Beko RFSA210K20W Manual
Hide thumbs Also See for RFSA210K20W:
Table of Contents
  • Table of Contents
  • Instrukcje Instalacyjne /3
  • Regulacja I Nastawianie Temperatury /3
  • Przed Uruchomieniem /3
  • Panel Sterowania Zamrażarki /4
  • Funkcja Szybkiego Zamrażania /4
  • Przechowywanie ŻywnośCI Mrożonej /5
  • Zamrażanie ŻywnośCI Świeżej /5
  • Sporządzanie Kostek Lodu /5
  • Czyszczenie I Konserwacja /6
  • Przenoszenie Drzwiczek /6
  • Co Trzeba, a Czego Nie Należy Robić /6
  • Odzysk Starego Urządzenia Chłodniczego /8
 • Index

  • Bezpečnosť Nadovšetko /9
  • Elektrické Požiadavky /10
  • Prepravné Pokyny /10
  • Riadenie a Nastavenie Teploty /11
  • Ovládací Panel Mrazničky /12
  • Skladovanie Zmrazených Potravín /12
  • Mrazenie Čerstvých Potravín /12
  • Tvorba Kociek Ľadu /12
  • Poznávanie Spotrebiča /12
  • Rozmrazovanie /13
  • Čistenie a Údržba /13
  • Čo Sa Má a Čo Sa Nesmie Robiť /14
  • Premiestňovanie Dverí /14
  • Riešenie Problémov /14
  • Spotreba Energie /15
 • Rejstřík

 • Inhaltsverzeichnis

  • Elektrischer Anschluss /26
  • Transporthinweise /26
  • Aufstellen des Gerätes /26
  • Temperaturkontrolle und -Einstellung /27
  • Vor der Inbetriebnahme /27
  • Schnellgefrierfunktion /28
  • Lagerung von Tiefkühlkost /28
  • Herstellung von Eiswürfeln /29
  • Lernen Sie Ihr Neues Gerät Kennen /29
  • Abtauen /29
  • Wichtige Hinweise - Bitte Beachten! /30
  • Reinigung und Pflege
  • Energieverbrauch /32

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 27

Quick Links

Stojący Zamrażarki
Skriňová Mraznička
Skříňová Mraznička
RFSA210K20W
Upright Freezer
Вертикальної Морозилки
Gefrierschrank

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko RFSA210K20W

 • Page 1 Stojący Zamrażarki Skriňová Mraznička Skříňová Mraznička RFSA210K20W Upright Freezer Вертикальної Морозилки Gefrierschrank...
 • Page 3 UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach) środek chłodniczy R600a, chłodziarko-zamrażarki, należy przestrzegać następujących zasad:  Nie należy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-zamrażarki.  W celu przyśpieszenia rozmrażania nie należy używać żadnych innych urządzeń mechanicznych niż zalecane przez producenta.
 • Page 4: Table Of Contents

  Spis treści Bezpieczeństwo przede wszystkim /1 Safety first /23 Wymagania elektryczne; Instrukcje transportowe /2 Electrical requirements /24 Instrukcje instalacyjne /3 Transportation instructions /24 Regulacja i nastawianie temperatury /3 Installation instructions /24 Przed uruchomieniem /3 Temperature control and adjustment /25 Panel sterowania zamrażarki /4 Before operating /25 Funkcja szybkiego zamrażania /4 Freezer control panel /26...
 • Page 5 Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle odpowiadać waszemu modelowi lodówki. Jeśli pewnych części nie ma w Waszej lodówce, to znaczy, że odnoszą się do innych modeli. Obrázky v tejto príručke k obsluhe sú schematické a nemusia sa presne zhodovať s vaším produktom. Ak produkt, ktorý ste si zakúpili, nedisponuje uvádzanými časťami, potom sa to týka iných modelov.
 • Page 8 Instrukcja użytkowania Gratulujemy wyboru urządzenia o wysokiej jakości produkcji firmy BEKO, zaprojektowanego wieloletniego użytkowania. Przede wszystkim bezpieczeństwo! Prosimy nie przyłączać zamrażarki do prądu, dopóki nie zostanie usunięte całe opakowanie i zabezpieczenia na czas transportu. • Jeśli zamrażarkę transportowano w pozycji poziomej, przed włączeniem należy postawić...
 • Page 9 Instrukcja użytkowania • Ustawiając zamrażarkę należy zadbać, aby Wymogi elektryczne nie stała na przewodzie zasilającym, co może Przed włożeniem wtyczki do gniazdka w ścianie grozić jego uszkodzeniem. należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość • Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w podane na tabliczce znamionowej wewnątrz gniazdku zasilającym.
 • Page 10: Instrukcje Instalacyjne /3

