Download Table of Contents Print this page

Tekniset Tiedot; Tehosekoittimen Kokoaminen; Tehosekoittimen Käyttö - Electrolux AEG M 2500 Operating Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
822_949_158 M2500.book Seite 46 Montag, 18. Februar 2008 12:13 00
q
• Valmistaja ei vastaa mahdollisista
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet
määräysten vastaisesta tai virheelli-
sestä käytöstä.
Laite täyttää seuraavat EU-direktiivit:
;
• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EU
• EMC direktiivi (sähkömagneettinen
yhteensopivuus) 89/336/EEC ja
seurannaismuutokset 92/31/EEC ja
93/68/EEC

Tekniset tiedot

Verkkojännite: 230/240 V
Teho: 500 W
Käyttöesimerkkejä
Tehosekoittimella voidaan valmistaa
monenlaisia juomasekoituksia, murs-
kata jäätä, hienontaa hedelmiä ja
vihanneksia, vatkata kermaa jne.
Virtajohdon lokero (Kuva 2)
Laitteessa on lokero virtajohtoa varten.
Jos pistorasia on kaukana, virtajohtoa
ei voi työntää koteloon.
Laitteen purkaminen
0 Irrota virtapistoke pistorasiasta.
0 Käännä astiaa myötäpäivään ja irrota
se (Kuva 3).
0 Kierrä teräkokoonpanoa vastapäivään
täyttökuppia (kuva 1/C) työkaluna
käyttäen ja poista osa (kuva 4).
Täyttökupin urat sopivat
teräkokoonpanon sivuun.
1
Huomio: Teräosa on erittäin terävä.
Loukkaantumisvaara!
Huomio: Älä irrota teräosaa sekoitus-
astiasta väkisin, sillä se voi vaurioitua!
Pidä teräosaa irrotettaessa hiukan kal-
lellaan.
46

Tehosekoittimen kokoaminen

0 Kiinnitä tiivisterengas teräosaan (Kuva 5).
0 Aseta teräkokoonpano paikoilleen
sekoitinta pitäen alaspäin. Kierrä
yksikköä myötäpäivään sen
kiinnittämiseksi, käytä täyttökuppia
työkaluna (kuva 6). Varoitus! Käsittele
varoen!
0 Aseta astia moottorikotelon päälle ja
käännä astiaa vastapäivään kunnes se
lukittuu paikalleen. Nuolet tulevat
kohdakkain (Kuva 7).
0 Aseta kansi astian päälle ja käännä
kantta, kunnes kannen nokka on kah-
van kohdalla (Kuva 8).
3
Laitteen kaksinkertainen turvajärjes-
telmä varmistaa, että tehosekoitinta
voi käyttää vain, kun sekä astia että
kansi ovat oikein paikoillaan (Kuvat 7
ja 8). Katso myös kappale "Kaksinker-
tainen turvajärjestelmä".
0 Kiinnitä täyttökuppi paikalleen (Kuva 1/C)
ja lukitse se.
Tehosekoittimen käyttö
Aseta tehosekoitin tasaiselle ja kuivalle
3
työtasolle.
0 Avaa kansi (Kuva 1/D) ja mittaa astiaan
kaikki tarvittavat aineet.
Huomio: Suurin sallittu täyttömäärä
on 1,5 litraa!
Voit lisätä aineita käytön aikana täyt-
3
töaukon kautta. Aineita voi lisätä myös
kannessa olevan täyttökupin (Kuva
1/C) avulla. Muista sulkea täyttöaukko,
jotta aineet eivät roisku sekoitettaessa.
0 Tehosekoitin käynnistetään kääntämällä
valitsinta (Kuva 1/J) oikealle tai paina-
malla Pulse-painiketta (Kuva 1/H).
3
On suositeltavaa aloittaa sekoittami-
nen 1-nopeudella ja kääntää valitsin
vasta sen jälkeen asentoon 2. Pulse-
painiketta painettaessa tehosekoitin
toimii suurimmalla nopeudella.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents