Download Print this page

Black & Decker Dustbuster Manual

Hide thumbs

Advertisement

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Black & Decker Dustbuster

 • Page 1: Table Of Contents

  English Deutsch Français Čeština Magyar Polski Slovenčina Русский язык 32 Українська Türkçe...
 • Page 3: English

  • Have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorized repair agent. ® Your Black & Decker Dustbuster auto car vacuum • Regularly check the power cord for damage. cleaner has been designed for light dry vacuum •...
 • Page 4 ENGLISH Hints for optimum use • When vacuuming stairs, always start at the bot- Connecting to a power source using the 12 Vdc tom and work your way up. accessory plug (fi g. C and D) Optimising the suction force Note: The tip of the plug is positive (+) and the side In order to keep the suction force optimised, the contact is negative (-).
 • Page 5 ENGLISH • Tap the fi lter vigorously to remove loose dust Technical data from the fi lter. PAD1200 • If necessary, wash the fi lter in warm, soapy Voltage Vdc 12 water. Weight kg 1.6 • Make sure that the fi lters are dry. EC declaration of conformity •...
 • Page 6 ENGLISH aftersales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com Please visit our website www.blackanddecker.co.uk to register your new Black & Decker product and to be kept up to date on new products and special offers. Further information on the Black & Decker brand and our range of products is available at www.blackanddecker.co.uk.
 • Page 7: Deutsch

  D e r Fa h r ze u g s t au b s au g e r B l a c k & D e c ke r beschädigte oder defekte Teile. Prüfen Sie, ob Dustbuster ® wurde zum Saugen von leichtem, Teile gebrochen sind, Schalter beschädigt sind...
 • Page 8 DEUTSCH mittelbar am Saugstutzen (11) angebracht werden Ein- und Ausschalten kann. So entfernen Sie den Griff: • Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den • Öffnen Sie den Clip des Griffs (2) am Gerät. Ein-Aus-Schalter (1) nach rechts. • Drehen Sie den Sicherungsring (3) gegen den •...
 • Page 9 DEUTSCH Wischen Sie das Gerät gelegentlich mit einem • Entfernen Sie die verbrauchten Filter, wie oben feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scheuern- beschrieben. den Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel auf • Bringen Sie die neuen Filter an, wie oben be- Lösungsmittelbasis. Tauchen Sie das Gerät nicht schrieben.
 • Page 10 DEUTSCH EU-Konformitätserklärung sprechpartner im Internet zu fi nden unter: www.2helpU.com. PAD1200 - H1 Black & Decker erklärt, dass diese Produkte den Bitte besuchen Sie untere Webseite folgenden Normen entsprechen: 2006/95/EG, www.blackanddecker.de, um Ihr neues EN 60335, Schalldruckpegel, gemessen nach Black & Decker-Produkt zu registrieren und über EN 60704-1: = 66 dB(A) neue Produkte und Sonderangebote informiert zu werden.
 • Page 11: Français

  FRANÇAIS Utilisation et d’autres anomalies susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l’appareil. ® Votre aspirateur Dustbuster Black & Decker pour • N’utilisez pas l’appareil si une pièce est endom- voiture est conçu pour les petits travaux ménagers. Il magée ou défectueuse.
 • Page 12 FRANÇAIS Pour réinstaller la poignée : Aspiration • Retirez l’accessoire du tuyau. • Quand l’aspirateur fonctionne, assurez-vous que • Poussez le tuyau (4) dans la poignée (2). Tour- le tuyau n’est pas coincé ou vrillé. nez la bague de verrouillage (3) dans le sens •...
 • Page 13 FRANÇAIS l’eau savonneuse et un chiffon humide. L’appareil Black & Decker offre une solution permettant de doit être complètement sec avant de le ranger ou recycler les produits Black & Decker lorsqu’ils ont de le réutiliser. atteint la fi n de leur cycle de vie. Pour pouvoir profi ter de ce service, veuillez retourner votre produit à...
 • Page 14 FRANÇAIS • Le produit a été mal utilisé ou avec négligen- • Le produit a subi des dommages à cause de corps étrangers, de substances ou d’acci- dents. • Des réparations ont été tentées par des techni- ciens ne faisant pas partie du service technique de Black &...
 • Page 15: Čeština

