacuje previše snijega. Smanjite brzinu i širinu zahvata. Čep spremnika za gorivo prekriven je ledom i Uklonite led i snijeg sa čepa spremni- snijegom. ka za gorivo i oko njega. Prigušivač...
 • Page 68 Problem Mogući uzrok Rješenje Gubitak pogona za vožn- Remen proklizuje. Podesite kabel. Podesite remen. ju/smanjenje brzine vožnje Remen je istrošen. Provjerite / zamijenite remen. Gubitak pražnjenja snijega Remen je pao s remenice. Provjerite / ponovno postavite remen. ili sporije pražnjenje snije- Deflektor usmjerivača je neprohodan.
 • Page 69 • Sve kemikalije, primjerice motorno ulje ili gorivo, • Odložite proizvod na odobrenoj lokaciji za odlaganje odložite u servisnom centru ili na prikladnoj lokaciji ili pošaljite tvrtki Husqvarna. za odlaganje. Tehnički podaci Tehnički podaci ST 124 Dimenzije Težina s praznim spremnicima, kg Maks.
 • Page 70 +2005/88/EZ, objavljene vrijednosti zvuka navedene su u odjeljku s tehničkim podacima u ovom priručniku i u potpisanoj EZ izjavi o sukladnosti. Isporučeni bacač snijega odgovara ispitanom primjerku. U ime tvrtke Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, ŠVEDSKA, 07.02.2020. Claes Losdal Osoba odgovorna za prikupljanje tehničkih datoteka utvrđenih unutar EU...
 • Page 71 Obsah Úvod................71 Odstraňování problémů..........81 Bezpečnost..............72 Přeprava, skladování a likvidace........83 Montáž................76 Technické údaje............84 Provoz................77 ES Prohlášení o shodě..........86 Údržba................79 Úvod Popis výrobku (Obr. 1) Symbols on the product 1. Aktivace šneku 2. Ovládací páka rychlosti pojezdu Povšimněte si: If the decals on the product are 3.
 • Page 72 Výrobce (Obr. 20) Move slowly rearward. (Obr. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Obr. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Odpovědnost za výrobek protection. (Obr. 23) Noise emissions to the environment Jak uvádí...
 • Page 73 plastu. Kanystry před plněním vždy položte na • Pokud stroj někam převážíte nebo jej nepoužíváte, zem, v dostatečné vzdálenosti od vozu. odpojte napájení sběrače / ventilátoru. • Pokud je to možné, složte zařízení s benzínovým • Používejte pouze ústrojí a příslušenství schválená motorem z nákladního auta nebo přívěsu a výrobcem stroje (např.
 • Page 74 Školení • Nepoužívejte poškozený výrobek. Dodržujte plán údržby. Provádějte pouze údržbu, ke které najdete • Před prací se sněžnou frézou si přečtěte všechny pokyny v tomto návodu. Veškerou údržbu musí pokyny uvedené v návodu tak, abyste jim dobře provádět schválené servisní středisko. porozuměli.
 • Page 75 • Používejte pouze ústrojí a příslušenství schválená prostředky nemohou vyloučit nebezpečí poranění, ale výrobcem výrobku (např. vyvažovací závaží, sníží míru zranění v případě, že dojde k nehodě. protizávaží nebo kryty). • Při používání, seřizování nebo opravě výrobku vždy • Nikdy neprovozujte výrobek za špatné viditelnosti noste ochranné...
 • Page 76 • Nepouštějte motor, pokud z něj něco uniká. reprodukčních poškození. Další informace Pravidelně kontrolujte, jestli z motoru nic neuniká. naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov. • Při manipulaci s palivem buďte opatrní. Palivo je hořlavé a výpary jsou výbušné a můžou způsobit Bezpečnostní...
 • Page 77 4. Sestavte zadní konec rotátoru vyhazovacího otvoru. pomocí 1 ploché distanční podložky (C) a 1 závlačky (D). (Obr. 31) 5. K sestavení rotátoru vyhazovacího otvoru použijte 1 pojistnou matici M8 (A), 1 plastový knoflík fixační 3. V případě potřeby regulační tyč otáček pohonu rukojeti (B), 2 zakřivené...
 • Page 78 3. Otáčením ovládacího prvku rotátoru vyhazovacího 2. Nastavte palivový spínač do polohy ON (Zapnuto). otvoru proti směru hodinových ručiček nastavíte (Obr. 36) odhazování sněhu vlevo. (Obr. 34) 3. Otočte sytič do polohy CLOSE (Zavřeno). (Obr. 37) 4. Nastavením úhlu deflektoru nahoru nebo dolů 4.
 • Page 79 pojezdu. Kontrolujte, zda výrobek odhazuje sníh lištu, pokud je poškozená nebo opotřebená z obou rovnoměrně. stran. • Je snazší a efektivnější odstraňovat sníh co nejdříve • Nepoužívejte deflektor vyhazovacího otvoru, pokud po napadnutí. je ucpaný. • Pokud je to možné, vždy odhazujte sníh po větru. •...
 • Page 80 Výměna motorového oleje Nastavení ochranných kotoučů Ochranné kotouče zabraňují poškození spodní části 1. Spusťte na několik minut motor, aby se olej zahřál. Teplý olej lépe teče a odnese více nečistot. sněhové frézy. Ochranné kotouče (A) seřizujte tehdy, když je povolená pojistná matice (B) nebo když není VÝSTRAHA: Motorový...
 • Page 81 Čištění výrobku • Motor nesmí být přímo oplachován vodou. • Pomocí kartáče odstraňte listí, trávu a nečistoty. • Plastové části čistěte čistou a suchou utěrkou. • K čištění výrobku nepoužívejte vodu pod vysokým tlakem. Odstraňování problémů Odstraňování problémů Problém Možná příčina Řešení...
 • Page 82 Problém Možná příčina Řešení Snížený výkon Není zapojený kabel zapalovací svíčky. Připojte kabel k zapalovací svíčce. Výrobek odhazuje příliš mnoho sněhu. Snižte otáčky a šířku řádku. Víčko palivové nádrže je pokryté ledem nebo Odstraňte led a sníh z víčka palivové sněhem.
 • Page 83 Problém Možná příčina Řešení Ztráta trakčního pohonu / Řemen prokluzuje. Seřiďte lanko. Seřiďte řemen. zpomalování rychlosti jíz- Řemen je opotřebený. Zkontrolujte / vyměňte řemen. Řemen je mimo řemenici. Zkontrolujte / znovu nasaďte řemen. Menší množství nebo zpo- malování odhazovaného Deflektor vyhazovacího otvoru je ucpaný. Vyčistěte deflektor vyhazovacího ot- sněhu voru.
 • Page 84 Likvidace • Zlikvidujte výrobek na schváleném sběrném místě nebo jej odešlete k likvidaci společnosti Husqvarna. • Dodržujte místní požadavky a platné předpisy. • Všechny chemikálie, například motorový olej nebo palivo, odevzdejte v servisním středisku nebo na příslušném sběrném místě. Technické údaje Technické...
 • Page 85 ST 124 Úrovně vibrací na rukojeti, vlevo / vpravo 4,15 / 4,08 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 86 ES Prohlášení o shodě OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU My, společnost Husqvarna, SE-561 82 Huskvarna, ŠVÉDSKO, zcela zodpovědně prohlašujeme, že příslušný výrobek: Popis Sněhová fréza Značka Husqvarna Platforma / typ / model ST 124 Šarže Výrobní číslo od roku 2020 a dále je zcela ve shodě...
 • Page 87 Indhold Indledning..............87 Fejlfinding..............97 Sikkerhed..............88 Transport, opbevaring og bortskaffelse......99 Montering..............92 Tekniske data............. 100 Drift................93 EU-overensstemmelseserklæring.......101 Vedligeholdelse............95 Indledning Produktoversigt (Fig. 1) Symbols on the product 1. Snegleindkobling 2. Omdrejningsreguleringsgreb Bemærk: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 88 Producent (Fig. 20) Move slowly rearward. (Fig. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Fig. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Produktansvar protection. Som nævnt i produktansvarsbestemmelserne hæfter vi (Fig.
 • Page 89 Sæt altid beholderne på jorden, i god afstand af • Overbelast ikke maskinens ydeevne ved at gå for køretøjet, før du fylder dem. hurtigt frem, når du rydder sne. • Tag så vidt muligt benzindrevet udstyr ned fra • Brug aldrig maskinen ved højt omdrejningstal på lastbilen eller traileren, og påfyld brændstof på...
 • Page 90 • Følg instruktionerne i denne vejledning. Overhold • Før og mens du går baglæns, skal du tjekke bagud sikkerhedssymboler og sikkerhedsinstruktioner. Hvis og ned, om der er børn, dyr eller andre risici, der kan operatøren ikke følger vejledningen og symbolerne, forårsage, at du falder.
 • Page 91 • Start aldrig produktet, uden at de nødvendige • Følg producentens specifikationer for skærme og andet sikkerhedsudstyr er monteret og forlængerledninger og stik, når du bruger eldrevet fungerer. udstyr eller udstyr med elektrisk startmotor. • Vend aldrig udkasterdeflektoren mod mennesker •...
 • Page 92 • Flyt produktet minimum 3 m / 10 ft fra det sted, hvor ADVARSEL: Lyddæmperen bliver meget du fyldte tanken, før du starter det. varm under og efter brug, og når motoren • Fyld aldrig brændstoftanken helt op. Varme får kører i tomgang.
 • Page 93 Sådan samles udkasterdeflektoren kontrolpanelet, og fastgør den med 1 fjeder til plejlstangen (B), 1 fladt afstandsstykke (C) og 1 split 1. Fjern drejeskiven (B) og de 6 sekskantede (D). (Fig. 30) flangebolte (D) fra huset. 2. Træk skifteforbindelsespladen (B) op, og monter den 2.
 • Page 94 5. Flyt produktet minimum 3 m fra det sted, hvor du Bemærk: Brug en forlængerledning, der anbefales til fyldte tanken, før du starter det. udendørs brug, og som har ledningsstørrelse mindst 16 AWG (1,5 mm ) og ikke er længere end 15 meter. Sådan justeres udkasterdeflektoren Den retning, som sneen skal slynges i, styres af 1.
 • Page 95 Sådan opnår du et godt resultat • På flade overflader, f.eks. asfalterede veje, skal glidepladerne hæves op til 5-6 mm fra jorden. • Lad altid motoren køre ved fuld gas eller tæt ved fuld • Skrabebladet kan vendes. Når det bliver slidt og gas.
 • Page 96 Sådan udskiftes motorolien den rigtige afstand fra jorden. Justering er ikke nødvendig ved en normal installation. 1. Lad motoren køre nogle minutter for at gøre olien 1. Løsn låsemøtrikken (B) ved hjælp af en 13 mm (1/2") varm. Varm olie er mere letflydende og tager flere åben topnøgle.
 • Page 97 • Sprøjt aldrig vand direkte på motoren. • Brug en børste til at fjerne blade, græs og snavs. Fejlfinding Fejlfinding Problem Mulig årsag Løsning Produktet starter ikke Sikkerhedstændingsnøglen ikke isat. Sæt sikkerhedstændingsnøglen i. Produktet er løbet tør for brændstof. Fyld brændstoftanken med nyt, rent benzin.
 • Page 98 Problem Mulig årsag Løsning Reduceret effekt Tændrørskablet er ikke tilsluttet. Slut kablet til tændrøret. Produktet slynger for meget sne. Sænk hastigheden og bredden af skåret. Brændstoftankens dæksel er dækket af is eller Fjern isen og sneen på og omkring sne. brændstoftankens dæksel.
 • Page 99 • Hvis karburatoren har en drænprop, skal du tømme • Bortskaf produktet på et godkendt karburatoren for brændstof, før du stiller produktet til bortskaffelsessted, eller send det til Husqvarna mhp. opbevaring i længere tid. bortskaffelse. 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 100 Tekniske data Tekniske data ST 124 Dimensioner Vægt, med tomme tanke, kg Maks. driftsdæktryk, PSI Indsugningshøjde, cm 53,3 Arbejdsbredde, cm Motor Mærke Husqvarna Nominel motoreffekt, kW Cylindervolumen, cc Brændstoftype Almindelig blyfri (maks. 10 % etha- nol) Brændstofkapacitet, gal/l 0,58/2,2 Olietype (API SJ-SN) SAE 5W30 (under 0 °C (32 °F))
 • Page 101 EF-overensstemmelseserklæring. Den leverede sneslynge stemmer overens med det eksemplar, der har gennemgået typegodkendelsen. På vegne af Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, SVERIGE, 2020-02-07 Claes Losdal Person, der er ansvarlig for at udarbejde det tekniske dossier inden for EU 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 102 Inhoud Inleiding..............102 Probleemoplossing............. 113 Veiligheid..............103 Vervoer, opslag en verwerking........115 Montage..............108 Technische gegevens..........116 Werking...............109 EG verklaring van overeenstemming......118 Onderhoud..............111 Inleiding Productoverzicht (Fig. 1) Symbols on the product 1. Inschakeling van de vijzel 2. Besturingshendel rijsnelheid Let op: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 103 (Fig. 21) Use approved protective gloves. Fabrikant (Fig. 22) Use a protective helmet. Use approved hearing protection. Use approved eye Husqvarna AB protection. Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna (Fig. 23) Noise emissions to the environment according to European Directive 2000/14/EC Productaansprakelijkheid and New South Wales legislation “Protection...
 • Page 104 • Gebruik een jerrycan die is goedgekeurd voor rotorbehuizing of uitworptrechter schoonmaakt en brandstoffen. tijdens het repareren, afstellen of inspecteren van de machine. • Tank de machine nooit af bij draaiende motor of als de motor nog heet is. • Laat de motor niet binnen lopen, behalve bij het starten van de motor en voor het transport van •...
 • Page 105 • Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing voor • Start het product niet in gesloten ruimtes of in de belangrijke informatie wanneer de sneeuwblazer buurt van licht ontvlambaar materiaal. De voor langere tijd moet worden opgeslagen. uitlaatgassen zijn heet en kunnen vonken veroorzaken die tot brand kunnen leiden.
 • Page 106 • Voorkom dat u uitglijdt of valt, met name als u de stevig vasthoudt. U dient uitsluitend te lopen, nooit te sneeuwblazer in zijn achteruit gebruikt. rennen. • Raak een hete motor of demper nooit aan. Veiligheidsinstructies voor bediening Veiligheid van het werkgebied •...
 • Page 107 een gelaatsscherm, om de ogen te beschermen materialen en/of dampen om brand te tegen voorwerpen die mogelijk uit de machine voorkomen. worden geworpen. Brandstofveiligheid Persoonlijke beschermingsmiddelen Draag altijd de juiste persoonlijke WAARSCHUWING: Lees de volgende beschermingsmiddelen wanneer u het apparaat waarschuwingen voordat u het product gaat gebruikt.
 • Page 108 Veiligheidsinstructies voor onderhoud • Accessoires en wijzigingen aan het product die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden. Breng geen WAARSCHUWING: Lees de volgende wijzigingen aan het product aan. Gebruik alleen waarschuwingen voordat u het product gaat accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
 • Page 109 4. Sluit de linker en rechter draadbus (D) van de kabel op één lijn ligt met de markering op de schroefdraad en de kabelschroefbout (B) aan en vergrendel deze (E). totdat de bovenkant van de messing borgmoer (C) 5. Zet de kabel vast met de messing borgmoer (C). Werking 4.
 • Page 110 De motor starten, elektrische start 2. Beweeg de rijsnelheidshendel naar links om het product naar voren te verplaatsen. Beweeg de rijsnelheidshendel naar rechts om het product naar WAARSCHUWING: Het product heeft een achteren te verplaatsen. (Fig. 45) elektrische starter op 230 volt netspanning. Gebruik de elektrische starter niet als uw 3.
 • Page 111 Onderhoud Onderhoudsschema Onderhoud Elke dag 20 uur 50 uur 100 uur Controleer of moeren en schroeven goed vastgedraaid zijn Controleer het motor- oliepeil Olie verversen Controleer op brand- stof- of olielekkage Verwijder verstoppin- gen of vreemde voor- werpen in de vijzel Controleer de ban- denspanning De bougie inspecte-...
 • Page 112 Bougie controleren binnendringen. Objecten die op hoge snelheid worden uitgeworpen, kunnen letsel veroorzaken. OPGELET: Gebruik altijd het juiste bougietype. Een verkeerd type bougie kan 3. Draai de borgmoer (B) vast. (Fig. 52) schade aan het product veroorzaken. De breekpen vervangen •...
 • Page 113 Probleemoplossing Probleemoplossing Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het product start niet De veiligheidscontactsleutel is niet ingestoken. Plaats de veiligheidscontactsleutel. Het product bevat geen brandstof meer. Vul de brandstoftank met nieuwe, schone benzine. De aan/uit-sleutel is UIT. Zet de aan/uit-sleutel in de stand AAN.
 • Page 114 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Verminderd vermogen De bougiekabel is niet aangesloten. Sluit de kabel aan op de bougie. Het product ruimt te veel sneeuw. Verlaag de snelheid en de breedte van het zwad. De dop van de brandstoftank is bedekt met ijs of Verwijder ijs en sneeuw op en rond sneeuw.
 • Page 115 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Verlies van tractieaandrijv- De riem slipt. Pas de kabellengte aan. Pas de riem ing/afname van de rijsnel- aan. heid De riem is versleten. Controleer/vervang de riem. Verlies van sneeuwlozing De riem is van de poelie gelopen. Controleer/installeer de riem.
 • Page 116 • Bewaar het product in een droge en vorstvrije • Lever het product in bij een goedgekeurd ruimte. afvalverwerkingspunt of stuur het naar Husqvarna voor verdere verwerking. Afvoeren • Neem de plaatselijk geldende wet- en regelgeving in acht. Technische gegevens...
 • Page 117 ST 124 Trillingsniveaus, a hveq Trillingsniveau op de hendel, links / rechts 4,15 / 4,08 Trillingsniveau volgens ISO 8437-4, bijlage B. Onzekerheid = 1,5 m/s 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 118 EG verklaring van overeenstemming INHOUD VAN DE EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Wij, Husqvarna, SE-561 82 Huskvarna, ZWEDEN, verklaren onder onze alleenverantwoordelijkheid dat het gerepresenteerde product: Beschrijving Sneeuwblazer Merk Husqvarna Platform / Type / Model ST 124 Partij Serienummer vanaf 2020 en verder...
 • Page 119 Sisukord Sissejuhatus............... 119 Veaotsing..............129 Ohutus................ 120 Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....131 Kokkupanek..............124 Tehnilised andmed............. 132 Töö................125 EÜ vastavusdeklaratsioon.......... 133 Hooldamine..............127 Sissejuhatus Toote tutvustus (Joon. 1) Symbols on the product 1. Teo rakendamine 2. Ajami kiiruse juhthoob Märkus: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 120 Tootja (Joon. 20) Move slowly rearward. (Joon. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Joon. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Tootevastutus protection. Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest (Joon.
 • Page 121 Enne tankimist asetage kanistrid alati • Kasuta ainult masina tootja heakskiidetud tarvikuid ja maapinnale, sõidukitest eemale. lisaseadmeid (nt rattaraskused, vastukaalud või kabiinid). • Võimalusel tõstke bensiinimootoriga masin sõidukilt või haagiselt maha ja tankige seda • Ära kunagi käita masinat halva nähtavuse või maapinnal.
 • Page 122 • Ärge kasutage kahjustatud toodet. Järgige viibivad inimesed oleksid toote kasutamisest hooldusskeemi. Tehke ainult neid hooldustöid, mille teadlikud. juhised on toodud selles kasutusjuhendis. Kõik • Tutvuge riiklike või kohalike eeskirjadega. Need ülejäänud hooldustööd peab tegema volitatud võivad toote kasutamist teatud asjaoludel piirata või hoolduskeskus.
 • Page 123 Kaitsevarustus • Ärge käitage seadet kiirel sõidukäigul, kui liigute libedal pinnal. Tagurpidi töötades vaadake taha ja Toote kasutamise ajal kandke alati kohast isiklikku olge ettevaatlik. kaitsevarustust. Minimaalne kaitsevarustuse komplekt • Seadme transportimisel ja selle kasutusvälisel ajal koosneb tugevatest jalatsitest, silmade kaitsevahendist lahutage tigude jõuülekanne.
 • Page 124 California osariigile teadaolevalt vähki, • Vältige kütuse sattumist nahale, see võib põhjustada kehavigastusi. Kui kütus satub kehale, puhastage sünnidefekte ja teisi paljunemisvõimet kahjustavaid mõjusid. Lisateavet vt piirkond seebi ja veega. www.P65Warnings.ca.gov. • Ärge käivitage toodet, kui mootor lekib. Kontrollige regulaarselt mootori lekkekindlust. Ohutusjuhised hooldamisel •...
 • Page 125 6. Kasuta 1 kuuskantmutrit M8 (E), et kinnitada asukohta kiiruse õigeks kontrollimiseks. Algne kanalipööraja (F) käepideme avadesse. (Joon. 29) asukoht on keermele märgitud. (Joon. 32) Ajamikiiruse juhtvarda koostamine Teo ja ajamikaablite koostamine 1. Paigalda ajamikiiruse juhtvarda pikk painutatud ots 1. Eemalda kaks kaabli kruvipolti (B) kaablitelt (D). (A) juhtpaneeli külge ja kinnita see ühe vardavedru 2.
 • Page 126 korda oodake 40 minutit, enne kui 5. Vajuta etteandepumpa 1–3 korda, et käivitada abipump. Kasuta abipumpa külmaks käivitamiseks proovid uuesti. madalatel temperatuuridel. (Joon. 39) 9. Lahuta toitejuhe tootest, kui mootor on käivitatud. 6. Tõmba käivitusnööri käepidemest. (Joon. 40) 10. Enne lume viskamist laske mootoril 30-40 minutit tühikäigul töötada.
 • Page 127 Hooldamine Hooldusskeem Hooldamine Üks kord päevas 20 tundi 50 tundi 100 tundi Veenduge, et kõik mutrid ja kruvid olek- sid pingutatud. Kontrollige mootoriõli taset. Vahetage õli Veenduge, et poleks kütuse- ja õlilekkeid. Eemaldage teost um- mistus, võõrkehad. Kontrollige rehvirõh- Kontrollige ja vahet- age süüteküünal Mootoriõli vahetamine Märkus: Käigukasti pole vaja määret lisada ega muul...
 • Page 128 Süüteküünla kontrollimine õhku paiskuvad esemed võivad tekitada vigastusi. ETTEVAATUST: Kasutage alati soovitatud 3. Keerake lukustusmutter (B) kinni. (Joon. 52) tüüpi süüteküünalt. Vale tüüpi süüteküünal Nihketihvti vahetamine võib toodet kahjustada. Nihketihvtid kaitsevad toodet kahjustuste eest. See • Kontrollige süüteküünalt, kui mootori võimsus on puruneb, kui võõrkeha siseneb liikuvate osade vahele.
 • Page 129 Veaotsing Veaotsing Probleem Võimalik põhjus Lahendus Toode ei käivitu Süütevõti pole sisestatud. Sisestage süütevõti. Kütus on otsas. Täitke kütusepaak värske ja puhta ta- vabensiiniga. Süütevõti on eemaldatud (OFF). Liiguta süütevõti asendisse ON. Õhuklapp on asendis OFF (CLOSE). Seadke õhuklapi hoob asendisse ON (FULL, OPEN).
 • Page 130 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Vähendatud võimsus Süüteküünal pole ühendatud. Ühendage juhe süüteküünlaga. Toode viskab liiga palju lund. Vähendage kogumisava laiust ja vis- kekiirust. Kütusepaagi kork on kaetud jää või lumega. Eemaldage jää ja lumi kütusepaagi korgi pealt ja ümbert. Summuti on määrdunud või ummistunud. Puhastage summuti või vahetage see välja.
 • Page 131 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Veojõu kadumine/sõidu- Rihm libiseb. Kohandage kaablit. Reguleerige rih- kiiruse aeglustumine Rihm on kulunud. Kontrollige rihma ja vajadusel vahet- Lume väljaviske seisku- age see. mine või aeglustumine Rihm on rihmarattalt maas. Kontrollige rihma ja pange see rattale tagasi.
 • Page 132 Kemikaalid (nt mootoriõli ja kütus) kõrvalda hoolduskeskuses või spetsiaalses jäätmejaamas. • Järgi kohalikke utiliseerimiseeskirju ja kehtivaid • Kõrvalda toode kasutuselt sobivas jäätmejaamas või seadusi. saade see Husqvarna kõrvaldamisele. Tehnilised andmed Tehnilised andmed ST 124 Mõõtmed Mass tühjade paakidega, kg Maksimaalne rehvirõhk töö ajal, PSI Sisselaskeava kõrgus, cm...
 • Page 133 Vastavalt direktiivi 2000/14/EÜ+2005/88/EÜ lisale V on deklareeritud helitaseme väärtused toodud tehniliste andmete jaotises ja allkirjastatud EÜ vastavusdeklaratsioonis. Tarnitud lumepuhur vastab näidisele, mis läbis kontrolli. Ettevõtte Husqvarna AB nimel, SE–561 82 Huskvarna, Rootsi, 2020–02–07 Claes Losdal Euroopa Liidu piires kehtestatud tehniliste failide koostamise eest vastutab...
 • Page 134 Sisältö Johdanto..............134 Vianmääritys............... 144 Turvallinen..............135 Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen....146 Asentaminen...............139 Tekniset tiedot............147 Käyttö................140 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus......148 Huolto................. 142 Johdanto Koneen kuvaus (Kuva 1) Symbols on the product 1. Syöttöruuvin kytkeminen 2. Ajonopeuden säätövipu Huomautus: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 135 Valmistaja (Kuva 20) Move slowly rearward. (Kuva 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Kuva 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Tuotevastuu protection. Tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa (Kuva 23) Noise emissions to the environment...
 • Page 136 • Älä koskaan täytä säiliöitä ajoneuvon sisällä tai • Älä milloinkaan kohdista poistoa kohti ihmisiä tai muovilla vuoratulla kuorma-auton tai perävaunun alueita, joilla voi olla vaurioituvaa omaisuutta. Pidä lavalla. Laita säiliöt aina maahan, etäälle lapset ja muut henkilöt loitolla. ajoneuvosta, ennen säiliön täyttämistä. •...
 • Page 137 • Noudata tämän käyttöohjekirjan ohjeita. Noudata • Varmista ennen laitteen käyttämistä, ettei osissa ole turvallisuussymboleita ja turvaohjeita. Jos käyttäjä ei vaurioita. noudata ohjeita ja symboleita, seurauksena voi olla • Varmista ennen laitteen käyttämistä, että olet vamma, vaurio tai kuolema. vähintään 15 m:n etäisyydellä muista ihmisistä tai •...
 • Page 138 • Älä koskaan käytä konetta, elleivät asianmukaiset • Jos polttoainetta roiskuu vaatteille, vaihda suojukset ja muut suojalaitteet ole paikallaan ja vaatteet välittömästi. toimintakunnossa. • Käytä jatkojohtoja ja jakorasioita valmistajan • Älä milloinkaan kohdista ohjauslevyä kohti ihmisiä tai ohjeiden mukaisesti kaikissa laitteissa, joissa on alueita, joilla voi olla vaurioituvaa omaisuutta.
 • Page 139 • Siirrä laite ennen käynnistystä vähintään 3 metrin VAROITUS: Äänenvaimennin on erittäin päähän paikasta, jossa lisäsit polttoainetta. kuuma käytön aikana, heti käytön jälkeen ja • Älä täytä polttoainesäiliötä täyteen. Kuumuus saa moottorin käydessä joutokäyntinopeudella. polttoaineen laajenemaan. Jätä polttoainesäiliön Ole varovainen syttyvien materiaalien ja/tai päälle tyhjää...
 • Page 140 Ohjauslevyn asentaminen jousella (B), litteällä aluslevyllä (C) ja hiusneulasokalla (D). (Kuva 30) 1. Irrota pyörittimen levy (B) ja kuusi kuusiolaipparuuvia 2. Vedä vaihteensiirron kiinnityslevy (B) ylös ja asenna (D) kotelosta. ajonopeuden säätötangon (A) lyhyt taivutettu pää. 2. Kiinnitä pyörittimen levy (B) ja ohjauslevy (A) Kiinnitä...
 • Page 141 vakavia henkilövahinkoja tai vaurioita 3. Pyyhi polttoainesäiliön korkin ympäristö puhtaaksi. tuotteeseen. Sähkökäynnistimessä on 4. Kiristä polttoainesäiliön korkki tiukasti. kolmijohtiminen virtapistoke, joka on Polttoainesäiliön korkin riittämätön kiristys aiheuttaa tarkoitettu 230 V:n kotitalousvaihtovirralle. tulipalovaaran. Varmista, että talossasi on oikein 5. Siirrä tuote ennen käynnistystä vähintään 3 metrin maadoitettu 230 V:n vaihtovirtajärjestelmä.
 • Page 142 1. Pysäytä vetopyörät vapauttamalla vedon kytkin. • Lumen poistaminen on helpompaa tuoreena. • Linkoa lumi aina tuulen suuntaisesti, mikäli 2. Poista linko käytöstä ja lopeta lumen heittäminen mahdollista. vapauttamalla lingon kytkin. (Kuva 47) • Tasaisilla pinnoilla, kuten asfalttiteillä, 3. Aseta polttoainekytkin OFF-asentoon. (Kuva 48) kulutusrautojen (A) kuuluu olla 5–6 mm irti maasta.
 • Page 143 5. Poista mittatikku. 3. Jos syöttöruuvien reunat ovat kuluneet, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen niiden vaihtamista 6. Tarkista öljytaso mittatikusta. varten. 7. Jos öljytaso on alhainen, lisää moottoriöljyä ja Kulutusrautojen säätäminen tarkista öljytaso uudelleen. Moottoriöljyn vaihtaminen Kulutusraudat estävät lumilingon pohjan vahingoittumisen. Säädä kulutusrautoja (A), kun 1.
 • Page 144 • Älä käytä laitteen puhdistamiseen painepesuria. VAROITUS: Älä työnnä käsiäsi • Älä suihkuta vettä suoraan moottorin päälle. ohjauslevyyn tai syöttöruuvin kotelon • Poista lehdet, ruoho ja lika harjalla. sisään. Laitteen puhdistaminen • Puhdista muoviosat puhtaalla ja kuivalla liinalla. Vianmääritys Vianmääritys Vika Mahdollinen syy Ratkaisu...
 • Page 145 Vika Mahdollinen syy Ratkaisu Alennettu teho Sytytystulpan johtoa ei ole kytketty. Kytke johto sytytystulppaan. Kone heittää liikaa lunta. Alenna nopeutta ja aja kapeampi kaistale kerrallaan. Polttoainesäiliön korkki on jään tai lumen peittä- Poista jää ja lumi polttoainesäiliön mä. korkin päältä ja ympäriltä. Äänenvaimennin on likainen tai tukossa.
 • Page 146 Vika Mahdollinen syy Ratkaisu Veto katoaa / ajonopeus Hihna luistaa. Säädä kaapelia. Säädä hihnaa. hidastuu Hihna on kulunut. Tarkista/vaihda hihna. Laite ei poista lunta tai lu- Hihna on irronnut urapyörältä. Tarkista hihna / aseta se paikalleen. men poisto on hidastunut. Ulosheittoputken ohjauslevy on tukossa.
 • Page 147 Hävitä kaikki kemikaalit, kuten moottoriöljy ja • Hävitä laite hyväksytyssä käsittelypaikassa tai lähetä polttoaine, viemällä ne huoltoliikkeeseen tai se Husqvarnalle hävitettäväksi. asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tekniset tiedot Tekniset tiedot ST 124 Mitat Paino säiliöt tyhjinä, kg Renkaiden enimmäiskäyttöpaine, psi Syöttöaukon korkeus, cm 53,3 Työskentelyleveys, cm Moottori...
 • Page 148 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Husqvarna, SE- 561 82 Huskvarna, RUOTSI, vakuuttaa täten, että oheinen tuote: Kuvaus Lumilinko Tuotemerkki Husqvarna Alusta / Tyyppi / Malli ST 124 Erä Sarjanumero alkaen 2020 vastaa täysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia: Direktiivi/asetus Kuvaus 2006/42/EY...
 • Page 149: Table Of Contents

