Download Print this page

Miele 07485101 Installation Instructions Manual page 18

Advertisement

18 von 22
Antall
M.-nr.
Betegnelse
1
Koblingsskjema for multifunksjonsmodul 7 flowmeter
Fare på grunn av ufagmessig utført vedlikeholdsarbeid
ADVARSEL
Fare på grunn av ufagmessig utført vedlikeholdsarbeid
Ufagmessig vedlikeholdsarbeid kan forårsake store materielle skader og alvorlige personskader med døden til følge.
A
Vedlikeholdsarbeid skal kun gjennomføres av kvalifiserte elektrofagfolk med fagutdannelse, fagkunnskap og
erfaringer fra faget.
A
Gjeldende sikkerhetsbestemmelser skal følges.
A
Les dokumentasjonen (TSD) før arbeidet gjennomføres.
Fare for kuttskader under vedlikeholdsarbeid
OBS!
Komponenter kan avhengig av produksjonen ha skarpe kanter.
Fare for kuttskader under vedlikeholdsarbeid
A
Til beskyttelse mot stikkskader bruk beskyttelseshansker og kantbeskyttelse M.-nr. 05057680.
Gjennomstrømningsmåler - Installasjon
Forutsetning for montasje av gjennomstrømningsmåleren er en allerede installert og pålogget multifunksjonsmodul 7
flowmeter i maskinen.
Ved montasje må adapteren monteres som demper mellom vannkranen og gjennomstrømningsmåleren. Vær
oppmerksom på at pil-markeringen på gjennomstrømningsmåleren må vise korrekt gjennomstrømningsretning. Benytt
kun det riktige tetningsmateriale som samsvarer med den aktuelle vidden på rørets diameter. Således renner vannet
gjennom måleområdet uten ekstra turbulens. Kun ved å følge disse instruksjoner kan gjennomstrømningsmåleren
levere korrekte måleverdier.
A
Gjør maskinen spenningsfri og eventuelt koble den fra gassnettet, og sikre den mot at den utilsiktet kobler seg inn
igjen.
A
Tilkobling av gjennomstrømningsmåleren til en vannkran 1" med reduksjonsmuffe, rørnippel og reduksjonsstykke, se
Fig. 1.
A
Koble vanninntaksslangen til gjennomstrømningsmåleren.
A
Demonter dekkplaten på strømtilkoblingen på baksiden av maskinen.
A
Koble tilkoblingsledningen til gjennomstrømningsmåleren i samsvar med koblingsskjema for multifunksjonsmodul 7.
A
Monter dekkplaten på strømtilkoblingen på baksiden av maskinen.
A
Nymonterte deler på vanntilkoblingen skal kontrolleres for lekkasje.
A
Gjennomfør sikkerhetskontroll.
A
Koble maskinen til strømnettet og eventuelt gassnettet.
A
Logg på multifunksjonsmodul 7.
A
Aktiver måling av gjennomstrømningen i samsvarende gjennomstrømningsmåler (her f.eks. nummer 1) for styring i
Servicemodus, se type-TSD.
A
Gjennomfør funksjonstest med å starte et vaskeprogram hvor vannet renner inn i maskinen gjennom
gjennomstrømningsmåleren.
no
07.06.2018
Diese Unterlagen dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Eigentumsrechte vorbehalten.
Umbau- und Montageanweisung
M.-Nr. 07485101

Advertisement

loading