Download Print this page

Miele 07485101 Installation Instructions Manual page 21

Advertisement

M.-Nr. 07485101
Nevarnost ureznin pri vzdrževalnih posegih
POZOR
Sestavni deli so lahko zaradi postopka izdelave ostri.
Nevarnost ureznin pri vzdrževalnih posegih.
A
Za zaščito pred urezninami nosite zaščitne rokavice in uporabite zaščito robov mat. št. 05057680.
Namestitev merilnika pretoka
Pogoj za montažo merilnika pretoka je montiran multifunkcijski modul 7 za turbinski števec v stroju.
Pri montaži mora biti vgrajen adapter kot umirjevalna proga med vodno pipo in merilnikom pretoka. Upoštevajte
puščico na merilniku pretoka, ki označuje pravilno smer pretoka. Uporabite samo ustrezni tesnilni material, ki je
skladen s širino posameznega premera cevi. Tako bo voda tekla skozi merilno območje brez dodatnega vrtinčenja.
Samo z upoštevanjem teh napotkov lahko merilnik pretoka zagotavlja pravilne meritve.
A
Stroj ločite od električnega omrežja in po potrebi tudi plinskega omrežja ter ga zavarujte pred ponovnim vklopom.
A
Priklop merilnika pretoka na vodno pipo 1" z reducirno mufo, cevno mufo in reducirnim kosom, glejte sliko 1.
A
Dovodno cev priključite na merilnik pretoka.
A
Odstranite kovinski pokrov na vtičnici na hrbtni strani stroja.
A
Priključni kabel merilnika pretoka priključite skladno z vezalnim načrtom multifunkcijskega modula 7.
A
Namestite kovinski pokrov na vtičnici na hrbtni strani stroja.
A
Preverite tesnjenje novo vgrajenih delov na vodnem priključku.
A
Izvedite preizkus varnosti.
A
Stroj povežite z električnim in po potrebi plinskim omrežjem.
A
Prijavite multifunkcijski modul 7.
A
Aktivirajte merjenje pretoka ustreznega merilnika (tukaj npr. številka 1) za krmiljenje v servisnem načinu, glejte TSD
ustreznega tipa.
A
Izvedite preizkus delovanja, tako da zaženete program pranja, pri katerem voda priteka v stroj skozi merilnik pretoka.
sl
sv
Monteringsanvisning flödesmätare
Orsak: Med flödesmätaren kan mängden vatten som flödar in i maskinen mätas.
Innehållande delar
Antal
M-nr
Benämning
1
Flödesmätare
1
Adapter vattentillopp
2
Tätningsbricka 3/4" 16 x 23,8 x 1,5
1
Klistermärke vit 99 x 1 x 38,1
1
diverse kabelhållare 98 x 2,5
1
Kabelförskruvning M12 x 1,5
1
Reduceringsmuff 1" innergänga x 3/4" innergänga mässing
1
Rörnippel 3/4" yttergänga
1
Reducerstycke 1" yttergänga x 3/4" innergänga mässing
1
Kopplingsschema multifunktionsmodul 7 flödesmätare
Diese Unterlagen dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Eigentumsrechte vorbehalten.
Umbau- und Montageanweisung
21 von 22
07.06.2018

Advertisement

loading