Download  Print this page

Bosch Professional AL 2450 DV Original Instructions Manual page 20

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2171-002.book Page 20 Friday, January 20, 2017 4:38 PM
20 | Tiếng Việt
Khi pin không được lắp vào, đèn báo nạp điện pin
sáng liên tục 4 báo hiệu rằng phích cắm nguồn đã
được cắm vào ổ điện và bộ nạp điện pin đã sẵn sàng
hoạt động.
Sự Sáng Liên Tục của Đèn Báo Nạp Điện Màu
Đỏ 5
Sự sáng liên tục của đèn báo nạp
điện pin màu đỏ 5 báo hiệu rằng
nhiệt độ của pin không nằm trong
phạm vi của tầm nhiệt độ nạp điện
cho phép, xem phần "Thông số kỹ thuật". Ngay sau
khi nằm trong phạm vi nhiệt độ nạp điện cho phép,
bộ nạp điện pin tự động chuyển qua nạp điện nhanh.
Sự Nhấp Nháy của Đèn Báo Nạp Điện Màu Đỏ 5
Sự nhấp nháy của đèn báo nạp điện
pin màu đỏ 5 báo hiệu rằng có sự cố
khác trong tiến trình nạp điện, xem
phần "Xử Lý Hỏng Hóc – Nguyên
Nhân và Biện Pháp Chỉnh Sửa".
Xử Lý Hỏng Hóc – Nguyên Nhân và Biện
Pháp Chỉnh Sửa
Nguyên nhân
Biện pháp Chỉnh Sửa
Đèn Báo Nạp Điện Màu Đỏ Nhấp Nháy 5
Không thể thực hiện được qui trình nạp điện
Pin không được lắp vào
Lắp pin vào bộ nạp điện
(đúng cách)
pin cho đúng cách
Điểm tiếp xúc của pin bị
Làm sạch các điểm tiếp
bẩn
xúc của pin (vd. bằng
cách lắp pin vô, tháo pin
ra vài lần) hay thay pin
khác
Pin bị hỏng
Thay pin
Các đèn báo nạp điện pin 4 và 5 không sáng lên
Phích cắm điện nguồn
Cắm hết phích cắm điện
chưa được cắm vào
nguồn (hoàn toàn) vào
(đúng cách)
trong ổ điện
Ổ điện, dây dẫn điện hay
Kiểm tra điện nguồn;
bộ nạp điện pin bị hỏng
đem bộ nạp điện pin đến
một đại lý phục vụ hàng
sau khi bán do Bosch ủy
nhiệm để kiểm tra
1 609 92A 1T8 | (20.1.17)
Hướng Dẫn Sử Dụng
Với chu trình nạp điện liên tục hoặc lặp đi lặp lại
không gián đoạn, bộ nạp điện có thể nóng lên. Điều
này không có hàm ý và không báo hiệu có sự hỏng
hóc kỹ thuật của bộ nạp điện pin.
Pin còn mới hay đã từ lâu không sử dụng sẽ không
đạt được hiệu suất cao nhất cho đến khi pin được
phóng và nạp lại khoảng 5 lần. Để pin loại này lắp
trong bộ nạp điện cho đến khi nóng lên đáng kể.
Sự giảm thời gian hoạt động một cách rõ rệt sau khi
nạp điện chỉ cho thấy rằng pin đã được sử dụng và
phải được thay.
Bảo Dưỡng và Bảo Quản
Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Ứng
Dụng
Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi sẽ
trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo trì và sửa
chữa các sản phẩm cũng như các phụ tùng thay thế
của bạn. Hình ảnh chi tiết và thông tin phụ tùng thay
thế có thể tìm hiểu theo địa chỉ dưới đây:
www.bosch-pt.com
Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời
các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng
tôi và linh kiện của chúng.
Trong mọi thư từ giao dịch và đặt hàng phụ tùng thay
thế, xin vui lòng viết đủ 10 con số đã được ghi trên
nhãn mác của bộ nạp điện pin.
Việt Nam
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Bosch
Việt Nam, PT/SVN
Tầng 10,194 Golden Building
473 Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Tel.: (08) 6258 3690 Ext 413
Fax: (08) 6258 3692
hieu.lagia@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com
Thải bỏ
Bộ nạp điện pin, phụ tùng và bao bì phải được phân
loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.
Không được vứt bỏ bộ nạp điện pin vào chung với
rác sinh hoạt!
Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo
trước.
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch Professional AL 2450 DV