Download Table of Contents Print this page

Makita DVR450 Instruction Manual

Cordless concrete vibrator
Hide thumbs Also See for DVR450:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3

Quick Links

Cordless Concrete Vibrator
GB
Бездротовий вібратор для бетону
UA
Akumulatorowy zagęszczacz betonu
PL
Vibrator de beton cu acumulator
RO
Akku-Betonverdichter
DE
Akkumulátoros betonvibrátor
HU
Akumulátorový vibrátor do betónu
SK
Akumulátorový zhutňovač betonu
CZ
DVR340
DVR350
DVR440
DVR450
DVR850
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DVR450

 • Page 1 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Akumulatorowy zagęszczacz betonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Vibrator de beton cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Betonverdichter BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros betonvibrátor HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorový vibrátor do betónu NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový zhutňovač betonu NÁVOD K OBSLUZE DVR340 DVR350 DVR440 DVR450 DVR850...
 • Page 2 007289 007143 007144...
 • Page 3: Specifications

  Uncertainty (K) : 3 dB (A) ・ Do not use the tool in the rain. The noise level under working may exceed 80 dB (A). Model DVR450, DVR850 ・ Do not clean the tool with water. Sound pressure level (L...
 • Page 4 Insert the vibrating head carefully between Cordless Concrete Vibrator iron/steel frames or reinforcing rods not to Model No./ Type: DVR350, DVR450, DVR850 come in contact with them. are of series production and Do not crush or twist the flexible hose.
 • Page 5: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of CAUTION: your eyesight. Always be sure that the tool is switched off and the •...
 • Page 6: Optional Accessories

  If you need any assistance for more details regarding concrete stops shrinking, and the mortar has risen evenly these accessories, ask your local Makita Service Center. to the surface, giving off a light appearance. Gently Various type of Makita genuine batteries and •...
 • Page 7: Технічні Характеристики

  Рівень шуму під час роботи може перевищувати ・ Не слід користуватися інструментом 80 дБ (A). під дощем. Модель DVR450, DVR850 ・ Не слід чистити інструмент водою. Рівень звукового тиску (L ): 70 дБ (А) або менше Погрішність (K): 3 дБ (A) Рівень...
 • Page 8 Позначення обладнання: його. Вібруюча голівка може вийти з-під Бездротовий вібратор для бетону контролю та спричинити поранення. № моделі/ тип: DVR350, DVR450, DVR850 Слід стежити, щоб вода, мокрий бетон і т.і. є серійним виробництвом та не попадали до інструменту. Слід стежити, Відповідає...
 • Page 9 ENC007-6 ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ ОБЕРЕЖНО: ДЛЯ КАСЕТИ АКУМУЛЯТОРА Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкнений, • а касета з акумулятором була знята, перед Перед тим як користуватися касетою регулюванням або перевіркою функціонування акумулятора, слід прочитати усі інструкції та інструмента.
 • Page 10: Технічне Обслуговування

  • • зарядних пристроїв виробництва компанії призводить до розділення бетону. Makita Коли крупний заповнювач відділяється під час • укладання бетону, слід перемішати крупний ПРИМІТКА: заповнювач лопатою та помістити його туди, де Деякі елементи списку можуть входити до багато розчину. Потім застосуйте там інструмент.
 • Page 11 Przed użyciem należy zapoznać się z ich znaczeniem. Niepewność (K): 3 dB (A) ・ Nie używaj tego narzędzia na deszczu. Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 80 dB (A). Model DVR450, DVR850 ・ Nie czyść narzędzia wodą. Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 70 dB (A) lub niższy...
 • Page 12 Opis maszyny: włączaj go. Wibrująca głowica może spowodować Akumulatorowy zagęszczacz betonu utratę kontroli nad narzędziem i wypadek. Model nr/ Typ: DVR350, DVR450, DVR850 Nie dopuszczaj, aby do narzędzia dostała się jest produkowane seryjnie oraz woda, wilgotny beton itp. Nie dopuszczaj, aby...
 • Page 13: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA Jeżeli czas pracy uległ znacznemu skróceniu, należy natychmiast przerwać pracę. Może bowiem dojść do przegrzania, ewentualnych UWAGA: poparzeń, a nawet eksplozji. Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu • W przypadku przedostania się elektrolitu do narzędzia upewnić się, czy jest ono wyłączone i czy oczu, przemyć...
 • Page 14: Akcesoria Opcjonalne

  • rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie mogą spowodować odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia. zachowania BEZPIECZEŃSTWA NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.
 • Page 15 Eroare (K): 3 dB (A) utilizare. Nivelul de zgomot în timpul funcţionării poate depăşi ・ Nu folosiţi maşina în ploaie. 80 dB (A). Model DVR450, DVR850 ・ Nu curăţaţi maşina cu apă. Nivel de presiune acustică (L ): 70 dB (A) sau mai puţin Eroare (K): 3 dB (A) ・...
 • Page 16 Nu scăpaţi maşina în betonul ud. Vibrator de beton cu acumulator Introduceţi cu atenţie capul vibrator între Modelul nr. / Tipul: DVR350, DVR450, DVR850 ramele de fier/oţel sau barele de armătură, este în producţie de serie şi astfel încât să nu intre în contact cu acestea.
 • Page 17 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ Nu dezmembraţi cartuşul acumulatorului. Dacă timpul de funcţionare s-a redus excesiv, întrerupeţi imediat funcţionarea. Aceasta ATENŢIE: poate prezenta risc de supraîncălzire, posibile Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi • arsuri şi chiar explozie. cartuşul acumulatorului este scos înainte de a Dacă...
 • Page 18: Accesorii Opţionale

  În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri. Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.
 • Page 19: Technische Daten

  ) : 74 dB (A) Regen. Abweichung (K): 3 dB (A) ・ Unter Arbeitsbedingungen kann der Geräuschpegel Reinigen Sie das Werkzeug nicht mit 80 dB (A) überschreiten. Wasser. Modell DVR450, DVR850 ・ Nur für europäische Länder Ni-MH Entsorgen Elektrowerkzeuge, Li-ion Schalldruckpegel (L ) : 70 dB (A) oder weniger Batterien und Akkus nicht über den...
 • Page 20 EG-Konformitätserklärung etwas geschlagen haben. Wir, Makita Corporation als verantwortlicher Hersteller, Transportieren Sie das Werkzeug nicht mit erklären, dass die folgenden Geräte der Marke Makita: dem Finger am Schalter. Bezeichnung des Geräts: Schalten Sie das Werkzeug nicht beim Akku-Betonverdichter Absetzen ein.
 • Page 21 Tipps für den Erhalt der maximalen WARNUNG: Akku-Nutzungsdauer Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus Laden Sie den Akkublock auf, bevor er ganz fortwährendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit entladen ist. Werkzeug dazu verleiten, Beenden Sie stets den Betrieb des Werkzeugs, Sicherheitsregeln für das Werkzeug zu missachten.
 • Page 22 FUNKTIONSBESCHREIBUNG ARBEIT Halten Sie das Werkzeug beim Einsetzen und Arbeiten gerade. Verwenden Sie das Werkzeug im effektiven Vibrationsbereich ACHTUNG: bei gleichen Intervallen. Der effektive Bereich zum Entfernen Schalten Sie das Werkzeug stets aus und • von Luftblasen beträgt etwa das Zehnfache des Durchmessers entfernen Akkublock, bevor...
 • Page 23: Wartung

  Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung Ersatzteile Makita durchgeführt werden. SONDERZUBEHÖR ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen.
 • Page 24: Részletes Leírás

  értelmezi a jelentésüket. A zajszint a munkavégzés során meghaladhatja a 80 dB ・ Ne használja a szerszámot esőben. (A) értéket Típus DVR450, DVR850 ・ Ne használja a szerszámot vízzel. Hangnyomásszint (L ) : 70 dB (A) vagy kevesebb Bizonytalanság (K) : 3 dB (A)
 • Page 25 úgy, hogy bekapcsolja azt. A rezgőfej ellenőrizetlenül Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős gyártója körbecsapkodhat, balesetet okozva. kijelentjük, hogy a következő Makita gép(ek): Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz, nedves Gép megnevezése: beton vagy hasonló anyagok a szerszámba.
 • Page 26: Működési Leírás

