Black & Decker BT2000 Instruction Manual page 12

Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS
Belangrijk!
Laad de batterij na elk gebruik onmiddelijk
opnieuw op.
Voor een optimale prestatie en levensduur van de
batterij is het belangrijk dat u de batterij na elk
gebruik opnieuw oplaadt. Er is een risico dat de
batterij niet langer werkt als hij wordt opgeborgen
zonder eerst volledig te zijn opgeladen.
Verwijderen van de batterij
Wanneer de batterij van de grasmaaier moet
worden vervangen, ontlaad dan de batterij
door de maaier te laten draaien tot de motor
stilvalt. Haal de batterij uit de grasmaaier.
Waarschuwing: De batterij kan nog een
!
restlading bevatten, zelfs nadat de motor is
stilgevallen. Daarom moet er voor bescherming
worden gezorgd tegen toevallige kortsluiting
van de batterijklemmen door niet-geïsoleerd
gereedschap of geleidende materialen zoals
staalwol of aluminiumfolie.
De batterijen moeten op een
milieuvriendelijke manier worden verwerkt.
Dit symbool geeft aan dat de lood-
zwavelzuurbatterij van dit product op een
milieuvriendelijke manier moet worden
Pb
verwerkt en niet met het gewoon
huishoudelijk afval mag worden meegegeven
aangezien dit in een verbrandingsoven of op
een stortplaats terecht kan komen.
Lood-zwavelzuurbatterijen kunnen schadelijk
zijn voor het milieu en ontploffen wanneer ze
in het vuur worden gegooid. Verbrand nooit
lood-zwavelzuurbatterijen.
Breng de batterij naar een Black & Decker
servicecentrum, uw plaatselijke dealer of
naar uw plaatselijk afvalverwerkingsdepot.
Indien nodig kunt u contact opnemen met
de gemeente voor meer informatie over een
milieuvriendelijke afvalverwijdering.
12
BT2000 ML p1-32.pm.65
12
20/3/00, 3:32 pm

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BT2000

Table of Contents