  Sommaire Introduction..............149 Dépannage..............161 Sécurité...............150 Transport, entreposage et mise au rebut....163 Montage..............155 Caractéristiques techniques........164 Utilisation..............156 Déclaration de conformité CE........166 Entretien..............158 Introduction Aperçu du produit (Fig. 1) Symbols on the product 1. Engagement de la vis sans fin 2.
 • Page 150: Sécurité

  Fabricant (Fig. 20) Move slowly rearward. (Fig. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Fig. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Responsabilité protection. Conformément à la loi sur la responsabilité du fait des (Fig.
 • Page 151 • Utiliser un récipient homologué pour le stockage lorsque vous effectuez un réglage, une réparation ou du carburant. une inspection de la machine. • Ne faites jamais l’appoint en essence lorsque le • Ne mettez pas le moteur en marche à l'intérieur, sauf moteur est en marche ou chaud.
 • Page 152 • Consultez toujours le manuel d'instructions pour • Ne démarrez pas le produit dans un local clos ou à connaître les informations importantes lorsque la proximité de matériaux inflammables. Les gaz fraise à neige doit être remisée pendant une période d'échappement sont très chauds et peuvent contenir prolongée.
 • Page 153 • Veillez à ne pas glisser ou trébucher lorsque vous • N'utilisez jamais ce produit si la visibilité ou la utilisez la souffleuse à neige en marche arrière. luminosité n'est pas bonne. Gardez les pieds toujours bien d’aplomb sur le sol et maintenez la Consignes de sécurité...
 • Page 154 Sécurité carburant une réparation, de sorte à protéger vos yeux en cas de projection de corps étrangers. Équipement de protection individuelle AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit. Utilisez toujours un équipement de protection individuelle approprié lors de tout travail avec l’appareil. Cela comprend, au minimum, des chaussures robustes, •...
 • Page 155: Montage

  d'informations, rendez-vous sur • Les accessoires et les modifications apportées au www.P65Warnings.ca.gov. produit qui ne sont pas approuvés par le fabricant peuvent causer des blessures très graves, voire mortelles. Ne modifiez pas le produit. Utilisez Consignes de sécurité pour l'entretien toujours des accessoires qui sont approuvés par le fabricant.
 • Page 156: Utilisation

  Pour monter les câbles de vis sans fin 3. Fixez les câbles (D) aux boulons de câble (B). et d'entraînement 4. Connectez et verrouillez l'insert fileté de câble gauche et droit (D) et le boulon de câble (B) jusqu'à 1. Déposez les 2 boulons de câble (B) des câbles (D). ce que le haut du contre-écrou en laiton (C) soit aligné...
 • Page 157 8. Si le moteur ne démarre pas, attendez 5 secondes, REMARQUE: ne relâchez pas la puis appuyez à nouveau sur le bouton de poignée du lanceur trop rapidement. démarrage. Ramenez-la lentement en position initiale. REMARQUE: n'essayez pas de faire démarrer le moteur plus de 10 fois. Au bout de 10 fois, attendez 40 minutes Remarque: si la poignée du lanceur a gelé, tirez avant de réessayer.
 • Page 158: Entretien

  • Soufflez toujours la neige dans la direction du vent si • N'utilisez pas le déflecteur de la goulotte s'il est possible. bouché. • Sur les surfaces planes, comme les routes • Si le produit n'avance pas en raison de goudronnées, relevez les plaques de protection circonstances exceptionnelles, relâchez jusqu'à...
 • Page 159 Pour remplacer l'huile moteur endommagée ou est usée sur les deux bords, remplacez-la. 1. Faites tourner le moteur quelques minutes pour 3. Si les bords des vis sans fin sont usés, contactez un chauffer l'huile. L'huile chaude s'écoule plus centre de service agréé pour les remplacer. facilement et emporte avec elle plus de Pour régler les plaques de protection contaminants.
 • Page 160 d'éjection ou à l'intérieur du godet de la 1. Relâchez l'engagement de la vis sans fin et l'engagement de l'entraînement en même temps. vis sans fin. 2. Attendez 10 secondes pour vous assurer que les vis Pour nettoyer le produit sans fin se sont immobilisées.
 • Page 161: Dépannage

  Dépannage Dépannage Problème Cause possible Solution Le produit ne démarre pas La clé de contact n'est pas insérée. Insérez la clé de contact. Le produit est en panne de carburant. Faites le plein de carburant. La clé marche/arrêt est en position OFF (arrêt). Placez la clé...
 • Page 162 Problème Cause possible Solution Puissance réduite Le câble de la bougie n'est pas branché. Branchez le câble à la bougie. Le produit souffle trop de neige. Diminuez la vitesse et la largeur de la surface balayée. Le bouchon du réservoir de carburant est cou- Enlevez la glace ou la neige sur et vert de glace ou de neige.
 • Page 163: Transport, Entreposage Et Mise Au Rebut

  Problème Cause possible Solution Perte de traction/ralen- La courroie glisse. Ajustez le câble. Ajustez la courroie. tissement de la vitesse La courroie est usée. Vérifiez/remplacez la courroie. d'entraînement La courroie n'est plus sur la poulie. Vérifiez/replacez la courroie. Absence ou ralentisse- ment de l'éjection de la Le déflecteur de goulotte est colmaté.
 • Page 164: Caractéristiques Techniques

  Sécurisez le produit lors de son transport pour éviter • Mettez le produit au rebut dans un endroit approuvé tout dommage ou accident. ou envoyez-le à Husqvarna afin qu'il soit mis au • Conservez le produit dans un endroit verrouillé afin rebut.
 • Page 165 ST 124 Niveaux sonores Niveau de pression sonore à l'oreille des opérateurs, L mesuré dB(A) Niveaux de vibration, a hveq Niveau de vibrations sur la poignée, gauche / droite 4,15 / 4,08 niveau de pression sonore conformément à la norme EN ISO 11201. Les données reportées pour le niveau de pression sonore montrent une dispersion statistique type (déviation standard) de 1,5 dB(A).
 • Page 166: Déclaration De Conformité Ce