  Instrukcja użytkowania zimne powietrze ulatnia się i temperatura Instrukcje instalacyjne wewnątrz rośnie. Nie należy zatem pozostawiać 1. Nie należy używać zamrażarki w drzwiczek otwartych i pamiętać o ich zamykaniu pomieszczeniu, w którym w nocy, a zwłaszcza w natychmiast po włożeniu lub wyjęciu żywności. zimie, temperatura może spaść...
 • Page 11: Panel Sterowania Zamrażarki /4

  Instrukcja użytkowania Panel sterowania zamrażarki Przechowywanie żywności mrożonej Zamrażarka służy do długoterminowego Rys. 5 Panel sterowania służy do nastawiania przechowywania mrożonek spożywczych temperatury w zamrażarce i ma następujące kupionych w sklepie, a także można jej użyć do zamrażania i przechowywania żywności świeżej. funkcje: 1 - Funkcje ustawień...
 • Page 12: Czyszczenie I Konserwacja /6

  Instrukcja użytkowania Poznaj swoją zamrażarkę 5. Jeśli zamrażarka ma być nieużywana przez dłuższy okres czasu, należy ją wyłączyć i (Rys. 1) całkowicie opróżnić z żywności, oczyścić i 1 - Panel sterowania, wyświetlacz i regulacja pozostawić z uchylonymi drzwiczkami. 2 - Podpory tacki na lód i tacka na lód 3 - Komora szybkiego zamrażania 6.
 • Page 13 Instrukcja użytkowania Trzeba - Rozdzielać żywność w komorach i • Czy prawidłowo nastawiono regulator wypełniać kartę zawartości. Umożliwi temperatury. to szybkie odnalezienie żywności i • Czy, jeśli wymieniono dostarczoną fabrycznie uniknięcie niepotrzebnego otwierania wtyczkę na przewodzie zasilającym, nowa drzwiczek, co oszczędzi energii wtyczka została prawidłowo przyłączona.
 • Page 14: Odzysk Starego Urządzenia Chłodniczego /8

  Instrukcja użytkowania 2. Odgłosy przepływu lub rozpylania płynu. Wszystkie materiały pakunkowe zostały - Odgłosy te powoduje przepływ chłodziwa w wyprodukowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska i dlatego mogą być obwodzie chłodziarki i są zgodne z zasadą jej działania. poddane odzyskowi. Prosimy o pomoc w ochronie środowiska 3.
 • Page 15: Bezpečnosť Nadovšetko /9

  Instrukcja użytkowania Pokyny pre pouzitie Blahoželáme k vášmu výberu kvalitného spotrebiča značky BEKO, navrhnutého tak, aby vám slúžil veľa rokov. Bezpečnosť nadovšetko! Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú odstránené baliace a ochranné prostriedky. • Nechajte spotrebič stáť minimálne 4 hodiny predtým, ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil, ak bol prepravovaný...
 • Page 16: Elektrické Požiadavky /10

  Pokyny pre pouzitie Elektrické požiadavky Dôležité! • Klaďte dôraz na opatrnosť počas Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene čistenia/údržby spotrebiča, nedotýkajte sa sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na spodku chladiacich kovových vedení na výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu zadnej strane spotrebiča, mohlo by vám to elektrickou energiou.
 • Page 17: Riadenie A Nastavenie Teploty /11