  ČEŠTINA Použití výrobku nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho provoz. ® Váš vysavač do auta Black & Decker Dustbuster • Je-li jakákoli část zařízení poškozena, nepouží- je určen k nenáročnému suchému vysávání. vejte jej. Vysavač je připojen k zásuvce zapalovače a je •...
 • Page 16 ČEŠTINA • Připojte požadované příslušenství přímo Vysavač může být používán až 30 minut, aniž by k manžetě hadice (11). došlo k nápadnému poklesu výkonu standardně nabitého akumulátoru vozidla, pokud je tento aku- Chcete-li rukojeť znovu nasadit: mulátor v dobrém provozním stavu. •...
 • Page 17 ČEŠTINA • Vyčistěte fi ltr (16) lehkým poklepem o nádobu Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opě- pro odpadky. tovné využití použitých výrobků a obalových • Vložte fi ltr (16) na původní místo. materiálů. Opětovné použití recyklovaných • Uzavřete průhledný kryt (6) a ujistěte se, zda je materiálů...
 • Page 18 ČEŠTINA • Do přístroje nebylo zasahováno nepovo- Politika služby zákazníkům lanou osobou. Osoby povolané tvoří Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je personál pověřených servisních středisek náš nejvyšší cíl. Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav. Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na nejbližší...
 • Page 19: Magyar

  MAGYAR Rendeltetésszerű használat Használat után • Csatlakoztassa le a készüléket az áramellátás- Szívből gratulálunk új Black & Decker Autó por- ról, mielőtt kitisztítja. szívójához. Az autó porszívót könnyű száraz por- • Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz, szívásra terveztük. A készülék az autó elektromos gyermekek elől gondosan elzárt helyen.
 • Page 20 MAGYAR 5. Szűrő tisztítókerék Megjegyzés: Néhány járműnél a tartozék csatlako- 6. Átlátszó portartály ajtó zó kimenet csak akkor üzemkész, ha az indítókulcs 7. Kioldófül a portartály ajtajához tartozék pozícióba van állítva. 8. 2 az 1-ben kombi kefe tartozék Figyelem! Ne használja a készüléket pozitív 9.
 • Page 21 MAGYAR • A fi nomszűrőt rendszeresen kell tisztítani, lásd • Helyezze vissza a fi nomszűrőt (17) a készülék- a „Finomszűrő tisztítása” fejezetet. • Helyezze vissza az előszűrőt (16) az előzőekben Tisztítás és karbantartás leírtak szerint. Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet Figyelem! Soha ne használja a készüléket fi...
 • Page 22 MAGYAR Műszaki adatok A garancia érvényesítéséhez az eladónak vagy PAD1200 a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor Feszültség Vdc 12 kapott számlát. Súly kg 1,6 Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, jut- tassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker EU-TANÚSÍTÁS szervizbe, melyekről a magyarországi képviseletnél érdeklődhet.
 • Page 23 MAGYAR BLACK & DECKER A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál GARANCIÁLIS FELTÉTELEK érvényesítheti. • Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta megvásárlásához.
 • Page 24: Polski