  Déclaration de conformité de la CE signée. La fraise à neige fournie correspond aux exemplaires soumis au contrôle de conformité communautaire européen. Pour le compte de Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, SUÈDE, 07/02/2020 Claes Losdal Personne responsable de la compilation des dossiers techniques établie dans l'Union européenne...
 • Page 167 Inhalt Einleitung..............167 Fehlerbehebung............179 Sicherheit..............168 Transport, Lagerung und Entsorgung......182 Montage..............173 Technische Daten............182 Betrieb................ 174 EU-Konformitätserklärung.......... 184 Wartung..............176 Einleitung Geräteübersicht (Abb. 1) Symbols on the product 1. Schneckenaktivierung 2. Steuerhebel Antriebsgeschwindigkeit Hinweis: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 168 Hersteller (Abb. 20) Move slowly rearward. (Abb. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Abb. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Produkthaftung protection. Im Sinne der Produkthaftungsgesetze übernehmen wir (Abb.
 • Page 169 schützen, falls Gegenstände vom Gerät durch die • Falls das Gerät außergewöhnlich stark zu vibrieren Luft geschleudert werden. beginnt, stoppen Sie den Motor und prüfen Sie sofort die Ursache der Vibrationen. Vibration weist meist • Gehen Sie mit Kraftstoff vorsichtig um. Kraftstoff ist auf einen Fehler hin.
 • Page 170 Wartung und Lagerung Geräts auftreten können. Seien Sie immer vorsichtig und arbeiten Sie mit gesundem Menschenverstand. • Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die Führen Sie keine Arbeiten mit oder Wartungen am Abscherbolzen und andere Schrauben fest Gerät durch, wenn Sie sich in einer Situation angezogen sind und so einen sicheren unsicher sind.
 • Page 171 Personen oder von Tieren einzuhalten. Stellen Sie Zündkabel ab und halten Sie es von der Zündkerze sicher, dass eine Person in einem angrenzenden fern, sodass ein unbeabsichtigtes Starten des Bereich weiß, dass Sie das Gerät benutzen. Motors durch Dritte ausgeschlossen ist. •...
 • Page 172 • Füllen Sie den Kraftstofftank nur im Freien nach • Tragen Sie keine locker sitzende Kleidung, die sich und gehen Sie dabei mit großer Umsicht vor. in beweglichen Teilen verfangen könnte. Füllen Sie den Kraftstofftank nie in • Tragen Sie gegebenenfalls zugelassene geschlossenen Räumen.
 • Page 173 • Gehen Sie vorsichtig mit Kraftstoff um. Kraftstoff ist Fortpflanzungsschäden gelten. Weitere feuergefährlich, und die Dämpfe sind explosiv und Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov. können zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen. • Atmen Sie die Kraftstoffdämpfe nicht ein, denn sie Sicherheitshinweise für die Wartung sind gesundheitsschädigend.
 • Page 174 Zusammenbau des Rotors der Drehzahlregelung (A) ein. Bringen Sie 1 flachen Abstandhalter (C) und 1 Splint (D) an der Auswurfschütte Steuerstange für die Drehzahlregelung (A) an. (Abb. 1. Montieren Sie das vordere Ende des Rotors der Auswurfschütte. 3. Fahren Sie die Steuerstange für die Drehzahlregelung bei Bedarf aus.
 • Page 175 1. Öffnen Sie den Tankdeckel langsam, damit der Hinweis: Wenn der Startergriff eingefroren ist, ziehen Druck entweichen kann. Sie langsam soviel Seil wie möglich aus dem 2. Füllen Sie langsam mit einem Kraftstoffkanister auf. Anlasser und lassen Sie den Startergriff wieder los. Wenn Sie Kraftstoff verschütten, entfernen Sie ihn Wenn der Motor nicht startet, wiederholen Sie den mit einem Tuch und lassen Sie den verbleibenden...
 • Page 176 1. Lassen Sie den Antriebsaktivierung los, um die ACHTUNG: Versuchen Sie nicht, den Antriebsräder anzuhalten. Motor mehr als 10 Mal anzulassen. 2. Lassen Sie die Schneckenaktivierung los, um die Warten Sie nach dem zehnten Mal Schnecke zu lösen und den Schneeauswurf zu 40 Minuten, bevor Sie es erneut stoppen.
 • Page 177 Wartung Täglich 20 Stunden 50 Stunden 100 Stunden Stellen Sie sicher, dass keine Kraftstoff- oder Ölleckagen vo- rhanden sind Entfernen Sie Ver- stopfungen und Fremdkörper aus der Schnecke Prüfen Sie den Rei- fendruck Prüfen und wechseln Sie die Zündkerze 3. Lassen Sie den Motor laufen, bis der gesamte Hinweis: Es ist nicht erforderlich, Schmierfett auf das Kraftstoff verbraucht ist.
 • Page 178 So kontrollieren Sie Schnecken und 2. Montieren Sie einen neuen Abscherbolzen (A) und eine neue Spannfeder (B). (Abb. 53) Schürfleiste So prüfen Sie die Bereifung 1. Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Verschleißkontrolle der Schnecken und der • Vermeiden Sie, dass die Reifen mit Kraftstoff, Öl und Schürfleiste durch.
 • Page 179 Fehlerbehebung Fehlerbehebung Problem Mögliche Ursache Lösung Das Gerät springt nicht an Der Sicherheitszündschlüssel ist nicht einges- Den Sicherheitszündschlüssel ein- teckt. stecken. Das Gerät erhält keinen Kraftstoff. Frischen sauberen Kraftstoff in den Kraftstofftank füllen. Der Ein-/Aus-Schlüssel befindet sich in Stellung Den Ein-/Aus-Schlüssel in die Be- OFF (Aus).
 • Page 180 Problem Mögliche Ursache Lösung Eingeschränkte Leistung Das Zündkerzenkabel ist nicht angeschlossen. Das Kabel mit der Zündkerze verbin- den. Das Gerät wirft zu viel Schnee aus. Drehzahl und Räumbreite verringern. Der Kraftstofftankdeckel ist mit Eis oder Schnee Eis und Schnee auf dem und um den bedeckt.
 • Page 181 Problem Mögliche Ursache Lösung Verlust des Fahrantriebs/ Der Riemen rutscht durch. Das Kabel entsprechend anpassen. Verlangsamung der An- Den Riemen einstellen. triebsgeschwindigkeit Der Riemen ist verschlissen. Den Riemen prüfen/ersetzen. Es wird nicht mehr genü- Der Riemen befindet sich nicht mehr auf der Riemen prüfen und wieder einbauen.
 • Page 182 Entsorgen Sie das Gerät an einer zugelassenen Ablassschraube verfügt, entleeren Sie den Kraftstoff Entsorgungsstelle oder senden Sie es zur aus dem Vergaser, bevor Sie das Gerät für einen Entsorgung an Husqvarna. längeren Zeitraum lagern. • Sichern Sie das Gerät während des Transports ab, um Schäden und Unfälle zu vermeiden.
 • Page 183 ST 124 Geräuschemissionen Schallleistungspegel, gemessen in dB(A) Schallleistungspegel, garantiert L dB(A) Lautstärke Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, gemessener L , dB(A) Schwingungsniveau, a hveq Schwingungsniveau am Handgriff, links/rechts 4,15 / 4,08 Umweltbelastende Geräuschemissionen, gemessen als Schallleistung (L ) gemäß EG- Richtlinien 2000/14/EG und 2005/88/EG.
 • Page 184 EU-Richtlinie 2000/14/EG + 2005/88/EG, Anhang V. Die gelieferte Schneefräse entspricht dem Exemplar, das die Prüfung durchlaufen hat. Im Auftrag von Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, SCHWEDEN, 07. Februar 2020 Claes Losdal Für die Zusammenstellung der technischen Dateien, die innerhalb der EU erstellt wurden, verantwortliche Person 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 185 Περιεχόμενα Εισαγωγή..............185 Αντιμετώπιση προβλημάτων........197 Ασφάλεια..............186 Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη.......200 Συναρμολόγηση............191 Τεχνικά στοιχεία............200 Λειτουργία..............192 Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ.........202 Συντήρηση..............194 Εισαγωγή Επισκόπηση προϊόντος (Εικ. 1) 1. Σύμπλεξη ατέρμονα κοχλία υπάρχουν πολλές φερτές ύλες, χώματα και πέτρες που προεξέχουν.
 • Page 186 Move slowly rearward. Κατασκευαστής (Εικ. 21) Use approved protective gloves. (Εικ. 22) Use a protective helmet. Use approved Husqvarna AB hearing protection. Use approved eye Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna protection. Ευθύνη προϊόντος (Εικ. 23) Noise emissions to the environment according to European Directive 2000/14/EC Όπως...
 • Page 187 προστατεύετε τα μάτια σας από ξένα αντικείμενα που αμέσως για να εντοπίσετε την αιτία. Οι δονήσεις μπορεί να εκτιναχτούν από το μηχάνημα. αποτελούν, γενικά, προειδοποίηση για προβλήματα. • Πρέπει να χειρίζεστε το καύσιμο με προσοχή, καθώς • Πρέπει να σβήνετε τον κινητήρα (μοτέρ) όποτε είναι...
 • Page 188 Συντήρηση και αποθήκευση προϊόν, τον αντιπρόσωπό σας, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ένα εγκεκριμένο κέντρο σέρβις για • Πρέπει να ελέγχετε τακτικά τα μπουλόνια διάτμησης πληροφορίες. και τα λοιπά μπουλόνια για να βεβαιωθείτε ότι είναι • Αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί πριν από τη σωστά...
 • Page 189 • Ανατρέξτε στην εθνική ή τοπική νομοθεσία. Μπορεί • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν χωρίς να να εμποδίσει ή να μειώσει τη λειτουργία του τοποθετήσετε τα κατάλληλα προστατευτικά και τις προϊόντος σε ορισμένες περιπτώσεις. λοιπές συσκευές προστασίας στη θέση τους και χωρίς...
 • Page 190 • Κρατάτε πάντα το ακροφύσιο σε επαφή με το Ένας εγκεκριμένος αντιπρόσωπος ή ένα εγκεκριμένο χείλος της δεξαμενής ή του δοχείου καυσίμου κέντρο σέρβις πρέπει να εξετάζει τακτικά το προϊόν μέχρι να ολοκληρωθεί ο ανεφοδιασμός. Μην για την εκτέλεση ρυθμίσεων ή επισκευών. χρησιμοποιείτε...
 • Page 191 • Πριν από τον ανεφοδιασμό, ανοίξτε αργά την τάπα • Οι αναθυμιάσεις της εξάτμισης από τον κινητήρα του ντεπόζιτου καυσίμου και εκτονώστε προσεκτικά περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, ένα άοσμο, την πίεση. δηλητηριώδες και ιδιαίτερα επικίνδυνο αέριο. Να μην εκκινείτε τον κινητήρα σε εσωτερικούς ή κλειστούς •...
 • Page 192 3. Στερεώστε τον μηχανισμό περιστροφής του σωλήνα ταχύτητας κίνησης (A) με 1 επίπεδο αποστάτη (C) με 1 επίπεδο αποστάτη (A) και 1 φουρκέτα (C). (Εικ. και 1 διχαλωτό πείρο ασφαλείας (D). (Εικ. 31) 3. Αν χρειάζεται, προεκτείνετε τη ράβδο ελέγχου 4.
 • Page 193 επαναλάβετε τη διαδικασία ή χρησιμοποιήστε την 3. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την τάπα του ντεπόζιτου καυσίμου. ηλεκτρική μίζα. 4. Να σφίγγετε πλήρως την τάπα του ντεπόζιτου 7. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για 30-40 καυσίμου. Αν η τάπα του ντεπόζιτου καυσίμου δεν λεπτά...
 • Page 194 10. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για 30-40 3. Γυρίστε το διακόπτη καυσίμου στη θέση OFF. (Εικ. λεπτά στο ρελαντί προτού ξεκινήσετε την εκτόξευση χιονιού. 4. Τραβήξτε έξω το κλειδί ON/OFF. (Εικ. 49) 11. Όταν ζεσταθεί ο κινητήρας, μετακινήστε αργά το τσοκ Για...
 • Page 195 Συντήρηση Καθημερινά 20 ώρες 50 ώρες 100 ώρες Αφαιρέστε οποιαδήποτε ξένα αντικείμενα φράσσουν τον ατέρμονα κοχλία Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών Επιθεωρήστε και αλλάξτε το μπουζί 4. Αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης. Περιεχόμενα Δεν χρειάζεται να προσθέσετε γράσο ή να κάνετε...
 • Page 196 Έλεγχος των ελαστικών 2. Εάν το άκρο της μπάρας απόξεσης έχει φθαρεί, γυρίστε τη μπάρα απόξεσης από την άλλη πλευρά. • Πρέπει να φροντίζετε να μην πέσει καύσιμο, λάδι ή Αν η μπάρα απόξεσης έχει υποστεί ζημιά ή έχει άλλη χημική ουσία πάνω στα ελαστικά, για να μην φθαρεί...
 • Page 197 Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντιμετώπιση προβλημάτων Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση Το προϊόν δεν εκκινείται Το κλειδί ασφαλείας δεν έχει τοποθετηθεί στο Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας στο διακόπτη ανάφλεξης. διακόπτη ανάφλεξης. Το καύσιμο στο προϊόν έχει εξαντληθεί. Γεμίστε το ντεπόζιτο καυσίμου με καινούργια, καθαρή βενζίνη. Το...
 • Page 198 Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση Μειωμένη ισχύς Δεν έχει συνδεθεί το καλώδιο του μπουζί. Συνδέστε το καλώδιο στο μπουζί. Το προϊόν εκτοξεύει πάρα πολύ χιόνι. Μειώστε την ταχύτητα και το πλάτος του διαδρόμου κίνησης. Η τάπα του ντεπόζιτου καυσίμου είναι Απομακρύνετε τον πάγο και το χιόνι καλυμμένη...
 • Page 199 Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση Απώλεια ελκτικής Ο ιμάντας γλιστρά. Ρυθμίστε την ντίζα. Ρυθμίστε τον πρόσφυσης/μείωση της ιμάντα. ταχύτητας πορείας Ο ιμάντας είναι φθαρμένος. Ελέγξτε/αντικαταστήστε τον ιμάντα. Μηδενική ή πιο αργή Ο ιμάντας έχει βγει από την τροχαλία. Ελέγξτε/επανατοποθετήστε τον εκτόξευση χιονιού ιμάντα.
 • Page 200 • Εάν το δοχείο καυσίμου του καρμπυρατέρ διαθέτει • Απορρίψτε το προϊόν σε εγκεκριμένη τοποθεσία τάπα αποστράγγισης, αδειάστε το καύσιμο από το απόρριψης ή στείλτε το στην Husqvarna για καρμπυρατέρ προτού αποθηκεύσετε το προϊόν για απόρριψη. μεγάλο χρονικό διάστημα. •...
 • Page 201 ST 124 Εκπομπές θορύβου Στάθμη ηχητικής ισχύος, μετρούμενη τιμή dB(A) Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος L dB(A) Στάθμες ήχου Στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, μετρημένη L dB(A) Επίπεδα κραδασμών, a Επίπεδο κραδασμών στη λαβή, αριστερά/δεξιά 4,15/4,08 Οι εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον, οι οποίες μετρούνται ως ηχητική ισχύς (L ), σε...
 • Page 202 εγχειριδίου και στην υπογεγραμμένη Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Το παρεχόμενο εκχιονιστικό είναι σύμφωνο με το δείγμα που υποβλήθηκε σε έλεγχο. Εξ ονόματος της Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ΣΟΥΗΔΙΑ, 7/2/2020 Claes Losdal Υπεύθυνο άτομο για την κατάρτιση των τεχνικών αρχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ...
 • Page 203 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető..............203 Hibaelhárítás...............214 Biztonság..............204 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás......216 Összeszerelés............209 Műszaki adatok............217 Működés..............210 EK megfelelőségi nyilatkozat........219 Karbantartás............... 212 Bevezető A termék áttekintése (ábra 1) Symbols on the product 1. Marócsiga bekapcsolódása 2. Hajtási sebesség vezérlőkarja Megjegyzés: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 204 Gyártó (ábra 20) Move slowly rearward. (ábra 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (ábra 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Termékszavatosság protection. A termékszavatosságra vonatkozó jogszabályok (ábra 23) Noise emissions to the environment értelmében nem vagyunk felelősek a termékeink által...
 • Page 205 • Használjon engedélyezett üzemanyagtartályt. mozgatása. Nyissa ki a külső ajtókat; a kipufogógázok veszélyesek. • Soha ne töltsön üzemanyagot járó motorba vagy forró motorba. • Lejtős terepen rendkívül óvatosan üzemeltesse a készüléket. • Az üzemanyagtartályt szabadtérben, rendkívül elővigyázatosan töltse fel. Soha ne végezze •...
 • Page 206 • A hómaró tisztításához, javításához vagy használata előtt kérje ki orvosa vagy orvosi átvizsgálásához állítsa le a motort, és ellenőrizze, implantátuma gyártójának tanácsát. hogy a gyűjtő/járókerék és a mozgó alkatrészek • A terméket gyermekek nem használhatják. Ne mind leálltak-e. A motor véletlenszerű beindításának használja a terméket olyan személy, aki nem ismeri elkerülése érdekében a gyújtógyertya-vezetéket a kezelési utasítást.
 • Page 207 keresztezi. Mindig figyeljen a rejtett • Engedje ki a tengelykapcsolókat, és váltson üresbe veszélyforrásokra vagy a forgalomra! a motor beindítása előtt. • Ha a készülék idegen tárgyba ütközik, állítsa le a • Ne működtesse a terméket megfelelő téli ruházat motort, távolítsa el a vezetéket a gyújtógyertyából, viselése nélkül.
 • Page 208 • A fűnyíró üzemeltetése közben, illetve karbantartás • Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön üzemanyag a vagy javítások végzésekor mindig viseljen testére, mert az sérülést okozhat. Ha üzemanyag védőszemüveget vagy szemvédő maszkot. került a testére, távolítsa el szappannal és vízzel. • A termék működtetése során mindig viseljen •...
 • Page 209 • A kések karbantartásakor használjon védőkesztyűt. • Csak a használati utasításban megadott A kések nagyon élesek, és könnyen vágásokat karbantartást végezze el. Minden egyéb szervizelést okozhatnak. csak hivatalos szervizműhely végezhet el. • A gyártó által nem jóváhagyott tartozékok és • A termék rendszeres szervizelését hivatalos változtatások súlyos sérülést vagy halált okozhatnak.
 • Page 210 Működés 5. Vigye legalább 3 m (10 láb) távolságra a terméket a FIGYELMEZTETÉS: A termék működtetése tankolás helyétől, mielőtt beindítaná. előtt olvassa el a biztonságra vonatkozó fejezetet és a működtetési utasításokat. A garatterelő beállítása A hó kivetésének iránya a bal oldali fogantyún található A termék indítása előtt garatforgató...
 • Page 211 váltóáramú, megfelelően földelt rendszerrel 2. A termék előremenetben történő használatához tolja van ellátva. Súlyos személyi sérülés vagy a balra a hajtási sebesség vezérlőkarját. A termék termék károsodása történhet. Az elektromos hátramenetben történő használatához tolja jobbra a indítószerkezet háromhegyű hajtási sebesség vezérlőkarját. (ábra 45) tápcsatlakozóval van felszerelve, és 230 V- 3.
 • Page 212 Karbantartás Karbantartási terv Karbantartás Naponta 20 üzemóra 50 üzemóránként 100 üzemóra Ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok szorosan meg van- nak húzva Ellenőrizze a motoro- lajszintet Végezzen olajcserét Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e az üzemanyag vagy az olaj Szüntesse meg a marócsigában lévő...
 • Page 213 4. Távolítsa el az indítókulcsot. a) Sík felületek esetén állítsa a kaparórúd és a talaj közötti távolságot 5-6 mm-re (0,2-0,25 hüvelyk). 5. Tegyen egy tartályt az olajleeresztő csavar alá. b) Durva felületek esetén úgy állítsa be a 6. Távolítsa el az olajleeresztő csavart, döntse meg védőlemezeket (A), hogy a kaparórúd a talaj hátrafele a terméket, és eressze le a használt olajat felső...
 • Page 214 Hibaelhárítás Hibaelhárítás Probléma Lehetséges ok Megoldás A termék nem indul A biztonsági indítókulcs nincs behelyezve. Helyezze be a biztonsági indítókulc- sot. A termékből kifogyott az üzemanyag. Töltse fel az üzemanyagtartályt friss, tiszta benzinnel. Az indítókulcs KI állásban van. Fordítsa BE állásba az indítókulcsot. A szívató...
 • Page 215 Probléma Lehetséges ok Megoldás Csökkentett üzem A gyújtógyertya vezetéke nincs csatlakoztatva. Csatlakoztassa a vezetéket a gyújtó- gyertyához. A termék túl sok havat hány. Csökkentse a fordulatszámot és a munkaszélességet. Az üzemanyagtartály sapkáját jég vagy hó fedi. Távolítsa el az üzemanyagtartály sapkáján és a körül felgyűlt jeget és havat.
 • Page 216 Probléma Lehetséges ok Megoldás Meghajtás megszűnése/ Az ékszíj csúszik. Állítsa be a kábelt. Állítsa be az éks- haladási sebesség lelas- zíjat. sulása Az ékszíj elhasználódott. Ellenőrizze/cserélje ki az ékszíjat. Hószórási veszteség vagy Az ékszíj lejött a tárcsáról. Ellenőrizze/szerelje vissza az ékszí- a hószórás lelassulása jat.
 • Page 217 Biztonságosan rögzítse a terméket szállítás során, a • A termék leselejtezésekor adja azt le egy sérülés és baleset elkerülése érdekében. jóváhagyott hulladékgyűjtő helyen, vagy küldje el a Husqvarna részére ártalmatlanítás céljából. • Tartsa a terméket zárható helyen, ahol gyermek vagy jogosulatlan személy nem férhet hozzá. •...
 • Page 218 ST 124 Zajszintek Hangnyomásszint a kezelő fülénél, mért L dB(A) Rezgésszintek, a hveq Rezgésszint a fogantyún, bal/jobb 4,15/4,08 Hangnyomásszint az EN ISO 11201 szabvány szerint. A hangnyomásszintre vonatkozó jelentési adatok az 1,5 dB (A) tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek. Bizonytalanság = ±1,5 dB (A) Rezgésszint az ISO 8437-4 szabvány B.
 • Page 219 EK megfelelőségi nyilatkozat AZ EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT TARTALMA A Husqvarna, SE-561 82 Huskvarna, SVÉDORSZÁG, a saját felelősségére kijelenti, hogy a jelzett termék: Leírás Hómarók Márka Husqvarna Platform / Típus / Modell ST 124 Sarzs 2020-es és újabb sorozatszámok teljes mértékben megfelel a következő EU- irányelveknek és rendeleteknek:...
 • Page 220: Introduzione

