Download Print this page

Miele 07485101 Installation Instructions Manual page 14

Advertisement

14 von 22
Broj
Kat. br.
Naziv
1
Redukcijski kolčak 1" unutarnji navoj x  3/4" unutarnji navoj mesing
1
Nazuvica 3/4" vanjski navoj
1
Redukcija 1" vanjski navoj x  3/4" unutarnji navoj mesing
1
Priključni plan multifunkcijskog modula 7 krilno brojilo
Opasnost uzrokovana nestručnim radovima održavanja
UPOZORENJE
Opasnost uzrokovana nestručnim radovima održavanja.
Nestručni radovi održavanja mogu znatno oštetiti predmete i uzrokovati teške ozljede sa smrtnim posljedicama.
A
Radove održavanja vrše samo ovlašteni električari sa stručnom izobrazbom, znanjem i praktičnim iskustvom.
A
Poštujte važeće sigurnosne odredbe.
A
Prvo pročitajte tehničku i servisnu dokumentaciju (TSD), a potom započnite pregradnju.
Opasnost od posjekotina pri radovima održavanja
OPREZ
Pojedini dijelovi tvornički mogu biti oštrih rubova.
Opasnost od posjekotina pri radovima održavanja.
A
Za zaštitu od posjekotina nosite rukavice i primjenjujte zaštitu od rubova kat. br. 05057680.
Instalacija uređaja za mjerenje količina protoka
Pretpostavka za ugradnju uređaja za mjerenje količina protoka je u uređaj ugrađen multifunkcijski modul 7 krilno brojilo.
Prilikom postavljanja morate ugraditi adapter između slavine i uređaja za mjerenje količina protoka. Pazite na oznaku
sa strelicom za pravilan smjer protoka na uređaju za mjerenje količina protoka. Upotrebljavajte samo odgovarajući
materijal za brtvljenje u skladu s pojedinom širinom promjera cijevi. Tako će voda kroz mjerno prodručje teći bez
dodatnog kovitlanja. Uređaj za mjerenje količina protoka dati će korektne mjerne vrijednosti samo ako se pridržavate
ovih napomena.
A
Uređaj isključite iz strujne mreže i eventualno iz plinske mreže te ga osigurajte od ponovnog uključenja.
A
Priključak uređaja za mjerenje količina protoka na slavinu za vodu 1" s redukcijskim kolčakom, nazuvicom i
redukcijom, pogledajte sl. 1.
A
Crijevo za dovod vode priključite na uređaj za mjerenje količina protoka.
A
Skinite pokrovni lim sa strujnog priključka na poleđini uređaja.
A
Priključni vod uređaja za mjerenje količina protoka priključite prema nacrtu multifunkcijskog modula 7.
A
Postavite pokrovni lim sa strujnog priključka na poleđini uređaja.
A
Provjerite brtvljenje novo ugrađenih dijelova na priključku za vodu.
A
Provedite ispitivanje sigurnosti.
A
Uređaj spojite na strujnu i eventualno na plinsku mrežu.
A
Registrirajte multifunkcionalni modul 7.
A
Aktivirajte mjerenje protoka odgovarajućeg uređaja za mjerenje količina protoka (ovdje primjerice broj 1) za
upravljanje u servisnom načinu rada, pogledajte tip TSD.
A
Provedite provjeru funkcije pokrečući program pranja, pri čemu voda ulazi u uređaj kroz uređaj za mjerenje količina
protoka.
hr
07.06.2018
Diese Unterlagen dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Eigentumsrechte vorbehalten.
Umbau- und Montageanweisung
M.-Nr. 07485101

Advertisement

loading