  • Nie wolno używać uszkodzonego lub zepsutego urządzenia. Opisywany odkurzacz samochodowy Black & Decker • Naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów Dustbuster ® jest przeznaczony do lekkich prac należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. związanych z odkurzaniem na sucho. Urządzenie • Należy regularnie kontrolować stan przewodu jest zasilane z instalacji elektrycznej samochodu zasilającego.
 • Page 25 POLSKI Aby z powrotem zamocować uchwyt, należy: • Uchwyt (2) można w prosty sposób odłączyć od • Odłączyć końcówkę ssącą od węża. urządzenia, co pozwala na zwiększenie zasięgu • Wsunąć wąż ssący (4) w uchwyt (2). Zablokować pracy nawet do 1,5 m. poprzez obracanie pierścienia blokującego (3) •...
 • Page 26 POLSKI Uwaga! Nie wolno w żadnym wypadku płukać Selektywna zbiórka zużytych produktów zbiornika na kurz. i opakowań pozwala na recykling materia- Uwaga! Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. łów i ich powtórne wykorzystanie. Powtórne Obudowę urządzenia należy czyścić za pomocą wil- użycie materiałów pomaga chronić...
 • Page 27 POLSKI Black & Decker 7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli: a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na Warunki gwarancji: piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe; Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi bez dokonywania naprawy.
 • Page 28: Slovenčina

  Použitie výrobku sú poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť jeho prevádzku. ® Váš vysávač do auta Black & Decker Dustbuster • Ak je akákoľvek časť zariadenia poškodená, je určený na ľahké suché vysávanie. Vysávač je nepoužívajte ho.
 • Page 29 SLOVENČINA • Pripojte požadované príslušenstvo priamo Varovanie! Dlhšie používanie znižuje výkon batérie. k manžete hadice (11). Počas vysávania nezapínajte motor vozidla, znížila by sa tak životnosť vysávača. Ak chcete rukoväť znovu nasadiť: • Odpojte príslušenstvo od hadice. Vysávanie • Zasuňte hadicu (4) do rukoväte (2). Otočte po- •...
 • Page 30 SLOVENČINA • Uzavrite priehľadný kryt (6) a uistite sa, či je Triedený odpad umožňuje recykláciu tento kryt riadne zaistený v zatvorenej polohe. a opätovné využitie použitých výrobkov Varovanie! Nikdy, zo žiadnych dôvodov, zásobník a obalových materiálov. Opätovné použitie vysávača nevyplachujte vodou. recyklovaných materiálov pomáha chrániť...
 • Page 31 SLOVENČINA Politika služieb zákazníkom Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče, Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, náš najvyšší cieľ. brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním. Kedykoľvek budete potrebovať...
 • Page 32: Русский Язык

  РУССКИЙ ЯЗЫК Назначение частей. Убедитесь в отсутствии поломан- ных деталей, поврежденных включателей Ваш автомобильный пылесос Black & Decker и прочих дефектов, способных повлиять на Dustbuster ® предназначен для сухой уборки работу прибора. салона автомобиля. Питание прибора осущест- • Никогда не используйте прибор с повреж- вляется...
 • Page 33 РУССКИЙ ЯЗЫК • Поверните зажимное кольцо (3) в направ- Желательно не использовать пылесос более 30 лении против часовой стрелки, освобождая минут, так как это может значительно разрядить зажимы. аккумулятор автомобиля. • Выньте шланг (4) из ручки (2). Внимание! Продолжительное использование •...
 • Page 34 РУССКИЙ ЯЗЫК Чистка пылесборника (Рис. Е) Защита окружающей среды Пылесборник должен регулярно очищаться, Раздельный сбор. Данное изделие не- желательно после каж дого использования льзя утилизировать вместе с обычными пылесоса. бытовыми отходами. • Ослабьте зажим (7) и откройте прозрачную дверцу на 180°; щелчок укажет на фиксацию Если...
 • Page 35 РУССКИЙ ЯЗЫК Декларация соответствия ЕС PAD1200 - H1 Black & Decker заявляет, что данный прибор разработан в полном соответствии со стан- дартами: 2006/95/EC, EN 60335 Уровень звукового давления в соответствии с EN 60704-1: = 66 дБ(А) Нижеподписавшееся лицо отвечает за соот- ветствие...
 • Page 36 РУССКИЙ ЯЗЫК БЛЭК ЭНД ДЕККЕР 6.1.3. Использования изделия в профессио нальных целях и объёмах, в коммерческих целях. гарантийные условия 6.1.4. Применения изделия не по назна чению. 6.1.5. Стихийного бедствия. Уважаемый покупатель! 6.1.6. Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких Поздравляем...
 • Page 37: Українська