  Sommario Introduzione..............220 Ricerca guasti............. 231 Sicurezza..............221 Trasporto, stoccaggio e smaltimento......233 Montaggio..............226 Dati tecnici..............234 Utilizzo................ 227 Dichiarazione di conformità CE........236 Manutenzione............. 229 Introduzione Panoramica del prodotto (Fig. 1) Symbols on the product 1. Innesto della coclea 2.
 • Page 221: Sicurezza

  Produttore (Fig. 20) Move slowly rearward. (Fig. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Fig. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Responsabilità del prodotto protection. Come indicato nelle leggi vigenti in materia di (Fig.
 • Page 222 • Non aggiungere mai carburante quando il motore • Non far girare il motore in spazi chiusi, se non è in funzione o caldo. quando si avvia il motore e per il trasporto dello spazzaneve all'interno o all'esterno dell'edificio. • Riempire il serbatoio del carburante all'aperto e Aprire le porte esterne;...
 • Page 223 • Far funzionare la macchina alcuni minuti dopo aver • Quando si utilizza questo prodotto, il motore genera spazzato la neve per evitare il congelamento del un campo elettromagnetico. Il campo raccoglitore o della girante. elettromagnetico può danneggiare gli impianti medici.
 • Page 224 • Procedere con estrema cautela quando si • Non utilizzare il prodotto indossando indumenti attraversano superfici ghiaiose, sentieri o strade. invernali non adeguati. Non indossare indumenti Prestare attenzione ai pericoli nascosti o al traffico. lenti che potrebbero impigliarsi nelle parti mobili. Indossare calzature che favoriscano la presa sulle •...
 • Page 225 • Indossare sempre occhiali di sicurezza o protezioni contatto del carburante con il corpo, rimuoverlo con per gli occhi quando si utilizza il prodotto o si acqua e sapone. eseguono manutenzione o riparazioni. • Non avviare il prodotto se il motore presenta una •...
 • Page 226: Montaggio

  • Prima di eseguire la manutenzione del prodotto, • Se la manutenzione non viene eseguita arrestare il motore e rimuovere il cavo di accensione correttamente e con regolarità, aumenta il rischio di dalla candela. lesioni personali e danni al prodotto. •...
 • Page 227: Utilizzo

  Utilizzo 5. Prima dell'avviamento, spostare il prodotto di almeno AVVERTENZA: Prima di utilizzare il 3 m (10 ft) dal punto in cui è stato riempito il prodotto, leggere attentamente e assicurarsi serbatoio del carburante. di aver compreso il capitolo Sicurezza e le istruzioni di funzionamento.
 • Page 228 Avviamento del motore, avviamento 2. Spostare la leva di controllo del regime di avanzamento a sinistra per azionare il prodotto in elettrico avanti. Spostare la leva di controllo del regime di avanzamento a destra per azionare il prodotto AVVERTENZA: Il prodotto dispone di un all'indietro.
 • Page 229: Manutenzione

  Manutenzione Programma di manutenzione Manutenzione Giornaliera 20 ore 50 ore 100 ore Assicurarsi che i dadi e le viti siano ben serrati Effettuare un control- lo del livello dell'olio motore Sostituire l'olio Assicurarsi che non vi siano perdite di olio o carburante Rimuovere l'ostru- zione, oggetti estra-...
 • Page 230 5. Collocare un contenitore sotto il tappo di drenaggio a) Su superfici piane impostare la distanza tra la dell'olio. barra raschiante e il terreno su 5-6 mm (0,2 -0,25"). 6. Rimuovere il tappo di drenaggio dell'olio, inclinare il b) Su superfici ruvide regolare le piastre di prodotto all'indietro e scaricare l'olio usato nel scorrimento (A) in una posizione in cui la barra contenitore.
 • Page 231: Ricerca Guasti

  • Non dirigere getti d'acqua sul motore. • Utilizzare una spazzola per rimuovere foglie, erba e sporcizia. Ricerca guasti Ricerca dei guasti Problema Possibile causa Soluzione Il prodotto non si avvia La chiave di accensione di sicurezza non è in- Inserire la chiave di accensione di si- serita.
 • Page 232 Problema Possibile causa Soluzione Potenza ridotta Il filo della candela non è collegato. Collegare il filo alla candela. Il prodotto getta troppa neve. Diminuire la velocità e la larghezza dell'andana. Il tappo del serbatoio del carburante è coperto Togliere il ghiaccio e la neve sopra e di ghiaccio o di neve.
 • Page 233: Trasporto, Stoccaggio E Smaltimento

  Problema Possibile causa Soluzione Perdita di trazione/rallen- La cinghia slitta. Regolare il cavo. Regolare la cinghia. tamento della velocità del- La cinghia è usurata. Controllare/sostituire la cinghia. la trasmissione La cinghia è fuori dalla puleggia. Controllare/reinstallare la cinghia. Perdita di scarico della neve o rallentamento nello Il deflettore di scarico è...
 • Page 234: Dati Tecnici

  • Smaltire il prodotto in un centro approvato o inviarlo autorizzate. a Husqvarna per lo smaltimento. • Conservare il prodotto in un luogo asciutto e al riparo dal gelo. Dati tecnici...
 • Page 235 ST 124 Livello di pressione acustica misurato all'orecchio dell'operatore L dB(A) Livelli di vibrazioni, a hveq Livello di vibrazione sull'impugnatura, sinistra / destra 4,15 / 4,08 Livello di vibrazioni a norma ISO 8437-4 Allegato B. incertezza=1,5 m/s 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 236: Dichiarazione Di Conformità Ce

