Download Print this page
Makita DVR340 Instruction Manual

Makita DVR340 Instruction Manual

Cordless concrete vibrator
Hide thumbs Also See for DVR340:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3

Quick Links

EN
Cordless Concrete Vibrator
Бездротовий вібратор для
UK
бетону
Akumulatorowy zagęszczacz
PL
betonu
Vibrator de beton cu
RO
acumulator
DE
Akku-Betonverdichter
Akkumulátoros betonvibrátor HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
HU
Akumulátorový vibrátor do
SK
betónu
Akumulátorový zhutňovač
CS
betonu
DVR340
DVR350
DVR440
DVR450
DVR850
ІНСТРУКЦІЯ З
3
7
12
16
20
24
28
32

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita DVR340

 • Page 1: Table Of Contents

  ІНСТРУКЦІЯ З бетону ЕКСПЛУАТАЦІЇ Akumulatorowy zagęszczacz INSTRUKCJA OBSŁUGI betonu Vibrator de beton cu MANUAL DE INSTRUCŢIUNI acumulator Akku-Betonverdichter BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros betonvibrátor HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorový vibrátor do NÁVOD NA OBSLUHU betónu Akumulátorový zhutňovač NÁVOD K OBSLUZE betonu DVR340 DVR350 DVR440 DVR450 DVR850...
 • Page 2 Fig.5 Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4...
 • Page 3: Instruction Manual

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Vibrations per minute (min 12,500 12,500 13,000 13,000 12,500 Vibration amplitude 1.0 mm Vibration head (diameter x length) 25 mm x 221 mm Flexible shaft assembly length 800 mm 1,200 mm...
 • Page 4 WARNING: DO NOT let comfort or famil- causing fires, personal injury and damage. It will iarity with product (gained from repeated also void the Makita warranty for the Makita tool and use) replace strict adherence to safety charger. rules for the subject product. MISUSE or...
 • Page 5 FUNCTIONAL NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly DESCRIPTION from the actual capacity. Switch action CAUTION: ► Fig.4: 1. Switch lever • Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjust- CAUTION: ing or checking function on the tool.
 • Page 6 CAUTION: • These accessories or attachments are recom- mended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 7: Експлуатації

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Кількість коливань в хвилину (хв. 12500 12500 13000 13000 12500 Амплітуда вібрації 1,0 мм Вібраційна голівка (діаметр х довжина) 25 мм x 221 мм Довжина вузла гнучкого вала 800 мм...
 • Page 8 Застереження стосовно Важливі інструкції з безпеки для техніки безпеки при роботі з касети з акумулятором електроприладами Перед тим як користуватися касетою з аку- мулятором, слід прочитати всі інструкції та УВАГА! Прочитайте усі застереження стосовно застережні знаки щодо (1) зарядного при- техніки...
 • Page 9 ІНСТРУКЦІЯ З ОБЕРЕЖНО: Використовуйте тільки акуму- лятори Makita. Використання акумуляторів, інших ВИКОРИСТАННЯ ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуля- торів, конструкцію яких було змінено, може призве- сти до вибуху акумулятора і спричинити пожежу, ОБЕРЕЖНО: травму або пошкодження. У зв'язку з цим також...
 • Page 10 Ефективне вирівнювання та Індикаторні лампи Залишковий ресурс усунення повітряних бульбашок. Горить Вимк. Блимає Усунення повітряних кульок є завершеним після від 75 до того, як інструмент пропрацював на кожному корис- 100% ному діапазоні, бетон більше не просідає, а розчин рівномірно піднявся на поверхню, зробивши її від...
 • Page 11 У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого Сервісного центру "Макіта". • Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій Makita ПРИМІТКА: • Деякі елементи списку можуть входити до комплекту інструмента як стандартне при- ладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від...
 • Page 12: Instrukcja Obsługi

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) SPECYFIAKCJE Model DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Liczba drgań na minutę (min 12 500 12 500 13 000 13 000 12 500 Amplituda drgania 1,0 mm Głowica drgająca (średnica x długość) 25 mm x 221 mm Długość wału giętkiego...
 • Page 13 Ogólne zasady bezpieczeństwa Ważne zasady bezpieczeństwa obsługi elektronarzędzi dotyczące akumulatora Przed użyciem akumulatora zapoznać się ze OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia wszystkimi instrukcjami i znakami ostrze- i instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić gawczymi na (1) ładowarce, (2) akumulatorze do porażeń prądem, pożarów i/lub poważnych obrażeń i (3) produkcie, w którym będzie używany ciała.
 • Page 14 OPIS DZIAŁANIA PRZESTROGA: Używać wyłącznie oryginal- nych akumulatorów firmy Makita. Używanie nie- oryginalnych akumulatorów firm innych niż Makita lub PRZESTROGA: akumulatorów, które zostały zmodyfikowane, może spowodować wybuch akumulatora i pożar, obrażenia • Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu ciała oraz zniszczenie mienia. Stanowi to również...
 • Page 15 250 mm. konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane Narzędzia nie należy używać do przemieszczania przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącz- betonu w formie. Zaprawa przemieści się wówczas, nie przy użyciu części zamiennych Makita. natomiast kruszywo grube pozostanie, wskutek czego dojdzie do odddzielenia warstw.
 • Page 16: Manual De Instrucţiuni

  ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Vibraţii pe minut (min 12.500 12.500 13.000 13.000 12.500 Amplitudinea vibraţiei 1,0 mm Cap vibrator (diametru x lungime) 25 mm x 221 mm Lungime de asamblare a axului flexibil 800 mm 1.200 mm...
 • Page 17 înlocuiască respecta- ATENŢIE: Folosiţi numai acumulatori Makita rea strictă a normelor de securitate pentru originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi acest produs. FOLOSIREA INCORECTĂ sau acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, nerespectarea normelor de securitate din provocând incendii, leziuni corporale şi daune.
 • Page 18 DESCRIERE Lămpi indicatoare Capacitate rămasă FUNCŢIONALĂ Iluminat Oprit Iluminare intermitentă ATENŢIE: între 75% şi 100% • Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi cartuşul acumulatorului este scos înainte de a între 50% şi ajusta sau verifica funcţionarea maşinii. între 25% şi Instalarea sau scoaterea cartuşului acumulatorului între 0% şi...
 • Page 19 În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri. Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. 19 ROMÂNĂ...
 • Page 20: Bedienungsanleitung

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Vibrationen pro Minute (min 12.500 12.500 13.000 13.000 12.500 Vibrationsamplitude 1,0 mm Rüttelkopf (Durchmesser x Länge) 25 mm x 221 mm Länge des flexiblen Schaftsatzes 800 mm 1.200 mm 800 mm 1.200 mm...
 • Page 21 Allgemeine Sicherheitshinweise für Wichtige Sicherheitsanweisungen Elektrowerkzeuge für Akku Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen und Warnhinweise, die an (1) -anweisungen sorgfältig durch. Werden die Warnungen Ladegerät, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug und Anweisungen ignoriert, besteht die Gefahr eines angebracht sind.
 • Page 22 FUNKTIONSBESCHREIBUNG VORSICHT: Verwenden Sie nur Original- Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert VORSICHT: worden sind, kann zum Bersten des Akkus und daraus resultierenden Bränden, Personenschäden • Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen und Beschädigung führen. Außerdem wird dadurch Sie den Akkublock, bevor Sie Einstellungen oder die Makita-Garantie für das Makita-Werkzeug und...
 • Page 23 Zehnfache des Durchmessers des Rüttelkopfes oder Reparaturen und alle Wartungen und Einstellungen von etwa 250 mm. den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, um Beton unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchge- innerhalb einer Form zu bewegen. Der Mörtel bewegt führt werden.
 • Page 24 MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Modell DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Rezgésszám percenként (min 12500 12500 13000 13000 12500 Rezgés amplitúdója 1,0 mm Rezgőfej (átmérő x hossz) 25 mm x 221 mm Hajlékony tengelyszerelvény hossza 800 mm 1200 mm 800 mm...
 • Page 25 A szerszámgépekre vonatkozó Fontos biztonsági utasítások az általános biztonsági akkumulátorra vonatkozóan figyelmeztetések Az akkumulátor használata előtt tanulmá- nyozza át az akkumulátortöltőn (1), az akkumu- FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági látoron (2) és az akkumulátorral működtetett figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a figyel- terméken (3) olvasható...
 • Page 26 A nem eredeti Makita akkumu- látorok vagy módosított akkumulátorok használata VIGYÁZAT: esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet, személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A Makita • Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van szerszámra és töltőre vonatkozó Makita garanciát is kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került mielőtt...
 • Page 27 Óvatosan távolítsa el a működő szerszámot, ne hagyjon lyukakat. • Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szer- MEGJEGYZÉS: számához. Bármely más tartozék vagy kellék • A túl hosszú ideig tartó rezgés egy adott helyen használata személyes veszélyt vagy sérülést...
 • Page 28: Návod Na Obsluhu

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ÚDAJE Model DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Vibrácií za minútu (min 12500 12500 13000 13000 12500 Amplitúda vibrácií 1,0 mm Vibračná hlavica (priemer x dĺžka) 25 mm x 221 mm Dĺžka jednotky ohybného hriadeľa 800 mm...
 • Page 29 POZOR: Používajte len originálne akumu- vo vode. látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených TIETO POKYNY USCHOVAJTE. batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku. VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby Následkom bude aj zrušenie záruky od spoločnosti...
 • Page 30 POPIS FUNKCIE POZNÁMKA: V závislosti od podmienok používania a v závislosti od okolitej teploty sa môže zobrazenie mierne odlišovať od skutočnej kapacity. POZOR: Zapínanie • Pred úpravou alebo kontrolou funkčnosti nástroja vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý ► Obr.4: 1. Spínacia páčka a blok akumulátora je vybratý.
 • Page 31 Mohlo by to spôsobiť zmenu farby, deformácie alebo praskliny. Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: •...
 • Page 32: Návod K Obsluze

  ČESKY (Původní návod k používání) TECHNICKÉ ÚDAJE Model DVR340 DVR440 DVR350 DVR450 DVR850 Počet vibrací za minutu (min 12 500 12 500 13 000 13 000 12 500 Amplituda vibrací 1,0 mm Vibrační hlava (průměr x délka) 25 mm x 221 mm Montážní...
 • Page 33 VAROVÁNÍ: NEDOVOLTE, aby pohodl- Zaniká tím také záruka společnosti Makita na nářadí nost nebo pocit znalosti výrobku (získaný a nabíječku Makita. na základě opakovaného používání) vedly k zanedbání...
 • Page 34 POPIS FUNKCE POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se může mírně lišit od skutečné kapacity v závislosti na podmínkách používání a teplotě prostředí. UPOZORNĚNÍ: Zapínání • Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, zda je nástroj ► Obr.4: 1. Spínací páčka vypnutý...
 • Page 35 či vzniku prasklin. Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seři- zování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ UPOZORNĚNÍ: •...
 • Page 36 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885344A970 EN, UK, PL, RO, DE, HU, SK, CS www.makita.com 20170210...

This manual is also suitable for:

Dvr350Dvr440Dvr450Dvr850