  Pokyny pre pouzitie Termostatu musí byť nastavený tak, aby sa Riadenie a nastavenie teploty získal čo najnižšiu teplotu v mrazničke, s Na teplotu mrazničky vplýva tlačidlo nastavenia teploty v mrazničke (odporúča sa rýchleho zmrazovania funkcia aktivovaná a oranžové lampy osvetlenia. pozícia 2 alebo 3).
 • Page 18: Skladovanie Zmrazených Potravín /12

  Pokyny pre pouzitie Tvorba kociek ľadu Dôležité: Vnútorné teploty sa môžu meniť podľa (Položka 6) podmienok používania spotrebiča: Naplňte podnos na kocky ľadu vodou do 3/4 a položte ho do mrazničky. Zamrznuté podnosy umiestnenie, vonkajšia teplota, frekvencia otvárania dvier, stupeň plnenia potravinami. uvoľnite rúčkou lyžice alebo podobným Nastavenie teploty sa bude meniť...
 • Page 19: Čistenie A Údržba /13

  Pokyny pre pouzitie Čistenie a údržba Urobte- Pripravujte čerstvé potraviny na 1. Pred čistením odporúčame vypnúť mrazenie v malých porciách, aby sa zabezpečilo rýchlo mrazenie. spotrebič zo zástrčky a odtiahnuť elektrickú Urobte- Zabaľte mrazené potraviny okamžite šnúru. po nákupe a vložte ich čo najskôr do 2.
 • Page 20: Riešenie Problémov /14

  Pokyny pre pouzitie 4. Dvere spotrebiča nenechávajte otvorené Riešenie problémov Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý, dlhšie, ako je potrebné a po otvorení dverí sa ubezpečte, že sú dobre zatvorené. skontrolujte, • či je zástrčka správne vložená do zásuvky Informácie týkajúce sa zvukov a a či je zapnutý...
 • Page 21: Bezpečnost Především /16

  Pokyny pro používání Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče BEKO, který je určen pro mnoho let služby. Bezpečnost především! Nezapojujte spotřebič napájecí sítě, dokud neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály. • Před zapnutím nechte nejméně 4 hodin stát, aby se usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální...
 • Page 22: Elektrické Požadavky /17

  Pokyny pro používání Důležité upozornění! Elektrické požadavky • Při čištění/přenášení spotřebiče se Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte, nedotýkejte spodní části kovových kabelů že napětí a kmitočet na štítku uvnitř kondenzátoru na zadní straně spotřebiče, spotřebiče odpovídají vašemu zdroji. mohlo by dojít k poranění...
 • Page 23: Ovládací Panel Mrazničky /19

  Pokyny pro používání Obecně platí, že tato teplota je pod -18°. Zmražené potraviny nebudou poškozeny, pokud výpadek trvá méně než 15 hodin. Nižších teplot lze dosáhnout nastavením tlačítka termostatu směrem k poloze MAX. Pokud je výpadek delší, pak potraviny Doporučujeme kontrolovat teplotu zkontrolujte a buď...
 • Page 24: Mražení Čerstvých Potravin /20

  Pokyny pro používání Skladování zmražených potravin Odmrazování Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé Prostor mrazničky odmrazujte nejméně uchovávání běžně dostupných zmražených dvakrát ročně nebo po nahromadění vrstvy potravin a lze ji též použít na zmražení a ledu. uskladnění čerstvých potravin. •...
 • Page 25: Co Dělat A Co Nedělat /21