  Dichiarazione di conformità CE. Lo spazzaneve in dotazione è conforme al modello sottoposto al test per l'omologazione. Per conto di Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, SVEZIA, 2020-02-07 Claes Losdal Persona responsabile per la compilazione dei fascicoli tecnici stabiliti all'interno dell'UE 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 237 Saturs Ievads................. 237 Problēmu novēršana...........248 Drošība............... 238 Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana..... 250 Montāža..............242 Tehniskie dati..............251 Lietošana..............243 EK atbilstības deklarācija..........253 Apkope................245 Ievads Izstrādājuma pārskats (Att. 1) Symbols on the product 1. Gliemežvārpstas aktivizēšana 2. Piedziņas apgriezienu skaita regulēšanas svira Piezīme: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 238 Ražotājs (Att. 20) Move slowly rearward. (Att. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Att. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Atbildība par izstrādājuma kvalitāti protection. Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs (Att.
 • Page 239 • Uzpildiet degvielas tvertni āra apstākļos, veicot to • Nevērsiet sniega strūklu uz cilvēkiem vai zonām, kur īpaši uzmanīgi. Neuzpildiet degvielas tvertni tā var sabojāt īpašumu. Raugiet, lai bērni un citas telpās. personas atrastos drošā attālumā. • Neuzpildiet tvertnes transportlīdzeklī, kravas •...
 • Page 240 darbiem. Nelietojiet izstrādājumu citiem • Izstrādājuma lietotājs ir atbildīgs par radušos uzdevumiem. negadījumu. • Ievērojiet šīs rokasgrāmatas norādījumus. Ievērojiet • Pirms pārvietošanās un pārvietojoties atpakaļgaitā, drošības simbolus un drošības instrukcijas. Ja skatieties atpakaļ un lejup, lai izvairītos no maziem operators neievēro norādījumus un simbolus, var tikt bērniem, dzīvniekiem vai citiem paklupšanas riskiem.
 • Page 241 • Esiet īpaši piesardzīgs, darbojoties ar sniega metēju • Cieši nostipriniet atpakaļ benzīna iepildes vāciņu nogāzē. un noslaukiet izlijušo degvielu. • Nelietojiet izstrādājumu, ja atbilstošie aizsargi un • Ja degviela ir nokļuvusi uz drēbēm, nekavējoties citas aizsargierīces nav uzstādītas un nedarbojas. tās nomainiet.
 • Page 242 Nelietojiet izstrādājumu, ja slāpētājs nav piestiprināts vai • Pirms iedarbināšanas pārvietojiet izstrādājumu ir bojāts. Bojāts slāpētājs palielina trokšņa līmeni un vismaz 3 m (10 pēdas) no vietas, kur piepildījāt aizdegšanās risku. tvertni. • Nepiepildiet degvielas tvertni pilnībā. Siltuma BRĪDINĀJUMS: Lietošanas laikā, tūlīt pēc ietekmē...
 • Page 243 5. Uzstādiet augšējo rokturi ar vadības paneli (E) uz pievienojiet to, izmantojot 1 savienojošā stieņa apakšējā roktura. (Att. 26) atsperi (B), 1 plakano starpliku (C) un 1 šķelttapu (D). (Att. 30) Teknes novirzītāja montāža 2. Pavelciet augšup maiņas savienojošo plāksni (B) un uzstādiet piedziņas apgriezienu skaita regulēšanas 1.
 • Page 244 1. Lēni atveriet degvielas tvertnes vāciņu, lai 8. Kad dzinējs ir sasilis, lēnām virziet gaisa droseli samazinātu spiedienu. pozīcijā OPEN (Atvērt). (Att. 41) 2. Lēni uzpildiet ar degvielas kannu. Ja esat izšļakstījis Dzinēja iedarbināšana, elektriska degvielu, notīriet to ar drāniņu un ļaujiet atlikušajai degvielai nožūt.
 • Page 245 2. Lai virzītu izstrādājumu uz priekšu, pārvietojiet 4. Izvelciet ieslēgšanas/izslēgšanas atslēgu. (Att. 49) piedziņas apgriezienu skaita regulēšanas sviru pa Laba rezultāta panākšana kreisi. Lai virzītu izstrādājumu atpakaļgaitā, pārvietojiet piedziņas apgriezienu skaita regulēšanas • Vienmēr darbiniet dzinēju ar pilnībā atvērtu droseli sviru pa labi.
 • Page 246 • Lai samazinātu nevēlamu materiālu uzkrāšanos uz Piezīme: Pārnesumkārbai nav nepieciešams papildināt aizdedzes sveces elektrodiem, ievērojiet turpmākos smērvielu vai veikt cita veida apkopi. norādījumus. a) Pārliecinieties, vai tukšgaitas apgriezienu skaits Vispārējās pārbaudes veikšana ir noregulēts pareizi. • Pārliecinieties, vai visi uzgriežņi un skrūves uz b) Pārliecinieties, vai degvielas veids ir atbilstošs.
 • Page 247 • Neļaujiet riepām saskarties ar celmiem, akmeņiem, 4. Izmantojiet tīrīšanas rīku (vismaz 37 cm (15 collas) grambām, asiem priekšmetiem vai citiem garš, iekļauts dažu modeļu komplektācijā), lai iztīrītu priekšmetiem, kas var sabojāt riepas. aizsērējumu. • Gādājiet, lai spiediens riepās būtu pareizs; skatiet BRĪDINĀJUMS: Nelieciet rokas Tehniskie dati lpp.
 • Page 248 Problēmu novēršana Problēmu novēršana Problēma Iespējamais iemesls Risinājums Izstrādājums nesāk darbo- Nav ievietota drošības aizdedzes atslēga. Ievietojiet drošības aizdedzes atslē- ties Izstrādājumam beigusies degviela. Uzpildiet degvielas tvertni ar svaigu, tīru benzīnu. Ieslēgšanas/izslēgšanas atslēga ir pozīcijā OFF Pārvietojiet ieslēgšanas/izslēgšanas (Izslēgt). atslēgu pozīcijā ON (Ieslēgt). Gaisa drosele ir pozīcijā...
 • Page 249 Problēma Iespējamais iemesls Risinājums Samazināta jauda Aizdedzes sveces vads nav pievienots. Pievienojiet vadu aizdedzes svecei. Izstrādājums izmet pārāk daudz sniega. Samaziniet ātrumu un joslas platu- Degvielas tvertnes vāciņu klāj ledus vai sniegs. Notīriet ledu un sniegu no vāciņa un no zonas ap to. Slāpētājs ir netīrs vai aizsērējis.
 • Page 250 Problēma Iespējamais iemesls Risinājums Vilces piedziņas jaudas/ Siksna slīd. Regulējiet kabeli. Regulējiet siksnu. braukšanas ātruma sama- Siksna ir nodilusi. Pārbaudiet/nomainiet siksnu. zināšanās Siksna neatrodas uz skriemeļa. Pārbaudiet/atkārtoti uzstādiet siksnu. Izmestā sniega daudzuma vai izmešanas ātruma sa- Teknes novirzītājs ir aizsērējis. Iztīriet teknes novirzītāju.
 • Page 251 Utilizējiet visas ķimikālijas, piemēram, dzinēja eļļu nepazeminās zem 0°C. vai degvielu, servisa centrā vai piemērojamā utilizācijas vietā. Utilizēšana • Utilizējiet izstrādājumu apstiprinātā utilizācijas vietā vai sūtiet uz Husqvarna utilizācijas veikšanai. • Ievērojiet vietējās prasības un piemērojamos noteikumus. Tehniskie dati Tehniskie dati ST 124 Izmēri...
 • Page 252 ST 124 Roktura vibrāciju līmenis, pa kreisi/pa labi 4,15/4,08 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 253 EK atbilstības deklarācija ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJAS SATURS Ar šo mēs, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, ZVIEDRIJA, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis izstrādājums: Apraksts Sniega metējs Zīmols Husqvarna Platforma/tips/modelis ST 124 Partija Sērijas numurs no 2020. gada un vēlāk pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem: Direktīva/regula...
 • Page 254 TURINYS Įvadas................. 254 Gedimai ir jų šalinimas..........264 Sauga................. 255 Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas....266 Surinkimas..............259 Techniniai duomenys..........267 Veikimas..............260 EB atitikties deklaracija..........269 Techninė priežiūra............262 Įvadas Gaminio apžvalga (Pav. 1) Symbols on the product 1. Sraigto įjungimas 2. Važiavimo greičio valdymo svirtis Pasižymėkite: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 255 Gamintojas (Pav. 20) Move slowly rearward. (Pav. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Pav. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Atsakomybė už gaminį protection. Kaip nurodyta atsakomybės už gaminį įstatymuose, mes (Pav.
 • Page 256 • Jei reikia, išimkite dujomis varomą įrenginį iš • Niekada nenaudokite įrenginio esant prastam sunkvežimio arba priekabos, tada jį pripildykite. matomumui ar nepakankamai šviesos. Įsitikinkite, Jei to padaryti negalite, pildykite tokius įrenginius kad stovite tvirtai, ir stipriai laikykite rankenas. Eikite, priekaboje naudodami nešiojamąjį...
 • Page 257 Mokymas priežiūros darbus turi atlikti patvirtintas techninės priežiūros centras. • Prieš naudodamiesi įrenginiu perskaitykite, • Šiose instrukcijose negali būti numatytos visos įsigilinkite ir laikykitės visų ant jo esančių bei situacijos, su kuriomis galite susidurti naudodami vadovuose pateikiamų nurodymų. Išsiaiškinkite, kaip gaminį.
 • Page 258 • Niekada nenaudokite produkto esant prastam • Dirbdami su produktu ir atlikdami priežiūros arba matomumui ar nepakankamai šviesos. Įsitikinkite, reguliavimo darbus, visada dėvėkite apsauginius kad stovite tvirtai, ir stipriai laikykite rankenas. Eikite, akinius arba akių apsaugas. niekada nebėkite. • Naudodami produktą visada dėvėkite tinkamus •...
 • Page 259 Daugiau informacijos galite rasti svetainėje • Atsargiai elkitės su kuru. Kuras yra degus, o jo garai – sprogūs, todėl neatsargiai elgiantis galima www.P65Warnings.ca.gov. susižaloti arba žūti. Priežiūros saugos instrukcijos • Neįkvėpkite kuro garų, nes jie gali sužaloti. Pasirūpinkite tinkamu vedinimu. •...
 • Page 260 4. Sumontuokite išmetimo kreiptuvo sukimo įrenginio valdymo trauklę (A) 1 plokščiu tarpikliu (C) ir 1 galinę dalį. smeige (D). (Pav. 31) 5. Išmetimo kreiptuvo sukimo įrenginį sumontuokite 1 3. Jeigu reikia, pailginkite važiavimo greičio valdymo fiksavimo veržle M8 (A), 1 plastikine fiksavimo trauklę.
 • Page 261 4. Norėdami sureguliuoti sniego metimo atstumą, 3. Pasukite oro sklendę į uždarymo padėtį. (Pav. 37) kampo deflektorių pakelkite aukštyn ir nuleiskite 4. Pastumkite įjungimo / išjungimo raktą į paleidimo žemyn. (Pav. 35) padėtį. (Pav. 38) Variklio užvedimas 5. 1–3 kartus stumtelėkite degalų siurbliuką, kad įjungtumėte papildomą...
 • Page 262 • Lengviau ir ekonomiškiau pašalinti ką tik iškritusį • Nenaudokite išmetimo kreiptuvo deflektoriaus, jei jis sniegą. užsikimšęs. • Jei įmanoma, sniegą visada valykite pavėjui. • Jei produktas nejuda pirmyn dėl nenumatytų aplinkybių, iškart atleiskite pavaros įjungimą arba • Ant lygių paviršių, pvz. asfaltuotų kelių, pakelkite pasukite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO raktą...
 • Page 263 1. Atsukite fiksavimo veržlę (B) 3 mm (½ col.) atviru PERSPĖJIMAS: Variklio alyva karšta. veržliarakčiu. Saugokitės, kad panaudota variklio alyva 2. Pakelkite arba nuleiskite slydimo plokštes (A). nepatektų ant odos. a) Ant lygaus paviršiaus nustatykite 5–6 mm (0,2– 2. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus. 0,25 col.) gremžtuvo juostos atstumą...
 • Page 264 Gedimai ir jų šalinimas Gedimai ir jų šalinimas Problema Galima priežastis Sprendimas Nepavyksta užvesti gami- Neįstatytas apsauginis užvedimo raktelis. Įstatykite apsauginį užvedimo raktelį. Baigėsi degalai. Įpilkite į baką naujo šviežio benzino. Įjungimo / išjungimo raktas yra išjungimo padė- Įjungimo / išjungimo raktą perjunkite į tyje.
 • Page 265 Problema Galima priežastis Sprendimas Sumažinta galia Uždegimo žvakės laidas neprijungtas. Prijunkite laidą prie uždegimo žvakės. Gaminys išmeta per daug sniego. Sumažinkite greitį ir ruožo plotį. Degalų bako dangtelis pasidengė ledu ar snie- Nuvalykite ledą ir sniegą, susikaupusį aplink degalų bako dangtelį ir ant jo. Duslintuvas purvinas arba užsikimšęs.
 • Page 266 Problema Galima priežastis Sprendimas Dingo trauka / sumažėjo Praslysta diržas. Sureguliuokite laidą. Sureguliuokite važiavimo greitis diržą. Diržas susidėvėjęs. Patikrinkite / pakeiskite diržą. Nemetamas sniegas arba lėtėjantis sniego metimas Diržas nuslydo nuo skriemulio. Patikrinkite / uždėkite diržą. Išmetimo kreiptuvo deflektorius užsikimšęs. Išvalykite išmetimo kreiptuvo deflek- torių.
 • Page 267 šalinimo vietoje. • Laikykite gaminį sausoje neužšąlančioje vietoje. • Išmeskite gaminį patvirtintoje išmetimo vietoje arba Šalinimas nusiųskite jį Husqvarna išmesti. • Laikykitės vietinių reikalavimų ir galiojančių teisės aktų. Techniniai duomenys Techniniai duomenys ST 124 Matmenys Svoris su tuščiais bakeliais, kg...
 • Page 268 ST 124 Vibracijos lygiai, a hveq Rankenos vibracijos lygis, kairėje / dešinėje 4,15 / 4,08 Vibracijos lygis pagal ISO 8437-4 B priedą. Netikslumas = 1,5 m/s 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 269 EB atitikties deklaracija EB ATITIKTIES DEKLARACIJOS TURINYS Mes, „Husqvarna“, SE-561 82 Huskvarna, ŠVEDIJA, savo atsakomybe pareiškiame, kad pateiktas gaminys: Aprašas Sniego valytuvas Gamintojas Husqvarna Platforma / tipas / modelis ST 124 Partija Serijos numerių data nuo 2020 visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus: Direktyva / reglamentas Aprašas...
 • Page 270 INNHOLD Innledning..............270 Feilsøking..............280 Sikkerhet..............271 Transport, oppbevaring og avhending......282 Montering..............275 Tekniske data............. 283 Drift................276 EF-samsvarserklæring..........284 Vedlikehold..............278 Innledning Produktoversikt (Fig. 1) Symbols on the product 1. Mateskrueinnkobling 2. Styrespak for kjørehastighet Merk: If the decals on the product are damaged, contact 3.
 • Page 271 Produsent (Fig. 20) Move slowly rearward. (Fig. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Fig. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Produktansvar protection. (Fig. 23) Noise emissions to the environment Som nevnt i lovverket om produktansvar er vi ikke ansvarlig for skader som produktet vårt forårsaker, i...
 • Page 272 • Om mulig fjernes gassdrevet utstyr fra lastebilen • Koble ut drivkilden til oppsamleren/impelleren når eller trucken og drivstoff fylles opp på bakken. maskinen transporteres eller ikke er i bruk. Hvis dette ikke er mulig, etterfyller du heller slikt • Bruk bare arbeidsredskaper og ekstrautstyr som er utstyr på...
 • Page 273 montering av tilbehør og tilleggsutstyr. Bruk bare personer i nærheten vet at du kommer til å bruke godkjent tilbehør og tilleggsutstyr. produktet. • Ikke bruk et skadet produkt. Følg • Se nasjonale eller lokale lover. De kan forby eller vedlikeholdsskjemaet. Utfør bare vedlikehold som du begrense bruken av produktet under enkelte forhold.
 • Page 274 • Bruk bare arbeidsredskaper og ekstrautstyr som er skaderisikoen, men det kan redusere skadeomfanget godkjent av produsenten av produktet (for eksempel hvis ulykken skulle være ute. hjulvekter, motvekter og lignende). • Ha derfor alltid på deg vernebriller mens du betjener •...
 • Page 275 • Ikke start produktet hvis motoren lekker. Kontroller fosterskader og andre forplantningsskader. motoren for lekkasjer med jevne mellomrom. Du finner mer informasjon på www.P65Warnings.ca.gov. • Vær forsiktig med drivstoff. Drivstoff er brannfarlig, og avgassene er eksplosive og kan forårsake Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold personskade eller død.
 • Page 276 6. Bruk 1 sekskantmutter M8 (E) til å feste opprinnelige posisjon for å sikre riktig sjaktrotatoren (F) i hullene på håndtaket. (Fig. 29) hastighetskontroll. Den opprinnelige posisjonen er merket på gjengene. (Fig. 32) Slik monterer du kontrollstaget for Slik monterer du mateskrue- og kjørehastighet girinnkoblingskabelen 1.
 • Page 277 4. Trykk inn av/på-nøkkelen til posisjonen RUN OBS: Ikke prøv å starte motoren mer (START). (Fig. 38) enn 10 ganger. Etter 10 ganger må du 5. Trykk på primeren 1–3 ganger for å starte vente 40 minutter før du prøver igjen. boosterpumpen.
 • Page 278 girinnkoblingen umiddelbart eller beveger PÅ/AV- nøkkelen til posisjonen OFF (AV). Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Vedlikehold Daglig 20 timer 50 timer 100 timer Kontroller at skruer og mutre er trukket til. Kontroller motorolje- nivået. Skift olje Kontroller at det ikke finnes drivstoff- eller oljelekkasjer.
 • Page 279 Slik fyller du motoren med 9. Fyll motoren med olje, se ADVARSEL: Kontroller at grus og olje på side 276 . stein ikke kommer inn i produktet. Gjenstander som kastes ut i høy Slik undersøker du tennpluggen hastighet kan føre til skade. OBS: Bruk alltid anbefalt type tennplugg.
 • Page 280 Feilsøking Feilsøking Problem Mulig årsak Løsning Produktet starter ikke Tenningsnøkkelen er ikke satt inn. Sett inn tenningsnøkkelen. Produktet er tomt for drivstoff. Fyll tanken med ny, ren bensin. AV/PÅ-nøkkelen er satt til OFF (AV). Sett AV/PÅ-nøkkelen i posisjonen ON (PÅ). Choken står i posisjonen OFF (LUKKET).
 • Page 281 Problem Mulig årsak Løsning Redusert effekt Tennpluggkabelen er ikke tilkoblet. Koble kabelen til tennpluggen. Produktet freser for mye snø. Reduser hastigheten og bredden på sveipet. Lokket på drivstofftanken er dekket med is eller Fjern isen og snøen fra lokket på snø.
 • Page 282 • Kast produktet på et godkjent avfallsmottak, eller • Hvis forgasseren har en avtappingsplugg, må du send det til Husqvarna for kassering. tømme drivstoffet fra forgasseren før du setter produktet på lager over lengre tid. 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 283 Tekniske data Tekniske data ST 124 Dimensjoner Vekt med tomme tanker, kg Maksimalt dekktrykk under drift, PSI Inntakshøyde, cm 53,3 Arbeidsbredde, cm Motor Merke Husqvarna Nominell motoreffekt, kW Sylindervolum, cc Drivstofftype Blyfri, vanlig (maksimalt 10 % etanol) Drivstoffkapasitet, gal/L 0,58/2,2 Oljetype (API SJ-SN) SAE 5W30 (under 0 °C (32 °F))
 • Page 284 EU- samsvarserklæringen. Den medfølgende snøfreseren er i samsvar med det eksemplaret som undergikk undersøkelsen. På vegne av Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, SVERIGE, 2020–02–07 Claes Losdal Personen som er ansvarlig for å utarbeide de tekniske filene som er etablert innenfor EU 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 285 SPIS TREŚCI Wstęp................285 Rozwiązywanie problemów........296 Bezpieczeństwo............286 Transport, przechowywanie i utylizacja...... 298 Montaż................ 291 Dane techniczne............299 Przeznaczenie............292 Deklaracja zgodności WE...........301 Przegląd..............294 Wstęp Przegląd produktu (Rys. 1) Symbols on the product 1. Włączanie ślimaka 2. Dźwignia sterowania prędkością napędu Uwaga: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 286 Producent (Rys. 20) Move slowly rearward. (Rys. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Rys. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Odpowiedzialność za produkt protection. Zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za (Rys.
 • Page 287 • Nigdy nie dolewać paliwa, gdy silnik pracuje lub • Silnika nie należy uruchamiać w pomieszczeniach, z jest gorący. wyjątkiem parkowania pługa odśnieżnego wirnikowego w budynku lub wyprowadzania go na • Paliwo należy dolewać na otwartym powietrzu, zewnątrz. Otworzyć drzwi zewnętrzne; gazy zachowując przy tym należytą...
 • Page 288 • Uruchomić maszynę po kilku minutach od • Podczas używania maszyny silnik wytwarza pole wyrzucenia śniegu, aby zapobiec zamarznięciu elektromagnetyczne. Może ono spowodować kosza/wirnika. uszkodzenie implantów medycznych. Przed użyciem produktu należy skontaktować się z lekarzem oraz • Podczas czyszczenia, dokonywania napraw lub producentem implantu medycznego.
 • Page 289 • Zachować szczególną ostrożność podczas pracy na • Nie używać produktu bez odpowiedniej zimowej podjazdach, chodnikach lub drogach wysypanych odzieży. Należy unikać noszenia luźnych ubrań, żwirem. Uważać na ukryte zagrożenia i ruch uliczny. które mogą dostać się w ruchome części urządzenia. Nosić...
 • Page 290 • W czasie pracy, konserwacji i napraw należy zawsze • W przypadku rozlania paliwa na ubranie należy je stosować okulary ochronne lub inne środki ochrony natychmiast zmienić. oczu. • Nie dopuścić do kontaktu paliwa z ciałem, ponieważ • Podczas obsługi produktu należy zawsze nosić może to spowodować...
 • Page 291 gazem. Nie należy uruchamiać silnika wewnątrz • W przypadku nieprawidłowo lub nieregularnie pomieszczeń lub w zamkniętych przestrzeniach. przeprowadzanej konserwacji wzrasta ryzyko obrażeń oraz uszkodzenia produktu. • Przed rozpoczęciem konserwacji produktu wyłączyć silnik i odłączyć przewód zapłonowy ze świecy • Konserwację należy przeprowadzać wyłącznie w zapłonowej.
 • Page 292 Przeznaczenie 5. Przed uruchomieniem należy przenieść produkt co OSTRZEŻENIE: Przed obsługą produktu najmniej 3 metry od miejsca, w którym napełniany należy uważnie i ze zrozumieniem był zbiornik paliwa. przeczytać rozdział poświęcony bezpieczeństwu i instrukcje obsługi. Regulacja osłony rynny Przed uruchomieniem produktu Kierunek, w którym ma być...
 • Page 293 Uruchomienie silnika rozrusznikiem Obsługa produktu elektrycznym 1. Docisnąć dźwignię załączania ślimaka do uchwytu, aby włączyć podajnik ślimakowy i wyrzucić śnieg. OSTRZEŻENIE: Maszyna jest wyposażona (Rys. 44) w rozrusznik elektryczny 230 V AC. Nie 2. Przesunąć dźwignię regulacji obrotów napędu w używać...
 • Page 294 Przegląd Plan konserwacji Przegląd Codziennie 20 godzin 50 godzin 100 godzin Upewnić się, że wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone Sprawdzić poziom oleju silnikowego Wymiana oleju Sprawdzić, czy nie występują wycieki paliwa lub oleju Usunąć zapchania i obce przedmioty ze ślimaka Kontrola ciśnienia Sprawdzenie i wymi-...
 • Page 295 Napełnianie silnika 9. Napełnić silnik olejem, patrz OSTRZEŻENIE: Dopilnować, aby olejem na stronie 292 . żwir i kamienie nie dostawały się do wnętrza produktu. Wyrzucane z dużą Kontrola świecy zapłonowej prędkością przedmioty mogą spowodować obrażenia ciała. UWAGA: Stosuj wyłącznie świece zapłonowe zalecane przez producenta.
 • Page 296 Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Produkt nie uruchamia się Kluczyk zapłonu nie jest włożony do stacyjki. Włożyć do stacyjki kluczyk zapłonu. Maszyna nie ma paliwa. Napełnić zbiornik paliwa świeżą, czystą benzyną. Kluczyk wł./wył. jest ustawiony w położeniu OFF Ustawić...
 • Page 297 Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Obniżona moc Przewód świecy zapłonowej nie jest podłączo- Podłączyć przewód do świecy zapło- nowej. Maszyna wyrzuca zbyt dużo śniegu. Zmniejszyć prędkość i szerokość ścieżki odśnieżania. Korek wlewu paliwa jest oblodzony lub pokryty Usunąć oblodzenie i śnieg z korka warstwą...
 • Page 298 Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Utrata napędu jazdy/ Pasek się ślizga. Wyregulować linkę. Wyregulować pa- zmniejszenie prędkości sek. jazdy Pasek jest zużyty. Sprawdzić / wymienić pasek. Śnieg nie jest wyrzucany Pasek spadł z koła pasowego. Sprawdzić / założyć pasek na na zewnątrz z rynny wyr- miejsce.
 • Page 299 • Maszynę należy przechowywać w zamkniętym • Zutylizować maszynę w zatwierdzonym punkcie obszarze w celu uniemożliwienia dzieciom lub utylizacji lub wysłać ją do Husqvarna w celu nieupoważnionym osobom uzyskania do niej utylizacji. dostępu. • Produkt przechowywać w suchym obszarze nie narażonym na przymrozki.
 • Page 300 ST 124 Poziomy głośności Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, zmierzona wartość L (dB(A)) Poziomy wibracji a hveq Poziom wibracji na uchwycie, lewa/prawa strona 4,15 / 4,08 Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z normą EN ISO 11201. Odnotowane dane dla ciśnienia akustyczne- go mają...
 • Page 301 Deklaracja zgodności WE TREŚĆ DEKLARACJI ZGODNOŚCI Z NORMAMI WE Firma Husqvarna, SE-561 82 Huskvarna, SZWECJA, z pełną odpowiedzialnością zapewnia, że przedstawiony produkt: Opis Odśnieżarka Marka Husqvarna Platforma/typ/model ST 124 Partia produkcyjna Numer seryjny datowany na 2020 i późniejsze spełnia wszystkie wymogi określone w odpowiednich...
 • Page 302 ÍNDICE Introdução..............302 Resolução de problemas..........313 Segurança..............303 Transporte, armazenamento e eliminação....315 Montagem..............308 Especificações técnicas..........316 Funcionamento............308 Declaração CE de conformidade........318 Manutenção..............310 Introdução Vista geral do produto (Fig. 1) Symbols on the product 1. Engate da broca 2. Alavanca de controlo da velocidade de condução Nota: If the decals on the product are damaged, contact 3.
 • Page 303 Fabricante (Fig. 20) Move slowly rearward. (Fig. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Fig. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Responsabilidade pelo produto protection. Como referido nas leis de responsabilidade pelo (Fig.
 • Page 304 • Nunca adicione combustível num motor em • Tenha extremo cuidado durante o funcionamento funcionamento ou quente. em declives. • Encha o depósito de combustível no exterior • Nunca opere a máquina sem as proteções com extremo cuidado. Nunca encha o depósito adequadas e outros dispositivos de proteção de de combustível no interior.
 • Page 305 • Quando limpar, reparar ou inspecionar o soprador • Não deixe uma criança utilizar o produto. Não de neve, pare o motor e certifique-se de que o permita que o produto seja operado por uma pessoa apanhador/impulsor e todas as peças em que não conheça as instruções.
 • Page 306 produto quanto a danos e repare os danos antes de • Manuseie o combustível com cuidado, este é reiniciar o funcionamento do produto. altamente inflamável. • Se o produto começar a vibrar anormalmente, pare • Use um recipiente de combustível aprovado. o motor e verifique imediatamente a causa.
 • Page 307 • Não use roupas largas que possam ficar presas nas • Não fume perto de combustível ou do motor. peças em movimento. • Não coloque objetos quentes perto do combustível • Utilize luvas de proteção aprovadas, se necessário. ou do motor. Por exemplo, ao fixar, examinar ou limpar a lâmina.
 • Page 308 • Se a manutenção não for realizada de forma correta operações de manutenção devem ser realizadas por e regular, o risco de ferimentos e danos no produto uma oficina autorizada. aumenta. • Leve o produto regularmente a uma oficina • Realize apenas tarefas de manutenção indicadas autorizada para realizar a manutenção.
 • Page 309 • Assegure-se que a bobina de ignição fica bem 3. Rode o controlo do rotor da calha para a esquerda colocada sobre a vela de ignição. para limpar a neve para a esquerda. (Fig. 34) • Adicione óleo ou gasolina, se necessário. Consulte o 4.
 • Page 310 1. Solte o engate da transmissão. Coloque a alavanca para a frente ou para trás, dependendo da de controlo da velocidade de condução na primeira localização da alavanca de controlo da velocidade posição. de condução. (Fig. 46) 2. Rode o interruptor de combustível para a posição Desligar o produto ON.
 • Page 311 Manutenção Diariamente 20 horas 50 horas 100 horas Mude o óleo Certifique-se de que não existem fugas de óleo nem de combus- tível Elimine a obstrução, objetos estranhos na broca Verifique a pressão dos pneus Verifique e troque a vela de ignição 3.
 • Page 312 Especificações técnicas na está correta; consulte 1. Se o perno de segurança partir, desligue o motor. página 316 . (Fig. 51) 2. Fixe um novo perno de segurança (A) e uma nova • Se for necessário, substitua a vela de ignição. mola de braçadeira (B).
 • Page 313 Resolução de problemas Resolução de problemas Problema Causa possível Solução O produto não liga A chave de ignição de segurança não está in- Insira a chave de ignição de segur- serida. ança. O produto não tem combustível. Encha o depósito de combustível com gasolina limpa.
 • Page 314 Problema Causa possível Solução Potência reduzida O cabo da vela de ignição não está ligado. Ligue o cabo à vela de ignição. O produto limpa demasiada neve. Reduza a velocidade e largura da faixa. O tampão do depósito de combustível está co- Retire o gelo e a neve do tampão do berto de gelo ou neve.
 • Page 315 Problema Causa possível Solução Perda de tração/abranda- A correia desliza. Ajuste o cabo. Ajuste a correia. mento da velocidade de A correia está desgastada. Verifique/substitua a correia. condução A correia está fora da polia. Verifique/recoloque a correia. Perda de descarga de neve ou abrandamento da O defletor da calha está...
 • Page 316 • Mantenha o produto num local seco e sem gelo. • Elimine o produto num local de eliminação aprovado ou envie-o para Husqvarna para eliminação. Eliminação • Respeite os regulamentos aplicáveis e os requisitos locais.
 • Page 317 ST 124 Níveis de vibração, a hveq Nível de vibração no punho, lado esquerdo/direito 4,15/4,08 Nível de vibração em conformidade com a norma ISO 8437-4, Anexo B. Incerteza=1,5 m/s 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 318 Declaração de conformidade da CE assinada. O soprador de neve fornecido está em conformidade com o exemplo que foi examinado. Em nome da Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, SUÉCIA, 2020–02–07 Claes Losdal Pessoa responsável pela compilação dos ficheiros técnicos estabelecidos na UE...
 • Page 319 CUPRINS Introducere..............319 Depanarea..............330 Siguranță..............320 Transportul, depozitarea şi eliminarea......332 Asamblarea..............325 Date tehnice..............333 Funcționare..............326 Declarație de conformitate CE........335 Întreținerea..............328 Introducere Prezentarea generală a produsului (Fig. 1) Symbols on the product 1. Activarea melcului 2. Levier de control viteză de transmisie Nota: If the decals on the product are damaged, contact 3.
 • Page 320 Producător (Fig. 20) Move slowly rearward. (Fig. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Fig. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Răspunderea pentru produs protection. Conform prevederilor legislației privind răspunderea (Fig.
 • Page 321 • Umpleți rezervorul de carburant în aer liber, cu • Aveți foarte mare grijă când lucrați pe pante. foarte mare grijă. Nu umpleți niciodată rezervorul • Nu utilizați niciodată utilajul fără apărătorile adecvate cu carburant dacă vă aflați la interior. și fără...
 • Page 322 toate piesele în mișcare s-au oprit. Deconectați firul • Asigurați-vă că monitorizați permanent o persoană bujiei și țineți-l la distanță de bujie, pentru a preveni cu capacități fizice sau mentale reduse care pornirea accidentală a motorului de altă persoană. utilizează produsul. Un adult responsabil trebuie să fie prezent în permanență.
 • Page 323 • Dacă produsul începe să vibreze anormal, opriți • Folosiți un rezervor de carburant omologat. motorul și determinați imediat cauza. În general, • Nu alimentați niciodată cu carburant când astfel de vibrații indică probleme. motorul este în funcțiune sau când este fierbinte. •...
 • Page 324 • Dacă este necesar, utilizați mănuși de protecție • Nu respirați vaporii de carburant, se pot produce omologate. De exemplu, la montarea, verificarea sau vătămări corporale. Asigurați-vă că fluxul de aer este curățarea lamei. suficient. • În timp ce operați produsul, utilizați întotdeauna •...
 • Page 325 produsul. Utilizați întotdeauna numai accesorii celelalte operații de service trebuie efectuate de omologate de producător. către un agent de service autorizat. • Dacă întreținerea nu se efectuează corect și • Solicitați unui agent de service autorizat să periodic, crește pericolul de vătămări corporale și de efectueze în mod regulat operații de service asupra deteriorare a produsului.
 • Page 326 Funcționare 5. Înainte de pornire, mutați produsul la o distanță de AVERTISMENT: Înainte de a utiliza minimum 3 m (10 ft) față de poziția unde ați umplut produsul, citiți cu atenție și înțelegeți rezervorul. capitolul privind siguranța și instrucțiunile de operare.
 • Page 327 sistem de 230 V c.a. cu o împământare 2. Deplasați la stânga maneta de control al vitezei de corectă. Pot surveni vătămări corporale deplasare pentru a deplasa produsul înainte. grave sau deteriorarea gravă al produsului. Deplasați la dreapta maneta de control al vitezei de Demarorul electric are un ștecher cu trei deplasare pentru a deplasa produsul înapoi.
 • Page 328 Întreținerea Program de întreținere Întreținerea Zilnic 20 ore 50 ore 100 ore Asigurați-vă că piu- lițele și șuruburile sunt strânse Verificați nivelul uleiului de motor Înlocuiți uleiul Asigurați-vă că nu există scurgeri de ulei sau carburant Eliminați blocajele și obiectele străine din melc Verificați presiunea în pneuri...
 • Page 329 Umplerea produs. Obiectele care sunt aruncate 9. Umpleți motorul cu ulei, consultați motorului cu ulei la pagina 326 . la viteză mare pot provoca vătămări. Verificarea bujiei 3. Strângeți contrapiulița (B). (Fig. 52) Înlocuirea șplintului ATENŢIE: Folosiți întotdeauna tipul recomandat de bujie. Tipul incorect de bujie Șplintul protejează...
 • Page 330 Depanarea Depanarea Problemă Cauza posibilă Soluție Produsul nu pornește Cheia de contact de siguranță nu este introdu- Introduceți cheia de contact de sigur- să. anță. Produsul nu mai are carburant. Umpleți rezervorul cu benzină curată și proaspătă. Cheia de pornire/oprire este în poziția oprit. Mutați cheia de pornire/oprire în po- ziția pornit.
 • Page 331 Problemă Cauza posibilă Soluție Alimentare redusă Cablul bujiei nu este conectat. Conectați cablul la bujie. Produsul aruncă prea multă zăpadă. Reduceți viteza și lățimea de lucru. Bușonul rezervorului de carburant este acoperit Îndepărtați gheața și zăpada de pe cu gheață sau zăpadă. bușonul rezervorului de carburant și din jurul acestuia.
 • Page 332 Problemă Cauza posibilă Soluție Pierderea controlului Cureaua alunecă. Reglați cablul. Reglați cureaua. tracțiunii/reducerea vitezei Cureaua este uzată. Verificați/înlocuiți cureaua. de deplasare Cureaua a căzut de pe roata de transmisie. Verificați/reinstalați cureaua. Zăpada nu este evacuată sau este evacuată încet Deflectorul pantei este blocat. Curățați deflectorul pantei.
 • Page 333 Dezafectarea • Eliminați produsul la deșeuri într-o locație adecvată sau trimiteți-l la Husqvarna în vederea eliminării. • Respectați cerințele locale și reglementările aplicabile. Date tehnice...
 • Page 334 ST 124 Nivel de vibrații pe mâner, stânga/dreapta 4,15/4,08 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 335 Date tehnice a prezentului manual și în Declarația de conformitate CE semnată. Freza de zăpadă furnizată corespunde exemplului examinat. În numele Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, SUEDIA, 07.02.2020 Claes Losdal Persoana responsabilă pentru întocmirea fișelor tehnice în Uniunea Europeană...
 • Page 336: Введение

