Download Print this page

Montaggio Dell'unità - GE ATS1290 Manual

Iads dgp
Hide thumbs

Advertisement

Table 3. IADS Categorie Lijst
MISC
Overige
PIR
PIR-bewegingsdetectors
GLASS
Glasbreukdetectors
CSMOKE
Conventionele brandmelders
ASMOKE
Analoge addresseerbare rookmelders
IO
I/O modules
Modules die niet bekend zijn bij het systeem (niet ingelezen) worden
vermeld als "Not used". Een "$" voor een modulecategorie geeft aan dat
voor
de
module
instellingen
standaardinstellingen. Als sommige modules per ongeluk hetzelfde
adres gebruiken, wordt de tekst "Multiple devices" weergegeven.
Controleer de adresinstellingen van de modules om de storing te
verhelpen.
U kunt door de lijst lopen met ENTER of MENU. Druk op 0 gevolgd door
ENTER om af te sluiten. Druk op het ingangsnummer gevolgd door
ENTER om gedetailleerde statusinformatie te verkrijgen over een
module. Met ENTER of MENU kunt u door het modulebereik stappen.
Druk op 0 gevolgd door ENTER om af te sluiten.
3. Device settings (Module instellingen)
Toont een keuzelijst, net als in menu 2. Geef het ingangsnummer
gevolgd door ENTER om het configuratiemenu te openen. U kunt nu
alle configuratielocaties invoeren. Met de toets MENU kunt u
omschakelen tussen waarde- en bit-presentatie.
Bij waarde-presentatie voert u een decimale waarde in tussen 0
en 255. Bij bit-presentatie drukt u op het bitnummer (1 tot 8) om de bit
van 0 naar 1 te schakelen, of andersom. Raadpleeg de handleiding van
de module voor meer informatie over de beschikbare instellingen.
Druk op ENTER om verder te gaan naar de volgende locatie.
4. Reset settings (Instellingen resetten)
Toont een keuzelijst, net als in menu 2. Typ het ingangsnummer
gevolgd door ENTER om de module-instellingen voor een gegeven
module te resetten. Er wordt om bevestiging gevraagd voordat de
instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Als de
instellingen onbekend zijn, worden alle locaties ingesteld op 0.
5. Learn mode (Inleer modus)
Deze optie is gelijk aan het kortsluiten van jumper JP2 voor enkele
seconden. Start de inleesmodus waardoor de modules worden
geregistreerd. Druk op MENU om te beginnen. De inleescyclus kan
enige tijd duren. Op het moment dat de inleescyclus actief is, verschijnt
op de DI de melding "DGP is learning, please wait". Sluit dit menu
niet voordat de inleescyclus is voltooid.
6. DGP Mode (DI modus + protocol Modus)
Selecteer de DI modus. Door de toets MENU in te drukken kunt u de DI
modus instellen op:
1 DI-adres: mogelijkheid voor maximaal 16 ingangen en
16 uitgangen.
1 DI adres + uitbreiding: mogelijkheid voor maximaal 32 ingangen
en 16 uitgangen.
2 DI-adressen: mogelijkheid voor maximaal 32 ingangen en
32 uitgangen. In deze modus moet men naast het DI-adres dat is
geselecteerd met behulp van de dipswitches ook het eerstvolgende
DI-adres pollen (in totaal 2 DI-adressen).
Druk op de ENTER-toets om de protocol modus in te stellen.
De protocol modus moet worden ingesteld op "Standard mode". In de
toekomst zal ook de "Extended mode" worden gebruikt voor nieuwe
functionaliteit.
7. Factory defaults (Fabrieksinstellingen)
Zet alle instellingen terug naar de fabriekswaarden, inclusief alle
module instellingen. Er wordt om bevestiging gevraagd voordat de
instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Tijdens het
herstellen van de standaardwaarden verschijnt de melding "DGP is
DEFAULTING, Please wait" op het scherm. Sluit dit menu niet voordat
het herstellen van de standaardwaarden is voltooid.
gelden
die
afwijken
van
Technische specificaties
Voedingsspanning
(CON1)
Stroomverbruik (bij
13.8 V
± 5%)
IADS databus
voedingsspanning
(CON2)
Max.
uitgangsstroom
IADS DI
de
(bij 13.2 V
± 5%)
Afmetingen
Gewicht
Temperatuur
Relatieve
luchtvochtigheid
Bij het gebruik van een externe voeding dient een afgezekerde
uitgangsspanning gebruikt te worden (13.8 V
IT
Introduzione
L'ATS1290 è un'interfaccia tra il bus dati dell'ATS e un bus IADS
(Intelligent Addressable Device System bus). Il concentratore IADS
fornisce comunicazioni bidirezionali a 2 fili con un massimo di
32 dispositivi IADS individualmente programmati. L'ATS1290 deve
risiedere sul bus dati di qualsiasi configurazione esistente di prodotti
ATS per espandere il sistema con dispositivi programmabili. È possibile
connettere al bus dati fino a 15 concentratori ATS1290.
Montaggio dell'unità
Montare la scheda principale dell'ATS1290 in qualsiasi contenitore
della serie ATS esistente che supporti il formato BB.
Connessioni CON1 (vedere fig.
COMMS
Alimentazione 12 V . Qualora la distanza tra l'ATS1290
e il dispositivo più vicino sia superiore a 100 metri, è
+
consigliabile utilizzare un alimentatore separato. Fare
-
riferimento alla sezione Concentratore remoto più
avanti. In presenza di un alimentatore esterno, utilizzare
un'uscita alimentazione con fusibile (1 A fast).
COMMS
Connessione (positiva e negativa) dati del bus di dati del
sistema. Le unità possono essere poste a una distanza
D+
massima di 1500 m dalla centrale ATS, in base al cavo
D -
utilizzato. Vedere la guida di installazione della centrale
ATS per i dettagli.
TAMP
L'interruttore antimanomissione della scheda principale
è
Ti
antimanomissione
Tc
antimanomissione richiede contatti normalmente aperti.
In base al tipo di contenitore, è possibile utilizzare la protezione
antimanomissione sulla scheda principale o una connessione
antimanomissione esterna.
CON10 (vedere fig.
Collegamento di messa a terra. Collegare lo schermo del cavo COMMS
dell'ATS. All'altra estremità del cavo, collegare la schermatura alla
terra del sistema. Vedere la guida di installazione della centrale ATS.
Istruzioni non applicabili all'eventuale schermatura del bus IADS.
Impostazioni dell'interruttore DIP del concentratore (vedere
fig.
,
e fig.
ADDR
Gli interruttori DIP da 1 a 4 vengono utilizzati per
identificare il numero del concentratore (DGP) sulla centrale
ATS. Selezionare il numero DGP richiesto e impostare
l'interruttore DIP dell'indirizzo come indicato nella figura 2.
10
10.5 – 13.8 V
53 mA (zonder aangesloten IADS modules)
9.9 – 13.2 V
+ aanvullende data-pulses
154 mA (max. aansluitfactor van 512)
80 x 90 mm
160 g
10 tot 50°C
95%
Concentratore IADS
,
e
)
collegato
in
parallelo
esterna.
,
)
)
1 A max)
ATS1290
alla
connessione
L'interruttore

Advertisement

loading

  Also See for GE ATS1290

  Related Manuals for GE ATS1290