  Pokyny pro používání Ne- vkládejte do spotřebiče teplé potraviny. 7. Prach, který se usadí na kondenzátoru, který je umístěný na zadní straně spotřebiče, Nechte je nejprve vychladnout. by měl být jednou ročně odstraněn Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavřené vysavačem.
 • Page 26 Pokyny pro používání Praktické rady ohledně snižování spotřeby - Výkon a provozní vlastnosti spotřebiče se elektřiny mohou měnit podle úprav teploty okolního 1. Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn na prostředí. Musejí být považovány za normální. řádně odvětraném místě, mimo zdroje tepla 2.
 • Page 27: Safety First

  Instruction for use Congratulations on your choice of a BEKO Quality Appliance, designed to give you many years of service. Safety first! Do not connect your appliance to the electricity supply until all packing and transit protectors have been removed.
 • Page 28 Instruction for use Important! Electrical requirements • Care must be taken while cleaning/carrying Before inserting the plug into the wall socket the appliance not to touch the bottom of the make sure that the voltage and the frequency condenser metal wires at the back of the shown in the rating plate inside the appliance appliance, as this could cause injury to fingers corresponds to your electricity supply.
 • Page 29: Temperature Control And Adjustment

  Instruction for use 8. Do not load the appliance immediately it is Temperature control and adjustment switched on. Wait until the correct storage The freezer temperature is influenced by the temperature has been reached. We Freezer Set Function (position 1, Fig. 5). recommend that you check the temperature Generally, this temperature is bellow -18°C.
 • Page 30: Storing Frozen Food

  Instruction for use If you do not cancel it, Quick Freezer will • It is recommended to defrost the appliance cancel itself automatically after 2 hours or when the quantity of frozen food is not too big. when the freezer compartment reaches to the •...
 • Page 31 Instruction for use 10. Excess deposit of ice should be removed Don’t- Freeze fizzy drinks. regularly. Large accumulation of ice will impair Don’t- Try to keep frozen food which has the performance of the freezer. thawed; it should be eaten within 24 11.
 • Page 32 Instruction for use 4. Do not keep the door of the appliance open 2. Noises like liquids flowing or as being more than necessary and make sure that after sprayed - These noises are caused by the flow of the each opening the door is well closed.
 • Page 33 УKP Інструкція з експлуатації Вітаємо вас з придбанням високоякісного морозильника BEKO, що буде Вам служити тривалий час. Безпека перш за все! Не вмикайтеморозильник до електромережі, доки не приберете всю упаковку і транспортувальні кріплення. • Якщо ви перевозили морозильник у горизонтальному...
 • Page 34 УKP Інструкція з експлуатації Вимоги до електропостачання їм не слід кор истуватися принаймні 4 години, щоб всі його системи прийшли до норми. Перед тим, як вставити штепсель до 3. Виробник не несе відповідальності за електричної розетки, впевніться, що напруга пошкодження морозильника, якщо і...
 • Page 35 УKP Інструкція з експлуатації відрегулюйте ніжки, обертаючи їх за або проти 6. Для заморожування свіжих продуктів годинникової стрілки, доки вони не будуть стійко використовуйте відділення, позначене 4 стояти на підлозі. зірочками (рекомендовано другу полицю). Правильне регулювання ніжок морозильника 7. Не заморожуйте продукти одразу у попереджує...
 • Page 36 УKP Інструкція з експлуатації 2 - Зелена індикаторна лампочка - Якщо струму немає більш тривалий час, то слід перевірити продукти, що зберігаються і електроживлення під’єднане (напруга) негайно використати їх або проварити і Загоряється при підключенні приладу до заморозити знову. мережі живлення та світиться, поки джерело...
 • Page 37 УKP Інструкція з експлуатації Розморожування морозильника 4. Змочіть ганчірку у розчині харчової соди (одна чайна ложка на півлітра води) для Будь ласка, розморожуйте морозильник того, щоб вимити морозильник всередині, і принаймні 2 рази на рік, або коли на стінках протріть всі поверхні насухо. утворюється...
 • Page 38 УKP Інструкція з експлуатації Слід - завжди вибирати свіжі продукти Не слід - діставати продукти з високої якості і ретельно мити їх морозильника мокрими руками перед замороженням. Не слід - закривати кришку морозильника, Слід - ділити свіжі продукти на маленькі не...
 • Page 39 УKP Інструкція з експлуатації 3. Інші вібрації й шуми. - Джерелом шуму можуть бути предмети, які лежать на приладі. Такі предмети слід - Рівень шуму й вібрації залежить від типу й якості підлоги, на якій встановлено прилад. прибрати з приладу. Підлога...
 • Page 40 Bedienungsanleitung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl eines BEKO- Qualitätsgerätes, das Ihnen ganz sicher viele Jahre lang gute Dienste leisten wird. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit Schließen Sie Ihr Gerät nicht an die Stromversorgung solange nicht alle Verpackungsstoffe Transportsicherungen entfernt wurden.
 • Page 41: Elektrischer Anschluss /26