  Содержание Введение..............336 Поиск и устранение неисправностей.......348 Безопасность.............337 Транспортировка, хранение и утилизация....351 Сборка................342 Технические данные..........351 Эксплуатация............343 Декларация соответствия ЕС........353 Техническое обслуживание........345 Введение Обзор изделия (Pис. 1) Symbols on the product 1. Переключатель шнека 2. Рычаг управления скоростью движения Примечание: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 337: Безопасность

  (Pис. 21) Use approved protective gloves. Производитель (Pис. 22) Use a protective helmet. Use approved hearing protection. Use approved eye Husqvarna AB protection. Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna (Pис. 23) Noise emissions to the environment according to European Directive 2000/14/EC Ответственность...
 • Page 338 предметов, которые могут отлететь от устраните их перед повторным запуском и оборудования. эксплуатацией снегоотбрасывателя. • Соблюдайте осторожность при обращении с • В случае нехарактерной вибрации машины топливом, поскольку оно представляет собой остановите (электро-)двигатель и легковоспламеняющуюся жидкость. незамедлительно выполните проверку, чтобы найти...
 • Page 339 2. Подождите 10 секунд, чтобы убедиться, что техобслуживанию должны выполняться лопасти крыльчатки перестали вращаться. авторизованным сервисным центром. 3. Всегда используйте инструмент для очистки. • В данное руководство невозможно включить все Выполнять очистку руками запрещено. ситуации, которые могут возникнуть при использовании изделия. Будьте осторожны и Техническое...
 • Page 340 • Перед началом движения задним ходом и во прочисткой корпуса шнека или дефлектора время него внимательно смотрите назад и вниз, желоба, а также при выполнении ремонтных чтобы заметить детей, животных или предметы, работ, регулировки или осмотра. из-за которых можно упасть. •...
 • Page 341 • Соблюдайте осторожность при обращении с • При эксплуатации изделия всегда надевайте топливом, поскольку оно представляет собой подходящую зимнюю одежду. легковоспламеняющуюся жидкость. • При эксплуатации изделия всегда надевайте прочные нескользкие ботинки с хорошей • Пользуйтесь проверенными емкостями для поддержкой голеностопа. топлива.
 • Page 342: Сборка

  штата Калифорния, могут вызывать рак, постороннее топливо/масло и дайте изделию высохнуть. пороки развития плода и другие нарушения репродуктивных функций. • Если топливо попало на одежду, немедленно Дополнительную информацию можно смените ее. найти на сайте www.P65Warnings.ca.gov. • Не допускайте попадания топлива на тело, это может...
 • Page 343: Эксплуатация

  Сборка тяги управления скоростью 3. Установите нижнюю рукоятку (D) в 2 отверстия с каждой стороны корпуса. (Pис. 25) движения 4. Используйте 3 стопорных болта рукоятки M8x50 (A), 3 проставки (B), 3 регулятора рукоятки (C) и 3 1. Установите длинный изогнутый конец тяги контргайки...
 • Page 344 2. Долейте масло до верхней отметки на щупе. 2. Переведите выключатель топлива в положение Регулярно проверяйте уровень масла с помощью ВКЛ. (Pис. 36) щупа. 3. Переведите заслонку в положение "ЗАКРЫТА". 3. Установите крышку масляного бака на место. (Pис. 37) 4. Переведите ключ включения/выключения в Заправка...
 • Page 345: Техническое Обслуживание

  2. Переведите выключатель топлива в положение от положения рычага управления скоростью ВКЛ. (Pис. 36) движения. (Pис. 46) 3. Переведите заслонку в положение "ЗАКРЫТА". Остановка изделия (Pис. 37) 4. Переведите ключ включения/выключения в Примечание: Для выключения двигателя в положение ВКЛ, нажав на него. (Pис. 38) аварийной...
 • Page 346 Техническое Ежедневное 20 часов 50 часов 100 часов обслуживание обслуживание Проверьте уровень моторного масла Замените масло Убедитесь в отсутствии утечек топлива или масла Удалите засоры, посторонние предметы из шнека Проверьте давление в шинах Осмотрите и замените свечу зажигания Примечание: Коробка передач не требует ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моторное...
 • Page 347 a) Убедитесь в правильности регулировки предметов в движущиеся части изделие выйдет из частоты оборотов холостого хода. строя. b) Убедитесь, что используется топливо 1. При поломке срезного штифта остановите правильного типа. двигатель. c) Убедитесь, что воздушный фильтр чист. 2. Установите новый срезной штифт (A) и новую •...
 • Page 348: Поиск И Устранение Неисправностей

  Поиск и устранение неисправностей Поиск и устранение неисправностей Проблема Возможная причина Решение Изделие не запускается Не вставлен предохранительный ключ Вставьте предохранительный ключ зажигания. зажигания. В изделии нет топлива. Залейте в топливный бак свежий чистый бензин. Ключ включения/выключения находится в Переведите ключ включения/ положении...
 • Page 349 Проблема Возможная причина Решение Пониженная мощность Провод свечи зажигания не подсоединен. Подсоедините провод к свече зажигания. Изделие выбрасывает слишком много снега. Уменьшите скорость и рабочую ширину. Крышка топливного бака покрыта слоем льда Удалите лед и снег с крышки или снега. топливного...
 • Page 350 Проблема Возможная причина Решение Потеря тягового усилия/ Ремень проскальзывает. Отрегулируйте длину троса. снижение скорости Отрегулируйте ремень. движения Ремень изношен. Проверьте / замените ремень. Сниженный или Ремень соскочил со шкива. Проверьте / установите ремень на замедленный выброс место. снега Дефлектор желоба забился. Очистите...
 • Page 351: Транспортировка, Хранение И Утилизация

  • Утилизируйте изделие в специальном сливную пробку, слейте топливо из карбюратора одобренном месте для утилизации или отправьте перед тем, как поместить изделие на длительное его в Husqvarna для утилизации. хранение. • Надежно закрепите изделие на время транспортировки для предотвращения повреждений или аварий.
 • Page 352 ST 124 Зазор между электродами свечи зажигания (дюйм / мм) 0,027-0,031 / 0,7-0,8 Излучение шума Уровень мощности звука, измеренный, дБ(A) Уровень мощности звука, гарантированный, L дБ(A) Уровни шума Уровень шумового давления на уши оператора, L , дБ(A) Уровни вибрации, a hveq Уровень...
 • Page 353: Декларация Соответствия Ес

  звукового давления указаны в разделе технических данных настоящего руководства и в подписанной декларации соответствия ЕС. Поставляемый снегоотбрасыватель соответствует эталону, прошедшему контроль. От имени Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, ШВЕЦИЯ, 2020–02–07 Клаес Лосдал (Claes Losdal) Лицо, ответственное за сбор технических файлов, действующих в ЕС...
 • Page 354 Sadržaj Uvod................354 Rešavanje problema...........364 Bezbednost..............355 Transport, skladištenje i odlaganje......366 Sklapanje..............359 Tehnički podaci............367 Rukovanje..............360 EZ deklaracija o usaglašenosti........368 Održavanje..............362 Uvod Pregled proizvoda (Sl. 1) Symbols on the product 1. Aktiviranje svrdla 2. Kontrolna ručica brzine pogona Napomena: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 355 Proizvođač (Sl. 20) Move slowly rearward. (Sl. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Sl. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Odgovornost za proizvod protection. Kako je izloženo u zakonima o odgovornosti za (Sl.
 • Page 356 nemojte sipati gorivo u rezervoar za gorivo u • Nemojte preopterećivati kapacitet mašine zatvorenom prostoru. pokušavanjem da čistite sneg previše brzo. • Nikad nemojte puniti kanistere unutar vozila ili na • Nikad nemojte raditi sa mašinom pri velikim kamionu ili platformi prikolice sa plastičnom transportnim brzinama na klizavim površinama.
 • Page 357 • Pratite instrukcije navedene u ovom uputstvu. Pratite • Rukovalac proizvoda je odgovoran u slučaju ako bezbednosne simbole i bezbednosna uputstva. Ako dođe do nesreće. rukovalac ne prati uputstva i simbole, oštećenje, • Pre i dok se krećete unazad, pogledajte iza sebe i telesna povreda ili smrt su mogući rezultat.
 • Page 358 transportovanja proizvoda u ili iz zgrade. Otvorite • Zamenite benzinsku kapicu sigurno i obrišite spoljna vrata, izduvni gasovi su opasni. prosuto gorivo. • Strogo vodite računa pri radu na nagibima. • Ako prospete gorivo na odeću, odmah se presvucite. • Nikad nemojte raditi sa proizvodom bez odgovarajućih štitnika i drugih bezbednosnih •...
 • Page 359 Ne koristite proizvod ako prigušivač nedostaje ili je • Do kraja zategnite čep rezervoara za gorivo. Ako oštećen. Oštećeni prigušivač povećava nivo buke i rizik čep rezervoara za gorivo nije zategnut, postoji od požara. opasnost od požara. • Izmaknite proizvod bar 3 m / 10 stopa od mesta na UPOZORENJE: Prigušivač...
 • Page 360 3. Koristite 6 šestougaonih navrtki prirubnice (D) i 6 2. Povucite nagore ploču za spajanje prebacivanja (B) i navrtki za osiguranje (E) da biste zaključali granične postavite kratki savijeni kraj upravljačke šipke brzine blokove (C). (Sl. 27) pogona (A). Postavite upravljačku šipku brzine pogona (A) pomoću 1 ravnog odstojnika (C) i 1 Sklapanje obrtača kanala natikača (D).
 • Page 361 Podešavanje usmerivača kanala kuća ima ispravno postavljen sistem uzemljenja od 230 volti naizmenične struje. Smer u kojem će se sneg izbacivati se kontroliše putem Ako niste sigurni, konsultujte licenciranog kontrole obrtača kanala koja je postavljena na levoj električara. ručki. 1. Okrenite kontrolu obrtača kanala da biste podesili Napomena: Koristite produžni kabl koji je preporučen za rotirajući smer izbacivanja snega.
 • Page 362 1. Otpustite aktiviranje pogona da biste zaustavili • Lakše je i efikasnije očistiti sneg odmah nakon što pogonske točkove. padne. • Uvek čistite sneg niz vetar kad god je to moguće. 2. Otpustite aktiviranje svrdla da biste deaktivirali svrdlo i prestali čistiti sneg. (Sl. 47) •...
 • Page 363 3. Obrišite ulje na šipki za merenje. 3. Ako su ivice svrdla pohabane, obratite se ovlašćenom servisnom centru radi njihove zamene. 4. Stavite šipku za merenje do kraja u rezervoar za ulje da biste tačno izmerili nivo ulja. Podešavanje zaštitnih ploča 5.
 • Page 364 • Nemojte da koristite čistač pod visokim pritiskom za UPOZORENJE: Nemojte stavljati ruke čišćenje proizvoda. unutar usmerivača kanala za izbacivanje • Nemojte direktno ispirati motor vodom. ili korita svrdla. • Uklonite lišće, travu i prljavštinu pomoću četke. Čišćenje proizvoda • Očistite plastične delove čistom i suvom krpom.
 • Page 365 Problem Mogući uzrok Rešenje Smanjena snaga Žica svećice nije povezana. Povežite žicu na svećicu. Proizvod izbacuje previše snega. Smanjite brzinu i širinu čišćenja. Čep rezervoara za gorivo je prekriven ledom ili Uklonite led i sneg sa i oko čepa re- snegom.
 • Page 366 Problem Mogući uzrok Rešenje Gubitak vučnog pogona / Remen proklizava. Podesite kabl. Podesite remen. usporavanje brzine vožnje Remen je pohaban. Proverite/zamenite remen. Gubitak izbacivanja snega Remen je izvan remenice. Proverite / ponovo postavite remen. ili usporavanje izbacivanja snega Usmerivač kanala je začepljen. Očistite usmerivač...
 • Page 367 Sve hemikalije, kao što su, na primer, motorno ulje ili • Odložite proizvod na odobrenom mestu za gorivo, odbacujte u servisnom centru ili na odbacivanje ili ga pošaljite kompaniji Husqvarna za odgovarajućem mestu za odbacivanje. odbacivanje. Tehnički podaci Tehnički podaci...
 • Page 368 EZ Deklaraciji o usaglašenosti. Isporučeni bacač snega usaglašen je sa primerkom koji je prošao pregled. U ime kompanije Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, ŠVEDSKA, 2020–02–07 Claes Losdal Osoba odgovorna za sastavljanje tehničke dokumentacije nastale u Evropskoj uniji 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 369 Obsah Úvod................369 Riešenie problémov............ 380 Bezpečnosť..............370 Preprava, skladovanie a likvidácia......382 Montáž................ 375 Technické údaje............383 Prevádzka..............375 ES vyhlásenie o zhode..........385 Údržba................ 377 Úvod Prehľad výrobku (Obr. 1) Symbols on the product 1. Spúšťanie závitovky 2. Páka regulácie rýchlosti pohonu Poznámka: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 370 Výrobca (Obr. 20) Move slowly rearward. (Obr. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Obr. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Zodpovednosť za výrobok protection. (Obr. 23) Noise emissions to the environment V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi...
 • Page 371 • Palivovú nádrž doplňte vonku, pričom dávajte • Nikdy nesmerujte vývod na osoby ani takým mimoriadny pozor. Palivo nikdy nedopĺňajte v smerom, kde by mohlo dôjsť k nejakým škodám. uzavretom priestore. Nedovoľte, aby sa k stroju priblížili deti alebo iné osoby.
 • Page 372 Všeobecné bezpečnostné pokyny vždy pod dozorom. Vyžaduje sa neustála prítomnosť zodpovednej dospelej osoby. • Výrobok používajte správne. Nesprávne používanie • Výrobok bezpečne uzamknite na mieste, ku ktorému môže mať za následok poranenie alebo smrť. nemajú prístup deti a nepovolené osoby. Výrobok používajte len na účely uvedené...
 • Page 373 Vibrácie sa vo všeobecnosti považujú za • Palivovú nádrž doplňte vonku, pričom dávajte upozornenie na možný problém. mimoriadny pozor. Palivo nikdy nedopĺňajte v uzavretom priestore. • Motor zastavte vždy pred opustením pracovného priestoru, pred čistením skrine závitovky alebo • Nádoby nikdy neplňte vnútri nejakého vozidla, na deflektora výsypky a pred akoukoľvek opravou, vozidle ani na vlečke s plastovou podlahou.
 • Page 374 • Znížite tak riziko výskytu nehôd. • Palivo do motora nedopĺňajte v interiéri. Nedostatočné prúdenie vzduchu môže spôsobiť Výrobok nechajte pravidelne kontrolovať poranenie alebo smrť v dôsledku udusenia alebo u schváleného predajcu alebo v schválenom otravy oxidom uhoľnatým. servisnom stredisku kvôli potrebným nastaveniam •...
 • Page 375 Montáž 5. Na zostavenie rotátora výsypky použite 1 poistnú VÝSTRAHA: Pred montážou výrobku si maticu M8 (A), 1 plastový poistný gombík rukoväti prečítajte kapitolu o bezpečnosti a uistite sa, (B), 2 zakrivené rozpery (C) a 1 skrutkovú páku (D). že rozumiete informáciám, ktoré sa v nej 6.
 • Page 376 Dopĺňanie paliva VAROVANIE: Rukoväť štartovacieho lanka nepúšťajte príliš rýchlo. Pomaly ho Ak je to možné, používajte alkylátový benzín s nízkymi posuňte do začiatočnej polohy. emisiami. Ak nízkoemisný/alkylátový benzín nemáte k dispozícii, používajte kvalitný bezolovnatý benzín. Mimo oblasti Severnej Ameriky používajte benzín Poznámka: Ak sa rukoväť...
 • Page 377 9. Po naštartovaní motora odpojte napájací kábel od 3. Otočte palivový spínač do polohy OFF (Zap.). (Obr. výrobku. 10. Pred odhadzovaním snehu nechajte motor bežať 30 4. Vytiahnite kľúč On/Off. (Obr. 49) – 40 sekúnd na voľnobeh. Zabezpečenie optimálnych výsledkov 11.
 • Page 378 Údržba Denne 20 hodín 50 hodín 100 hodín Skontrolujte tlak v pneumatikách Skontrolujte a vy- meňte zapaľovaciu sviečku Naplnenie 9. Nalejte do motora olej, pozrite si časť Poznámka: Do prevodovky nie je potrebné dopĺňať motora olejom na strane 375 . mazivo ani vykonávať...
 • Page 379 Vyčistenie upchatého deflektora krytu a) Na plochom povrchu nastavte vzdialenosť medzi lištou zhŕňača a zemou na 5 – 6 mm. vyhadzovacieho otvoru b) Na drsných povrchoch nastavte klzné dosky (A) do polohy, v ktorej je lišta zhŕňača nad zemou. Nepokúšajte sa odstrániť upchatie deflektora krytu vyhadzovacieho otvoru, kým nevykonáte nasledujúce VÝSTRAHA: Uistite sa, že sa štrk ani operácie.
 • Page 380 Riešenie problémov Riešenie problémov Problém Možná príčina Riešenie Výrobok sa nedá spustiť Nie je zasunutý bezpečnostný kľúč zapaľovania. Zasuňte bezpečnostný kľúč zapaľo- vania. Vo výrobku nie je palivo. Palivovú nádrž doplňte novým, čis- tým benzínom. Kľúč On/Off je vypnutý v polohe OFF. Posuňte kľúč...
 • Page 381 Problém Možná príčina Riešenie Znížený výkon Kábel zapaľovacej sviečky nie je pripojený. Pripojte kábel k zapaľovacej sviečke. Výrobok odhadzuje priveľa snehu. Znížte rýchlosť a šírku záberu. Uzáver palivovej nádrže je pokrytý ľadom alebo Odstráňte ľad a sneh na uzávere pal- snehom.
 • Page 382 Problém Možná príčina Riešenie Strata trakcie pohonu/ Remeň preklzáva. Nastavte kábel. Nastavte remeň. spomalenie rýchlosti po- Remeň je opotrebovaný. Skontrolujte/vymeňte remeň. honu Remeň skĺzol z remenice. Skontrolujte/znovu založte remeň. Sneh nie je vyhadzovaný alebo vyhadzovanie sne- Deflektor výsypky je upchatý. Vyčistite deflektor výsypky.
 • Page 383 Všetky chemikálie, ako napr. motorový olej alebo palivo, zlikvidujte v servisnom stredisku alebo v príslušnom zariadení na likvidáciu. Technické údaje Technické údaje ST 124 Rozmery Hmotnosť, s prázdnymi nádržami, kg Max. prevádzkový tlak v pneumatikách, PSI Vstupná výška, cm 53,3 Prevádzková...
 • Page 384 ST 124 Úroveň vibrácií na rukoväti, ľavá/pravá 4,15/4,08 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 385 ES vyhlásenie o zhode OBSAH VYHLÁSENIA O ZHODE ES V mene spoločnosti Husqvarna, SE-561 82 Huskvarna, ŠVÉDSKO, vyhlasujeme s plnou zodpovednosťou, že reprezentovaný výrobok: Popis Snehová fréza Značka Husqvarna Platforma/Typ/Model ST 124 Séria Výrobné číslo z roku 2020 a nasledujúcich rokov plne spĺňa nasledujúce smernice a nariadenia EÚ:...
 • Page 386 VSEBINA Uvod................386 Odpravljanje težav............397 Varnost............... 387 Transport skladiščenje in odstranitev......399 Montaža..............391 Tehnični podatki............400 Delovanje..............392 Izjava ES o skladnosti..........402 Vzdrževanje..............394 Uvod Pregled izdelka (Sl. 1) Symbols on the product 1. Vklop vrtalnika 2. Krmilna ročica za hitrost vožnje Opomba: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 387 Proizvajalec (Sl. 20) Move slowly rearward. (Sl. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Sl. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Odgovornost proizvajalca protection. (Sl. 23) Noise emissions to the environment Kot je navedeno v zakonodaji, ki ureja odgovornost proizvajalca, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za...
 • Page 388 • Posod z gorivom nikoli ne polnite v vozilu, na • Ne preobremenjujte naprave s prehitrim tovornjaku ali na prikolici s plastično oblogo. odmetavanjem snega. Posode pred polnjenjem vedno postavite na tla, • Nikoli ne premikajte naprave z veliko hitrostjo na stran od vozila.
 • Page 389 • Sledite navodilom v tem priročniku. Upoštevajte • Za morebitne nesreče je odgovoren uporabnik varnostne simbole in navodila. Če uporabnik ne izdelka. upošteva navodil in simbolov, lahko pride do • Pred in med vzvratno hojo vedno glejte nazaj in poškodb ali smrti. navzdol, če so prisotni majhni otroci, živali ali druge •...
 • Page 390 • Pri delu na nagibih bodite izjemno previdni. • Skrbno namestite pokrovček odprtine za dolivanje goriva in pobrišite morebitno razlito • Izdelka ne uporabljajte brez nameščenih in delujočih gorivo. ustreznih varoval in drugih varnostnih naprav. • Če gorivo polijete po oblačilih, se nemudoma •...
 • Page 391 Ne uporabljajte izdelka, če dušilnik manjka ali je • Preden izdelek vklopite, ga premaknite najmanj 3 poškodovan. Poškodovan dušilnik zviša raven hrupa in m/10 čevljev stran od mesta, kjer ste napolnili poveča nevarnost požara. posodo za gorivo. • Rezervoar za gorivo ne napolnite do konca. Gorivo OPOZORILO: Dušilnik se med in po uporabi se razširi zaradi vročine.
 • Page 392 Namestitev deflektorja izmetne cevi pritrdite z 1 vzmetjo (B), 1 ravno podložko (C) in 1 zatičem (D). (Sl. 30) 1. Z ohišja odstranite disk rotacijske glave (B) in 6 2. Potegnite navzgor povezovalno ploščico menjalnika šestkotnih prirobničnih vijakov (D). (B) in namestite kratek upognjen konec krmilnega 2.
 • Page 393 Električni zagon motorja 2. Napolnite počasi s posodo za gorivo. Če gorivo polijete, ga pobrišite s krpo in pustite, da se preostalo gorivo posuši. OPOZORILO: Izdelek je opremljen z električnim zaganjalnikom 230 V (izmenični 3. Očistite področje okrog pokrovčka posode za gorivo. tok).
 • Page 394 hitrost vožnje premaknite v desno, če želite izdelek • Hitrost izdelka vedno prilagodite snežnim razmeram premikati vzvratno. (Sl. 45) in nastavite hitrost s krmilno ročico za hitrost vožnje. Prepričajte se, da izdelek izmetava sneg 3. Vklop pogona upravljate z desnim ročajem. enakomerno.
 • Page 395 • Tveganje za pojav oblog na elektrodah vžigalne Opomba: V menjalnik ni treba dodajati masti ali izvajati svečke lahko zmanjšate tako, da upoštevate ta drugih vzdrževalnih del. navodila: a) Hitrost prostega teka mora biti pravilno Izvajanje splošnih pregledov nastavljena. • Prepričajte se, da so vse matice in vijaki na izdelku b) Vrsta goriva mora biti ustrezna.
 • Page 396 • Skrbite za ustrezen tlak v pnevmatikah, glejte Tehnični podatki na strani 400 . OPOZORILO: v deflektor izmetne cevk Čiščenje zamašenega deflektorja ali v ohišje polža ne segajte z rokami. izmetne cevi Čiščenje izdelka Deflektorja izmetne cevi ne poskusite odmašiti, dokler •...
 • Page 397 Odpravljanje težav Odpravljanje težav Težava Možen vzrok Rešitev Izdelka ni mogoče zagnati Varnostni kontaktni ključ ni vstavljen. Vstavite varnostni kontaktni ključ. V izdelku je zmanjkalo goriva. Posodo za gorivo napolnite s svežim, čistim bencinom. Tipka za vklop/izklop je v položaju za izklop Tipko za vklop/izklop premaknite v (OFF).
 • Page 398 Težava Možen vzrok Rešitev Zmanjšana moč Kabel svečke ni priključen. Priklopite kabel na svečko. Izdelek izmetava preveč snega. Zmanjšajte hitrost in širino pasu. Pokrovček posode za gorivo je prekrit z ledom Odstranite led in sneg s pokrovčka ali snegom. posode za gorivo in okrog njega. Dušilnik je umazan ali zamašen.
 • Page 399 Težava Možen vzrok Rešitev Izguba voznega pogona/ Jermen zdrsne. Prilagodite kabel. Prilagodite jermen. upočasnitev vozne hitrosti Jermen je obrabljen. Preverite/zamenjajte jermen. Izguba izmeta snega ali Jermen se je snel z jermenice. Preverite/znova namestite jermen. upočasnitev izmeta snega Deflektor izmetne cevi je zamašen. Očistite deflektor izmetne cevi.
 • Page 400 Odstranitev • Izdelek zavrzite na odobreni lokaciji za zbiranje odpadkov ali ga pošljite podjetju Husqvarna za • Upoštevajte lokalne zahteve in veljavne predpise. odstranjevanje. • Vse kemikalije, na primer motorno olje ali gorivo, zavrzite na servisnem centru ali na kakšni drugi temu primerni lokaciji.
 • Page 401 ST 124 Raven tresljajev na ročaju, levo/desno 4,15/4,08 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 402 ES o skladnosti. Dobavljena snežna freza je enaka izdelku, na katerem je bil opravljen pregled. V imenu družbe Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, ŠVEDSKA, 7. 2. 2020 Claes Losdal Oseba, odgovorna za sestavljanje tehničnih dokumentov znotraj EU 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 403: Introducción

  Contenido Introducción..............403 Resolución de problemas........... 414 Seguridad..............404 Transporte, almacenamiento y eliminación....416 Montaje............... 409 Datos técnicos............417 Funcionamiento............409 Declaración de conformidad CE......... 419 Mantenimiento............412 Introducción Descripción del producto (Fig. 1) Symbols on the product 1. Acoplamiento del sinfín 2.
 • Page 404: Seguridad

  Fabricante (Fig. 20) Move slowly rearward. (Fig. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Fig. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Responsabilidad sobre el producto protection. Como se estipula en las leyes de responsabilidad del (Fig.
 • Page 405 • Nunca añada combustible a un motor en marcha • No haga funcionar el motor en un recinto cerrado a o caliente. menos que lo haga solo para arrancarlo o para sacar o guardar el quitanieves en un edificio. Abra •...
 • Page 406 • Haga funcionar la máquina unos minutos después • Al utilizar este producto, el motor emite un campo de quitar la nieve para evitar que el recogedor o el electromagnético. El campo electromagnético puede sinfín se congelen. provocar daños en implantes médicos. Consulte a su médico y al fabricante del implante médico antes •...
 • Page 407 • Tenga sumo cuidado cuando trabaje o camine por que pueda quedar atrapada entre las piezas entradas, paseos o caminos de grava. Manténgase móviles. Utilice calzado que facilite el alerta ante peligros ocultos o tráfico. desplazamiento por superficies resbalosas. • Si golpea un objeto extraño, detenga el motor, •...
 • Page 408 • Utilice siempre una indumentaria apropiada para el • No arranque el motor si el producto tiene una fuga. invierno cuando trabaje con el producto. Examine frecuentemente si hay fugas en el motor. • Utilice siempre botas de trabajo antideslizantes con •...
 • Page 409: Montaje

  • Los accesorios y modificaciones en el producto que • Realice únicamente las tareas de mantenimiento no estén aprobados por el fabricante pueden causar que se indican en este manual de usuario. Todos los daños graves o la muerte. No modifique el producto. demás trabajos de mantenimiento deben llevarse a Utilice siempre accesorios autorizados por el cabo en un taller de servicio autorizado.
 • Page 410 Programa • Realice el mantenimiento diario. Consulte 2. Gire el control del rotador del conducto hacia la de mantenimiento en la página 412 . derecha para expulsar la nieve hacia la derecha. • Asegúrese de que el cable de encendido está 3.
 • Page 411 4. Apriete el acoplamiento de la transmisión hacia el Nota: Utilice un cable alargador que pueda usarse en manillar para acoplar las ruedas motrices. El exteriores, con un cable cuyo tamaño no sea inferior a producto se moverá hacia delante o hacia atrás 16 AWG (1,5 mm ) y que no tenga más de 15 m (50 ft) dependiendo de la posición de la palanca de control...
 • Page 412: Mantenimiento

  Mantenimiento Programa de mantenimiento Mantenimiento Diario 20 horas 50 horas 100 horas Asegúrese de que las tuercas y los tor- nillos están bien apretados Compruebe el nivel de aceite del motor Cambie el aceite Asegúrese de que no haya fugas de com- bustible o aceite Retire cualquier ob- strucción u objeto ex-...
 • Page 413 5. Coloque un recipiente debajo del tapón de vaciado a) En terrenos llanos, establezca una distancia de aceite. entre el faldón rascador y el suelo de 5-6 mm (0,2-0,25 pulg.). 6. Quite el tapón de vaciado de aceite, incline el b) En terrenos irregulares, coloque las planchas producto hacia atrás y vierta el aceite usado en el protectoras (A) en una posición en la que el...
 • Page 414: Resolución De Problemas

  • Use un cepillo para retirar las hojas, la hierba y la suciedad. Resolución de problemas Resolución de problemas Problema Causa posible Solución El producto no arranca La llave de encendido de seguridad no está in- Introduzca la llave de encendido de sertada.
 • Page 415 Problema Causa posible Solución Potencia reducida El cable de la bujía no está conectado. Conecte el cable a la bujía. El producto expulsa mucha nieve. Reduzca la velocidad y la anchura de la hilera. El tapón del depósito de combustible está cu- Retire el hielo y la nieve del tapón del bierto de hielo o nieve.
 • Page 416: Transporte, Almacenamiento Y Eliminación

  Problema Causa posible Solución Pérdida de tracción/veloci- La correa resbala. Ajuste el cable. Ajuste la correa. dad baja de la transmisión La correa está desgastada. Revise/cambie la correa. No se expulsa nieve o se La correa se sale de la polea. Revise/reinstale la correa.
 • Page 417: Datos Técnicos

  • Deseche el producto en una ubicación adecuada • Mantenga el producto en un área cerrada para para su eliminación o envíelo a Husqvarna para su impedir el acceso a niños o personas no eliminación. autorizadas. •...
 • Page 418 ST 124 Niveles acústicos Nivel de presión sonora medida en el oído del operador, L dB(A) Niveles de vibración, a hveq Nivel de vibración en el manillar, izquierda/derecha 4,15/4,08 Nivel de presión sonora conforme a la norma EN ISO 11201. Los datos referidos del nivel de presión sonora tienen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1,5 dB (A).
 • Page 419: Declaración De Conformidad Ce