  ENC007-6 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK VIGYÁZAT: AZ AKKUMULÁTORRA Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki • van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra VONATKOZÓAN került mielőtt beállít vagy ellenőriz valamilyen akkumulátor használata előtt funkciót a szerszámon. tanulmányozza át az akkumulátortöltőn (1), az Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása akkumulátoron és...
 • Page 27 és a fel a helyi Makita Szervizközpontot. habarcs egyenletesen eloszlott a felszínen, fényes Különböző típusú eredeti Makita akkumulátorok és • felületet képezve. Óvatosan távolítsa el a működő töltők szerszámot, ne hagyjon lyukakat.
 • Page 28: Technické Údaje

  Odchýlka (K) : 3 dB (A) ním začnete pracovať, pochopili ich význam. Úroveň hluku pri práci môže prekročiť 80 dB (A). ・ Nepoužívajte nástroj v daždi. Model DVR450, DVR850 Hladina akustického tlaku (L ): 70 dB (A) a menej ・ Nečistite nástroj vodou.
 • Page 29 Označenie zariadenia: nástroj. Akumulátorový vibrátor do betónu Ak vám nástroj nechtiac spadne alebo ním do Číslo modelu/ Typ: DVR350, DVR450, DVR850 niečoho narazíte, dôkladne ho skontrolujte, či je z výrobnej série a neobsahuje zlomy, praskliny alebo deformácie. Je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami: Neprenášajte nástroj s prstom položeným na...
 • Page 30: Popis Funkcie

  ENC007-6 POPIS FUNKCIE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POZOR: POKYNY Pred úpravou alebo kontrolou funkčnosti nástroja • vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a blok PRE JEDNOTKU AKUMULÁTORA akumulátora je vybratý. Pred použitím jednotky akumulátora Inštalácia alebo demontáž kazety akumulátora prečítajte všetky pokyny a záručné poznámky na (1) nabíjačke akumulátorov, (2) akumulátore Fig.1 a (3) produkte používajúcom akumulátor.
 • Page 31: Voliteľné Príslušenstvo

  VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce. Pri použití iného príslušenstva či 001960 nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia Účinné vyrovnávanie a odstraňovanie osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať vzduchových bublín len na účely pre ne stanovené.
 • Page 32 Nejistota (K): 3 dB (A) ním začnete pracovat, pochopili jejich význam. Hladina hluku při práci může překročit hodnotu 80 dB (A). ・ Nepoužívejte nástroj v dešti. Model DVR450, DVR850 Hladina akustického tlaku (L ): 70 dB (A) nebo ・ Nečistěte nástroj vodou.
 • Page 33 Popis zařízení: Dbejte, aby se do nástroje nedostala voda, Akumulátorový zhutňovač betonu vlhký beton nebo podobný materiál. Č. modelu/ typ: DVR350, DVR450, DVR850 Nenechejte nástroj upadnout do vlhkého vychází ze sériové výroby betonu. A vyhovuje následujícím evropským směrnicím: Vložte vibrační hlavu opatrně...
 • Page 34: Popis Funkce

  POPIS FUNKCE Pokud příliš zkrátí provozní doba akumulátoru, přerušte okamžitě provoz. V opačném případě existuje riziko přehřívání, POZOR: popálení nebo dokonce výbuchu. Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem, funkce se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý a vypláchněte je čistou vodou a okamžitě...
 • Page 35: Volitelné Příslušenství

  VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat toto příslušenství nástavce. Při použití jiného příslušenství či 001960 nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Účinné vyrovnání a odstranění vzduchových Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro bublin jejich stanovené...
 • Page 36 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885344-970...

This manual is also suitable for:

Dvr350Dvr440Dvr340Dvr850Dvr450rteDvr850rte

Table of Contents