  Bedienungsanleitung Elektrischer Anschluss 3. Bei Nichteinhaltung der obigen Hinweise können Schäden am Gerät auftreten, für die der Ehe Sie den Stecker in die Steckdose Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann. einstecken, kontrollieren Sie bitte, ob die auf 4. Das Gerät muss vor Regen, Feuchtigkeit und dem Typenschild im Innenraum des Gerätes anderen atmosphärischen Einflüssen geschützt angegebene Spannung und Frequenz mit...
 • Page 42: Temperaturkontrolle Und -Einstellung /27

  Bedienungsanleitung Um Sicherzustellen, dass ihr Gerät gerade Auch die im Kühlsystem befindlichen steht, adjustieren Sie die beiden Füße an der Flüssigkeiten und Gase können Geräusche Frontseite im Uhrzeigersinn oder gegen verursachen, egal, ob der Kompressor läuft diesen, bis ein guter Bodenkontakt gegeben oder nicht.
 • Page 43: Schnellgefrierfunktion /28

  Bedienungsanleitung 3 - Hochtemperatur- / Fehler- Die Qualität der Lebensmittel bleibt am besten Warnanzeige erhalten, wenn sie so schnell wie möglich bis Diese Leuchte signalisiert zu hohe in den Kern tiefgekühlt werden. Innentemperaturen und sonstige Fehler. Achten Sie besonders darauf, tiefgekühlte und 4 - Schnellgefrieranzeige frische Speisen nicht zu vermischen.
 • Page 44: Wichtige Hinweise - Bitte Beachten! /30

  Bedienungsanleitung Verwenden Sie niemals spitze oder scharfe 10. Größere Eisansammlungen sollten Gegenstände (wie Messer oder Gabeln) zum regelmäßig entfernt werden. Starke Entfernen der Eisschicht. Eisansammlungen beeinträchtigen die Verwenden Sie niemals Haartrockner, Leistung des Kühlgerätes. elektrische Heizgeräte oder ähnliches zum 11. Um eine Lade zu entfernen, ziehen Sie Beschleunigen des Abtauvorgangs.
 • Page 45: Energieverbrauch /32

  Bedienungsanleitung NEIN: Giftige und andere gefährliche Hinweise zu Geräuschen und Substanzen im Gerät lagern. Es ist nur Vibrationen, die im Betrieb auftreten auf die Lagerung von Lebensmitteln können ausgerichtet. 1. Das Betriebsgeräusch kann im laufenden NEIN: Überschreitung der maximalen Betrieb zunehmen. Tiefkühlmenge beim Einfrieren frischer - Um die vorgegebenen Temperaturen zu Lebensmittel.
 • Page 46 Bedienungsanleitung 2. Sorgen Sie dafür, dass gekühlte oder 3. Versuchen Sie, die Tür so selten wie gefrorene Speisen so schnell wie möglich in möglich zu öffnen. das Gerät gegeben werden; dies gilt natürlich 4. Öffnen Sie die Tür des Gerätes nicht insbesondere im Sommer.
 • Page 48 4578337601/AA PL,SK,CZ,EN,УKP,DE...

Table of Contents