Black & Decker BT2000 Instruction Manual page 19

Hide thumbs

Advertisement

Batteri
BT2000
Informationer om batteriet
Batteriet i håndtaget/batterisamlingen består af
et forseglet blysyresystem på 12 volt. Batteriet
benytter en absorberbar akkumulatorvæske, og
kan derfor opbevares i hvilken som helst position
uden fare for lækage.
Batteriet er blevet opladet på fabrikken, men for
at sikre maksimal præstation inden det anvendes
for første gang, er det imidlertid nøvendigt at
genoplade batteriet i mindst 24 timer.
For maksimal præstation bør batteriet
genoplades efter hver gang det er anvendt og
blive siddende permanent på opladeren.
Vinteropbevaring:
For at øge batteriets levetid, og for at
opretholde dets fulde kapacitet, tilrådes at
De til enhver tid lader batteriet oplade.
Opladeren er designet til permanent at
oplade batteriet, og bruger ubetydelige
mængder strøm.
Hvis De af en eller anden årsag ikke kan
efterlade batteriet på permanent opladning
ved vinteropbevaring skal det sikres at:
Batteriet er fuldstændigt opladet inden
opbevaring.
Opbevaringstemperaturen ligger under
25°C.
Opbevaringstiden er under 6 måneder.
Batteriet genoplades i mindst 24 timer
inden det anvendes for første gang.
Opbevaringssted
Vælg et tørt og køligt opbevaringssted for batteriet,
med en temperatur på under 25°C., væk fra
varmekilder (såsom radiatorer og åben ild), samt
kemikalier og vand.
Opladningsinstruktioner
Opladningstiden for et fuldstændig
udladt batteri er ca. 16 timer.
Batteriet bør altid oplades indendøre på
et tørt og velventileret område, hvor det
er beskyttet mod vejret, væk fra vand,
varmekilder (såsom radiatorer,
varmeappareter, ovne o.s.v.) samt åben
ild og kemikalier.
Batteriet bør oplades på steder, hvor
temperaturen ligger over 5°C og 40°C.
BT2000 ML p1-32.pm.65
!
Vigtigt!
Batteriet skal oplades fuldstændigt lige efter brug.
For at opnå maksimal præstation samt maksimal
levetid for batteriet, er det vigtigt at genoplade
19
Instruktionsvejledning
Advarsel! Forsøg aldrig at oplade
uopladelige batterier.
Sådan oplades der
Batteriet kan oplades mens det sidder på
produktet, eller det kan fjernes og
oplades separat, hvis der ikke er en
stikkontakt i nærheden.
Sådan oplades produktet MENS DET
SIDDER på produktet
Når batteriet oplades lyser et rødt lys på
opladeren og dette angiver at der
oplades. Dette lys forbliver tændt, indtil
opladningen er færdig, hvorefter et grønt
lys lyser, hvilket betyder at opladningen
er færdig, hvorefter opladeren skifter
modus for vedligeholdelsesopladning;
dette er for at sikre at batteriet altid er
nyligt opladet.
Når batteriet oplades, skal det enten
sidde godt fast på
vægmonteringsbunden, sidde på
produktet eller separat, eller lægges på
en plan overflade. Når batteriet er
separat, skal det lægges på siden.
Der henvises til instruktionsvejledningen
for det produkt, som batteri BT2000 skal
anvendes med.
Sådan oplades batteriet separat fra
produktet
Følg instruktionerne i håndbogen for
adskillelse af batteriet.
Læg batteriet på siden på en plan overflade.
Oplad som ovenfor beskrevet.
Sådan oplades to batterier samtidigt
Hvis to batterier skal oplades
samtidigt, skal den medfølgende
opladningsledning anvendes.
Læg batterierne på siden.
Sæt det indvendige stik i opladeren.
Sæt de to udvendige stik i hvert batteri.
Oplad som ovenfor beskrevet.
Opladningstiden er ca. 32 timer.
20/3/00, 3:33 pm
19

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BT2000

Table of Contents