  Область застосування Перевірка та ремонт • Перед використанням необхідно перевірити Ваш автомобільний пилосос виробництва пристрій на наявність пошкоджених або компанії Black & Decker Dustbuster ® розробле- дефектних деталей. Перевірте пристрій на ний для легкого сухого прибирання. Пристрій наявність пошкоджених деталей, пошкодже- живиться...
 • Page 38 УКРАЇНСЬКА • Поверніть стопорне кільце (3) проти годин- Попередження! Більш тривале використання никової стрілки, щоб відпустити тримач. призведе до розрядження акумулятора. Не за- • Від’єднайте шланг (4) від ручки (2). пускайте двигун автомобіля при використанні • Встановіть насадку безпосередньо на ман- пилососа, тому...
 • Page 39 УКРАЇНСЬКА зафіксована у відкритому положенні. більше не потрібний, не викидайте його на • Зніміть попередній фільтр (16). смітник побутового сміття. Зробіть цей виріб • Звільніть контейнер для пилу. доступним для спеціального збору. • Очистіть попередній фільтр (16), злегка Окреме збирання використаних продук- струсивши...
 • Page 40 УКРАЇНСЬКА БЛЕК ЕНД ДЕККЕР 6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ, гарантійні умови сніг, підвищена вологість, нагрів, агресивні середовища, невідповідність параметрів Шановний покупцю! електромережі параметрам, вказаним на інструменті. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу 6.1.7. Використання аксесуарів, витратних матеріалів компанії...
 • Page 41: Türkçe

  TÜRKÇE Kullanım amacı • Hasarlı veya arızalı parçaların onarım ve değiş- tirme işlemlerini yetkili serviste yaptırın. ® Black & Decker Dustbuster şarjlı araç süpürgeniz • Kablo görüp görmediğini düzenli aralıklarla hafi f ve kuru temizlikte kullanılmak üzere tasarlan- kontrol edin.
 • Page 42 TÜRKÇE Kullanım Emiş gücünün en iyi duruma getirilmesi (Şe- kil G) 12 Vdc aksesuar fi şi kullanılarak bir güç kayna- Emiş gücünü en iyi durumda tutmak için, fi ltrelerin ğına bağlanması (Şekiller C ve D) kullanım sırasında düzenli aralıklarla temizlenmesi Not: Fişin ucu artı...
 • Page 43 TÜRKÇE • Filtreyi sertçe vurarak üzerindeki tozları temiz- Teknik özellikleri leyin. PAD1200 • İhtiyaç olursa, fi ltreyi ılık sabunlu su ile yıka- Voltaj Vdc 12 yın. Ağırlık kg 1,6 • Filtrelerin kuruduğundan emin olun. AT uygunluk beyanatı • İnce partikül fi ltresini (17) cihaza takın. PAD1200 - H1 •...
 • Page 44 TÜRKÇE temas bilgilerine Internet üzerinden erişebilirsiniz: www.2helpU.com. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10 yıldır. Türkiye Distribütörü KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş. Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050 Edirnekapı, Eyüp - İstanbul...
 • Page 45 TÜRKÇE İl Yetkili Servis Adres Telefon Adana Emin Elektrik Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D 0322 351 80 46 Amasya Teknik Bobinaj Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B 0358 218 26 82 Ankara Orhan Bobinaj Yalınç Sok. No.17 Siteler 0312 350 95 29 Ankara Yiğit Bobinaj Merkez 668.Sok.
 • Page 48 90551059 www.blackanddecker.eu...

This manual is also suitable for:

Pad1200