  Datos técnicos de este manual y en la declaración de conformidad CE firmada. El quitanieves suministrado concuerda con el ejemplar sometido a examen. Para Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (SUECIA), 07/02/2020 Claes Losdal Persona responsable de compilar las fichas técnicas establecidas en la UE 1272 - 005 - 16.06.2020...
 • Page 420 Innehåll Introduktion..............420 Felsökning..............430 Säkerhet..............421 Transport, förvaring och kassering......432 Montering..............425 Tekniska data............. 432 Drift................426 EG‐försäkran om överensstämmelse......434 Underhåll..............428 Introduktion Produktöversikt (Fig. 1) Symbols on the product 1. Aktivering av spiraldel 2. Kontrollreglage för drivhastighet Notera: If the decals on the product are damaged, 3.
 • Page 421 Tillverkare (Fig. 20) Move slowly rearward. (Fig. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Fig. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Produktansvar protection. Enligt lagstiftningen för produktansvar ansvarar vi inte (Fig.
 • Page 422 • Fyll aldrig på behållare inne i ett fordon eller på • Koppla bort strömmen till uppsamlaren/fläkthjulet när en lastbil eller på en släpvagn med maskinen transporteras eller inte används. plastbeklädnad. Placera alltid behållare på • Använd bara extrautrustning och tillbehör som har marken, borta från ditt fordon innan påfyllning.
 • Page 423 extrautrustning. Använd endast godkända tillbehör personer i närheten vet att du kommer att använda och extrautrustning. produkten. • Använd inte en skadad produkt. Följ • Följ nationella eller lokala lagar. De kan förhindra underhållsschemat. Utför endast det eller minska produktens funktion under vissa underhållsarbete som du hittar instruktioner om i den förhållanden.
 • Page 424 • Använd inte produkten med hög fart på hala utförs för att skydda ögonen för främmande föremål underlag. Titta bakåt och var försiktig vid som kan kastas från maskinen. bakåtkörning. Personlig skyddsutrustning • Koppla bort kraften till matarskruvarna när produkten transporteras eller inte används.
 • Page 425 Säkerhetsinstruktioner för underhåll • Starta inte produkten om det finns bränsle eller motorolja på produkten. Ta bort det oönskade bränslet/oljan och låt produkten torka. • Om du spillt bränsle på kläderna skall dessa bytas VARNING: Läs varningsinstruktionerna omedelbart. nedan innan du använder produkten. •...
 • Page 426 2. Fäst rotatorskivan (B) och utkastavledaren (A) på 2. Dra upp växelanslutningsplåten (B) och installera utkastets bas med hjälp av tre ändblock (C). den korta böjda änden av styrstången för drivhastighet (A). Fäst styrstången för drivhastighet 3. Använd sex sexkantsflänsbultar (D) och sex (A) med ett platt mellanlägg (C) och en saxpinne (D).
 • Page 427 2. Vrid styrningen för utkastets rotator medurs för att 4. Tryck in på/av-nyckeln till KÖR-läget. (Fig. 38) slunga snö åt höger. 5. Tryck på primern 1–3 gånger för att starta 3. Vrid styrningen för utkastets rotator moturs för att boosterpumpen. Använd boosterpumpen vid kallstart slunga snö...
 • Page 428 • Skraplisten är vändbar. När den blir sliten nästan • Om produkten inte rör sig framåt på grund av ända till kanten av huset ska du vända den. Byt ut oförutsedda omständigheter ska du lossa skraplisten om den är skadad eller om båda sidorna drivningsinkopplingen omedelbart eller flytta PÅ/AV- är slitna.
 • Page 429 som slungas ut med hög hastighet 8. Sätt tillbaka avtappningspluggen och dra åt den för hand. kan orsaka skador. Fylla på motorolja på sida 426 . 9. Fyll på motorolja, se 3. Dra åt låsmuttern (B). (Fig. 52) Så undersöker du tändstiftet Byta ut brytpinnen Brytpinnen skyddar produkten från skador.
 • Page 430 Felsökning Felsökning Problem Möjlig orsak Lösning Produkten startar inte Säkerhetständningsnyckeln är inte på plats. Sätt i säkerhetständningsnyckeln. Produkten har slut på bränsle. Fyll bränsletanken med färsk och ren bensin. På/av-nyckeln är AV. Flytta på/av-nyckeln till läget PÅ. Choken är i läget AV (STÄNGD). Flytta choken till läget PÅ...
 • Page 431 Problem Möjlig orsak Lösning Motorn går på tomgång el- Choken är i läget PÅ (FULL, ÖPPEN). Flytta choken till läget AV (STÄNGD). ler går ojämnt Bränsleledningen är igensatt. Rengör bränsleledningen. Det finns vatten i bränslet eller bränslet är för Töm bränsletanken och förgasaren. gammalt.
 • Page 432 • Om förgasarens flottörshus har en avtappningsplugg • Kassera produkten på lämplig anvisad plats eller ska bränslet tömmas ur förgasaren innan produkten skicka den till Husqvarna för kassering. förvaras under en längre tid. Tekniska data Tekniska data ST 124 Dimensioner Vikt med tomma tankar, kg Däcktryck vid maximal drift, PSI...
 • Page 433 ST 124 Bränslekapacitet, gal / l 0,58 / 2,2 Typ av olja (API SJ-SN) SAE 5W30 (under 0 °C) Oljekapacitet, fl. oz. / l 20 / 0,6 Elsystem Tändstift F7RTC Tändstiftets elektrodavstånd (tum / mm) 0,027–0,031 / 0,7–0,8 Bulleremissioner Ljudeffektnivå, uppmätt dB(A) Ljudeffektnivå, garanterad L...
 • Page 434 EG-försäkran om överensstämmelse. Den levererade snöslungan överensstämmer med det exemplar som genomgick kontrollen. På uppdrag av Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, SVERIGE, 2020-02-07 Claes Losdal Den person som är ansvarig för att sammanställa den tekniska beskrivningen som har fastställts inom EU...
 • Page 435 İçindekiler Giriş................435 Sorun giderme............445 Güvenlik..............436 Taşıma, depolama ve atma........447 Montaj................. 440 Teknik veriler.............. 448 Çalışma...............441 AT Uyumluluk Bildirimi..........449 Bakım................443 Giriş Ürüne genel bakış (Şek. 1) Symbols on the product 1. Burgu bağlantısı 2. Tahrik hızı kontrol kolu Not: If the decals on the product are damaged, contact 3.
 • Page 436 Üretici (Şek. 20) Move slowly rearward. (Şek. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Şek. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Ürün sorumluluğu protection. Ürün sorumluluğu yasalarında belirtildiği üzere;...
 • Page 437 • Konteynırları hiçbir zaman bir aracın içinde veya • Deşarjı hiçbir zaman insanlara ya da maddi hasar plastik astarlı bir kamyon ya da römork oluşabilecek yerlere yöneltmeyin. Çocukları ve diğer kasasında doldurmayın. Konteynırları kişileri uzak tutun. doldurmadan önce her zaman araçtan uzaktaki •...
 • Page 438 bu kılavuzda belirtilen işler için kullanın. Ürünü başka • Geriye doğru yürümeden önce ve geriye doğru işler için kullanmayın. yürürken, küçük çocuklara, hayvanlara veya düşmenize neden olabilecek diğer risklere karşı • Bu kılavuzdaki talimatlara uyun. Güvenlik arkanıza ve aşağıya bakın. sembollerine ve güvenlik talimatlarına uyun.
 • Page 439 • Ürünü doğru siperlikler ve diğer güvenlik araçları • Elektrikli tahrik motoru veya elektrikli marş motoru yerinde ve çalışır durumda olmadan asla olan tüm birimler için üretici tarafından belirtilen çalıştırmayın. kablo ve prizleri kullanın. • Boru saptırıcıyı hiçbir zaman insanlara ya da maddi •...
 • Page 440 • Yakıt tankını tamamen doldurmayın. Isı yakıtın UYARI: Susturucu kullanım sırasında, genleşmesine neden olur. Yakıt tankının üst kullanım sonrasında ve motor rölantide kısmında boşluk bırakın. çalışıyorken çok sıcak olur. Yangını önlemek için yanıcı malzemelerin ve/veya dumanların Kimyasal uyarısı yakınında dikkatli olun. UYARI: Bu üründen çıkan motor egzozu Yakıt güvenliği Kaliforniya Eyaleti'nde kansere, doğum...
 • Page 441 Boru saptırıcısını monte etme çubuğu yayı (B), 1 adet düz ara parça (C) ve 1 adet kama (D) ile tutturun. (Şek. 30) 1. Döndürücü diski (B) ve 6 adet altıgen flanş cıvatasını 2. Vites bağlantı plakasını (B) yukarı çekin ve tahrik (D) kutudan çıkarın.
 • Page 442 230 Volt A.C. doğru topraklanmış bir sistem 4. Yakıt tankı kapağını tamamen sıkın. Yakıt tankı kapağı sıkılmamışsa yangın riski vardır. olduğundan emin olun. Emin değilseniz yetkili bir elektrik teknisyenine danışın. 5. Çalıştırmadan önce ürünü, yakıt tankını doldurduğunuz konumdan en az 3 m (10 ft) uzağa taşıyın.
 • Page 443 2. Burguyu devre dışı bırakmak ve kar küremeyi • Mümkünse karı her zaman rüzgar yönünde fırlatın. durdurmak için burgu bağlantısını serbest bırakın. • Asfalt yollar gibi düz yüzeylerde destek plakalarını (Şek. 47) yerden 5-6 mm (0,2-0,25 inç) yükseltin. 3. Yakıt anahtarını KAPALI konumuna getirin. (Şek. 48) •...
 • Page 444 3. Yağ çubuğundaki yağı temizleyin. 3. Burguların kenarları aşınmışsa değiştirmek için yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun. 4. Yağ seviyesini doğru bir şekilde belirtmesi için daldırma çubuk ölçeği tamamen yağ tankına sokun. Destek plakalarını ayarlamak için 5. Daldırma çubuk ölçeği çıkarın. Destek plakaları...
 • Page 445 • Ürünü temizlemek için yüksek basınçlı yıkayıcı UYARI: Ellerinizi deşarj borusu kullanmayın. saptırıcıya veya burgu kepçesinin içine • Motora doğrudan su tutmayın. koymayın. • Yaprak, çim ve kirleri gidermek için fırça kullanın. Ürünün temizlenmesi • Plastik parçaları temiz ve kuru bir bezle temizleyin. Sorun giderme Sorun giderme Sorun...
 • Page 446 Sorun Olası neden Çözüm Azaltılmış güç Buji kablosu bağlı değil. Kabloyu bujiye bağlayın. Ürün çok fazla kar fırlatıyor. Hızı düşürün ve temizlenen şeridin genişliğini azaltın. Yakıt tankı kapağı buz veya karla kaplanmış. Yakıt tankı kapağının üstündeki ve etrafındaki karı ve buzu temizleyin. Susturucu kirli veya tıkalı.
 • Page 447 Sorun Olası neden Çözüm Çekiş tahriki kaybı/tahrik Kayış kayıyor. Kabloyu ayarlayın. Kayışı ayarlayın. hızının yavaşlaması Kayış aşınmış. Kayışı kontrol edin/değiştirin. Kar deşarjı kaybı veya kar Kayış, makaradan çıkmış. Kayışı kontrol edin/tekrar takın. deşarjı yavaşlaması Boru saptırıcı tıkanmış. Boru saptırıcıyı temizleyin. Yabancı...
 • Page 448 • Motor yağı veya yakıt gibi kimyasalları servis • Ürünü onaylı bir atık konumunda atın veya atılmak merkezinde veya uygun bir atık noktasında atın. üzere Husqvarna'ya gönderin. Teknik veriler Teknik veriler ST 124 Boyutlar Boş tanklarla birlikte ağırlık, kg Maksimum lastik çalışma basıncı, PSI Giriş...
 • Page 449 2000/14/AT+2005/88/AT direktifi Ek V uyarınca beyan edilen ses değerleri, bu kılavuzun teknik veriler kısmında ve imzalı AT Uyumluluk Bildirimi'nde belirtilmiştir. Verilen kar küreyici, incelemeden geçmiş örnekle uyumludur. Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, İSVEÇ adına, 07.02.2020 Claes Losdal AB kapsamında belirlenen teknik dosyaları derlemekten sorumlu kişi...
 • Page 450 Зміст Вступ................450 Усунення несправностей.......... 462 Безпека..............451 Транспортування, зберігання й утилізація....465 Збирання..............456 Технічні дані.............. 465 Експлуатація..............457 Декларація відповідності ЄС........467 Технічне обслуговування..........459 Вступ Огляд виробу (Мал. 1) Symbols on the product 1. Увімкнення шнека 2. Важіль керування швидкістю обертання привода Зверніть...
 • Page 451 Виробник (Мал. 20) Move slowly rearward. (Мал. 21) Use approved protective gloves. Husqvarna AB (Мал. 22) Use a protective helmet. Use approved Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna hearing protection. Use approved eye Відповідальність за якість продукції protection. Згідно із законом про відповідальність за якість...
 • Page 452 • Під час експлуатації, налаштування або ремонту пошкоджень та усуньте пошкодження перед його завжди носіть захисні окуляри або щитки, щоб повторним запуском та експлуатацією. захистити очі від потрапляння сторонніх • Якщо сніговідкидач починає незвично вібрувати, предметів, які можуть бути відкинуті машиною. зупиніть...
 • Page 453 обладнання перебуває в робочому стані та є • Перед монтажем, зберіганням або технічним безпечним. обслуговуванням необхідно виймати свічку запалювання. • Ніколи не зберігайте пристрій з паливом у паливному баку в приміщенні, в якому наявні • Не використовуйте виріб у разі зміни його джерела...
 • Page 454 Навчання • Не направляйте дефлектор викидного жолоба на людей або місця, де це може призвести до • Перш ніж починати експлуатацію, прочитайте, пошкодження майна. Тримайте дітей та інших усвідомте й виконайте всі вказівки, зазначені на осіб подалі від сніговідкидача. виробі й у цих посібниках. Уважно ознайомтесь із •...
 • Page 455 користуйтеся механізмом блокування виробу, зверніться до авторизованого сервісного пістолета. центру. • Міцно закручуйте кришки посудин із бензином і витирайте паливо, що пролилося. Глушник • Якщо паливо потрапило на одяг, його Глушник зменшує рівень шуму та відводить вихлопні необхідно негайно змінити. гази...
 • Page 456 • Перед запуском пересуньте виріб щонайменше запаху. Забороняється заводити виріб у на 3 м від місця, де ви заправляли його. приміщенні чи в замкненому просторі. • Не заповнюйте паливний бак повністю. Під • Перед тим, як почати технічне обслуговування впливом високої температури паливо виробу, вимкніть...
 • Page 457 Збирання шнека й кабелів привода 2. Підійміть зсувну з’єднувальну пластину (B) і встановіть короткий зігнутий кінець штока (A) 1. Витягніть 2 кабельних болти (B) з кабелів (D). регулятора швидкості обертання привода. Закріпіть шток (A) регулятора швидкості 2. Установіть 2 кабельних болти (B) в отвори у лівій обертання...
 • Page 458 2. Переведіть перемикач палива в положення ON 2. Переведіть перемикач палива в положення ON (Увімк.). (Мал. 36) (Увімк.). (Мал. 36) 3. Поверніть заслінку в положення CLOSE 3. Поверніть заслінку в положення CLOSE (Закрити). (Мал. 37) (Закрити). (Мал. 37) 4. Переведіть ключ увімкнення/вимкнення в 4.
 • Page 459 4. Витягніть ключ увімкнення/вимкнення. (Мал. 49) • На пласких поверхнях, наприклад асфальтованих дорогах, підніміть трельовані пластини на 5–6 мм Забезпечення ефективної роботи (0,2–0,25 дюйми) від землі. • Шкребок можна перевертати. Коли він зітреться • Двигун має завжди працювати за повністю майже...
 • Page 460 Перевірка рівня оливи • Щоб зменшити ризик потрапляння зайвих предметів на електроди свічки запалювання, дотримуйтеся таких інструкцій: УВАГА: Занадто низький рівень оливи може спричинити пошкодження двигуна. a) переконайтеся, що швидкість холостого ходу Перед запуском виробу необхідно встановлено правильно; перевіряти рівень оливи. b) переконайтеся, що...
 • Page 461 Перевірка шин 4. Щоб усунути засмічення, скористайтеся інструментом для очищення (довжиною не менше • Щоб запобігти пошкодженню каучуку, не 37 см (15 дюймів), що входить до комплекту допускайте потрапляння на шини палива, оливи поставки деяких моделей). та хімічних речовин. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Тримайте руки на •...
 • Page 462 Усунення несправностей Усунення несправностей Несправність Можлива причина Рішення Виріб не запускається Ключ запалювання не вставлено в замок Вставте ключ запалювання. запалювання. У виробі закінчилося пальне. Залийте до паливного бака свіжий чистий бензин. Кнопка увімкнення/вимкнення перебуває в Переведіть перемикач увімкнення/ положенні OFF (ВИМК.). вимкнення...
 • Page 463 Несправність Можлива причина Рішення Знижена потужність Дріт свічки запалювання не під’єднано. Під’єднайте дріт до свічки запалювання. Виріб викидає занадто багато снігу. Зменште швидкість і ширину захвату. Кришка паливного бака вкрита льодом чи Усуньте лід і сніг із кришки снігом. паливного бака та ділянки навколо неї.
 • Page 464 Несправність Можлива причина Рішення Тяговий привід працює Пас прослизає. Відрегулюйте кабель. слабше/повільніше Відрегулюйте пас. Пас зносився. Перевірте пас і за необхідності Об’єм відкиданого снігу замініть його. зменшився, або відкидання снігу Пас зіскочив зі шківа. Перевірте пас і за необхідності сповільнилося встановіть...
 • Page 465 утилізації. переміщувати виріб на тривале зберігання. • Утилізуйте виріб у схваленому місці утилізації або • Під час транспортування закріплюйте виріб надішліть його для утилізації до Husqvarna. безпечним чином, щоб уникнути пошкоджень та нещасних випадків. Технічні дані Технічні дані ST 124 Габарити...
 • Page 466 ST 124 Випромінювання шуму Рівень звукової потужності виміряний, дБ (A) Гарантований рівень звукової потужності, L дБ(A) Рівні звуку Рівень звукового тиску у вусі оператора, виміряне значення L , дБ (А) Рівні вібрації, a hveq Рівень вібрації на ручці, зліва/справа 4,15 / 4,08 Випромінювання...
 • Page 467 Декларація відповідності ЄС ЗМІСТ ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ЕС Ми, компанія Husqvarna, SE-561 82, м. Гускварна, ШВЕЦІЯ, заявляємо під свою виключну відповідальність, що представлений виріб: Опис Сніговідкидач Бренд Husqvarna Платформа / Тип / Модель ST 124 Партія Серійні номери за 2020 рік і пізніше...
 • Page 468 Original instructions Lietošanas pamācība Originalna uputstva Originalios instrukcijos Оригинални инструкции Originale instruksjoner Originalne upute Oryginalne instrukcje Původní pokyny Instruções originais Originale instruktioner Instrucţiuni iniţiale Originele instructies Оригинальные инструкции Originaaljuhend Originalna uputstva Alkuperäiset ohjeet Pôvodné pokyny Instructions d’origine Izvirna navodila Originalanweisungen Instrucciones originales Αρχικές...